Går det att få förskott på efterarv från min avlidne brors fru?

Hej, Vår bror har gått bort. Han var gift utan barn. Jag och min syster är efterarvingar.. Kan vi få förskott på efterarvet.? Bouppteckningen är gjord och godkänd av Skattemyndigheten.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras främst i Ärvdabalken.


Vilka bestämmelserna om arv blir relevanta i ert fall?

Det följer av bestämmelserna i ärvdabalken att den efterlevande maken ska tilldelas kvarlåtenskapen (3 kap 1§ ÄrvB). Vidare följer det att om det lever barn, förälder eller syskon ska hälften av den avlidnes makens tillfalla den med bäst arvsrätt (3 kap 2§ ÄrvB). 


Vad innebär dessa bestämmelser i ert fall?

I ert fall innebär det att ni kommer få efterarv i form av en kvotdel i er brors frus dödsbo när hon väl avlider.


Vilka regler om förskott kan appliceras i ert fall?

Det följer av reglerna om förskott att om mottagaren är en annan arvinge än bröstarvinge skall avräkning ske endast om det har föreskrivits eller pga omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap 1§ 1 st. ÄrvB).

Det följer vidare att om en make  ger egendom som omfattas av efterarvsrätt till en bröstarvinge (barn) ska det avräknas som förskott på arv (6 kap 1§ 2 st. ÄrvB).


Vad innebär förskottsreglerna för er?

Frågan är unik på så sätt att den situationen inte uttryckligen regleras i lagstiftningen. Att konstatera av situationen är dock att det är brodens fru som har förfoganderätt över egendomen och först efter att hon avlider får ni ut ert efterarvet. Av nämnda förskottsregler går det möjligen att göra tolkningen att det innebär att förskott som ges från er brors fru till er kan ges och ska räknas av som förskott på arv. En sådan tolkning kräver dock vidare hänsyn till omständigheter i ert fall och vill ni därför ha ett djupare svar på frågan rekommenderar jag att ni kontaktar en av våra jurister vilket ni kan göra på https://lawline.se/boka


Jag hoppas att ni fått svar på er fråga! Är så inte fallet tveka inte att höra av er med följdfrågor eller ställa en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000