ersättning på grund av bedrägeri

2021-06-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej mina 2 barns pappa har inte varit närvarande förut och nu vill han vara det och har barnen varannhelg, men han har han fått mig att trott att jag måste swisha halva barnbidraget till honom för att han har barnen varannan helg. Jag har fått reda på nu att jag inte har skyldighet till det och han har lurat mig i flera månader och vill ha tillbaka all dom pengarna han inte haft rätt till. Vad kan jag göra?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett brott som kan vara tillämpligt i förevarande situation är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri definieras som att vilseleda någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker. För bedrägeriansvar krävs att någon förleds till en disposition av ett visst slag, antingen till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla. I ditt fall finns det utrymme att hävda att du blivit bedragen. Han har ju övertygat dig om att du behövde betala hälften av barnbidraget till honom, vilket varit en felaktig föreställning. Detta vilseledande innebär också en förmögenhetsöverföring som resulterat i att du förlorat hälften av barnbidraget. Sammanfattningsvis finns det grund att hävda att han har begått bedrägeri. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen ska den som vållat ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Det finns således även möjlighet att utkräva skadeståndsansvar av barnens pappa. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Jag har köpt falska märkeskläder från en kinesisk hemsida, har jag begått ett brott i samband med köpet?

2021-06-14 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har några frågor. Begår jag ett brott om jag via nätet köper falska märkeskläder det vill säga piratkopior från en kinesisk hemsida? Om det är lagligt, finns det någon speciell maxsumma som jag får köpa för? Det är tänkt att jag ska använda kläderna själv.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Endast det faktum att du köper kläder gör inte att du begår ett brott. Att det är piratkopior är inte relevant i sammanhanget.Dock skulle eventuellt brottet häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. För att s.k sakhäleri ska vara för handen krävs ett "förbrott".Ett "förbrott" innebär att det krävs att en specifik brottslig gärning som föregår hälerigärningen. De gärningar som utgör förbrott till häleri är objekt som kräver tillägnelseuppsåt, det vill säga stöldobjekt. Det måste styrkas att egendomen, det vill säga de falska märkeskläderna, härrör från ett faktiskt brott av en viss typ.I kretsen av förbrott ingår:- Alla former av stöldbrott, inklusive egenmäktigt förfarandebrott, - Bedrägeribrott, oredligt förfarande, utpressning, rån, ocker, trolöshet mot huvudman, behörighetsmissbruk, om förbrottets gärningsman utfår kläder som omfattas av annans äganderätt- SakförskingringHar kläderna som du köpt föregåtts av ett brott som framgår av listan ovan kan det, under förutsättning att du har uppsåt, utgöra häleri enligt 9 kap. 6 § Brottsbalken. Är kläderna du köpt endast förfalskade innebär det att du inte begått ett brott ifall du köper dem. Det finns heller ingen gräns sett ur ditt perspektiv för hur dyra kläderna får vara som du köper, gällande huruvida du begått ett brott.Med vänlig hälsning!

Bedrägeri

2021-05-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag sålde en begagnad vara till en kvinna posten slarvade bort den så det tog en tag innan den börja åka, kvinnan har anmält mig och jag var på förhör igår. Men nu såg jag på en väns mobil som spårar paketet att den kommer levereras inom 1-2 dagar hur blir det då? Är det fortfarande bedrägeri med tanken på att varorna kommer ju hon att få?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Brottet bedrägeri regleras i 9 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Däri stadgas att den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledande, döms för bedrägeri. De centrala kraven för att någon ska anses begått bedrägeri är 1. att det är förekommit ett vilseledande, och 2. någon har förmåtts till en disposition, som 3. innebär en förmögenhetsöverföring och 4. gärningsmannen har uppsåt till omständigheterna. Att vilseleda någon betyder helt allmänt att förmedla en oriktig uppfattning om någonting till någon. Enligt lagtexten krävs för ansvar att någon genom vilseledande förmår annan till en disposition, nämligen en handling som innebär förmögenhetsöverföring. Dispositionen ska med andra ord innebära vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. I förevarande fall skulle det gå att argumentera för det uppstått ett vilseledande genom ett påstående om en försäljning som aldrig fullföljdes. Det går även att hävda att köparen har förmåtts till att betala för varan utan att kunnat få den, vilket skulle innebära skada för henne och vinning för dig. Men genom att du som säljare från början haft avsikt att prestera och leverera varan har du aldrig förmedlat en oriktig uppfattning om försäljningen. Det har således inte funnit något vilseledande. Då varan nu är levererad kan det inte heller anses uppstått någon skada för köparen, hon har nämligen överfört pengar i utbyte mot en vara av lika värde. Slutligen har du inte heller haft uppsåt till att begå bedrägeri, vilket bör helt utesluta straffansvar för brottet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Polisanmälan vid uttag från dement persons kontokort

2021-05-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Kan man göra anmälan till tingsrätten gällande en sons uttag från dement mors kontokort, som under många år nu uppgår till flera hundra tusen?
Elias Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Du bör anmäla personen till polisen om du tror att du eller någon annan blivit utsatt för något brottsligt. Utan att ha vetskap om alla omständigheter är det möjligt att det du beskriver rör sig om ett bedrägeribrott i brottsbalken. Det krävs dock inte att du vet vilket exakt brott du vill anmäla till polisen. Det är upp till polisen och andra delar av rättsväsendet att ta reda på om det är brottsligt eller inte utifrån de uppgifter du lämnar vid anmälan.Jag hänvisar dig till polisens hemsida för ytterligare information om hur du gör en polisanmälan. Det är inte möjligt att göra en anmälan direkt till tingsrätten. Ärendet måste först utredas av polisen och åklagare innan det eventuellt kan ske ett åtal som sedan tas upp i tingsrätten.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Med vänlig hälsning

Betala för praktikplats, bedrägeri?

2021-06-16 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Är det bedrägeri att låta andra betala för en praktikplats?
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är ett bedrägeribrott att betala för en praktikplats. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Brottsbalken (BrB). Vad krävs för att dömas för bedrägeri?För att dömas till bedrägeri krävs enligt 9 kap. 1 § BrB att:1. Någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet2. Handlingen/underlåtenheten ska innebära vinning för gärningsmannen och ska för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.Det måste således finnas ett samband mellan vilseledandet och dispositionen. I ditt fall har en disposition skett, om någon har betalat för sin praktikplats. Det som avgör om detta är bedrägeri eller inte är om personen som betalat för praktikplatsen har betalat för att denne blivit vilseledd till det. Har personen vetskap om att denne betalar för en praktikplats är det alltså inte brottet bedrägeri. Luras personen dock in i att betala så kan det vara ett fall av bedrägeri. Vänliga hälsningar,

Blivit utsatt för bedrägeri

2021-05-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, jag har gjort en privat bytesaffär med dyrare klockor. Jag bytte då min äkta rolex mot en bättre kopia som det visade sig efter jag tog den till en urmakare. Personen jag bytte mot har utfärdat ett falskt äkthet/värderingsintyg i en känd urhandels namn för att "styrka" affären. Jag har kvar samtliga uppgifter om personen och betalningar på mellanskillnad osv. Totala värdet i affären handlar om ca 90-110 000:- Hur ska jag gå tillväga nu, personen svarar inte på sms eller samtal från mig!?Tack på förhand.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå ifrån informationen verkar det som att du har blivit utsatt för bedrägeri och det regaleras i brottsbalken (BrB). Avtalets ogiltighetDet som bestämdes i avtalet var att ni skulle byta specifika klockor av ett visst värde och en mellanskillnad skulle betalas. Då som du skriver så var det en kopia av klockan som du fick och det överensstämmer inte med avtalet. Då personen vilseledde dig genom att ge dig ett falskt äkthet/värderingsintyg. Genom att vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter och sedan att det har skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha uppsåt (vilja) att göra det så uppfyller personen rekvisiten för ogiltighetsgrunden svek. Detta regleras i 3 kap. 30 § avtalslagen och gör att ett avtal som har kommit till stånd på detta sätt är inte giltigt och prestationerna ska återgå.Bedrägeri (9 kap. 1 § BrB)Då du tror att personen försöker lura dig så är det en fråga om bedrägeri. Bedrägeri är att gärningspersonen vilseleder någon att ingå i en handling vilken innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Min rekommendation:Det första du ska göra är att anmäla detta till polisen (hur du går tillväga för att göra en anmälan hittar du här). Sedan borde du kontakta eventuellt företaget där köpet/bytet skedde (exempelvis köp- och säljhemsidor) för att få assistans och säkra bevisning. Det tredje och sista du bör göra är att spara alla konversationer, intyg m.m. som kan användas som bevisning. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Bör jag polisanmäla ett företag för försök till bedrägeri ifall jag har blivit dubbelfakturerad?

2021-05-12 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej, mitt AB startades 2019 med verksamhetens start samma år. Jag sökte redovisningsfirma och hade muntligt möte med en aukt firma i Uppsala och gav dem uppdraget på grundval i muntlig överenskommelse.Ett år senare efter räkenskapsårets utgång överfaktuterade de mitt AB med fasta avgifter etc för bokslut, del etc utan överenskommelse.De dubbelfakturerade mig dessutom för redovisningstjänster under ett kvartal. Jag har bestridit mail-fakturan från dem och begärt upplysning om tidsåtgång, timpeng mm för 2,5 månader sedan. Ansvarig redovisningskonsult har ej besvarat min bestrida.Idag fick jag en fysisk papperskredit på det tydliga momentet i dubbelfakturering. Har dock ej fått korrekt svar eller bemötande på mitt bestridande.För mig framstår detta som "Försök till bedrägeri". Flera kundföretag kanske inte orkat/velat ta strid.Men jag avser göra det. Främst för att jag anser att det är ett "Försök till bedrägeri" att dubbelfakturera en tidsperiod och först efter 2,5 månader försöka ställa det till rätta. Utan att kommunicera med ig som kund i övrigt.Att de tror att inte enkla företagskunderna uppfattar dubbelfakturering etc.Övriga ej överenskomna poster på deras ursprungs faktura kan bli aktuella också - men jag uppfattar ej de som ett brott enligt brottsbalken.Jag överväger polisanmälan om "Försök till bedrägeri".Avser ej reglera vare sig debit eller kredit faktura intill dess de eventuellt sänder inkasso på mitt AB. Polisanmälan?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tillämplig lagstiftning:-Brottsbalken (BrB)Avtalet mellan ditt företag och redovisningsfirmanTill att börja med så vill jag reda ut frågan kring om det finns ett avtal mellan ditt företag och redovisningsfirmans företag. Så som jag förstår det på din fråga så har ni haft ett möte muntligt där ni har kommit överens om vad redovisningsfirman skall ha för uppdrag från din firma och även vad du skall betala redovisningsfirman i ersättning för detta uppdrag. Därav finns ett muntligt avtal mellan er, vilket är lika bindande som ett skriftligt avtal, det kan dock vara svårare att tolka då det inte finns nedskrivet vad ni faktiskt kommit överens om, t.ex. vad du skall betala i ersättning för deras tjänster.I ditt fall så låter det som att ni är oense om vad som är avtalat kring betalningen, då du beskriver att redovisningsfirman har tagit betalt för poster som ni inte har kommit överens om. Därav är det viktigt att utreda vad ert faktiska avtalsinnehåll består av, så att ni båda kan känna er trygga med att uppdraget utförs på avtalat vis och betalas för enligt avtal. Det jag blir lite osäker på i din fråga är om det är så att dessa poster är poster som du menar skall ingå i det priset du anser är avtalat, eller om det är tjänster du överhuvudtaget inte har köpt av dem och som därav inte skall utföras alls.Om du ändå anser dig ha köpt dessa tjänster, men inte är överens om priset så är det mycket viktigt att få klarhet i ert avtalsinnehåll. Min rekommendation gällande just den biten är därav att du ber om att ni skriver ner ert avtal skriftligt, samt förklarar att du inte anser att priset är korrekt. Om det är så att redovisningsfirman även har ett så kallat "standardavtal" som gäller för alla deras kunder, så kan du börja med att kolla i det avtalet och se om dessa poster finns reglerade där, i sådana fall kan det vara så att redovisningsfirman har utgått ifrån sitt standardavtal när dem fakturerade dig.Vad är ett standardavtal och vad krävs för att ett eventuellt standardavtal skall anses ingå i ert avtal?Ett standardavtal är ett avtal där många av klausulerna redan är skrivna innan du och din motpart börjar förhandla om ert individuella avtal. Det är vanligt att ett företag som säljer varor eller tjänster upprättar sådana avtal och vill inkludera dem i varje enskilt avtal de ingår och de kan även kallas t.ex. "allmänna villkor". I dessa avtal brukar sådana frågor som företaget är medveten om alltid uppstår finnas reglerade, i den mån det är en sådan fråga som kan ha en standardiserad klausul, vilket t.ex. kan handla om hut lång tid företaget erbjuder garanti på en vara.Om redovisningsfirman har ett standardavtal så krävs det att firman berättade för dig att deras standardavtal skulle gälla även ert avtal, vilket fungerar att dem gör muntligen, du måste således veta om standardavtalet.Kan detta vara ett försök till bedrägeri?Bedrägeri är reglerat i brottsbalkens 9 kap., där det stadgas att redovisningsfirman måste vilseleda dig till att göra någonting eller låta bli att göra någonting, som innebär att redovisningsfirman vinner på det och att du skadas av det (9:1 1 st BrB). För att redovisningsfirman skall anses ha begått detta brott och kunna dömas i domstol för det så måste deras handlingar anses uppfylla rekvisiten för bestämmelsen. Därav måste det bevisas att redovisningsfirman har haft uppsåt att vilseleda dig. För att det skall räknas som vilseledande så skall redovisningsfirman inge dig en felaktig uppfattning eller förstärka en oriktig föreställning samtidigt som de påverkar dig och att det leder till att du antingen gör någonting eller inte gör någonting, på grund av det dem gjort. Du måste vara vilseless i den stund du väljer att antingen göra eller låta bli att göra något. Ett exempel kan vara följande:Person A är skyldig företag B 10.000 kronor för ett arbete som företaget utfört, varav person A har för avsikt att betala sin faktura. Företaget vill dock hellre att personen inte betalar fakturan så att dem kan tjäna pengar på ränta och förseningsavgifter, därav säger företaget till personen att fakturan redan är betald. Därav tror person A att dennes faktura är betald och väljer då att inte betala. I detta scenario har då företagit vilselett person A att tro att dennes faktura är betald, när den är obetald, vilket leder till att person A väljer att inte betala, alltså väljer att inte göra någonting.När det kommer till att redovisningsfirman skall vinna på sitt vilseledande, och du skall skadas av det, så skall det vara en omedelbar följd av handlandet och firmans vinning skall ha ett samband med din förlust, det behöver dock inte röra sig om samma summa, utan det viktiga är att en förmögenhetsöverföring har skett.Utöver de rekvisit jag hitills gått igenom så krävs det även att redovisningsfirman har haft uppsåt till att vilseleda dig och dra vinning av det. Uppsåt är en väldigt teknisk juridisk term som inte går att "översätta" direkt till klarspråk utan att den förlorar en del av sin betydelse. Jag skulle dock beskriva det som att uppsåtskravet handlar om att redovisningsfirman ska ha velat/varit medvetna om att de vilseleder dig och drar vinning av det.Alla dessa rekvisit jag nu beskrivit, vilket alltså är handlingar som redovisningsfirman måste ha utfört med uppsåt för att ha begått ett bedrägeri, är sådana handlingar som måste bevisas. Det måste alltså finnas bevis för att redovisningsfirman har vilselett dig, att dem har dragit vinning av det och att du skadats av det, samt att de haft uppsåt till sina handlingar. När det är ett eventuellt brott som inte är fullbordat så krävs det att brottet även är kriminaliserat i försöksstadiet för att ett försök skall vara ett brott. Bedrägeri och grovt bedrägeri är kriminaliserat i försöksstadiet, medan ringa bedrägeri inte är kriminaliserat som försök (9:11 BrB). Det innebär att ifall redovisningsfirmans handlingar skulle anses vara ett försök till ringa bedrägeri så är det inte brottsligt. Ett ringa bedrägeri är ett mindre allvarligt bedrägeri, medans ett grovt bedrägeri är ett mer allvarligt bedrägeri, enkelt förklarat. I den typen av situation som du beskriver så är det sällan så att handlingarna räknas som bedrägeri, då det oftast faller på någon av rekvisiten, t.ex. uppsåtet kan vara mycket svårt att bevisa. Jag kan dock inte veta hur det skulle bedömas i just ditt fall, varav jag rekommenderar dig att göra en polisanmälan om du känner att det är något du vill få utrett.Den civilrättsliga aspektenOm redovisningsfirmans handlande inte räknas in som brottsligt så är det ett så kallat civilrättsligt problem, vilket innebär att det inte är de straffrättsliga reglerna som gäller. I din situation kan det till exempel vara så att redovisningsfirman anser att det finns ett avtal mellan er som styrker de poster som de har fakturerat dig. Ifall redovisningsfirman anser att ett sådant avtal finns så är det inte olagligt, utan då innebär det helt enkelt att ni är i en tvist där ni ser olika på saken. En sådan tvist kan lösas antingen genom att ni kommunicerar kring problemet och själva finner en lösning som ni båda är nöjda med, vilket ni kan göra själva eller tillsammans med jurister, eller så kan någon utav er välja att stämma in till domstol för att reda ut vad som faktiskt är avtalat. Att driva en process i domstol kan dock bli mycket dyrt om man inte vinner, då man riskerar att få betala både sina egna rättegångskostnader och motpartens, därav rekommenderar jag att försöka undvika en rättegångsprocess i största möjliga mån.Vad kan du göra nu?Precis som du har gjort så rekommenderar jag istället att bestrida fakturorna du tycker är felaktiga, samt att förklara för dem vad du anser att ni har avtalat och fråga vad deras grund för fakturering av dessa poster är och hur det kommer sig att de dubbelfakturerat dig. Jag rekommenderar även att denna kommunikation sker skriftligen, då det är bra ur bevishänseende att ha dessa konversationer i skrift om ni skulle hamna i domstol rörande tvisten. Vad jag har förstått det som så är företaget dock svåra att nå och har hitills inte velat besvara dina frågor vilket jag förstår är frustrerande, i det skedet du är i nu skulle jag rekommendera dig att sända ett mejl och påminna om dina tidigare inskickade frågor och säga att du behöver ett svar omgående.Mer om att bestrida fakturorna och vad redovisningsfirman kan göraDet är även väldigt bra att du har bestridit fakturorna, det viktiga i ett bestridande av en faktura är att du helst skall ha gjort det skriftligen och i bestridandet förklarat vad det är du anser är fel och varför det är felaktigt så att företaget förstår dina skäl till varför du inte anser dig behöva betala fakturan. Dessa skäl är viktiga för att deras företag skall kunna utreda huruvida deras faktura är rätt eller felaktig enligt dem. Tänk dock på att du riskerar att behöva betala både räntor och avgifter för att du inte betalar dessa fakturor om det visar sig att redovisningsföretagets faktura var rätt.Om du vill undvika att eventuellt behöva betala dessa kostnader så kan du betala fakturorna samtidigt som du bestrider dem. Då skall du ange i bestridandet att du betalar under protest. Nackdelen med detta är att du genom detta tar bort din egen möjlighet att innehålla betalningen som ett sätt att hantera er tvist, samt att du själv kommer att behöva rikta ett betalningskrav gällande återbetalning om deras faktura var felaktig. Därav riskerar du att behöva driva en process gällande återbetalningen ifall du har rätt angående fakturan och firman inte självmant betalar tillbaka pengarna i slutändan. För att välja vilken väg du vill ta får du väga fördelar mot nackdelar och räkna på hur mycket ränta och avgifter du riskerar att få betala ifall det visar sig att deras faktura var rätt och då bedöma själv vilken väg du tycker är den rimliga att ta. För att beräkna eventuell ränta och avgifter får du kolla i deras avtal gällande fakturorna, där det skall framgå. Om en del av fakturan/fakturorna är rätt enligt ert avtal är det även viktigt att du tänker på att betala in den delen, så att du undviker onödiga avgifter och räntor på det beloppet.Det är även viktigt att du är medveten om risken att redovisningsfirman antingen ansöker om stämning vid domstol för att lösa tvisten kring fakturorna eller ansöker om ett betalningsföreläggande gentemot dig. Som jag tidigare har nämnt så kan en domstolsprocess bli mycket dyr, men den kan givetvis även vara till din fördel om du vinner, då det i det fallet är klarlagt att du inte behöver betala det omtvistade beloppet. Ifall dem istället väljer att ansöka om ett betalningsföreläggande så innebär det att dem ansöker hos kronofogden om att dem skall hjälpa företaget att driva in betalningen kan man säga. Kronofogden kommer inte att utreda huruvida fakturan är rätt eller inte, utan det är då upp till dig att bestrida betalningsföreläggandet när du får det. Ifall du bestrider så får redovisningsfirman välja att antingen lägga ned eller be kronofogden att lämna ärendet vidare till domstolen för att utreda- och avgöra vem av er som har rätt i en domstolsprocess.Vad borde du göra som nästa steg, eftersom redovisningsfirman inte besvarar dina frågor?Så länge redovisningsfirman inte har agerat på något mer sätt skulle jag rekommendera dig att antingen testa att skriva ett brev/mejl där du tydligt beskriver vad du begär svar på och vad du anser är avtalat och återigen förtydliga att du bestrider fakturorna och varför. Om du inte får svar efter det kan du antingen avvakta och se om redovisningsfirman väljer att släppa sitt krav eller om de kommer ta till några åtgärder, eller så kan du anlita en jurist för att hjälpa dig att försöka kommunicera med företaget, alternativt stämma in till domstol om du vill få ett garanterat avslut på tvisten och därmed få klart för er vad som är rätt. Sedan kan du givetvis som jag tidigare nämnt välja att polisanmäla och låta polisen utreda huruvida detta är brottsligt eller inte, vilket jag skulle rekommendera dig att göra innan du väljer att själv driva en kostsam civilrättslig domstolsprocess.Mina tips till dig:-Skicka ett nytt brev där du återigen kräver en förklaring på hur du kunnat bli dubbelfakturerad och förtydliga i det brevet att du bestrider fakturorna och förklara varför.-Om redovisningsfirman inte besvarar dina försök till kommunikation kan du avvakta och se vad deras nästa steg är, eller anlita en jurist som kan hjälpa dig i dina kommunikationsförsök, alternativt stämma in till domstol för att få ett slutligt avgörande av tvisten. Om du vill ha hjälp av någon av våra jurister är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för att komma i kontakt med en av mina kollegor och få en offert.-Du kan även välja att polisanmäla detta för att få ett svar kring om det är brottsligt eller inte, eftersom du funderar i de banorna så skulle jag rekommendera dig att få den saken utredd innan du driver en kostsam civilrättslig domstolsprocess.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om det uppstår några följdfrågor eller om du vill komma i kontakt med någon av våra jurister så är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se. Då du har bokat in ett uppföljande telefonsamtal så kommer jag att ringa dig onsdagen den 19 maj cirka klockan 15:00, var förberedd på att jag eventuellt ringer på dolt nummer, om tiden inte fungerar för dig kan du mejla mig för att boka om tiden.Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att dömas för bedrägeri?

2021-05-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag sålde en bok för under 500kr inklusive frakt och pga dåligt mående, minne osv kom jag mig inte för att skicka iväg boken. Jag blev då polisanmäld för bedrägeri och kontaktade då köparen och erbjöd mig skicka boken eller betala tillbaka summan, köparen valde då att få tillbaka pengarna och drog tillbaka anmälan men polisen måste ändå göra en utredning för misstanke om ringa bedrägeri. Jag har aldrig begått ett brott och det har aldrig funnits en tanke om bedrägeri. Boken finns kvar. Vad är mina chanser att bli friad från denna misstanke? Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Jag är ensamstående med ett barn från födseln och har fast anställning.Tack på förhand!
Sandra Bargabriel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du främst vill veta hur dina chanser att bli friad från åtalet för bedrägeri. Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) som innehåller regler om brott och straff. Vad krävs för att dömas för bedrägeri?För att dömas till bedrägeri krävs enligt 9 kap. 1 § BrB att:1. Någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet2. Handlingen/underlåtenheten ska innebära vinning för gärningsmannen och ska för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är.Det måste således finnas ett samband mellan vilseledandet och dispositionen. I ditt fall har överenskommelsen med köparen betraktats som ett vilseledande och transaktionen på 500 kr inneburit vinning för dig och skada för köparen. Viktigt att notera dock är att det endast är gärningar som begås uppsåtligen som kan anses utgöra brott om inte annat finns föreskrivet (1 kap. 2 § BrB). Eftersom annat inte är föreskrivet i bestämmelsen om bedrägeri måste gärningsmannen ha uppsåt till gärningen för att hen ska dömas till bedrägeri. Med beaktande av vad du skriver så har du inte haft uppsåt till att vilseleda någon. Du kan således inte dömas för bedrägeri om inte åklagaren lyckas visa att du haft uppsåt till vilseledandet och att vilseledande skulle innebära skada för köparen och vinning för dig. Hur rätten kommer att döma i uppsåtsfrågan kan jag tyvärr inte svara på. Om det känns bättre för dig kan det även påpekas att åklagaren måste visa att det är ställt bortom rimligt tvivel att du begått brottet och därmed haft uppsåt till handlingen.Bör jag ansöka om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen? Du har rätt till en offentlig försvarare om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet och om det finns risk för annan påföljd än böter eller villkorlig dom (21 kap. 3 a § rättegångsbalken). Eftersom du står misstänkt för bedrägeri har du rätt till en offentlig försvarare. För att tillåtas ha med sig sin offentliga försvarare till ett förhör bör man ansöka om det. Det är förundersökningsledaren som sedan beslutar om vem som får närvara eller inte. En försvararen har dock rätt att närvara vid förhöret om det kan ske utan men för utredningen (23 kap. 10 § 1 st rättegångsbalken). Gällande om du bör ha en offentlig försvarare till förhöret hos polisen kan sägas att det oftast kan kännas tryggt att ha någon med sig till förhöret. En offentlig försvarare ska se till att dina rättigheter upprätthålls och att du känner till dina rättigheter samt är införstådd på vad som sägs. Det kan dessutom vara tryggt att veta att det är någon annan än du själv i rummet som bevakar dina intressen. Jag skulle således rekommendera att du ansöker om en offentlig försvarare till förhöret hos polisen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. För ytterligare vägledning eller funderingar är du också varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!Med vänliga hälsningar,