Kan en lagvalsklausul inkluderas i ett äktenskapsförord?

2018-08-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min blivande man har väldigt olika ekonomi. Han har nästan inte ett öre, och kommer tomhänt in i vårt äktenskap. Jag har desto mer, och dessutom två barn från ett tidigare förhållande att tänka på. Om vårt äktenskap skulle krascha så känns det inte rättvist att vi skulle dela allt 50/50. Kan jag skriva äktenskapsförord på att allt som är mitt innan äktenskapet förblir mitt om vi skiljs åt. Så att vi båda börjar på "noll" och sedan tillsammans bygger upp vad som blir vårat gemensamma?Han kommer från ett utomeuropeiskt land. Vi gifter oss där och kommer sedan att registrera äktenskapet i Sverige. Går det att bifoga lagvalsavtal i äktenskapsförordet? Eller finns det något annat sätt att försäkra oss om att svenska lagar kommer att gälla vid en ev skilsmässa?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din blivande make inte är från Sverige rör vi oss i den internationella privaträtten. Denna reglerar bland annat vilken lag som ska tillämpas vid frågor i samband med en äktenskapsskillnad. Upprätta ett äktenskapsförordVill du se till att det du äger innan äktenskapet ingås ska tillhöra dig även efter en skilsmässa, ska ni skriva ett sådant äktenskapsförord som du beskriver i din fråga. Ni ska då skriva att den egendom du nu äger ska vara din enskilda. Då kommer den inte längre att anses vara giftorättsgods vid en eventuell bodelning och den ska således inte delas lika mellan er. (se 7 kap 1-3 §§ och 10 kap 1 § äktenskapsbalken, här)Lagvalsklausul i äktenskapsförordetDet går absolut att inkludera en lagvalsklausul i äktenskapsförordet. Om ni vill att Sveriges lagar ska vara tillämpliga är det att rekommendera att ni skriver in en sådan klausul i ert äktenskapsförord. I annat fall riskerar ni att din blivande makes hemlands lag blir tillämplig istället för svensk lag. För att äktenskapsförordet ska vara giltigt måste ni se till att det registreras enligt svensk lag, dvs hos Skatteverket. Här hittar du information om hur ni ska göra för att registrera äktenskapsförordet. Ni kan registrera ert äktenskapsförord innan ni ingår äktenskapet. Observera att om ni avtalar om lagval i ett separat avtal, så gäller inte registreringskravet. Detta eftersom ett renodlat lagvalsavtal inte kan registreras. (se 3-5 §§ lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, här)Sammanfattning och rådJa, ni kan skriva ett sådant äktenskapsförord du beskriver och däri inkludera en lagvalsklausul där ni bestämmer att svensk lag ska gälla vid en eventuell bodelning. Ett äktenskapsförord kan se ut på många olika sätt, det är upp till er att själva utforma det. Känner ni att det skulle underlätta att få äktenskapsförordet upprättat av en jurist är ni varmt välkomna att boka tid hos Lawline Juristbyrå här.Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Bankmedel i äktenskapsförord

2018-08-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag har fått veta att jag kan ta med banmedle i mitt äktenskapsförord, men innan jag anlitar er (och betalar) för att skriva detta förord, behöver jag känna mig säker på att det går..
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar om bankmedel kan få karaktären av enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Svaret på frågan är att det är möjligt att göra makars bankmedel till enskild egendom enligt 7:3 äktenskapsbalken (ÄktB). Kom ihåg att ett äktenskapsförord ska undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Om du vill ha hjälp av Lawline att upprätta ett äktenskapsförord kan du klicka på denna länk!Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag göra bankmedel till enskild egendom genom äktenskapsförord?

2018-08-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har ett testamente med min man och ett äktenskapsförord där bl.a. bostaden är min enskilda egendom. Min man har tre barn i tidigare äktenskap. Vi har ett gemensamt. Jag har sparat en del bankmedel (stipendier, arv m.m.) och vill gärna att det ska undantas från giftorättsgods om min man avlider, då jag har väldigt låg inkomst (ingen tjänstepension). Hur gör jag? Kan jag göra även dessa bankmedel till enskild egendom och ska det i så fall skrivas ett nytt äktenskapsförord där dessa ingår?
Lisette Andersson Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om äktenskapsförord och enskild egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Du kan göra dina bankmedel till enskild egendom genom att skriva ett äktenskapsförord tillsammans med din man (7 kap. 3 § ÄktB). Det går inte att göra ändringar i ett redan registrerat äktenskapsförord. Istället måste ni upprätta ett nytt äktenskapsförord där ni formulerar vad som ska gälla istället för det redan registrerade äktenskapsförordet som ni har. Ni måste sedan registrera det nya äktenskapsförordet hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB) Det går alltså att göra dina bankmedel till enskild egendom genom äktenskapsförord men ni måste skriva ett nytt äktenskapsförord där de specifika bankmedlen ingår. Ni kan upprätta ett äktenskapsförord via vår avtalstjänst, den hittar du här. Jag hoppas att du har fått hjälp med din fråga, hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Vänliga hälsningar,

Ska man registrera att man är gift och bor utomlands i Sverige?

2018-08-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är utflyttad från Sverige, har gift mig med en Kubanska i Kuba.Bor i Madrid.Ska/bör jag registrera det i Sverige på något sätt, har sökt information på skatteverket utan framgång.tacksam för svar.mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer först att svara på frågan om du behöver registrera din utlandsflytt i Sverige och sedan på frågan ifall du behöver registrera ditt äktenskap i Sverige. På slutet kommer jag skriva en kortare sammanfattning av mitt svar på din fråga.Registrering av utlandsflytten i Sverige Om man planerar att flytta utomlands i ett år eller mer ska man registrera det hos skatteverket, se här . Alltså om du har varit utomlands i ett år eller mer alternativt planerar att vara det ska du anmäla detta till skatteverket genom att skicka in denna blankett. Tänk på att även om du har registrerat din utlandsflytt kan du behöva deklarera i Sverige, se mer om detta här. Du ska även anmäla din utlandsflytt till försäkringskassan. Mer information om detta hittar du här. Registrering av äktenskapet i Sverige Gällande ert giftermål så behöver ni enbart registrera det i Sverige om ni ska flytta tillbaka dit, se här Du behöver i så fall skicka in ett intyg på att vigseln ägt rum till skatteverket. Ifall skatteverket bedömer att vigseln är giltig registreras den i folkbokföringen.SammanfattningOm du har planerat eller redan har bott utomlands i ett år eller mer ska du anmäla detta till skatteverket. Detta gör du genom att fylla i en blankett och skicka in till skatteverket. Du ska även anmäla din utlandsflytt till försäkringskassan. Gällande giftermålet behöver du enbart anmäla det ifall du flyttar tillbaka till Sverige. Detta gör du i så fall genom att skicka in ett intyg på vigseln till skatteverket.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Behöver man göra bodelning innan man registrerar äktenskapsförord?

2018-08-14 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Behöver man registrera en bodelning innan man registrerar ett äktenskapsförord? Jag står som ensam ägare på ett köpeavtal på en tomt i Portugal men delar ägandet av lägenheten vi bor i (i Portugal) med maken. Hur gör vi för att få tomt och lägenhet registrerat som enskild egendom till mig? Tanken är att skriva ett äktenskapsförord.
Klara Johansson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är, som du säkert känner till, att all er egendom är giftorättsgods som ska ingå i en eventuell bodelning där den delas lika. Det framgår av 1§ 7 kapitlet Äktenskapsbalken (ÄktB). I 2§ 7 kapitlet ÄktB finns undantag från huvudregeln, där anges alltså i vilka fall makars egendom ska ses som enskild egendom och inte giftorättsgods. Till exempel kan man upprätta ett äktenskapsförord som anger att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Hur man upprättar ett äktenskapsförord framgår av 3§ 7 kapitlet ÄktB. Det kan göras när som helst under äktenskapet, det måste vara skriftligt och undertecknat av båda makarna och det är giltigt från den dagen det registrerats hos skatteverket. Någon bodelning behöver inte göras innan ni registrerar äktenskapsförordet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Ekonomiska fördelar med giftermål

2018-08-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vilka ekonomiska fördelar finns det med att gifta sig?
Elin Forsberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!GiftorättVid äktenskap har vardera make giftorätt i den andre makens tillgångar (med undantag från enskild egendom) Äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap 1§. Giftorätten innebär att makarna har rätt till hälften av värdet på deras gemensamma tillgångar, efter avdrag för skulder, om äktenskapet en dag skulle upplösas.UnderhållsskyldighetVad gäller makarnas ekonomiska förhållanden är huvudregeln att makarna råder över sin egen egendom och svarar för sina skulder, ÄktB 1 kap 3§. Dock har makarna en underhållsskyldighet gentemot varandra, vilket innebär att de är skyldiga att bidra till det underhåll som behövs för att tillgodose deras gemensamma och personliga behov, ÄktB 6 kap 1§.ArvsrättOm någon av makarna skulle avlida ärver den andra maken med försteg, vilket med andra ord innebär att efterlevande make ärver före gemensamma barn, Ärvdabalken 3 kap 1§. SammanfattningSammanfattningsvis kan jag alltså konstatera att giftorätten, underhållsskyldigheten samt arvsrätten är tre ekonomiska fördelar som följer med giftermål då de medför en ekonomisk trygghet för vardera make. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Gäller äktenskapsförord vid dödsfall och går det att påverka arvsrätten genom ett förord?

2018-08-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag skall gifta mig och har därför läst på vad som gäller angående äktenskapsförord.Här på lawline svarar ni olika.min fråga är:Gäller ett äktenskapsförord som säger att makarna inte alls ärver varandra enbart vid skilsmässa eller även vid dödsfall?Vi har båda särkullsbarn från tidigare förhållanden som vi vill skall ärva respektive förälder.Vår jurist som vi kontaktat säger att äktenskapsförordet gäller även vid dödsfall.Vad gäller?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord är något som reglerar egendomsordningen i ett äktenskap. Genom ett äktenskapsförord kan man göra giftorättsgods till enskild egendom (7 kap 3 § äktenskapsbalken). Det som ett äktenskapsförord gör är alltså påverkar vad som ska ingå i en bodelning eller inte. Giftorättsgods ingår i en bodelning, medan enskild egendom inte gör det (10 kap 1 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap 1 § äktenskapsbalken). Ni kan alltså inte reglera frågor om arv eller liknande i ett äktenskapsförord. I så fall måste ni istället upprätta ett testamente. Det enda som ni kan göra genom ett äktenskapsförord är att göra egendom till enskild, samt göra egendom till giftorättsgods igen. Äktenskapsförordet gäller även om någon dör. För att ändra att äktenskapsförord får man upprätta ett nytt. Ett äktenskapsförord som säger att makarna inte alls ärver varandra gäller alltså inte utan i så fall måste ni upprätta ett testamente som säger att makens arvsrätt inte ska gälla. Ifall ni endast har särkullbarn behöver ni dock ändå inte göra detta då särkullbarn ärver före efterlevande make (3 kap 1 § ärvdabalken). Om någon av er dör kommer i så fall särkullbarnen ärva allt efter sin förälder. Ett äktenskapsförord kan dock påverka arvet i viss omfattning ändå. En bodelning måste nämligen förrättas både när någon skiljer sig samt när en av makarna avlider (9 kap 1 § äktenskapsbalken). Bodelning ska förrättas innan arvskiftet (23 kap 1 § ärvdabalken). Om du gör den mesta av din egendom till enskild egendom innebär det att du skyddar egendomen från att ingå i bodelning. Vad som händer i en bodelning är nämligen att man oftast delar allt giftorättsgods lika (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Genom att göra egendomen till enskild försäkrar du att just din egendom kommer ärvas av dina barn. Annars skulle vissa delar av din egendom kunna hamna hos din framtida make vid en bodelning och därmed ärvas av hans barn. Det finns en del formkrav på ett äktenskapsförord för att detta ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Innehållet måste också vara av ett särskilt slag, egendomen måste vara specifikt utpekad etc. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos skatteverket. För att vara säker på att blir rätt rekommenderar jag att ni vänder er till oss på Lawline. Det går lätt och smidigt att göra ett äktenskapsförord genom vår onlinetjänst.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man få ett äktenskapsförord jämkat om man inte kunde bra svenska när det upprättades?

2018-08-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |En vän har blivit änka i våras, efter 15 års lyckligt äktenskap. Hon har hittat ett äktenskapsförord, som hon inte förstod innebörden av när hon skrev på det, eftersom hon inte kunde svenska då. Det finns inget testamente, ingen efterlevandepension, ingenting....men ett särkullbarn. Hon kom till Sverige 2002, har jobbat lite men inte sedan maken drabbades av en stroke. Hon har skött hemmet och honom. Så hon har ingenting, ingen pension att tala om när hon blir 65 inom en snar framtid. Maken ägde skogsfastighet där huset ingår. Han har flera gånger under äktenskapet sagt att han har ordnat det för hustrun så att hon skulle klara sig bra om det hände honom nåt. Att sonen skulle få skogen, men huset och pengarna skulle gå till hustrun. Men han har inte skrivit nånting, i alla fall har inget testamente hittats. De har levt lite isolerat och maken har tagit hand om allt som rör ekonomi. Änkan har inte frågat utan litat på det som mannen försäkrat henne. Bouppteckning är gjord men ännu inget arvskifte. Min fråga är om ni tror att hon kan få äktenskapsförordet ogiltigförklarat eller jämkat?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Huruvida ett äktenskapsförord ska jämkas eller "ogiltigförklaras" enligt 12 kap. 3 § äktenskapsbalken är något man avgör genom en helhetsbedömning. Man tittar på omständigheterna som förelåg när förordet upprättades, innehållet i själva äktenskapsförordet, förhållanden som inträffat senare samt övriga omständigheter. Anledningen till att jämkningsmöjligheten existerar är att undvika att en av makarna missgynnas i alltför hög utsträckning. Att din vän på grund av sin bristfälliga svenska inte varit medveten om vad äktenskapsförordet faktiskt innehöll är en omständighet som lär väga tungt för att jämka förordet. Att hon för övrigt inte får ärva något, samt inte har några tillgångar varken nu eller i framtiden i form av pension, är ytterligare skäl till att jämkning bör beviljas. Man tar nämligen hänsyn till om en av makarna är ekonomiskt utsatt. Din vän bör därmed ha goda chanser att i vart fall få äktenskapsförordet jämkat, alternativt ogiltigförklarat. Hon måste dock klandra bodelningen inom 4 veckor, annars mister hon sin rätt (17 kap 8 § 2 stycket äktenskapsbalken). Vänligen