Kan våldtäkt begås om man har samlag med en person som sover?

Hej min son är anklagad för att haft sex med en tjej när hon sov . Det är en tjej som han varit med flera gånger vid tidigare tillfällen, men den här gången följde han med henne hem de hade sex och somnade på morgonen vaknar han av sin väckar klocka kl 10 som ringer och de har sex igen inga konstigheter och han åker därifrån. Nu har hon fått reda på att han även varit med hennes kompis då de tidigare i år båda två stått med på den lista med tjejer som han haft sex med eftersom han fått klamydia av någon av dem. Så nu har hon anmält honom för att under natten vaknat av att han har sex med henne mot hennes vilja ,hon säger att hon blir så chockad av detta att hon inte gör eller säger någonting till honom, men sen kl 10 har hon frivilligt sex igen med honom? Vad jag vet så har min son somnat allra helst när han druckigt så sover han det är stört omöjligt att väcka honom så jag har otroligt svårt att tro att han vaknat och gjort detta, han blev anhållen 2 månader efter den påstådda händelsen och fick sitta 2 dygn i en cell och förhördes, förhörsledarna kvinnor tyckte att tjejens historia var lite märklig men vad händer nu, hon kan ju ha förstört hans liv!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Eftersom du inte anger hur gamla bägge är, så antar jag att de i alla fall är över 15 år vardera.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar sexualbrotten.

Kan din son ha begått brottet våldtäkt?

För att dömas för brottet våldtäkt krävs att man genomför ett samlag med annan som inte deltar frivilligt. Frivilligheten ska beaktas om den har uttryckts genom ord, handling eller på annat sätt. Man anses dock aldrig ha deltagit frivilligt om man sover och den andra genomför ett samlag (6:1 BrB). Om det stämmer att han har haft samlag med tjejen under tiden hon sov, så kan han begått en otillåten gärning. För att dömas krävs även ett uppsåt eller oaktsamhet hos din son (1:2 BrB). Om din son har eftersträvat att ha samlag med tjejen och varit säker på att tjejen inte kunde ha lämnat samtycke då hon sov, så kan ha haft ett insiktsuppsåt. Om allt detta skulle gälla, så kan han bli dömt för våldtäkt.

Något om bevisvärdering

Det som jag har nämnt måste dock alltid bevisas. I svensk rätt gäller fri bevisprövning och fri bevisvärdering (35:1 rättegångsbalken). Det betyder att alla bevis som finns får läggas fram och då ska domaren fritt värdera alla bevis. Om åklagaren lyckas bevisa att den otillåtna gärningen har begåtts och med uppsåt utom rimligt tvivel, så kan din son bli dömt, annars kommer domstolen att fria honom. Beviskravet i straffmål är väldigt högt och svårt att nå upp till. Är de enda bevisen tjejens ord, så kan det bli extremt svårt för åklagaren att lyckas bevisa en eventuell påstådd våldtäkt. När ord står mot ord, så är i praktiken nästan omöjligt att få någon fälld för ett påstått brott. Av den anledningen kan det bli så att polisen släpper fri honom, eftersom åklagaren kommer svårligen att kunna få honom dömt. Med detta sagt är det högst oklart för mig hur bevisläget ser ut med mera.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Ett eventuellt brott som kan ha begåtts är våldtäkt, eftersom den som man har samlag med och som sover kan inte frivilligt samtycka. När allt ska bevisas, så krävs att åklagaren genom bevis visar att gärningen har begåtts av din son och att detta är ställt utom rimligt tvivel. Om de enda bevisen kommer från tjejen, så blir det svårt att få en fällande dom. I så fall bör polisen släppa fri din son.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo