Är hus giftorättsgods om man står som ensam ägare?

2021-04-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min syster och svåger har bott i samma hus sedan 1974 då de byggde det, Min svåger har blivit svårt sjuk och min syster oroar sig för ekonomin. De har skrivit över huset på henne och hon är ensam lagfaren ägare. Det finns 2 st särkullebarn på min svågers sida. Min syster påstår nu att huset är enbart hennes och inte kommer att ingå i giftorätt eller arvsrätt om han skulle dö. Måste man i sådant fall inte skriva äktenskapsförord på huset eller räcker det att hon står som lagfaren ägare. Kan man det efter så lång tid har gått? Är inte att undanhålla arv. Hoppas på svar.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är giftorättsgods respektive enskild egendom?Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Det enda sättet för makar att sinsemellan förordna vad som ska vara någons enskilda egendom är genom äktenskapsförord (7:2 1 p. ÄktB). Om makarna har skrivit i ett äktenskapsförord att huset är den ena makens enskilda egendom så har denne ensam rätt till det, annars ska huset ingå i det gemensamma giftorättsgodset. Den omständigheten att man står som ensam ägare har alltså ingen betydelse i det här fallet. Äktenskapsförord kan upprättas även under äktenskapet (7:3 ÄktB).Vem har arvsrätt?När en make avlider ska en bodelning göras vilket innebär att alla tillgångar läggs samman och sedan fördelas lika mellan makarna (9:1 ÄktB). Det är endast giftorättsgodset som ska ingå i bodelningen, inte makarnas enskilda egendom. När en make avlider är utgångspunkten att hela arvet tillfaller den efterlevande maken, men det finns ett undantag om det avlidne har särkullbarn. Särkullbarn har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt (3:1 ÄrvB). Det är möjligt för särkullbarn att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken om de vill, de får då ut sitt arv när den efterlevande maken också har avlidit.SammanfattningFör att huset ska vara enskild egendom, och därmed inte ingå i den framtida bodelningen, måste ett äktenskapsförord upprättas som anger detta. Om huset inte är enskild egendom är det giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna. När din svåger avlider kommer arvet att tillfalla hans barn, om de inte väljer att avstå från arvet till förmån för din syster. Om det istället är så att det finns ett äktenskapsförord som anger att huset är hennes enskilda egendom, så är det inte giftorättsgods och hans särkullbarn har därför ingen arvsrätt till det. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Avkastning av enskild egendom samt nya insättningar på konto

2021-04-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har en fråga kring äktenskapsförord. Om det skrivs ett äktenskapsförord där bl.a fond och ISK konton ingår hos den ena partnern, vad händer med framtida insättningar och dess avkastning i dessa konton efter giftermål? Förblir de den ena partnerns enskilda egendom eller får den andra partnern något?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Eftersom din fråga rör äktenskapsförord och särskilt egendoms avkastning som har inkluderats i ett sådant avtal, blir äktenskapsbalken tillämplig.Det framgår att ni har upprättat ett äktenskapsförord, och ett sådant avtal kan ingås mellan er som makar (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Innebörden är att den egendom som ingår i äktenskapsförordet inte ska utgöra giftorättsgods, och således hålls det utanför bodelningen (10:1 äktenskapsbalken motsatsvis). Frågan är dock vad lagen stadgar om sådan avkastning som härstammar från de fond- och ISK-konton som du beskriver, och även vad som gäller för framtida insättningar. Utgör ISK-kontot och fondens avkastning enskild egendom eller giftorättsgods?I lagen beskrivs det särskilt om utdelning och avkastning. Avkastning från enskild egendom ska anses utgöra giftorättsgods, vilket får som effekt att det ska inkluderas i en bodelning er emellan. Dock gäller denna huvudregel om inte annat anges i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 stycket äktenskapsbalken).Vad gäller om framtida insättningar sker?Ni har i ert äktenskapsförord klargjort att pengarna på ISK-kontot och i fonden ska utgöra enskild egendom, och detta ska därmed gälla när nya insättningar sker. Dock bör ni ha i åtanke att om den make som inte äger pengarna på ISK-kontot eller i fonden beslutar sig för att sätta in pengar i form av giftorättsgods på dessa konton och i fonden, kan en sammanblandning ske mellan giftorättsgods och enskild egendom som i värsta fall blir problematisk. Om detta sker upprepade gånger, kan det bli svårt att visa på vad som är enskild egendom och vad som har satts in som giftorättsgods. I vissa fall kan det till slut bli komplicerat att följa transaktionerna, och då kommer alla pengar som finns där att betraktas som giftorättsgods. Så länge detta inte sker ska det inte vara några undantag från ert äktenskapsförord som beskriver att pengarna ska utgöra enskild egendom.Hoppas att du fick svar på din fråga, och om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Fråga om upprättande av äktenskapsförord

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag och flickvännen ska gifta oss om några månader och vi vill skriva på en äktenskapsförord, där allt ska vara enskild egendom ( sparande, aktier, fonder mm. , de som finns innan och de som kommer efter giftermål , alltså vi kommer att sköta var för sig vår ekonomi) Däremot vi vill att allt vi kommer att köpa tillsammans 50/50 som t.ex. hus, fritidshus, samt sparande som vi kommer att ha i en gemensam sparkonto ska hälftendelas vid en skilsmässa, är det möjligt att göra det. Tack
Nora Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur ni genom ett äktenskapsförord kan se till att fördelningen av er egendom blir som ni önskar.Grundläggande principerRegler om äktenskapsförord hittas i Äktenskapsbalken (ÄktB).Utgångspunkten är att all egendom du och din framtida maka/make äger är giftorättsgods i den mån den inte är enskild (7 kap 1 § ÄktB). Ett sätt att göra egendomen enskild på är genom att upprätta ett äktenskapsförord (7 kap 2–3§§ ÄktB). Det är viktigt att formkraven för äktenskapsförord är uppfyllda så att äktenskapsförordet är giltigt: det ska vara skriftligt, det ska vara undertecknat av båda makarna och det ska vara registrerat hos Skatteverket (7 kap 3 § 2–3 st ÄktB).Bedömningen i ditt fallDet är bra om ni är så tydliga som möjligt i erat äktenskapsförord för att undvika frågetecken eller tvister i framtiden om innehållet. Du skriver att ni vill att egendom som aktier, sparande och fonder mm. ni haft sedan tidigare ska vara enskild egendom. Detta går att göra, men det är viktigt att ni specificerar vilka individuella konton det gäller. Det är även viktigt, om ni vill ha det så, att skriva in att avkastning till följd av den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom. Annars är huvudregeln att avkastning till enskild egendom är giftorättsgods ( 7 kap 2§ 2 st ÄktB). Det ni inte anger är enskild egendom, och köper senare som hus, fritidshus och gemensamt sparande kommer automatiskt att vara giftorättsgods och därför ingå i bodelningen vid en eventuell separation (10 kap 1§ ÄktB). Den egendom (giftorättsgodset) som ingår i bodelningen kommer efter att eventuella skulder dragits av att delas lika mellan er (11 kap 3§ ÄktB).Sammanfattning och rådDet går att bestämma att viss egendom ska vara enskild egendom och att annan ska ses som giftorättsgods och därför delas lika vid en eventuell separation, precis som ni önskar. Då ni vill göra bestämd egendom enskild är det extra viktigt att vara specifik så att det inte uppstår frågetecken och osäkerhet i framtiden, särskilt då ni vill att viss egendom ni köper i framtiden också ska ses som enskild egendom. Ni är varmt välkomna att boka en tid hos en av våra duktiga jurister för att få hjälp att upprätta ett äktenskapsförord, detta kan du göra här. Vi erbjuder även fast pris för upprättande av äktenskapsförord, läs mer om det här.Trevlig helg! Vänligen,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Vi är ett gift par som har skrivit äktenskapsförord där vi har skrivit att all egendom vi under äktenskapet förvärvar, gåva, arv från tredje man eller egendom som man förvärvar under äktenskapet ska vara enskild egendom.Jag vill således att mitt privata pensionssparande (jag har ej tjänstepension) och mitt fondsparande ska vara enskild egendom. Står det rätt i vårt äktenskapsförord då?Min man har tjänstepension.
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur ett äktenskapsförord ska skrivas för att privat pensionssparande och fondsparande ska vara enskild egendom.Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)Ett äktenskapsförord är ett avtal som skiljer enskild egendom från giftorättsgodsHuvudregeln är att all egendom som vardera maken har i ett äktenskap är giftorättsgods, som i sin tur ska ingå i en bodelning vid upplösning av äktenskapet (10 kap. 1 § ÄktB). Egendom som inte utgör giftorättsgods som någon av makarna äger är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makarna i ett äktenskap genom vilket det är möjligt att bestämma att egendom ska vara enskild (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB). Enskild egendom omfattas inte av en framtida bodelning. För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt giltigt krävs att båda parter har undertecknat avtalet och att det har registrerats hos Skatteverket (7 kap. 3 § ÄktB).Ett äktenskapsförord ska tolkas enligt avtalsrättsliga regler och principerEtt äktenskapsförord klassas som ett avtal. Vid tolkning av ett äktenskapsförord ska avtalsrättsliga regler och principer användas. Utgångspunkten när ett avtal ska tolkas är att fastställa den gemensamma partsavsikten som parterna försökt förklara genom lydelsen i sitt avtal. Den gemensamma partsavsikten är det som parterna har haft för avsikt att sluta avtal om, även om detta inte stämmer överens med ordalydelsen i avtalets innehåll. Ibland kan det vara svårt att veta vad som gäller om avtalet är skrivet så att det kan tolkas på flera olika sätt.Vad innebär detta för dig?Som makar får ni utforma ett äktenskapsförord och avtala om vad ni vill ska utgöra enskild egendom som ni vill. Det är möjligt för er att avtala om att all egendom ska vara vardera makens enskilda egendom. Jag förstår det du skriver som att all den egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver ska utgöra enskild egendom. Med en sådan ordalydelse verkar det som att det bara är egendom som ni får efter att ni ingått äktenskapet som är enskild. Inkomster, gåvor och arv som ni fått innan denna tidpunkt är då inte enskild egendom. Vill ni att egendom som ni förvärvat, fått i gåva eller ärvt innan äktenskapets ingående också ska vara enskild egendom bör ni skriva detta i äktenskapsförordet. Det kan också vara en bra idé att tillägga att avkastning som er enskilda egendom kan ge upphov till också ska vara enskild egendom, om detta är något ni önskar. Det är viktigt att äktenskapsförordet formuleras så att det tydligt framgår vad ni avser ska vara enskild egendom så att missförstånd kan undvikas. Ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom om det i äktenskapsförordet framgår att all förvärvad egendom ska vara enskild. Äktenskapsförordet kan behöva förtydligas om ni bara vill att det är egendom som ni under äktenskapet förvärvar, får i gåva eller ärver som ska vara enskild egendom. Det kan nämligen bli problematiskt om du påbörjat ditt privata pensionssparande eller fondsparande innan du ingick ditt äktenskap, eftersom förvärv av egendom innan äktenskapet i sådana fall inte räknas som enskild egendom. Det är i ett sådant fall möjligt att i äktenskapsförordet skriva att ditt fondkonto och privata pensionssparande ska vara enskild egendom. Det måste då klart och tydligt framgå vilka individuella konton som ska utgöra enskild egendom.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?

2021-04-21 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag undrar om jag har något äktenskapsförord registrerat?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur tar man reda på om man har ett registrerat äktenskapsförord?Du undrar om du har ett äktenskapsförord registrerat. Det är tyvärr en fråga som jag inte kan svara på. Däremot kan du själv beställa uppgifter ur Skatteverkets äktenskapsregister. Tidigare skulle ett äktenskapsförord registreras hos tingsrätten, men sedan 1 oktober 2011 sker registreringen hos Skatteverket. Även om du misstänker att registreringen har skett hos en tingsrätt är det Skatteverket du ska vända dig till.På Skatteverkets hemsida finns det en beskrivning på hur du kan beställa uppgifter. Du kan exempelvis mejla, skriva brev eller ringa till Skatteverket på telefonnummer 010-574 93 00. Du kan därför vända dig till Skatteverket och begära ut uppgifter. Om det inte finns några uppgifter att hämta betyder det att det inte finns något registrerat äktenskapsförord. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Enskild egendom, samägande och lottläggning

2021-04-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |hejjag och min fru överväger att köpa ett hus. Vi är gifta och har en gemensam bostad nu. Min fru har fått en större summa pengar av sina föräldrar via gåvobrev. Jag vet att gåvobrevet är utformat som så att pengarna är hennes och jag kan aldrig göra anspråk på dom.Om vi nu köper ett hus, och använder dels min insats, samt vår lägenhetsförsäljning samt hennes pengar från gåvobrevet- kommer då hon äga en större andel av huset vid en ev seperation? Tex, hon har 3 mnkr i gåvobrev och använder 3mnkr som insats till huset och huset kostar 8 mnkr, kommer hon då för alltid ha 3 mnkr i gåvobrev till huset- oavsett om värdet på fastigheten halveras eller dubblas? Så om vi tex säljer huset om 10 år till 4 mnkr, kommer hon ändå ha rätt till 3 mnkr då?Samt- om hon äger större delen av huset, kan hon då slänga ut mig vid en seperation eller kan jag tvinga fram en försäljning för att få ut mina pengar?
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst så ska det konstateras att om inte annat framkommer av gåvobrevet kommer även sådan egendom som ersätter den enskilda egendomen vara enskild egendom (7 kap. 2 § p. 6 Äktenskapsbalken (ÄktB)). Enskild egendom och andelar: Om jag förstår din första fråga rätt undrar du om det faktum att en andel av något samägt är enskild egendom skulle kunna påverka ägarförhållandena. Svaret på den frågan är att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena. Om andelen minskar eller ökar i värde har alltså inte heller med enskild egendom att göra. Om hennes andel i fastigheten minskar i värde blir hennes enskilda egendom mindre och vice versa.Det finns rättsfall som behandlar frågan kring lån och kontantinsats i förhållande till enskild egendom. Om t ex en av makarna betalar hela kontantinsatsen med enskild egendom och lånar för resten av köpeskillingen så kan hela fastigheten bli enskild egendom vid skilsmässa (NJA 1978 s. 526). Men det verkar inte vara den problematiken som är aktuell i ert fall. Om ni bidrar olika mycket till köpeskillingen för fastigheten så är det rimligt att ni äger olika stora andelar i huset. Detta kan framgå genom samägandeavtal. Vill ni ändå äga hälften var bör ni reglera detta på något sätt, t ex genom ett skuldebrev eller gåvobrev beroende på vilket upplägg ni tänker er. Vid en separation så ska inte värdet av din frus andel i huset tas med i bodelningen eftersom det är enskild egendom. Om du vill ha samma utgångsläge som henne avseende själva bodelningen så kan du avtala med din fru genom äktenskapsförord att även din andel ska vara enskild egendom. Lottläggning: Den andra frågan är, om jag förstått det rätt, vem som skulle få överta huset vid en eventuell skilsmässa. Den frågan rör den så kallade lottläggningen. Vid lottläggning har det faktiskt betydelse om fastigheten består av enskild egendom som kommer av äktenskapsförord eller om det kommer av gåva eller testamente. Enskild egendom från äktenskapsförord påverkar inte lottläggningen så mycket, men enskild egendom från gåva och testamente kan göra det. I vanliga fall avgörs frågan om vem som ska få bostaden vid separation av vem som har störst behov av bostaden (11 kap. 8 § ÄktB). Denna regel ska enligt samma paragraf inte gälla för egendom som är enskild på grund av gåva eller testamente. Det framgår dock av så kallade förarbete till Äktenskapsbalken att sådan egendom som ersätter enskild egendom inte omfattas av undantaget (prop. 1986/87:1 s. 178-179). Det betyder att det troligen inte spelar någon roll att den enskilda egendomen getts genom gåva vid lottläggningen trots allt. Sammanfattning: Sammanfattningsvis kan sägas att enskild egendom inte påverkar ägandeförhållandena, och troligen inte heller lottläggningen. Hoppas du fick svar på dina frågor och jag råder er också att kontakta en jurist så ni får till ett upplägg som passar er bra.

Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?

2021-04-17 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vi bor i en lägenhet som jag har fått i gåva. Jag vill nu sälja lägenheten och då kräver min fru att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten. Vi kommer inte att köpa någon ny lägenhet, vi kommer att bosätta oss på i vårt sommarhus istället.
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din fru kan kräva att hon ska få ta del av värdeökningen på lägenheten vid försäljning. Mitt korta svar på den frågan är att din fru inte kan kräva att få ta del av värdeökningen vid försäljning då lägenheten är din egendom. Egendom och skulder i ett äktenskapI ett äktenskap ansvarar vardera make för sina egna skulder och råder för sin egen egendom (1 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det innebär alltså lägenheten du fick i gåva tillhör dig. Om du väljer att sälja den kan din fru inte kräva att få pengar från värdeökningen. Detsamma gäller om din fru säljer egendom som tillhör henne. Vid bodelningSå länge äktenskapet fortgår har ni alltså ansvar för era egna skulder och er egen egendom. Det är först om ni gör en bodelning som man delar upp egendomen. Vid bodelning så räknar man ihop makarnas egendom som giftorättsgods (7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Giftorättsgodset ska sedan ingå i bodelningen (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Huvudregeln är att allt giftorättsgods delas lika mellan makarna efter att respektive skulder dragits av från makarnas egen egendom. Finns däremot äktenskapsförord som anger att viss egendom är enskild egendom undantas dessa från sammanslagningen (7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). SammanfattningEra respektive skulder och egendom är er egen och ni ansvarar själv för dessa. Däremot om ni skiljer er kan ni ta del av varandras egendom. Din fru kan således inte kräva att hon ska få pengar från en försäljning av din lägenhet, även om ni har bott i den under tiden ni är gifta. Genomför ni en bodelning, exempelvis i samband med skilsmässa, slås era egendomar ihop och delas lika. Vill ni förhindra detta kan ni skriva ett äktenskapsord. Med vänliga hälsningar,

Tolkning av äktenskapsförord

2021-04-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejVi har skrivit ett äktenskapsförord via en jurist, men tycker formuleringen känns lite luddig.Vår fråga är alltså om det med nedanstående formulering (som gjorts av juristen) klart och tydligt framgår att innehav samt även Avkastningen på dessa konton skall gälla som Enskild Egendom.Vid följdfråga till juristen - så kändes svaret - lika luddigt."Finansiella instrument och kontanta medel som vid var tid innestår på följande konton ska varaXXs enskilda egendom, vari NN inte ska äga någon giftorätt.ISK...Kapitalförsäkring .....All egendom som träder istället för makes enskilda egendom, liksom avkastningen därav, ska vara enskild.All övrig egendom i boet ska vara giftorättsgods"Är jag helt skyddat för framtiden iom denna formulering? Skall sägas att maken har särkullbarn.
Maja Elken |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om erat äktenskapsförord kommer att få den verkan att du blir skyddad vid en eventuell äktenskapsskillnad, dvs om ni skulle skilja er eller om din make skulle avlida. Reglerna som är relevant i ditt fall finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).Vad är giftorättsgods?Giftorättsgods är den egendom som inte är enskild egendom, enligt 7 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att all egendom som makarna har i ett äktenskap är giftorättsgods och giftorättsgodset ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller vid ett dödsfall, enligt 10 kap. 1 § ÄktB. Man kan göra giftorättsgods till enskild egendom genom ett äktenskapsförord precis som ni gjort, enligt 7 kap. 2 § ÄktB.Hur tolkas ett äktenskapsförord?Äktenskapsförord är klassat som ett avtal och utgångspunkten när man tolkar avtal är utgå ifrån viljeförklaringen som tar uttryck i orden i avtalet. Det som är skrivet i äktenskapsförordet är alltså det som ska gälla, svårigheter kan dock uppkomma vid begreppsval som går att tolka på flera sätt. De flesta problemen som är kopplade till tolkning av avtal som äktenskapsförord är att de är skrivna av personer som saknar juridiska kunskaper.Vad innebär detta för dig?Ditt äktenskapsförord är författat av en jurist vilket till en början är en bra utgångspunkt då jurister besitter kunskap om hur ett avtal ska formuleras så att det enkelt kan tydas utan tolkningssvårigheter. För att förklara innebörden av det äktenskapsförord din jurist har författat skulle jag säga att det innebär följande: De medel som finns på dina konton ska vara dina vid en skilsmässa/dödsfall, om du köper något för dessa pengar blir även denna egendom din enskilda. Även den avkastning du får på denna egendom blir din enskilda (detta innebär att om du t.ex. köper ett hus för pengarna på ditt konto är huset ditt enskilda men även pengarna du skulle få om du skulle hyra ut detta hus). Resterande egendom är er gemensamma och ska därmed ingå i giftorättsgodset och delas på vid skilsmässa/dödsfall. Att din make har särkullbarn påverkar inte innebörden av ert äktenskapsförord. Vänliga hälsningar,