Bedrägeri, urkundsförfalskning och förfogande över tillgångar

Hej, Min fru har tagit antal lån med mitt namn när jag var bortrest var på tjänsteresa. Sedan har hon gick in på dotters Bank ID och tagit hennes pengar som hon har fått från oss vid försäljning av vår bil. Vad jag ska göra ? Funderar att skilja mig ? Snälla hjälp mig. Ska jag polisanmäla detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att använda mig av Föräldrabalken (FB) samt Brottsbalken (BrB) för att besvara din fråga. Jag kommer först att gå över regleringen kring vårdnadshavares förfogande över barns tillgångar. Därefter tar jag upp lite olika relevanta brott och avslutar med mina råd till dig.


Förfogande över barns tillgångar

Regler för ansvar som rör barns ekonomiska förhållanden regleras i 9-15 kap FB och grundregeln är att bestämmanderätten i ekonomiska frågor tillfaller förmyndaren. Förmyndare är i det flesta fall vårdnadshavarna (10 kap 2 § FB). Det innebär förenklat att eftersom ni båda har vårdnaden om barnen är ni båda förmyndare och kan fatta beslut om barnens tillgångar och till exempel ta ut tillgångar från barnens bankkonto (13 kap. 1 § FB). Dock föreligger något som kallas för föräldraansvaret -  en skyldighet att förvalta barnens tillgångar på ett omsorgsfullt sätt som bäst gagnar barnen (12 kap. 3 § FB), vilket även innefattar sådant förvaltande som gagnar familjen. Skulle en förmyndare uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsaka ekonomisk skada kan denne bli skadeståndsskyldig (12 kap. 14 § FB).


Din fru har alltså inte rätt att för eget gagn ta pengar från er dotters bankkonto, speciellt inte genom att använda er dotters bankID. Hon kan därmed bli skadeståndsskyldig för pengarna hon tog från er dotter.


Brott

Den som vilseledar någon annan till en handling eller underlåtenhet som innebär ekonomisk vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde, döms för bedrägeri till fängelse i högst två år (9 kap. 1 § BrB). Om din fru har tagit lån i ditt namn utan ditt godkännande kan hon dömas för bedrägeri gentemot banken hon tagit lånen från alternativt bedrägeri mot dig.


Om din fru har tagit lån i ditt namn har hon troligtvis skrivit på eller angett ditt namn när hon inte varit behörig att göra så, och på så sätt framställt en falsk urkund. Detta kan medföra att hon döms för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år (14 kap 1 § BrB).


Det faktum att din fru använde er dotters bankID, det vill säga sanningslöst åberopade identitetshandling utställd till annan person, kan medföra att hon döms för missbruk av urkund till böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap 12 § BrB).


Mina råd till dig

1. Samla Bevis

  • Samla alla dokument och bevis som visar att lånen tagits i ditt namn utan ditt medgivande.
  • Dokumentera alla transaktioner som gjorts med din dotters BankID.

2. Kontakta Banken

  • Informera din bank om situationen. De kan ha möjlighet att frysa konton eller vidta andra åtgärder för att förhindra ytterligare skada.
  • Om möjligt, försök att få tillbaka pengarna som tagits från din dotters konto.

3. Polisanmälan

  • Det är viktigt att göra en polisanmälan om dessa brott. Detta kommer att skapa en officiell dokumentation av händelserna och kan hjälpa till vid framtida rättsprocesser eller försäkringsärenden. Du är dock inte tvingad till det, om du känner att det endast skulle förvärra processen.

4. Fundera på Din Relation

  • Om du känner att förtroendet är brutet och att detta är en oförlåtlig handling, kan skilsmässa vara en möjlighet. Det kan vara bra att tala med en rådgivare eller terapeut för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut. Endast du kan avgöra hur du vill göra angående din relation med din fru. 

5. Stöd och Hjälp

  • Prata med nära vänner eller familjemedlemmar om din situation. Att ha ett stödnätverk kan vara ovärderligt under denna tid.

6. Vidare Rådgivning

  • Om du känner att skilsmässa är något du vill göra kan vi ge dig vidare rådgivning angående det såväl som rådgivning kring eventuell vårdnadstvist, eller annat som kan komma på tal.

Jag beklagar att du går igenom detta, och jag hoppas att dessa steg kan hjälpa dig att hantera situationen på bästa sätt.


Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo