Besittningsskydd vid privatuthyrning

2020-10-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Vi har byggt ett hus en liten bit ifrån vårt fasta boende, och ska hyra ut det i sin helhet. Vi har hört mycket om besittningsrätten och undrar hur man ska skriva ett hyresavtal mest korrekt för att det inte ska bli några problem?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att ni vill veta hur man skriver ett hyresavtal så att besittningsrätten inte kommer att krångla till det för er senare.Besittningsrätt & besittningsskyddDet är ingen skillnad mellan besittningsrätt och besittningsskydd men vanligt är att det inom juridiken pratas om besittningsskydd istället för besittningsrätt.PrivatuthyrningJag antar att ni kommer att hyra ut som privatpersoner och därför utanför någon sorts näringsverksamhet. Därför blir lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig (1 §). En hyresgäst har enligt lagen ingen rätt till förlängning av hyreskontraktet, förutom om ni särskilt har avtalat om det (3 § tredje stycket).Det innebär att om ni inte har avtalat om det så har personen ni hyr ut till inte besittningsskydd. Om ni väljer att ha ett hyreskontrakt för obestämd tid så måste ni bara vara medvetna om att ni måste säga upp avtalet för att det ska upphöra att gälla (3 § första stycket).SammanfattningHyr ni ut er egen bostad och gör ni det som privatpersoner så finns det inget besittningsskydd för personen som ni hyr ut till. Vill ni känner er osäkra så kan ni uttryckligen säga det i avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Förvalta omyndigt barns arv från testamente

2020-09-30 i Testamente
FRÅGA |Hej Min dotter har fått ärva en ansenlig summa pengar av sin morfar. Som hon skall få när hon blir myndig enl. Testamentet.Jag och barnets mor har skulder till kronofogden och utmätning av lön på mig.Barnets mor har ingen utmätning då hon inte jobbar. Kan kronofogden mäta ut hennes pengar ełler är de hennes ?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta om kronofogden i en utmätning kan ta de pengar som din dotter fått enligt testamente. Jag förkortar föräldrabalken till FB.När omyndig ärverNär en person är omyndig och får arv genom exempelvis testamente, som din dotter, så är det förvaltaren som tar hand om pengarna, ofta föräldrarna (10 kap. 2 § FB). Det viktiga är att det inte blir förvaltarens pengar. Förvaltaren står också under övervakning av överförmyndarnämnden och en överförmyndare som har utsetts (19 kap. 1 § FB). Syftet är att se till att förvaltaren inte kan göra vad den vill men arvet dvs överförmyndaren ser till att arvtagaren, din dotter, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Du skriver att det är en ansenlig summa pengar och då brukar det kunna vara överförmyndaren som förvaltar pengarna så det kanske kan vara en möjlighet att kontakta nämnden också och se hur de ser på situationen.SammanfattningDet som din dotter fått genom testamente är inte era pengar utan ni är endast förvaltare som har dem tills hon är 18 år. Pengarna ska inte gå att utmätas för era skulder då det inte är era pengar.Vänligen,

Konsumentköplagen vid fel på bil

2020-09-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpte ny bil nov 2016 där vi påtalat flera ggr under årens lopp att det fryser is på framsidans insida och vi får skrapa denna samt att termostaten öppnar vid 70 grader i stället för90 grader som vanligt. Felen är påtalade flera gånger för såväl bilförsäljaren som dess serviceverkstad och man har nu senast konstaterat inläckande vatten.I köpekontraktet står att verkstan har möjlighet att åtgärda felen 2 gånger. Därefter har köparen rätt till prisavdrag eller om felet är väsentligt häva köpet.Försäljaren sade efter senaste verkstadsbesöket i feb att "då får vi ta tillbaks bilen men vi väntar till efter semestern". Vad gäller enligt konsumentköplag resp utfästelse i kontraktet?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta vad konsumentköplagen säger om vad du som konsument har rätt till och vad lagen säger om utfästelserna i kontraktet. Konsumentköplagen förkortar jag till KKöpL.KonsumentköplagenLagen tillämpas vid köp, så som en bil, mellan en konsument, du, och en näringsidkare, bilförsäljaren (1 § KKöpL). Konsumentköplagen indispositiv vilket innebär att man inte kan avtala bort den och eventuella avtalsvillkor som är till nackdel för en konsument i förhållande till vad lagen ger dig rätt till är utan verkan (3 § KKöpL). Varan, alltså bilen, ska stämma överens med vad som följer avtalet och i ditt fall är det en fråga om kvalitén på bilen (16 § KKöpL). Om det inte uttryckligen följer av ert avtal så ser man till att varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten KKöpL). När det kommer till en bil som köps ny, vilket jag antar att denna va vid köpet, så förväntar man sig i allmänhet att den fungerar som den ska inklusive eventuella tillbehör som följer med bilen. Felen har i ditt fall visat sig efter köpet och även sådana fel ansvarar säljaren för (20 § KKöpL). Utfästelse i kontraktetDu har rätt att reklamera varan och åberopa att den är felaktig om du lämnar meddelande till säljaren eller någon annan som för säljarens räkning att tagit på sig att för dennes räkning avhjälpa fel (23 § KKöpL). Har du lämnat meddelande om fel inom två månader att du upptäckte det så har det alltid lämnats i rätt tid. Du kan kräva avhjälpande eller omleverans med det kravet att det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § KKöpL). Om säljaren har försökt avhjälpa felen eller om omleverans inte kommer i fråga alternativt sker inom skälig tid efter att du har reklamerat så kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet/felen eller häva köpet (28–29 §§ KKöpL). Enligt kontraktet verkar det som att du har rätt att häva köpet eller kräva prisavdrag och utifrån det som du har sagt så verkar det stämma med lagen. SammanfattningSom konsument har du olika rättigheter och det är upp till dig nu att prata med säljaren om vad du vill göra och argumentera för ditt val.Hoppas att du fick svar på din frågaVänligen,

Kan konsumentköplagen avtalas bort?

2020-08-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en bil av en bilfirma för 44900kr Enligt bilhandlaren hade han avtalat bort konsumentköplagen. Då bilen va fin och verkade ok så tänkte vi inte så mycket på det.Nu till min fråga, kan man avtala bort konsumentköplagen?Jag såg på kontraktet vi skrivit när vi kom hem att det står att bilen säljes som "defekt", är det de han menar med att han har avtalat bort konsumentköplagen att dom skriver i kontraktet att dom är defekta?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta om man giltigt kan avtala bort konsumentköplagen. Jag kommer att förkorta konsumentköplagen till KKöpL.KonsumentköplagenLagen är tillämplig när det är ett förhållande mellan en konsument, du, och en näringsidkare, bilhandlaren (1 § KKöpL). Det köpta är en bil vilket också omfattas av lagen då det ses som köp av lös sak.Lagen är inte dispositiv, vilket innebär att man i ett avtal inte kan säga att lagen inte ska tillämpas. Ett avtal, eller avtalsvillkor, som är till nackdel för dig som konsument när man jämför med vad lagen säger, är inte giltigt mot dig (3 § KKöpL). Det betyder att om inte det uttryckligen står som ett undantag i KKöpL så kan en näringsidkare inte avtala bort KKöpL. Lagen blir tillämplig. I ditt fall innebär det att bilhandlaren inte giltigt kan avtala bort att lagen ska tillämpas och du kan därför helt tänka bort det. DefektJag uppfattar inte skrivelsen "defekt" i avtalet som att de menade att avtala bort KKöpL utan snarare för att beskriva i vilket skick du har köpt bilen. En näringsidkare kan sälja en vara i "befintligt skick" vilket för dig som konsument kan innebära att det finns skriftligt bevis på att du viste att varan inte kan hållas till samma standard som om den hade varit ny. Däremot så kan en vara som säljs i "befintligt skick" eller liknande fortfarande anses som felaktig i vissa fall (17 § KKöpL). SammanfattningMan kan inte avtala bort KKöpL. En näringsidkare kan däremot sälja saker i befintligt skick eller liknande.Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,

Efterlevande make och efterarvsrätt

2020-09-30 i Efterarv
FRÅGA |Om en make avlider (1988) och efterlevande maken (inga särkullbarn finns) ärver den avlidne maken är min fråga om giftorättsgodset före dödsfallet tillfaller efterlevande maken till 100% eller finns en regel om att arvslotten till barnen fortfarande är okränkbar trots att giftorättsgodset disponeras med fri förfoganderätt för efterlevande maken. Eftersom inget arvskifte skett är vad jag förstår är barnen efterarvingar. Nu har efterlevande maken avlidit och hur ser man på laglotten för efterarvingarna då? Giftorättsgodset har förändrats under tidens gång . Tar man någon hänsyn till hur det såg ut vid första maken bortgång och hur det ser ut nu efter sista maken bortgång? Vore intressant att få reda på vad som gäller nu.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta hur det ser ut när den efterlevande maken ärver och hur det då blir med bröstarvingarnas arv. När man svarar på frågor så använder man ärvdabalken, ÄB.Makes arvsrättOm inga särkullbarn, styvbarn, finns så ärver den efterlevande maken allt med fri förfoganderätt innan bröstarvingarna får ta del av arvet (3 kap. 1 § ÄB). Vad man gör är att ta reda på hur stor andel den efterlevande maken får med fri förfoganderätt vilket man sedan använder när den efterlevande maken avlider. Det är då bröstarvingarna får ut sitt arv från den först avlidne maken. Man kan säga att man ser på arvet från de två föräldrarna separat och tar reda på vilken andel man får från den ena och sen den andra. LaglottBröstarvingar har rätt till sin laglott vilket är halva arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Om det inte finns ett testamente som säger att arvet ska fördelas annorlunda och det bara finns bröstarvingar så kommer dessa att få sin arvslott istället. Laglotten är det enda bröstarvingar genom lagen kan kräva att få ut efter att sin förälder har dött.Som bröstarvinge kan man inte kräva att exempelvis få ett visst belopp i arv. Efterlevande make har fri dispositionsrätt när det gäller vad den har fått med fri förfoganderätt. Det innebär att den kan göra nästan vad den vill med arvet utom att testamentera bort det eller, om det innebär betydande värdeminskning, ge bort egendom som den har fått genom arvet.SammanfattningBröstarvingar kan bara kräva att få sin laglott om det finns testamente som fördelar arvet. Annars delar de lika på arvet. Efterlevande make får göra nästan vad den vill med arvet men inte testamentera bort eller betydande minska arvet. Vänligen,

Enskild egendom genom testamente

2020-09-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Jag, och min man, vill skriva testamente där barnen ärver oss som "Enskild egendom". Vi har tre gemensamma söner. Ingen av oss har särkullbarn. Jag har skrivit av ett testamente från ett av mina syskon, där förhållandet är precis samma som hos oss. Är detta rätt formulerat i vårt fall?Kan det ifrågasättas?" Undertecknade äkta makar namn XXXXX personnrXXXförordnar härmed, såsom vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Efter bådas död, skall då befintlig kvarlåtenskap enligt lag tillfalla våra bröstarvingar Namn XXXXXX PersonnrXXXVad våra bröstarvingar erhåller i arv, eller vad som trätt i dess ställe, liksom avkastningen av sådan egendom, skall utgöra enskild egendom och inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar, bodelning eller övertaganderätt.Förbehåll: Om den efterlevande ingår nytt äktenskap eller samboförhållande, skall hela den del av gemensamma tillgångar, som genom giftorätt eller eget ägnade härrör från den först avlidne, direkt fördelas till våra gemensamma barn, eller om dessa avlidit, till deras barns som enskild egendom enligt ovan."Kan vi använda oss av texten ovan?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar din fråga texten går att använda så kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.Enskild egendomEn testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Det betyder att man tolkar och ser på testamentet för att försöka respektera er vilja om det är möjligt. Generellt så kan vissa små missar som stavfel accepteras i ett testamente men viktigt är att ni uppfyller de formkrav som finns.Vad som krävs för just enskild egendom är att ni måste uttryckligen ange det i testamentet, vilket ni har gjort.Huvudregeln är att man inte kan testamentera till förmån för ett ofött barn (9 kap. 2 § stycke ett ÄB). Däremot gör lagen undantag för ofödda barnbarn som gör det möjligt för testator, du och din man, att testamentera till förmån för ofödda barnbarn (9 kap. 2 § andra stycket ÄB).SammanfattningJag anser att ni kan använda texten då den tydligt anger att egendom ska bli enskild. Viktigt att inte glömma att uppfylla formkraven. Är ni fortfarande osäkra så rekommenderar jag er att boka tid med en jurist hos oss på Lawline.Vänligen,

Jämkning av testamente & förskott på arv

2020-09-29 i Testamente
FRÅGA |Hej min far har gått bort, Ett nytt testamente skrevs en tid innan hans bortfall. Där står att hans nya fru ska ha all kvarlåtenskap med full äganderätt. Efter henne är det hennes dotter, barnbarn etc. Jag och min syster är helt uteslutna i det nya testamentet. Så vi kommer att åberopa klander av testamentet?Sen är dödsboet helt tömt på monetära medel. Egendom såsom bilar hus etc är överskrivit på frun.Dottern till hans nya fru har fått en ny bil utan kostnad. Det handlar om rätt mycket pengar så det här har skett successivt genom åren. Det kan ha börjat redan för 15 år sedan eller mer då hon haft full kontroll över pappas tillgångar i mer än 15 år. Min pappa var väldigt sjuk när de träffades och blev sjukare och sjukare. Som jag har förstått åberopar man klander av testamentet?Finns det något man kan göra ang att allt som är överskrivet/flyttat över till hans fru och hennes dotter?Min systers och min laglott blir nästan noll kronor då arvslotten är obefintlig.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta om du kan åberopa klander angående testamentet. När man besvarar arvs och testamentesfrågor så använder man sig av ärvdabalen, ÄB. TestamenteEn testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Det innebär att din avlidna fars vilja ska respekteras så långt som det är möjligt. Vad en testator däremot inte kan testamentera bort är bröstarvingars laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är halva din arvslott och denna har du alltid rätt till enligt svensk rätt. KlanderFör att få ut er laglott så ska ni som bröstarvingar påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Man skulle kunna se att testamentet är till förmån för det efterlevande maken vilket innebär att ni inte kan få ut ett arv direkt (7 kap. 3 § andra stycket ÄB). Ni har dock alltid rätt att få ut er laglott när hon dör. Enligt svensk rätt kan man aldrig genom testamente göra en bröstarvinge arvlös. Det innebär att när det i testamentet står att fruns barn och sedan barnbarn ska få det hon ärvt, så gäller det inte fullt ut. Ni ska få ut er laglott. Förskott på arvNär man i lagen pratar om förskott på arv så är det främst i förhållande till arvlåtarens, din pappa, bröstarvingar, dig och din syster (6 kap. 1 § ÄB). Man har som bröstarvinge ingen rätt att kräva att man ska få arv från sina föräldrar. Vad jag menar är att ens föräldrar under sin levnadstid i princip har full rätt att använda upp alla pengar och att ge bort gåvor så att bröstarvingars eventuella arv minskar. I ert fall verkar det vara fråga om gåvor till ett särkullbarn, alltså barn till hans nya fru och inte ett eget barn. I dessa fall så avräknar man det som styvbarnet har fått i gåva på arvet som den får efter den andra maken (6 kap. 7 § ÄB). SammanfattningEr laglott har ni alltid rätt till men kommer behöva vänta tills er avlidna pappas fru avlider för att få ut den. Styvbarnets förskott på arv ska avräknas från dennes arv.Om situationen blir svårare eller du känner att du vill ha utförligare vägledning så tipsar jag om att boka tid med en av de jurister som Lawline har. Du hittar det på vår förstasida när du går in på Lawline.Hoppas att du fick svar på din frågaVänligen,

Kan man få tillbaka pengar som investerats i en sambos fastighet när denna dör?

2020-08-27 i Testamente
FRÅGA |Min sambo har en fritidstuga som ett testamente står skrivet i till hans 2 barn. Nu vill jag investera en större summa pengar i stugan men få ut de om han dör före mej . Kan man skriva något speciellt papper om detta och även % ökning av värde med tanke på de förbättringar mina pengar skulle göra för värdet av fastigheten?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga verkar vara hur du kan se till att få tillbaka de pengar du investerar i fastigheten när din sambo avlider. När jag besvarar din fråga så kommer jag använda mig av ärvdabalken=ÄB. TestamenteDin sambo skulle i ett testamente kunna ge dig rätt till en viss del i fastigheten som tack för att du har investerat i den. Ett testamente är däremot en personlig handling och blir ogiltigt om du exempelvis tvingar din sambo att testamentera till din fördel (13 kap. 3 § ÄB). En testators vilja ska så långt som möjligt respekteras vilket framgår indirekt av lagen (11 kap. 1 § ÄB). Om din sambos barn fortfarande får ut sina laglotter så kommer testamentet att respekteras (7 kap. 1 § ÄB). Din sambo skulle kunna i testamentet säga att du får en vis andel i fastigheten som ska motsvara vad du gått in med. Din sambo kan även säga att man ska kolla på hur mycket du gick in med och räkna det utifrån index, men detta skulle kunna bli krångligare. Ett bestämt pengabelopp är vad man kallar ett legat, vilket är när man får rätt till något specifikt genom testamentet. Ett testamente är den enda dödshandling som är giltig vilket innebär att ett vanligt avtal inte kommer vara giltigt när din sambo dör, om avtalet menar att reglera hur din sambos kvarlåtenskap ska fördelas. SammanfattningDin sambo skulle i ett testamente kunna ge dig rätt till en del av fastigheten eller ett penningbelopp. Hoppas du fick svar på din frågaVänligen,