Vem ärver tillgångarna när bägge makar avlider

Vi är ett gift par utan barn. Min man har i gåva fått en fastighet av sina föräldrar som enskild egendom (hans syskon har fått motsvarande i pengar). Jag har ärvt pengar av mina föräldrar som jag ev också då vill göra som enskild egendom. När jag eller min man dör ärver vi varandra, och även den enskilda egendomen vad jag förstår. Men vad händer när vi båda har gått bort? Vi har båda syskon. Tittar man då på vad vi hade som enskild egendom (dvs så att min syster ärver det jag hade och min mans syster vad han hade som enskild egendom) och resten får de dela på eller är det så att allt, oavsett om det var enskild egendom eller inte, delas mellan våra syskon? Jag tänker också att den enskilda egendomen inte heller är intakt efter respektives bortgång. Kan min man efter min bortgång använda min enskilda egendom (pengar) till att renovera sin enskilda fastighet vilket i så fall skulle gynna hans syster (beroende på svaret ovan). "Vill att det skall bli rättvist"

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Svaret på din fråga regleras främst i Ärvdablaken (ÄB) och nedan kommer jag att redogöra rättsläget vid arv. 


Bodelning 

När en make har avlidit ska en bodelning upprättas i enlighet med 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (se även 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken). Precis som du nämner kommer den enskilda egendomen inte vara föremål vid en bodelning, men den efterlevande maken kommer dock ha rätt till den enskilda egendomen i egenskap av ett arv, 3 kap. 1 § ÄB. 


Arv

Vid giftemål kommer kvarlåtenskapen av den avlidne att gå till den kvarlevande maken, 3 kap. 1 § ÄB. Detta förutsatt att det inte finns något testamente. 

Efter bodelningen kommer då den kvarlevande maken få sin bodelningsandel samtidigt som han eller hon kommer erhålla den avlidnes bodelningsandel samt dennes resterande kvarlåtenskap (ex enskild egendom) i egenskap av ett arv. Den egendomen har han eller hon dock inte full förfogande rätt till.


Fri/full förfogande rätt 

Full förfoganderätt innebär att man har rätt att göra vad som helst med tillgången, både sälja, byta, testamentera bort, ändra och slänga. När man å andra sidan har fri förfogande rätt till kvarlåtenskapen har man dock inte rätt att göra sig av med tillgången genom försäljning, testamente osv. 


Den fria förfoganderätten kommer senare att ges i arv till dina släktingar i enlighet med den legala arvsordningen. Detta innebär att din make kan använda din enskilda egendom under hans livslängd. Men när han som sista make avlider, kommer dina arvingar ha rätt till sin arvslott. De har dessutom full förfogande rätt till kvarlåtenskapen (jfr 3 kap. 1 § ÄB). 


Pengar 

Vad gäller pengarna har din man rätt att fritt förfoga över pengara, detta innebär att han har rätt att använda dem. Men han är dock begränsad till att testamentera bort dem eller använda dem på ett otillbörligt sätt genom att ge bort dem till någon (på ett som kan likställas med ett testamente). 


I enlighet med den informationen som du givit mig, har din make rätt att använda dina pengar till renovering i fastigheten. 


Bedömning i ditt fall

Ovan har jag beskrivit den legal ordningen på hur det ser ut vid arv. Skulle du önska att din egendom placeras på ett visst sätt, vid en viss tid. Har du möjlighet att skriva det i ditt testamente och därigenom ändra den legala ordningen. Här kan du bland annat testamentera bort pengarna, du kan även begränsa din make från att använda pengarna till fastigheten. Hoppas du fick svar på din fråga!MVH Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000