Vad gör ett äktenskapsförord?

2019-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag är gift med min man sedan 2 år tillbaka, vi har idag ett gemensamt barn,Min man vill nu starta eget bolag med 3 andra och de har gemensamt beslutat att samtliga parter som är gifta skall skriva äktenskapsförord, innan de startar igång.Nu undrar jag varför jag/vi måste skriva ett äktenskapsord?Enligt min man vill han självklart att jag ska få lika mycket andel/pengar om det skulle hända att vi skilejr oss i framtiden. Men varför då äktenskapsförord? Behövs detta då?Behöver man ha en jurist som ser över detta på något sätt? För min skull dvs när man skriver på avtalet eller anordnar äktenskapsförord?Tack på förhand,
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tänker börja med att ge en snabb redogörelse för vad som händer med egendomen när ett äktenskap upphör att gälla. På så sätt blir det lättare att förstå vad ett äktenskapsförord får för konsekvenser. Därefter ger jag exempel på vad som kan hända din mans bolag om ni upprättat ett äktenskapsförord eller inte. Slutligen sammanfattar jag mitt svar.Vad händer med egendom vid äktenskapskillnad?När ett äktenskap upphör fördelas alla egendom som är att klassificera som giftorättsgods lika mellan makarna (10 kap. 1 § äktenskapsbalken och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskap kan upphöra antingen genom skilsmässa eller om den ena maken avlider (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). All egendom är giftorättsgods om inte annat beslutats via äktenskapsförord eller att personen fick egendomen med villkoret att det skulle vara enskild egendom (7 kap. 1 och 2 § äktenskapsbalken). Ett exempel på det senare är om någon ärvt en soffa och det stod i testamentet att soffan skulle vara enskild egendom. Så om du och din make inte upprättar något äktenskapsförord och ingen ärvt något som ska vara enskild egendom så kommer ni dela lika på allt. Skulle ni upprätta ett äktenskapsförord som t.ex. säger att dina makes tavla ska vara enskild egendom så delar ni lika på allt förutom tavlan. Vad kan hända med bolaget?Bolaget kan med tiden växa och bli värdefullt. Säg att det blir värt 10 miljoner och att ni då skiljer er. Då kan han behöva sälja sin del av bolaget så att era totala 14 miljoner ska kunna fördelas lika mellan er. Då kan kontrollen över bolaget gå förlorat. Någon annan kan ta över kontrollen vilket kan bli besvärligt. Dels när det kommer till att samarbeta med de andra ägarna, dels förändra vad din man och de andra skapat. Ett äktenskapsförord kan dock säkra så att en skilsmässa med dig inte äventyrar kontrollen över bolaget. Det kan dock också betyda att du inte får ut lika mycket vid en skilsmässa eftersom värdet på det inte delas lika mellan er. När skriver ett äktenskapsförord är ni dock ganska fria att hitta lösningar som passar er. Så att bolaget inte går förlorat men att egendomen ändå delas lika så långt det går. Jag känner inte till några detaljer om er ekonomi och det blir därför svårt för mig att ge er några konkreta tips. Informationen ovan kan dock hjälpa dig att förstå vad ett äktenskapsförord gör. Jag skulle råda dig att boka ett möte med våra jurister för att skräddarsy ett äktenskapsförord för just era behov. Det kan du göra här: https://www.lawline.se/boka Sammanfattningsvis påverkar ett äktenskapsförord hur egendom fördelas när ett äktenskap upphör. Upprättas inget sådant delas egendomen lika. Ökar bolaget mycket i värde kan din man behöva sälja sina delar i det för att kunna fördela egendom lika. Det kan göra att bolaget försvagas. Jag vill dock poängtera att ingenting tvingar dig att ingå ett äktenskapsförord - du kan fritt välja. Att din man och tre andra bestämt att de ska skriva äktenskapsförord är mellan dem. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varm välkommen med en ny!Vänligen,

Går det att upprätta ett äktenskapsförord utan den andre makens godkännande?

2019-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Tänkte ställa en fråga angående min blivande äktenskap och mina besparingar som jag har.Jag skall gifta mig i sommras med en tjej från Kroatien(jag har pengar mina besparingar och vill gärna skydda de pengarna ifall det kommer eventuellt skillsmäsa i framtiden).Problem är att i min kultur känns inte rätt att i början av äktenskap skriva äktenskapsförord kontrakt (kan jag skriva detta kontrakt utan min flickvän ,med hjälp av nån mydnighet för att behålla mina besparingar skydda de).MVH
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först vill jag bara klargöra att jag kommer besvara din fråga utifrån svensk lag, om ni istället skulle gifta er enligt kroatisk lag och bo där så skulle svaret antagligen bli annorlunda. Först kommer jag förklara vad som krävs för ett giltigt äktenskapsförord och längst ner kommer jag skriva ett kort sammanfattat svar på din frågaEftersom din fråga handlar om äktenskapsförord blir äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Vad krävs för ett giltigt äktenskapsförord?Allt som är din enskilda egendom efter att du gift dig är det som regleras i ÄktB 7 kap. 2 §. Genom ett äktenskapsförord kan makar bestämma att viss egendom ska vara den ena makens enskilda egendom, ÄktB 7 kap. 3 §. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket, ÄktB 7 kap. 3 §. Alltså måste både du och hon du ska gifta dig med underteckna äktenskapsförordet. Du kan inte upprätta äktenskapsförordet utan hennes underskrift. Svar: Nej. Ett äktenskapsförord kräver båda makars underskrift. Du kan alltså inte upprätta ett äktenskapsförord ensam eller tillsammans med någon myndighet, utan du måste ha hennes underskrift för att det ska vara giltigt. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Kan man vara gift och särbo?

2019-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag och min man bor i hus men jag vill tillbaka till min hemstad. Han vill bo kvar. Jag har fått en lägenhet men han vill inte flytta dit med mig. Kan vi bo som särbor fast vi är gifta?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att vara i ett äktenskap med någon och inte bo ihop. Lagen tvingar inte gifta par att bo ihop. Det är alltså fullt möjligt att bo på olika adresser och fortsätta vara gifta. Ert äktenskap upphör inte att existera för att ni inte bor ihop. Det är er frihet att själva bestämma vart ni vill bo. Att bo som '"särbor" innebär i vanligt språkbruk att man har ett förhållande med någon, men att man inte bor stadigvarande tillsammans. Därmed kan ni alltså bo som "särbor" fastän ni är gifta.Vänligen,

Rätt till huset som är enskild egendom

2019-01-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man köpte vårt hus tre månader innan vi flyttade ihop och gifte oss två år senare, 1992. Äktenskapsförordet säger att "all egendom som var och en äger samt framtida avkastning av densamma skall vara var och ens egendom." Nu blir det ev. skilsmässa. Jag undrar om jag inte har någon rätt i huset efter 27 år?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni upprättat ett äktenskapsförord som anger att egendomen är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en bodelning vid skilsmässa utan tillfaller den som äger egendomen (7 kap. 2-3 § äktenskapsbalken). Enskild egendom kan endast ingå i bodelningen om ni är överens om det (10 kap. 4 § äktenskapsbalken).Med vänliga hälsningar

Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?

2019-02-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan ett testamente upphäva ett äktenskapsförord?
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kortfattat är svaret på din fråga att, nej, ett testamente kan inte upphäva ett äktenskapsförord.I brist på närmare information om din situation kan jag dock inte närmare avgöra vad det exakt handlar om i ditt fall. Jag kan dock i generella termer beskriva lite om förhållandet mellan äktenskapsförord och testamente.Ett äktenskapsförord bestämmer endast vad som ska vara enskild egendom av vardera makes egendom. I testamente kan man också förordna om att egendom som ska ärvas ska vara enskild egendom hos den som ärver egendomen. De kan alltså delvis ha samma effekt, men endast i denna beskrivna situationen. I övrigt har de olika effekt och är därför inte oförenliga- Testamente avgör i generellt uttryckt vem som ska få vad vid en persons död. Mot bakgrund av dessa fakta är det svårt för mig att komma på en situation där ett äktenskapsförord skulle kunna strida mot ett testamente.En möjlig situation som skulle kunna ge upphov till funderingar är dock följande. Det är att en make i ett äktenskap har fått ett arv om förordnande om att det arvet ska vara makens enskilda egendom. Samtidigt kan makarna i äktenskapet ha upprättat flera äktenskapsförord, varav det sista av innehållet att all makarnas egendom ska utgöra giftorättsgods. Då är frågan om den ärvda egendomen ska ha karaktären av enskild egendom eller giftorättsgods. Svaret är att den ärvda egendomen, som har en föreskrift om att den ska utgöra makens enskilda egendom, fortfarande kommer utgöra just enskild egendom. Detta följer av bestämmelsen i 7 kap 3 § äktenskapsbalken.I övrigt har jag svårt att tänka mig en situation där ett testamente och ett äktenskapsförord skulle strida mot varandra. Detta innebär att ett testamente inte kan upphäva ett äktenskapsförord, och inte heller det omvända att äktenskapsförordet går före testamentet. Dessa två handlingar gäller bägge två samtidigt, men har olika effekt. Ett äktenskapsförord avgör vad som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom, medan ett testamente avgör vem som ska få viss egendom efter en persons frånfälle.Om du vill ha ett exempel på hur förhållandet är mellan äktenskapsförord och testamente i en konkret situation kan jag hänvisa till följande svar på Lawline https://www.lawline.se/answers/aktenskapsforord-eller-testamente-vilken-handling-galler.Jag hoppas att du fått lite klarhet i din situation. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Genom äktenskap blir vardera makes egendom giftorättsgods i brist på annat förordnande

2019-02-10 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min man och jag gifte oss i Augusti 2018 och han har tvåbarn, jag flyttade in i hans hus och har bott i det sen 2006 men först som sambos och då undrar jag om jag ärver någon del av huset inget äktenskapsförord är skrivet.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att han hade köpt huset för sig själv och redan ägde det när du flyttade in. Det hade i regel inneburit att du inte hade haft rätt till det vid en bodelning ifall ni var sambos. Huset hade inte varit en del av er samboegendom.I och med ert äktenskap ändras dock det. Som gifta är all er egendom giftorättsgods såvida inte annat sägs. Eftersom inget äktenskapsförord är skrivet är huset giftorättsgods Giftorättsgods ska delas mellan er ifall ni skiljer er. Detta innebär alltså att du har rätt till halva huset vid er skilsmässa, vanligtvis löses detta genom att ena parten blir utköpt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur räknas avkastning när äktenskapsförord gjort egendom enskild?

2019-01-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej,Jag och min fru är i färd att skriva äktenskapsförord och jag har en fråga kring aktieinnehav. Om jag i äktenskapsförordets omfattning bokstav väljer alternativ A - "All egendom som vi nu äger och i framtiden förvärvar ska vara vardera makens enskilda egendom. Här ingår även egendom som vi erhållit samt kommer att erhålla genom gåva, arv och testamente."Innebär detta då att mina nuvarande och kommande aktier i mitt ISK konto och Pensionsförsäkrings Konto samt utdelningar blir min enskilda egendom?Tack för svar.Mvh
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör vad som ska tas med i en bodelning eller inte vid äktenskapets upplösande. Där tas giftorättsgods med men inte enskild egendom (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan bli enskild genom ett bestämma så i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p. äktenskapsbalken). Det är vad ni är i färd med att göra. Av din fråga framgår att äktenskapsförordet föreskriver att "all egendom" ska vara enskild. Det ska tolkas så att även dina aktier och innehållet i pensionsförsäkringskontot är enskild egendom. Således ska det inte tas med i en bodelning utan du ska få behålla det. Utdelningen (eller avkastningen) berör lagtexten särskilt. Det går att läsa att avkastning från enskild egendom blir giftorättsgods (och ska tas med i bodelning) om inte annat anges i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § 2 st. äktenskapsbalken). Frågan blir därför hur äktenskapsförordet ska tolkas på avkastning. Står inget om det ska det ju enligt lagen räknas som giftorättsgods. Eftersom ni har formuleringen "all egendom" ska ju avkastning räknas in där och därför vara enskild egendom. Högsta Domstolen har i en dom tagit ställning till ett liknande fall (NJA 1987 s. 815). Det äktenskapsförordet sa att inget giftorättsgemenskap skulle finnas mellan makarna. Inte heller här nämndes alltså avkastning direkt men Högsta Domstolen tolkade det som att avkastning ingick i det. Därför hade det angivits i äktenskapsförordet att avkastning skulle vara enskild egendom. Ditt fall liknar mycket detta. Ni har inte uttryckligen skrivit att ni inte ska ha någon giftorättsgemenskap men dock att allt ska vara enskild egendom. Det ska gälla såväl nuvarande egendom och kommande. I praktiken blir därför konsekvenserna densamma. Ingen egendom är giftorättsgods och ingen giftorättsgemenskap finns. Avkastningen från din aktier och konton ska därför också anses som enskild egendom och inte tas med i bodelning.Vad som kan tilläggas är att enskild egendom är en klassificering som inte har med äganderätten att göra utan vad som ska ingå i en bodelning. Köper ni en bil tillsammans så blir ni delägare till den. Enligt äktenskapsförordet är den enskild egendom. Därför kommer halva bilen bli din enskilda egendom och andra halvan din frus enskilda egendom. Högsta Domstolen har slagit fast att samäganderätt kan bli aktuellt även fast ni inte uttryckligen köper något ihop. T.ex. om du eller din fru köper en matta med syftet att ni tillsammans ska ha den i ert hem, båda har inkomst och att ni hjälps åt med er gemensamma bostad så äger ni i lagens mening egendomen ihop (NJA 1992 s. 163). Det kan också gälla dyrare inköp som en bil eller en tv. Detta kommer dock inte att bli aktuellt när det kommer ditt aktieinnehav eller enskilt fritidsintresse då de knappast kan anses köpas in för er bådas skull. En tumregel är: kan detta anses köpas för båda oss? Kommer det här användas av båda oss?Äktenskapsförordet måste också vara skriftligt och undertecknat av båda er makar för att vara giltigt. Ni måste också registrera det hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Sammanfattningsvis kan sägas att aktier och innehållet i pensionsförsäkringskontot är enskild egendom enligt ert äktenskapsförord. Avkastningen ska också tolkas in i den formuleringen och ses som enskild egendom. Enligt formuleringen gäller det både egendom som ni nu har och kommer att få. Därför kommer nuvarande och kommande aktier i ditt ISK och innehållet i pensionsförsäkringskonto samt utdelningar bli din enskilda egendom.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Äktenskapsförord gällande pensionskonto

2019-01-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, jag har en fråga. Jag och min man ska skriva ett äktenskapsförord. Min man är pensionär och jag har ca 10 år kvar till pensionen. Vi har särkullebarn. Jag spar pengar till min pension på ett vanligt bankkonto som jag överför från mitt lönekonto lite då och då. Räcker det att jag anger detta pensionskonto som enskild egendom i äktenskapsförordet?
Nora El Massry |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Syftet med ett äktenskapsförord är att reglerar makarnas egendom vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsförordet behöver sedan undertecknas av båda makarna och registrera hos Skatteverket för att det ska anses vara giltigt, 7 kap. 3 § ÄktB. Ett äktenskapsförord är alltså ett avtal mellan makarna som reglerar vilken egendom som ska vara enskild och vilken egendom som ska klassificeras som ett giftorättsgods.Om du vill att pengarna som finns i pensionskontot ska vara din enskilda egendom och endast tillfalla dig vid en eventuell skilsmässa är äktenskapsförord det sättet att reglera detta. Alltså blir svaret ja på din fråga – det räcker för dig att upprätta ett äktenskapsförord med din make - för att få bankkontot till din enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar