FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess27/04/2024

Vad omfattas av sekretessen inom hälso- och sjukvården?

Får man som anställd i vården prata med tex sin familj om händelser på jobbet om man inte röjer VEM man pratar om? "Idag var det en patient som gick bort, det var oväntat och hens anhöriga tog det mycket hårt".

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som jag tolkar din fråga så undrar du om sekretessen/tystnadsplikten för hälso- och sjukvårdspersonal endast gäller röjande av personliga uppgifter eller om den även omfattar mer allmänna uppgifter som inte är personliga. 


Vad innebär sekretess?

En sekretessbelagd uppgift hos en myndighet får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter om inte annat anges i OSL eller en förordning som lagen hänvisar till. Detsamma gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). Med röjas avses att muntligen berätta om uppgiften eller att lämna ut uppgiften på något annat sätt. 


Vad omfattas av sekretess inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården?

Sekretessen inom hälso- och sjukvården gäller för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne skulle lida men av att så sker (26 kap. 1 § OSL). Alla som är anställda inom den offentligt bedrivna hälso- och sjukvården omfattas av sådan sekretess. Med personliga förhållanden avses t.ex. en patients namn, personnummer och adress. Att endast uppge att en person avlidit under dagen, utan att nämna någon sådan uppgift som skulle kunna anses som personliga så har sekretessen alltså inte brutits.


Särskilda regler för tystnadsplikt för privata vårdgivare

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad denne fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (6 kap. 12 § PSL). Vad som omfattas av nu nämnda regel är detsamma som gäller för sekretessreglerna för de som är anställds inom offentligt bedriven hälso- och sjukvård. 


Hoppas att du fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att återkomma till oss på info@lawline.se så hjälper vi dig! 


Vänligen, 

Johanna SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000