Att ställa till problem för någon annan för egen ekonomisk vinning, bedrägeri?

2018-05-26 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Om någon försöker att förstöra/ställa till problem för någon annan för egen vinnings skull. Vad kallas det för om det finns något lagbrott som detta skulle kunna falla under.
Victor Eizyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att redogöra för de brott i brottsbalken(BrB) som kan vara relevanta baserat på de allmänna omständigheterna du har uppgett. Det första jag kommer att tänka på är brotten som återfinns i brottsbalkens nionde kapitel om bedrägeri och annan oredlighet, mer specifikt brottet bedrägeri som stadgar fängelse i högst två år, 9 kap 1 § första stycket BrB. Brottsbeskrivningen lyder som följande: "Den som medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år."Att vilseleda betyder att man förmedlar en oriktig uppfattning om någonting till någon. Det kan vara fråga om en uttrycklig lögn eller ett uppträdande som i sin tur ska leda till en förmögenhetsöverföring vilken innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda. Alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda. Det finns olika grader av bedrägeri. Om brottet är ringa så kan det leda till böter eller fängelse i högst sex månader, 9 kap. 2 § BrB. Grovt bedrägeri stadgar fängelse i lägst sex månader och högst tre år, 9 kap. 3 § BrB. Generellt har indelningen att göra med brottets omfattning och karaktär. Bedrägeri är det brott som ligger närmast den beskrivning du ger, men det är svårt att ge dig ett konkret svar om detta brott har inträffat. Att förstöra eller ställa till med problem kan innebära många olika saker, men jag hoppas du har fått en uppfattning om vad som faller inom nämnda brottsbestämmelse. Om du skulle ha några fler frågor är det bara att kommentera nedan eller kontakta oss igen! Med vänlig hälsning,

Oredligt förfarande att inte dyka upp under resa

2018-05-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan. Jag vart bjuden på en resa utomlands av en. Hon skulle stå för flygbiljetter ToR. Samt hotell som hon enligt sig själv redan bokat. Det enda jag behövde va fickpengar i 2v. So far so Good. När jag anländer till hotellet är de betalt för 4dagar. Och ingen kompis så långt ögat kan se. Försöker få kontakt med henne där jag får vaga svar att hon kommer snart. Att hon är på väg. Det hade enligt henne hänt nåt på vägen. Dagarna går och ingen kompis. Hon skickade iväg mig till Thailand helt själv där jag vart lämnad helt själv. Fick tillslut kontakt med svenska ambassaden, konsulatet i bangkok. Där dom var förfärade över hela situationen. Jag lyckades dock själv hitta en underbar thaifamilj jag kunde bo hos sista tiden tills jag skulle flyga tillbaka. Haft mardrömmar efter detta och inte kunnat sova. Går på starka mediciner nu. (Trauma) och blivit remitterad till psykiatriska mott. Var de olagligt de hon gjorde? Känner att jag vill anmäla henne för bedrägeri efts jag blev så kraftigt lurad. Övergiven helt själv i Thailand... Men de kanske inte går? Snälla hjälp mig.
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till att börja med är det inte fråga om bedrägeri enligt 9 kap. 1§ brottsbalken (BrB). Eftersom bedrägeri kräver att den som har utfört brottet (gärningen) ska vinna någonting på det samt att det kräver att något av värde flyttas från en person till en annan, även kallat förmögenhetsöverföring. Det kan eventuellt vara fråga om brottet oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § BrB som inte kräver vinning för gärningsmannen och inte heller en direkt förmögenhetsöverföring. Brottet oredligt förfarande innebär att man får en person att göra något genom att vilja lura personen och genom detta skadar den vilseledde ekonomiskt. Så för att detta brott ska vara uppfyllt krävs att personen som köpte resan till dig hade för avsikt att inte komma dit och på det sättet ville lura dig (om personen hade för avsikt att lura dig kan jag tyvärr inte svara på bara den personen kan det). Det krävs också att du lidit ekonomisk skada av vad som har hänt exempelvis att du fick betala för boende o.s.v. vilket skulle betalas av den andra personen. Tyvärr kan jag inte svara på om detta utgör ett brott för att jag vet inte vad den andra personen har haft för avsikt, d.v.s. om tanken var att vara snäll och bjuda dig på resa eller att den ville lämna dig ensam där. Jag vet inte heller om du fick några utökade kostnader för att personen inte kom dit. Känner du att du tror att personen ville lura dig och du led ekonomisk skada så kan du anmäla brottet. Hur du anmäler hittar du information om här. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan bedrägeri preskriberas?

2018-04-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Kan ett bedrägeri bli preskriberat?Med vänlig hälsning
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan finner du ett svar på din fråga. Tillämpligt lagrum35 kap. Brottsbalken (BrB). Vad gäller?Det finns olika former av bedrägeri vilket innebär att preskriptionstiden blir annorlunda beroende på vilken bedrägeriform vi talar om. Preskriptionstiden räknas från den dag som brottet begicks, vilket framgår av 35 kap. 4 § första stycket BrB. Bedrägeri har en preskriptionstid på fem år och grovt bedrägeri har en preskriptionstid på tio år, detta framgår av 35 kap. 1 § första stycket (2 och 3 punkten) BrB. SlutsatsJa, den kan preskriberas. Det handlar om fem eller tio år beroende på brottets karaktär och omfattning. Hoppas att du fick svar på din fråga!Önskar dig allt gott!Med vänlig hälsning,

Straffansvar vid köp av stulen cykel

2018-04-28 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag tror jag har råkat köpa en stulen cykel och vet vart den jag köpte den av bor för någonstans. Vill anmäla och lämna in cykeln till polisen, kommer jag ändå bli anmäld för häleri?
Joakim Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Straffansvaret för häleri finns i 9 kap. 6 § brottsbalken, vilken du finner här. Situationen du beskriver aktualiserar den första punkten i nämnda lagrum där det står att: "(den som) på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott (...) döms för häleri till fängelse i högst två år" Bestämmelsen beskriver det så kallade "sakhäleriet", alltså då en person köper en sak som exempelvis stulits eller genom något annat brott, tagits från ägaren. En förutsättning är dock att den som köpte det stulna föremålet, hade kännedom om att det faktiskt var stulet. Med andra ord krävs det att du hade uppsåt, vilket jag tolkar det som att du inte hade när du köpte cykeln.Om du dock tittar i 9 kap. 7 § brottsbalken, finner du bestämmelsen om häleriförseelser. Enligt detta lagrum kan en person dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om den köpt ett föremål utan insikt om att det var stulet, men hade "skälig anledning att anta" att så var fallet (se andra stycket, andra punkten). Vid en bedömning av om en person har "skälig anledning att anta" tittar man på förhållandena vid köpet, vad köparen kände till om säljaren, vad för slags betalning det rörde sig om och så vidare. Bestämmelsen är till för att hindra att personer som köper till exempel stöldgods ska kunna undgå ansvar genom att hålla sig själva okunniga om varifrån egendomen kommer. Vid ett enstaka köp för privat bruk krävs det att det har funnits särskilda skäl att misstänka att det var stulet. Om allting verkade vara normalt vid köpet, och du verkligen inte hade någon anledning att tro att cykeln var stulen, bör du därför inte dömas för något brott. Mvh

Att ta tillbaka polisanmälan mot syskon angående bedrägeri

2018-05-24 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hejsan! För några dagar sen märkte jag att det hade tagits ut pengar från mitt kort på en bankomat i början av månaden och detta kände jag ej igen så gick och polisanmälde det. Det har visats sig nu 1 vecka senare att det var en familjemedlem som hade lånat mitt kort utan att berättat om det, för hon behövde pengarna väldigt extremt. Vi har nu löst situationen och jag vill ej längre polisen ska vara inblandad. Kan man dra tillbaka en polisanmälan? Eller kan man i alla fall ringa upp polisen och säga att problemet har lösts? Vill verkligen inte att min syster ska hamna i något trubbel
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att det är din syster som utan tillstånd använt ditt kort i en bankomat i syfte att ta ut och använda dina pengar. Att ta ut pengar i en bankomat genom att använda annans bankkort är att se som bedrägeri under förutsättningen att uttaget är till vinning för personen som tar ut pengar och till skada för personen som äger kortet. Se 9 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (BrB). Genom din anmälan till polisen har du också gjort en anmälan om bedrägeri. För att åklagare ska få väcka åtal i frågan då gärningspersonen är ett syskon till målsäganden (alltså du som utsatts för brott) krävs att målsäganden också har angett brottet, eventuellt att ett åtal är påkallat ur allmän synpunkt. Se 9 kap. 12 § BrB som hänvisar till 8 kap. 13 § BrB. Om du drar tillbaka din anmälan som du gjort anses du inte längre ange brottet. Åklagare får då endast väcka åtal om det skulle vara påkallat ur allmän synpunkt, exempel på sådan synpunkt är t ex. om din syster begått upprepad brottslighet. Utifrån de omständigheter jag kan utläsa ur din fråga finns det inget som tyder på att ett åtal skulle vara påkallat ur allmän synpunkt. Om du tar tillbaka din polisanmälan kommer alltså inte din syster bli åtalad.Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Angående bedrägeri och avtalsbrott

2018-05-13 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Kan man polisanmäla Postnord för bedrägeri eftersom dom tar ut avgifter men inte levererar något?Jag tänker att företag kan ju inte sälja varor eller tjänster som man tar betalt för och sen inte leverera något, man måste ju leverera varan eller tjänsten annars är det väl bedrägeri.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett företag är något som man inom juridiken kallar en juridisk person. Juridiska personer kan inte göra sig skyldiga till bedrägeri - det är bara fysiska personer som kan göra sig skyldiga till brott. Visserligen kan de personer som sitter i ledningen i ett företag (t.ex. VD:n eller styrelsen) göra sig skyldig till brott om vederbörande t.ex. upprättar en marknadsplan som går ut på ekonomisk brottslighet. Om du vill göra en polisanmälan, måste du alltså kunna peka ut en specifik person på ett företag som du anser har gjort sig skyldig till ett brott. I ditt fall tror jag att utsikterna för att övertyga en åklagare att väcka åtal är relativt mörka, eftersom det som du beskriver låter mer som ett avtalsbrott, snarare än bedrägeri. Om du har betalat pengar för att skicka något, och Postnord inte har levererat paketet, kan du kräva att få tillbaka dina pengar. Det är vanligtvis följden vid ett avtalsbrott. Men jag tror som sagt att du kommer att ha svårt att övertyga polisen och åklagaren att någon på Postnord har gjort sig skyldig till bedrägeri. Hoppas att du fick svar på din fråga! Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Kommer sonen råka illa ut om mamman döms för bedrägeri?

2018-04-30 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo sitter i ett väldigt jobbigt läge då han fick reda på för ett tag sen att hans syster satt han i en skuld hos kronofogden genom att beställa saker i hans namn för flera år sen, som legat och ökat i belopp för varje år. Detta har hon lyckats hålla hemligt tills vi fick ett brev till våran address. Skulden ligger på runt 75000 kr. Han kommer nu inte kunna ta några huslån, billån eller någonting alls på flera år då han har denna skulden. Vi har pratat med systern och hon säger att hon ska betala varje månad till oss men sen har hon bortförklaringar varje gång på varför hon ej kan betala. Min sambo har funderat på att anmäla sin egen syster, för det verkar vara det enda sättet att få över skulden på henne. Problemet är bara att hon har en son, och vi är rädda att han skulle råka illa ut på något sätt ifall vi anmäler hans mamma. Vi har inte så stor koll på det där och det är svårt att hitta fakta på nätet. Kommer skulden helt flyttas till henne ifall en anmälan går igenom? Kommer hennes som att påverkas av detta? Mvh
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Den straffrättsliga vägen Jag tolkar det som att den anmälan din sambo funderar på att göra, angående sin syster, är en polisanmälan. Att ingå låneavtal i annans namn är ett brottsligt bedrägeri. När lånebeloppet är på ungefär 75 000 kronor borde brottet kategoriseras som ett brott av "normalgraden". Straffet för bedrägeri sträcker sig från böter upp till två års fängelse, se 9 kap. 1 § brottsbalken. Om tillräckliga bevis går att samla in, om att systern gjort sig skyldig till brottet, kommer polisanmälan leda till en rättegång där systern kan dömas för bedrägeri och kommer då också att straffas för brottet. Troligtvis kommer bedrägeriet inte anses vara så grovt att det är nödvändigt att döma ut fängelse. Vid val av påföljd brukar domstolen ta hänsyn till om andra kan drabbas av att gärningsmannen sätts i fängelse. Särskild hänsyn tas ifall barn kan fara illa. Troligtvis kommer straffet i detta fall kunna stanna vid villkorlig dom i kombination med böter eller samhällstjänst, se 27 kap. 2 § och 2 a § brottsbalken. Domen mot systern kan din bror använda som bevis inför kronofogden för att skulden i fortsättningen ska drivas in från systern, se 3 kap. 1 § första punkten utsökningsbalken (UB).Den civilrättsliga vägen Din bror kan också strunta i att göra en polisanmälan och istället väcka en civilrättslig talan mot systern i domstol. I detta fall bör troligtvis en talan väckas som inkluderar både ett krav på att domstolen ska fastställa att skulden gentemot kronofogden är systerns och en fullgörelsetalan som innebär att domstolen uppmanar systern att hon måste betala de 75 000 kronorna till brodern som brodern i sin tur, med anledning av systerns handlande, måste betala till kronofogden. Tyvärr kan domstolen inte direkt förplikta systern att betala till kronofogden. Domstolen kan med andra ord inte tvinga långivaren att byta avtalspartner. Lånet måste betalas till långivaren av din sambo via kronofogden eftersom det är din sambo som långivaren, i sin goda tro, gått med på att låna ut till. Fullgörelsedomen utgör däremot en så kallad exekutionstitel. Domen är ett bevis på att systern är skyldig att betala 75 000 kronor till din sambo eftersom din sambo nu måste betala 75 000 kronor via kronofogden till långivaren. Visar din sambo upp domen för kronofogden kan de börja mäta ut saker hos systern för att din sambo ska få pengar som din sambo i sin tur kan betala till långivaren.Nackdelen med den "civilrättsliga vägen" är att det utifrån omständigheterna kommer framgå att systern gjort sig skyldig till ett brottsligt bedrägeri. Eftersom det är ett brott som faller inom allmänt åtal kommer antagligen Kronofogdemyndigheten, om inte ni gör det, göra en brottsanmälan gentemot systern. En straffrättslig process med polisutredning och rättegång kommer då inledas mot systern oavsett om du och din sambo har medverkat till utredningen eller inte. Sammanfattning Skulden kommer i praktiken flyttas till systern om domstolen genom antingen en straffrättslig eller civilrättslig dom slår fast att skulden är hennes och att hon ska betala. För att skulden helt ska överflyttas måste ni dock visa upp domen som bevis för att skulden är hennes till Kronofogdemyndigheten. Om systern döms för bedrägeri kommer hon straffas. Domslutet kommer registreras i hennes belastningsregister vilket gör det svårare för henne att jobba inom vissa verksamheter t.ex. skola och med barn och omsorg. Systern kommer, bland annat med hänsyn till sonen, troligtvis kunna undslippa ett fängelsestraff. Döms hon till villkorlig dom (vilket i praktiken är detsamma som en varning) kan hon fortsätta leva sitt liv som vanligt men måste tänka på att vara särskilt aktsam och hålla sig borta från all kriminalitet. Villkorlig dom förenas i regel med böter – men i hennes fall, eftersom hon har lite pengar – kanske domstolen anser det lämpligare att hon får jobba gratis för samhället (samhällstjänst). Samhällstjänst kan bara dömas ut om systern går med på det.Det är klart att det är psykiskt jobbigt för sonen att mamman döms för ett brott och domen kommer ju också påverka deras ekonomi negativt men domstolen dömer ut lägre bötesstraff ifall man har låg inkomst och barn. Straffet ska alltså inte påverka sonen mer än vad som är nödvändigt. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Näringsidkare skär ner på arbetskraft men fakturerar som vanligt: brottsligt?

2018-04-27 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Säg att företag 1 har anlitat företag 2 för att utföra en viss uppgift varje dag. Företag 2 som ska utföra uppgiften märker företag 1 inte kontrollerar ifall jobbet blir utfört eller ej. Chefen för företag 2 skär då ner på personalstyrkan och utför jobbet endast varannan dag men fortsätter att fakturera som vanligt.Begår företag 2 något brott?
Martin Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsbrottDet föreligger ett avtalsförhållande mellan företag 1 och 2. Om någon av parterna inte uppfyller sin del av avtalet, är det ett avtalsbrott. När det gäller två näringsidkare som avtalat om ett köp, så kan påföljder göras gällande enligt köplagen (här). När det gäller avtalad tjänst finns det möjlighet att tillämpa köplagen analogt. Där kan olika påföljder göras gällande om det avser dröjsmål av varan (22–29 §§ KöpL) eller fel i varan (30–41 §§ KöpL).BrottSom ovan noterats så är det ett avtalsbrott när ena parten inte fullgör sin del av avtalet. Men frågan är om något brott i brottsbalken (här), blir tillämpligt. Det brott som skulle kunna tänkas är bedrägeri (9:1 BrB, här) där ena parten vilseleder sin motpart för ekonomisk vinning. En förutsättning för detta är att företag 2 har vilselett företag 1 att de fullgjort sitt åtagande samtidigt som de fakturerade i vanlig ordning. Hoppas din fråga blev besvarad!