Hur blir egendom enskild egendom?

Om ett par är gifta och bor på samma adress, men lägenhetsnumret Brf endast anges vid den ena parten, kan man då anta att lägenheten är den personens enskilda egendom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Eftersom att din fråga rör huruvida en lägenhet som tillhör en gift person är enskild egendom så kommer jag nedan beskriva hur egendom kan bli enskild egendom. Regleringen kring detta hittar vi i äktenskapsbalken (ÄktB) och jag kommer därmed att utgå ifrån den när jag besvarar din fråga.


Hur blir egendom enskild?

Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 ÄktB), och ska som huvudregel delas lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa (11:3 ÄktB). Det finns ett antal sätt som egendom kan bli enskild. Dels genom att att det har angetts i ett äktenskapsförord, dels att ena maken har fått egendomen i gåva med villkor att den ska vara makens enskilda egendom (7:2 punkt 1-2 ÄktB). Vidare kan egendom bli enskild om en make har fått egendomen i arv eller till följd av förordning i testamente med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7:2 punkt 3-4 ÄktB). Utöver det kan egendom även bli enskild genom att egendomen har tillfallit maken genom bland annat olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring etc. (Se 7:2 punkt 5-6 ÄktB).


Sammanfattningsvis så går det inte att anta att lägenheten är enskild egendom, enbart för att endast ena maken står på lägenheten, utan den ska som utgångspunkt betraktas som giftorättsgods. Det krävs alltså till exempel ett äktenskapsförord för att lägenheten ska bli enskild egendom.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen!


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000