Vad gör jag om bouppteckning och arvsskiftet inte verkar stämma?

Hej. 

Jag har fått papper på arvdelning och bouppdelning från en begravningsbyrå som utför sådana tjänster. Men det känns som något inte stämmer. Det har dragit ut på tiden väldigt länge eftersom det varit försäljning och annat. Sedan så har det varit många delägare av dödsboet. Men kort sagt så är det min döde farmors syster som avlidet. Min farmor hade sex barn. Nu är det så att den äldste brodern fick fem gånger så mycket som resterande syskon. Nu avled den äldste brodern för ett tag sedan men det ska väl inte spela någon roll. Det är hans dödsbo som ärver. Inget testamente är skrivet från den avlidne. Jag har noll koll på arv men det känns inte riktigt rätt och min tanke är om de som utfört arvsdelningen gjort fel på ett ställe så kan det finnas risk att det finns fler felaktigheter.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras främst genom Ärvdabalken. Det krävs vidare att jag gör en viss tolkning av din familjesituationen för att jag ska kunna ge dig ett tillfredsställande svar. Stämmer inte min tolkning är du mer än välkommen att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Hur ser familjesituationen ut?

I ditt fall framgår det att det är din farmors syster som avlidit. Jag tolkar det vidare i sin tur som att din syster inte haft några barn och att din farmor har avlidit men inte din egen far. 


Vad innebär familjesituationen för arvsordningen?

När det så gäller hur man ärver i din situation följer det att eftersom jag tolkar frågan som att din farmors syster inte haft några barn kommer hennes föräldrar att ärva efter henne (2 kap. 2§ ÄrvB). Eftersom jag i frågan vidare tolkar det som att dem har avlidit skulle din farmor har ärvt deras del (2 kap. 2§ 2 st. ÄrvB). Eftersom jag vidare tolkar det som att din farmor har avlidit kommer i sin tur hennes barn att ärva (2 kap. 1§ ÄrvB). Din farmor i sin tur hade som du säger 6 barn vilket gör att dessa vardera kommer få 1/6 av arvet. Eftersom den äldste brodern av dessa 6 har avlidit kommer hans barn att träda i hans ställe enligt den så kallade istadarätten (2 kap. 1§ 2 st. ÄrvB). Eftersom jag tolkar frågan som att din far inte avlidit i denna situation kommer han vara 1/6 som får en del när din farmors syster avlidit. Om det dock är så att din far avlidit träder du i hans ställe.


Varför fick den äldsta brodern mer?

I din fråga framgår det tydligt att det inte är fråga om ett testamente som har gjort den äldste brodern fått ärva mer. Det kan således som jag tolkar arvsordningen i er familjesituation mycket väl vara så att det förekommit fel vid arvsskiftet och bodelningen. Detta förutsätter att jag tolkat situationen rätt och det inte finns andra omständigheter som kan påverka arvsordningen. 

Eftersom du fått papper på bodelning och arvsskiftet bör det dock framgå av dessa hur fördelningen har gått till och varför brodern fick mer. I de fall det inte gör det följer det av lagstiftningen att man inte inte klandra en bouppteckning. Denna kan dock kompletteras genom en tilläggsbouppteckning (20 kap. 10§ ÄrvB). Det är dock fullt möjligt att klandra arvskiftet om detta görs inom fyra veckor (23 kap. 5§ ÄrvB). Ett sådant klander innebär att tingsrätten omprövar arvsskiftet. 


Avslutningsvis

I din situation framgår det att du fått en bodelning och en arvsdelning som du bör studera för att försöka förstå hur fördelningen gått till. I andra hand rekommenderar jag att du kontaktar begravningsbyrån för att få klarhet i varför fördelningen ser ut som den gör. I sista hand om det inte gått fyra veckor från det att du fått ta del av arv-och bodelningen går det att klandra arvskiftet. 


Jag hoppas så att du fått klarhet i din fråga! Är så inte fallet är du mer än välkommen att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga. Du kan även kontakta våra jurister på https://lawline.se/boka.


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000