Frågor & Svar

Hur behandlas enskild egendom vid en skiljsmässa?

Tillsammans med mina föräldrar och syskon har vi ett familjeföretag. Mina föräldrar har precis ändrat sitt testamente och en paragraf gällande avkastning på aktier skulle jag vilja förstå för framtiden: ”Vad som tillfaller någon genom detta testamente, genom arv eller genom avstående, liksom vad som kan komma att träda i stället, ska utgöra enskild egendom i äktenskap och i samboförhållande. Detta ska även gälla avkastningen. Egendomen ska aldrig ingå i bodelning eller omfattas av så kallad övertaganderätt. Arvtagaren bör placera arvsmedel i form av kapital på ett nyöppnat konto / depå som namnges ”arv, enskild egendom”. Detta för att undvika sammanblandning med giftorättsgods.” Syftar man här på avkastningen (utdelning) mina föräldrar fått av sina aktier innan deras bortgång 2031, eller, vi som ärvers framtida avkastning vad vi får i utdelning av våra aktier? Förklarar gärna genom följande exempel: - Jag får år 2031 ärva aktier motsvarande 10%, som år 2040 har generat 300.000kr/år i utdelning. År 2040 skiljer jag och min fru oss. Hur kommer dessa 300.000kr/år (3MKR på tio år) som (förmodligen långt ifrån) allt inte heller kommer finnas kvar på ett konto att betraktas i en bodelning? Rimligen kommer de mesta av det vara spenderade på en bostad. - Är det skillnad om jag år 2041 går bort? Förklara gärna med siffror så konkret ni kan.

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000