Kategori
Underkategori
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/06/2022

Kan man ifrågasätta en boutredningsmans handläggning?

En person listar några små skulder och upprättar ett dokument och undertecknar. Han villa vara noga och vill få det bevittnat . Två vittnen som känner personen bevittnar hans under namnteckning. Mannan avlider ett år senare och då göt två av dödsbodelägarna allt för att stoppa det dokumentet. ( OBS inget förtida arv, endast att återbetala de små lånen på listan ) nu sitter en boutredningsman och ifråga sätter summorna . och bollar listan fram o tillbaka . Har boutredningsman till uppgift och befogenhet att bedöma giltigheten på dokumentet? I så fall på vilka grunder ? Till saken hör att straxt efter detta dokument ville pappa skriva en framtidsfullmakt ställd till mig. det gjorde han hos jurist på begravningsbyrå. Den behövde aldrig aktiveras. För övrigt är vi helt ense om att alla har samma arvsrätt oavsett arbetsinsats. så hur giltigt är ett bevittnat dokument?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/05/2022

Får bröstarvinge justera den totala kvarlåtenskapen?

Hej Kan efter föräldrars botgång bröstarvinge ta bort kvarlåtEneksap och endast bodela en mindre del av kvarlåtenskapen?

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/05/2022

Måste alla dödsbodelägare närvara?

Hej, Vi är fyra dödsbodelägare som har fått veta att dödsboet har en skuld som inte togs upp i bouppteckningen. Bouppteckningen är redan registrerad hos Skatteverket och vad jag förstår måste vi genomföra en tilläggsbouppteckning. Det som återstår i dödsboet är för litet för att täcka de juridiska kostnaderna, dessutom är vi tre dödsbodelägare som har, utan framgång, försökt nå den fjärde dödsbodelägaren, vilket gör det svårt att genomföra en eventuell tilläggsbouppteckning. Vad är våra alternativ?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte28/05/2022

Kan man efter upprättande av bouppteckning göra anspråk på en fordran?

Dödsbo. Kan 3dje part ställa krav på ersättning till dödsbo för fodran som inte anmälts/tagits upp i bouppteckning, då vererbörande inte eskat om detta i rimlig tid (>1år efter dödsfall). Isåfall hur länge efter att bouppteckning gjorts kan 3dje part göra detta anspråk? Måste då bouppteckningen göras om?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte27/05/2022

Har man rätt att få se bouppteckning och testamente?

Hej hur kan man få rätt att se boupptäckningspapper från min pappas bortgång så som skulder och tillgångar som dom hade tillsammans när han dog Dom var gifta men inga barn tillsammans,bara på min pappas sida.Hans fru stod för ett hus som ej togs upp i bouppteckningen som tillgångar,den fanns på Åland.Det var min pappa som byggde den.Hon sålde den efter min pappas död men kom aldrig upp som en tillgång när hon sålde det.Vad har vi för rätt?Vi är 3 barn efter pappa.Kan man få se testamentet?och bouppteckningen på skulder och tillgångar som dom hade tillsammans då pappa dog?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte18/05/2022

Bouppteckningsförrättare och jäv?

Hej! Får en bouppteckningsförrättare blir också boutredningsman/ förvaltare till dödsboet efter att ha upprättat bouppteckningen? Får, tvärtom, en boutredningsman/ förvaltare till dödsboet upprätta först bouppteckningen? När blir det eventuellt jäv? 

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte12/05/2022

Misstanke om att arvsskifte inte har gått rätt till

Hej, Ett äktenskapsförord är upprättat och registrerat. All egendom ska vara var och ens enskilda egendom. Samma sak gäller för avkastning av egendomen. Genom bouppteckningen stod det klart att särkullbarn blev utan arv eftersom styvmodern stod på kontot där nästintill alla pengar fanns placerade. Särkullbarn en får inte se kontoutdrag. Vi misstänker att det inte gått rätt till, men hur styrker vi detta? Kan ett konto utgöra enskild egendom?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte07/05/2022

Vilka är dödsbodelägare före respektive efter ett testamente har vunnit laga kraft?

Om en person avlider som aldrig varit gift/sambo och aldrig haft barn och har ett testamente som säger att 5000 ska gå till vän 1 och resten till vän 2 Personen har 1 broder utan barn lever och 1 avliden broder med 3 barn 1.Vilka ska delges testamente 2.Vilka är dödsbodelägare innan resp efter testamentet vunnit laga kraft 3.Vilka ska kallas till bouppteckning innan resp efter testamentet vunnit laga kraft
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte23/04/2022

Bortförd egendom ur dödsboet

En ung person har avlidit. Lämnar efter sig minderåriga barn och sambo. Den avlidnes föräldrar har tagit den avlidnes bil och använder denna. Bouppteckning pågår. Får föräldrarna verkligen ta och använda den avlidnes bil? Den ingår väl i arvet till barnen? Man får väl inte ta egendom ur ett dödsbo och använda för egen räkning, när man dessutom inte har nån arvsrätt? Samma föräldrar har även tagit annat ur bohaget i dödsboet. Vad göra?
ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte13/04/2022

Ska gåvor till syskonbarn tas upp i bouppteckningen?

Hej! Vi har börjar med bouppteckningen efter vår morbror. Några av oss har fått 20 000 kr i slutet av 1997, inget testamente eller gåvobrev finns. Vi har olika uppfattningar om varför vi fått pengarna, en säger förskott på arv, medan en annan säger att det för skogen vi har planterat och morbror har sålt virket. Så vad gäller vid gåva och syskonbarn, måste det tas upp i bouppteckningen?
Hittade du inte det du sökte?