På vilka sätt kan man göra egendom enskild?

Jag vill att min förmögenhet och försäljning av hus står som enskild egendom till mina två döttrar vid min bortgång. Hur gör jag detta ??? tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man på lämpligt sätt gör egendom enskild. Regler om makars egendomsförhållanden finns i äktenskapsbalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad är enskild egendom?

Makars egendom kan utgöra antingen giftorättsgods eller enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Den huvudsakliga skillnaden mellan de båda egendomstyperna är att enskild egendom är undantagen från en eventuell bodelning medan giftorättsgods ska ingå och delas lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Uppdelningen av egendom i giftorättsgods eller enskild egendom är viktig eftersom en bodelning ska göras i samband med ett äktenskaps upplösande, vare sig det sker genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Viktigt att notera är emellertid att enskild egendom, tillsammans med hälften av det sammanlagda giftorättsgodset, kommer att ingå i kvarlåtenskapen efter en avliden make. Detta är av betydelse eftersom en efterlevande make, i avsaknad av särkullbarn, ärver hela den avlidne makens kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ärvdabalken).

Hur blir egendom enskild?

Huvudregeln enligt äktenskapsbalken är att makars egendom utgör giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enligt äktenskapsbalken utgörs enskild egendom bl.a. av egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken). Även egendom som en make har erhållit genom testamente eller arv med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda utgör enskild egendom, liksom egendom som träder i enskild egendoms ställe (7 kap. 2 § tredje, fjärde och sjätte punkterna äktenskapsbalken).

Vad som gäller i ditt fall

Det lättaste sättet att göra egendom enskild torde således vara genom att göra förbehåll om detta antingen i ett gåvobrev eller i ett testamente (dvs. antingen genom att ge bort egendomen som gåva alternativt genom att testamentera bort den). I den mån du skulle vilja ha hjälp med att upprätta antingen ett gåvobrev eller ett testamente så kan Lawline vara behjälpliga med det.

Observera dock att enskild egendom, även om den inte ingår i en eventuell bodelning, ingår i en persons kvarlåtenskap. Detta betyder att om dina döttrar får den aktuella egendomen av dig, med villkoret att den ska vara deras enskilda, så kommer den, likväl, att ingå i deras framtida kvarlåtenskaper varpå den kan komma att hamna hos eventuella makar. För att förhindra detta måste även dina döttrar upprätta testamenten där de klargör vem de vill ska ärva den aktuella egendomen i framtiden.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000