FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/11/2023

Vilken lagstiftning kring offentlighet, sekretess och tystnadsplikt berör den kommunala kulturskolan?

Vilken lagstiftning kring offentlighet, sekretess och tystnadsplikt berör den kommunala kulturskolan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


En reglering om kulturskolan

I dagsläget skyddas kommunernas kulturskoleverksamhet inte av någon nationell reglering eller lagstiftning, vilket gör att den kan  prioriteras bort med hänvisning till exempelvis ekonomiska skäl i kommunen. I övriga Norden finns lagstadgade krav på att erbjuda kulturskolor och med detta krav följer ett statligt stöd. Bara i Sverige saknas en sådan statlig reglering.


I en motion (= ett förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen) har det emellertid föreslagits att det ska införas en lagreglering som berör kulturskolan. Motionen kan du läsa enligt följande länk: En lagstadgad kulturskola


Sekretess i kulturskolan

Kulturskolan omfattas emellertid av tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen i fråga om begäran av allmänna handlingar som andra sekretessfrågor. Det innebär att den kommunala kulturskolan är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter en gjord sekretessprövning. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline, 


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000