Bevisning enskild egendom

2020-03-15 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag säljer en enskild egendom/ fastighet dvs omsätter värdet i pengar.Jag köper en lgh och vill att kedjan ska följa med till lgh dvs enskild egendom..Hur bevisar jag detta
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du har något som bevisar att fastigheten är enskild egendom ex ett testamente, äktenskapsförord eller liknande. Lägenheten du köper kommer automatiskt vara enskild egendom om du köper det med pengar som du fått genom att sälja fastigheten (7 kap 2 § 1 stycket 6 punkten ÄktB). Jag rekommenderar dig att spara alla papper från försäljningen av fastigheten och köpet av lägenheten. Spara även det som bevisar att fastigheten är enskild egendom. På detta sätt kan kedjan följas och du kan visa att pengarna från fastigheten gått till lägenheten.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen

Enskild egendom

2020-03-02 i Enskild egendom
FRÅGA |Om man har enskild egendom och sen gifter sig, försvinner den enskilda egendomen då? Måste man skriva ett äktenskapsförord för att det ska gälla?
Carolina Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den här sortens frågor regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB), se här. När ett äktenskap upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå i bodelningen. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1 § ÄktB, se här. Enligt 7 kap 2 § ÄktB kan egendom bli enskild genom följande: - Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild- Villkor i ett testamente att egendomen ska vara mottagarens enskild-Villkor av givaren i samband med en gåva från någon annan än den andre maken att egendomen ska vara mottagarens enskilda-Villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.Det finns inga andra sätt att göra en makes egendom till enskild egendom än de nu uppräknade.Gällande din fråga,Har egendomen blivit enskild egendom genom vad som anges ovan utöver äktenskapsförordet behöver du inte skriva ett äktenskapsförord för att den ska bli enskild. Är ingen av de punkterna uppfyllda behöver du skriva ett äktenskapsförord för att det ska vara enskild egendom och därmed inte kommer delas vid en bodelning.

Vad gäller om gåva blir enskild egendom?

2020-02-24 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag vill skänka pengar till min son som enskild egendom hur bevisas detta ? Genom ett särskilt dokument ? Vilka regler gäller för enskild egendom vid arv och skilsmässa ? Omyndiga barn och barnbarn ?
Fanny Eriksson |Hej!Tack för att du vänder till dig Lawline med dina frågor! Jag uppfattar det som att du vill ge en gåva som enskild egendom till din son samt få lite information om hur enskild egendom fungerar vid arv och skilsmässa. Behövs ett särskilt dokument vid gåva?Genom att upprätta ett gåvobrev med villkor om att pengarna till din son är enskild egendom så bevisar det att gåvan är enskild egendom. Det finns inget tvång eller speciella krav på ett särskilt dokument vid gåva av lös egendom. Lös egendom är bl.a. pengar. Däremot är ett gåvobrev ett passande dokument. Gåvobrevet har inga speciella formaliakrav och i det kan du t.ex. villkora att pengarna ska ges till din son som enskild egendom. Vilka regler gäller för enskild egendom vid skilsmässa?Regler om äktenskap finns i äktenskapsbalken. Vid skilsmässa ska egendom fördelas i en bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods delas lika mellan dem (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Om din son i framtiden genomgår en skilsmässa kommer pengarna du gett honom inte vara giftorättsgods. Eftersom pengarna är hans enskilda egendom genom din gåva, kommer dessa inte ingå i en framtida bodelning och inte delas lika mellan makarna (7 kap. 2 § andra punkten ÄktB). Här vill jag bara uppmärksamma dig på att det är viktigt att vara noggrann med vad det faktiskt är som ska utgöra den enskilda egendomen. Eftersom du vill ge en gåva i form av pengar kan det vara bra om du så önskar, även skriva till att- egendom som träder i enskilds egendoms ställe ska vara *sons namn* enskilda egendom- avkastning från den enskilda egendomen också ska vara *sons namn* enskilda egendomDet innebär alltså att om din son köper något för pengarna eller får avkastning genom att investera pengarna i aktier som går med vinst, kommer denna egendom fortfarande vara din sons enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa. Vilka regler gäller för enskild egendom vid arv? Regler om arv finns i ärvdabalken. Som jag uppfattar din fråga undrar du vad som händer med den enskilda egendomen när din son sedan går bort. Under förutsättning att din son har en make/maka så kommer denna ärva din sons kvarlåtenskap, inklusive den enskilda egendomen (3 kap. 1 § första stycket ÄB). För att fortsätta separera den enskilda egendomen från efterlevande make/maka kan din son skriva ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). Omyndiga barn och barnbarnJag råder dig att skicka in en ny fråga till Lawline angående omyndiga barn och barnbarn. För att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning behövs mer information om vad din fråga faktiskt är, eftersom området är brett med en mängd möjliga svar. Hur kan du gå vidare med din frågaNär det kommer till gåvobrevet har jag nu svarat generellt vad som gäller. Även om det inte finns några speciella formkrav kan det vara ett alternativ att kontakta Lawline (info@lawline.se) för mer juridisk hjälp. Skulle den summa pengar du vill ge din son ha ett högt värde kan du för att vara på den säkra sidan, få hjälp att upprätta ett gåvobrev för att få ett heltäckande skydd.Hoppas du fått svar på dina frågor!Mvh,

Vem får enskild egendom vid makas död?

2020-02-11 i Enskild egendom
FRÅGA |HejJag har ett hus jag fått i gåva från min mor och far. Det är enskild egendom. Jag ska gifta mig.Jag har fyra barn med andra.Hur gör jag för att huset ska vara kvar till mina barn om jag dör. Trots att jag är gift.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att besvara din fråga gäller reglerna i Äktenskapsbalken och Ärvdabalken. När du dör har din make och dina barn rätt till arv (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Din make ärver hälften av erat giftorättsgods, dvs era gemensamma tillgångar. Det innebär att efter din död kommer era tillgångar delas lika. Hälften kommer din make få, hälften kommer dina barn få genom arv.Vad din make ärver:Det din make ärver är ditt och din makes giftorättsgods. Giftorättsgods är allt ni äger som inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Eftersom huset du har fått av dina föräldrar är enskild egendom kommer det inte att ingå i arvet efter din död (7 kapitlet 2 § punkt 2 äktenskapsbalken). Arvet till barnen:Du har fyra barn med andra personer än din make. Dem är dina bröstarvingar och kommer därför ärva dig (2 kapitlet 1 § ärvdabalken). Eftersom de inte gemensamma barn med din make har dem rätt att få sitt arv direkt när du dör (3 kapitlet 1 § ärvdabalken). Huset som är din enskilda egendom kommer dem därför ärva tillsammans vid din död. Sammanfattande svar:Det hus du fått av dina föräldrar är enskild egendom och därför kommer dina barn ärva det. Huset ingår inte i giftorättsgodset. Eftersom det endast är era gemensamma tillgångar som kommer ingå i arvet efter din död kommer din make inte få huset.Jag hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med ett arv jag fått om jag avlider och är gift?

2020-03-08 i Enskild egendom
FRÅGA |Om jag får ett arv och sätter in det på mitt egna konto. Vad händer med mina pengar om jag går bort? Jag är gift men vi har inga egna barn tillsammans, jag har 4 barn han har 3. Jag vill bara att mina barn ärver mina pengar, hans barn hans pengar, Vi har inget gemensamt konto, Vad händer med våra pengar på våra egna konton??Mvh
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaFör att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).När en person som är gift avlider ska en bodelning görasDet första som händer då en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Detta innebär att även pengar som kommer från ett arv ska ingå i bodelningen, om det inte finns ett testamente som angav att arvet skulle vara enskild egendom.Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo ska fördelas som arv efter denne.Hur ska ett arv fördelas?Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Dock finns även en arvsrätt för efterlevande make.Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något. Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Din situationOm du, eller din man, avlider kommer först en bodelning göras som jag beskrivit ovan, I den ingår samtliga tillgångar som inte är enskild egendom, alltså även pengar på era privata konton. Detta kommer delas lika mellan er. Det som tillfaller den efterlevande maken är dennes, och den som tillfaller den avlidnes dödsbo kommer fördelas jämt till dennes barn.Om denna situation inte är önskvärdDet är möjligt för er att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB). I det kan ni ange vilken egendom som ska vara enskild, och därmed hållas utanför bodelningen som görs då en make avlider. Ni kan själva välja vilken egendom som ska vara enskild, samt vilken makes enskilda egendom det ska vara. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och undertecknat samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § ÄktB).Om det finns enskild egendom i bodelning som görs då en make avlider kommer denna hållas helt utanför och direkt fördelas som arv till den avlidnes barn.Ni kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst. Den hittar ni här. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Att göra och dokumentera enskild egendom

2020-02-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Hur skall enskild egendom dokumenteras ?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dokumentation av enskild egendom både handlar om att göra egendom till enskild samt hur du kan dokumentera vilken egendom som är enskild.Hur egendom kan göras till enskildDu kan göra egendom till enskild egendom genom antingen:äktenskapsförord ellervillkorat genom:gåvatestamente ellerförmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande (7 kap. 2 § ÄktB)Äktenskapsförordet ska registreras hos skatteverket. Även gåvor mellan makar registreras hos skatteverket. Andra gåvobrev behöver inte registreras. Ett testamente behöver inte heller registreras.Det som träder i den enskilda egendomens ställe utgör också enskild egendom (7 kap. 2 § punkt 6 ÄktB). Det vill säga om du skulle köpa exempelvis aktier, möbler eller annat för den enskilda egendomen så kommer det du köper att utgöra enskild egendom.För att avkastningen av egendomen ska vara enskild måste det framgå (7 kap. 2 § stycke 2 ÄktB). Exempelvis om en fastighet ökar i värde, så blir värdeökningen inte automatiskt enskild egendom. Det måste framgå av de föreskrivna villkoren för egendomen att även avkastningen är enskild egendom. Dokumentation av enskild egendomAtt dokumentera den enskilda egendomen underlättar för att inte sammanblanda den med annan egendom. Här kan det vara bra att exempelvis hålla pengarna på ett separat konto. Om annan egendom köps för pengarna rekommenderas att skriva ner vad som köpts för den enskilda egendomen. Likaså när egendomen säljs och pengarna används till något annat är det bra att skriva ner. Dokumentationen underlättar för att kunna spåra vad pengarna har gått till.SammanfattningFör att egendom skall vara enskild egendom måste det framgå av antingen äktenskapsförordet, gåvobrevet, testamentet eller det villkorade förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande. Det är inget krav på dokumentation av vad egendomen har används till, men det underlättar för att kunna spåra vad som utgör enskild egendom och inte. Du kan skriva ned vad som köpts för egendomen och genom det hålla koll på vad som utgör enskild egendom. Om du vill ha hjälp med att skriva ett gåvoavtal, äktenskapsförord eller liknande för att villkora egendom som enskild kan du få det till ett fast pris av vår avtalsrobot här på Lawline. Du kan läsa mer om det här.Med vänliga hälsningar

Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa respektive dödsfall?

2020-02-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Om min dotter ärver eller får pengar av mig som enskild egendom och hon dör före sin make som hon är gift med , stämmer det då att han ärver hennes enskilda egendom och inte deras två gemensamma barn ? Detta kan jag tycka är problematiskt då maken har ett särkullbarn som jag inte vill ska ärva dessa pengar . Om dom skiljer sig vad händer med min dotters enskilda egendom då ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv respektive bodelning finns stadgat i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB). Vad menas med enskild egendom?Att egendom är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning när äktenskapet upplöses genom äktenskapsskillnad eller ena makens dödsfall. All egendom som inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord eller genom ett förbehåll för att egendomen man mottar genom gåva, arv eller testamente ska utgöra enskild egendom kommer att utgöra giftorättsgods. I en bodelning ingår allt giftorättsgods och delas lika mellan makarna medan enskild egendom lämnas utanför och ingår således inte i bodelningen utan är den ena makens egna egendom (7 kap. 1-3 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Vem ärver min dotters enskilda egendom?Om din dotter skulle avlida ska det som utgångspunkt genomföras en bodelning mellan henne och hennes make (9 kap. 1 § samt 1 kap. 5 § ÄktB). Då läggs deras giftorättsgods samman och delas lika mellan dem. Enskild egendom lämnas utanför. Den del din dotter får i bodelningen tillsammans med hennes enskilda egendom utgör då hennes kvarlåtenskap. Enligt den legala arvsordningen är hennes bröstarvingar (dvs barn) hennes närmaste arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom det är gemensamma barn har de inte rätt att få ut sitt arv direkt. Deras respektive arv tillfaller istället den efterlevande maken, och barnen får ut sitt arv först när även denne föräldern avlider (3 kap. 1 § ÄB). Enskild egendom undantas vid skilsmässa, men inte arv.När den efterlevande maken dör har dock din dotters barn rätt att få ut sitt arv från sin mamma innan arvet efter den sist avlidna föräldern fördelas. Det innebär att hennes barn får ut arvet från henne först och när de har fått det fördelas den sist avlidna förälderns kvarlåtenskap mellan hans respektive bröstarvingar, dvs de två gemensamma barnen och hans särkullbarn. Deras gemensamma barn ärver således "i två omgångar" eftersom de först får ut arvet från sin mamma (som särkullbarnet inte har någon del i) och sedan från sin pappa. Pappans kvarlåtenskap utgörs av det som finns kvar när arvet från mamman delats ut. Pappans tre bröstarvingar delar endast på hans kvarlåtenskap. Pappans särkullbarn får således inte rätt till arvet som mamman lämnat efter sig. Vad händer med min dotters enskilda egendom om hon skiljer sig?Om din dotter och hennes make skulle skilja sig är enskild egendom undantagen från bodelningen. Det innebär att den inte ingår i det som delas lika mellan makarna. Det är endast makarnas giftorättsgods som ingår i bodelningen och den enskilda egendomen landar således utanför förfarandet. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du undrar något mer kan du ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Krävs testamente för att egendom ska bli enskild egendom?

2020-01-21 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, jag undrar om det räcker juridiskt, eller måste det vara ett äktenskapsförord ( jag har redan ett sedan tidigare) att min mamma skriver att det jag och min syster ärver ska vara vår enskilda egendom ( min pappa avliden och inga andra arvingar finns, förutom min dotter)? Jag är gift sedan 34 år tillbaka och vi har en dotter gemensamt, min man har en son sedan tidigare, men min syster är inte gift och har inga arvingar. Kan man skriva så som jag ovan nämnt, blir det per automatik min dotters enskilda egendom ( alltså det som kommer från min mamma) den dagen jag dör?Enligt Skandia behövs inte min kapital -och pensionsförsäkring vara med i äktenskapsförordet, de är ändå mina, de är tecknade efter äktenskapsförordet skrevs. Stämmer det att de är min enskilda egendom och inte räknas in i boet? Tacksam för svar.
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så räcker det "juridiskt" som du säger att den egendom du ärver förblir din enskilda egendom, enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken (ÄktB). Dock kan det också alltid vara bra juridiskt att säkra upp så att egendomen du önskar enskild förblir enskild genom ett testamente eller äktenskapsförord. Ett testamente upprättas och blir giltigt genom att följa dessa formkrav, enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) -Testamentet ska vara skriftligt.-Två vittnen ska närvara när testamentet skrivs.-Den som ska testamentera (vilket i ert fall är dina föräldrar) ska skriva under testamentet i vittnenas samtidiga närvaro.-De båda vittnena ska skriva under testamentet med namn, yrke, hemvist och tid för bevittnandet, eller övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet, enligt 10 kap. 2 § ÄB.-Vittnena ska även ha kännedom om testamentets egenskap, men behöver inte veta dess innehåll.Svaret på frågan vad det gäller din dotter, om hon per automatik erhåller ditt efterarv som enskild egendom, så är svaret att enskild egendom inte ingår vid bodelning, men vid kvarlåtenskapen och således ärver din efterlevande make din enskilda egendom. För att din enskilda egendom ska tillfalla din dotter istället, krävs ett testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev om detta.Så sammanfattningsvis är ärvd egendom lika med enskild egendom. Dock krävs testamente, äktenskapsförord eller gåvobrev för att den enskilda egendomen inte ska ingå i kvarlåtenskapen vid dödsfall. Formkraven för testamente hittas i 10 kap 1 § ÄB, för äktenskapsförord i 7 kap. 3 § ÄktB och gällande gåvobrev så finns inga formkrav.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,