Skatt på vinst innan vinsten mottagits

2021-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Betalar man skatten innan jag mottagit vinsten i England
Kajsa Svensson |Hej,Svaret beror lite på omständigheterna i ditt fall och exakt vad vinsten du talar om kommer ifrån. Om du inte fått svar på din fråga ber jag dig ställa den igen men med lite mer information gällande omständigheterna.I Sverige betalar vi skatten på vinst man erhållit från kapital, ex aktier, när man deklarerar. Det spelar ingen roll om du erhållit vinsten när deklarationen sker utan det som är viktigt är att den har realiserats. Att realisera en vinst kan enkelt förklaras med exemplet om aktier: där realiseras vinsten när du sålt aktierna, vinsten är inte realiserad när du har kvar dem i din portfölj och skulle gått med vinst sen du köpte dem om du sålt dem.Jag antar att vinsten du pratar om inte är lön för det är helt andra regler om skatt gällande lön. Mitt antagande kommer från din användning av "vinst" då man vanligen inte pratar om lön som en form av vinst utan ersättning för utfört arbete.Svaret blir alltså att du skattar på vinsten i Sverige vid deklarationen om du har erhållit den som privatperson och du betalar oavsett om du fått pengarna på ett konto, det viktiga är bara att den realiserats.Vänligen,

Begravningsplats

2021-09-30 i Alla Frågor
FRÅGA |Hej. Min far avled 2010. Min mor avled i år. De delar samma urngrav. Man betalar ju en begravningsavgift och gravrätten är 25 år.Nu måste jag betala för11 år. Har läst någonstans att när en person begravs då blir det "nya" 25 år. Stämmer detta?
Kajsa Svensson |Hej, tack för din fråga!När det gäller begravningsplats och betalning av dessa finns svaren inte att finnas i någon lag då det kommer falla på ex. Svenska kyrkan att reglera hur de går tillväga. Därför måste du tyvärr vända din fråga till de som ansvarar för urngraven och kolla hur de ser på det.Pratar man om ett avtal som skrivits om rätt till en viss tid så kommer arvtalslagen möjligen aktualiseras om du anser att tiden ska förnyas men de ansvariga för platsen inte anser det. I ett sådant fall kan man kolla på avtalstolkning och själva innehållet i avtalet. Däremot verkar det inte vara en fråga än då min uppfattning är att du inte kollat hur de ansvariga för urngraven hur de ser på situationen.SammanfattningDet är de ansvariga för urngraven du behöver vända dig till men din fråga men om du inte känner att de ger dig ett korrekt svar utifrån avtalet så kan du gärna återkomma med en fråga gällande det.Vänligen,

Vad får man skriva i ett testamente?

2021-09-30 i Testamente
FRÅGA |Hej. Har en fråga gällande arvsrätt. Min morbror har fått obotlig cancer och är i livets slutskede. Han är inte gift, men skild. Han har inga barn, föräldrarna är avlidna. Han hade en syster, min mamma, men hon är också avliden. Om jag förstått det rätt så är det då jag som ärver honom? Men nu är det så att han har skrivit testamente och han har testamenterat hela sin kvarlåtenskap till sin ex-hustru. Enligt hans önskan så ska jag lämnas helt utanför och hans ex-hustru ska ha allt. Då blir jag alltså helt utan arvsrätt? Samtidigt så säger han att jag ska ta hand om begravning, bouppteckning och allt annat praktiskt efter hans bortgång. Han säger att han kan ändra i testamentet och skriva att jag ska sköta allt, men jag ska inte ha rätt till något arv. Kan han skriva så? Är det inte så att om han testamenterar hela sin kvarlåtenskap till ex-hustrun så blir hon väl enda dödsbodelägare och därmed fullt ansvarig för hans dödsbo. Blir jag på något sätt skyldig att reda ut hans bo efter hans bortgång, när han har lämnat mig helt utanför. Hans ex-hustru vill inte göra något utan hon vill bara ha pengarna... Enligt min morbror klarar hon inte av det praktiska. Då har jag påtalat att hon måste begära en boutredningsman hos tingsrätten, men det klarar hon inte heller och det kostar och det säger hon att hon inte har råd med. Ska jag behöva betala det då för att hon bara vill ha pengarna och hon är ju den enda arvtagaren. Låter inte riktigt rätt det här...
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!När jag besvarar dina frågor kommer jag att använda mig av ärvdabalken, ÄB.ArvsrättDu har förstått det helt rätt gällande din första fråga. Du ärver din morbror om han varken var gift, hade barn eller annan levande släkt. Det är däremot bara så att man ärver om personen inte har testamenterat bort egendomen.Din arvsrätt är begränsad då lagen bara ger bröstarvingar en absolut rätt till en viss andel av arvet från en förälder (2 kap. 1§ ÄB). Det innebär att om testamentet är giltigt har din morbror all rätt att testamentera kvarlåtenskapen som han vill.Begravning etc.I ett testamente kan man inte skriva in att man kräver att en viss privatperson ska ta hand om begravning, bouppteckning och allt det praktiska. Det är möjligt att anlita jurist/begravningsbyrå som gör bouppteckningen och liknande men han kan inte lagligt binda dig till att göra det genom testamentet. Det är dem som ärver som gör en bouppteckning som sedan skickas till skatteverket. Men om din morbror testamenterar allt till hans ex-hustru så är det hon som ska göra detta.SammanfattningDu kan inte kräva att få ta del av arvet men han kan inte heller kräva att du ska göra de sakerna du beskrivit efter att han har dött.Vänligen,

Arv efter förälders syskon när denne var gift utan barn

2021-08-31 i Arvsskifte
FRÅGA |Hej! Min morbror har just avlidit . Han hade inga barn och hans fru dog för åtta år sedan. Ingen bodelning gjordes när hans fru dog. Hennes närmaste släktingar var syskonbarn. Även för min morbror var det syskonbarn som var närmaste släktingar.Morbrodern har testamenterat hela sin egendom till mig och ett av hans hustrus syskonbarn. Jag har fått uppfattningen att faktumet att inte hans makas egendom skiftades efter hon dött komplicerar det hela och att det inte går att gå direkt på testamentets innehåll. Juristen vi talat med menar att syskonbarn på både min morbrors och hans frus sida kan få del i arvet. Har jag förstått detta rätt?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Du har förstått det helt rätt! Om föräldrarna är döda och det inte finns barn/barnbarn så kommer arvet tillfalla syskonen om personen som avlider inte har testamenterat bort sin egendom. Det är bara bröstarvingar till den avlidne som har laglig rätt att kräva en del av arvet, barnets laglott. När det gäller syskon finns inte någon rätt till laglott.Din morbror hade därför all rätt att testamentera hela sin egendom till dig och ett av hans hustrus syskonbarn.Det är inte ovanligt att egendomen inte skiftas efter ena makens död och det kan ställa till problem då det kan bli osäkerheter kring vad den avlidne ägde och liknande vilket är viktigt att veta när kvarlåtenskapen ska värderas. Det är nämligen utifrån den samlade bedömningen som fördelningen av arvet sedan görs. Man vill alltså separera eventuell egendom som var hans frus enskilda egendom samt se hur stor del av kvarlåtenskapen från de båda som ska gå till hennes sida. För att det ska bli rätt för alla väntar man därför med att dela ut vad vissa har rätt till enligt testamentet på samma sätt som man väntar med att dela ut arvet till barn efter att båda föräldrarna för att se vad kvarlåtenskapen är.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Utmätning av egendom för sambons räkning

2021-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan kronofogden göra en utmätning på allt i min exfrus lägenhet om jag är inneboende hos henne under en period och skriver ett "hyreskontrakt för inneboende" och bara har tillgång till 1 rum och toalett. Säg att det sitter en ny TV för 25000kr på väggen i vardagsrummet som jag köpt för 6 månader sedan. Snokar kronofogden igenom alla köp och skulder noggrant och tar TVn.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kronofogden och jag kommer därför att använda mig av utsökningsbalken, UB, när jag besvarar din fråga.SamboendeDet korta svaret på din fråga är att Kronofogden kan utmäta TV:n om det inte finns samboavtal som uttryckligen reglerar egendomen som finns och du måste även ha bevis på att det är du som köpt TV:n och att den aldrig varit tänkt som en gåva eller köpt för gemensamt bruk. Detta är svårt att bevisa och bevisbördan ligger på dig och din exfru. Om TV:n eller annan egendom har ett sådant värde som du pratar om och därför kan vara lätt att sälja ökar det också sannolikheten att Kronofogden kommer vilja utmäta den då de inte vill utmäta egendom av litet värde och svårsålt. Undantag för utmätning kan göras men det är svårt att se att TV:n skulle falla under de i lagen nämna undantagen (5 kap. 1 § UB). SammanfattningDet är upp till er att visa för Kronofogden att TV:n är din och att det inte blivit er genensamma egendom. Kan ni inte göra det kan Kronofogden utmäta TV:n.Vänligen,

Kan kronofogden utmäta en bil?

2021-09-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Kan kronofogden beslag ta utlandsregistrerad bil ? Om man har flyttat utomlands par år sen och har gamla skulder hos kronofogden.Om man skulle få för sig att hälsa på vänner i Sverige, blir stoppad i kontroll av polisen och kronofogden. Kan dom beslag ta bilen även om man visar utländsk dokument som körkort ,nationell id och boendebevis utomlands?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör kronofogden och jag kommer därför att använda mig av utsökningsbalken, UB, när jag besvarar din fråga.UtsökningsbalkenI ett fall som detta finns det en skuld som inte är betalt och för att UB ska bli tillämplig måste det röra sig om verkställighet av dom eller annan exekutiontitel (1 kap. 1 § UB). Det antar jag att det är frågan om och kommer därför inte att ifrågasätta i mitt svar. Lagen gäller när verkställigheten av betalningen sker genom utmätning vilket är vad som skulle ske om Kronofogden tar din bil (1 kap. 3 § UB). UndantagFör att de inte ska kunna ta din bil måste den vara undantagen från utmätning (4 kap. 2 § UB). Däremot är det inte många fall som aktualiserar det och tyvärr gäller inte undantaget din bil (5 kap. 1 § UB). Att den är registrerad utomlands eller att du flyttat från Sverige är inget som påverkar bedömningen. Du har fortfarande en skuld som ska betalas vilket innebär att ditt ärende hos Kronofogden finns kvar.BedömningKronofogden tar egendom eller liknande som på ett effektivt sätt kommer helt betala skulden eller del av den. Det innebär att de i första taget inte kommer se till egendom som har ett litet värde. Har din bil däremot ett tillräckligt värde kommer de att utmäta din bil om det inte finns bättre alternativ att lösa situationen på.SammanfattningKronofogden kan utmäta din bil.Vänligen,

Användning av gåvor

2021-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar äger ett fritidshus och tanken är att jag ska överta det. Det är såväl jag, mina föräldrar som min syster överens om. Man kan ju vad jag förstår göra på olika sätt med köp, gåvor etc., vilket bland annat renderar i olika lagfartskostnader. Så här har vi tänkt och jag skulle vilja veta så att det inte är någonting väsentligt vi missar. Vi har låtit en mäklare värdera fritidshuset. Vi kan anta att det inte finns förbättringsutgifter att dra av vid en försäljning. Vi tänkte därefter upprätta/låta upprätta ett gåvobrev där mina föräldrar ger fritidshuset till mig. I gåvobrevet ska framgå att det inte är fråga om förskott på arv. Därefter ger jag min syster en pengagåva motsvarande halva det av mäklaren bedömda värdet, reducerad med halva den skatt som skulle behöva betalas om fritidshuset skulle säljas idag (tanken är att den skatten kommer jag få betala vid en eventuell senare försäljning). Till att börja med: Visst är det lagligt att använda sig av gåvor på detta sätt? Sedan undrar jag om det här är ett bra sätt att lösa det på eller om det finns bättre sätt.
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Vad jag kan se är det ingenting ni har missat och man får göra så du har förklarat situationen. Att skriva gåvobrev där man tydligt skriver att det inte ska räknas som förskott på krav är viktigt om ni vill att systern inte ska få del i huset när era föräldrar gått bort. Det är nämligen ingenting ni kan korrigera när de väl avlidit och då är ni beroende av att din syster villigt ger dig fritidshuset.Om du är gift så är ett förslag att dina föräldrar i gåvobrevet skriver att det blir din enskilda egendom. Det är en fördel om du eller dina föräldrar vill se till att den är din och bara din. Detta är det enda eventuella tillägget jag ser att ni kanske skulle vara intresserade av eller har glömt.Du får göra i princip vad du vill med dina pengar så att ge din syster en gåva i form av pengar som kompensation för att du får fritidshuset. Beloppet är det du själv som avgör med tycker det låter rimligt att beräkna summan på det sätt ni gjort för att undvika eventuella konflikter gällande huset och senare arvet.Sättet att lösa problemet ni valt är enligt mig enkel och lätt att göra rätt. Det viktiga är att upprätta giltiga gåvobrev där avsikten är tydlig med gåvan. För framtiden är det troligen även lättast att ni delat upp huset på detta sätt så att det inte blir fråga om att en vill sälja men inte den andra och båda har äganderätt i huset. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Insolvens hos person som delägare en gård

2021-08-31 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |vad gäller sonen äger 20 procent av en jordbruksfastihet min gård o kommer på obestånd begärs i personlig konkurs vad gäller för mig måste jag sälja kan kronofogden ta gården
Kajsa Svensson |Hej,Kronofogden kan inte tvinga dig att sälja gården för att sonen äger 20 procent och är på obestånd. Beroende på hur stor din sons skulle är så kan kronofogden vilja sälja sonens 20 procent och den bästa och smidigaste lösningen för dig är att du köper ut honom. Vanligtvis vill kronofogden ta föremål som är värda att sälja men utan att de gör personen hemlös eller liknande. Om det går att komma till rätta med din sons insolvens utan att sälja hans 20 procent i gården för att det är väldigt krångligt är det troligt att de gör detta. Jag rekommenderar dig att höra av dig till kronofogden med din fråga och sen om ni kan lösa det. Om du kan köpa ut din son kommer han bli mer likvid utan att kronofogden måste lägga ner allt för mycket jobb vilket kan vara något de föredrar. Däremot kan kronofogden aldrig tvinga dig att sälja gården då du är rättmätig ägare till 80 procent och de kan inte göra vad de vill med din egendom.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,