Kan jag ångra försäljningen av min bil?

2018-12-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag sålde nyligen en bil. För bokstavligen en timme sen. Nu har jag ångrat mig och vill häva försäljningen. Jag sålde bilen till en bilfirma och de har inte gjort någon betalning (2-4 bankdagar skulle det ta). Vad gäller om jag återkommer till dom imorgon och vill häva försäljningen och få tillbaka min bil?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Kan man ångra en försäljning av sin bil?När en konsument säljer lös egendom till en näringsidkare gäller köplagen. Köplagen är dispositiv och går således att avtala bort (3 § köplagen). I den mån du och bilverkstaden har avtalat om en rätt att häva köpet så gäller alltså det ni har avtalat. Om ni inte har gjort det så måste ni vända er till köplagen för vägledning. Köplagen innehåller ingen bestämmelse som ger rätt till att häva köpet bara sådär utan det krävs ett kontraktsbrott från någon av parterna. Vad du bör göra nuSom ovan konstaterats har du alltså en laglig rätt att kunna häva köpet endast om ni har avtalat om det eller ett kontraktsbrott har begåtts. Du bör trots detta kontakta bilfirman och förklara att du vill häva köpet. Förhoppningsvis så kan du och bilfirman lösa det och komma överens om att köpet hävs. Inget hindrar alltså bilfirman från att gå med på att köpet hävs.Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Kan det föreligga fel på en bil som köpts i befintligt skick?

2018-12-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde en bil i befintligt skick privat till en köpare för 2,500kr. Jag förklarade att bilen hade en del problem med att rutan fastnat och inte kunde åka upp, ABS-lampan lyste, fläktarna fungerade men bara med varmluft och att vinterdäcken var väldigt slitna. Köpte bilen själv i Maj 2018 för att köra över sommaren och den har fungerat jätte bra och inte haft några problem alls med hur den kört.Köparen kommer, tittar på bilen och kollar på däck, motorhuv och hur gasen fungerar samt att han provkör den. Får 2,000kr i kontant och köparen säger sig sen betala 500kr vid ett senare tillfälle. Vi gjorde ägarbyte men skrev inget kvitto eller kontrakt. Några timmar senare skriver ägaren och begär kompensation på 1,000kr för att bilen enligt honom läcker olja och vägrar starta. Den har aldrig läckt olja och jag körde bilen själv ner till mötesplatsen med köparen och inget verkade fel. Han säger att han ställt bilen på en mack och jag åker dit på kvällen för att se men finns ingen bil där. Frågar honom vart han ställt den men får till svar, "Någonstans där, jag har ont i huvudet." Jag är 100% säker att det inte läkt någon olja, då skulle jag hellre skrotat bilen och skrev i annonsen att den kunde eventuellt användas som reservdelsbil.Nu pressar köparen på pengar och jag sa att han kunde få behålla de 500kr som han lovat mig men han pressar med att han ska ringa sin advokat och att vi lurat honom. Vad kan jag göra och vad för rättigheter har vi båda under köplagen?
Elina Bergstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du varit i egenskap av privatperson när du sålt bilen, och att personen som köpte bilen också denne var en privatperson. Om jag tolkat din fråga korrekt så är det köplagens regler som blir aktuella när jag ska utreda din fråga. Som säljare och köpare har ni ingått ett avtal om bilen. Bilens funktioner och egenskaper ska stämma överens med vad ni har kommit överens om (17 § köplagen). Eftersom ni har ett muntligt avtal och inte skrivit något vet jag exakt inte vad som sagts, annat än det som står i din text. Men generellt gäller att bilen ska vara ägnad för att köra på vägar med, den ska ha de egenskaper som du beskrivit eller visat och den ska inte avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § köplagen). Även om du sålt bilen i befintligt skick kan den anses felaktig, om den har eller saknar egenskaper som du inte har upplyst om och som kan inverka på köparens vilja att köpa bilen eller om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förusätta (19 § Köplagen). Du skriver i din fråga att du sålt bilen i befintligt skick. Du har även uppgivit för säljaren flertalet fel såsom ABS-lampan, fläktarnas funktion, sidorutans funktion och slitage på vinterdäcken. Det talar för att du har påvisat flertalet fel som du varit medveten om med bilen. Du säger ingenting om hur gammal bilen är, men av skicket du angivit samt priset, så tolkar jag det som att bilen har ganska många år på nacken. Felaktigheter i varan kan vara antingen kvantitet eller kvalitet. Då din fråga berör oljeläckage och att bilen inte startar skulle jag säga att det då beror på eventuella fel i kvaliteten. För att bedöma detta måste man veta vad ni kommit överens om och omständigheterna vid försäljningen och kring objektet. OM bilen har några år på nacken skulle köparen kunnat misstänka att bilen kan kärva vid start eller att den läcker olja, då detta inte är något ovanligt förekommande hos gamla bilar. Eftersom du även nämnt diverse andra fel bör köparen även kunnat ana att andra fel även förelegat. Priset på bilen är relativt lågt, sett till vad medelvärdet ligger kring bilköp. Det bör då också spela in på bedömningen.Du skriver också i din redogörelse att köparen har undersökt bilen relativt noggrant, då denne kollat både däck, motorhuv, gas och dessutom även provkört bilen innan köpet. Köparen får inte åberopa fel som han antas ha känt till vid köpet, om han har undersökt bilen (20 § köplagen) . Du skriver inte om köparen fått provstarta bilen eller inte, eller om han fått undersöka bilen när den stått still en längre tid. Om han har fått dessa, bör han både ha kunnat se om bilen var trögstartad och om den läckte olja. Om han inte fått möjlighet till detta, kan han eventuellt åberopa dolda fel (20 § Köplagen). Noggrannheten i hans undersökning ska avgöras utifrån vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Det innebär att om en person generellt skulle ha upptäckt att bilen är trögstartad, bör köparen ha upptäckt detta vid sin undersökning. Om en person generellt skulle ha upptäckt att bilen läcker olja, bör köparen ha upptäckt detta. Men som jag tidigare nämnt kan det inte åberopas som fel om omständigheterna i övrigt talar emot det. Då priset köparen betalat är ringa och bilen har många andra fel, bör köparen haft fog nog att anta att fler fel skulle kunna finnas. Men varken du eller jag vet ju egentligen vad köparen misstänkt och inte…OM det föreligger fel, är principen sådan att det är den som påpekar fel som har bevisbördan. Det innebär att eftersom det är köparen av bilen som säger att det föreligger fler fel än han förutsatt och kunnat anta, måste han påvisa att det är fel med bilen i att den inte startar och att den läcker olja. Eftersom priset han betalat generellt sett är väldigt lågt för en bil, bör detta dock inte kunna innebära att han kan kräva tillbaka 1000 kronor av de 2000 han har betalat. Mitt råd till dig blir att försöka göra båda parter så nöjda som möjligt med ert avtal. Du har redan erbjudit att avstå från resterande 500 kronor, och vill köparen ha tillbaka mer kan han antingen påvisa felen – och så tar ni diskussionen därefter – eller så lämnar han tillbaka bilen och får pengarna tillbaka.Hoppas detta besvarade din fråga!Behöver du ytterligare hjälp, exempelvis genom att lösa tvisten eller om köparen kontaktar sin jurist, rekommenderar jag sig att du bokar tid hos en av våra jurister. Detta gör du på här.Om du inte tycker att svaret hjälpte dig går det utmärkt att ställa en ny fråga här.Med vänlig hälsning,

Vattenskada i duschen, fel i bostadsrätt?

2018-11-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Jag är student och köpte min lägenhet september 2017.Nu när jag har påbörjat renovering av mitt kök så har jag upptäckt en vattenskada i min dusch i samband med renoveringen.Jag har varit i kontakt med säljaren och önskat göra en reklamation.Det jag fått i svar är att han redan vid försäljning visste om att det fanns en vattenskada.Det jag undrar är om det finns chans/hur stor chansen att få igenom dolda fel är?Om det är lönt att ta kontakt med en jurist och lägga pengarna på det.Mitt andra alternativ är att jag behöver stå för en helt ny dusch själv då mitt försäkringsbolag vägrar att ta detta på sig. MvhLucas
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Vilken lag gäller?En bostadsrätt anses i lagens mening vara så kallas lös egendom. På grund av detta omfattas köp av bostadsrätter av köplagen som är tillämplig på alla köp av lös egendom om inte konsumentköplagen är tillämplig (1 § och 4 §). Bostadsrätter omfattas dock inte av konsumentköplagen.När anses fel föreligga i en bostadsrätt?Huvudregeln om i vilket skick köpeobjektet ska vara i finns i 17 §. För det första sägs att objektet ska överensstämma med vad som står i avtalet. Objektet får dessutom inte avvika från vad som allmänt kan sägas vara uppfattningen om vilka kvalitéer objektet ska ha. Slutligen gäller att objektet anses vara felaktigt om det avviker från vad köparen med fog kunna förutsätta, alltså vad köparen rimligen kunnat förvänta sig av objektet.Vad man som köparen med fog kan förutsätta varierar beroende på omständigheterna. I regel gäller att ju nyare och dyrare det man köper är desto större förväntningar kan man ha på dess skick. Typiskt sett gäller dock att man har skäl att förvänta sig att inga större fel föreligger såvida inte säljaren ger information som tyder på motsatsen.Har man undersökningsplikt när man köper bostadsrätt?En köparen får inte åberopa sådana fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet (20 §).Till skillnad från vad som gäller enligt fastighetsköp har en köpare av en bostadsrätt ingen undersökningsplikt enligt lag. Men skulle köparen ha undersökt bostadsrätten eller blivit uppmanad till det av säljaren så gäller att köparen inte får kräva ansvar för sådana fel han borde ha upptäckt vid undersökningen. Eftersom i princip alla som köper en bostadsrätt tittar på den först gäller alltså i praktiken en viss undersökningsplikt som köpare.Hur blir det i ditt fall?Typiskt sett borde en vattenskada som inte är av ringa omfattning anses avvika från vad man som köpare med fog kan förutsätta. Säljaren har dessutom i ditt fall erkänt att han kände till skadans existens. Den utgör alltså förmodligen ett fel enligt köplagen.För att du ska få åberopa felet krävs dels att du inte måste ha antas känt till det vid köpet och dels att du inte borde ha upptäckt det om du undersökte lägenheten innan du köpte den. Det exakta svaret på den frågan kan jag inte ge personligen, det beror på hur lättupptäckt skadan var. Det krävs dessutom att du reklamerar inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet (32 §).Vill du ha hjälp att få en mer detaljerad bedömning avseende dina chanser att få ersättning av säljaren rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon av våra jurister här på Lawline. Detta kan göras på http://lawline.se/boka.

Konkret och abstrakt fel. Garanti på varan.

2018-11-28 i Köplagen
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan konkret och abstrakt fel? Och vad innebär det att en säljare har lämnat garanti på en vara?
Galina Krasteva |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller beträffande abstrakt och konkret fel samt garanti.Allmän redogörelseTillämplig lag vid köp av lös egendom mellan privatpersoner är Köplagen (KöpL). Köplagen reglerar säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter. Bestämmelser om varans beskaffenhet, dvs. fel i varan, finns i 17-20 §§ KöpL och påföljder vid fel i varan regleras i 30-41 §§ KöpL.Köplagens regler om fel i varanReglerna om fel i varan har en mycket stor betydelse i köprätten. En vara är att beteckna som felaktig om den inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet (konkret fel, 17 § KöpL 1 st), eller om den har ett allmängiltigt fel enligt 17 § 2 st (abstrakt fel). Den ska också stämma överens med vad säljaren utlovat (18 §) även om dessa egenskaper inte ingått i avtalet.Konkret fel Köplagens utgångspunkt är att bedömningen av om en vara är felaktig i första hand ska ske med utgångspunkt från vad parterna har avtalat. Enligt köplagens 17 § första stycket ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. När varan inte stämmer överens med vad som står i avtalet, exempelvis i fråga om färg, antal, storlekar, föreligger det ett konkret fel.Abstrakt felI 17 § andra stycket anges att om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används, vara ägnad för det särskilda ändamål för vilken varan var avsedd att användas, ha egenskaper som säljaren hänvisat till genom att lägga fram prover eller modeller, vara förpackad på vanligt sätt om förpackning krävs för att skydda varan. Om varan avviker från vad en köpare i allmänhet kan förvänta sig (exempelvis en diskmaskin som inte fungerar), föreligger det ett abstrakt fel.Garanti enligt KöplagenKöplagen innehåller en regel i 21 § om vilken tidpunkt som är avgörande för felbedömningen. Enligt huvudregeln ska bedömningen ske med hänsyn till varans beskaffenhet vid den tidpunkt då risken för varan går över på köparen. Riskens övergång är alltså avgörande för bedömningen av om fel föreligger och detta i sin tur hänger vanligtvis ihop med tidpunkten för varans avlämnande.I 21 § behandlas två situationer där fel ska anses föreligga också när en försämring av varan uppkommer efter det att risken för varan har övergått på köparen. Det första fallet gäller om försämringen är en följd av avtalsbrott som säljaren gjort sig skyldig till.Det andra fallet gäller då säljaren genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varans användbarhet eller för andra egenskaper, och försämringen avser en egenskap som omfattas av denna utfästelse. Regeln i 2 st. andra meningen gäller endast tidsbegränsade garantier. Garantier finns av flera skilda slag. De som regleras i bestämmelsen är de s.k. funktions- eller egenskapsgarantierna och brukar innefatta att varan ska fungera för sitt avsedda ändamål eller behålla vissa egenskaper. Garantier medför generellt en omkastning av bevisbördan. Normalt gäller att det är köparen som ska visa att felet fanns redan vid riskövergången. En lämnad garanti innebär emellertid att det är säljaren som vid fel som uppenbarar sig under garantitiden har att visa att felet inte fanns vid riskövergången och ibland även att felet i stället är orsakat av köparens vanvård eller liknande. Viktigt att ha i åtanke är att lagen är dispositiv enligt dess 3 §. Det innebär att parterna kan avtala om något annat än lagens bestämmelser. Avgörande kan då bli vad som överenskommits i fråga om garanti. En garanti kan medföra en kortare tid för reklamation än två år men den kan också förlänga tiden (Se 32 § KöpL).Garanti enligt KonsumentköplagenKonsumentköplagen (KKL) är tillämplig när det gäller köp mellan en konsument och en näringsidkare (1§ KKL). Lagens bestämmelser är tvingande till konsumentens fördel, och kan alltså inte avtalas bort till sämre villkor (3§ KKL).När du köper en vara har du ett extra starkt konsumentskydd de första sex månaderna. Fel som visar sig inom denna tid ses enligt konsumentköplagen som ursprungliga fel. Näringsidkaren måste därför kunna bevisa att du själv har orsakat felet för att kunna säga nej till din reklamation (se 20a § KKL).När det har gått mer än sex månader går bevisbördan över på dig som konsument. Det betyder att du ska kunna bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan för att kunna kräva något av företaget.Garantin kan utöka konsumentens rättigheter. Det betyder att först efter att garantin har löpt ut som konsumenten själv måste bevisa att felet är ursprungligt (se 21 § KKL).Vill köparen åberopa sina rättigheter enligt KKL så är det viktigt att reklamation görs. Meddelandet ska lämnas till säljaren inom skälig tid. Om meddelandet lämnas inom två månader efter det att köparen har upptäckt felet så är det inom skälig tid. Köparen har tre år på sig att reklamera ett fel från dagen man fick tillgång till varan. Garantin kan förlänga reklamationstiden (23 § KKL).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Fel i bostadsrätt regleras genom köplagen

2018-12-07 i Köplagen
FRÅGA |I somras köpte vi en lägenhet (bostadsrätt) i Stockholms område och flyttade in den 9e september. Byggnaden blir 2 år i Juni 2019, så vi köpte en nästan-nyproduktion via en mäklare. Sen vi flyttade, har vi dock upptäckt en hel del fel: Lutningen i badrummet är fel, golvet i köket tål ingen vatten (var anmält enligt förra ägare, men det var det inte. Förvaltaren vill inte göra något åt det), golvvärmen funkar inte som det ska och vi kan få max 21 grader i lägenheten, ... och nu i helgen fick vi en vattenläcka genom fönstersmygen i vardagsrummet. Vi är ju väldigt besviken på köpet och känner att vi köpet grisen i säcken. Kan vi häva köpet? Hur går det till? Finns det andra alternativ? Det finns fler i byggnaden som har problem och vill häva sitt köp, dock köpte de första hand från byggförvaltaren.
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt räknas inom svensk rätt som s.k. lös egendom. Det finns inte några särskilda köprättsliga regler för bostadsrätter utan man tillämpar de bestämmelser som finns i köplagen. Enligt denna lag ska ens köp motsvara de egenskaper som följer av avtalet. Det finns även en ganska generell bestämmelse som säger att en vara är felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § köplagen). Vad man som köpare har fog att förutsätta det beror på ett flertal omständigheter och man får där göra en helhetsbedömning. Men sådant man tittar på är vad man generellt kan tänkas förvänta sig av en vara av detta slag, d.v.s. bostadsrätt, speciellt med hänsyn till det pris man har betalat samt ålder på varan m.m. Vad säljaren har berättat om varan påverkar också väldigt mycket vad man har fog att förvänta sig. Jag vet ju inte vad ni har betalat, och vad man brukar kunna kräva av en bostadsrätt i detta område men i och med att det är en väldigt nybyggd bostadsrätt borde man definitivt ha fog att förvänta sig mer. Att det föreligger fel i bostadsrätten är dock inte tillräckligt, utan det finns lite andra förutsättningar som också måste vara uppfyllda. Som fel i vara får man nämligen inte åberopa vad man som köpare måste antas ha känt till vid köpet (20 § köplagen). Detsamma gäller om ni innan köpet undersökt bostadsrätten, då får man inte åberopa fel som man vid undersökningen borde ha upptäckt. Vad ni kan åberopa som fel beror alltså på om det har genomförts en undersökning och vad ni i så fall borde ha uppräckt redan då. För att kunna få göra dessa fel gällande sedan måste man också reklamera till säljaren (32 §). Denna reklamation måste ske inom skälig tid efter det att man märkt felet. Vad som är skälig tid beror lite på vad det är för fel, hur omfattande det är, behövde man som köpare tid på sig att undersöka mer kring vad det är etc. Som köpare har man sedan i första hand rätt att kräva avhjälpande av felet (34 § köplagen). Om detta inte är möjligt utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren, eller säljaren inte avhjälper felet inom skälig tid, har man som köpare istället rätt till prisavdrag eller att häva köpet (37 § köplagen). För att få häva krävs det att felet är av väsentlig betydelse samt att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § köplagen). Vad som utgör ett väsentligt fel är svårt att säga och blir en bedömning i det enskilda fallet. Det man kan säga rent generellt är dock att det krävs ganska mycket för att man ska få rätt att häva ett köp. Man anser ofta att köparen kan kompenseras genom avhjälpande, prisavdrag och skadestånd. Om det inte går att häva köpet kan det därför vara bra att istället försöka få prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget ska beräknas så att man får mellanskillnaden för vad man har betalat för bostadsrätten, jämfört med vad bostadsrätten faktiskt var värd (38 § köplagen). Om man t.ex. har betalat 100' kr men den vara man fick endast är värd 80', ska man ha 20' i prisavdrag. Det sista jag skulle vilja nämna gäller vattenläckan i vardagsrummet. Denna har ju uppkommit först sedan ni har flyttat in i bostadsrätten. För att säljaren ska kunna bli ansvarig för detta krävs det att felet som orsakat läckan fanns redan innan ni tog över bostadsrätten (21 § köplagen). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ansvar för skador i såld bostadsrätt?

2018-12-04 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag sålde min bostadsrätt nyligen. Jag ägde lägenheten endast i 6 månader. Av olika skäl var jag tvungen att sälja lägenheten. Nu till frågan. Badrummet i lägenheten var enligt mäklaren som sålde till mig i "originalskick" och lägenheten byggdes år 1939. Det man gjort efter det i badrummet är att man bytt möbler så som handfat och toalettstol. Badrummet har ett badkar som delvis är inbyggt mot väggen men mot golvet finns det öppning så att man kan se under badkaret. Där under saknas klinker helt och ytan liknar betong och golvbrunnen är gjutjärnsbrunn vilket jag vet inte längre är godkänt. Jag undrar nu om jag kan bli skyldig för eventuella dolda fel så som fuktskador osv? Köparen fick innan köper veta att badrummet är från 39 och att det saknas klinker under badkaren som vatten enkelt kan rinna under. Dessutom berättade jag personligen för köparen att jag själv hade tänkt att renovera badrummet men aldrig kom så långt. Man kan enkelt se detta under badkaren om man tittar. Med detta sagt, återigen kan jag på något sätt bli ansvarig för eventuella skador i badrummet?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna som reglerar köp av bostadsrätter finns i köplagen (KöpL). Jämfört med fastighetsköp som regleras i jordabalken finns inte en lika stark undersökningsplikt för den som köper en bostadsrätt. Detta innebär också att köparen har större möjligheter att i efterhand påtala fel i en bostadsrätt, jämfört med vad som gäller för en fastighet.När kan säljaren av en bostadsrätt hållas ansvarig för skador?För att köparen ska kunna hålla dig ansvarig för eventuell skada i bostadsrätten krävs det att bostadsrätten på grund av skadan kan anses felaktig. Bedömningen av huruvida fel föreligger görs i förhållande till vad som avtalats, vad köparen med fog kunnat förvänta sig och vad som sagts om lägenhetens skick mellan er. Eftersom köparen varit och tittat på bostadsrätten innan köpet får hen inte påtala fel som hen borde ha upptäckt vid detta tillfälle (förutsatt att du inte aktivt lurat köparen). Kortfattat kan man säga att följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att köparen ska kunna påtala fel och hålla säljaren ansvarig:– Bostadsrätten är felaktig, det vill säga i sämre skick än vad köparen kunde förvänta sig med hänsyn till pris och vad som sagts mellan er.– Felet fanns vid köpet– Felet är inte sådant att köparen borde ha upptäckt det vid den gjorda undersökningen före köpet – Köparen har reklamerat (påtalat felet för säljaren) inom skälig tid. Hur lång tid detta är varierar från fall till fall, dock inte längre än två år.Den vanligaste följden om en bostadsrätt anses vara felaktig är att köparen kräver avdrag på priset.(17-22 §, 31-32 § & 37 § KöpL)Är fuktskador och den icke-godkända golvbrunnen ett fel du kan hållas ansvarig för?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att du inte uttryckligen påtalat bristerna för köparen, men att du inte heller försökt lura denne. Genom att du upplyst om badrummets ålder, påtalat att det saknas klinkers under badkaret och nämnt att du tänkt renovera badrummet har du dock gett köparen anledning att närmre undersöka eventuella fel. Eftersom felet dessutom är synligt och möjligt att upptäcka vid en undersökning är min bedömning att det rör sig om fel som borde ha upptäckts av köparen före köpet. Därmed bör hen inte kunna hålla dig ansvarig för dem nu i efterhand – hen hade att räkna med felen redan vid köpet och bostadsrätten avviker då inte från vad hen kunde förvänta sig.Som framgått ovan beror bedömningen av huruvida fel föreligger på flera olika saker. Det är därför inte heller möjligt för mig att göra en säker bedömning utifrån de uppgifter jag har. Sammanfattningsvis är dock min bedömning, utifrån den information du ger i frågan, att köparen inte bör kunna hålla dig ansvarig för de nämnda skadorna i badrummet. Hoppas du fått svar på din fråga! Om något känns oklart eller om du har följdfrågor är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.Vänliga hälsningar,

Kan jag ångra mitt köp och återfå handpenningen?

2018-11-29 i Köplagen
FRÅGA |HejJag hittade en kattunge i en annons, åkte och tittade, betalade 2000 i handpenning, tingningsavgift. Kattungen är 4 veckor. Säljaren är privatperson och det är jag med.Redan morgonen efter vi hade varit där, skrev jag till säljaren att jag önskade annullera köpet och bad om att få tillbaka tingningsavgiften. Det var flera orsaker till varför jag ångrade mitt köp. Säljaren gick inte med på en annullering av köpet. Detta är nu en vecka sen.Jag vill fortfarande häva köpet.Vi har inte skrivit något kontrakt. Har jag möjlighet att kräva tingningsavgiften tillbaka?
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Till att börja med är det köplagen (1990:931) (KöpL) som gäller vid köp av lös egendom mellan privatpersoner (se 1 § KöpL). Lagen är däremot inte tvingande, vilket innebär att du och säljaren har rätt att frångå lagen och avtala om andra villkor (se 3 § KöpL). Full avtalsfrihet gäller dock inte. Om ett avtalsvillkor skulle vara oskäligt, kan det jämkas alternativt sättas ned helt och hållet vilket innebär att det inte gäller mot dig (se 36 § avtalslagen).En överenskommelse om handpenning görs normalt för att parterna ska ha en viss säkerhet att vardera part fullgör sina förpliktelser enligt avtalet. "Handpenning" har emellertid inte någon entydig legal innebörd. Svaret på din fråga beror därför på vad ni egentligen har kommit överens om; har handpenningen erlagts som en sorts förskottsbetalning i samband med att köpet ingicks, eller har handpenningen snarare utgjort en säkerhet för att affären ska genomföras och är därmed förverkad om köparen inte fullföljer köpet?Oavsett är en grundläggande princip inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Du är bunden av vad ni har kommit överens om och har inte rätt att "ångra köpet" såvida ni inte avtalat om annat eller det exempelvis är något "fel" på katten. Varför vill du ångra köpet? Mitt råd till dig är att ta reda på vad det egentligen är du har gått med på. Har du skrivit under ett avtal som du kan läsa? När du sedan har tagit reda på detta kan du återkomma till oss med mer specifika frågor och få ett utförligare svar.

Rättigheter vid dolda fel i bostadsrätt

2018-11-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en lägenhet i somras och funderar nu på att göra om badrummet. Det är ett fungerande badrum men skulle vilja lägga in kakel osv. Jag började kontakta företag för offerter och de påpekade då att ventilationen var igentäppt så jag kontaktade brf för att få en OVK. Brf berättade då att en tidigare ägare gjorde om badrummet utan brf godkännande efter 2013 och brf vet inte om den gjordes fackmannamässigt och håller branchstandard. Denne stängde då troligen igen ventilationen. När jag köpte bostaden fick jag inte information om att badrummet var omgjort utan brf godkännande (har funnits en ägare emellan som jag köpte av). Jag blir därmed fundersam om det kan finnas fel som innebär att min egen renovering blir dyrare en planerat pga av tidigare ägarens renovering. Jag undrar om jag har några rättigheter om dolda fel upptäcks då jag anser att den tidigare ägaren borde informerat mig om att badrummet ev. kan vara fel renoverat. Med vänliga hälsningar
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar din fråga rätt så vill du veta vad du har för rättigheter i det fall att du i samband med renovering av badrummet skulle hitta dolda fel som den tidigare lägenhetsägaren inte informerat dig om. Vilken lag är tillämplig? Det bör inledningsvis klargöras att köp av bostadsrätt är ett köp av lös egendom, således är köplagen (KöpL) tillämplig. Detta kan man utläsa av 1 § KöpL tillsammans med 1 kap. 1 § Jordabalken (JB) Huvudregeln vid köp enligt köplagen är att det som köps ska stämma överens med vad som följer av avtalet, om det inte framgår av avtalet i vilket skick det köpta ska vara i får man istället göra bedömningen efter vad köparen med fog kunnat förutsätta om objektets egenskaper, avviker den från köparens befogade förväntningar föreligger fel (17 § 3 st KöpL). Vad köparen med fog bör kunna förvänta sig varierar från fall till fall. Om köpet rör ett begagnat/gammalt objekt kan köparen självfallet inte med fog kunna förutsätta att det är i samma skick som om köpeobjektet var helt nytt. Om bostadsrätten är såld "i befintligt skick" eller med liknande klausul ska den enligt 19 § KöpL anses felaktig endast om den avviker från vad säljaren berättat om den innan köpet, eller om säljaren underlåtit att berätta om ett väsentligt fel som han måste känt till och som kunnat inverka på beslutet att köpa den. Den kan trots klausulen om "befintligt skick" även anses felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta. Det är viktigt att notera att en köparen inte får åberopa fel som han känt till vid köpet (20 § KöpL). Köparen har dock ingen generell undersökningsplikt och dolda fel kan åberopas även om säljaren uppmanat honom att undersöka det som ska köpas. Om fel föreligger Om man konstaterat att ett fel föreligger finns det ett antal felpåföljder man kan göra gällande mot säljaren, dessa räknas upp i 30 § KöpL och är följande; Avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning samt skadestånd. Omleverans och hävning torde inte vara aktuella påföljder i detta fall. Avhjälpande är i de flesta fall den primära påföljden att göra gällande. Avhjälpande innebär att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen. Denna påföljd kan bara göras gällande om säljaren kan utföra den utan oskälig kostnad (34 § KöpL) Prisavdrag kan användas som påföljd om avhjälpande inte är aktuellt, det innebär att köparen får tillbaks en del av det han betalade för det köpta objektet (37 § KöpL). Köparen kan också kräva skadestånd enligt 40 § KöpL. Viktigt att ha i åtanke är att en reklamation enligt 32 § KöpL måste ske för att någon av dessa påföljder ska kunna göras gällande mot säljaren. Reklamationen ska inom skälig tid från det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet. Bedömningen i ditt fall Eftersom det inte i din fråga framkommer så mycket detaljer om vad det är för fel som man kan tänkas hitta i lägenheten är det svårt att ge några definitiva svar. Men eftersom att frågan rör just dolda fel kan sägas att du har goda möjligheter att göra de ovan nämnda påföljderna gällande. Viktigt är dock att du beaktar den reklamation som måste ske enligt 32 § KöpL. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,