Frågor & Svar

Hur ska tillgångar och skulder hanteras i dödsbo, om tillgångarna inte täcker skulderna?

Hej! Jag är delägare i dödsboet efter min pappa som gick bort för ett par veckor sedan. Pappa hade inte så mycket tillgångar men hade en livförsäkring som kommer att täcka begravningskostnader och lite till. Dödsboets skulder kommer att vara större än de ekonomiska tillgångarna. Eftersom pappa flyttat till särskilt boende har hans bohag/lösöre magasinerats. Värdet är mycket begränsat, det handlar om möbler och husgeråd, ganska mycket böcker och lite konst. Vid min mammas bortgång för 16 år sedan uppskattades det totala värdet till några tiotusenlappar. Hur skall det hanteras då man räknar tillgångar i dödsboet? Om värdet på bohag/lösöre skall användas för att täcka skulder måste det säljas och det finns väl uppenbar risk att nettot efter att en firma gått igenom allting och sålt det som kan säljas skulle bli noll. En genomgång blir speciellt komplicerad just eftersom allting, bland annat drygt 100 flyttkartonger, är instoppat i ett magasin. Även om bohaget/lösöret betraktas som en tillgång blir det svårt att betala räkningar med gamla möbler. Om vi lyckas sälja bohaget, eller delar av det, antar jag att de pengar vi får in går till att täcka dödsboets skulder. Är det rätt tänkt? Hur gör man i så fall med de kostnader vi har haft för försäljningen? Om någon av dödsboets delägare tar hand om någon del av bohaget i samband med ett arvsskifte - skall denne i så fall "betala" till dödsboet för detta? Hur gör man i så fall med de kostnader vi har haft för genomgången?

Boka jurist

Behöver du hjälp? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig.

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”