Vad ska jag göra om ordförande i föreningen har upprättat falska avtal och undanhållit pengar från föreningen?

2019-03-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Vår ordförande i föreningen gav mig ett kontonummer som jag skulle betala in hyrespengarna på.Det har jag gjort i fem månader. Nu visar det sig att det är hennes privata konto och hon har inte fört pengarna vidare till föreningen. Nu har det uppdagas att hon har skrivit ett påhittat avtal(mellan henne och mig) att jag ska betala 2000;. i månaden tills hyresskulden är betald. Det är hennes underskrift samt namnförtydligande på hennes underskrift på papperet, samt att hon har skrivit en underskrift/namnteckning som hon har sagt till styrelsen att den är min(det är inte min underskrift)samt att det finns inget namnförtydligande på den underskriften som hon säger är min. Hur går styrelsen/jag vidare med detta
David Gardell |Hej,Jag beklagar situationen som du har hamnat i.Jag ska gå rakt på sak. Det du och styrelse ni borde göra är att polisanmäla detta. Av det som du har beskrivit så framstår det som att er ordförande har gjort sig skyldig till både bedrägeri och urkundsförfalskning och eventuellt ytterligare brott. Beträffande avtalet så är det självklart ogiltigt eftersom det är förfalskat, vilket betyder att du inte är bunden av det. Hoppas detta har varit till hjälp!Vänligen,

Hur får jag ut mina pengar från handelsplattformen Tradospot?

2019-03-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej har blivit lurad och fört över 16200 euro till Tradospot till något konto i Ungernkan jag få igen dom har alla melj till mäklarna kvitton på utlands betalningarom man har mastercard eller visa kan man få igen pengarna vad gäller när dom har fört över från person konto mäklarna svar ej på melj ser på min inloggning att det finns 12400 euro kan inte få ut dom
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är din uppfattning att du blivit lurad att överföra en större summa pengar till handelsplattformen Tradospot. Exakt hur det eventuella bedrägeriet gått till är utifrån det du beskriver något oklart. Som jag förstår det har du däremot varit (eller är) medlem på Tradospot och du har haft kontakt med deras mäklare.Tradospot är en handelsplattform vari det går att handla med valutor, råvaror, kryptovalutor och aktier. Handelsplattformen drivs av ett företag i Estland, men har kopplingar till "off shore"-företag på Marshall Islands. Företaget är inte licensierat av någon tillsynsmyndighet. På företagets hemsida varnas på flertalet ställen att det finns stora risker med att investera kapital och att man kan förlora allt man investerat.Om du blivit utsatt för bedrägeriBrottet bedrägeri stadgas i 9 kap. 1 § brottsbalken och det krävs att tre kriterier är uppfyllda; (1) vilseledande, (2) förmå någon till något genom vilseledande och (3) förmögenhetsöverföring. Förenklat innebär det att gärningsmannen ska ha lurat dig att göra något som orsakat dig en ekonomisk skada och skapat ekonomisk vinning för gärningsmannen. Så kan exempelvis vara fallet om det inte funnits något att investera i, utan gärningsmannen bara gett sken av att så varit fallet för att sedan behålla pengarna. Har du däremot investerat dina pengar i något av det som du kan handla på Tradospot är det inte ett bedrägeri, då har du snarare förlorat pengar för att marknaden gått ner.Utifrån den information jag har av din fråga går det tyvärr inte att avgöra om du blivit utsatt för bedrägeri. Om du däremot anser att du blivit utsatt för ett bedrägeri är min rekommendation att du gör en polisanmälan mot företaget. Polisanmälan kan du göra genom att ringa 114 14 eller genom att besöka din lokala polisstation.Om marknaden gått nerOm du fört över pengar som investerats i valutor, råvaror eller annat som går att handla på Tradospot är det inte ett bedrägeri om värdeminskningen beror på att marknaden gått ner. Det du i sådana fall kan göra är att vänta på att marknaden vänder. Som jag tolkar din fråga har du överfört 16.200 EUR och kvar finns 12.400 EUR. De 3.800 EUR som "saknas" kan således vara en värdeminskning för att värdet av dina investeringar har minskat.De återstående 12.400 EUR på ditt kontoSom jag förstår din fråga vill du ha tillbaka de 12.400 EUR du kan se att du har på ditt konto. Om så är fallet kan du lämna in en ansökan om återbetalning. Enligt Tradospots hemsida ska du logga in och hämta vad de benämner "withdrawal.pdf". Du ska fylla i informationen, skriva ut blanketten, underteckna den, scanna den och sända den per e-post till Tradospot. Se instruktioner på Tradospots hemsida. Tradospot verkar dock ha flertalet krav för att du ska ha möjlighet att få återbetalt. Dels görs återbetalning endast till samma kort eller konto som du fört över från, dels återbetalas inte bonusar m.m. förrän efter ett visst antal affärstransaktioner utförts.Om företagets mäklare inte besvarar dina frågor är min rekommendation att du fyller i blanketten enligt ovan och skickar in till Tradospot. Alternativt att du sänder den per post till företagets fysiska adress.Ett sista alternativ om företaget inte svarar dig är att stämma företaget i domstol. Dock vill jag göra dig uppmärksam på att det kan bli kostsamt och möjligheterna till framgång tyvärr är små. Kan du få tillbaka pengar om du betalt med VISA, Mastercard eller genom banköverföring?I VISA och Mastercard finns det ofta ett köpskydd inkluderat. I regel gäller köpskyddet en utökad garanti eller om du inte fått en vara du betalt för. Inte för investeringar som fallit ut fel. Om du blivit utsatt för bedrägeri finns det vissa möjligheter att få tillbaka pengar, om det skett en obehörig transaktion. Om du i det här fallet har fört över pengar genom att betala med ditt betalkort är utgångspunkten att det inte är en obehörig transaktion för vilken du kan få ersättning. För att en transaktion ska vara obehörig krävs det att det är någon annan som har gjort den (genom att använda ditt betalkort). Bestämmelserna är desamma vid banköverföring, för att du ska ha möjlighet att få tillbaka pengar krävs det att det är någon annan som obehörigt gjort överföringen från ditt konto.För att göra gällande att det skett en obehörig transaktion är min rekommendation att du vänder dig till den bank som utfärdat ditt VISA eller Mastercard eller den bank som använts för överföringen och reklamerar transaktionen. Det är svårt utifrån den information du uppgivit att sia om huruvida du kommer att få tillbaka några pengar. Tyvärr finns i regel inte möjligheten om du själv aktivt valt att använda ditt kort eller själv valt att göra en banköverföring för att investera pengar.Jag rekommenderar dig även att kontakta din bank och spärra eventuella betalkort du använt, för det fall att det faktiskt skett ett bedrägeri. Detta för att det inte ska debiteras mer pengar från ditt kort.Sammanfattning och rådFöretaget du refererar till är ett utländskt företag, en handelsplattform för möjligheten att handla med valutor, kryptovalutor, råvaror m.m. Vid inläsning om företaget verkar det inte vara licensierat av någon tillsynsmyndighet och det varnas på flera ställen att det finns en risk att du förlorar allt du investerat.Om det skett en värdeminskning på grund av att marknaden har gått ner kan du tyvärr inte göra något mer än att vänta och hoppas på att marknaden vänder. För att få ut de återstående pengarna kan du använda dig av de rutiner som beskrivs på Tradospots hemsida. Om företaget vägrar att återbetala dina pengar, antingen genom att de inte svarar eller genom att de hänvisar till sina villkor, kan du vända dig till domstol. Jag vill dock uppmärksamma dig på att det kan vara svårt att få rätt och att det kan bli kostsamt.Möjligheten att få tillbaka pengar från VISA, Mastercard eller banköverföring finns främst för det fall att det skett en obehörig transaktion. För att transaktionen ska vara obehörig krävs i regel att det är någon annan som gjort transaktionen (och inte du själv). Om du anser att det skett en eller flera obehöriga transaktioner är min rekommendation att du vänder dig till din bank och reklamerar transaktionen. Jag rekommenderar dig även att spärra eventuella betalkort du använt, så ditt konto inte belastas mer.Det finns även en möjlighet att du blivit utsatt för ett bedrägeri. Jag kan, mot bakgrund av den information du uppger, inte avgöra om det rent juridiskt föreligger ett bedrägeri. Om du däremot är av den uppfattningen är min rekommendation att du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan. Det kan då vara en god idé att du delger polisen all information du har sparad (e-post-kontakt m.m.).Då du beställt kompletterande telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på onsdag, den 13 mars klockan 10.00, för en uppföljning. Vi kan då prata närmre om exakt vad som skett vid din kontakt med Tradospot och vilka möjligheter du har för att försöka få ut dina innestående pengar. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig är du varmt välkommen att dessförinnan återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se så bokar vi en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Jag har fått en faktura på något jag inte köpt, vad gör jag?

2019-02-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har fått en faktura från en telefonsait på en summa på 300kr. Jag har ej ringt den.Någon har fått tag på mitt mobilnummer och ringt en telefonsait.Fått tag i mitt namn och adress där jag bor.Vad ska jag göra?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det möjligen rör sig om en bluffaktura, eller fakturabedrägeri. Det handlar om att försäljaren påstår att du beställt något som du faktiskt inte har gjort. Vad kan du göra om du fått en bluffaktura?Det första du ska göra är att bestrida fakturan, invända mot den. Du kan göra det genom att stryka ett streck över den och skriva att du bestrider betalningsansvarig och inte har beställt tjänsten, sedan skickar du detta till företaget via mail eller brev så att tiden och datumet framgår. Spar en kopia på det du skickade. Nästa steg är att polisanmäla bedrägeriförsöket, det kan du göra genom att gå till en polisstation och uppge vad som har hänt. Om du sedan får påminnelser om betalning eller inkassokrav, ska du upprepa det första steget, förklara varför du bestrider fakturan och skicka gärna med en kopia på det tidigare bestridandet. Om den som skickar bluffakturan skickar betalningskravet till Kronofogdemyndigheten kommer du att få ett brev, du ska då bestrida även detta omgående. När du bestridit kravet kan telefonsajten välja att driva ärendet vidare till tingsrätten, då är det upp till företaget att bevisa att ni ingått ett avtal, inte dig. Bedrägeri och olovlig identitetsanvändning av privatpersonOm du istället märker att det är en privatperson som utgett sig för att vara dig och köpt saker via ditt telefonnummer är det, utöver brottet bedrägeri, även olovlig identitetsanvändning. Jag råder dig att då upprätta en polisanmälan gällande dessa brott, samt att kontakta telefonsajten och visa att du gjort en polisanmälan och bestrida de köp som har gjorts i ditt namn.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Lycka till!Vänligen,

Vad gäller när man säljer ett klistermärke för 20 kr som man inte har?

2019-02-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan Någon la upp en bild på Facebook på ett klistermärke där jag kommentera och skoja till "dem kan ni köpa hos mig för 20kr styck plus Porto
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering!Tar du betalt 20 kronor för klistermärket utan att faktiskt besitta det begår du ett "klassiskt" bedrägeri. I detta fall måste det naturligtvis klassas som ett ringa bedrägeri då vi talar om ett belopp på blygsamma 20 kr (9 kap 2 § Brottsbalken). Du gör dig skyldig till bedrägeri genom att du helt enkelt tar betalt för något som du inte har. Du vilseleder person X (betalaren) genom att denne kommer tro sig få ett finfint klistermärke genom att betala dig den aktuella summan. Kraven på vilseledande, disposition och förmögenhetsöverföring (20 kr) är uppfyllda. Person X hade ju naturligtvis inte betalat 20 kr för ingenting, utan vill ju ha det finfina klistermärket som du sagt dig besitta. Det "kruxiga" i sammanhanget torde vara tveksamheten kring ditt uppsåt. Det är högst tveksamt om du har erforderligt uppsåt till bedrägeribrottet i fråga. Du ville ju bara" skoja till det". Om någon i praktiken betalar dig 20 kr för klistermärket bör du hursomhelst betala tillbaka dessa och säga att det endast var ett skämt, istället för att riskera att dra in dig i en jobbig bedrägeriprocess. Hoppas du känner att du fått lite klarhet kring din fundering!

Jag har sålt en mobil men inte fått in pengarna. Finns det något man kan göra? Kan man anmäla? Hur ska man göra för att få och kunna kräva pengarna?

2019-03-16 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag hade kontakt med en person som ville köpa min gamla iPhone och ville betala med paypal. Hon bad om min Mail så att hon kunde skicka över pengarna och allt verkade bra. Men efter några Mail från "paypal" så började jag märka av lite stavfel och andra konstiga saker i mailen från denna s.k. Paypal. Nu 5 dagar senare har jag inte fått in pengarna och mobilen är redan skickad till personen. Finns det något man kan göra? Kan man anmäla? Problemet är också att jag inte tror att hon/hen uppgett rätt namn, och saknar adress då hon ville att jag skulle skicka till hennes brorson. Hur ska man göra för att få och kunna kräva pengarna?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du verkar misstänka att personen som ville köpa din gamla iPhone inte kommer att betala dig pengarna för den och undrar nu vad du kan göra. Jag kan till att börja med bara beklaga att detta har hänt dig och tyvärr är det inte ovanligt att personer luras på detta sätt vid försäljning över nätet. Kräva betalning I första hand tycker jag att du ska kontakta personen och kräva betalning för mobilen men jag förstår det som att du redan gjort detta utan att lyckas. För hjälp med att få betalt från personen kan du vända till till Kronofogdemyndigheten men med tanke på att köparen verkar ha uppgett falska uppgifter är antagligen inte heller detta ett alternativ för dig. Du kan ha blivit utsatt för bedrägeri Personen har gjort sig skyldig till brottet bedrägeri om det är så att hon har lurat dig att sälja din gamla iPhone till henne men inte tänkt betala dig för den (Brottsbalken 9 kap. 1 §). Utifrån vad du beskriver om mailen, PayPal och att du inte tror köparen lämnat rätt namn låter det tyvärr troligt att hon bedragit dig, även om det såklart alltid finns en chans att hon faktiskt kommer att betala dig. Anmäla brottet till polisen Du kan absolut anmäla detta till Polisen. Information om hur du gör en polisanmälan och kontaktuppgifter hittar du HÄR. Enklast är att ringa 114 14 och berätta om vad som hänt. Att anmäla händelsen är inte bara för din skull utan även viktigt för att hindra personen från att fortsätta bedra andra. Det är viktigt att du sparar alla mail och liknande kontakt du haft med personen samt information du har om personen och hennes brorson för att kunna använda som bevisning och hjälp i en eventuell brottsutredning. Om du fått kontakt med köparen t.ex. via en säljsida eller tjänst bör du också anmäla till sidan/tjänsten vad som hänt för att skydda andra personer från att luras på samma sätt. Mer information från Polisen om hur du skyddar dig mot bedrägerier kan du läsa HÄR. Kontakta ditt försäkringsbolagVissa försäkringar täcker situationer då en person utsätts för bedrägeri. Jag rekommenderar dig därför att även kontakta ditt försäkringsbolag och höra om du kan få försäkringsersättning för vad du blivit utsatt för. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

En person hotar med att beställa saker i mitt namn, vad ska jag göra?

2019-03-09 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej har råkat get ut mitt telefon nummer till en anonym person som har nu alla personliga uppgifter på mig och hotar med att beställa saker på mitt namn hur ska jag hantera situationen ?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom brottet bedrägeri, samt ge råd om vad du kan göra nu. Bedrägeri Bedrägeri innebär att gärningsmannen vilseleder sitt offer till handling eller underlåtenhet, som innebär skada för offret och vinning för gärningsmannen. Att beställa saker i någon annans namn är brottet bedrägeri, se Brottsbalken 9 kap 1 § st 1 (här), i varje fall om den här personen beställer saker i ditt namn som du blir betalningsskyldig för. Om brottet är att anse som ringa döms personen till ringa bedrägeri, se Brottsbalken 9 kap 2 § st 1 (här). Försök och förberedelse till bedrägeri är kriminaliserat, se Brottsbalken 9 kap 11 (här). Vad du kan göra nuJag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefoinrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Min fru har fått ett suspekt brev. Jag misstänker att det är bedrägeri. Vad ska jag göra?

2019-02-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min fru har fått ett suspekt brev från en advokat i London som påstår att det finns ett arv från en avliden släkting i London att hämta ut. Jag tror och anser att det är ett bedrägeri men vet inte hur man skall gå vidare? Troligtvis polisanmälan enligt mig? Företaget finns enligt internet och även personen i fråga. Det är i mina ögon väldigt lätt att kopiera. Det handlar enligt han om nio miljoner femhundratusen Brittiska pund. Vad göra? Är det polisanmälan?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att kortfattat gå igenom vad bedrägeri är, och ge råd om vad du kan göra nu. BedrägeriBedrägeri regleras i Brottsbalken 9 kap 1 § st 1 (här). Bedrägeri karaktäriseras av att gärningsmannen vilseleder sitt offer till en disposition som innebär en omedelbar förmögenhetsöverföring. Det måste finnas ett samband (adekvat kausalitet) mellan vilseledandet och överföringen. Ett exempel på bedrägeri är om gärningsmannen förfalskar en faktura så att en person som inte är skyldig en pengar ändå ger gärningsmannen pengar. I ditt fall förmodar jag att varken du eller din fru har kontaktat personen och inte heller fört över pengar. Det har därmed inte skett något fullbordat bedrägeribrott. Dock är både försök och förberedelse till bedrägeri straffbart, se Brottsbalken 9 kap 11 § st 1 (här). Om man exempelvis skickar ett brev för att vilseleda personen att föra över pengar kan det vara försök till bedrägeri. Vad du kan göra nuOm du misstänker att brevet är ett bedrägeriförsök rekommenderar jag starkt att du kontaktar polisen för vidare rådgivning. Du kan göra en polisanmälan, och polisen uppskattar säkert att få tips om bedrägerier. Om det suspekta brevet är ett bedrägeriförsök är det sannolikt fler som blivit drabbade. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Köparens skyldighet att kontrollera en vara som säljs till väldigt lågt pris

2019-02-02 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om något blir utsatt för stöld och ligger runt 6000 kronor och sedan säljs av gärningsmannen för 2000 kronor, om köparen har någon skyldighet att veta att det finns en möjlighet att saken kan vara stulen? Tack för svar i förväg.
Moneeb Mohsen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar att du undrar över om köpare har en viss skyldighet att kontrollera om varan kan vara stulen p.g.a att det sålda är mycket lägre än inköpspriset. Det brott man kan göra sig skyldig till i det här fallet är häleriförseelse (9 kap 7 § stycke 2 punkt 2 brottsbalken). Enligt bestämmelsen kan man även om avsikt inte funnits göra sig skyldig till häleriförseelse. Här är det viktigt att förstå att varje fall är annorlunda med hänsyn till omständigheterna. Vid bedömningen ska hänsyn tas till vad man vet om personen man mottog egendomen från och vad för slags transaktion det varit fråga om. Vissa transaktioner - särskilt de utan ekonomiskt syfte - bör ge anledning till misstanke, t.ex. om personen man mottagit från varit anonym. Med detta sagt ska inte varje köp för eget bruk som visat sig vara stöldgods innebära straffansvar för köparen. I NJA 2000 s. 652 (rättsfall)- hade en person köpt en båt till ett pris som motsvarade ⅓ av marknadsvärdet. Högsta domstolen ansåg här att köparen måste ha haft skälig anledning att misstänka att båten var stulen p.g.a priset. Det va inte tillräckligt att köparen hade kontrollerat säljarens legitimation och kontrollerat hos polisen ifall båten varit stulen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, önskar