Straffvärde för narkotika

2019-01-22 i Påföljder
FRÅGA |Vad får man för straff för 400 gram hasch, samt 0,7 gram kokain?
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över det potentiella straffet för narkotikabrott.Detta besvaras genom att titta på 29-30 kap i brb.Det är svårt att besvara utan exakta omständigheter. Men gällande narkotika finns många statistiska riktlinjer som fungerar som underlag vid en bedömning.Presumtionen för narkotikabrott av normalgraden ligger över 50 gram och för grovt ca 2500 gram cannabis, 1§ NSL.Vid påföljdsbedömningen kommer har rätten ett val mellan fängelse eller villkorlig dom/ skyddstillsyn.I ditt fall så, på underlag av praxis, ligger straffvärdet för 400 g cannabis på 6 månader fängelse. Enligt 30:4 BRB, så föreligger det en presumtion mot fängelse. Ett sätt att bryta denna presumtion är att brottet har ett straffvärde på över 1 års fängelse. I ditt fall där brottet understiger 1 år, så är villkorlig dom troligare. Som sagt så är det svårt att besvara frågan utan mer omständigheter. Viktiga omständigheter som kan förändra läget vore om det är innehav i överlåtelsesyfte och om det är återfall av liknande brott.Hoppas det besvarar din fråga

Kan jag dömas för något straff för att ha gett en ordningsvakt en lavett i ansiktet?

2019-01-20 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år och i helgen blev jag fysiskt utsatt av en ordningsvakt. Jag stod lugnt och skulle ringa min vän som var inne på en klubb när han bestämde sig för att bli fysisk och ta bort mig från platsen. Jag var helt oskyldig till att göra något som skulle utsätta mig eller andra för fara. Därför blev jag rädd och aggressiv när han tog tag i mig och tog mina händer bakom min rygg. Efter att jag blev aggressiv blev han ännu mer aggressiv och jag gav honom en lavett i ansiktet. Jag är aldrig tidigare dömd och skulle aldrig göra något oprovocerat. Kan de gå vidare med detta och isf döma mig till något straff?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du undrar om du kan dömas till något straff för att du gav en ordningsvakt på en klubb en lavett i ansiktet. Regler om detta finns i Brottsbalken (BrB). Att ge en ordningsvakt en lavett i ansiktet kan vara våld mot tjänstemanOm klubben eller ordningsvakten polisanmäler händelsen kan du absolut bli åtalad, vilket betyder att en domstol kommer pröva om du ska dömas och straffas för brott. Att du har gett ordningsvakten en lavett i ansiktet kan bedömas som brottet våld mot tjänsteman. Straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år (BrB 17 kap. 1 §).Om du döms borde straffet enligt min bedömning bli ganska låga böterExakt vilket straff du skulle få är det bara en domstolen som kan besluta. Domarna kommer då ta hänsyn till vem du är, att du är ung och tidigare ostraffad samt den specifika brottssituationen. Om de kommer fram till att ordningsvakten blev fysisk mot dig utan anledning och att din lavett därför var försvarlig finns det en möjlighet att du inte döms för något brott. Enligt min bedömning borde du få böter om du döms för våld mot tjänsteman, med tanke på att det endast var fråga om en lavett. Detta skulle betyda att du i ett visst antal dagar får betala ett visst belopp till staten (BrB 25 kap. 2 §). Hur många dagar det blir beror på hur allvarligt brottet är, men lägst 30 och högst 150 dagar. Enligt min bedömning och utifrån det lilla du berättat om situationen är brottet inte av allvarlig karaktär. Du är dessutom relativt ung och har inte tidigare dömts för brott, varför det enligt mig borde bli ganska låga böter. Kanske mellan 30 och 60 dagar. Hur stort beloppet blir beror på din inkomst och ska vara mellan 50 och 1 000 kronor. Om du inte har någon inkomst blir det alltså 50 kronor per dag. Har du en månadsinkomst på ca 20 000 kronor borde bötesbeloppet bli ca 200 kronor om dagen. Sammanfattning- Klubben och ordningsvakten kan välja att polisanmäla dig och då kan det gå vidare till domstol.- Om du döms för brottet våld mot tjänsteman borde du enligt min bedömning straffas med böter.Hoppas du fått svar på din fråga!Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma och ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar

Hur länge finns en dom i belastningsregistret?

2019-01-15 i Påföljder
FRÅGA |när preskriberas en dom, 5 år efter rättegången eller 5 år efter att man kom ut från fängelset?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Du undrar när en dom preskriberas, men jag antar att det du egentligen menar är hur länge en dom finns kvar i belastningsregistret. Jag antar detta eftersom preskriptionstid handlar om hur lång tid efter ett brott som en person kan dömas. Har personen avtjänat ett fängelsestraff har denne dömts och preskriptionstiden är därför inte längre relevant. När en person har avtjänat ett fängelsestraff finns det kvar i belastningsregistret i tio år från det att personen kom ut från fängelset. Reglerna finns i lagen om belastningsregister, se bland annat 17 § 1 p. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Straffet för stöld på 6000 kronor?

2019-01-05 i Påföljder
FRÅGA |Någon stal 6000kr från mig på en fest hemma hos mig, vad är straffet? om något.
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om gärningsperson x stjäl 6000 kronor från person y så har denne (förmodligen) gjort sig skyldig till brottet stöld enligt 8 kap. 1 Brottsbalken. Jag vill poängtera förmodligen, eftersom det kan finnas omständigheter som gör att det inte blir fråga om stöld. Straffet för stöld är fängelse i högst två år. Observera att det inte står någonting om minsta möjliga straff. Det kan därför stanna vid böter. Straffet beror på omständigheterna i det enskilda fallet. För gärningsperson x kommer straffet antagligen stanna vid böter. Det finns olika former av böter, men huvudregeln är att det döms ut i dagsböter. Lägsta antal dagsböter är 30 och högsta antal är 150 (25 kap. 2 § Brottsbalken). Själva bötesbeloppet bestäms av personens inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt.Jag kan därför tyvärr inte med säkerhet säga vad straffet för gärningsperson x kommer bli, men det skulle exempelvis kunna bli såhär: 50 (antal dagsböter) á 70 kronor (bötesbeloppet) = 3500 kronor i böter. (förhoppningsvis döms ersättning för stulna pengar ut, d.v.s. 9000 kronor).Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Vad händer om jag inte betalar bötesstraff?

2019-01-22 i Påföljder
FRÅGA |HallåHar lite frågor ang dagsböter, domstol.Har fått en kallelse till förhör ang ett brott som kan ge dagsböter. Vad händer om jag ej vill ta dagsbötern ? Rättegång? Vad händer om jag förlorar det målet ? Kommer det kosta mig mer om jag går vidare så det blir rättegång?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga! Om du inte håller med domslutet kan du i första hand överklaga domen, enligt 49 kap 1 § Rättegångsbalken (RB). Risken med att driva ett mål vidare i domstol är att det kan uppstå andra kostnader som du kan bli tvungen att ersätta. Som exempel kan anges att om domstolen anser att någon uppgift som du lämnat under rättegången är irrelevant och därmed gett upphov till onödiga kostnader i rättegången kan du bli tvungen att ersätta dessa kostnader, oavsett hur resten av rättegångskostnaderna delas upp, enligt 31 kap 4 § RB. Om du förlorar målet kan det med andra ord kosta dig mer, än om du skulle betalat böterna från första början. Om du däremot anser att domstolen dömt fel i sak finns det naturligtvis skäl att försöka driva målet vidare. Om du har fått ett bötesstraff utdömt och inte betalat detta inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du i första hand en påminnelse om betalning. Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för indrivning - alltså kan kronofogden tvångsvis indriva böterna genom utmätning. Detta betyder att kronofogden tar någonting som du äger för att betala för böterna, enligt Utsökningsbalken . Böterna kan i vissa fall förvandlas till fängelse från fjorton dagar till tre månader enligt 15 § Bötesverkställighetslagen. Denna bestämmelse blir aktuell främst i situationer där någon inte betalar böter av ren illvilja eller på grund av speciella omständigheter som upprepad bötesbrottslighet. Vänligen,

Om man inte kan betala böter för t.ex narkotikabrott, vad händer?

2019-01-16 i Påföljder
FRÅGA |Hej, jag ska betala böter för narkotika/narkotikainnehav på 6500kr . Men jag har INGA pengar. Vad kommer att hända och hur kan jag göra detta på bästa sätt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du har fått böter ska detta betalas senast 30 dagar efter att tid för överklagande har gått ut vilket bör framgå av ett inbetalningskort som du bör ha fått eller kommer att få. Betalas det inte då får du en påminnelse om att betala och efter två veckor lämnas ärendet över till kronofogdemyndigheten vilket polisen har rätt att göra enligt 25 kap 8 § brottsbalken. Så du har lite tid på dig att få ihop pengarna om du exempelvis har någon lön eller annan inkomst så kan du ha möjlighet att hinna få den innan den behöver betalas. Om du har möjlighet till det kanske du har någon i din närhet som kan hjälpa dig om du inte lyckas få ihop pengarna. Om du ändå inte kan betala och får ett brev från kronofogden är det viktigt att du hör av dig till dem direkt så kan man ibland få möjlighet till en avbetalningsplan eller uppskov (dvs längre tid på dig) med betalningen. Det är viktigt att påpeka att extra kostnader tillkommer när ärendet går över till kronofogden. Kan du fortfarande inte betala kommer kronofogden utmäta egendom (dvs. ta saker som du äger för att täcka skulden). Som en sista utväg kan straffet omvandlas till fängelse mellan 14 dagar och tre månader, men det handlar främst om personer som har möjlighet att betala men gör allt för att inte göra det. Du kan läsa lite utförligare om vad som händer om du inte betalar dina böter här. Kort sagt är självklart det bästa om du kan få ihop pengarna själv eller låna av någon annan för att betala böterna. Finns inte den möjligheten kommer det alltså gå till kronofogden. Hoppas du fick svar på din fråga och jag hoppas allt löser sig för dig! Med vänliga hälsningar,

Vad visas i belastningsregistret vid jobbansökningar?

2019-01-06 i Påföljder
FRÅGA |Hej! Jag åkte fast för snatteri som 16 åring värdet var 90kr, fick som påföljd prata med åklagare och fick en prick i mitt belastningsregister som skulle vara kvar i 3 år. 1,5 år senare när jag var 17åkte jag fast för stöld värdet var då runt 4000kr, sakerna lämnades tillbaka och det blev samma påföljd som tidigare. Det jag undrar är efter hur lång tid det försvinner ur belastningsregistret. Första händelsen var hösten 15 andra var våren 17. Undrar även om det är något som senare när det tagits bort syns när arbetsgivare ska se utdrag, t.ex vid arbete med barn
Binh Tran |Hejsan! Lagen som är tillämplig är; Lag om belastningsregister.När försvinner det? I ditt fall när du var 16 är det högst sannolikt att åklagaren bestämde sig för att använda sig för att så kallat åtalsunderlåtelse. Han åtalade dig inte helt enkelt utan gav dig endast böter. I sådana fall är det kvar i belastningsregistret i 3 år. I detta fall, om du inte specifikt veta att du åklagaren använde sig av åtalsunderlåtelse kommer straffet finnas kvar i 5 år, 17§ 9 punkten. Eftersom du utförde ett brott innan det tidigare brottet hade försvunnit ur registret så kommer både två finnas kvar i 5 år till. Du kommer alltså att ha två straff, snatteri och stöld, i ditt registret från och med våren 2017, 18§. Både straffen kommer därför att vara borta våren 2022, läs mer här. Kommer det att få effekt på arbetsmarknaden? Utgångspunkten är att ingen kan begära att du lämnar in belastningsregister. Dock kan vissa branscher, som du säger, ha laglig plikt att begära detta innan de anställer, som verksamheter med barn till exempel. Detta kommer att kontrolleras vid verksamheter med barn utanför skola och LSS verksamhet. Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott, grovt rån. Har du inte något av dessa i registret kommer det vara tomt. Vill du se mer på vad som kommer att visas eller inte att visas vid jobbansökningar kan du klicka här. Med vänliga hälsningar.

Vad beaktar rätten vid påföljdsbestämning?

2019-01-02 i Påföljder
FRÅGA |Hej.Jag hade samlag med en kille som var 14år och jag själv var 29. Han var frivillig och älskade mig. När vi hade samlag så var inte jag nykter och jag ångrar mig otroligt mycket.På grund av detta så fick mina 2 största barn flytta till sin pappa men min minsta bor kvar med mig. Jag är rädd för att jag ska få fängelse för att det betyder att min 2 åring förlorar mig och måste bo hos sin mormor 30 mil bort. Jag mådde otroligt dåligt när detta hände för att min man hade varit otrogen med min syster och dom fick senare ett barn. Så jag undrar om det finns en chans att jag kan få ett annat straff i stället på grund av min 2 åring och att jag mådde otroligt dåligt när detta hände?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt svensk lag får en person inte ha samlag med en annan person som inte har fyllt femton år. Motivet är att barn aldrig kan samtycka till sexuella handlingar och lagens syfte är att skydda barn och unga mot att bli sexuellt utnyttjade. Våldtäkt mot barn regleras i 6 kap. 4 § brottsbalken och säger att den som genomför samlag eller sexuell handling jämförlig med samlag med ett barn under femton år döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Vid bedömningen är barnets samtycke och frivillighet till den sexuella handlingen irrelevant eftersom barn inte anses kunna samtycka till sex. Att frivillighet förelåg från barnets sida kan därmed inte leda till straffrihet.Vissa förmildrande omständigheter kan vara ifall relationen kan anses ha karaktären av en kärleksrelation och anses omständigheterna vid brottet vara mindre allvarliga ska gärningen istället falla under bestämmelsen om sexuellt utnyttjande av barn. Bestämmelse regleras i 6 kap. 5 § brottsbalken och säger att ifall brott som avses i 4 § är med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt så döms istället för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år.PåföljdInledningsvis ska straffet för brottet bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan för brottet. Om det är påkallat kan rätten även tilldöma lindrigare påföljd än vad som är föreskrivet. För brottet i ditt fall är det endast fängelse som är föreskrivet. I 29 kap. 3 § brottsbalken listas vissa förmildrande omständigheter som rätten ska ta i beaktande vid bedömningen av straffvärdet, exempelvis om den tilltalande lider av en nedsatt förmåga att inse gärningens innebörd pga. en allvarlig psykisk störning eller om brottet begåtts på grund av någon annans uppenbart kränkande beteende. Rätten ska vidare utöver brottets straffvärde vid straffmätningen beakta exempelvis om den tilltalade till följd av brottet kommer bli avskedad eller utvisad eller om den tilltalande frivilligt angett sig eller lämnat uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av brottet m.m. Dessa omständigheter framgår av 29 kap. 5 § brottsbalken.Vid valet av påföljd ska rätten fästa avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Att det är föreskrivet fängelse innebär inte per automatik att det blir påföljden, även villkorlig dom och skyddstillsyn, som anses vara lindrigare påföljder än fängelse, ska beaktas. Se 30 kap. 4 § brottsbalken. För villkorlig dom beaktas om det saknas särskild anledning att befara att den tilltalade kommer göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, dvs. återfalla i brott. Saknas det skäl att anta att den tilltalade kommer återalla i brott så ska villkorlig dom tilldömas. Huvudregeln är att villkorlig dom i sådana fall ska förenas med böter. Se 30 kap. 7 § brottsbalken. För skyddstillsyn beaktas om det finns anledning att anta att påföljden kan bidra till att den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet, då denna risk föreligger. Skyddstillsyn anses som en svårare påföljd än villkorlig dom. Se 30 kap. 9 § brottsbalken. SammanfattningsvisDe omständigheter du anger i din fråga, att du mådde dåligt när det hände samt att du har ett litet barn hemma är inte omständigheter som typiskt sätt beaktas av rätten vid bedömningen om din påföljd. Rätten beaktar dock samtliga omständigheter i sin bedömning och listan över omständigheter i 29 kap. 5 § är inte uttömmande. Poängen är att omständigheter som redan påverkar den tilltalade negativt, såsom att förlora sitt jobb pga. brottet, inte tillsammans med straffet ska belasta den tilltalade ytterligare. För såväl våldtäkt mot barn som sexuellt utnyttjande av barn så är det föreskrivet fängelse som straffpåföljd. Rätten ska dock vid bedömningen i första hand bedöma om det istället för fängelse är aktuellt att döma till villkorlig dom alternativt skyddstillsyn. I beaktande tas då om det finns skäl att anta att den tilltalade kommer fortsätta med/återfalla i sin brottslighet om denne får dessa påföljder istället för fängelse. Kort sagt kan jag inte ge dig ett svar till vilken påföljd rätten kommer att tilldöma dig. Rätten gör en helhetsbedömning utifrån det enskilda fallet och utgångspunkten är att det i första hand ska beaktas om det finns skäl att döma till villkorlig dom alternativt skyddstillsyn i första hand, innebärande att fängelsestraff inte per automatik blir påföljden. Vänligen,