FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/04/2024

Fel i vara vid köp av inkrom

Hej, Jag har förvärvat en firma som äger grävmaskiner för uthyrning. Vid dialog med säljare så hävdade de att alla maskiner fungerade. Jag skrev på ett papper om att jag förvärvar inkromet i befintligt skick, men har nu upptäckt att en av grävarna inte fungerar. Hur ser mina rättigheter ut? Med vänliga hälsningar Sebbe

Lawline svarar

Hej Sebbe, 


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

När du köper ett företag eller tillgångar "i befintligt skick" innebär det vanligtvis att du accepterar objekten i det skick de befinner sig vid tidpunkten för köpet, vilket kan begränsa dina möjligheter att göra anspråk mot säljaren för eventuella fel eller brister som upptäcks efter köpet. Dock finns det flera aspekter att överväga:

  1. Avtalstolkning: Texten i avtalet eller köpekontraktet är avgörande. Det är viktigt att noga granska de specifika formuleringarna. Om det finns någon osäkerhet i formuleringarna eller om avtalet kan tolkas på flera sätt, kan det vara möjligt att argumentera för en tolkning som gynnar dig.
  2. Säljarens upplysningsskyldighet: Trots att avtalet säger "i befintligt skick" kan säljaren ha en skyldighet att informera om kända fel som inte är uppenbara. Om säljaren aktivt dolt fel eller gett felaktiga upplysningar om maskinernas skick kan detta vara grund för att hävda att köpet inte bör gälla i enlighet med avtalets ordalydelse.
  3. Fel i vara enligt köplagen: Om grävmaskinerna anses vara varor i köplagens mening, och det visar sig att en maskin är defekt, kan köplagens regler om fel i vara bli tillämpliga. Detta kan ge dig rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller i vissa fall hävning av köpet, även om köpet är gjort "i befintligt skick".
  4. Garantier och löften: Om säljaren har gett specifika garantier eller löften om maskinernas skick eller funktion, även muntligt, kan dessa ses som bindande.
  5. Bedömning av felen: Det är viktigt att bedöma hur omfattande felen är. Är det fråga om ett mindre fel som lätt kan avhjälpas, eller är det ett allvarligt fel som påverkar maskinens huvudsakliga funktion?

För att gå vidare rekommenderar jag följande steg:

  • Granska avtalet: Se över köpeavtalet med hjälp av en jurist för att förstå dess exakta innebörd och din rättsliga ställning.
  • Kommunikation med säljaren: Kontakta säljaren och framför problemen. Det kan leda till en lösning utanför rättsliga processer.
  • Samla bevis: Dokumentera maskinens skick och eventuella uttalanden eller löften som säljaren gjorde före köpet.
  • Juridisk rådgivning: Kontakta Lawline juristbyrå för vidare utredning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo