Makars egendomsförhållanden: enskild egendom, äktenskapsförord och ansvar för makes skulder

2019-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag ska gifta mig och har lite frågor om äktenskaprsförord och vad som räknas som enskild egendom. Har läst lite olika information och hoppas att ni kan klargöra vad som gäller.Jag har på mitt privata bankkonto pengar som jag fått som gåva av en släkting samt mina egna besparingar och summan ändras varje månad, ingår dessa pengar i en eventuell bodelning? Om ja, hur behöver vi uppdatera äktenskaprförordet varje gång summan ändras? En annan fråga är att min blivande make har ett privatlån sedan tidigare. Om något händer, kommer jag att behöva betala detta lån? Finns det ett sätt att ange detta lån som enskilt för att undvika att jag blir betalningskyldig vid eventuell bouppteckning? Tacksam för svar!
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Vad räknas som enskild egendom? Pengar på bankkonto? Gåva från släkting?Huvudregeln för äktenskap är att all egendom utgör giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är egendom som har blivit enskild genom äktenskapsförord eller genom gåva, testamente eller förmånstagarförordnande med villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB).Gåvan från släktingen: Fanns det uttryckt som gåvovillkor att pengarna skulle vara din enskilda egendom så är det gällande. Var det däremot inte uttryckt är pengarna giftorättsgods och kommer att ingå i en bodelning vid äktenskapsskillnad/dödsfall om ingen förändring görs genom äktenskapsförord. Dina besparingar på bankkontot: Står det inte något i äktenskapsförord om att pengarna på ditt privata bankkonto ska vara enskild egendom så är det fråga om giftorättsgods och pengarna ska då ingå i en eventuell bodelning. Äktenskapsförordets betydelseMed hjälp av äktenskapsförord har ni möjlighet att ändra på era egendomsförhållanden och göra egendom till enskild så att den inte delas mellan er vid en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB). Ni kan t.ex. skriva in att pengarna på bankkontot ska vara din enskilda egendom. Om så görs är det vanligaste att inget särskilt belopp anges eftersom ni då inte behöver uppdatera äktenskapsförordet varje gång någon förändring sker på bankkontot.Skyldighet att betala makens lånVarje make råder själv över sin egendom och svarar för sina skulder. Du är alltså inte ansvarig för din makes privatlån (1 kap. 3 § ÄktB). Däremot kommer det gå till så att din makes lån kommer att täckas av dennes del i bodelningen mellan er som sker i samband med bouppteckningen vid ett eventuellt dödsfall. Det innebär alltså att en del av din makes egendom kommer att täcka privatlånet, vilket medför att den egendom som delas gemensamt minskar något från hans sida men vilket också innebär att du inte är ansvarig för hans lån på något sätt utan det helt enkelt betalas av ändå i bouppteckningen med det värde som avsatts (11 kap. 2 § ÄktB).Exempel: Du har 100 tkr i giftorättsgods. Din make har också 100 tkr i giftorättsgods och ett privatlån på 20 tkr. Till bodelning går dina 100 tkr och 100 tkr-20 tkr = 80 tkr från din makes sida. Totalt till bodelningen återstår 180 tkr som delas lika, dvs. vardera andelen utgör 90 tkr samtidigt som 20 tkr har "avsatts" för din makes privatlån så att det kan betalas av vid ett eventuellt dödsfall. Sammanfattningsvis står du alltså inte för din makes privatlån och blir inte betalningsskyldig för det, utan det regleras ändå i bodelning och bouppteckning. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Ta också gärna kontakt med oss här om ni skulle vilja ha hjälp med upprättande av äktenskapsförord. Med vänlig hälsning,

Behöver egendomsförteckning i äktenskapsförord uppdateras?

2019-04-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Är gift med testamente och äktenskapsförord pga att vi har särkullebarn och inga gemensamma.Äktenskapsförordet säger att all egendom som någon av oss förvärvat före äktenskapets ingående eller därefter förvärvar, skall vara den förvärvandes enskilda egendom, som den andre således inte skall ha giftorätt i. Förteckning över varderas nu ägda egendom enligt nedan...Förteckningen är inte up to date, eftersom det skrevs 1998. Jag har mina fastigheter i ett AB, som jag fick i gåva av min man. Namn och verksamhet byttes , ägare blev jag till 100%, men min fråga är hur viktigt det är att uppdatera egendomsförteckningen. Tänker mest på mitt AB med mina fastigheter i, eftersom bolaget har varit min mans..Det är enbart min dotter som ska ärva mig och det har jag också ett skrivet testamente på
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom ni har ett äktenskapsförord som anger att all egendom ska vara enskild så är en uppdaterad egendomsförteckning inte av någon direkt betydelse i lagens mening. Om ert äktenskapsförord hade angivit att bara viss bestämd egendom skulle vara enskild hade det varit viktigt att noggrant specificera vilken egendom som avsågs, men vid äktenskapsförord som gäller all egendom finns inget egentligt krav på en förteckning. Däremot kan det förstås vara till nytta för er att ha koll på vilken egendom som är vems, men detta behöver inte stå med i äktenskapsförordet.Vad gäller ditt AB förstår jag det som att det fanns med i förteckningen över din mans egendom när ni skrev äktenskapsförordet. Detta har dock inte någon betydelse för din rätt till det eftersom ett äktenskapsförord inte reglerar vilken egendom som tillhör vem, utan bara om giftorätt ska gälla eller inte. Så länge ägarövergången är giltig är ditt AB din egendom som enligt ert äktenskapsförord är enskild.Det ni skulle kunna göra för att undvika förvirring i framtiden är att skriva ett nytt äktenskapsförord med samma innehåll, men inte ta med någon förteckning över vilken egendom som är vems, utan behandla det separat. Det är ingenting som måste göras, men det skulle kunna göra ert äktenskapsförord tydligare eftersom ni då undviker risken att det tolkas som om det bara gäller den egendom som listas i förteckningen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Utgör bilarna enskild egendom eller giftorättsgods?

2019-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |I vårat äktenskapsförord står det: All egendom som någon av oss förvärvad före, under eller kommer att förvärva under äktenskapet, samt all avkastning på sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, får genom testamente eller gåva, samt avkastning av sådan egendom, vara mottagarens enskilda egendom med följden av den andre maken saknar giftorätt i den egendomen. Min fråga är: Nu då min make har avlidit så står han på 2 st bilar i bilregistret, Värde ca 5000 kr per styck. Ingår det i detta äktenskapsförord? Inget annat är skrivet. Maken har en son i ett tidigare förhållande. Har jag också rätt till dessa bilar?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!När blir ett äktenskapsförord giltigt?För att åstadkomma ett giltigt äktenskapsförord finns det tre krav som ska vara uppfyllda enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken:1. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt,2. Det ska undertecknas av makarna och3. Det ska registreras hos Skatteverket.Har du rätt till din makes två bilar?Förutsatt att äktenskapsförordet du och din make upprättade tillsammans uppfyller ovanstående krav gäller precis det som står i äktenskapsordet. Erat äktenskapsförord anger att allt du och din make själva förvärvat innan och under äktenskapet samt sådant som förvärvats genom testamente eller gåva utgör enskild egendom. Detta innebär alltså att bilarna som står registrerade på din makes namn tillhör honom om det är han som har förvärvat dessa, eller fått de genom testamente eller gåva. Bilarna är därmed din makes enskilda egendom och du har ingen rätt till dessa genom bodelning.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Enskild egendom på gemensamt bankkonto - hur fördelas det?

2019-04-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Om man har ett skrivet äktenskapsförord (där det står att det som x äger tillhör x och det som y äger tillhör y), men man även har ett gemensamt bankkonto, innebär det att pengarna som sätts in där är gemensamma oavsett vems pengarna är från början?
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pengar som sätts in på ett gemensamt konto blir gemensamma oavsett vems pengarna är, förutsatt att det inte är enskild egendom. Detta förutsätter så klart att båda parterna har tillgång till bankkontot. Vid en skilsmässa fördelas era tillgångar och skulder, och pengarna på bankkontot fördelas 50/50 också. Ett äktenskapsförord kan dock innebära att en sådan fördelning av pengarna på kontot inte ska ske. Det krävs dock att ni specificerat i äktenskapsförordet att en viss summa pengar - som senare sätts in på det gemensamma bankkontot – är enskild egendom.Exempel: Om du enligt äktenskapsförordet har 100 000 kr som ska vara din enskilda egendom, och du sedan sätter in de pengarna på ett gemensamt bankkonto, kommer pengarna fortfarande att vara din enskilda egendom vid en skilsmässa. De kommer inte fördelas 50/50, förutsatt att inga andra pengar sätts in och inga uttag sker.Det kan alltså bli problematiskt om pengarna blandas med andra pengar som inte är enskild egendom, det vill säga att någon av er sätter in pengar på kontot, och det därefter sker fler insättningar och flertalet uttag. Det blir i sådana fall svårt att särskilja vilka pengar som är enskild egendom. Det har skett en sammanblandning som kan leda till alla pengarna på kontot blir gemensam egendom. Jag förstår att detta kan verka lite udda med tanke på att vi idag har banksystem som kan spåra alla insättningar, uttag osv. Men det är nämligen så att det ska gå att särskilja "samma pengar" som sattes in som enskild egendom. Tänk därför på att lägga undan enskild egendom i ett bankkonto som inte är gemensamt för att undvika en sammanblandning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet, så återkommer jag.Vänligen,

Lönt med äktenskapsförord?

2019-04-24 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag och min sambo ska gifta oss snart och jag undrar lite om äktenskapsförord och testamente.Ingen av oss har några vidare tillgångar när det gäller pengar och ingen av oss äger hus eller något sådant. Det enda dyrbaraste någon av oss äger är jag som äger en bil. Måste man skriva eventuellt äktenskapsförord innan äktenskapet eller kan man upprätta ett sådant efter? Vi är osäkra på om vi verklgen behöver ett äktenskapsförord eftersom ingen av oss har några vidare tillgångar. Min sambo har tänkt upprätta ett testamente senare under hösten eftersom han har två barn sen ett tidigare förhållande. Kanske räcker det med det sen? Mest tänker jag som skydd för mig om det skulle hända något med honom sen, då vill inte jag bli tvungen att sälja eventuellt hus vi kanske köpt för att köpa ut dem. Hälsningar Natalie
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ja, ett äktenskapsförord kan inrättas efter ni har gift er. Båda makarna måste skriva under och det börjar gälla den dagen det kommit in till skatteverket, 7:3 äktenskapsbalken.Har ingen av er någon egendom av högre värde brukar det ses som onödigt att skriva ett äktenskapsförord. Huvudregeln vid en bodelning (när en make gått bort eller vid äktenskapsskillnad) är att all egendom delas 50/50 mellan makarna. Personlig egendom så som kläder, smycken och glasögon brukar inte ingå i hälftendelningen, sålänge egendomen inte är av högt värde, 10:2 äktenskapsbalken.Testamenterar din make all sin egendom åt sina två särkullsbarn så innebär det att de kommer få hela hans lott. Alltså hälften av er totala egendom, han kan ej testamentera mer än det. Skriver ni äktenskapsförord så att hans lott är mer eller mindre än 50 % så kan han fortfarande testamentera bort hela sin lott, men fortfarande inte något av din.Det finns dock ett skydd för efterlevande make, stora basbeloppsskyddet som går före testamente, 3:1 2 st ärvdabalken. Regeln innebär att efterlevande make alltid har rätt att behålla 4 x prisbasbelopp (2019 är ett basbelopp = 46 500 kr), alltså ifall efterlevande make har rätt att behålla, genom sin lott + så mycket från den bortgångne att det uppgår till 186 000 kr. Vad som blir över från den bortgågne kan hen testamentera bort.Hoppas du fått svar på dina frågor!

När får äktenskapsordet sin betydelse?

2019-04-19 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag har skrivit ett äktenskapsförord när jag gifte mej eftersom jag har några hundra tusen på banken, ett arv efter mina föräldrar, och hade det innan vi gifte oss, vi bor i ett hus som min man o jag äger ihop. Jag jobbar deltid och min man är pensionär med jättedålig pension. Han miste sitt bostadstillägg när vi flyttade ihop. Jag undrar varför jag måste dela med mej av min lilla förmögenhet, jag har ju skrivit äktenskapsförord att det är min enskilda egendom?Han får inget bostadstillägg pga mina pengar. Vad är det för vits med ett äktenskapsförord? Är det endast inför en bodelning? Vi har barn på varsitt håll. Mvh
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Genom ett äktenskapsförord kan två makar eller blivande makar avtala att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hens enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket äktenskapsbalken). Med enskild egendom avses sådan egendom som inte är föremål för bodelning. Äktenskapsordet får alltså betydelse endast vid en bodelning.Inkomster och tillgångar är sådana faktorer som påverkar bostadstillägget. Ska bostadstillägget ges till en gift person så beaktas båda makarnas inkomster och tillgångar. Det spelar alltså ingen roll om dina tillgångar är din enskilda egendom, de kommer fortfarande att påverka bedömningen för hur mycket bostadstillägg din man kommer att få.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Vad kostar det att upprätta eller ändra ett äktenskapsförord?

2019-04-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vad kostar det att skriva om ett äktenskapsförord
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vill ni ändra ett tidigare äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och ansöka om att få det registrerat. I det nya äktenskapsförordet skriver ni vad som gäller nu. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som kan skrivas inför eller under äktenskap. Äktenskapsförord har formkrav som krävs för att det ska vara juridiskt bindande. Det krävs att det är skriftligt, underskrivet av makarna samt registrerat hos Skatteverket (enligt 7 kap. 3 § ÄktB). Om ni väljer att skriva äktenskapsförordet själva så är enda kostnaden registreringen hos Skatteverket på 275 kr. Om ni däremot får hjälp att skriva äktenskapsförordet så kan det kosta olika mycket beroende på vem ni anlitar för att göra det. Vi har på Lawline olika paketerbjudande, kontakta mig på isabella.vasiliou@lawline.se för vidare information om priser. Vänligen,

Är mina egendomar säkra i äktenskapet?

2019-04-16 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är nygift har barn sedan tidigare min nya make har 2 barn i förra äktenskapet.Jag äger allt lösöre samt bostaden allt enl kontrakt/testamente/gåvobrev samt mina bankkonton. Min man har nyttjande rätt så länge han lever sedan ska min barn ärva mig.Min make önskar inget arv till sina barn utan vill ha kul för pengarna så att pengarna är helt slut vid hans död.Sitter jag säkert?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag är osäker på vad exakt du menar med att sitta säkert men jag kommer förklara vad som gäller angående vardera egendomar inom ett äktenskap. Regler som är aktuella för din situation finns i äktenskapsbalken, förkortat ÄktB. Som jag förstår det äger du allt som enskild egendom, vilket innebär att vid en bodelning kommer egendomen inte att räknas med som giftorättsgods och inte heller delas med din make. Enskild egendom är sådan egendom som särskilt föreskrivits ska vara enskild genom äktenskapsförord, testamente, gåva, arv m.fl. (7 kap. 2§ ÄktB). Den enskilda egendomen får du fritt förfoga över enligt huvudregeln att vardera make råder över sina egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3§ ÄktB). En bostad som båda lever i tillsammans räknas som gemensam bostad samt gemensamma möbler, hushållsmaskiner m.m räknas som gemensamt bohag, och detta oavsett om det är samägt eller enskild egendom (7 kap. 4§ ÄktB). Har ni gemensamt bostad och bohag får den ena maken inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt göra sig av med egendomen utan den andra makens samtycke (7 kap. 5§ ÄktB). Alltså behöver din make ditt samtycke för att eventuellt göra sig av med era gemensamt använda saker i hemmet. Undantaget från samtyckesregeln finns i andra stycket, och gäller för gemensam bostad som är enskild egendom till ena maken, på grund av gåva, testamente eller arv. Är bostaden din enskilda egendom med anledning av någon av de grunderna så krävs inte samtycke från din make, då undantaget hänger samman med tidigare nämnda huvudregel och du får fritt råda över bostaden. Som sammanfattande svar till dig, vill jag säga att om du äger det mesta av era egendomar så innebär det att det också är du som har rätt att råda över dessa. Din make kan inte heller göra sig av med dessa utan ditt samtycke. Detta är under förutsättning att din egendom särskilt har föreskrivits som till dig enskild egendom. Om du går bort före din make, kommer allt som inte är enskild egendom att delas varav han får hälften dvs sin del av bodelningen och dina barn kommer ärva din del plus dina egendomar som är enskild egendom (3 kap. 1§ ärvdabalken och 2 kap. 1§ andra stycket ärvdabalken).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar får du gärna återkomma till oss. Med vänliga hälsningar!