Hur går en stämningsansökan till vid bedrägeri?

Hur går en stämningsansökan till? Det e en person som bedragit mig på 46000 och sättet hon har gjort det på polis anmälan måste finnas eller

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Din fråga handlar om stämningsansökan när det gäller bedrägeri. Detta regleras i både Rättegångsbalken (RB) och Brottsbalken (BrB),

Processrätten:

Processen i svenska domstolar kan generellt delas upp i civilrättsliga tvister och straffrättsliga tvister. Vem som ska skicka in en stämningsansökan varierar beroende på vart vi ligger. Vi måste först utreda vilken form av tvist en viss situation kan leda till.

Bedrägeri:

Bedrägeri är straffbelagt i Sverige och anses därför vara kriminellt beteende (se 9 kap. 1 § BrB). Om rekvisiten för detta brottet är uppfyllt är vi alltså inne i straffrätten och stämningsansökan ska skickas in enligt straffrättsprocessuella regler.

Att Väcka åtal:

Talan mot en som begått ett brott ska väckas genom åtal (se 20 kap. 1 § RB). Det är en åklagare som har rätten att väcka åtal, om brottet i fråga ligger under allmänt åtal (se 20 kap. 2 § RB).

Brott i brottsbalken är som huvudregel under allmänt åtal om inget annat är föreskrivet (se 20 kap. 3 § RB). Det finns ingen sådant undantag för bedrägeri. Bedrägeri är alltså under allmänt åtal.

Talan om ansvar från någon som begått bedrägeri ska alltså väckas av en åklagare. Om det finns tillräckligt med bevis för att kunna fälla någon har åklagare en skyldighet att väcka åtal (se 20 kap. 6 § RB).

Polisanmälan:

För att en åklagare ska få vishet om ett brott krävs det en polisanmälan. Du kan hitta info om detta på Polismyndighetens hemsida. Om det finns skäl att anta att din anmälan har merit ska en förundersökning inledas (se 23 kap. 1 § RB). Beslut om att inleda kan göras av antingen Polismyndigheten eller av åklagare (se 23 kap. 3 § RB).

När förundersökningen är klar ska en åklagare besluta om hen ska väcka åtal i tingsrätt genom en stämningsansökan.

Sammanfattning:

I ditt fall är det en åklagare som ska väcka åtal i tingsrätt genom en stämningsansökan. Innan detta ska det göras en förundersökning. Förundersökning inleds efter en polisanmälan.

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo