Sammanblandning av enskild och gemensam egendom

Hej. 2021 skrev vi ett äktenskapsförord som registrerats på Skatteverket. Det gällde då de pengar som blev över efter en husförsäljning, där jag ensam var ägare. På SEB fanns ett korresponderande konto. De pengarna, plus två års skatteåterbäring är nu flyttade till två olika sparkonton. Måste vi göra ett nytt äktenskapsförord nu?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till Lawline.


Grunläggande om makars egendom

Makars egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § äktenskapsbalken. Enskild egendom är bland annat egendom som pekas ut som enskild i ett äktenskapsförord, 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Egendom som träder i enskilds egendoms ställe är också att betrakta som enskild egendom, 7 kap. 2 § 6p. äktenskapsbalken. Avkastning på enskild egendom är dock som huvudregel inte enskild egendom, 7 kap. 2 § 2st. äktenskapsbalken.


Högsta domstolen har i dom NJA 1992 s. 773 sagt "En insättning på ett gemensamt konto kan försvåra särskiljandet av egendom av olika slag men medför inte att egenskapen av enskild egendom utsläcks utan vidare. Kontots behållning bör kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur under förutsättning att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan håller de skilda medelsslagen i sär." Vilket betyder att enskild egendom i form av pengar som sätts in på ett konto där det redan finns eller kommer att finnas pengar som är giftorättsgods krävs det att makarna genom bokföring eller på ett annat sätt håller pengarna i sär.


Din fråga

Jag förstår din fråga som att ni genom de olika transaktionerna sammanblandat enskild egendom och giftorättsgods. Också som att ni inte upprättat någon särskild bokföring eller på annat sätt håller pengarna i sär. Mitt råd till er är att upprätta ett nytt äktenskapsförord och där pekar ut vilka pengar som ska vara enskild egendom.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Karl MelinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning