FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott29/04/2024

Vad kan påföljden bli vid olovlig körning av moped?

Hej. Mitt körkort blev nyss omhändertaget av polisen när jag och en kompis körde moped. Vi stod vid ett rödljus och väntade på grönt när de plötsligt dök fram en polis ifrån sidan som stannade oss. Hela vägen till korsningen har jag kört lagligt med blinkers och allt men på en trimmad moped. De provkörde den och fick upp den i 78km/h. Jag blev misstänkt för olovlig körning och vill gärna veta vad jag kan bli dömd för och vad för straff jag kan få? Och om det är något jag behöver veta till förhöret? Utöver ett trimrör, lite större framdrev och varvtalsspärren borttagen så är mopeden helt original och allt ska funka som ny. Om jag låtsas att min pappa inte visste om att den var trimmad så får väl han inget straff?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du undrar vilken påföljd som skulle kunna följa på framförande av en trimmad moped. Bestämmelser om trafikbrott finns i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vilket brott kan bli aktuellt vid framförande av en trimmad moped?

Den som uppsåtligen för ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad till detta, exempelvis någon som saknar giltigt körkort, gör sig skyldig till olovlig körning (3 § lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott). Aktuell påföljd är böter eller, i det fall brottet är att bedöma som grovt, fängelse i 6 månader. Observera dock att påföljden, allt som oftast, är någon form av dagsböter (se bl.a. Åklagarmyndighetens bötespraxis, särskilt sidan 6, och Åklagamyndighetens promemoria avseende olovlig körning).

Relevant i sammanhanget är att en trimmad moped (dvs. en moped som konstruerats om så att den går fortare än 45 km/h) definitionsmässigt anses vara en motorcykel. På förekommen anledning kan någon som framför en trimmad moped göra sig skyldig till olovlig körning i den mån föraren saknar motorcykelkörkort (se Åklagarmyndighetens rättsliga vägledning avseende mopeder, särskilt under rubriken "Trimmade mopeder" på sidan 9).

Observera vidare att någon som tillåter någon annan att föra ett fordon som denne inte är berättigad till kan göra sig skyldig till tillåtande av olovlig körning. Aktuell påföljd är, i så fall, böter (3 § tredje stycket lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; se även Åklagarmyndighetens rättsliga vägledning avseende mopeder under rubriken "Olovlig körning" på sidan 9). Observera dock att detta förutsätter antingen uppsåt eller oaktsamhet från personen i fråga. 

Sammanfattning

Att köra en trimmad moped utan giltigt motorcykelkörkort utgör således olovlig körning. Detta kan föranleda en påföljd antingen i form av böter eller, om brottet bedöms som grovt, fängelse i 6 månader. Såvida inte några försvårande omständigheter föreligger så är påföljden, allt som oftast, dagsböter. Detta betyder att det troligaste straffet, i just ditt fall, förmodligen skulle vara dagsböter (det går dock inte att, med säkerhet, spekulera i böternas omfattning).

I det fall någon, antingen uppsåtligen eller genom underlåtelse, tillåter någon annan att framföra ett fordon som denne saknar behörighet att framföra, så kan även denna göra sig skyldig till brott. Den aktuella brottsrubruceringen skulle, i så fall, vara tillåtande av olovlig körning, något som kan föranleda böter. Detta betyder alltså att det inte är uteslutet att även din pappa skulle kunna komma att straffas för den olovliga körningen. 

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. För ytterligare upplysningar kan du även titta på tidigare svar på liknanade frågor i vårt frågearkiv (t.ex. detta, detta, detta och detta svar).

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo