Kan en säljare ta tillbaka ett köpeobjekt om jag fått den i min besittning?

2019-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Vi, jag och min bror, skulle köpa ett begagnat förtält till en husvagn för 8000kr. Ägaren sa att vi skulle betala vad vi kunde per månad. Sen blev det 1000kr/månad. Och kunde vi inte så var det okej. Det finns inget skrivet ej heller vittnen. Har betalt 1200. Kan inte betala nu, då vi fått dåligt med pengar. Söker jobb men har inte fått något än. Hon har skrivit ett otrevligt inlägg på Facebook om att "betala för h-e annars kommer jag och tar tältet". Kan hon bara göra det? 1200 är ju 15% av tältet. Och kan hon ens gå in på vår husvagns plats (staket runt) och ta tältet?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det så handlar det om ett köp mellan privatpersoner. I dessa fall gäller köplagen.Enligt 54 § 4 stycket köplagen kan inte säljaren häva köpet om ni väl har fått tältet, så länge säljaren inte förbehöll sig rätten till att göra detta när ni ingick avtalet. Säljaren har då endast rätt att kräva betalning av er, och kan inte kräva tillbaka tältet.Om säljaren skulle komma och ta tillbaka tältet genom tvång så skulle detta även vara brottsligt, eftersom säljaren inte anses vara ägare till objektet längre. Säljaren kan alltså inte ta tillbaka tältet. Säljaren har endast möjlighet att kräva betalning och att få dröjsmålsränta på betalningen om ni är försenade med denna.Vänligen,

Häva köp av piratkopierade skor

2019-04-18 i Köplagen
FRÅGA |Jag beställde ett par skor på nätet För några dagar sen av en privatperson. När jag hämtade ut de visade sig det att det var piratkopior. Jag frågade experter inom området och intygade att de inte var äkta. Sedan pratade jag med säljaren om att få skicka tillbaka skorna och få tillbaka pengarna. Eller få en ersättning. Säljaren nekade direkt. Borde jag polisanmäla händelsen nu? Så jag tolkar köpeslagen borde jag få ersättning eller få skicka tillbaka skorna.Tack på förhand!MVH Fredrik
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du själv redan varit inne på är det köplagen som är tillämplig, vilket framgår av 1 § Köplagen (alla hänvisningar är till köplagen om inget annat anges). Jag har dragit samma slutsats som du, dvs. att du mycket riktigt har rätt att skicka tillbaka skorna och få pengarna tillbaka. En redogörelse för hur jag har kommit fram till det följer nedan. Immaterialrättsliga frågor (varumärkesintrång m.m.) har jag dock lämnat därhän.FelDet finns många grunder för att häva ett köp. Fel i varan är ett av dem. Det framgår av 39 § att du får häva köpet p.g.a. fel, om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insett eller borde ha insett detta, men innan jag går in på det är det på sin plats att först utreda om de piratkopierade skorna över huvud taget är att anse som felaktiga i köplagens mening. Förutsättningarna för att en vara ska anses felaktig återfinns i ditt fall i 17 § 3:e stycket eller i 18 § 1:a stycket. Det sistnämnda lagrummet blir aktuellt om du köpt skorna sedan de marknadsförts, t.ex. i en annons på Blocket eller på något annat sätt. Det förstnämnda lagrummet är mer av en slasktratt för varor som är felaktiga i något annat avseende än vad som framgår av köplagen. Vilket av dessa lagrum som blir tillämpligt i ditt fall är mindre intressant. Huvudsaken är att något av dem blir det. Enligt mig avviker ett par piratkopior i vart fall ifrån vad du med fog kunnat förutsätta vid köpet. Skorna är därför felaktiga. Denna slutsatsen har jag dragit med följande förbehåll: säljaren har inte lämnat någon information om att skorna varit piratkopior, priset har inte varit alldeles för lågt, samt att du inte på något annat sätt har kunnat misstänka att skorna varit kopior. Det finns vissa andra förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna åberopa att skorna är felaktiga, men jag finner det inte nödvändigt att gå igenom allt. Exempelvis får du enligt 20 § inte såsom fel åberopa vad du måste antas ha känt till vid köpet, men jag utgår som nämnt ifrån att du naturligtvis haft uppfattningen att skorna varit äkta.Påföljder vid felEnligt 30 § får du vid fel kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Något skadestånd lär det dock inte bli fråga om i detta fallet, eftersom jag inte kan se hur du lidit skada. Avhjälpande kommer inte heller på fråga, eftersom felet inte kan avhjälpas. Däremot skulle en omleverans kunna bli aktuell. En omleverans innebär i det här fallet att säljaren under vissa omständigheter kan förpliktas leverera ett par äkta skor. Jag antar dock att du inte vill ha med honom att göra längre. Därför kommer jag inte gå igenom möjligheterna att kräva omleverans. Om jag har fel i detta antagande är du välkommen att meddela mig om det i kommentarsfältet nedan. I annat fall återstår bara, som nämnt, hävning enligt 39 §. Att felet varit av väsentlig betydelse för dig, och att säljaren åtminstone borde insett det, är uppenbart. Du har alltså rätt att häva köpet. När man häver ett köp går prestationerna åter, dvs. säljaren får tillbaka sina piratkopior och du får tillbaka dina pengar. Jag rekommenderar att du så fort som möjligt meddelar säljaren att du häver köpet. Skulle han motsätta sig en återgång av era prestationer finns påtryckningsmedel. Dessa påtryckningsmedel är handräckning hos Kronofogden i första hand, och tingsrätten i andra hand. Hur man utnyttjar dessa påtryckningsmedel är dock ämnet för en annan fråga.Ett alternativDet lär knappast ha någon praktisk betydelse, men jag vill ändå nämna att det finns ett annat sätt att se på saken. Istället för att anse dina skor vara felaktiga, kan man istället hävda att man inte fått varan alls. Om man beställt ett par märkesskor, men får hem piratkopior, har man ju egentligen inte fått ett par felaktiga märkesskor. Man har ju inte fått märkesskor alls. Det blir då en fråga om dröjsmål istället för fel. Påföljderna vid dröjsmål är dock i stort sett likadana som vid fel, och lär som nämnt knappast vara av praktiskt betydelse i ditt fall.Polisanmälan behövs inteAtt sälja piratkopior under förespeglingen att varorna är äkta kan vara bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Huruvida säljaren gjort sig skyldig till bedrägeri i ditt fall vet jag dock inte. Det är exempelvis oklart om säljaren känt till att skorna varit kopior. Hur som helst har bedrägeriets vara eller icke vara ingen inverkan på dina möjligheter att få tillbaka dina pengar. Jag får intrycket av att det först och främst är dina pengar du är intresserad av, och jag känner mig därför bekväm med att avsluta mitt svar här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Reklamera varor enligt köplagen - hur?

2019-04-16 i Köplagen
FRÅGA |Hur hanteras reklamationsrätten mellan företag om köparen beställer plåtdetaljer efter specifika mått Och efter 2 månader vill återlämna 1/3 del av hel beställningen? Köparen vill ha kredit för vad löpmeterpriset är medans jag som säljare kan varken sälja vidare plåten och bara kan erbjuda skrotvärdet?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det handlar om en försäljning mellan två företag aktualiseras köplagen. Köparen har då möjlighet att reklamera varan om det föreligger fel i varan om denna informerar säljaren om felet inom skälig tid efter att han upptäckt felet.I ditt fall verkar det emellertid inte röra sig om ett fel i varan, utan snarare bara om att köparen har ändrat sig. Du har därför ingen skyldighet enligt lag att reklamera plåtdetaljerna åt köparen och därför inte heller någon skyldighet att varken ge kredit för löpmeterpriset eller erbjuda skrotvärde.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Felaktig bil - kan man häva köpet?

2019-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en MB C180 2008 bil privat för 78 000. Bilen var uppgett till att vara i topp skick något den tilsynelatende också så ut till att vara. Idag har det gått 6 veckor och jag lämnade den på verkstad för några alarmer som dök upp och hela ESP systemet var ute av drift. Under besöket upptäcker verkstaden et konstig ljud från bakvagnen. Efter närmare undersökelse viser det sig at bakaxeln höger sida har rostad ner totalt og lossnat från bilkroppen. Varje gang man bromsar så flyttar hela bakaxeln på sig. Även bak hjulet står 2cm snett. Det är livsfarligt att använda bilen, säger mekanikern. Att åtgärda detta kostar 35000 då hela ramen i bakvagnen måste bytas. I tillägg kostar det 5000 att fiksa ESP systemet. Totalt 40 000, altså mer än 50% av bilens värde kostar det att fixa den. Det tänker jag inte att betala. Vilka rättigheter har jag? Detta är et alvorlig fel och jag vill häva köpet. Har jag chans i tingsrätten?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagVilken lag som är tillämplig i ditt fall beror på om du köpte bilen, vilket är lös egendom, av en näringsidkare eller av en privatperson. Av din fråga uppfattar jag det som att du har köpt den av en annan privatperson och därför är köplagen tillämplig (1 och 4 § köplagen). Är bilen felaktig i köprättslig mening?Först och främst skulle man kunna framhålla att bilen avviker från uppgifter lämnade vid marknadsföringen, eftersom säljaren uppgav att bilen var i toppskick, och att den därför är felaktig (18 § första stycket köplagen). Det krävs för detta att uppgifterna som lämnades vid marknadsföringen kan antas ha inverkat på köpet, vilket jag antar att det gjorde i ditt fall. Vidare är bilen felaktig eftersom den inte kan användas för det ändamål som bilar i allmänhet används till, eftersom du nu inte kan köra bilen (17 § första och andra stycket köplagen). Dessutom avviker bilen från vad du "med fog" kunnat förutsätta, eftersom du haft anledning att anta att bilen skulle fungera (17 § tredje stycket köplagen). I denna bedömning sammanvägs olika faktorer så som bilens ålder, pris, skick m.m. I ditt fall bör inga sådana omständigheter tala emot dig. Sammanfattningsvis är alltså bilen felaktig i köprättslig mening. För att du ska kunna åberopa att bilen är felaktig krävs dock att felet var ursprungligt, det vill säga fanns där när du köpte bilen. Säljaren ansvarar dock för felet även om felet visar sig senare, som i ditt fall (21 § första stycket köplagen). Du får dock inte åberopa felet om du undersökte bilen innan köpet och då borde ha upptäckt felet (20 § andra stycket köplagen). Eftersom det i ditt fall handlar om ett fel som inte är direkt synligt är det troligtvis inte något du borde ha upptäckt vid en eventuell undersökning, och alltså inget som borde ligga dig till last.ReklamationFör att du ska ha rätt att åberopa att bilen är felaktig måste du reklamera till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, samt inom två år efter det att du tog emot bilen (32 § köplagen). Vad den skäliga tiden är beror på varje enskilt fall och hänger ihop med att köparen efter köpet har en undersökningsplikt (31 § första stycket köplagen). Eftersom du i frågan uppger att du kontaktade en verkstad så fort du började misstänka felet håller du dig inom den skäliga tiden, förutsatt att du omgående kontaktar säljaren. Kan du häva köpet? Eftersom bilen, som ovan konstaterats, är felaktig har du rätt att kräva påföljder (30 § köplagen). I första hand är det avhjälpande eller omleverans som kan komma i fråga, vilket även säljaren har rätt att företa utan att du kräver det, förutsatt att det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig (34 och 36 § köplagen). I ditt fall, eftersom det är fråga om en begagnad bil, är i så fall avhjälpande aktuellt, vilket innebär att säljaren då får stå för verkstadskostnaderna för att avhjälpa felet. Om felet kan återställas helt bör det inte föreligga någon väsentlig olägenhet för dig som gör att säljaren inte får avhjälpa felet.Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan du gå vidare och kräva prisavdrag eller hävning (37 § första stycket köplagen). Du har då rätt att häva köpet förutsatt att felet är av väsentlig betydelse och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (34, 37 och 39 § köplagen). Hävning förutsätter även att du meddelar säljaren om att du vill häva inom skälig tid efter att du nu märkt felet (39 § andra stycket köplagen). Att felet är av väsentlig betydelse för dig framstår enligt mig som tydligt, eftersom du nu inte kan använda bilen eftersom det är livsfarligt att använda den. Detta borde även säljaren inse. För att du ska ha rätt att häva köpet krävs det att du kan lämna tillbaka bilen väsentligen oförändrad (66 § första stycket köplagen). Att den har förändrats vid en nödvändig undersökning för att upptäcka felet, det vill säga vid verkstadsbesöken, eller av ditt bruk tills felet upptäcktes, spelar ingen roll (66 § andra stycket, andra och tredje punkten). Har du lidit någon ekonomisk skada av felet på bilen, som till exempel kan vara att du har behövt hyra en annan bil och behövt betala verkstadskostnader, har du även rätt att kräva skadestånd så länge inte säljaren kan visa att felet beror på något utanför dennes kontroll (40 § första stycket). SammanfattningSom svar på din fråga är bilen felaktig i köprättslig mening. För att du ska få åberopa felet rekommenderar jag dig att du framställer dina krav till säljaren direkt. Säljaren har rätt att avhjälpa felet. Sker inte avhjälpandet inom skälig tid har du rätt att häva köpet och kan även kräva skadestånd. Min rekommendation är att du vänder dig till säljaren och ser om ni kan komma överens. Behöver du hjälp med att ta detta vidare rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Handpenning och avbrutet köp

2019-04-21 i Köplagen
FRÅGA |Köparen vill häva köpet och få tillbaka del av handpenning.Vi har skrivit ett Blocket kontrakt för båt med vår köpare för 19 dagar sedan. Han har varit och tittat på båten och han har gett oss en handpenning på 14 700 kr (totalkostnad 49 000 kr). Nu vill han häva köpet pga personliga skäl och han menar att vi får behålla 4 700 kr av handpenningen som plåster på såren och betala tillbaka honom 10 000 kr. Problemen som uppstår för oss är att båten kan bli svårsåld nu när vi är så nära inpå våren. Sjösättning är bokad om en månad och vi har gjort åtaganden och införskaffat material på hans önskemål för att leverera båten i önskat skick. Vi har sagt upp vår båtplats för sommaren och har ingenstans att lägga båten när den sjösätts. Vad är det som gäller, och vad bör vi göra?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en oönskad situation ni befinner er i och jag ska försöka hjälpa er så gott jag kan med utifrån den info jag fått från dig i frågan. Kontrakt gäller i första hand, därefter KöplagenJag utgår från att du och köparen båda är privatpersoner och därför är det Köplagen som gäller. Som jag förstått det har köparen ångrat sitt köp p.g.a. personliga skäl. Först och främst kan nämnas att Köplagen inte nämner något om ångerrätt, vilket innebär att du som säljare inte behöver erbjuda detta enligt 3 § Köplagen (KöpL). Vill köparen ha ångerrätt ska detta villkor finnas med i erat kontrakt som ni skrivit under. Jag antar att ni har skrivit under köpekontraktet, men jag redogör även lite kort ifall ni inte har skrivit under något.Om kontraktet inte skrivits underOm ni har kommit överens om att säljaren ska få behålla hela handpenningen om köpet ej fullbordas från köparens sida, så är det det som gäller. Annars är det i regel säljarens förlust och kostnader för köpets avbrytande som avgör hur mycket ni ska få behålla av handpenningen, om kontrakt ej skrivits. Jag skulle rekommendera att ni lägger ihop summorna för införskaffande material på köparens önskemål, vilket är den summan ni definitivt får behålla. Dessutom har ni sagt upp båtplats, där ni kommer få ytterligare kostnader för att fixa en ny plats. Att båten kan bli svårsåld har betydelse för handpenningen om ni t.ex. haft andra köpare som ni behövt tacka nej till för att kunna fullborda detta köp. Om kontraktet skrivits underDock om ni båda har skrivit under köpekontraktet, är ni båda skyldiga att fullborda köpet så som avtalat enligt 50 § 1p KöpL. Köparen behöver inte fullborda köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan 53 § 1 st. KöpL. Då kan enligt 67 § KöpL skadestånd krävas p.g.a. avtalsbrott och som då omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. RekommendationSammanfattningsvis rekommenderar jag er att i första hand kolla i ert kontrakt om villkor för ångerrätt, för i sådana fall är det den som gäller och ni kan då inte behålla handpenningen. Har inget kontrakt skrivits under får ni behålla hela eller en del av handpenningen beroende på vad som avtalats och vad era förluster/kostnader blivit p.g.a. det uteblivna köpet.Men skulle det vara så att ni inte kommit överens om någon ångerrätt är det KöpL som gäller, d.v.s. att köpet ska fullbordas i första hand om det är så att ni båda skrivit under ett köpekontrakt. Om köparen i detta fall inte vill fullborda köpet, bedömer jag att ni kan behålla hela handpenningen, eftersom den varit som en säkerhet för att köpet ska fullbordas. Det som ska bedömas härnäst blir ett eventuellt skadestånd från köparen. Summan av skadeståndet blir för mig svår att bedöma då jag varken har erat kontrakt, några kvitton framför mig eller kan ta hänsyn till övriga omständigheter. Köparen är hur som helst ersättningsskyldig p.g.a. att denne dragit sig ur affären, om ett underskrivet kontrakt. Det som oftast krävs som skadestånd är den summan av kostnader+ förluster som överstiger handpenningen.Jag hoppas min hjälp är tillräcklig för att lösa eran situation! Annars är ni välkomna att kontakta våra experter på Lawline via denna länk.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Skadestånd vid säljarens dröjsmål enligt köplagen

2019-04-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har ett problem jag skulle behöva hjälp med. Vi är ett företag som har en leverantör här i Sverige vi beställer ordrar från (kläder) till vår webbutik. Vi har inget skrivet avtal mellan oss, det har funkat bra innan. Men nu är hon sen med en leverans till oss, vi är snart inne på tre veckors försening. Vi kontaktar henne på alla möjliga sätt, men hon är inte snabb på att svara. När hon väl svarar säger hon att leveransen kommer imorgon, nästa dag har den inte kommit och det har fortsatt såhär. Har inneburit extra kostnader för oss ju. Nu undrar vi vad vi kan kräva för ersättning från henne? Det här har ju skadat varumärket också och gett oss arga kunder. Vi har inte betalat henne fullt än heller och det tänker vi vänta med tills vi får klädesplaggen.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Vad är problemet?Det problem som ni redogör för i er fråga benämns inom juridiken som dröjsmål. Då ni är två företag som handlar med varandra så blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Värt att notera är att köplagen är dispositiv vilket innebär att ert avtal tillämpas framför köplagen i det fall problemet regleras i avtalet (3 § KöpL). Möjliga påföljder vid dröjsmålNi kan som företag kräva ett antal påföljder (22 § KöpL). Om varorna inte levereras eller levereras för sent och det inte beror på er som köpare eller något förhållande på er sida så har ni som köpare rätt att kräva fullgörelse (23 § KöpL) eller häva köpet (25-26 §§ KöpL) samt kräva skadestånd (27-29 §§ samt 67 § KöpL). Ni har som köpare även rätt att hålla inne betalningen, vilket ni redan har gjort (42 § KöpL). Rätt till skadestånd Jag tolkar er fråga som att ni främst är intresserade av skadestånd. Ni har rätt till ersättning för den skada ni har lidit genom leverantörens dröjsmål om denne inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha förebyggt (27 § KöpL). Observera dock att har varan avlämnats för sent, får ni inte häva köpet eller kräva skadestånd på grund av dröjsmålet, om ni inte inom skälig tid efter det att ni fick kännedom om avlämnandet meddelar leverantören att ni häver köpet eller vill kräva skadestånd (29 § KöpL). Skadeståndets omfattning innefattar såväl direkt som indirekt förlust på grund av dröjsmålet (67 § KöpL). Vad innebär detta för er? Den ersättning ni kan kräva är skadestånd på grund av dröjsmål. Då omfattningen av skadan med anledning av dröjsmålet och omständigheterna kring köpet inte framkommer av frågan kan jag inte svara på vad exakt ni kan få ersättning för. Min rekommendation är att ni tar kontakt med Lawlines juristbyrå för att driva ärendet vidare. Med vänlig hälsning,

Fel när undersökning skett vid köp.

2019-04-09 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga om en affär jag gjorde för prick en månad sen (8/3-19)Jag la ut min gaming dator på blocket, samma dag hör kunden av sig och vill köpa den. Jag åker till gullmarsplan för att möta upp honom. På plats startat vi datorn och vi kollar igenom den så allt fungerar, han godkänner och köpet går igenom.Idag (8/4-19) hör han av sig och säger att modellen på datorn inte stämmer och kräver pengarna tillbaks. Jag personligen visste inte att modellen var fel, men att komma efter 1 månad och kräva ånger känns inte så aktuellt för mig. Vad för skyldigheter och rättigheter gäller här?Är det lag på att jag måste betala tillbaks efter 1 månad och även fast han fick chans att kolla igenom allt på datorn och godkände?Med vänlig hälsning,
My Öhman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du i egenskap av privatperson säljer ett föremål så tittar vi på regler i Köplagen. Att du råkat skriva fel modell i annonsen får konsekvensen att datorn i köprättslig menig räknas som felaktig (18 § Köplagen).Men då köparen har undersökt datorn innan köpet så kan köparen inte kräva något från dig som säljare på grund av detta felet (20 § Köplagen). Detta eftersom felaktig modell är något som rimligtvis skulle upptäckas vid en undersökning. Köparen kan alltså inte hålla dig ansvarig för att modellen var felaktig. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.Hälsningar,

Får man sälja lös egendom två gånger?

2019-04-01 i Köplagen
FRÅGA |Jag skulle köpa fyra begagnade vinterdäck av min granne och han accepterade priset på 500 kr. När Jag skulle hämta pengar så blev jag upptagen av en kompis som bor ett hus bort och han behövde hjälp med att komma till sjukhuset. Efter två timmar gick jag tillbaka till grannen för att hämta däcken men han hade sålt dem till en annan köpare för 600 kr.Hade min granne rätten på sin sida att göra såhär?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämpliga lagarJag tolkar din fråga som att du och din granne har slutit ett avtal om köp av begagnade vinterdäck och att ni kom överens om att du skulle komma tillbaka senare för att hämta däcken. Eftersom det är fråga om lös egendom som du, i egenskap av privatperson, har köpt av en annan privatperson är köplagen i första hand tillämplig (1 § köplagen). Köplagen kan dock avtalas bort (3 § köplagen) men av din fråga drar jag slutsatsen att ni inte har avtalat om att något annat ska gälla. Även avtalslagen, godtrosförvärvslagen och handelsbalken kommer beröras. Giltigt avtal – förutsättning för att kunna rikta anspråk mot säljarenEtt köpeavtal gällande lös egendom kan ingås både muntligen och skriftligen. Av frågan framgår att du föreslagit ett pris, vilket din granne accepterade. Detta, så kallat anbud – accept, är ni båda bundna till (1 § avtalslagen). Ni har alltså ett bindande avtal.Eftersom köpeavtalet är bindande har du rätt att kräva att säljaren fullgör sin prestation, alltså tillhandahåller däcken mot att du betalar det överenskomna priset (22 och 23 § köplagen). I och med att din granne sålt däcken till någon annan kan det givetvis vara svårt att fullgöra köpet, och du har därför rätt att häva köpet och dessutom kräva skadestånd, förutsatt att du kan visa att du orsakats skada av hans handlande (22, 25 och 27 § köplagen). För att få häva köpet, vilket innebär att ni inte längre är skyldiga att prestera i enlighet med avtalet (64 § köplagen), krävs att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insett eller borde ha insett detta (25 § köplagen). I ditt fall borde det inte innebära några problem, särskilt eftersom din granne säkerligen vill befrias från avtalet. Tredje mans rätt till däckenDen andra köparen betecknar jag tredje man, det vill säga en part som står utanför ert avtalsförhållande men som ändå påverkas av detta. Beträffande denna del av frågan är godtrosförvärvslagen tillämplig (1 § godtrosförvärvslagen). Om tredje man var i god tro när han köpte däcken, det vill säga inte visste om att din granne redan sålt däcken, har han gjort ett så kallat godtrosförvärv eftersom han ju fått däcken i sin besittning (2 § godtrosförvärvslagen). Tredje man har därför rätt att behålla bilen. Vill du fortfarande ha däcken har du rätt att mot lösen få däcken av tredje man (5 § godtrosförvärvslagen).Det ovan sagda gäller dock endast om det var du som slöt köpeavtal med din granne först. Är det motsatt så att tredje man först slöt avtal med din granne så har han rätt att behålla bilen (1 kap. 5 § handelsbalken) och du kan alltså inte erhålla däcken mot lösen. SammanfattningSom svar på din fråga hade din granne alltså inte rätt att göra så här, utan gör sig skyldig till avtalsbrott. Det du kan göra är att häva köpet och kräva skadestånd (förutsatt att du har orsakats skada). Om du och din granne slöt ert muntliga avtal innan säljaren gjorde detta med tredje man har du rätt att kräva däcken av tredje man i utbyte mot lösen. Slöts avtalet mellan din granne och tredje man först har du dock ingen sådan rätt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,