Olagligt att äga hemsida där prostituerade publicerar sexköpsannonser?

Räknas det som koppleri om man äger en hemsida där prostituerade lägger ut sexköpsannonser? 

Kan andra personer som besöker en hemsida med sexköpsannonser straffas för koppleri om de inte anmäler hemsidan?


Lawline svarar

Hej,


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag tolkar frågan på följande sätt: (1) om det är straffbart att äga en hemsida där prostituerade publicerar sexköpsannonser och (2) om andra personer som besöker en hemsida med sexköpsannonser kan straffas om de inte anmäler hemsidan?


Tillämplig lag


Bestämmelsen om koppleri finns i 6 kap 12 § Brottsbalken. Enligt bestämmelsen ska den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, dömas för koppleri till fängelse i högst fyra år.


(1) Straffbart att äga hemsida prostituerade publicerar sexköpsannonser förekommer?


Första frågan är om det är straffbart att äga en hemsida där det förekommer sexköpsannonser. I ett mål i Högsta domstolen har en person som haft bestämmanderätt i fråga om vilka annonser som ska publiceras i en tidning, fällts till ansvar för koppleri. Personen fälldes till ansvar då denne tillät prostituerade att publicera annonser där de utbjöd sina tjänster (NJA 1979 s 602). Det spelade ingen roll att annonserna inte hade lett till köp av sexuell tjänst.


Hovrätten har också tagit upp ett mål rörande en person som registrerat en websida där prostituerade tilläts publicera sexköpsannonser. Personen ansågs därmed ha främjat och på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjat att andra haft tillfälliga sexuella kontakter mot ersättning och dömdes till koppleri (Hovrätten mål B 6171-11). Det är alltså straffbart att äga en hemsida där sexköpsannonser förekommer.


(2) Kan personer som besöker en hemsida med sexköpsannonser straffas?


Personer som är inne på websidan utan att anmäla den kan inte straffas för koppleri eftersom de inte främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar de som prostituerar sig (6 kap 12 Brottsbalken). Det finns ingen lagstadgad skyldighet att anmäla sådana hemsidor.


Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen, 

Sonja HamrasmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo