Påverkar ett äktenskapsförord arvsfördelningen?

2020-10-22 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Vår mamma har avlidit. Inom äktenskapet med vår pappa finns ett äktenskapsförord som innebär att all lös egendom i lägenheten tillsammans med alla medel på mammas bankkonton, inklusive aktier, är hennes enskilda egendom. Förstår att om äktenskapsförordet inte funnits då hade vår pappa fått ärva henne och vi barn fått vänta tills pappa går bort. Vad gäller nu? Är det enbart vi barn som ärver henne?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att det inte finns några särkullbarn inblandade. Äktenskapsförordet kommer därför inte påverka arvet i det här fallet. Detta på grund av att äktenskapsförordet endast får verkan vid bodelning. Eftersom din mamma avlidit ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som inte är enskild är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att din mammas enskilda egendom inte ingår i bodelningen. Giftorättsgodsets värde kommer beräknas, läggas samman och sedan delas lika mellan makarna (11 kap. 1 och 3 § ÄktB). Din mammas andel efter bodelningen kommer utgöra arvet efter henne. Eftersom ni barn är er mammas bröstarvingar har ni rätt att ärva henne (2 kap. 1 § ÄB). Dock kommer er pappa ärva först eftersom de var gifta (3 kap. 1 § ÄB). Ni barn kommer sedan ärva när er pappa går bort. Sammanfattningsvis så påverkar äktenskapsförordet inte arvsfördelningen om det inte är så att det finns några särkullbarn. Er pappa kommer ärva all er mammas egendom först och ni barn kommer ärva när er pappa avlider.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Vad är viktigt att tänka på vid (totalt) äktenskapsförord och hur fördelas samägd fastighet?

2020-10-13 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej, Vad är viktigt att tänka på vid totalt äktenskapsförord ? Om man äger hus tillsammans 50/50 hur delas det då vi separation?Annat som är viktigt att känna till?Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag strukturerar mitt svar genom att först kort ta upp begreppet "totalt äktenskapsförord" för att därefter besvara fördelningen av huset vid separation och vad som är viktigt att känna till vid upprättandet av äktenskapsförordet. Innebörden av totalt äktenskapsförordVid ett så kallat "totalt äktenskapsförord" avtalar man helt bort giftorätten (makes framtida rätt i den andra makens egendom). Därmed sker ingen bodelning (delning av makars egendom vid upplösning av äktenskapet) och all respektive egendom utgör enskild egendom (egendom som inte ska delas vid äktenskapets upplösning). Flera saker kan ske med husetNi äger varsin andel av huset, närmare bestämt 50 % var. Ni är således delägare. Efter separationen kommer situationen vara densamma. Det finns tre alternativ att välja mellan gällande vad som ska ske med huset. Notera att jag här utgår från att ni inte ämnar fortsätta att bo tillsammans efter en eventuell separation. Varje delägare får fritt bestämma över sin ägarandel. För det första kan respektive delägare välja att sälja sin andel av huset. Det här innebär i praktiken en möjlighet för någon av er att köpa ut den andre och därmed ta över huset. Visserligen är det även möjligt att sälja sin andel till någon annan. Det är emellertid knappast någon som vill köpa hälften av ett hus. För det andra kan ni sälja huset gemensamt. För att sälja huset ska båda vara med på detta (2 § samäganderättslagen). Vid försäljning av huset tilldelas ni den andel av vinsten som motsvarar era respektive ägarandelar. Det här innebär att ni får hälften var av vinsten. Om det förefaller så att ni inte kommer överens om vad som ska göras kan någon av er, på grund av delägarskapet, göra en ansökan om försäljning till Tingsrätten med begäran om att huset ska säljas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Kostnaderna och vinsten för detta kommer att delas mellan er i proportion till respektive ägarandel. Det här innebär således att ni delar på hälften var gällande kostnader och vinst. Se till att ha koll på vem som äger vadEftersom ni behåller alla era egna egendomar vid ett totalt äktenskapsförord är det viktigt att se till att ha koll på vem som de facto äger vad. Var således tydliga med bland annat vem som köper vad så att det inte råder några oklarheter kring detta. Se till att upprätta ett korrekt äktenskapsförordFörutsatt att ni upprättat ett korrekt totalt äktenskapsförord faller giftorätten bort. Var noga med att det inte finns brister i äktenskapsförordet. Viktigt är att ni får er verkliga vilja igenom och inte blir utsatta för några överraskningar i framtiden. Det är fullt möjligt att på egen hand upprätta ett äktenskapsförord om ni så önskar. Jag rekommenderar emellertid att ni använder er av professionell juridisk hjälp. Detta för att vara säker på att det sker på ett korrekt sätt och att era verkliga viljor de facto framgår. För att få hjälp med upprättandet av ett korrekt äktenskapsförord kan ni använda er av vår avtalstjänst här på Lawline. Vill ni diskutera ärendet vidare kan jag starkt rekommendera att ta kontakt med en av våra jurister här på Lawline.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Företagsägande vid skilsmässa och inget äktenskapsförord

2020-10-05 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Om jag startade ett företag "aktiebolag" efter att jag gifte mig borglig och vi håller på att separeras nu. Måste jag skriva på några papper att bara jag ska äga mitt företag eller kommer den att fortfarande bara vara min efter skilsmässan när vi inte skriver på något och han inte kräver något?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du går igenom en skilsmässa och jag hoppas kunna svara på din fråga så att du vet vad du ungefär kan förvänta dig gällande den juridiska aspekten åtminstone.Din fråga handlar om bodelning vid äktenskapsskillnad (skilsmässa) och regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning enligt 9 kap. 1 § ÄktB. Vid en bodelning så görs en skillnad mellan giftorättsgods och enskild egendom, och enligt 7 kap. 1 § ÄktB är giftorättsgods all egendom som inte är enskild egendom. Det är giftorättsgodset som kommer fördelas mellan er.Enskild egendom och äktenskapsförordI 7 kap. 2 § ÄktB hittar vi definitionen av enskild egendom: egendom som du eller din make/maka har gjort till enskild genom äktenskapsförord, egendom som du eller din partner har fått med förbehållet om att egendomen ska vara enskild antingen via gåva eller genom testamente eller egendom som trätt i stället för tidigare enskild egendom.Om du och din partner har ett äktenskapsförord, alltså ett avtal som gäller mellan er, och ni i det avtalet gjort klart vad som ska vara enskild egendom och då inte omfattas av en framtida bodelning så är du good to go. Syftet med själva äktenskapsförordet är just att viss egendom ska vara enskild egendom och då endast tillhöra dig. Äktenskapsförord kan omfatta all egendom som en person äger, i ditt fall äger du kanske aktier i ditt företag och därmed kan detta skrivas upp som enskild egendom.Enligt 9 kap. 2 § ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väcktes (alltså den dagen när ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten). Hur era egendomsförhållanden såg ut dagen då ni ansökte om skilsmässa är alltså det som avgör vad som kommer räknas in i bodelningen respektive inte räknas in.Svaret på din fråga är då att om ni har ett äktenskapsförord kommer bodelningen genomföras med utgångspunkt i vad ni kommit överens om i äktenskapsförordet. Har ni inte det så är det viktigt att komma ihåg att ett bodelningsavtal är som vilket avtal som helst. Det råder avtalsfrihet, vilket innebär att du och din f.d partner kan komma överens om vad ni vill i samband med er bodelning. Hur ni vill göra gällande ditt företag är upp till er att bestämma, så länge ni kan komma överens om det. Hoppas att allt löser sig!Allt gott,

Utdelning ur enskild egendom

2020-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit ett äktenskapsförord gällande mitt företag ( Är min enskilda egendom ) där jag har en del pengar sen tidigare sålt företag. Under tiden vi har varit gifta har jag tagit pengar från företagets konto(gjord utdelning) och köpt saker till vårt gemensamma hem. Min fråga är att kan jag kräva att dessa satsade pengar har jag rätt till nu när vi skiljer oss? Eller att dessa saker är även min egendom? Med vänlig hälsning.
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § st 2 är utdelning som uppstår ur enskild egendom giftorättsgods om äktenskapsförordet inte föreskriver annat. Svaret på din fråga är alltså beroende på om ni särkilt har kommit överens (i förordet) om att utdelningen från ditt företag ska vara din enskilda egendom eller inte. Om det inte är särskilt föreskrivet utgör egendomen giftorättsgods och ska delas lika vid bodelning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Återkallelse av äktenskapsförord

2020-10-20 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Har ett äktenskapsförord med min fru och nu vill jag att detta inte ska gälla utan ska skriva ett testamente i stället.Hur går jag tillväga för att ogiltig förklara Äktenskapsförordet.M.v.h Roland
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur man återkallar ett äktenskapsförord. Inledningsvis ska antydas att det inte går att direkt återkalla ett äktenskapsförord, utan man måste istället upprätta ett nytt äktenskapsförord som tydligt upphäver innehållet i det tidigare äktenskapsförordet. För detta gäller samma formkrav som vid upprättande av äktenskapsförordet, dvs. skriftlighet, undertecknande av båda makarna samt registrering hos Skatteverket (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). En make kan dock aldrig ensidigt upphäva ett äktenskapsförord, utan det ska framgå att makarna är överens.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad behöver jag ha med mig när jag gifter mig i Turkiet?

2020-10-11 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejJag ska gifta mig med min turkiska pojkvän. Vi kommer viga oss inför en turkisk myndighet. Jag undrar vad jag behöver ha med mig?Hörde talas om blodprover som skall tas där, vad innebär det?Jag undrar också vad det är för kostnader?Tacksam för svar
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan tyvärr inte besvara dina frågor, då vi på Lawline arbetar med svensk rätt. Frågor om kostnader, eller vilka handlingar du bör ha med dig är inte heller något som svenska myndigheter i regel har insyn i. Vad gäller blodproverna, är det ett vanligt fenomen i andra länder som syftar till att motverka genetiska sjukdomar. Jag kan dock rekommendera dig att ta kontakt med den turkiska ambassaden, då har bättre insyn i vilken dokumentation som förutsätts vid äktenskap. Du kan nå ambassaden på följande telefonnummer: 08-23 08 40 Har du fler frågor är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline. Vänligen,

Kan ingått äktenskap utomlands registreras i folkbokföringen?

2020-10-04 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Jag är en svensk medborgare som bor i Sverige. Jag reser till Dubai för att gifta mig med min fästmö som inte är svensk medborgare. Hon är syrisk medborgare som är bosatt i Dubai, UAE.Vi ska gifta oss i en kristen kyrka i Dubai och få ett äktenskap bevis som vi kan intyga i Dubai domstolar. Min fråga är: är kristen vigseln i Dubai giltig i Sverige ock kan registreras den i folkbokföringen? Tack
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten i Sverige är att erkänna utländska äktenskap om de är giltiga i det land de ingåtts i. Äktenskapet erkänns dock inte om någon av parterna var under 18 år när äktenskapet ingick, om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle funnits annat hinder enligt svensk rätt, om det är sannolikt att äktenskapet ingåtts under tvång eller om parterna inte var samtidigt närvarande vid äktenskapets ingående (1 kap. 8 a § IÄL). I övrigt är utgångspunkten att utländska äktenskap erkänns i Sverige. Registreras äktenskapet in i folkbokföringen?Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket som bevis att vigseln har ägt rum. På Skatteverkets hemsida ges informationen att du ska skicka en vidimerad kopia på vigselhandlingen samt en kopia av din makas pass om hon aldrig varit folkbokförd i Sverige. Om Skatteverket sedan bedömer att vigseln är giltig i Sverige kommer den att registreras i folkbokföringen. Du kan läsa mer om att gifta sig i utlandet och vilka krav som ställs på Skatteverkets hemsida som du hittar här. Du kan även kontakta dem via mail eller telefon för fler konkreta frågor om deras rutiner vid utländska äktenskap. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Äktenskapsförord tolkning

2020-09-30 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Om man har ett äktenskapsförrord som ser ut som nedanståendeÄktenskapsförordGenom detta äktenskapsförord avtalar vi, NN (pers nr ) och PH ( pers nr), följande.__________________________________________________Av det sammanlagda värdet på det giftorättsgods som var och en av oss innehar, och oavsett om det utgör likvida medel eller inte, ska 750 000 (sjuhundrafemtiotusen) kronor på PH sida och 1 480 000 (enmiljonfyrahundraåttiotusen) kronor på NN sida utgöra enskild egendom för respektive part vari den andra parten icke har giftorätt vid en bodelning. De har fördelat allt förutom det de får för huset som de ska sälja.Fördelas detta då så att NN som har 1480 i enskild egendom ska få 730 mer av det som överstiger lånen eller har man en procentuell fördelning så att NN får 66 % o PH 33% ?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Som jag läser ditt öktenskapsförord är det föreskrivet att bestämda belopp, och inte procentandelar är parternas respektive enskilda egendomar. Detta innebär att NN kan göra anspråk 1 480 000 kr och PH kan göra anspråk på 750 000 kronor. Eventuellt resterande tillgångar är giftorättsgods enligt huvudregeln och ska fördelas lika mellan parterna. Hoppas du fick svar på din fråga!