Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?

2019-05-22 i Påföljder
FRÅGA |Hej,Jag var precis på ett sportsligt event där jag tände en bengal och höll upp i luften. Flera av oss som medverkade hade bengaler tända och vi alla gick tillsammans genom staden till den idrottsplats där eventet tog plats. Under marschen poserade jag med bengalen i handen och det togs en bild. Min fråga är därmed: kan jag bli dömd för någonting om jag lägger ut den bilden på social media (instagram)? P.s jag är 17 år och fyller 18 om mindre än en månad.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är straffbart att inneha och använda pyrotekniska varor (bengaler och liknande). Det framgår inte i din fråga om du använt bengalen i nära anslutning till idrottsplatsen men jag utgår ifrån att bengalen används i samband med idrottsevenemanget. Pyrotekniska varor får inte utan tillstånd från polismyndigheten innehas eller användas på en idrottsanläggning under ett idrottsevenemang (5 kap. 3 § ordningslagen). Om man uppsåtligen bryter mot denna lag och alltså innehar och använder en pyroteknisk vara kan man dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader. Ansvar ska dock inte dömas ut i ringa fall (5 kap. 5 § ordningslagen). I ett rättsfall har hovrätten kommit fram till att innehav och användande av bengalisk eld under en fotbollsmatch utgör ett ringa fall, varför ansvar för brott inte ska dömas ut (RH 2014:60). Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är straffbart att inneha och använda en bengalisk eld på ett idrottsevenemang, men detta utgör antagligen ett ringa fall och ansvar för brottet ska alltså inte dömas ut. Skulle ansvar för brottet ändå bli aktuellt spelar din ålder roll då man som minderårig i huvudregel får ett mildare straff. Du kan läsa mer om hur det fungerar med ungdomar och straff här.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?

2019-05-17 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag fick en absurd p-bot på galna summan på 1300kr då jag parkerat i motsatt riktning. Annars var det inget annat som bröt på några paragrafer. Jag kände inte till denna lag alls liksom inga av mina vänner eller familj. Inget vi lärt oss på körskolan. Dessutom står det att man ska vända på p-boten för att läsa mer info. Baksidan är blank. Så jag har ingen info kring förfallodatum. Ger det mig rätt att ignorera boten trots om dem skickar påminnelse?Om inte hur kan jag överklaga Denn absurda summa och p-bot då jag inte utsatt någon för fara eller dylikt.Tusen tack för hjälpen på förhand.Varma hälsningar XX
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Vad tråkigt att du har fått en sådan hög bot för ett litet misstag. Men precis som du nämner ska man parkera fordon i färdriktning enligt Transportstyrelsens vägföreskrifter. Rent juridiskt har parkeringsvakten rätt att utfärda en bot på din bil. Det jag skulle rekommendera dig är att försöka leta på boten vilket företag som har gett dig boten, för att därefter söka på deras sida alternativt kontakta dem angående hur och när du ska betala boten samt fråga dem hur du ska överklaga boten (detta är alltså information som ska finnas på baksidan av en bot och som de är skyldiga att informera dig om). Om det inte framgår av boten vilket företag det är, kan du fråga kommunen vilka som utfärdar parkeringsböter på den aktuella gatan.Sedan finns det två tillvägagångssätt. Antingen betalar du inte boten, men då är det viktigt att du överklagar boten så att företaget förstår varför du inte betalat. Det kan hända att du får påminnelser och då måste du kontakta de som gett dig boten och informera de om att du har överklagat. I värsta fall kan du få brev från inkassobolag, vilket kan leda till problem med kronofogden, i och med att din obetalda bot kommer hamna där som en skuld och du riskerar att få en prick i registret.Annars kan du också betala boten, men ändå överklaga den. Om företaget då anser att din överklagan är godkänd får du tillbaka pengarna du har betalat. Men oftast betalar de tyvärr inte tillbaka och jag tror chansen är liten att de skulle göra något undantag i ditt fall.Sammanfattningsvis är min rekommendation att du håller dig på säkra sidan, d.v.s. att du betalar boten men ändå skickar in en överklagan och förklarar varför du anser att du inte borde fått boten. Överklagan ska innehålla motivering samt bevis och ska skickas skriftligen till polismyndigheten enligt 9 § lagen om felparkeringsavgift. Har du tur får du tillbaka pengarna.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är välkommen med ytterligare frågor!Jag önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Hur länge finns uppgifter i belastningsregistret?

2019-05-14 i Påföljder
FRÅGA |Stöld + villkorlig dom ..i belastningsregister. Kvarstår stöld i 5 år eller 10? Förstår inte riktigt för stöld ska försvinna efter 5 år. Men man får villkorlig dom kvarstår båda i 10 år eller bara villkorlig dom?
Erik Olshov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att en person skulle vara dömd för stöld med påföljden villkorlig dom. Regleringen kring belastningsregister finns i lagen om belastningsregister och det man utgår ifrån är påföljden. Då man tar bort en uppgift ur belastningsregistret benämns det som gallring. Gällande gallring av påföljden villkorlig dom är utgångspunkten att det tas bort ut belastningsregistret 10 år efter meddelad dom enligt 17 § 4a p. lagen om belastningsregister. Detta innebär alltså att uppgiften i din fråga kommer tas bort ur belastningsregistret 10 år efter meddelad dom. Hade personen som dömts för stöld istället fått påföljden böter hade uppgiften gallrats efter 5 år från meddelad dom enligt 17 § 8 p. lagen om belastningsregister. Det som är av intresse är alltså påföljden, inte brottet, och villkorlig dom gallras efter 10 år.Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Straff för en 16-åring misstänkt för bedrägeri

2019-05-13 i Påföljder
FRÅGA |Hej, det är så att jag är misstänkt för bedrägeri och summan ligger på 200kr! Det har hänt en gång! Vad kan hända? Kommer jag få något straff är jätte orolig då jag är 16år!
Jakob Hambert |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffet bör vara böterOm det kan bevisas att du gjort dig skyldig till bedrägeri på ett belopp på 200 kr kommer du på grund av det låga värdet dömas för ringa bedrägeri. (9 kap. 2 § brottsbalken). Eftersom det handlar om ett lågt belopp är det sannolika straffet ett lägre bötesbelopp. För att dömas till andra ungdomsstraff, som exempelvis ungdomstjänst eller ungdomsvård krävs att straffet antingen motsvarar ett högre bötesbelopp eller ett längre fängelsestraff. Det bör inte vara aktuellt i ditt fall.Storleken på böter För myndiga personer med låga inkomster kan ett vanligt straff för ett ringa bedrägeri vara 1500 kr. (30 dagsböter gånger 50 kr). Eftersom du är under 18 år kan dock bötesbeloppet sänkas med hänsyn till din unga ålder och för att du eventuellt saknar någon större inkomst. (27 kap. 7 § brottsbalken). Jag hittar liknande fall där bötesbelopp sänkts till 900 kr på grund av den dömdes låga ålder. Vad du exakt skulle kunna få betala i böter kan jag inte svara på. Det finns dock en möjlighet att domstolen kommer ta hänsyn till att du är under 18 år och därför sänka ett eventuellt bötesbelopp. Hoppas du fick svar på din fråga!

Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig

2019-05-21 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är en 17-åring som nyligen blev tagen och arresterad för brott mot knivlagen då jag haft den på allmän plats. Jag har läst lite kring straffen och undrar vad jag kommer få för straff. Ska jag förvänta mig böter och i sådana fall hur mycket eller kommer det bli ett grövre straff än så? Mvh
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Inledningsvis vill jag säga att det finns två skäl till att jag inte kommer kunna till 100 % förutse vilket straff du ska få.Skäl 1: Jag vet för lite om omständigheterna i fallet och om dig. Vilken typ av allmän plats, vilken tid på dygnet, om det var mycket folk är sådana omständigheter som ska spela roll för straffvärdet i handlingen och därmed påföljden. Därtill vet jag inte om du är tidigare straffad, om du lever under ordnade förhållanden etc.Skäl 2: Vi som svarar på dessa frågor är juriststudenter. Jag har studerat påföljdslära och våra lärare brukar halvt på skämt säga att svaret på frågan "Hur bestämmer man påföljd?" är "Man frågar en erfaren domare". Det är alltså lite svårt att teoretiskt studera påföljdslära, utan påföljdsbedömning är något man blir bäst på genom erfarenhet. Allra troligast blir påföljden ungdomstjänst, men kan även bli böterBortsett från de två ovanstående skälen är det allra troligast att påföljden blir ungdomstjänst eller böter. Att vistas på allmän plats med kniv eller liknande föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa är förbjudet enligt 1 § knivlagen. Den som bryter mot denna föreskrift ska dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader enligt 4 § knivlagen.I svensk rätt finns en presumtion mot att döma ut fängelse om inte straffvärdet överstiger ett års fängelse (30 kap. 4 § brottsbalk). Straffvärdet i ditt fall är inte ett års fängelse (även om man inte tar hänsyn till din unga ålder). Därtill anses straffvärdet "minska" (egentligen talar man inte riktigt i dessa termer, men jag skriver så nu så att det ska framgå att gärningen anses mindre klandervärd när en minderårig person begått dem) när man är en ung lagöverträdare, men även om du var en vuxen person hade fängelse inte dömts ut eftersom det brott du har begått inte kommer över ett års fängelse.För ungdomar mellan 15 och 17 år är tanken att ungdomstjänst ska vara den huvudsakliga påföljden. Det krävs dock att den anses lämplig för dig och att du samtycker till påföljden. Man utför då oavlönat arbete i 20 till 150 timmar beroende på straffvärdet (32 kap. 2 § brottsbalk). Eftersom straffvärdet för ditt brott inte uppgår till fängelsenivå kommer antalet timmar som döms ut isåfall ligga mellan 20 och 50 timmar. Observera dock att du måste samtycka till detta. Gör du inte det kommer påföljden förmodligen bli dagsböter. Då betalar man ett antal böter (mellan 30 och 150) av ett visst belopp (mellan 50 och 1000 kr). Man tar hänsyn till den dömdes ekonomiska förhållanden (25 kap. 2 § brottsbalk). Min gissning är att den sammanlagda bötessumman skulle bli någonstans mellan 1500 - 2000 kr, men jag kan inte veta helt säkert eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet.

Gallringsregler för stöld, med påföljd villkorlig dom och dagsböter

2019-05-17 i Påföljder
FRÅGA |Vad är påföljden för stöld? Om personen bara fått betala böter. Hur länge finns det kvar i belastningsregistret? Om personen fått stöld böter och villkorlig dom. Blir både stöld och villkorlig dom kvar i 10 år? Eller försvinner stöld efter 5 år? Och villkorlig dom blir kvar själv
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är påföljden för stöld?Påföljden för stöld är enligt 8:1 Brottsbalken (BrB) upp till två års fängelse. Det vill säga allt mellan böter och fängelse kan utgå ifall gärningsmannen döms för stöld.Hur länge finns böter kvar i belastningsregister?Enligt 17§ p. 9 lagen om belastningsregister ska böter gallras (tas bort) från belastningsregistret fem år efter dagen för beslutet, domen eller godkännandet av strafföreläggande. Det samma gäller ordningsbot. Villkorlig dom tas bort 10 år efter dagen för domen eller beslutet, enligt 17§ p. 4 lagen om belastningsregister. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet är det fem år som gäller.Det finns dock också ett undantag i lagen. I 18 § lagen om belastningsregister framgår det att en uppgift i belastningsregistret inte gallras om en annan uppgift införs under tiden innan gallring. Detta innebär, att om du får dagsböter som har en gallringstid på fem år och villkorlig dom med en gallringstid på 10 år, kommer det ta 10 år innan båda uppgifterna försvinner. Om du under dessa 10 år dessutom begår ett nytt brott och döms för villkorlig dom igen, kommer alla uppgifter finnas kvar i 10 nya år, det vill de 10 år för den nya villkorliga domen.Undantagen är om du under dessa 10 år döms till penningböter, då påverkas inte de gamla uppgifterna. De kommer då försvinna enligt gallringsreglerna.SammanfattningOm du blivit dömd för stöld och påföljden bestäms till dagsböter och villkorlig dom, kommer båda uppgifterna vara kvar i ditt belastningsregister i 10 år. Om du begår ett nytt brott under dessa 10 år, som leder till annat än penningböter (t.ex. dagsböter, villkorlig dom, fängelse osv), blir alla uppgifter kvar tills tiden för gallring av det nya brottet inträder.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.Vänligen,

Möjlighet att skjuta upp betalning av strafföreläggande?

2019-05-14 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Det är så att jag fått hem mitt straffföreläggande på 2300kr. Jag skall betala men undrar hur jag får råd.Jag är en student på 18 år, jag får csn på 1250kr och jag har inte börjat jobba ännu. Min första lön kommer i slutet av juni. Jag måste ha betalt den 1 juni. Finns det en möjlighet att jag kontakt de och skjuter upp betalningen så att jag har råd att betala eftersom jag inte förstår hur jag skall ha råd annars. Vad borde jag göra?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag önskar att jag kunde ge dig ett annat svar men tyvärr är det så att det inte finns några möjligheter att skjuta upp eller dela upp betalningen av strafföreläggande. Betalar du inte strafföreläggandet skickas ärendet till Kronofodgemyndigheten, vilket kommer göra att du behöver betala mer. Du betalar in till polisen, läs mer här.Det enda juridiska rådet jag kan ge dig är alltså att betala så fort som möjligt. Vad gäller den icke-juridiska biten kan jag råda dig att förklara situationen för någon i din närhet som du litar på och fråga om du kan låna pengar tills dess att du fått din första lön. Det är viktigt att du betalar innan 1 juni så du inte tvingas betala ytterligare avgifter.

Dubbla böter för bil och släp

2019-05-12 i Påföljder
FRÅGA |Fick idag parkeringsböter i Göteborg. Jag fick dubbla böter (2x600 Sek), en på dragbilen + en på trailern som är ihopkopplad med dragbilen. Jag tycker att de endast kan betraktas som en enhet eftersom de är sammankopplade. Sålunda borde man endast få en böteslapp. Eller?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte av din uppgift vilket parkeringsbolag som gett dig böter men av t.ex. Q-Parks regler framgår det att varenda fordon måste ha egen parkeringsbiljett. En trailer klassas som eget fordon, oavsett om den är sammankopplad med dragbilen, dvs de betraktas inte som en enhet, och kan därmed få enskild bot. Jag hoppas att du har fått svar på fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!Med vänlig hälsning,