Går det att villkora hur enskilda egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad?

Hej, Vi går i tankar att gifta oss. Som det ser ut idag så står allt på mig och huset vi bor i är min enskilda egendom. Min sambo har särkullbarn så vi är inne på att allt som ägs ska stå som min enskilda egendom och inte höra till giftorättsgods. Går det att skriva papper på något sätt om hur en enskild egendom ska fördelas vid ev skilsmässa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Dem bestämmelser som är av intresse för att svara på din fråga hittar vi i Äktenskapsbalken.


Vilka bestämmelser är av intresse?

Eftersom det framgår att ni ska gifta er och vill se till att det mesta av er egendom ska stå på dig är det bästa att upprätta ett äktenskapsförord. Det är dock svårt att villkora enskild egendom på så viss redan innan skilsmässan har genomförts eftersom det inte anses möjligt enligt nuvarande bestämmelser (7 kapitlet 3§ 1 st. ÄktB). Genom nytt äktenskapsförord kan dock enskild egendom göras till giftorättsgods igen (7 kapitlet 3§ 1 st. ÄktB).

Det är dock fullt möjligt att vid bodelningen oavsett vad äktenskapsförordet säger komma överens om att egendom som gjorts enskild  ska ingå i bodelningen igen om makarna kommer överens om det (10 kapitlet 4§ ÄktB).

Det är även viktigt att observera att arvsrätten mellan makar inte påverkas om egendomen är enskild eller ej. För att en gift make så inte ska ärva egendom krävs det att man upprättar ett testamente.


Vad innebär bestämmelserna för er?

I ert fall innebär bestämmelserna att det inte är möjligt att bestämma i förväg hur enskilda egendom ska fördelas vid en skilsmässa. Äktenskapsförord kan inte villkoras på sådant sätt som du beskriver. Det går dock genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen eller vid bodelning göra enskild egendom till giftorättsgods igen om båda parter godkänner det vid tillfället. 


Jag hoppas att du får svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar,  

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning