FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess26/12/2023

Tittar Polismyndigheten igenom min journal när jag söker anställning hos myndigheten?

Hej när jag var 13 så provade jag en del droger. Jag blev tagen med det och behövde gå hos soc och gå till sjukhuset. Det står i min journal att jag har provat droger. Jag lämnade det livet. Nu vill jag bli polis. Men jag oroar mig att dem kommer gå igenom min journal och se att jag har varit en "pundare". Min fråga är, kommer polisen kolla igenom min läkarjournal?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Sekretess inom hälso- och sjukvård

Uppgifter i en patientjournal omfattas normalt av sekretess. I enlighet med Offentlighets- och sekretesslag (OSL) 25 kap 1 § gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står  klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. I enlighet med OSL 25 kap 5 § gäller sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.


Emellertid kan sekretessen brytas om Polismyndigheten behöver tillgång till din journal för att kunna uppfylla sin verksamhet, dvs om det är ett krav för att de ska kunna anställa dig. Detta gäller i enlighet med OSL 10 kap 2 §. Sekretessen kan även brytas i enlighet med OSL 10 kap 27 § om intresset av att uppgiften lämnas till Polismyndigheten har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda, dvs ditt intresse av att inte få dina uppgifter utlämnade. 


Sammanfattande bedömning

Sammanfattningsvis är din patientjournal sekretessbelagd. Emellertid kan det finnas bestämmelser som gör att sekretessen bryts och Polismyndigheten kan få ut din journal. Jag rekommenderar därför dig att kontakta Polismyndigheten. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss!


Med vänliga hälsningar, 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000