Hur vattentät är ett gåvovillkor angående enskild egendom?

Hur vattentätt är ett gåvobrev enskild egendom på gåva, på typ 2 miljoner ? I gåvobrevet står också all surrogat och avkastningen på pengarna ska vara enskild egendom. Hur vattentätt vill detta gåvobrevet vara vid en skilsmässa ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

I mitt svar utgår jag ifrån att du menar att den gåva som du förväntas få är i kontanter om två (2) miljoner svenska kronor. Vidare antar jag att du behöver ge något i utbyte mot dessa kontanter.

Vilken lag är tillämplig?

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om makars egendom och vad som ska anses utgöra enskild egendom.

Enskild egendom genom gåva

I 7:2 ÄktB regleras hur egendom kan göras om till enskild egendom. För att egendom ska bli enskild egendom krävs att en tredje man, t.ex. gåvogivare, gör detta tydligt i ett gåvobrev genom ett villkor om att en gåva ska utgöra gåvotagarens enskilda egendom. Detta kallas ett tredjemansvillkor eller tredjemansföreskrift. Vidare krävs att någon annan än ens make har lämnat gåvan till mottagaren (7:2 1 st. 2 p. ÄktB). Observera att den gåva man får kan vara enskild egendom oavsett när man tar emot gåvan, så länge ett sådant villkor finns i gåvobrevet.

Surrogation, avkastning och sammanblandning av egendom

Även surrogat som träder i stället för den ursprungliga enskilda egendomen anses också vara enskild egendom, om inte det tydligt framgår i gåvobrevet att så inte ska vara tillfället (7:2 1 st. 6 p. ÄktB). Det betyder att gåvogivaren inte behöver ange något särskilt angående surrogation. För tydlighetens skull kan det vara värt att ange i gåvobrevet att även surrogat till gåvan ska förbli egendom enskild. Angående avkastning av den enskilda egendomen gäller dock det motsatta till surrogatregeln, dvs. att avkastningen är giftorättsgods, om inte det framgår i gåvobrevet att även avkastning ska vara enskild egendom (7:2 2 st. ÄktB). Här bör gåvogivaren vara väldigt tydlig med att avkastning till gåvan ska förbli enskild egendom.

En annan fråga är vad som händer med egendom som köps med både enskild egendom och giftorättsgods, t.ex. om du skulle köpa en bil dels med de pengar som du har fått som utgör enskild egendom och med pengar som är giftorättsgods. I sådana fall kan bilen få det som kallas för en blandad karaktär. Enligt juridisk doktrin anser man att bilens värde kan indelas i kvotdelar och att den del som kom ur den enskilda egendomen förblir enskild egendom. Det finns även visst stöd för det i rättspraxis (NJA 1992 s. 773). Observera dock att i rättsfallet förlorade egendomen som enskilda karaktär för att den sammanblandades med giftorättsgods så mycket att man inte längre kunde identifiera den enskilda egendomen, vilket resulterade i att den enskilda egendomen förlorade sin karaktär och blev giftorättsgods. I ett annat rättsfall köpte makar en fastighet där varje make betalade hälften var och där den ena maken betalade med enskild egendom. Resultatet blev att hälften av fastighetens värde ansågs förbli enskild egendom (NJA 1995 s. 577).

Hur vattentät är ett gåvovillkor angående enskild egendom?

Rättsläget verkar entydigt med att en mottagen gåva med villkor om att gåvan ska vara enskild egendom gäller fullt ut. Det betyder att du bör vara trygg med att du inte kommer behöva dela din gåva vid en bodelning. Med detta sagt är det viktigt att säga att pengarnas avkastning blir giftorättsgods, om inte det framgår i gåvobrevet att även avkastning av pengarna ska förbli enskild egendom. Dessutom behöver du vara väldigt noggrann med att hålla pengarna särskilt från övrig egendom för att pengarna inte ska förlora sin ställning som enskild egendom på grund av reglerna om sammanblandning. Detta rör sig främst om du skulle överföra pengar till exempelvis ett gemensamt konto.

Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. Om man får en gåva med ett tredjemansvillkor om att gåvan ska vara enskild egendom bör detta vara vattentät. Det finns nämligen inget som rättsligt talar emot det. Dock ska du vara uppmärksam på att avkastning till enskild egendom blir som huvudregel giftorättsgods, om inte gåvobrevet anger att även avkastning ska förbli enskild egendom. Slutligen behöver du även att tänka på att inte sammanblanda din enskilda egendom med giftorättsgods. Observera att om både enskild egendom och giftorättsgods används för att köpa saker behåller man en kvotdel av sakens värde som förblir enskild egendom. Min rekommendation är du och gåvogivaren upprättar ett gåvobrev hos en jurist så att gåvobrevet blir så tydligt som möjligt.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”