Gäller äktenskapsförord på samma sätt vid dödsfall som skilsmässa?

2019-06-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Min fru och jag ska upprätta ett heltäckande äktenskapsförord där jag äger min bostadsrätt.Min fråga: gäller lika regler vid en ev skilsmässa eller min bortgång? Ärver mina barn mig vid min bortgång?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Ett äktenskapsförord reglerar egendomsförhållandena mellan dig och din fru för det fall att ni exempelvis skulle skilja er. Genom äktenskapsförord kan det avtalas om att viss egendom ska vara enskild sådan (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB). När ett äktenskap avslutas (såväl vid skilsmässa som vid dödsfall) ska det ske en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). För det fall att ni skiljer er kommer således inte din bostadsrätt att ingå, om den är din enskilda egendom genom äktenskapsförord.Skulle du avlida ska det också ske en bodelning enligt ovan. Bostadsrätten kommer då inte heller att utgöra giftorättsgods. Den kommer däremot att ingå i din kvarlåtenskap. Närmsta arvingar är dina barn (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Är du gift och det är era gemensamma barn kommer däremot din fru att ärva dig, och barnen ärver dig som efterarvingar först den dagen din fru går bort. Skulle barnen däremot vara särkullbarn (dvs. att det inte är barn du har tillsammans med din fru), så har de rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB).Vänligen,

Är månggifte tillåtet i Sverige och kan mina fruar söka uppehållstillstånd i Sverige?

2019-06-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej.Om jag som man är gift med en kvinna från USA, Kina och Frankrike. Godkänner Migrationsverket att jag är gift med 3 kvinnor och alla dessa kan söka uppehållstillstånd i Sverige?När dessa har flyttat till Sverige? Är jag gift med 3 kvinnor då i Sverige?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!I Sverige är det olagligt att gifta sig om man redan är gift. Om man skulle bryta mot den lagen döms parterna till tvegifte enligt 7 kap 1 § Brottsbalken.Om månggifte ingås i ett land där det är tillåtet, är äktenskapet giltigt även i Sverige. Dock godkänns inte äktenskapet om en av personerna i äktenskapet bor i Sverige eller har svenskt medborgarskap, läs ''Svar på skriftlig fråga 2017/18:24 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)''. Förövrigt är ett mångifte inget som underlättar ansökan om uppehållstillstånd, utan det Migrationsverket kollar på vid en ansökan om uppehållstillstånd är den enskildes skyddsbehov.Det finns fall där Migrationsverket nekat uppehållstillstånd endast p.g.a mångäktenskap vilket du kan läsa om här. Detta innebär inte att alla personer som ingått mångifte kommer får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd, utan denna dom verkar mer som en signal till samhället om att Sverige arbetar för att motverka månggifte.Sammanfattningsvis finns ingen garanti för att personer som ingått ett mångäktenskap kan få uppehållstillstånd bara för att exempelvis deras man har fått det. Om månggifte ingås i ett land där det är lagligt, är äktenskapet giltigt även i Sverige, men det förutsätter att ingen i det äktenskapet har anknytning till Sverige.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen med fler frågor!Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Kan jag göra aktier i "bolag A" till enskild egendom om jag är ägare till "bolag B" som äger "bolag A"?

2019-06-12 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är ensam ägare i ett AB (bolag A), som i sin tur äger aktier i ett annat bolag (bolag B). Jag är skyldig enligt mitt aktieägaravtal i bolag B att se till att mina aktier i bolag B görs till enskild egendom när jag gifter mig. Hur funkar det nu när det är mitt AB, bolag A, som äger bolag B?
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är bland annat av äktenskapsrättslig karaktär och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendomDet finns olika sätt att se till att egendomen blir enskild. Ett sätt är att i ett äktenskapsförord skriva att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). I ditt fall är det inte du personligen som direkt äger aktierna i bolag B utan det är bolag A som gör det. Det är alltså egentligen inte din egendom, utan bolaget A:s egendom. Du är indirekt ägare genom att du äger aktierna i bolaget A. Du kan alltså inte direkt skriva i äktenskapsförordet att aktierna i bolaget B ska vara enskild egendom eftersom du inte direkt är ägare till dem. Det du däremot kan göra är att skriva i äktenskapsförordet att aktierna i bolaget A är enskild egendom. I sådana fall kommer aktierna i bolaget B indirekt också att bli enskild egendom eftersom avkastning på aktierna hamnar i bolaget A och aktierna i bolaget A är enskild egendom. SammanfattningDet går inte med säkerhet att säga vad som är den bästa lösningen eftersom jag inte har aktieägaravtalet framför mig eller vet närmare vad klausulen innebär. Det jag ser som den bästa lösningen är dock att skriva i ett äktenskapsförord att aktierna i bolaget A blir enskild egendom och att aktierna i bolaget B därigenom indirekt blir enskild egendom. Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du fler funderingar kan du kontakta vår juristbyrå. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.

Utländska äktenskap erkänns i Sverige men kan uppstå komplikationer då äktenskap inte är registrerat

2019-06-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Vi fick veta att vår far hade gift sig i Filippinerna ca tre veckor innan han gick bort hemma i Sverige. Vi undrar om detta är giltigt i Sverige? Det är inte något som är registrerat hos skatteverket.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ifall äktenskapet er far ingick i Filippinerna var giltigt enligt filippinsk lag är utgångspunkten att äktenskapet även ses som giltigt i Sverige.Eftersom äktenskapet inte är registrerat hos Skatteverket måste dock någon som hävdar att äktenskapet har ingåtts bevisa det för Skatteverket. Som situationen är nu (inte registrerat) lär man inte utgå från att det finns ett äktenskap.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan en make förhindra försäljningen av en gemensam bostad?

2019-06-18 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Frågan gäller:Ett gift par.Hon vill skilja sig och köper en bostadrätt och flyttar in där ensam. Men de kommer överens om att försöka igen och han flyttar in hos henne och skriver sig där.Nu vill hon skiljas, det fungerar inte att de bor tillsammans. Hon vill att han skaffar en egen lägenhet. Men han gör inte det, han bara bor kvar dessutom utan att betala halva hyran. Då anser hon att det enda hon kan göra är att sälja lägenheten och flytta till en ny.Kan han då förhindra förasäljningen?Hon har betalat bostadrätten ensam.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör äktenskap så är äktenskapsbalken tillämplig (1 kap. 1 § äktenskapsbalken). Kan en make förhindra försäljningen av bostadsrätten? Din fråga berör de så kallade rådighetsinskränkningarna. Bostadsrätten är makarnas gemensamma bostad, trots att det endast är den ena utav dem som har betalat för den (7 kap. 4 § första stycket 3 punkten äktenskapsbalken). Detta gör att hon inte får sälja bostadsrätten utan den andra makens skriftliga samtycke (7 kap. 5 § första stycket 1 punkten och 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken). Om samtycke saknas får domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den, men domstolen kan även på talan av den andre ogiltigförklara rättshandlingen och låta den återgå (7 kap. 8 och 9 § äktenskapsbalken). Sammanfattning Maken kan förhindra försäljningen genom att inte lämna sitt samtycke, eftersom det krävs för att man ska få sälja en gemensam bostad. Skulle försäljningen trots allt genomföras kan maken väcka talan i domstol, som då kan ogiltigförklara försäljningen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är surrogat för enskild egendom också enskild?

2019-06-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejUndrar över tolkning av mitt äktenskapsförord. Texten: "Vi....bestämmer härmed att nedan specificerad egendom, som endera av oss äger vid vigsel, eller egendom som under äktenskap kan komma att förvärvas genom arv, gåva eller testamente skall vara makes enskilda egendomEnskild egendom:Bankmedel på bankkonton i respektive innehavares namn.…(diverse möbler mm,)…"Jag har ärvt aktier o pengar. Aktierna är sålda. Det mesta av pengarna har jag investerat i en sommarstuga. Den säljs nu.Är de pengarna, som en tid varit bundna i fastigheten, fortfarande enskild egendom - eller har detta ändrats? Tackar på förhand för hjälp med dettaMed vänlig hälsning
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av äktenskapsrättslig karaktär och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enskild egendomEgendom kan göras enskild genom äktenskapsförord, vilket ni gjort i detta fall (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att egendomen inte ska ingå i en bodelning eftersom det endast är giftorättsgods som ingår i bodelning (10 kap. 1 § ÄktB). Surrogat för enskild egendom är som huvudregel också enskild egendom (7 kap. 2 § punkten 6 ÄktB). Detta innebär att aktierna var enskild egendom genom äktenskapsförordet, fastigheten var enskild egendom eftersom de var surrogat för aktierna. Även pengarna kommer vara surrogat för aktierna och därmed enskild egendom. Surrogatet är dock inte enskild egendom om något annat föreskrivits i den rättshandling som gjort egendomen enskild, vilket i detta fallet är äktenskapsförordet (7 kap. 2 § punkten 6 ÄktB). Står det i äktenskapsförordet att surrogat inte är enskild egendom är det alltså det som gäller, annars borde pengarna vid fastighetsförsäljningen ses som surrogat för enskild egendom och därmed också betraktas som enskild egendom. SammanfattningOm det inte står annat i äktenskapsförordet är egendomen att se som enskild eftersom den är surrogat för egendom som gjorts enskild genom äktenskapsförord. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Omvandla enskild egendom

2019-06-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag äger ett fritidshus med tomt som min mor gav mig som enskild gåva. Gåvan skapades innan jag gifte mig. Är fortfarande gift .Kan jag på nåt sätt "lösa upp den enskilda gåvan" till ett samägande ?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 7 kap. 3 § så kan makarna genom äktenskapsförord bestämma att enskild egendom ska vara giftorättsgods. Bestämmelserna för ett sedvanligt äktenskapsförord gäller alltså genom registrering av handlingen hos Skatteverket. Lycka till!

Samägd fastighet

2019-05-31 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej !Jag och min sambo är ihop sedan 2010 och vi bor med våra ,ej gemensamma, barn ihop i en bostad som han står som ägare för.Nu vill försäkra oss att om han går bort så ska jag inte stå utan bostad .Vad är säkrast ? Gifta sig eller bara skriva (köpa ) in mig i lagfarten så att jag står som ägare för 50% av bostaden ? Finns det andra förslag ?Med vänlig hälsning,
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline! Båda de föreslagna sätten fungerar i ert fall när det gäller samägandet av bostaden. Det finns en jämkningsregel i äktenskapsbalken (ÄktB) som handlar om att den ena parten får behålla mer av de gemensamma tillgångarna. Detta gäller dock inte vid ett dödsfall annat än till fördel för den efterlevande enligt ÄktB 12 kap. 2 §. Man ska däremot minnas att det kan hända mycket på vägen och ett äktenskap innefattar ett större åtagande än bara fastigheten i fråga. Det har också betydelse för de arv som ska delas ut vid ett dödsfall. Till exempel, om ni skulle vara gifta så har den avlidne makens arvingar rätt att ta ut sin arvslott med en gång enligt ärvdabalken (ÄB) 3 kap. 1 §. Det innebär att om den efterlevande inte har medel nog att tillskjuta till den avlidnes arvingar så uppkommer en försäljning av fastigheten. Du nämner heller inte i din fråga hur ni planerat att lösa det ekonomiska sinsemellan, kommer han att ge dig halva fastigheten i gåva eller ska även ekonomiska medel tillskjutas från din sida? Planerar ni testamenten, hur vill ni att kvarlåtenskapen ska fördelas om någon av er går bort. Ska allt vara giftorättsgods om ni gifter er eller ska något vara enskild egendom? Även detta påverkar arvsfördelningen vid ett dödsfall. Det finns många stora frågor i detta som blir svårt att besvara såhär rakt upp och ner. Därför skulle jag rekommendera att ni bokar en tid för rådgivning hos en jurist som kan sätta sig in i vad det är ni behöver i ert specifika fall och kan ge förslag efter precis det som ni vill uppnå. Ni kan även boka en rådgivningstid hos oss på www.lawline.se/boka. Finns inga andra tveksamheter eller tillgångar att tala om så går det som tidigare nämnt bra med vilket som. Du kan skriva in dig på lagfarten som ägare tillsammans med din sambo eller så kan ni gifta er och genom det få fastigheten att bli giftorättsgods enligt ÄktB 7 kap. 1-4 §§. Jag hoppas att ni fått lite hjälp på vägen även om det blev mycket att ta in och snarare kanske uppkom fler frågor! Lycka till!