Är skadedjur i bostadsrätt ett dolt fel?

2020-06-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Räknas silverfiskar som ett dolt fel vid köp av en bostadsrätt? Och måste en säljare informera köparen om att det finns silverfiskar? Om ja, vad blir konsekvensen för säljaren om den inte berättar om det?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom detta gäller köp av bostadsrätt och inte en villa, som anses som fast egendom, är köplagens regler tillämpliga. Skadedjur kan anses som dolt fel vid köp av fastighet. Högsta domstolen slog fast i ett fall (NJA 1998 s. 792) att kackerlackor som fanns i lägenheten ansågs som ett dolt fel varvid köparna kunde begära att få felet avhjälpt. I detta fall rörde det sig om ett dolt fel då kackerlackorna inte ansågs kunde upptäckas vid en undersökning av bostaden eftersom de endast dök upp på natten. Som köpare har man alltså en skyldighet att undersöka bostaden innan man köper den. Om skadedjuren är någonting som du som köpare bör ha upptäckt vid en undersökning av bostaden kan du inte åberopa detta som ett dolt fel (20 § köplagen). För att detta ska anses som ett dolt fel så måste felet ha funnits redan vid köptillfället, men som sagt inte kunnat upptäckts vid en noggrann undersökning (21 § köplagen). Felet ska dessutom inte vara någonting som varit upptäckbart. Felet ska således vara av sådan art att man omöjligt kunnat upptäcka det vid en undersökning. I sådana fall kan det vara fråga om ett dolt fel. Om det föreligger ett fel i bostaden kan du som köpare kräva prisavdrag, avhjälpande eller hävning om det finns särskilda skäl för detta (30 § köplagen). Du har alltså rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § köplagen). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga så kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Hävning kan endast ske om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde insett detta (39 § köplagen).Frågan kvarstår dock om silverfiskar kan anses som skadedjur, och det hela beror även på i vilken omfattning det finns silverfiskar i bostaden. Sammanfattningsvis kan skadedjur anses som ett dolt fel i köp av en bostad. För att det ska anses som ett dolt fel ska det vara ett fel som inte kan upptäckas vid en noggrann undersökning av bostaden, samt att felet redan fanns vid överlåtelsen. Dock är det inte säkert att silverfiskar kan anses vara skadedjur och det hela beror på omfattningen av silverfiskarna i bostaden och huruvida de utgör någon skada. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Husvagn såld med dolda fuktskador

2020-06-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej jag sålde för en tid sen en husvagn. Jag skulle fukttesta den. Firman som skulle utföra testet kunde inte ge mig någon tid för detta. Köparen ville ha vagnen ändå då hon med en vän kollat själv med egen fuktmätare och dom hittade inget. Efter köpet ville köparen ändå att ett fukttest skulle göras och då stod jag för den kostnaden. Nu är testet gjort och det visade sig att den var fuktskadad vilket jag inte hade en aning om. Köparen vill nu då köpa en ny vagn och undrar om jag kan betala tillbaka lite av det hon köpte min vagn för.Vad säger lagen ??
Majken Thörn |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Jag utgår från att köpet av husvagnen skedde mellan två privatpersoner. Regleringen om detta finner vi i Köplagen (KöpL).I första hand så gäller avtalet mellan dig och köparen. Köplagen används för att fylla ut luckorna i avtalet mellan parterna. Jag utgår ifrån att avtalet inte reglerar det som har inträffat eftersom att du inte nämner det i frågan. Jag kommer alltså besvara frågan genom köplagens bestämmelser.Fel i vara Förutsättningarna för att du som säljare ska kunna bli ansvarig för felpåföljder som exempelvis prisavdrag så måste det vara fråga om fel i vara.Om du har sålt husvagnen med förbehåll om befintligt skick så hanteras detta i 19 § KöpL.Om varan inte såldes med förbehållet befintligt skick så hanteras detta i 17 § KöpL.Det som kan konstateras är att fuktskador med högsta sannolikhet anses som fel i vara. Vad som behöver utredas är vem som bär ansvaret för felet. Vem bär ansvaret?Som du har beskrivit så har köparen och en vän till denne undersökt husvagnen med en egen fuktmätare som inte visade på fuktskador. Köparen kan inte åberopa fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av varan, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens undersökning får avgöras vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Köparen bör i detta fall anses ha uppfyllt sin undersökningsplikt eftersom att undersökning gjordes men inte visade på fel även med hänvisning till att du som säljare inte hade någon aning om att husvagnen var behäftad med fuktskador. Jag skulle säga att det talar för att du som säljare kommer kunna hållas ansvarig för fuktskadorna. Då har du valet att antingen åtgärda felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet, 36 § KöpL. Detta kallas för avhjälpning. Notera att du faktiskt har en rätt att avhjälpa felet. Om avhjälpning inte kommer på fråga så kan köparen ha rätt till prisavdrag enligt 38 § KöpL. Avdraget ska beräknas på skillanden mellan varans värde i felaktigt skick och i avtalsenligt skick. Är varan te.x värd 15 % mindre än en felfri vara ska prisavdraget vara 15 %. Hävning av köpet kan också vara möjligt om man finner att felet är av väsentlig karaktär, 39 § KöpL.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Hävning av köp på grund av fel i varan

2020-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Jag köpte en 4år gammal hund i lördags av en privatperson. Den var jättesnäll och go men när jag skulle ta ut den på promenad så började han skälla på ett av grannens barn och gick nästan till attack. Då detta är något helt nytt för mig så blev jag jätterädd samt barnet. Jag skickade sms till ägaren och frågade en gång till om hunden var barnvänlig. Då skrev han att hunden gick bra ihop med hans barn och hans brorsas barn. Det betyder inte att han är bra med alla barn utan bara hans. Jag har en stor erfarenhet av hundar. Jag har haft olika raser - stora som små, gamla som valpar men ALDRIG har någon av mina hundar skällt på barn, ALDRIG. Jag sa detta till ägaren och jag skrev att jag inte kan ha en sån hund när jag har barn i min omgivning. Jag hade dessutom planerat på att ta honom till jobbet och där brukar kollegorna ibland ta med sig sina barn till jobbet. Jag vågar helt enkelt inte ta den risken att något barn blir skadat! När jag skrev allt detta så blev han lite upprörd och skrev att han är besviken och att jag överger hunden då det bara gått en dag. Jag sa aldrig att han behövde hämta hunden direkt men det gjorde han ändå. Jag skickade med allt jag köpte åt hunden (gratis) men när jag frågade om att få pengarna tillbaka då sa han att han inte tänkte ge mig pengarna då det är jag som vill lämna tillbaka hunden. Jag lämnade tillbaka hunden pga ett beteendeproblem inte för att han hade fel färg. Min fråga är nu - har jag rätt att få tillbaka pengarna?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Att prestationerna för köpare och säljare går åter på grund av ett avtalsbrott kallas hävning. Fel i varan är ett sådant avtalsbrott. Om du har haft rätt till hävning av ditt köp av hund ska prestationerna för köpare och säljare gå åter, hunden ska alltså återlämnas och likaså ska betalningen gå åter (64 § Köplagen). När får en köpare häva köpet? Vid hävning på grund av fel i varan krävs att felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller borde insett detta (39 § Köplagen). Vad som avses med väsentlig betydelse är svårt att svara på. Generellt sett anses ett fel inte som väsentligt om andra påföljder än hävning kan komma i fråga, dvs. omleverans eller prisavdrag. I och med att jag förutsätter att prisavdrag inte skulle underlättat denna situation är detta inte aktuellt. Felet ska vara väsentligt för köparen, och bedömningen ska utgå från dennes synvinkel. I detta fallet, då hunden gör utfall mot barn och du har barn är felet alltså väsentligt då du beskriver att det är det. Har säljaren insett eller bort insett betydelsen av felet för dig? Säljaren måste också ha insett eller borde ha insett att felet var av väsentlig betydelse för dig. I och med att du förklarat för säljaren att du har barn borde han förstå att det faktum att hunden morrade åt barn var ett väsentligt fel för dig. Jag tolkar det som att du hade rätt att häva köpet (39 § Köplagen). För att få häva ett köp krävs att köparen meddelat säljaren om att han önskar köpet gå åter/ att han häver köpet inom "skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet" (39 § 2 stycket Köplagen). I och med att du skrev när det gått mindre än en dag är detta sannolikt uppfyllt. Sammanfattningsvis I och med att felet är för dig väsentligt och säljaren borde insett detta, samt att du meddelade säljaren att du önskade att köpet gick åter hade du rätt att häva köpet. I och med detta ska prestationerna gå åter. Hunden lämnades tillbaka och du har även rätt att få dina pengar åter. Vänligen,

Kan man häva köpet som säljare på Tradera?

2020-06-21 i Köplagen
FRÅGA |jag lagt ut en dator på tradera på budgivning säljare jag å jag ville häva köpet då för lågt belopp å ge pengarna tillbaka till köparen.. köparen vägrar den överkomelsen å skulle kontakta arn & konsumentverket.. ja vet inte vad exact arn kan göra då när han kontaktar dem i denna situation jag är privatperson å inte företag
Jessica Sarhede |Eftersom detta gäller ett köp mellan privatpersoner är det köplagen och inte distansavtalslagen som gäller. I första hand skulle jag vända mig till köparen och se om ni på något sätt kan nå en överenskommelse men eftersom det låter som att denne motsätter sig att lämna tillbaka datorn, går jag vidare till det juridiska. Rent köprättsligt kan det bli svårt att häva köpet om du inte från början reserverade dig rätten att inte sälja vid för lågt bud. Har du inte gjort det och sedan inte fullföljer dina förpliktelser som säljare (lämnar över den sålda datorn) begår du ett avtalsbrott.Både konsumentverket och ARN är till för att lösa tvister mellan näringsidkare och konsumenter, då konsumenter anses ha ett skyddsintresse. Så de själva löser inte tvister mellan privatpersoner. Vad köparen skulle kunna göra är väcka talan i domstol, du skriver inte hur mycket datorn köptes för, men i praktiken är förmodligen inte en summa som är värd att tvista om från köparens sida, en rättegångsprocess innebär kostnader som lätt kan överstiga datorns värde. Så i praktiken blir det svårt för köparen att göra något om du skickar tillbaka pengarna och inte ännu skickat/lämnat över datorn, mer än att lämna ett negativt omdöme på tradera om dig som säljare. Vad du dock behöver vara medveten om är som sagt att juridiskt sett, begår du ett avtalsbrott och du har inte rätt att häva köpet vid denna tidpunkt.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

fel vid köp över blocket

2020-06-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Har sålt lampor via blocket. Köparen var hemma hos mig och hämtade de. Uppmanade henne att kontrollera lamporna på plats, vilket hon gjorde. Hon hörde av sig samma kväll med ett märke i lampan som vi diskuterade. För mig innebär det att hon kontrollerat de en gång till. Efter nästan en månad hör hon av sig och meddelar att de är trasiga i upphängningen och vill därmed häva köpet. Det är fyra design lampor, priset var strax under 5000kr för alla. Svårt att avgöra hur och var felet har uppstått. Jag har inte sett felet innan försäljning och jag har uppgett att lamporna är i fint skick i annonsen.Tacksam för hjälp i frågan!Med vänlig hälsning, Sara
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga. Vad jag kan identifiera så är de en köprättslig fråga. Detta gör att svaret kommer ligga i Köplagen. Jag kommer först redogöra för vissa köprättsliga regler som jag anser har relevans för dig. Sedan kommer jag försöka applicera dem på din situation. Redan här kan jag dock sammanfatta med att säga att allt beror på hur tydlig skadan är, hur stor undersökningen var och vilken betydelse skadan har. Relevanta köprättsliga regler Eftersom du har sålt lamporna via blocket samt de verkar som att detta inte är något du normalt gör så förutsätter jag att detta inte är din affärsverksamhet. Detta gör att Köplagen (KöpL) gäller. Köplagen reglerar köp som inte gäller hus eller är mellan ett företag och en konsument. I lagen finns regler som gäller om man inte har avtalat annat, 1§ KöpL. Köparen har rätt att kräva en påföljd, där ibland rätt att häva, om de är ett fel i varan, 30 § KöpL. Att varorna har en trasig upphängning är ett fel om de har beskrivits som att de är i fint skick. Lamporna "avviker från vad man har fog att förvänta sig", 17 § KöpL. Den relevanta tidpunkten för ett fel är vid avlämnandet, 12 § KöpL. Innan du ger köparen lamporna så ansvarar du för dess skick efteråt ansvarar hon. Vidare så kan du aldrig bli ansvarig för en skada eller ett fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning innan köpet om en sådan påkallas, 20 § KöpL. Ett ytterligare hinder är att om de är ett fel som framkommer efter köpet som säljaren ansvarar för så måste man reklamera i tid. Mer specifik måste man reklamera inom skälig tid efter man upptäckt felet, 32 § KöpL. Längden på denna tid kan påverkas av den undersökning man ska göra efter köpet. Hur stor denna undersökning behöver vara beror på typen av köp, 31 § KöpL Finns det ett fel och har man reklamerat i tid så har man rätt till en påföljd, 30 § KöpL. Dessa påföljder inkluderar bl.a omleverans ( få en ny), avhjälpande (lagning) och prisavdrag. En säljare har alltid rätt att i första hand ge köparen en ny eller laga felet, 36 § KöpL. Sker inte detta inom skälig tid eller är de inte möjligt/relevant så får köparen istället kräva prisavdrag eller hävning, 37-39 § KöpL. Hävning kräver att felet är väsentligt samt att du insåg att de var väsentligt eller borde gjort det, 39 § KöpL. Hur dessa blir relevanta för dig Som jag konstatera ovan så är de fel på varorna, 17 § KöpL. Men med tanke på att du bad henne undersöka dem så talar några saker för att hon borde upptäckt felet och därmed inte har rätt att påkalla det, 12, 20, 30 KöpL § Att de inte går att hänga upp kan vara ett stort fel. De hindrar i slutändan hela funktionen av lampan. Detta talar för att hon borde upptäckt felet. De bör dock nämnas att inte alla typer av undersökningar inkluderar ett eftersökande som leder till att man hänger upp lampan. Vidare talar de faktum att hon upptäcker märkena först senare på att denna första utredning vid köpet kanske inte var så grundlig. Hur grundlig undersökning måste vara beror på vad du har sagt och situationen i övrigt, 20§ KöpL. Så om denna undersökning gör att hon inte har rätt att påkalla felet beror på hur stor utredning var samt typen av undersökning samt felets art. Vidare kan de kan tänkas att hon borde ha upptäckte felet i samband med att hon upptäckte märkena men återigen beror de på hur tydlig skadan var. Man har visserligen enligt Köplagen en skyldighet att undersöka lamporna enligt god affärssed. Eftersom köpet var på blocket kan god affärssed här inte anses vara mycket mer än att undersöka dem ockulärt, att vänta en månad med att hänga upp dem är inte i strid med detta, 31 § KöpL. Borde felet upptäckts här precis efter köpet? Krävdes de att man hängde upp dem för att upptäcka felet? Är felet så tydligt att om man upptäcker märkena så borde man upptäckt även skadan på upphängningen så får de anses att en månad är för lång tid att vänta med att påkalla felet. De får anses vara en oskäligt lång tid och därmed gör att köparen inte har rätt till påföljd, 32 § KöpL. Detta under förutsättning att köparen inte hade en relevant ursäkt att inte reklamera tidigare, t.ex att de var omöjligt för henne att testa om skadan verkligen påverka lampornas funktion. D.v.s att hon visste om felet men inte dess allvar för ens en månad senare. Den sista saken som bör påpeka är kravet på hävning, 37, 39 KöpL. Reglerna ger dig alltså rätt till att både leverera en ny vara till köparen eller laga felet. Kan du inte detta så kan prisavdrag bli relevant och hävning kan också aktualiseras. De kan argumenteras om felet är väsentligt eller ej. Är lamporna sådana som måste hängas upp? Hade hon alltid tänkt att hänga upp dem. Visste du om att hon tänkte hänga upp dem? Jag förespråkar dock att ifall ni kommer fram till att du ansvarar för felet så borde ni komma överens om en lösning som passar er båda bäst oavsett om de är avhjälpning, prisavdrag eller hävning. De bör dock nämnas att du har rätt att avhjälpa felet i första hand om du föredrar detta framför hävning. Jag hoppas de besvara din frågaMed vänliga hälsningar

Köp mellan privatpersoner

2020-06-22 i Köplagen
FRÅGA |Vi ringde på en bilannons via blocket.I telefonen så sa säljaren att den var i körbart skick.Vi åkte drygt 13 mil för att kolla och provköra bilen. Säljaren berättade att det var vitt på oljestickan,och det var endast kondens.Vi köpte bilen och åkte hemåt. Bilen började ryka bara någon mil på vägen hem. Vi stannade och kollade oljan. Det fanns nöstan ingen olja kvar, så vi fyllde på tills stickan visade "normal nivå".Motorn skar 1 mil innan vi var hemma.Vi fick bogsera den. Vi känner oss lurade,då han sa i telefonsamtalet att bilen var i körbart skick. Jag skickade ett sms till säljaren då vi bogserade. Jag skrev att han får hämta bilen. Vi har försökt fått tag i säljaren följande dagar, men han vägrar svara på samtal och sms. Vi har även försökt nå hans flickvän,och hon svarade i princip att "vi får skylla oss själv". Nu har dom båda blockerat både mig och min make. Han sa till oss att han sålde bilen för att han var orolig för att han skulle bli uppsagd, och behövde då extra pengar. Dagen efter köpet så ser vi på Facebook att han lagt upp en bild på bilen som vi köpte, med texten "nytt projekt kommer snart". Blocket kan inget göra. Och inte arn heller vad jag förstår. Är det tingsrätten som gäller? Är det värt att vända sig dit? Tack
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagVid köp av en bil mellan två privatpersoner är köplagen tillämplig (1 § och jfr 4 § köplagen [KöpL]). Köplagen är dispositiv vilket innebär att lagen gäller såvida ni inte har avtalat om annat parter emellan (3 § KöpL). Jag kommer nedan att utgå från att ni inte har avtalat om annat och redogöra för vad som gäller enligt köplagen. Felaktig varaInledningsvis måste bilen anses vara felaktig för att eventuella påföljder från säljarens sida ska aktualiseras. Enligt köplagen anses en vara felaktig om den avviker från vad ni har avtalat om (kvalité, art, avtalade egenskaper) eller om den inte är ägnad för dess vanliga ändamål jämfört med varor av samma slag. Bilen ska avvika från vad du som köpare har haft fog att förutsätta (17 § KöpL). Bilen kan också anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren marknadsfört vid försäljning av varan och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Det kan exempelvis vara att bilen avviker från villkor som framgår av varans annons eller annat marknadsföringsmaterial. Det handlar främst om vilka förväntningar som köparen haft fog för med hänsyn till de marknadsförda sakuppgifterna. I vissa fall anger säljaren att en vara säljs i "befintligt skick" för att köparen inte ska ha lika högt ställda förväntningar på varan. Men även om en vara en vara säljs i befintligt skick anses den felaktig under vissa situationer. 19 § KöpL anger i vilken utsträckning säljaren kan friskriva sig från ansvar när denne anger att varan säljs i befintligt skick.Om varan inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat före köpet eller om varan är i väsentligt sämre skick (med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter) än vad köparen haft fog att förutsätta, anses varan felaktig (19 § första stycket 1 och 3 KöpL). Säljaren har även en upplysningsplikt (19 § första stycket 2 KöpL). Säljaren måste upplysa köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskap, som säljaren kände till och som köparen med fog kunnat förutsätta bli upplyst om. Det här gäller under förutsättning att underlåtenhet att upplysa kan antas inverka på köpet. UndersökningspliktHärtill ska beaktas att du som köpare har en undersökningsplikt (20 § KöpL). Undersökningsplikten innebär att du inte kan åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Plikten omfattar enbart sådana fel som du faktiskt hade kännedom om. Man utgår vanligen från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Riskens övergångNär varan har avlämnats övergår risken till köparen (13 § KöpL). Att köparen bär risken innebär att denne är skyldig att betala för skador som uppstått på varan (om den till exempel försämras eller förstörs). Det här gäller dock inte om det beror på säljaren (12 § KöpL). Vid hämtningsköp anses en vara avlämnad när den tagits hand om köparen (6 § andra stycket KöpL). ReklamationFör att åberopa fel måste du som köpare reklamera köpet. En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan (32 § första stycket KöpL). Som yttersta frist har man två år på sig att reklamera en vara, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på två år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (32 § andra stycket KöpL). Tidpunkten för felbedömning är när risken för varan går över på köparen. Säljaren är ansvarig för fel funnits vid denna tidpunkt även om felet visat sig först senare (21 § första stycket KöpL). Påföljder vid fel i varanOm varan är felaktig och det inte beror på dig som köpare, har du rätt att kräva avhjälpande. De aktuella påföljderna som du kan göra gällande är avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § KöpL). Den primära påföljden som aktualiseras är avhjälpande. Du som köpare har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § första stycket KöpL). Köparen har rätt att kräva omleverans om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Omleverans kan dock inte krävas i de fall parterna har förutsatt att varan inte kan ersättas med annan vara (34 § andra stycket KöpL). Även om du som köpare inte kräver de angivna påföljderna, har säljaren rätt att avhjälpa felet eller företa omleverans, om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL). Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för rimliga kostnader för att avhjälpa det, s.k självhjälp (34 § tredje stycket KöpL). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom rimlig tid efter reklamationen, får du som köpare kräva prisavdrag eller häva köpet (37–39 §§ KöpL). Prisavdraget beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för denne och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). SkadeståndKöparen kan ha rätt att erhålla skadestånd för den skada denne lider genom att varan är felaktig (40 § KöpL). Ersättning kan exempelvis ges för fel i varan eller kostnader som uppstått till följd av felet. Omständigheterna i ert fallFör att avgöra huruvida en vara är felaktig ska samtliga omständigheter beaktas. Priset på bilen, vad som framgick av annonsen och vad parterna uttryckt vid köpet kan exempelvis vara av betydelse. Jag kan därför inte med säkerhet säga att ni kan vara berättigade till att få felet avhjälpt. Däremot kan sägas att utifrån det du har angivit i din fråga, kan bilen eventuellt anses vara behäftad med fel då motorn är defekt. Som köpare ska man kunna räkna med att en bil är körbar. Ni fick dessutom ett jakande svar när ni ifrågasatte om bilen var i körbart skick. För att ha framgång med att påtala fel ska ni även ha reklamerat köpet i tid och inte försummat er undersökningsplikt. Svårupptäckta fel omfattas vanligen inte i denna plikt. Som du har angivit i din fråga har ni redan försökt förklara för säljaren att bilen inte är körbar, men inte kommit vidare. ARN hanterar enbart konsumenttransaktioner och löser inte tvister mellan privatpersoner. Ett alternativ är således att stämma säljaren i tingsrätten. Jag rekommenderar er att i första hand ta kontakt med en jurist och förklara alla omständigheter i ert fall, för att därefter avgöra hur ni ska gå vidare i ert ärende. Ni är varmt välkomna att boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00−16.00Hoppas att ni fått vägledning i frågan och att ärendet löser sig för er! Med vänlig hälsning

Avverkningsrätt, köparen vägrar att samarbeta, vad kan jag göra för att få ett avslut?

2020-06-21 i Köplagen
FRÅGA |Jag har 4/9-19 som privatperson sålt buskar och träd "på rot" att gräva upp och hämtas senast 31/5 då min fastighet ska säljas i sommar.Köparen har efter 9 mån dröjt till sista helgen med att komma och gräva varpå diskussion och ordväxling uppstod om betalning. Jag hävdade på förslag tidigare från X 23/4 att betalning skulle ske vid uppgrävning och anfordran medan köparen hävdade vid avfärd med uppgrävda växter. Inget är avtalat om betalning förutom en delbetalning 13/9. Köparen lämnade platsen i vredesmod utan grävning 28/5 och kontaktade jurist som nu menar att jag gjort mig skyldig till avtalsbrott och att köparen nu har rätt att komma när det passar henne beroende på väder. Mitt krav på ny tidsbestämd tilläggstid beaktas inte trots att jag har väsentliga skäl och lider stor ekonomisk skada om inte växterna hämtas snarast.9/6 föreslog jag 28/6 som nytt slutdatum men då hotar köparen med rättsliga åtgärder, slutdiskuterat. Hur med medverkans och hämtningsplikt? Köparens ombud besvarar inte mail. Kan jag åberopa ny skälig tilläggstid? Min vårdplikt är begränsad av kommunalt vattningsförbud.Vad kan jag göra för att få avslut snarast?
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline. Aktuell lag: en komplicerad frågaRättsfrågor om skogsavverkning är en komplicerad fråga. Det är osäkert vilken lag det är som kan bli tillämplig vid dessa frågor eftersom branschen präglas av avtalsfrihet samt att det ses som delvis ett köp och delvis uthyrning. Detta eftersom fastighetsägare hyr ut mark för skogsavverkning och det samtidigt är köp av lös egendom (träd). Vi måste därför utgå från vad som anses avtalat mellan er, i andra hand kan vi göra en analog tillämpning av köplagen (dock med viss försiktighet). Först bör utredas när betalningen ska ske eftersom detta förefaller vara den centrala frågan som ni har tvistat om. Efter detta utreds därmed vem som har gjort sig skyldig till avtalsbrott och påföljderna för detta. Sedan några praktiska råd. När ska betalning ske?Det finns inget avtal om när betalning ska ske. Branchpraxis förefaller vara väldigt utspritt och avtal om när betalning ska ske bör fattas i ett avtal. Eftersom ni inte kunde komma överens om när betalning skulle ske måste man ta vägledning i partsviljorna och rimlighetsbedömingar. Det står klart och tydligt i omständigheterna att du har satt en tid när träden som senast ska avverkas, 31/5. Köparen visste även om dina begär att du ville ha betalt vid uppgrävning. Detta måste motparten ha insett och även förstått - betalning ska ske på denna dagen eller innan detta eftersom det är sista dagen den kan avverkas. Det torde även vara rimligt att du begär betalning innan avverkning av träden sker eftersom det är då värdet på träden för dig som fastighetsägare går förlorade.Denna fråga är dock väldigt oklart och jag kan endast ge min bedömning av saken. Jag menar att betalning ska ske när du som säljare begär detta i enlighet med köplagen 49§ köplagen. Köparen ska betala när säljaren kräver det men inte förens varan ställs till hennes förfogande och köparen kan undersöka varan. Denna tidpunkt kan sägas vara vid avverkningen och inte när träden hämtas som köparen påstår. Detta är dock förutsatt att ni har avtalat om mängden träd som köparen får avverka alternativt att en klumpsumma har avtalats om oberoende av vikt/mängd.Om det är ospecificerat och köparen t.ex endast har tillgång till ett område där hon får avverka skog så bör betalning ske när mängden kan mätas och viktas vare sig det är på plats eller efter avhämtning.PåföljderEftersom min slutsats ovanför beror på olika villkor så kommer jag att redogöra för var och en. Om tidpunkten för betalning ska ske enligt köplagen 49§ så är det köparen som har begått avtalsbrott och är i dröjsmål att hämta egendomen. I rättsfallet NJA 1921 s.1 anlade HD här ett synsätt som innebär att, i frånvaro av avtalsbestämmelser, skall nyttjanderättshavaren betala för det överenskomna värdet av träden, även om hon till följd av praktiska omständigheter inte kunnat tillgodogöra sig dem. Är köparen i dröjsmål så ska köparen ändå betala för den mängd som ni har avtalats om. Om det är så att köparen har rätt gällande när betalning ska ske så bör du samtycka till att betalning sker när mängd/vikt har specificerats, det vill säga, efter de har tagit bort virket från platsen och har vägt detta. Om du medger att detta kan ske så kan hon dock inte begära att hon ska hämta denne när hon vill - det vore orimligt. Utan en skälig tid ska fastställas. Eftersom hon har haft 9 månader på sig att avverka träden så bör ett eller två månaders tidsfrist vara rimligt nog. I annat fall bör 72§ köplagen vara tillämplig. På det viset att du inte har ansvar för träden längre. Om du inte kan vattna träden på grund av kommunalt bevattningsförbud så är det inte ditt ansvar eftersom ansvaret då har gått över på henne på grund av att hon är i dröjsmål. Köparen måste medverka till köpetI köplagen har vissa förpliktelser för köparen utöver plikten att betala varan införts. Detta är även ett uttryck av en allmän avtalsrättslig princip. En av dessa är hennes skyldighet att enligt 50 § 1 p. medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Att inte svara på meddelanden eller inte vara medgörlig på så vis att hon begär att hon ska få plocka upp egendomen när som helst är absolut att bryta mot 50§ köplagen. Är hon omedgörlig och begär orimliga saker så kan detta vara grund för hävning. RekommendationerFaktumet att hon begär att hon ska få hämta träden när hon vill är orimligt och torde även strida mot allmänna rimlighetsregler, se 36§ avtalslagen. Det ska fastställas en ny tid som hon senast kan komma att hämta träden. Om hon kan bevisa att hon inte har kunnat göra detta på grund av förutsättningar som inte hon har kunnat rå för så kan ännu en tilläggstid ges. Om hon inte svarar eller om hennes jurist inte svarar så bör du kontakta hennes jurist och påminna denne om dennes skyldighet att informera sin klient om vad du föreslår. Om du vill att detta ärende ska bli avslutad så snabbt det går så bör du, i ett mejl till juristen, skriva de villkor du ger. Du kan ställa upp ett nytt rimligt tilläggstid på t.ex 15/7, du kan även skriva att begäran om upphämtning när det passar köparen är orimligt enligt 36§ avtalslagen. Du bör även informera om att ditt ansvar för träden är borta enligt 72§ köplagen och att hon ligger i dröjsmål under egen risk eftersom hon kommer ändå att behöva betala om hon ignorerar att avverka träden helt och hållet enligt NJA 1921 s1. Fortsätter hon att vara omedgörlig och sätta orimliga krav (så som att hämta upp egendomen när hon vill) kan du häva köpet och begära skadestånd samt hålla fast på delbetalningen som du har fått, se 51§ köplagen. Du bör även informera köparen om detta i ett mejl. Som tidigare sagt så är detta ett väldigt komplicerat fall eftersom det inte finns en riktig tillämplig lag samt att avtalsvillkor inte finns. Jag kan därför endast ge vägledning i hur det ser ut. Vill du ha ett mer omfattande hjälp så ber jag dig att kontakta vår juristbyrå. Har du följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Är säljaren skyldig att stå för reparationskostnaden för min trasiga A-traktor?

2020-06-20 i Köplagen
FRÅGA |Min son på 16 år har köpt en A-traktor av en privatperson. När han kört med den i 5 dagar så stannade den helt plötsligt. Nu står den stilla och säljaren säger att han inte kommer stå för kostnaden för att laga den. Vad gäller?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din son som privatperson köpt A-traktorn från en annan privatperson blir köplagens regler tillämpliga. Är A-traktorn felaktig enligt köplagens regler?Även om A-traktorn säljs begagnad och i så kallat "befintligt skick" ska den anses vara felaktig under följande omständigheter: om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (19 § KöpL).Med den information jag har fått är det svårt att avgöra om A-traktorn kan bedömas vara felaktig eller inte. Om vi utgår ifrån att säljaren inte har lämnat några felaktiga uppgifter eller underlåtit att upplysa din son om eventuella fel på A-traktorn har vi tredje punkten kvar att gå på. Här får en bedömning göras med bland annat hänsyn till priset på A-traktorn i förhållande till dess ålder, miltal, skick, service o.s.v. Har man exempelvis betalt ett högre pris för A-traktorn kan man förvänta sig att den är i bättre skick än om man betalt ett lägre pris. Om traktorn gått många mil får man räkna med fler fel än om den gått få mil.Fanns felet vid köpet?Knäckfrågan blir om ett eventuellt fel på A-traktorn fanns vid köpet. Säljaren svarar för fel som fanns på A-traktorn när din son köpte den, även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). För att avgöra om felet fanns vid köpet bör en besiktning av A-traktorn göras för att undersöka vad det är för fel på den och om det var ett fel som fanns redan vid köpet men som visade sig först efter 5 dagar. Om felet fanns vid köpet är säljaren ansvarig för felet, annars är han inte det.Påföljder vid fel som fanns vid köpetFör det första måste ni reklamera A-traktorn inom skälig tid efter att ni upptäckt felet, vilket ni verkar ha gjort (32 § KöpL). Om det skulle visa sig att det är ett fel på A-traktorn som fanns vid köpet och som ni med hänsyn till A-traktorns pris och övriga omständigheter med fog inte kunde förutsätta har ni rätt att kräva att säljaren reparerar felet (34 § KöpL). Skulle det inte vara möjligt att reparera A-traktorn har ni rätt att kräva prisavdrag eller hävning av köpet (37 § KöpL). Häva köpet får ni dock bara göra om felet är av väsentlig betydelse för er och säljaren insåg eller borde insett det (39 § KöpL). SammanfattningOm felet på A-traktorn är ett fel i köplagens mening måste felet ha funnits vid köpet för att ni ska kunna kräva någon påföljd från säljaren. Min rekommendation är därför att ni gör en undersökning av vad som är fel med A-traktorn för att se om det möjligtvis kan vara ett fel som fanns vid köpet. Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,