FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/04/2024

Kan arbetsgivare neka anställning på grund av rykten om brottsmisstanke?

Hej. Kan man bli nekad ett jobb på grund av ett rykte som säger att man tagit något fastän man ej gjort det och aldrig blivit misstänkt för det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar frågan som att du undrar huruvida en arbetsgivare kan neka dig arbete på grund av ett falskt rykte om att du är misstänkt för brott. Vägledning finns att hämta i principer och diskrimineringslagen (2008:567) (hädanefter DiskL).


En grundläggande princip inom straff- och processrätten är den så kallade oskyldighetspresumtionen. Den innebär att en person som är misstänkt för brott ska behandlas som oskyldig fram till dess att motsatsen har bevisats. Baserat på detta kan misstanke om brott inte leda till att du ska behandlas som en gärningsman, desto mindre om misstanke endast är grundat på rykten som inte stämmer. Du har alltså en rätt att behandlas som alla andra oskyldiga personer.


Oskyldighetsprincipen är emellertid inte en civilrättslig princip. Arbetsgivare har en skyldighet att inte behandla dig annorlunda baserat på rykten, däremot har arbetsgivaren en fri anställningsrätt som innebär att denne väljer vem den vill anställa baserat på vem som är bäst och lämpligast för arbetet.


Trots att arbetsgivaren har en fri anställningsrätt får denne inte diskriminera individer vid anställning (2:1 st.1 p.2 DiskL). För att det ska vara fråga om diskriminering förutsätts att någon av diskrimineringsgrunderna aktualiseras. Diskrimineringsgrunderna är; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (1:1 DiskL). Rykte om brottsmisstanke är inte en diskrimineringsgrund varför det inte är fråga om diskriminering att arbetsgivaren nekar dig arbete.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000