Efterarv som ingår i testamente

Hej Jag har en fråga som rör arvsskifte med efterarvinge. Det gifta paret Bo och Eva, saknar egna barn och har inte heller särkullsbarn. Eva har inga föräldrar eller syskon i livet utan enbart en systerson, Kurt. Bo har inte heller föräldrar eller syskon i livet utan enbart sju syskonbarn. Eva avlider 2013 och efterlämnar inget testamente. Bo avlider 2024 och efterlämnar ett testamente där han anger: ”Av min egen kvarlåtenskap ska 50% tillfalla mina syskonbarn A, B, C, D, E,F och G med vardera 1/7-del.” ”Resterande 50%-iga del av min kvarlåtenskap ska min avlidna hustru Evas efterarvinge systersonen Kurt erhålla.” Hur ska kvarlåtenskapen fördelas efter Bos död, om det finns 4 000 000 kr att fördela? • Ärver Kurt först 50% av de 4 000 000 kr för Evas del av hans arv? • Ärver Kurt sedan 50% av de 2 000 000 kr som blir kvar att fördela efter Bo? Inga stora ekonomiska förändringar har skett för Bo från 2013 till 2024. Innebär begreppet efterarvinge att arvsskiftet till Kurt inte sker direkt efter Evas död utan först efter Bos? Kan det kontrolleras på något sätt om det är utbetalt 2013? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att använda mig av Ärvdabalken, förkortat ÄB, för att svara på din fråga.


Arvsordningen

Enligt 2 kap 1 § ÄB utgörs den första arvsklassen av avkomlingar, det vill säga barn och barnbarn. Det är bröstarvingar som i första hand ärver efter den avline, arvlåtaren. Finns det inga bröstarvingar är det istället den andra arvsklassen som ärver. Enligt 2 kap 2 § ÄB består denna klassen av arvlåtarens föräldrar. Är föräldrarna avlidna ärver istället arvlåtarens syskon eller syskonens barn. Andra arvsklassen räknas dock inte som bröstarvingar.


Bodelning vid makes bortgång

När en make dör ska först en bodelning förättas innan arvskifte sker, 23 kap 1 § ÄB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. När bodelningen sedan sker så ingår makarnas giftorättsgods i detta, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Utgångspunkten är sedan att giftorättsgodset delas lika mellan den efterlevande maken och den avlidnes dödsbo. Det är från den avlidnes dödsbo som dess arvingar ärver.


Efterlevande make

Om arvlåtaren var gift när denne gick bort så ärver istället dess efterlevande make allt, enligt 3 kap 1 § ÄB. Om arvet egentligen skulle gått till någon ur första eller andra arvsklassen så får de istället ett så kallat efterarv enligt 3 kap 2 § ÄB. Efterarv beräknas på följande sätt (exempelvis):


Efterlevande maken har 50 000 kronor i enskild egendom och får ytterligare 25 000 kronor från bodelningen när arvlåtaren dör. Arvlåtarens dödsbo (som innefattar arvlåtarens enskilda egendom och giftorättsgods från bodelningen) uppgår till 100 000 kronor. Dessa 100 000 kronor skulle egentligen ärvts av arvlåtarens broder, men eftersom det finns en efterlevande make får denna allt istället. Andelen förmögenhetsmassa som efterlevand maken får som kommer från arvlåtaren blir då 100 000/175 000 = cirka 0,57. Detta betyder i sin tur att när den efterlevande maken dör så får arvlåtarens broder bryta ut 57 % av den efterlevande makens förmögenhetsmassa åt sig själv innan den efterlevand makens arv fördelas som vanligt, oavsett hur stor eller liten förmögenhetsmassan är.


Enligt 3 kap. 2 § ÄB får inte den efterlevande maken genom testamente bestämma över egendom som ska tillfalla den först avlidnes arvingar. Efterlevande maken får lov att spendera pengarna, men inte testamentera bort andelen.


Sammanfattning och svar

Varken Bo eller Eva har några direkta arvingar, endast syskonbarn. Eva gick bort 2013 utan att efterlämna något testamente. Evas kvarlåtenskap skulle egentligen gått till Kurt som enda levande arvingen men eftersom Bo fortfarande var i livet som efterlevande make så fick han all kvarlåtenskap från bodelningen. Här uppstår det första problemet då jag inte vet hur mycket kvarlåtenskap Evas dödsbo hade efter bodelningen. Är det så att Bo själv hade 2 miljoner efter bodelningen och Evas dödsbo hade 2 miljoner, varpå Bo då ärvde dessa två miljoner efter Eva så bestod Bos slutliga kvarlåtenskap av 4 miljoner där 2 miljoner, dvs 50%, utgjorde Kurts efterarv. Det kan även vara så att Bo hade 3 miljoner och ärvde 1 miljon av Eva, varpå Kurts efterarv motsvarar 25% av Bos kvarlåtenskap.


Oavsett vad så får inte Bo testamentera bort Kurts kvarlåtenskap, vilket han gör i testamentet som du beskriver. Det som istället händer är följande. När Bo går bort får Kurt först och främst ta ut den PROCENTUELLA mängden efterarv han har rätt till från Bos dödsbo. Om Kurts efterarv va 25% får han ta 25% av 4 miljoner, dvs 1 miljon. Hade Bos kvarlåtenskap ökat under åren 2013-2024 till kanske 8 miljoner, hade Kurt fått bryta ut 25% av de 8 miljonerna, dvs 2 miljoner. Huvudsaken är att Kurt får bryta ut sitt procentuella efterarv innan någon kvarlåtenskap divideras enligt testamentet.


För enkelhetens skull säger vi att Kurts efterarv är 25%. Kurt får då bryta ut 1 miljon. Då kvarstår 3 miljoner. Efter detta börjar fördelningen enligt testamentet. Enligt testamentet ska Bos sju syskonbarn dela på 50% av kvarlåtenskapen, då ska de dela på 1,5 miljoner var. Då kvarstår 1,5 miljoner som enligt testamentet ska tillfalla Kurt. Här kan det dock bli tolkningssvårigheter då Bo i testamentet benämner Kurt som efterarvinge. Det kan tolkas som att Bo vill att de 50% ska motsvara Kurts efterarv, men det har han ju redan brutit ut. Detta kan resultera i att Kurt får både efterarv och ytterligare 1,5 miljoner kroner eller att Kurt endast får efterarvet och resterande delen av testamentet förklaras ogiltigt och Bos syskonbarn delar på 3 miljoner kroner istället för 1,5.


Jag kan dock med säkerhet säga att om Eva inte upprättat något testamente så har Bo fått Evas kvarlåtenskap efter hennes bortgång 2013, inte Kurt.


Avslut

Det här låter nog väldigt rörigt, och det förstår jag. Om du har fler frågor om ditt ärende eller vill ha förtydligande är du välkommen att höra av dig till mig på alexander.martensson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare. Till exempel kan du kontakta mig med lite mer specifika siffror så kan jag ge dig en bättre beräkning.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000