Kategori
Underkategori
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/06/2022

Får man disponera egendom som ska gå i efterarv?

Hej! Vår far var gift med en kvinna, som avled 2014. Hon hade två barn med en annan man. Vår far har oss tre barn. Kvinnan gick in med en hel del pengar i pappas fastighet och de skrev då över halva huset på henne. Så hennes två barn ska ärva halva huset när pappa går bort. Vi tre syskon önskar köpa ut de två bonussyskonen redan nu och utan att sälja fastigheten, är det möjligt? Hur räknar man ut vad de ska ha? De vill troligtvis ha ut så mycket som möjligt och vi vill inte sälja huset när pappa går bort. Han har också lagt pengar på utbyggnad och förbättringar efter hennes bortgång. Mycket tacksam för svar!
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv29/06/2022

Rätt att sälja fastighet trots att det finns efterarvingar?

Hej Min far har nyligen gått bort och är tre barn samt vår mamma/ hans fru. Han har inget skrivet testamente. Vad jag har läst mig till så ärver min mamma allt så vidare. Men vad händer om hon vill säja huset? Kan hon göra det som hon vill? Eller välja att ge det till ett av barnen bara? Så dom andra står utan nåt?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv10/06/2022

Vad händer med arvet när särkullbarn och efterlevande åberopar 3:9 ÄB resp. 12:2ÄktB?

Enligt bouppteckningen är den avlidens giforättsgods ./. 700 00 kr. Den efterlevande makens giftorättsgods är 2 100 000 kr. Den avlidne har två särkullbarn, den efterlevande maken har inga barn. Hur stor blir kvoten på efterarvet för den avlidnes två särkullbarn och på vilket belopp räknas kvoten? 1. om den efterlevande maken åberopar Äktenskapsbalken 12:2 till 100%? 2. om den efterlevande maken åberopar Äktenskapsbalken 12:2 till 100% samtidigt om särkullbarnen åberopar Ärvdabalken 3:9? 3. om särkullbarnen åberopar Ärvdabalken 3:9 och den efterlevande maken INTE åberopar Äktenskapsbalken 12:2? 4. Innebär Äktenskapsbalken 12:2 full äganderätt eller fri förfoganderätt?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv23/05/2022

Hur ärver särkullbarn och får efterarv testamenteras bort?

Jag är änka. 3 särkullbarn på makens sida som avstod arv direkt. En gemensam son. Jag har 3 barn i tidigare äktenskap. När jag dör hur ärver alla barn. Bör jag skriva testamente om jag vill gynna mina barn mest
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/04/2022

Varför kan en bouppteckningsman fråga arvingarna om en äldre bouppteckning?

Mamman dog nyligen och vi, hennes två barn, har nu anlitat en bouppteckningsman. Vår pappa, styvpappa, dog för ca 30 år sedan, och hans 3 barn fick sitt arv efter sin egen pappa, när vår mamma hade bouppteckning efter honom. Vår mamma och styvpappan hade inga gemensamma barn. Nu min fråga: Varför har vår mammans bouppteckningsman nu så intresserad av den ca 30 år gamla bouppteckningen ? Bouppteckninsmannen ställer frågor om styvpappans syskon, (alla döda) och styvpappans två barn, (dem också döda). Varför är han så nyfiken om den gamla ca 30 år gamla bouppteckningen ? Borde han vara mera intersserad av den aktuella bouppteckningen efter vår mamma ? Ska vi byta honom till någon annan boupptecknare ? Vi vet ju bara att mamman hade bouppteckning efter sin make, och nu är också hon död. Och vi, mammans barn fick inte något och ville inte ha heller något av efter vår styvpappa. Stor tack på förhand.
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv28/04/2022

Rätt till efterarv

Hej, Min far gick nyligen bort, han var dock inte min biologiske far. Jag och mina två systrar har växt upp tillsammans och vad jag vet så är jag inte adopterad och utgår från det i frågan. Mina systrar är fars och mors gemensamma barn. Jag ska hjälpa min mor med bouppteckningen där jag avser agera bouppgivare. Vad jag fått till mig så finns inget testamente upprättat. Jag undrar utifrån detta om jag tolkat min situation rätt: jag är i juridisk mening varken dödsbodelägare eller efterarvinge (då jag inte var adopterad och därmed inte har något släktskap)? Och vidare, om ovan stämmer ska jag inte omnämnas alls i bouppteckningen annat än som bouppgivare? /Tack
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv21/04/2022

Sommarstuga- förskott på arv och efterarv?

Jag och min syster fick en sommarstuga av vår mamma (och pappa) när de var gifta med varandra 1994. Mamma hade i sin tur fått den av vår morfar, men inte som enskild egendom, varför pappa godkände gåvan skriftligen. Vår bror, som erbjöds en tredjedel med oss båda, tackade nej till sin del och därför ska gåvan räknas som förtida arv. 2 år senare skilde sig mamma och pappa och mamma träffar snabbt en ny man som hon gifter sig med 1997. 2013 dog mamma och jag tog upp sommarstugan som förtida arv i mammas bouppteckning eftersom det ska vara rättvist mellan oss 3 syskon. Mamma och hennes nya man hade inget äktenskapsförord men ett testamente som sa att de båda önskade att den kvarvarande skulle bo kvar i oskiftat bo, vilket både jag och mina syskon godkände. Nu har mammas make, som hade 3 söner, gått bort och frågan gällande gåvan kommer upp. Ska den räknas med som giftorättsgods i äktenskapet med hennes nya man, trots att den gavs 3 år innan de gifte sig? Eller ska den endast räknas med i mammas del? Om den ska räknas med i deras gemensamma giftorättsgods ska hela värdet räknas med eller 50% som var mammas del eftersom det inte var enskild egendom när hon var gift med pappa.
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv19/04/2022

Angående efterarv

Jag fick förfoganderätt till vår gemensamma lägenhet. I övrigt erhöll min sambos arvingar allt inkl inventarier Beskrivningen av efterarvet säger att min sambos arvingar ska ha 18% av mina tillgångar Mina tillgångar är betydligt större nu än för 11år sedan. Dels har jag fått stor tjänstepension men framför allt så delar jag en fastighet med mina barn dom ökat kraftigt i värde. Ca 80% högre värde nu. Vad finns det för regler för efterarv. Ska de ha 18 % av ökningen också.
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv06/04/2022

Efterarv särkullbarn vid försäkring med förmånstagare

Hej

Min mamma gick bort nyligen och hon var gift.

Vi barn som finns kvar är särkullbarn, hennes man är vår styvpappa.

Det finns inget stort arv att ärva mer än försäkringspengarna.

Hennes man stod som förmånstagare på alla försäkringar och juristen säger att han då får allt, vilket gör att vi syskon står utan.

Stämmer det?

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv27/03/2022

Vilka har rätt till efterarv?

Min mammas man dog för några år sedan. De var gifta och han har inga egna barn, men vid dödstillfället en syster i livet. Vad händer med hans arv när vår mamma dör? Har systern rätt till en del av arvet? Om systern (som har två egna barn) inte längre är i livet när vår mamma dör, har systerns barn då rätt till en del av arvet?

Hittade du inte det du sökte?