Efterarvsrätt - vem har det?

Min sambos syster har avlidit. Båda hennes föräldrar lever och kommer således att ärva hennes avlidna syster. Hon har ytterligare tre syskon i livet och två av dem samt hon själv har barn i olika åldrar. Räknas de kvarvarande syskonen och/eller deras barn som efterarvingar som skall kallas till bouppteckningsförrättning? De kommer ju inte att ta del av sin systers arv om en av deras föräldrar avlider utan det gör ju den andra föräldern (bortsett från ev testamente). Det är först i tredje steget när deras andra förälder avlider som arvet efter deras syster kan komma dem till del och i ett fjärde steg för deras barn. Tacksam för svar /Matz

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Som jag uppfattar din fråga undrar du om syskon till den avlidne har efterarvsrätt. Jag tolkar det vidare som att den avlidne efterlämnar sina egna barn, två föräldrar och 4 syskon.


Rättsliga utgångspunkter

Frågor om arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). De som har arvsrätt enligt svensk är i första hand barn till den avlidne (bröstarvingar), 2 kap 1 § ÄB. I andra hand är det föräldrar och syskon, 2 kap 2 § ÄB. I tredje hand är det mor- och farföräldrar till den avlidne. Finns en make, har denna arvsrätt enligt 3 kap 1 § ÄB. 


Ärvdabalken ger bara svar på vilka som har arvsrätt och reglerar inte i vilken ordning arvsklasserna ärver. Detta regleras istället genom allmänna arvsrättsliga principer. Parentelprincipen ger uttryck för uppdelningen av arvsklasser och att dessa arvsklasser får del av arvet i tur och ordning. Det innebär att arvsklasserna är hierarkiska och att bröstarvingarna har rätt till arvet innan föräldrar och syskon. För att arvet ska fördelas på nästa arvsklass, förutsätter det att den ovanstående arvsklassen är helt tom. Det följer av principen Sucessio ordinum.


Enligt omständigheterna i det aktuella fallet, har arvlåtaren lämnat efter sig barn i olika åldrar. Dessa barn har i enlighet med parentelprincipen och sucessio ordinum rätt att ta del av arvet i sin helhet. Föräldrar och syskon har alltså ingen arvsrätt i detta fall.


Efterarvsrätt

Efterarvsrätt är ett anspråk på en framtida förmögenhetsmassa. Efterarvsrätt blir aktuellt i två fall:

1. När efterlevande make ärver före gemensamma barn enligt 3 kap 1 § ÄB.

2. När särkullbarn avstår sin del av arvet till förmån för efterlevande make, 3 kap 9 § ÄB.


Efterarvsrätt innebär kortfattat att barnen som är bröstarvingar får vänta på att ta del av sin del av arvet efter den först avlidne maken. Efterarv är som sagt ett anspråk på en framtida förmögenhetsmassa. Det innebär att man vid den första förälderns död gör en beräkning och får ut en sk efterarvskvot. Denna kan vara t.ex 1/2, 1/3 osv. Det innebär att när den andre föräldern så avlider så har efterarvingarna rätt till sin efterarvskvot, innan kvarlåtenskapen på den avlidne fördelas. 


I ditt fall så har syskonen till den avlidne eller föräldrarna någon efterarvsrätt.


Sammanfattning

Om den avlidne var ogift efterlämnar barn, har dessa barn rätt till hela arvet. Föräldrar och syskon har inte rätt till någonting och de har heller ingen efterarvsrätt. Om den avlidne inte efterlämnar några barn utan endast föräldrar och syskon, kommer dessa att dela på arvet. De kvarvarande syskonen har ingen efterarvsrätt efter sin syster i den mening som avses i ÄB. Däremot har de kvarvarande syskonen en "indirekt" arvsrätt efter sina föräldrar. De är bröstarvingar till sina föräldrar och när de avlider så har syskonen rätt till det som ev. finns kvar efter den först avlidne systerns arv. De har dock inget rättsligt anspråk och föräldrarna kan t.ex sälja egendom eller spendera pengar utan konsekvenser.


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Har du fler frågor och funderingar kan du återkomma med en ny fråga eller boka tid med en av våra jurister här.

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000