Situationer då det är lagligt att ha ett ytterligare förhållande vid sidan av sitt äktenskap

Hejsan! Om man är gift redan i Sverige och har barn eller inte, Får man ha ett till förhållande t.ex som sambo, särbo eller flickvän och får man skapa barn med det nya partner i Sverige?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag uppfattar frågan som att du undrar i vilka fall det kan vara lagligt att ha ytterligare en partner vid sidan den personen man redan är gift med. Vidare uppfattar jag det som att du undrar huruvida det är lagligt att skaffa barn med någon annan person än den du är gift med. Vägledning finns att hämta i sambolagen (2003:376) och äktenskapsbalken (1987:239) (hädanefter ÄktB)


Sambo

För att kunna åtnjuta de rättigheter som regleringen i sambolagen erbjuder krävs att man uppfyller kraven för att vara sambor.

Enligt sambolagens mening föreligger ett samboförhållande när två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1§ sambolagen). En förutsättning för en sådan relation är dels att de två personerna inte är gifta med varandra, dels att de inte är gifta med någon annan (2§ p.1 sambolagen). Det innebär alltså att man inte kan vara sambo i sambolagens mening om en person i förhållandet är gift med en tredje person.


Särbo

Det finns ingen juridisk definition av begreppet ”särbo” men i vardagsspråk brukar man tala om att det är fråga om två personer i ett parförhållande men som inte bor tillsammans. Särbos behöver inte vara gifta, men kan vara det.

Att redan ha ett äktenskap med en person och därmed inleda ett särboförhållande med en annan person är enligt lagens mening inte något som är otillåtet. Däremot är det otillåtet att inleda särboförhållandet genom att gifta sig med personen. Det innebär alltså att den som är gift eller partner i ett registrerat partnerskap inte får ingå äktenskap (2 kap. 4§ ÄktB).


Flickvän

Det finns ingen rättslig reglering som behandlar ett förhållande där man enbart är flickvän eller pojkvän. Likt som för ogifta särbos borde det alltså vara okej att vara gift med en person och därmed även ha en flickvän.


Barn

Vad gäller frågan om barn så finns det i lagens mening inget som kan hindra dig från att skaffa barn med vem som helst. 


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning