Enskild egendom och surrogation

2019-05-13 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag och min hustru avser att ge vår son vår fastighet som gåva och att den ska utgöra hans enskilda egendom. Även det som sätts i gåvans ställe ska utgöra hans enskilda egendom.Om han säljer fastigheten till ett beräknat pris av 7 miljoner och därefter köper en annan fastighet till ett pris av 9,5 miljoner, blir då hela fastigheten hans enskilda egendom eller bara 7/9,5 delar.Tacksam för svarOskar
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! I den händelse att sonen skulle köpa en ny fastighet ensam men lägga till medel för att täcka en högre köpesumma så blir hela fastigheten enskild egendom. Den äts så att säga upp av de medel som är enskild egendom, s.k. surrogation eller enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § 6 p. det som trätt i stället för enskild egendom. Det ska alltså finnas ett samband. Detsamma gäller även om personen skulle vara sambo enligt sambolagen 4 § 3-4 p. Däremot, om någon annan går in med medel samtidigt så tillhör den andelen den ägaren. Säg att sonen köper en fastighet för 10 MSEK tillsammans med någon annan varav de medel han går in med är 7 MSEK som är enskild egendom. Den andra personen går in med 3 MSEK. Vid en uppdelning skulle då fördelningen bli 7/10 till er son och 3/10 till den andra personen oavsett värdeökning. Avkastningen från den enskilda egendomen ska dock regleras separat om man vill att den ska vara enskild, t ex genom äktenskapsförord eller annat likvärdigt enligt ÄktB 7 kap. 2 § 2 st. annars förutsätts den vara giftorättsgods. Hoppas ni fått svar på er fråga!

Kan arv bli enskild egendom genom testamente?

2019-04-29 i Enskild egendom
FRÅGA |HejMin mamma har gått bort och då har min pappa fått allt efter henne då de var gifta. När min pappa så småningom går bort så kommer ju jag och min bror att ärva 50/50 av pappas alla tillgångar.Jag är gift och vi har två gemensamma barn, inga andra barn. Min bror ska gifta sig nu och han har tre barn sedan tidigare. Den nya frun har inga barn sedan tidigare.Blir arvet från pappa, min brors personliga egendom? Borde han skriva ett äktenskapsförord? Vad händer om min bror dör, får nya frun allt eller går det till hans barn?Kan pappa skriva ett testamente nu som underlättar? Han vill inte att allt går till nya frun.
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om arvet som din bror får av eran pappa kommer bli din brors enskilda egendom eller inte. Samt vad som händer när din bror dör om det är hans barn som ärver då.Jag har valt att dela upp de olika frågorna för att göra svaret mer lätt försåtligt. De aktuella lagarna är Ärvdabalken (ÄB) men även i Äktenskapsbalken (ÄktB). Blir arvet från pappan din brors personliga egendom och kan din pappa skriva ett testamente?Egendom kan bli enskild egendom genom ett antal sätt. Huvudregeln är att egendom är giftorättsgods om inte annat anges. Vilket innebär för att arvet som din bror får ska vara enskild egendom måste arvet han får ha blivit just enskild egendom. Enskild egendom blir det i följande sätt: genom äktenskapsförord, gåvor som ena maken har fått med villkoret att det ska vara makens/makan enskilda egendom, egendom som maken har fått genom arv eller testamente där det framkommer att egendomen ska vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § ÄktB).Det innebär att om din pappa inte skriver, då troligast ett testamente, som säger att det som du och din bror ärver ska vara enskild egendom är egendomen inte det. Egendomen kommer då att vara giftorättsgods, vilket innebär att egendomens värde kommer att hälften delas vid en ev. bodelning (7 kap. 1 och 2 § ÄktB och 11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Därför bör din pappa skriva ett testamente, om din pappa vill, att det du och in bror ärver ska vara enskild egendom. För om inget skrivs kommer det som din bror få att beaktas som giftorättsgods och kommer därmed att ingå i bodelningen vid en ev. skilsmässa eller dödsfall. Din pappa kan därför skriva ett testamente som underlätta och gör egendomen din bror ärver ska vara hans enskilda egendom. Din bror kommer då inte att behöva göra något för att arvet bara enskild egendom. Så för att besvara frågan, din pappa kan skriva ett testamente som säger att egendomen ska vara enskild egendom. Borde din bror skriva ett äktenskapsförord?Om din pappa inte skriver ett testamente kommer din bror behöva skriva ett äktenskapsförord för att göra arvet till sin enskilda egendom. I äktenskapsförordet skriver då din bror och hans fru vilken egendom som ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av båda din bror och hans fru. Det ska även skickas in till skatteverket för registrering (7 kap. 1, 2 och 3 § ÄktB).Om han bör upprätta ett äktenskapsförord eller inte beror såldes på om eran pappa skriver en testamanet eller inte. Men även om din bror vill att arvet ska vara enskild egendom eller inte. Om han vill det och eran pappa inte upprättar något testamente så måste din bror upprätta ett äktenskapsförord för att göra egendomen till enskild egendom. Vem ärver om din bror dör, hans fru eller barnen?Vanligtvis är det så att den efterlevande maken/makan som kommer att ärva. Den efterlevande makan ärver med fri förfoganderätt bara om det finns gemensamma barn eller inga barn alls. Men eftersom, vad jag tolkar frågan som, inte finns några gemensamma barn utan bara särkullbarn till din bror är det särkullbarnen som ärver allt. Särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt och kommer få dela lika på hela arvet (2 kap. 1 och 3 kap. 1 § ÄB)Den efterlevande makan kommer inte ärva alls eftersom det inte finns några gemensamma barn och för att det finns särkullbarn som då ärver. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma!

Efterlevande makes rätt att ärva enskild egendom

2019-03-27 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej Min fru gick bort nyligen, jag skrev till er innan men förstår att ni behöver mer uppgifter. Min fru har kvar sin mamma, alla mammans syskon är avlidna hennes pappa och hans syskon är också avlidna.Min fru Christina har inga syskon och föräldrarna har inga andra barn.Vi skrev äktenskapsförord som säger : Vi förordnar att följande egendom skall vara enskild:All egendom som var och en av oss nu äger och i framtiden förvärvar samt avkastningen av sådan egendom.Nu till frågan, Ärver jag min frus enskilda egendom eller är det hennes mamma som ärver hennes enskilda egendom? och om det nu är så att det är mamman som ärver hus mm. och hon inte vill ha det utan hon vill att jag skall ärva min frus egendom, så om jag har förstått det rätt så kan man skriva ett arvsavsägelse eller arvsavstående. I så fall vilket av dessa skall skrivas så att fruns tillgågar tillfaller mejVänliga hälsningar Sukjoo Green
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du och din fru hade ett äktenskapsförord om enskild egendom, och nu undrar du om du kommer att få ärva hennes enskilda egendom.I mitt svar kommer jag utgå från att din fru inte har några särkullbarn, d.v.s. barn som är hennes barn men inte dina egna.En efterlevande make ärver vanligtvis med fri förfoganderätt Om arvlåtaren var gift, ska kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken (3 kap. 1 § ärvdabalken). Det är alltså du som var gift med din fru som i första hand har rätt till arvet.Om den som lämnar arv efter sig har arvingar i första eller andra arvsklassen, d.v.s. barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn, ärver den efterlevande maken tillgångarna med endast fri förfoganderätt, istället för full äganderätt (3 kap. 2 § ärvdabalken). Sådan egendom får du använda i stort sett hur du vill. Du får t.ex. spendera och sälja egendomen men du får du inte ge bort egendomen som en gåva så att den minskar i väsentlig mån (3 kap. 3 § ärvdabalken). Däremot innebär det också att om den efterlevande maken senare skulle avlida, ska egendomen gå tillbaka till den först avlidnes släktingar i första eller andra arvsklassen, om sådana finns. I första hand ärver era barn om ni har sådana. Din frus mor kommer med andra ord inte ärva något så länge du lever, eller om ni har barn som kan ärva.En efterlevande make ärver även enskild egendomGenom äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara någons enskilda egendom (7 kap 3. § äktenskapsbalken). Sådan egendom ska inte tas upp vid bodelning, vilket kan få betydelse vid en skilsmässa (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Däremot påverkar inte ett äktenskapsförord en efterlevande makes rätt till arv. Att din fru har haft enskild egendom har alltså ingen betydelse. Du ärver enskild egendom också.Det enda sättet att förhindra att en make ärver enskild egendom är om det framgår av ett testamente.Sammanfattning Ett äktenskapsförord om enskild egendom påverkar inte din rätt till arv. Du ärver din frus enskilda egendom med fri förfoganderätt. Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig. Vänligen,

Gåva mellan makar och särkullbarns arvsrätt

2019-03-14 i Enskild egendom
FRÅGA |Min far skilde sig från min mor och gifte om sig och fick tre nya barn. Han och hans nya fru skaffade ett hus och efter ca 10 år (på 80-talet) upprättades juridiska dokument som säger att hans fru får egendomen i gåva som enskilt gods. Nu när han avlidit undrar jag om jag som särkullbarn därför inte har rätt till något arv gällande egendomen?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Huvudregeln är att man får ge bort gåvor hur man vill under sitt liv. Vad gäller gåvor mellan makar där gåvan ska bli enskild egendom gäller vissa specifika regler för att de ska bli juridiskt bindande. När makar ger varandra en gåva som ska bli enskild egendom måste detta regleras i äktenskapsförord, 7 kap 3 § äktenskapsbalken. Det räcker alltså inte med att det uttalas i gåvohandlingen att den ska vara enskild egendom som vid gåvor mellan andra än makar, 7 kap 2 § äktenskapsbalken. Jag förutsätter i mitt svar att det finns äktenskapsförord mellan din avlidne far och hans fru som föreskriver att huset är hennes enskilda egendom. Därmed antar jag även att det du benämner som "egendomen" är huset. Att huset är din avlidne fars frus enskilda egendom innebär i ditt fall att du inte har någon rätt till arv avseende huset trots att det en gång tillhörde din far. I och med att han har gett bort det så har han minskat sin kvarlåtenskap som hans bröstarvingar ska ärva och det är endast den återstående kvarlåtenskapen som du som bröstarvingen har rätt att taga arv i, 2 kap 1 § ärvdabalken. Svaret på din fråga är alltså att du inte har någon rätt till arv i huset eftersom du inte är bröstarvinge till din fars fru som numera är ensam ägare. Vänligen,

Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom?

2019-05-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Maken och jag gifte oss 1989. Han har två särkullbarn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Alla barn är vuxna nu. Maken är 72 år, jag är 55 år.Om jag går bort först så är det inget problem. Allt mitt går till maken och så ska det vara. Sen ärver barn och särkullbarn då han har gått bort.Om han går bort först så är ju allt vi äger tillsammans sk giftorättsgods vad jag har förstått och måste då delas ut i en laglott till särkullbarnen. (Vi tänker skriva ett testamente där särkullbarnen bara får sin laglott om maken går bort först.)Jag vill börja spara seriöst för att ha en del efter pensionen men har ingen lust att slita för att giftorättsgodset ska öka och därmed laglotten till särkullbarnen. Kan man skriva ett äktenskapsförord att pengar/fonder/aktier som står i mitt namn är min enskilda egendom så att de tillgångarna inte är med och delas om maken dör? Min enskilda egendom går ju till maken ifall jag skulle gå bort först så då får han allt, precis som jag vill.
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord kan de föreskriva vilken egendom som ska utgöra enskild egendom. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB).PengarVad gäller äktenskapsförord kan man föreskriva att ett helt konto ska utgöra enskild egendom. Det är då viktigt att detta inte sammanblandas med giftorättsgods, för då finns risken att allt bedöms som giftorättsgods för att det inte går att urskilja vad som är vad. Man bör alltså inte föreskriva att sitt "vanliga" konto ska utgöra enskild egendom utan snarare öppna ett nytt konto som man bestämmer ska utgöra enskild egendom. Aktier/fonderÄktenskapsförord måste vara tydligt specificerade och individualiserade. Man bör således inte kunna föreskriva att "alla aktier" ska utgöra enskild egendom, utan specificera exakt hur många andelar det är. Som huvudregel gäller även att avkastning på enskild egendom blir giftorättsgods. Det krävs att makarna särskilt föreskriver att även eventuell vinst på aktierna ska utgöra enskild egendom (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB). Upprätta äktenskapsförordÄktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Därefter ska det registreras hos Skatteverket och blir därmed giltigt (7 kap. 3 § ÄktB). Vi på Lawline erbjuder hjälp att upprätta äktenskapsförord, den tjänsten hittar ni här. Jag hoppas ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar

Är det möjligt att göra bankkonton i äktenskap till enskild egendom?

2019-04-22 i Enskild egendom
FRÅGA |HejKan vi som gifta med särkullebarn skriva något juridiskt dokument som innebär att det var och en av oss två har på våra bankkonton är våra enskilda egendomar som ej ska ingå i dödsbo den dag en av oss avlider?Vi vill alltså att våra bankkonton ska vara enskilda egendomar.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om makars egendom finns i 7 kap äktenskapsbalken (ÄktB). För regler om arv används ärvdabalken (ÄB).Ni kan upprätta ett äktenskapsförordI huvudregel gäller att ägodelar i ett äktenskap ägs av båda parter. För att motverka detta kan du och din partner skriva ett äktenskapsförord. Detta kan göras både inför och under ett äktenskap. I ett äktenskapsförord kan ni specificera vem som äger vad och vad som ska ingå i en bodelning. Ni kan här välja att göra era bankkonton till enskild egendom som då inte ingår i den andre makens dödsbo.Hur ett äktenskapsförord upprättas regleras i 7 kap 3 § ÄktB. Det krävs bland annat att det upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna. Det krävs även att äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att det ska börja gälla. Om ni endast har särkullbarn kommer era egna barn i så fall att ärva samtliga tillgångar på bankkontot vid ett dödsfall (3 kap 1 § första stycket ÄB)Om den ena maken har väldigt lite ägodelar gäller inte äktenskapsförordEfterlevande make har alltid rätt att vid sin makes död inneha ägodelar värda fyra prisbasbelopp om möjligt (3 kap 1 § 2 stycket ÄB). För år 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr, men det förändras lite varje år. Detta innebär att om, och endast om, den efterlevande maken inte själv har ägodelar värde (för 2019) 186 000 kr så har de rätt att få ut den saknade delen ur den avlidne makens enskilda egendom. Så länge ni båda äger mer än fyra basbelopp var, oavsett i vilken form (bostad, bil, möbler, aktier, pengar...), så är detta inget problem.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vem som ärver enskild egendom

2019-03-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Min man har två söner sedan tidigare och vi har två gemensamma barn. Jag har fått min makes hälft av vår gemensamma bostad genom gåvobrev men att vi även måste skriva ett äktenskapsförord för att det ska gälla! Min enskilda egendom genom äktenskapsförord, vem/vilka ärver den om jag avlider? Undrar också detsamma om vi skriver privata konton med avkastning som enskild egendom! Likaså om vi skriver att allt lösöre blir min enskilda egendom.Hur ser arvsföljden ut? Förvirrad...
Jacqueline Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsföljden - vad som händer om du avliderDå du är gift och har gemensamma barn med sin make skulle din förmögenhet vid ditt frånfälle först tillfalla din efterlevande make. Han skulle då ärva då din förmögenhet med fri förfoganderätt, vilket innebär att när han avlider ska enbart dina arvingar (det vill säga era gemensamma barn och inte hans andra två söner) få ärva egendomen. Vem som ärver din enskilda egendomGenom att skriva ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara din enskilda så kommer egendomen inte att bodelas. Den skulle anses som din förmögenhet och skulle räknas in i din kvarlåtenskap vilket enbart dina barn senare skulle ha rätt att ärva (dock skulle din make först ärva med fri förfoganderätt). Om ni skriver ett äktenskapsförord om att all egendom ska vara enskild så kommer ingenting att bodelas överhuvudtaget mellan er och då kommer alltså all din egendom räknas in i din kvarlåtenskap. Vad som kan vara enskild egendomFör att man ska få skriva ett äktenskapsförord om att viss egendom ska vara enskild krävs det att egendomen är individualiserad och går att specificera. Det krävs då att ni är tydliga med att ni håller privata bankkonton separata från er övriga ekonomi och att ni även efterlever detta. Hoppas detta gjorde att det blev lite tydligare för dig!Med vänlig hälsning,

Hur uppkommer enskild egendom?

2019-03-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill ge min son 200000kr . Jag vill att dessa pengar ska betraktas som enskild egendom . Min son är gift med en kvinna och dom har två gemensamma barn . Men kvinnan har även ett barn sedan tidigare med annan person . Dom har inte upprättat några särskilda avtal ännu . Vad kan jag göra för att pengarna ska betraktas som enskild egendom ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enskild egendom i äktenskap är bland annat egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § p2 äktenskapsbalken). Det är därmed tillräckligt att du skriver ett gåvobrev i vilket det tydligt framgår att pengarna som skänks till honom är hans enskilda egendom.Han bör dock ha i åtanke, efter mottagandet av gåvan, att undvika att sammanblanda den enskilda egendomen med giftorättsgods. Om han exempelvis skulle använda pengarna för att renovera en fastighet som är giftorättsgods eller sätta in pengarna på ett gemensamt konto, då är det en risk att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär som sådan.För att skriva ett gåvobrev kan jag varmt rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan du efter att ha fört in alla uppgifter, få ett gåvobrev juridiskt korrekt, till ett konkurrenskraftigt pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,