FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess26/12/2023

Hur får jag ut en polisrapport om mig själv?

Behöver ha en polisrapport angående mig själv för att veta vad som hänt mig då ja inte har fått ta del utav utredningen då andra tagit hand om mina papper osv. 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Offentlighetsprincipen

Rätten att ta del av allmänna handlingar grundar sig i offentlighetsprincipen. Reglerna om offentlighetsprincipen finns i tryckfrihetsförordningen (TF). En handling som ses som allmän i enlighet med TF och inte är sekretessbelagd (är offentlig) är möjlig att få ut, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.


En polisrapport är en offentlig handling

Enskilda har en rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med 2 kap 1 § TF. En polisrapport är en allmän handling om den är upprättad eller förvarad hos en myndighet, enligt 2 kap 3 § TF. En handling anses inkommen när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, i enlighet med 2 kap 6 § TF. En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats eller det ärende den handlar om har slutexpedierats hos myndigheten, enligt 2 kap. 7 § TF


En polisrapport är som huvudregel en allmän handling. 


Då man äger sin egen sekretess i enlighet med OSL 12:1 ("Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv"), kan en polisrapport om dig som huvudregel inte ses sekretessbelagd. 


Således är en polisrapport som huvudregel även en offentlig handling. 


En begäran att ta del av handlingen hos Polismyndigheten

För att begära ut polisrapporten ska du vända dig till den polisstation som har upprättat rapporten. Polisen kommer först att pröva om handlingen omfattas av sekretess enligt OSL. Om så är fallet får du inte ut handlingen, alternativt får du ut den "maskad", alltså delvis överstruken. Skulle du få avslag på att få ut rapporten av sekretesskäl kan du överklaga beslutet till domstol för prövning i enlighet med 2 kap. 15 § TF och OSL 6 kap 7 §. Se gärna Polismyndighetens hemsida för mer information om hur du begär ut handlingar. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!


Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000