FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/06/2024

Kan man bestrida månadsbetalning tills ett fel på en maskin är åtgärdat?

Hej! Jag har köpt en ny maskin med en tillbehörs spes. Köpet blev klart i slutet av december 2023. Leverans januari 2024. Varav 1detalj inte passade och det skulle dom lösa. Efter 6månader inget resultat, har pratat med säljaren 3 gånger om det..jag betalar varje månad för maskinen som inte är komplett! Kan man bestrida månadsbetalning tills detta är åtgärdat? Känns som först då det skulle kunna hända något!? Detaljen begränsar uppdragen men maskinen, det är skyddsplåtar under som skyddar maskinen från stubbar och stenar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köplagen (KöpL).


Köplagen kan avtalas bort i helhet eller i delar. Om ni har ingått ett särskilt avtal så gäller detta därför före köplagen (3§ KöpL). Jag kommer dock i mitt svar förutsätta att ni inte avtalat bort köplagen eftersom inget avtal nämns.


Kan man bestrida månadsbetalning tills felet är åtgärdat?


Du har köpt en ny maskin med en specifikation av tillbehör. En av “detaljerna” passade inte och de har erbjudit sig att lösa detta, med andra ord avhjälpa felet (34§ KöpL).


Det har nu gått sex månader utan resultat och du har pratat med säljaren tre gånger.


Kan du hålla inne betalningen?


Ja, du kan bestrida månadsbetalning tills felet är åtgärdat. Du som köparen har ett krav på grund av att varan är felaktig, och får därmed hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet (42§ KöpL).


Precis som du säger så kan detta användas som påtryckningsmedel för att få säljaren att avhjälpa felet. Detta har klargjorts i propositionerna till 42§ KöpL (prop. 1988/89:76 s. 145).


Du som köpare är ansvarig för att du håller inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet (prop. 1988/89:76 s. 145-146)


Annars är risken att du får konsekvenser för att du håller inne betalningen. Då riskerar du att behöva betala ränta, skadestånd eller att säljaren häver köpet (54§, 57§ 1st och 71§ KöpL).


Bedömningen av hur mycket du får hålla in i form av betalning bedöms utifrån det enskilda fallet. Eftersom det rör avhjälpande bör det inte vara hela beloppet (prop. 1988/89:76 s. 146).


För att vara säker rekommenderar jag därför att inte hålla inne för mycket av betalningen, utan vara försiktig. Annars riskerar du konsekvenser. Du kan även kontakta företaget, berätta att det har tagit för lång tid, och att du överväger att bestrida en del av månadsbetalningen.


Stoppningsrätt


Det finns även en möjlighet att vidta stoppningsrätten enligt KöpL (61§ KöpL). Detta gäller dock bara om det visade sig att detaljen inte passade efter köpet. Då kan säljarens handlingssätt, om det finns starka skäl att anta att säljaren inte kommer att uppfylla en väsentlig del av sina förpliktelser, får du som köpare hålla inne betalningen.


Handlingssätt som avses kan vara att säljaren inte har satt igång med tillverkningen i tid, eller väntat länge med att införskaffa en viktig vara från tredje part eller vid en kontroll i säljarens lokaler har upptäckts fel som gör det mycket osannolikt att säljaren kan leverera en felfri produkt i tid (prop. 1988/89:76 s 178). Det måste även finnas starka skäl för detta och att det avser en väsentlig del av sina förpliktelser.


En “väsentlig del av sina förpliktelser” kan exempelvis vara att säljaren saknar resurser eller möjligheter till fullgörelse av avtalet eller om det kan antas att säljaren saknar viljan att fullgöra sin del av avtalet (prop. 1988/89:76 s. 178).


Du måste även meddela säljaren att du vidtar denna åtgärd om du gör detta. Annars kan du behöva betala skadestånd till säljaren (61§ 3st KöpL).


Det är även här jätteviktigt att det faktiskt föreligger grund för stoppningsrätt om du vidtar denna åtgärd. Annars är risken att du får konsekvenser för att du håller inne betalningen. Då riskerar du att behöva betala ränta, skadestånd eller att säljaren häver köpet (54§, 57§ 1st och 71§ KöpL).


Vad bör du göra nu?


Mitt tips är att vara försiktig med att hålla inne för stor betalning. Det verkar finnas underlag för att hålla inne betalning, men det bästa är att kommunicera med säljaren och förklara att du överväger att ta till denna åtgärd.


Har du fler frågor kan du ställa fler frågor på vår hemsida eller boka tid med en av våra jurister (se länk).


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo