Gifta sig i hemlandet - är det giltigt i Sverige?

Hej! Jag och min man är bosätta i Sverige sedan 2012 men vi är ej medborgare. Vi gifte oss i hemlandet (EU) i 2019. Nu kom vi på att vi glömde anmäla giftermålet här i Sverige (Skatteverket mm). Har vi gjort fel/olagligt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga undrar du om det är möjligt att få ert äktenskap erkänt i Sverige.


Erkännande av utländska äktenskap 

Det framgår att ni har ingått äktenskap utomlands. Frågor angående internationella äktenskap regleras i lag (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL). Enligt 1 kap 7 § IÄL framgår att ett äktenskap som har ingåtts utomlands är gitligt i Sverige om äktenskapet är giltigt i det land som äktenskapet ingicks. Av 1 kap 7 § 2 st framgår att äktenskapet är giltigt till formen om det är giltigt till formen i det land där makarna (båda) var medborgare i eller hade sin hemvist i vid tid för äktenskapets ingående. 


Som jag förstår det är ni medborgare i ett EU-land och har gift er i det landet. Förutsatt att vigseln är gitlig till formen enligt det landets lag, bör det också vara gitligt i Sveirge. 

Det framgår vidare att ni har bott i Sveirge sedan 2012, och gifte er i hemlandet år 2019. Det innebär med stor sannolikhet att ni vid äktenskapets ingående enligt svensk rätt anses haft hemvist i Sverige vid tidpunkten för äktenskpaets ingående, se 7 kap 2 § IÄL. Det innebär att äktenskapet också kan vara gitligt om det är i enlighet med svensk lag (men inte i enlighet med lagen i det land ni är medborgare i), se 1 kap 4 § IÄL. 


Ett utländskt äktenskap får inte erkännas i Sverige om det vid tiden för äktenskapets ingående funnits hinder enligt svensk lag, äktenskapet sannolikt ingicks under tvång eller om båda makarna inte var närvarande under vigseln, 1 kap 8 a § IÄL. Detta innebär kort sagt att det inte ska ha funnits något hinder för äktenskapet enligt äktenskapsbalken 3 kapitel. T.ex kommer inte äktenskapet att erkännas om en av makarna var under 18 år eller om de är släkt med varandra. 


Sammanfattning och råd 

Med största sannolikhet är det utländska äktenskapet gällande även i Sverige, förutsatt att det har ingåtts i enlighet med lagen i det land ni är medborgare i. För att få äktenskapet erkänt i Sverige ska ni informera Skatteverket om detta, som kommer att göra en prövning enligt IÄL och därefter godkänna/inte godkänna ert äktenskap. Du kan läsa mer om registrering av äktenskap på Skatteverkets hemsida. Där hittar du även information om vilka uppgifter Skatteverket behöver för prövningen. Vad jag kan se finns det inget tidkrav för när äktenskapet måste registreras. 


Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Ellen RudeklintRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning