Hur kan jag garantera att en gåva till min dotter förblir hennes egendom när hon blir sambo med sin pojkvän?

2018-05-20 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag vill ge min dotter en summa pengar (som ett förskott på framtida arv) och som hon kan använda till kontantinsats i köp av lägenhet tillsammans med hennes pojkvän.Jag vill att summan ska vara säkrad för henne om förhållandet skulle ta slut och lägenheten eventuellt säljs (även om någon av dom bor kvar).Hur säkrar man detta på bästa sätt?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel anses gåvor från föräldrar till sina barn vara förskott på arv om inte annat sägs i ett gåvobrev eller om det framstår av omständigheterna att gåvan inte ska ses som förskott på arv, exempelvis för att det är en gåva av mindre värde, att samtliga barn fått samma summa etc [6 kap. ärvdabalken]. Eftersom du redan i din fråga säger att pengarna ska ses som förskott på arv utgår jag från det. I mitt svar kommer jag också utgå ifrån att din dotter och hennes pojkvän är/kommer att bli sambos då jag förstår det som att de ska flytta ihop med varandra. För att kunna ta reda på vad din dotter ska göra för att kunna behålla pengarna för sig själv, måste vi gå in i sambolagen. Sambolagen [2003:376]För att din dotter och hennes pojkvän ska omfattas av sambolagen finns det vissa krav som måste uppfyllas. Dels ett krav på varaktighet på förhållandet, dels att förhållandet är av kärleksrelationskaraktär och dels ett krav på att din dotter och hennes pojkvän gemensamt köper saker till hushållet [1 § sambolagen].I din fråga framgår det inte hur varaktigt din dotter och hennes pojkväns förhållande är, men enligt sambolagen räknas ett par som sambos när de varit tillsammans i ca 6 månader och köper saker gemensamt till hushållet. Att de ska ha varit tillsammans i 6 månader är dock bara en riktlinje. Det kan mycket väl röra sig om en kortare period. Det viktigaste är att det framgår att din dotter och hennes pojkvän avser att vara tillsammans en lång tid. Ett tecken på ett långvarigt förhållande kan exempelvis vara att de folkbokför sig på samma adress eller att de har en gemensam ekonomi.Vad händer med pengarna om din dotter och hennes pojkvän gör slut?När ett samboförhållande upphör på grund av att personerna ifråga inte längre vill vara tillsammans får de bestämma om de vill dela sin egendom med varandra, en s.k. bodelning [8 § sambolagen]. Det är här du som gåvogivare har en möjlighet att redan nu innan de flyttar ihop, formulera i ett gåvobrev att pengasumman ska vara hennes enskilda egendom och inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning [4 § första punkten, sambolagen]. Din dotter har även hon en möjlighet att själv ingå ett samboavtal med sin pojkvän om att pengarna ska vara hennes enskilda egendom [9 § sambolagen], men det är lika bra att du skriver att pengarna ska vara enskild egendom redan nu så behöver hon inte ingå något avtal med sin pojkvän.Glöm inte att räkna bort gåvovärdet på din dotters arvslott sedan när du ska räkna ut arvet efter dig till respektive barn, så att gåvan verkligen tas med som förskott på arv och att alla barn får lika stor del.Min slutgiltiga bedömningSammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag en bedömning att du kan skapa ett gåvobrev där det står att pengarna ska vara din dotters enskilda egendom, och då kommer pengarna inte ingå i en bodelning om din dotter och hennes pojkvän eventuellt väljer att gå skilda vägar. Om du inte gör detta har din dotter ändå en möjlighet att själv skapa ett avtal med sin pojkvän om att pengarna ska vara hennes enskilda egendom, och då blir det samma effekt med att hon inte behöver ta med pengarna vid en bodelning. För ett avtal krävs det dock att både din dotter och hennes pojkvän samtycker till att pengarna ska vara hennes enskilda egendom. Pojkvännen ska alltså vara okej med det. För att vara på den säkra sidan är det alltså bättre om du själv formulerar i gåvobrevet att pengarna ska vara hennes enskilda egendom.Hoppas detta var svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer! Med vänlig hälsning,

Vem ärver den enskilda egendomen

2018-05-06 i Enskild egendom
FRÅGA |Min kusins syster avled 2016 och de har ett gåvobrev från deras far där det står att gåvan som är en fastighetska vara enskild egendom.Hur ska det vara vid arvskifte har hennes systers make giftorätt till denna gåva som är enskild egendom ?Vi undrar allahur detta funkar
Caroline Larsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom hon var gift ska det därför göras en bodelning med hennes make först. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom kan du sedan läsa om i 7 kap. 2 § ÄktB. Som du ser i 7 kap. 2 § 2 punkten ska egendom som make fått i gåva av någon annan vara enskild om det finns ett villkor som säger att egendomen ska vara enskild. Detta innebär att fastigheten inte ska ingå som giftorättsgods i bodelningen. En efterlevande make ärver dock som huvudregel all kvarlåtenskapen. Undantaget är om det finns särkullbarn. Efterlevande make ärver alltså även enskild egendom, men han kommer ärva det med fri förfoganderätt. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att att egendomen sedan "går tillbaka" till den avlidne makens arvingar efter bådas bortgång. Systerns närmsta arvinge kommer då få rätt till fastigheten. Vem som är närmsta arvinge beror på hur familjesituationen ser ut, men först är barn/barnbarn och sedan föräldrar/syskon. Jag hoppas det gav svar på din fråga!

Har jag som arvinge arvsrätt till en bostadsrätt som är min fars frus enskilda egendom?

2018-04-26 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min pappa har avlidit, han var omgift, dom har en bostadsrätt. Om han har skrivit över den som enskild egendom till sin fru, har jag ingen arvsrätt i den då utan bara det som är kvar?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) och därför får vi titta där för att kunna besvara den.Utgångspunkten är att när din pappa avlidit, så sker det en bodelning (ÄktB 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 §). En bodelning innebär att din pappas och hans frus egendom fördelas mellan dem. När det dock gäller enskild egendom, som i ditt fall med bostadsrätten, så ska det inte ingå i bodelningen (ÄktB 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 §). Som du då mycket riktigt påstår, så får då din fars fru bostadsrätten och du får alltså ingen arvsrätt till den.Så för att sammanfatta, så får du alltså inte arvsrätt till bostadsrätten på grund av att den är din fars frus enskilda egendom och därför inte ingår i bodelningen. Gällande resten av din fars kvarlåtenskap har du arvsrätt till den. Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

När man säljer enskild egendom blir betalningen också enskild egendom

2018-04-23 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej!Jag och min bror har fått 50% var av våra föräldrars hus, detta blev skrivit som enskild gåva för ungefär 8år sen.Detta var för att det inte skulle tillfalla någon annan än mig och min bror, ifall någon av oss hamnade i tex skilsmässa.Jag har varit gift sedan 10år tillbaka, den frågan som jag har är följande.Min bror vill köpa ut mina 50%, visst inget problem med det. Men är jag tvungna att skriva några särskilda papper för att pengarna från försäljningen skall fortsätta vara enskild gåva eller vad gäller?Får min fru rätt till del av pengarna från försäljningen, vid tex en skilsmässan om inget nytt skrivs?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Där anges i punkten 6 att det som träder istället för den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom om inget annat anges vid försäljningen. I ditt fall blir alltså pengarna du får för din enskilda egendom också enskild egendom, det behövs inte skrivas något nytt dokument om det.Det man däremot ska tänka på är att man håller pengarna separerade på ett konto som anges som enskild egendom. I ett rättsfall har HD uttalat att enskild egendom i form av pengar förlorar sin egenskap som enskild egendom om de sätts in på ett gemensamt bankkonto (se NJA 1992 s. 773).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Arv och enskild egendom

2018-05-09 i Enskild egendom
FRÅGA |Om det i ett testamente står att denne önskar att efterlevande (en person) får ärva som enskild egendom och testamentet blir godkänt. Skall man då "lösa ut" respektive arvingar för tillgången/den enskilda egendomen?
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan du har ställt är en arvsrättslig fråga. Bestämmelser som rör arvsrätt återfinns primärt i Ärvdabalk (1958:637). Jag förstår din fråga som att det är en person som ärver under förutsättning att egendomen som ärvs görs det i syfte att det ska utgöra enskild egendom för personen som ärver egendomen. Till en början bör det poängteras att ett testamente är ett sätt för arvlåtaren att fördela arvet efter denne. Ett testamente kan inte fullt ut följas i sådant fall där arvlåtaren har efterlevande bröstarvingar. Bröstarvingar har rätt till en laglott som motsvarar halva arvslotten, vilket framgår av 7 kap. 1 § ÄB. En bröstarvinges rätt till kan inte tas bort genom ett testamente. Att något ärvs under förutsättning att det är enskild egendom innebär ett utökat skydd för den specifika egendomen i fall där till exempel en bodelning bli aktuell. Vid ett arv fördelas därefter egendomen mellan arvtagarna.Med vänlig hälsning,

När jag ärver min far, räknas det som enskild egendom?

2018-05-04 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag är gift och har två barn sedan tidigare. Detsamma gäller min man.Vi har inget äktenskapsförord, och min fråga är:Min far har en del tillgångar. När jag ärver honom, räknas det som enskild egendom så att jag kan skänka en del av arvet till mina barn medan jag lever?
Beatrice Krig |Hej! Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Eftersom detta är en fråga om giftorättsgods och enskild egendom blir äktenskapsbalken (ÄktB) aktuell. Allt som inte är angett att det är enskild egendom är giftorättsgods Precis som du redan är medveten om är exempelvis äktenskapsförord en viktig faktor när det gäller vad som är enskild egendom när en är gift. Detta eftersom allt som inte specifikt har gjorts till enskild egendom är giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Att egendom är giftorättsgods efter att du ärvt det innebär egentligen främst att det kommer att behöva ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Jag ser dock inget hinder mot att du ändå kan skänka delar av arvet till dina barn, fastän det är giftorättsgods. (Det är främst om det skulle vara så att du och din make är på väg att skilja er som det finns vissa restriktioner kring att göra sig av med egendom, men eftersom du inte nämnt något om det går jag inte in på det.) Alternativ för att göra egendom till enskild istället för giftorättsgods Vad som är enskild egendom står att finna i ÄktB 7 kap. 2 §. De punkter som är relevanta i ditt fall är första och fjärde punkterna. Det smidigaste vore egentligen om din far skriver ett testamente där han särskilt anger att det du ärver ska bli din enskilda egendom, ÄktB 7 kap. 2 § 4 p. Om han inte skriver något testamente kommer ditt arv alltså att bli giftorättsgods. Då kan du och din make istället upprätta ett äktenskapsförord så att det du ärvt blir enskild egendom, ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. Sammanfattning och råd Allt som inte är särskilt angett att det ska vara enskild egendom är giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Att egendom du ärvt blir giftorättsgods innebär främst att det måste ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Om ingen sådan är aktuell finns inget hinder mot att du skänker delar av det du ärvt till dina barn. Om din far har ett testamente kan han ange särskilt att det du ska ärva ska bli din enskilda egendom, ÄktB 7 kap. 2 § 4 p. Om han inte gör det, eller du ärver utan att han skrivit testamente, kommer ditt arv att bli giftorättsgods. Då kan du göra det till enskild egendom genom att du och din make upprättar ett äktenskapsförord, ÄktB 7 kap. 3 § 1 st. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt och undertecknas av er båda. Det krävs inte vittnen när ni gör detta. Det måste lämnas in till Skatteverket för att registreras för att bli giltigt, och gäller då från den dag då ni lämnade in det, ÄktB 7 kap. 3 § 2-3 st. Med vänlig hälsning,

Påverkar en bodelning under äktenskap arv?

2018-04-25 i Enskild egendom
FRÅGA |Mamma och pappa är gifta. De har gjort bodelning inom äktenskapet. Vad händer med bankkonton när någon av mina föräldrar avlider? Gemensamma bankkonton, enskilda konton? Tacksam för svar,
Carl Lohmander |Hej och tack fr att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om bodelning finns i Äktenskapsbalken (Äktb) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).Reglerna om bodelning under ett äktenskap är i huvudsak samma som bodelning vid skilsmässa. I bodelningen ska allt giftorättsgods ingå (10 kap 1 § Äktb). Allt som finns på bankkontona som är giftorättsgods ska ingå i bodelningen oavsett om kontona var enskilda eller gemensamma. När en av dina föräldrar går bort kan de ske en bodelning, i denna bodelningen ingår allt giftorättsgods. Efter som det redan skett en bodelning under äktenskapet finns antagligen inte särskilt mycket giftorättsgods kar, men det som finns oavsett om det är en sak eller pengar på ett eget eller gemensamt konto ingår i bodelningen. Giftorättsgodset fördelas sedan lika mellan makarna. Det som inte förs över till den andre maken vid en eventuell bodelning ingår i dödsboet, som den andre maken ärver med förfogande rätt om det inte finns något testamente som säger något annat (3 kap 1 § ÄB). För att sammanfatta kan man säga att det som är enskilld egendom när någon av dina föräldrar går bort ingår i dennes dödsbo. Om det sker en bodelning ska allt giftorättsgods ingå där annars ingår det också i dödsboet. På vilket konto pengarna finns gör ingen skillnad.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Hur gör min mor för att arvet ska bli min enskilda egendom?

2018-04-10 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej jag är 62 år, gift utan äktenskapsförord. Vi har ett gemensamt barn. På makens sida även ett särkullbarn. Har sedan många år velat avsluta äktenskapet, men av ekonomiska skäl inte kunnat. Har ett arv att vänta, och det är det som kommer att hjälpa mig att så småningom inte behöva bli en fattigpensionär...Personen som testamenterar är min mor och det är hennes absoluta vilja att pengarna enbart disponeras av mig. Mammas frånfälle väntas inte på flera år ännu. Min fråga: för att rädda pengarna är jag tvungen att skilja mig medan mor fortfarande är i livet? Eller finns det någon annan väg att gå? Vänligen
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du behöver inte skilja dig medan din mor fortfarande är i livet för att endast du ska få disponera över pengarna.Din mor måste skriva i testamentet att arvet ska vara din enskilda egendomDet enda din mor behöver göra för att endast du ska ha rätt till arvet är att uttryckligen skriva i ett testamente att pengarna som hon testamenterar till dig ska vara din enskilda egendom. Följden blir då att egendomen inte blir aktuell för bodelning vid en eventuell skilsmässa mellan dig och din man. Endast du har rätt till din enskilda egendom. Enskild egendom ska inte delas lika vid en bodelning om ni avslutar äktenskapet. Du får alltså behålla hela din enskilda egendom och din man kan inte disponera över den. (7 kap. 2 § 4 punkten äktenskapsbalken och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken)Din mor bör även skriva att avkastning av den enskilda egendomen som hon testamenterar till dig även ska vara din enskilda egendom. Det innebär att om den enskilda egendomen som hon testamenterar till dig skulle öka i värde på något sätt så är även det ökade värdet din enskilda egendom.Behöver din mor hjälp med att upprätta ett juridiskt korrekt testamente kan hon höra av sig till info@lawline.seLycka till och tveka inte att höra av dig igen om du har några fler frågor!Med Vänliga Hälsningar