köpt mobil på blocket men inte fått den

2020-10-18 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har nyligen blivit bedragen på 2600 kronor via blocket. Jag förskottsbetalade för en mobiltelefon (efter att ha mottagit bilbevis av att postpaketet med mobilen i), men dagen efter blockerade säljaren mitt nummer och jag har ej fått telefonen. Vad kan jag göra? Är det värt att gå i rätten för en sådan liten summa? Jag är givetvis rädd att förlora målet och behöva stå för kostnaderna. Värt att tillägga är även att jag bor i Kalmar medan säljaren bor i Sala. /Linnea
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det så har du köpt en mobil via Blocket av en privatperson, betalt för den, men inte fått den, och nu undrar du hur du kan gå vidare härifrån.Jag förstår inte helt hur lång tid som har löpt sedan personen postade telefonen, men har det bara gått en dag hade jag avvaktat lite till. Om det är så att du inte kan få kontakt med personen, för att klara upp situationen, är det såklart lite svårare och antyder ju att personen inte har haft några hederliga intentioner. Bäst hade såklart varit om du hade kunnat få kontakt med personen så att ni kunde diskutera vad som har hänt. Vems fel? – vad lagen sägerUtgångspunkten för köp mellan privatpersoner är att det är köparen som står risken för varan om den försvinner under transport (7§ köplagen). Så är det detta som säljaren skulle göra gällande, så är det tyvärr så att det är du själv som får betala för telefonen utan att du får den (12§ köplagen). Då är det transportföretaget som du får vända dig till med ersättningsanspråk. Dock får ju säljaren inte försöka bedra dig eller lura dig, då begår säljaren både ett avtalsbrott enligt civilrättslig mening, och ett brott i straffrättslig mening. Båda dessa förfaranden kan man stämma säljaren för vid tingsrätten. Brottet enligt straffrätten är sannolikt då bedrägeri och det är åklagaren som för den talan vid tingsrätten. BrottOm du misstänker att säljaren har begått ett brott, exempelvis bedrägeri, ska du anmäla detta till polisen som får utreda ärendet vidare. Du behöver inte själv veta vad det är för brott som kan vara aktuellt, utan det är polisen som får utreda det. De kanske hittar att det inte är första gången denna säljare begår detta brott. Om det väcks talan straffrättsligt kan du inte bli ersättningsskyldig oavsett om du vinner eller förlorar ärendet. Det är åklagaren som för talan och det är staten som betalat rättegångskostnaderna. Du kan då vid en eventuell rättegång begära skadestånd för vad du betalat för mobilen.CivilrättsligtOm brott inte har begåtts, eller om polisen inte kan bevisa det, är det andra alternativet för dig att stämma säljaren till tingsrätten för avtalsbrott, om denne inte ens har skickat varan. Dock är det du som ska bevisa detta, och som du säger är det du som får stå för rättegångskostnaderna om det är så att du förlorar målet. Om säljaren gör gällande att hen har skickat telefonen, är detta inte ett avtalsbrott utan det är en risk som du som köpare får stå för transporten. Om du får kontakt med säljaren och hen gör gällande att hen har skickat det, ska du be om att få försändelseID och vilket transportföretag som varan transporterats med så du kan kontakta företaget.BlocketDu kan även kontakta blockets kundtjänst om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri via Blocket. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida. SammanfattningsvisDet är svårt att säga vad du bör göra, speciellt då du inte verkar kunna få kontakt med säljaren och få en förklaring till dennes sida av historien. Jag rekommenderar dig att polisanmäla händelsen och kontakta Blocket i detta skede. Blir det en straffrättsprocess av det kostar det inte dig något.Det är i andra hand svårt för mig att säga om du bör ta det till rättegång civilrättsligt om brottmålsärendet läggs ned. Det är något du själv får avgöra om det är ekonomiskt lönsamt. Det är svårt för mig att säga hur denna tvist skulle lösas då jag inte vet så mycket om vad ni avtalat om, eller vad säljarens inställning är. Jag rekommenderar dig att kontakta polisen som kan vägleda dig vidare. Avseende frågor kring en eventuell civilrättsprocess rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig mer ingående i det specifika fallet, samt hjälpa dig att utforma stämningsansökan och liknande. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!Vänligen,

Kan vi få tillbaka pengarna?

2020-10-11 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |HejMin pappa har blivit lurad på nätet genom att dom utgav sig att vara från brottsmyndigheten och sa att dom hade fått tag i en liga som han blivit lurad av tidigare på ca 10 000kr på ett telefonköp av en telefonförsäljare som aldrig fanns mm. Då sa dom att dom skulle betala tillbaka eller något liknande. Dom bad han kolla sitt konto med sitt BankID mm och han fattade mer än att han gjorde detta. Sedan tog det ett tag och då märkte han att dom varit inne och tagit i flera omgångar och nu så har din kommit åt 385 000kr som han polisanmält och pratat med banken men dom kan inget göra säger dom. Finns det något man kan gå vidare med eller är det bara att släppa det.Mvh,
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst vill jag beklaga incidenten. Grovt bedrägeri Det råder ingen tvekan om att din far har blivit utsatt för bedrägeri. För brottets tillämplighet förutsätts att gärningsmannen har vilselett någon, och förmått denne till en handling eller underlåtenhet som har inneburit ekonomisk vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledda, se 9 kap. 1 § BrB. Eftersom gärningspersonen i detta fall ringde din far och utgav sig för att vara anställd på Brottsoffermyndigheten, och därigenom vilselett honom till att logga in på sin bank, och därefter gjort ett flertal obehöriga uttag som medfört ekonomisk skada för din far, är förutsättningarna uppfyllda. Enligt praxis ligger gränsen för grovt bedrägeri med hänsyn till enbart beloppet på cirka 250 000 kronor. Då gärningspersonen i din fars fall har kommit över 385 000 kronor är gärningen att bedöma som grovt bedrägeri med hänsyn till det betydande värdet, 9 kap. 3 § BrB. PhishingTyvärr är den omständighet som du beskriver inte särskilt unik. Konceptet kallas för phishing och innebär i regel att den enskilda får ett mejl eller telefonsamtal från någon som utger sig för att arbeta på banken eller annan myndighet, där de uppmanar den enskild att logga in på sin bank eller lämna ut annan information som gärningspersonen behöver för att genomföra bedrägeriet. Gärningspersonerna är många gånger väldigt skickliga. Men gemene man bör tänka på att ingen riktig bank, myndighet eller företag uppmanar den enskilda att lämna ut kontouppgifter eller logga in via mobilt BankID, då de utgör värdehandlingar. Du kan läsa mer om de olika telefonbedrägerierna härVilket ansvar har bankkontohavare? Vilket ansvar banken har att betala tillbaka pengarna till den enskilda är varierande och beror till stor del på hur aktsam den enskilda har varit, alltså ju försiktigare man är ju större chans har man att få tillbaka pengarna. I ett flertal beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har nämnden konstaterat att det är grovt oaktsamt att logga in på sin mobila BankID, i de fall man blir uppringd av en okänd person som utger sig för att jobba på bank eller annan myndighet. Mobilt BankID är alltså en värdehandling som den enskilda har en skyldighet att inte åsidosätta. Det är i fars fall väldigt oklart hur klandervärt hans agerande har varit. Vad kan man göra? Du nämner i din fråga att ni har reklamerat uttagen till banken och polisanmält gärningen, vilket är väldigt bra i ett första skede. Jag antar att avslagsbeslutet från banken baseras på att de bedömer att din far inte har varit tillräckligt aktsam och således inte heller bedömt uttagen som obehöriga. Jag rekommenderar att ni lämnar in ett klagomål hos bankens klagomålsavdelning och begär att de på nytt prövar beslutet. Är ni trots bankens beslut inte nöjda, kan ni vända er till Allmänna reklamationsnämnden. Det bör i sammanhanget framhållas att ARNs beslut inte är bindande då ARN inte är en domstol, utan kan liknas vid rekommendationer. Rekommendationerna följs dock i regel av seriösa aktörer. SlutordSammanfattningsvis har din far blivit utsatt för en typ av bedrägeri som tyvärr är väldigt vanlig, särskilt gentemot äldre personer. Eftersom bedrägeriet har fullbordas genom att din far loggat in på sin mobila BankID, finns det en risk för att din far har agerat på ett klandervärt sätt. Men eftersom värdet av uttagen är betydande finns det en möjlighet att banken i vart fall betalar tillbaka en del av summan. Jag rekommenderar därför att ni i första hand vänder er till bankens klagomålsavdelning och begär omprövning och i andra hand vänder er till ARN. Ni bör även ta kontakt med försäkringsbolaget och rådfråga om de kan bistå med någon typ av hjälp genom din fars hemförsäkring. Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Lurad att ta ut mobiler på mitt eget namn, vad är det för straff?

2020-09-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Det är så att jag blivit lurad med att ta ut mobiler på mitt eget namn, vad är straffet? Min tjejkompis som ligger bakom det hela grejen, så vad är straffet?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du inte uppgett mer information än att du blivit lurad att ta ut mobiler på ditt eget namn blir detta ett kort och enkelt svar då jag inte vet omständigheterna. Har du fler frågor är det bara att vända dig till oss igen.Det låter som att du har blivit bedragen och detta är ett brott som kallas för bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken och straffet för detta är fängelse i högst två år. Är det ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Jag har blivit utsatt för bedrägeri, vad gör jag nu?

2020-09-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej jag har blivit bedragen av en X som kapade och använde min bank id och tog kredit på min personnummer. Han/de förde över pengarna ut från min konto via X bank. Jag har polisanmält händelsen som grovbedrägeri bedragararna jobbar på X. X och X. från Malmösäger de.Vad kan jag göra?Mvh
Rahime Duman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Väldigt tråkigt att få höra att du har blivit utsatt för bedrägeri. Det viktiga har du redan gjort, att kontakta polisen och anmält om händelsen, men jag rekommenderar även att du kontaktar banken. Oftast när en person blir kund hos en bank, ingår man standardiserade avtal som informerar om vad som gäller vid eventuellt bedrägeri. Du kan antingen ringa till din bank eller besöka deras kontor (om de har) och fråga dem om vad som gäller i ditt fall, exempelvis om din bank har någon typ av försäkring som kan täcka de beloppen som du har gått miste om. Du ska även spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretaget. Glöm inte även att spärra ditt BankID. Ifall du inte vet hur du spärrar ditt BankID, kan du kan kontakta din bank. Sammanfattningsvis ska du kontakta din bank och se vad dem säger om ditt fall. Du ska även spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretaget och glöm inte att även spärra ditt BankID. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Bedrägeri och köprättsligt fel - fördelar och nackdelar med val av process

2020-10-17 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Tjenare X heter jag, och jag skulle behöva lite rådgivning.Det är så att jag råkat ut för bedrägeri, jag köpte en bil för ungefär en månadsedan och påvägen hem gick bilen sönder alltså hann jag köra 1h innan den gick sönder.I hans annons på blocket stod det inget om att något var sönder utan grejer var var nya som koppling och annat. Men jag fick kontakta bärgare så han kunde köra bilen till verkstden och dem på verkstaden sa att vi får byta kopplingen. Han på verkstaden gick igenom nästan hela bilen och hittade extremt mycket som var trasigt. Och nu funkar inte bilen jag har lagt 12000 på koppling och finns även massa mer grejer som behövs lagas. men om jag skulle anmäla han för bedrägeri och det går till rätten, för har kvar meddelanden från han där han säger att "hastighetsmätaren är det ända som behövs byta annars ser den bra ut" och på plats sa han att den var felfri, men jag har fått papper på allt från mekanikern vad spm är trasigt och behövs bytas och det är väldigt mycket, sen även koppling gick ju sönder.Så min fråga är om det är värt att anmäla honom för bedrägeri och kommer jag vinna på det i rättegången
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det verkar vara en riktigt olycklig bilaffär du har råkat ut för. Baserat på vad du beskriver verkar det som att säljaren kan ha gjort sig skyldig till både bedrägeri och avtalsbrott i köprättslig mening. Jag kommer nedan att redogöra för skillnaderna mellan dessa och hur du kan gå tillväga för att tillvarata dina rättigheter. Kan säljaren åtalas för bedrägeri?Visste säljaren att bilen var så pass trasig som det visade sig och genom att ge dig vissa garantier om bilens skick försökte lura dig att köpa bilen ändå, så kan säljaren ha gjort sig skyldig till bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken). Straffet för bedrägeri kan vara allt från böter till fängelse i högst 2 år. Bedrägeri är ett brott som ska åtalas av åklagare. Det som är upp till dig är att polisanmäla brottet. Om säljaren döms för brottet får denne ett straff men det innebär inte automatiskt att du får ersättning för den ekonomiska förlust du lidit till följd av köpet. Vill du kombinera åtalet med ett skadeståndsanspråk fungerar detta i regel bra (22 kap. 1 § Rättegångsbalken). Fördelen med att ta den här vägen är att du inte behöver ligga ute med pengar för juridiskt ombud eftersom allmänna åtal till största del bekostas av staten. Säljaren riskerar att bli dömd för brott och du kan genom ett enskilt anspråk som kombineras med åtalet få ersättning för dina ekonomiska skador. Nackdelen är att handläggningstiden kan vara längre. Värt att notera är också att beviset mot säljaren måste uppnå kravet "ställt bortom rimligt tvivel". Väljer du att ta den civilrättsliga vägen (se nedan) är beviskravet lägre, vilket innebär att du har större chans att få igenom din rätt. Kan tvisten lösas utan åtal?Avviker bilden från vad ni har avtalat utgör det ett fel i köprättslig mening (17 § Köplagen). Vid fel i vara kan du kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § Köplagen). Något som kan krångla till det för din del är att du upptäckt felen för 1 månad sedan om jag förstår det rätt. För att kunna hävda fel i köprättslig mening krävs att du har reklamerat felen till säljaren inom skälig tid (32 § Köplagen). Hur lång tid skälig tid är beror på fall till fall, men sägs i regel utgöra 2 veckor. Har du inte meddelat säljaren om felen kan du alltså ha förlorat din rätt att föra talan mot säljaren. Dock går det att argumentera runt din skyldighet att reklamera fel om du hävdar att säljaren handlat i strid med tro och heder (33 § Köplagen). Att åberopa ett köprättsligt fel är en så kallad civilrättslig tvist talan förs då av dig (med ev. juridiskt ombud) mot säljaren (med ev. juridiskt ombud. Fördelen med att välja den civilrättsliga vägen är att beviskravet här är lägre, det räcker med att ditt anspråk kan anses styrkt. Du har alltså en lite större möjlighet att få igenom din rätt. Förlorar du målet är nackdelen att du möjligtvis får bekosta dina egna rättegångskostnader och även säljarens rättegångskostnader. Vinner du målet bekostas rättegångskostnaderna istället av säljaren. Sammanfattning och rådBaserat på de omständigheter du beskrivit är min bedömning att du har goda chanser i en eventuell rättegång. Förutsatt att du har reklamerat felen i rätt tid har du även möjlighet att väcka talan på det civilrättsliga sättet. Min rekommendation är att polisanmäla händelsen och hoppas att åklagaren tar upp det till åtal och kombinera åtalet med ett enskilt anspråk för att få ekonomisk ersättning. Det är billigare och smidigare för dig. Väljer åklagare att inte väcka åtal kan du istället stämma säljaren för köprättsligt fel vid tingsrätten. Är det ekonomisk ersättning du är ute efter finns naturligtvis även möjligheten att komma överens med säljaren på tu man hand, vilket naturligtvis är den minst tidskrävande och enklaste utvägen. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Är försök till ringa bedrägeri ett brott?

2020-10-03 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Huvudfråga: Är försök till ringa bedrägeri ett brott?Enligt Brb är försök till ringa stöld inte ett brott, men otydligt vad som gäller försök till ringa bedrägeri. Ett exempel kan vara en person som fyller på ett paket med fler varor med uppsåt att slippa betala för de extra. I kassan märker personal att det är fel mängd i och brottet är då inte fullbordat.En del vill rubricera detta som försök till ringa stöld, vilket betyder att personen inte kan gripas.Andra säger att detta är försök till ringa bedrägeri (lågt värde) och då kan personen ev gripas.11 § För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning, ringa utpressning, grov utpressning, ocker, grovt ocker eller grovt häleri och för stämpling till grovt bedrägeri, grov utpressning eller grovt häleri döms det till ansvar enligt 23 kap. Bestämmelserna i 23 kap. 3 § ska dock inte gälla i fråga om försök till utpressning, ringa utpressning eller grov utpressning. För förberedelse till grovt fordringsbedrägeri döms också till ansvar enligt 23 kap.Som för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri döms den som för att bedra försäkringsgivare eller annars med bedrägligt uppsåt skadar sig eller någon annan till person eller egendom. Detsamma ska gälla, om någon med samma uppsåt försöker åstadkomma sådan skada. Har han eller hon innan skadan uppstått frivilligt avstått från att fullfölja gärningen, ska han eller hon inte dömas till ansvar.Lag (2017:442).
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Den lag vi behöver gå in på för att se om ringa bedrägeri är ett brott är brottsbalken och där vi finner bestämmelserna i 9onde kapitlet i brottsbalken. Ringa bedrägeri: Ifall någon vilseleder någon annan till en handling som skapar vinst för personen som vilseleder och skada för den vilseledda så har man begått bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Ringa bedrägeri uppkommer då omfattningen eller omständigheterna tyder på att skadan inte var så stor, vilket verkar vara fallet i denna situation (9 kap. 2 § brottsbalken).Försök till ringa bedrägeri är däremot inte straffbart eftersom det inte räknas upp i 11 § (9 kap. 11 § brottsbalken). Försök till ringa bedrägeri är alltså inte ett brott som omfattas av brottsbalken. Jag hoppas nu att du har fått svar på din fråga och att allt löser sig för dig! Vänligen,

Vad säger gambiansk lag om bedrägeri?

2020-09-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej mitt namn är *** och har en fråga om gambiansk lagar om man får fängelse för bedrägrei för jag har en vän i gambia som lånat pengar av en person och kan inte betala tillbaka för sin fattigdom och vill ha hjälp med frågan här
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag förstår att du är orolig för din vän och vill hjälpa henne. Tyvärr har Lawline ingen expertis i gambiansk lag och är inget vi kan ge rådgivning kring.Jag rekommenderar dig istället att kontakta den gambianska ambassaden i Sverige som kan vägleda dig kring hur lagarna ser ut i Gambia och vilka lösningar som kan finnas på ditt problem.Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Att ljuga på en arbetsintervju

2020-09-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga och det är att om jag som privatperson ska på en arbetsintervju och på intervjun så hittar jag på saker för att öka min chans för att få arbetet, (inklusive påhittade grejer i CV) Vad skulle detta kunna leda till då?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Din fråga handlar om straffbara handlingar och regler om det finns i brottsbalken (BrB). Om en person ljuger på en arbetsintervju och detta leder till att man får jobbet så kan det innebära att man har gjort sig skyldig till bedrägeri, enligt 9 kap 1 § BrB. Det kräver dock att personen vilseleder arbetsgivaren att företa en handling som innebär vinning för gärningsmannen och ekonomisk skada för arbetsgivaren. Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!