Vad är straffet för bedrägeri på 45 000 kronor?

Hej jag har en kompis som har gjort bedrägeri på 45 000kr och han vill veta vad för straff kommer han få?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Brottsbalken (BrB).


Det finns tre olika grader av brottet bedrägeri: ringa bedrägeri, bedrägeri av normalgraden och grovt bedrägeri. För ringa bedrägeri är straffet böter eller fängelse i högst sex månader, (9 kap 2 § 1 st BrB). Straffet för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap 1§ 1 st BrB), och för grovt bedrägeri är straffet fängelse lägst sex månader och högst sex år (9 kap 3§ 1 st BrB).


För att det ska handla om ringa bedrägeri behöver skadans omfattning och omständigheterna i övrigt vara att anse som ringa. Vid bedömningen av skadans omfattning har den värdegräns som utvecklats i praxis rörande stöldbrottet snatteri i viss mån ansetts vägledande vilket är cirka 1 000 kronor. Domstolarna har dock ofta lagt värdegränsen lite högre vid ringa bedrägeri men i det fall som du beskriver skulle jag anta att det handlar om bedrägeri av normalgraden. Vid grovt bedrägeri brukar värdegränsen nämligen vara runt fem prisbasbelopp (vilket för närvarande är ungefär totalt 280 000 kronor år 2024), se NJA 1989 s.810.


Exakt vad för straff din kompis kommer att få kan jag tyvärr inte svara på då bedömningen görs utifrån omständigheterna från fall till fall. Det kan exempelvis vara din kompis ålder, om han tidigare gjort sig skyldig till brott etc. Men då jag antar att det handlar om bedrägeri av normalgraden är det högsta straff han kan vänta sig ett fängelsestraff på två år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo