Olika tänkbara brottsrubriceringar

Önskar förslag på brottsrubricering plus alternativ! Notera att det ej är arbetsrätt utan straffrätt, jag har blivit vilseled, bedragen, av min fackliga organisation, ej arbetsgivaren. Detta är första brottet av två varandra efterföljande. För att undvika att bli uppsagd önskade jag tillgodoräkna mig ca 18 års anställningstid, och tillsände fackavdelningar/ombudsmannen utdrag från Länsstyrelsens register. Sedan kommer vi till själva brottet, som upptäcktes efter ett tag! Svaret var en förfalskning av LAS paragraf tre, en påhittad skrivning som ej finns. Även en hänvisning till ”företaget”, utan att senare kunna redovisa till vem? Plus lite andra lögner och ”hittepå”! Brottet innehåller ”två steg”, ett är förfalskningen, sedan konsekvensen som innebar att jag blev felaktigt uppsagd, jag skulle ha fått tillgodoräkna mig ca 18 års anställningstid. Konsekvensen av det är över en miljon i förlorad arbetsinkomst, och månatligen fortgår det än sedan 2020. Oerhörd tidsspillan och psykiskt lidande. Polisen som, många gånger, olagligt skriver av sk ”mängdbrott” försöker få, felaktigt, det till arbetsrätt, bara för att bli av med en besvärlig anmälan. Envar, med normalt rättsmedvetande, förstår att det är olagligt, brottsligt, agerat! Har pågått sedan 2020-03-19, fackligt ansluten sedan 1988-09-01. Ärendet är , totalt, väldigt komplext.

Lawline svarar

Hejsan, 


Hoppas att allt är väl. 


Och tack för att du ånyo vänder dig till oss på Lawline!


Se det nyligen och separat utskickade mailet. 


Vänligen, 

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo