Vad händer med den enskilda egendomen vid arv och skilsmässa

Min man och jag har skrivit ett testamente, där arvet efter oss ska vara enskild egendom för våra två gemensamma barn. Vi har också äktenskapsförord där min fritidsfastighet (delas med min syster) inte ingår i det gemensamma boet. Vår dotter är gift och de har ett underårigt barn tillsammans. Sonen lever ensam. 1. Behöver vår dotter upprätta ett eget äktenskapsförord? 2. Vad gäller om vår dotter skulle avlida före sin make? 3. Går arvet över till hennes dotter? 4. Ska sonen också skriva ett testamente till förmån för sin syster, där arvet efter honom blir enskild egendom?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Svaret på din fråga finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB), nedan kommer jag att förklara rättsläget vid arv när det finns enskild egendom i bilen. 


Enskild egendom

Den enskilda egendomen får juridisk värde ofta vid äktenskapetsupplösande. Under äktenskapet får båda parterna använda den enskilda egendomen. Vad det innebär är dock att vid skiljsmässa eller dödsfall har den ena parten mer rätt till egendomen och har därmed rätt att undanta den vid en bodelning (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). 


Arv 

Vid arv kommer kvarlåtenskapen att fördelas lika bland bröstarvingarna, (såvida det inte finns en efterlevande make) (2 kap. 1 §). När arvet har tillkommit dem har de full förfogande rätt. Det innebär att egendomen nu är i deras ägo. Skulle en av bröstarvingarna ha en make är då egendomen, precis som allt annat, giftorättsgods. Skulle man som arvlåtare inte vilja det ska det framgå i testamentet att egendomen ska vara enskild. Detta innebär att det är mer effektivt att få egendomen enskild genom testamentet än att genomföra ett äktenskapsförord. 


Om en brötsarvinge avlider innan sin make har maken rätt att ärva hela den avlidnes kvarlåtenskap (3 kap. 1 § ÄB). Är egendomen enskild har den kvarlevande maken dock inte full förfogande rätt, utan fri förfogande rätt. Vilket innebär att den enskilda egendomen inte kan testamenteras bort, ge bort eller säljas. Dock får den användas och eventuellt förbrukas. Arvet går vidare till makarnas gemensamma barn efter dess att den kvarlevande maken avlidit  (jfr 3.1 och 2.1 ÄB). Såvida det inte finns ett testamente eller särkullbarn, kommer den efterlevande maken ha tillgång till hela kvarlåtenskapen vid dennes livstid (3 kap. 1 § ÄB).


Makens arvsrätt är dock inte definitv, man kan inskränka eller helt ta bort den rätten genom att testamentera bort egendomen direkt. 


Tips och råd 

Jag uppmanar dig till att skriva i testamentet att egendomen ska vara enskild, på så sätt slipper man upprätta ett äktenskapsförord. För övrigt är ett testamete ett bra sätt att kunna reglera hur egendomen ska förfogas. 


Hoppas du fick svar på din fråga!MVHNelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000