Vad utgör giftorättsgods och hur hanteras lån vid en bodelning?

Hej vad gäller? Gift sedan 2020 men jag bytte min adress till min frus lägenhet för bara några månader sedan. Nu planerar vi skilsmässa. Har jag rätt till hälften av hennes bostadsrätt som köptes innan vi kände varandra ? Delar vi även på privata lån vid bodelning som togs innan giftermål? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga finns det en bostadsrätt som står helt på din fru. Ni har även ett par privata lån som ni tog innan äktenskapet. Du undrar nu hur dessa hanteras under en bodelning. För att ta reda på det vänder vi oss till äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad utgör giftorättsgods och vilka konsekvenser får det?

Enligt 7 kap. 1 § ÄktB utgör allt som inte är enskild egendom giftorättsgods. Enligt 7 kap. 2 § är enskild egendom all egendom som genom ett äktenskapsförord eller genom gåva/arv med villkor att egendomen ska vara enskild just det. Vid en eventuell bodelning ska allt giftorättsgods delas lika mellan makarna enligt 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB.

Även de saker som köptes innan äktenskapet ingicks räknas som giftorättsgods om det inte är enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord. 


Hur hanteras skulder i en bodelning?

Innan allt giftorättsgods läggs tillsammans i den pott som kommer att delas lika ska vardera make göra avdrag för sina skulder enligt 11 kap. 2 § ÄktB. Detta betyder att om du har 250 tkr i giftorätts gods och 100 tkr i skulder så drar man av skulderna från giftorättsgodset. Således lägger du endast in 150 tkr till giftorättspotten. Detta gäller även för lån som är tecknade innan äktenskapet ingicks.

Undantaget är ifall skulderna hänför sig till enskild egendom, varpå avdrag inte görs på giftorättsgodset enligt 11 kap. 2 § st. 2. Så är fallet ifall du exempelvis har en bil som är enskild egendom och ett privat lån som är kopplat till bilen.


Hur blir det i ditt fall?

Jag antar att lägenheten som står på din fru inte är enskild egendom. I så fall är den giftorättsgods och lägenhetens värde ska delas lika mellan er två vid en bodelning. Givet att era skulder inte är kopplade till någon specifik enskild egendom kommer ni att få göra avdrag för dessa på ert giftorättsgods. Har du således 100 tkr i giftorättsgods och 50 tkr i skulder kommer du att gå in med 100 – 50 = 50 tkr till giftorättspotten som ska delas lika. Din fru beräknar sin andel på samma sätt.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning