Person med tyskt bankkonto har lurat mig. Vad gör jag?

2020-04-07 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej!Jag har handlat på tradera i mitten på januari och betalt för en matta á 2651 kronor där personen har sitt bankkonto i Tyskland. Jag har inte fått någon matta och personen vill inte skicka tillbaka några pengar. Personen har blivit avstängd från Tradera.Jag har gjort en polisanmälan i Sverige men har fått ett samtal från polisen där han sa att åklagaren kommer troligtvis inte väcka något åtal när personen inte har sitt bankkonto i Sverige. Polisen menade att jag skulle göra en polisanmälan i Tyskland. Hur tycker ni att jag ska gå tillväga?Med vänlig hälsning//Erica
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag delar Traderas uppfattning, eftersom den tyska polisen är den osm har möjlighet att utreda bedrägerier som begås i Tyskland. Eftersom kontot är hos en tysk bank är det rimligt att anta att tysk lag gäller för det.Anmälan till Tyska polisen kan ske på engeska här: https://www.internetwache-polizei-berlin.de/index_start.html I Tyskland har varje förbundsstat en egen polis, vilket innebär att de kan behöva hänvisa dig till en annan polis,eller den federala polisen. Denna länk leder till polisen i Berlin.Jag hoppas du lyckas få tillbaka dina pengar.Med vänliga hälsningar,

Anmäla någon som köpt kläder i ens namn?

2020-03-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej! Min tjej kompis tog en jacka på mitt namn för 3 år sedan men har vägrat att betala fakturorna och jag har hamnat i kronofogden på grund av det! Har jag rätt att anmäla?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att en vän till dig köpt en jacka på kredit i ditt namn och sedan inte betalat fakturorna vilket lett till att du fått krav ställda till dig av kronofogden. Det framgår inte av din fråga om din kompis gjorde detta med ditt godkännande eller inte. Jag kommer därför resonera lite kring båda dessa möjligheter för att kunna ge dig ett så bra svar som möjligt. Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan ditt godkännande Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan din tillåtelse kan hon ha gjort sig skyldig till brott. De brott som framförallt han komma att bli aktuella är bedrägeri och/eller urkundsförfalskning. Dessa brott finns reglerade i brottsbalken (BrB). Bedrägeri Bedrägeri regleras i 9:1 BrB och består av att någon vilseleder någon annan till handling eller underlåtenhet som innebär skada för den vilseledde och vinning för gärningsmannen. För bedrägeri kan man få fängelse i upp till två år. Om din kompis aldrig hade för avsikt att betala har hon ju vilselett den hon köpte jackan av, och den personen eller det företaget har förlorat på det. Urkundsförfalskning Urkundsförfalskning regleras i 14:1 BrB, brottet utgörs bland annat av att någon utan tillåtelse använder en annan persons namn på en handling, om användandet innebär fara i bevishänseende. Med fara i bevishänseende innebär att det är troligt att någon kan tro på att namnunderskriften är äkta. Om din kompis köpt en jacka och undertecknat med ditt namn utan din tillåtelse är det alltså möjligt att hon gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. För urkundsförfalskning kan man också få fängelse i högst två år. Om din kompis köpt en jacka i ditt namn med din tillåtelse Jag utgår i denna del från att din kompis köpt en jacka under villkor att du är delansvarig för att jackan faktiskt betalas av. Om du gått med på denna disposition så gäller den. Beroende på vad det är för slags avtal som tecknats med den som sålt er jackan kan resultatet bli lite olika. En möjlighet är att ni köpt jackan tillsammans, Ni har då solidariskt betalningsansvar vilket innebär att den som sålt jackan till din kompis har rätt att vända sig till både henne och till dig för att få betalt. Du är då skyldig att betala för jackan men kan sedan vända dig till din kompis för att få tillbaks i varje fall hälften av beloppet. En annan möjlighet är att ni med den som sålde jackan avtalat att du kunde bli betalningsskyldig om din kompis inte betalar. Även här blir du betalningsskyldig men kan sen kräva beloppet av din kompis (en så kallad regressfordran). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att svaret på din fråga huvudsakligen beror på om du var med på att din kompis skulle köpa jackan i ditt namn eller inte. Om din kompis köpte jackan i ditt namn utan din tillåtelse kan hon ha gjort sig skyldig till brott som du kan polisanmäla. Om hon köpte jackan med din tillåtelse är du antagligen skyldig att betala beloppet till den som sålde jackan, och kan antagligen efter det vända dig till din kompis med betalningskrav. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Försök till bedrägeri på Tradera

2020-03-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej. Jag "vann" en laptop på Tradera och betalade genom traderas betalsystem, vilket ger en bra garanti om något går fel. Det blev krångel med säljaren eftersom han behövde komplettera med uppgifter till Tradera. Tradera höll pengarna tills köparen inkommit med uppgifter. Hur som helst, det går 5 dagar och säljare slutar att höra av sig. Plötsligt dimper det ner ett paket med en tung sten hemma hoss mig från säljaren. Han hade alltså försökt lura mig, pengar fick han inte pga Tradera höll i dem i väntan på hans kompletterande info. Jag kommer att få tillbaka pengarna från Tradera, men kan jag göra en polisanmälan om försök till bedrägeri? Vart skulle det isåfall leda? Blir förbannad på att det finns sådana avskum till människor!Mvh
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaVid anmälan kommer Polisen se om det går att få till en utredning som leder till en fällande dom. Det värsta som kan ske är att inget händer i denna situation. I så fall kommer de att lägga ner utredningen.Med det i åtanke rekommenderar jag att du anmäler vad som hänt. Du har inget att förlora på det och Polisen får hjälp i att fånga en potentiell bedragare. Straffet för bedrägeri regleras i 9 kap 1 § Brottbalken och är fängelse i högst två år. Försök till brott straffas enligt samma skala som det faktiska brottet(23 kap 1 § Brottsbalken).Med vänlig hälsning,

Ringa bedrägeri. Vad gör man?

2020-03-22 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Min kompis har blivit lurad på 15$ och han har inte fåt det han skulle få. Jag försöker hitta hur man kan annmäla personen. Är det möjligt att annmäla eller få personen att ge tillbaka pengarna
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Med tanke på att din fråga är ganska så kortfattad så kommer jag enbart kunna ge dig ett övergripande svar över tänkbara handlingsmöjligheter.Brott? Det du beskriver - att din kompis har blivit lurad på 15 dollar - skulle möjligtvis kunna utgöra ringa bedrägeri enligt brottsbalkens (BrB) 9 kapitel, 2 §. Jag föreställer mig ett tänkbart scenario där din vän kanske har försökt köpa något via nätet och där han av säljaren har blivit lurad att betala köpesumman utan att få produkten han har betalat för. Med tanke på att summan (som motsvarar 153 svenska kronor) ligger under värdegränsen - 1250 kr - för bedrägeri av normalgraden så borde brottet bedömas som ringa. Vad finns att göra? Enligt rättegångsbalken (RB) 23 kapitlet, 1 § ska en förundersökning inledas så snart det på grund av bl.a. en polisanmälan finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats. Detta innebär att polisen har en skyldighet att inleda en polisutredning när det ligger inom det rimligas gräns att anta att en utredning kan leda till att saken kan klaras upp och någon kan åtalas för brottet. Med tanke på att jag inte känner till omständigheterna i din kompis fall kan jag inte uttala mig om polisen hade beslutat att starta upp en förundersökning för att utredda ett förmodat brott mot din vän. Om det nu skulle vara frågan om ett s.k. "internetbedrägeri" så kanske den förmodade gärningsmannen inte ens är en svensk medborgare (gör denna koppling eftersom du i ditt svar skriver att han betalade med dollar), vilket i kombination med brottets ringa karaktär kanske leder till att ingen förundersökning inleds. Sammanfattningsvis råder jag dig och din vän till att i vart fall ta kontakt med polisen på 114 14 och säga att ni vill upprätta en polisanmälan. Sedan är det som sagt upp till polisen att avgöra om det är lämpligt att inleda en förundersökning. En annan väg man eventuellt kan gå är att vända sig till kronofogdemyndigheten att ansöka om vanlig handräckningenligt 3 § i lagen om betalningsföreläggande och handräckning om din vän inte har fått den produkt som han har betalt för. På kronofogdemyndighetens hemsida går det att hitta mer information hur en sådan ansökan går till. Jag hoppas att det löser sig för er!Vänligen,

Är lögner som orsakat känslomässig skada brottsligt?

2020-03-31 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det kan vara brottsligt att under en längre tid ljuga om det får stora konsekvenser för ett flertal anhöriga, men lögnen inte har lett till någon ekonomisk vinning? Händelsen har orsakat stor känslomässig skada, men som sagt har inga pengar bytt händer. Tidigare incidenter av samma slag har inneburit viss ekonomisk vinning, men de händelserna är nu preskriberade. Tack på förhand!
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 9 kap. 1 § BrB framgår att den som vilseleder förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, döms för bedrägeri. För att bedrägeri ska vara aktuellt så framgår av bestämmelsen att rekvisitet vinning måste vara uppfyllt. Således kan det inte vara fråga om bedrägeri när det inte innebär någon ekonomisk vinning för gärningspersonen. Det krävs även att något av värde överflyttas från en person till en annan, dvs. en förmögenhetsöverföring.Det som kanske skulle kunna bli aktuellt när det inte varit fråga om någon vinning är oredligt förfarande. 9 kap. 8 § BrB stadgar nämligen att den som, med hjälp av vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde, döms för oredligt förfarande. Det måste vara dock även här vara fråga om ekonomisk skada. Följaktligen kan lögner som orsakat stor känslomässig skada inte vara fråga om oredligt förfarande enligt 9 kap. 8 § BrB.Det finns heller inte något annat brott i brottsbalken som skulle stämma in i det du beskriver, varför det inte kan anses vara brottsligt.Hoppas det var svar på din fråga!

Bedrägeri då man blivit lurad på en s.k. ”skins” i spelet CS?

2020-03-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Ska man polisanmäla när man blivit lurad på en sk "skins" i spelet CS. Min son har betalat via swish men inte fått sin "skins" skickad. (550:-). Är det en form av bedrägeri? (De var överens om priset innan).
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det luktar sannerligen bedrägeri enligt 9 kap 1 § Brottsbalken lång väg i din fråga. Din son har betalat 550 kr och har då rätt att få sin "skins", då de två avtalsparterna varit överens om just detta. Din son hade ju naturligtvis inte swishat okänd person X 550 kr för absolut ingenting varför det förmodligen rör sig om ett bedrägeribrott om nu din sons utlovade "skins" aldrig skickas till honom.Har du och din son säkerställt att det inte "bara" rör sig om en sen leverans eller annat köprättsligt dilemma torde alltså en bedrägerianmälan vara på sin plats. Det juridiska "nästa steget" i det fall att din son inte får sin "skins" är alltså att upprätta en polisanmälan.Denna typ av bedrägeri måste anmälas via 114 14 eller på närmaste polisstation. För mer matnyttig information gällande anmälan av brott hänvisar jag till polisens hemsida.Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Ocker och testamente

2020-03-25 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |MIn hustrus syster och pappa hjälpte systerns mamma och pappans döende/dementa hustru att skriva på ett testamente där systern skulle ärva en bil som var skriven på henne.Detta anser jag vara kriminellt. Vad är det för straff på detta?Med vänlig hälsning
Jakob Westling |Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag kommer besvara frågan genom att peka ut vilka redskap lagen ger vid oärliga testamenten, eller underskrift under tvång.Först och främst så hanterar ärvdabalken det här problemet genom 13:3 ÄB, vilket gör att hela testamentet blir ogiltigt om det blev upprättat genom tvång.Angående ifall det är kriminellt är det svårare att besvara på. Det finns ingen speciellt brott som riktar in sig specifikt på arvsituationer. Men Bestämmelsen 9:5 Brb passar, den S.k ockerbestämmelsen. Kort sagt straffbelägger de när någon upprättar ett avtal eller annan rättshandling och samtidigt utnyttjar deras lättsinne, eller beroendeställning i ett syfte för att bereda sig själv förmån, döms till ocker.Straffet för ocker går från böter till upp till 2 års fängelse.Hoppas det svarade på frågan!

Kan jag få mina pengar tillbaka efter utpressning?

2020-03-21 i Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB
FRÅGA |Hej.Jag har blivit utpressade att betala en person 150.000 kronor. Detta är polisanmält och rubricerat som just utpressning.Efter utpressningen sa denna person att han skulle betala tillbaka pengarna till mig, det var alltså innan polisanmälan gjorts. Denne har ej betalat. Som sagt är det polisanmält och min fråga är finns det någon chans att domstolen kan döma att han ska betala mina pengar tillbaka? Att han tilldöms att betala mig 150.000?Mvh
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först säga att jag beklagar din situation. Om det är så att personen som har utsatt dig för utpressning också döms för brottet, dvs. för brott enligt 9 kap. 4 § brottsbalken är det enligt praxis (tidigare fall på området) så att du med stor sannolikhet kommer få någon form av skadestånd / ersättning för att du blivit utsatt för brottet. Det finns alltså chans att domstolen kommer utdöma ersättning till dig, men denna ersättning är inte de pengar som du blivit av med. Regler kring sådan ersättning, dvs. ersättning till följd av brott finns med i brottsskadelagen. Ersättningen betalas ut av staten (1 § brottsskadelagen) och kan erhållas för personskador och kränkning. Den ersättning som du som drabbad av utpressning kan få är s.k. kränkningsersättning (5 § brottsskadelagen) då utpressning har bedömts utgöra en kränkning av en persons frid. Kränkningen måste dock uppfylla vissa kriterier, bland annat tas hänsyn till hur allvarlig kränkningen var, och därför är ersättningen olika från fall till fall. Kort sagt så är det möjligt att du, om personen döms, får en ersättning. Denna betalas av staten. Det är inte de pengar du faktiskt blivit av med. Jag vill dock också säga att eftersom du beskriver hur personen sagt att han ska betala tillbaka pengarna till dig så kan du möjligtvis ansöka hos kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande. Detta görs i regel då någon lånat ut pengar till någon annan och denna inte betalar vid avtalad tid, vilket skiljer sig en del från din situation. Kronofogdemyndigheten kommer då skicka ett brev till den som är skyldig dig pengar och uppmana personen att betala. Personen kan då välja att antingen betala skulden eller bestrida den, om personen väljer att bestrida skulden så blir du informerad om det. Kronofogden kommer inte fortsätta kräva personen på pengar om denne vägrar, då kan istället en sista utväg vara att stämma personen i tingsrätten. För att stämma personen på pengarna i tingsrätten ska en stämningsansökan skickas in till tingsrätten i orten där personen du stämmer är folkbokförd. Notera dock att det inte är gratis att varken ansöka om ett betalningsföreläggande eller stämma personen i tingsrätten. Jag tar dock upp möjligheterna då du skriver att personen sagt att han skulle betala tillbaka pengarna till dig, och att man då kanske kan se det som ett lån snarare än ett brott om han inte döms och då agera utifrån den situationen istället. SammanfattningOm personen döms för brottet utpressning är det sannolikt att du kommer få en sorts ersättning för den kränkning brottet utgjort. Ersättningen kommer betalas av staten och baseras på hur allvarlig kränkningen bedöms vara. Det är alltså inte så att du kommer få tillbaka de pengar som personen utpressat dig på. Skulle personen inte dömas skulle du kunna ansöka hos kronofogdemyndigheten om ett betalningsföreläggande och om personen ändå inte betalar, stämma honom i tingsrätten. Detta ser jag som en möjlighet då personen sagt att han ska betala tillbaka pengarna till dig. Att göra något sådant är dock inte gratis utan kostar pengar för dig som vill ansöka / stämma. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,