Vilka rättigheter har man efter att man har ingått ett giltigt avtal om köp?

2018-06-25 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Min fråga är om säljaren kan dra tillbaka sitt anbud efter att jag accepterat och lagt handpenning.Försäljningen gäller köp av en häst mellan två privatpersoner. Jag svarade på en annons. Vi var och tittade på hästen två gånger och kom vid sista tillfället muntligt överens om ett pris (något under det angivna i annonsen). Vid det tillfället sa säljaren också att de ville att jag skulle betala en handpenning, bland annat på grund av att det fanns fler intressenter. Vi kom överens om att jag skulle få överväga frågan till dagen därpå. Jag skickar dagen därpå, via Messenger, ett meddelande om att vi köper hästen och hon svarar att det blir bra. Vi skickar också meddelande om att handpenning skickats via Swish samma dag, detta svarar säljaren positivt på. Denne konversation finns sparad. Vi diskuterar även tid för veterinärbesiktning och hämtning. Tre dagar senare ringer säljaren och säger att de inte längre vill sälja hästen. Vad gäller, är säljaren bunden till sitt avtal? Vad har jag för rättigheter?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga! Jag kommer att dela upp ditt svar i två delar:- För att få svar på din fråga så får vi kika in i Avtalslagen (AvtL), eftersom att den handlar om anbud.- Under förutsättning att ett bindande avtal har skapats, är även Köplagen (KöpL) tillämplig då jag uppfattar det som att säljaren är en privatperson. Det rör sig om ett bindande anbud eftersom att formkraven var uppfylldaFör att anbudet ska vara bindande måste vissa formkrav vara uppfyllda:- Det ska röra sig om ett klart erbjudande, t.ex. "Du får köpa denna häst för 10 000 kr"- Det ska röra sig om en särskild mottagare, anbudet får alltså inte vara alltför generellt- Det ska givetvis också finnas en vilja att köpa/sälja I detta fallet var inte annonsen i sig ett bindande anbud, då annonser vänder sig till allmänheten och inte till en viss person. Gällande er muntliga överenskommelse så är den generellt inte bindande då muntliga överenskommelser kräver en omedelbar accept, vilket här inte skedde (AvtL 3 § andra stycket). Dock är det tillåtet för en kund att reservera en sak för en bestämd tid om säljaren godkänner detta, inom vilken tid kunden måste bestämma sig. Är så fallet så har säljaren utfäst en längre acceptfrist än vad som normalt följer av muntliga anbud, vilket jag bedömer är fallet i denna situation. Med "acceptfrist" menas den tid som anbudsgivaren är bunden av sitt anbud och inom vilken den andra parten måste ange sin accept för att ett giltigt avtal ska skapas. De övriga kraven var också uppfyllda då ni bestämde ett visst pris, anbudet var riktat till dig och det verkade finnas en ömsesidig vilja att genomföra köpet mellan er vid åtminstone detta tillfälle. Ett giltigt avtal har slutits eftersom att accepten kom in innan acceptfristens slutEtt anbud kan vara bindande utan att man har hunnit accepterat det. Anbud och accept är nämligen bindande var för sig (AvtL 1 §). Dock är säljaren som sagt endast bunden av sitt anbud under en begränsad tid, alltså under acceptfristen. Säljaren var bunden av sitt anbud under denna tid eftersom att ni kom överens om en bestämd acceptfrist till dagen därpå. Ett giltigt avtal har slutits mellan er, då du svarade med en accept inom denna tid (AvtL 2 §). Med andra ord så har ett bindande avtal skapats mellan er, och på grund av detta har säljaren begått ett kontraktsbrott genom att häva köpet. Jag ska nu gå igenom vad detta innebär för dig. Du kan kräva att säljaren genomför köpet eller att det ska hävasSå länge du inte har begått något kontraktsbrott, så finns det inga giltiga skäl för säljaren att åberopa hävningsrätten. Du har i sådana fall rätt att kräva att säljaren slutför köpet, vilket innebär att du givetvis också måste betala resten av pengarna för hästen (KöpL 23 §). Om det är alltför orimligt att kräva att säljaren genomför köpet, kan hävning istället bli aktuellt (KöpL 25 §). Att endast ångra sig skulle jag inte bedöma som en rimlig anledning för säljaren att inte fullfölja köpet, men jag kan givetvis inte dra en riktig slutsats utan att ha all information tillgänglig. Om du väljer att kräva att köpet ska genomföras, och du och säljaren inte kommer överens, så kan du vända dig till Tingsrätten. Det kan dock vara bra att ställa sig frågan om det verkligen är värt det då det både kan bli en lång och dyr process, eller om du istället kan tänka dig att häva köpet och får handpenningen tillbaka. För att du ska kunna häva köpet krävs det att avtalsbrottet är väsentligt, och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Jag anser att alla dessa krav är uppfyllda då det givetvis är ett väsentligt avtalsbrott att inte avsluta köpet, vilket säljaren också borde insett. Det kan också bli aktuellt med skadestånd för den skada du lidit ekonomiskt på grund av situationen, såvida inte säljaren kan visa på att det låg utanför dennes kontroll på något sätt (KöpL 27 §). SammanfattningEtt giltigt avtal har alltså ingåtts och du har rätt att kräva att säljaren antingen genomför köpet eller att ni häver det. Vi på Lawline kan ge dig ytterligare hjälpMin rekommendation är att du först försöker att kontakta säljaren för att se om ni kan lösa situationen själva. Går inte det så är du varmt välkommen att vända dig tillbaka till oss på Lawline genom att kontakta info@lawline.se för att få ytterligare hjälp. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fel i renovering av badrum

2018-06-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Mina föräldrar bor i bostadsrätt och alla bostäder har precis fått sina badrum och toaletter renoverade av ett företag men det har inte skötts bra. Inför projektet skulle allt från båda badrummen bort. Det som låg kvar skulle de inte ta hänsyn till, utan kasta. Det finns 1 badrum och 1 toalett. Jag börjar med toaletten:Det gamla kaklet ligger kvar (den är bara från golv till brösthöjd) fast de skulle ha tagit bort det (det var visst bara 3 lägenheter som hade kakel i den toaletten och nåt beslut fattades där som ingen vet om). Följden av att INTE ta bort det gamla kaklet men fortfarande byta ut rör, handfat mm har medföljt att det finns hål, utfyllnader som behöver fyllas samt att kakel gått sönder. Övrig vägg som INTE har kakel var tidigare med tapet för våtrum men nu är det borttaget och bara målat. Toaletten är INTE i samma goda skick som den var innan pga detta. Det enda som är bättre är takbelysningen och det nylagda golvet.Styrelseordförande har i princip gått o gömt sig och vill varken svara på frågor eller ta fram avtal för att driva detta vidare. Mina föräldrar får stå ut med en toalett i sämre skick. Jag kommer till badrummet i nästa punkt men det får inte plats här... Vad finns det för regler och bestämmelser? Vad kan mina föräldrar göra? /Henry
Filip Braun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Eftersom att tjänsten avser arbete på en bostadsrätt och dina föräldrar är näringsidkare samt att avtalet är ingånget med en näringsidkare, är konsumenttjänstlagen (KtJL) tillämplig, enligt 1 § 2 p. KtjL. Huvudregeln är att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt, enligt 4 § 1 st. KtjL. Utifrån din text kan man utläsa att arbetet inte verkar vara utfört fackmannamässigt, då badrummet är i sämre skick efter renovering, än vad det var innan. Vidare tallar det ännu mer för att uppdraget inte har utförts fackmannamässigt, då kakel gått sönder samt att det finns hål etc.Eftersom att tjänsten inte utförts fackmannamässigt, föreligger det fel i tjänsten, enligt 9 § 2 st. 1 p. KtjL. För att dina föräldrar ska få göra påföljder gällande, krävs det att de reklamerar, enligt 17 § KtjL. Det krävs att dina föräldrar meddelar näringsidkaren att de vill reklamera att det föreligger fel i tjänst.Gällande påföljder är avhjälpande i första hand aktuellt, 20 § KtjL, dvs näringsidkare åtgärder de fel som föreligger. Avhjälps inte felet, får dina föräldrar antingen kräva prisavdrag, eller häva tjänsten. För att hävning ska vara aktuellt krävs det att syftet med tjänsten är förfelat och näringsidkaren insåg eller borde insett detta, enligt 21 § 2 st. KtjL. SammanfattningI första hand skulle jag be dina föräldrar att reklamera och kräva avhjälpande. Näringsidkaren har en rättighet och skyldighet att avhjälpa felet. Vägrar de att göra det, kan dina föräldrar antingen kräva prisavdrag eller häva köpet, om de ovanstående rekvisiten är uppfyllda.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Varan gick sönder efter två månader och orsakade fukt- och vattenskador. Har jag rätt till skadestånd, samt skadestånd för förlust av fritid?

2018-06-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Vårt nyinköpta akvarium (2månader gammalt) sprack för några veckor sedan mitt i natten. Det blev vattenskador i vardagsrum och hall och vi är tvugna att avfukta lägenheten samt lägga in nytt golv. När vi kontaktade ägaren av butiken som sålde det till oss sa han att han inte tänkte ge oss pengarna tillbaka och att det måste spruckit för att vi haft snett golv(?). Hur borde jag gå tillväga? Kan man kräva skadestånd för förlust av fritid av butiken med då vår vardag har försvårats under denna månaden då vi fått ställa alla möbler på en liten yta eftersom vi saknar golv.
Hilda Jeppsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är en konsument som har köpt akvariet av en näringsidkare. Det innebär att dina rättigheter finns i konsumentköplagen(KKL). Först kommer jag att förklara vem som ska bevisa hur felet uppkom och sedan vilka påföljder och skadestånd som kan bli aktuella.Vem som ska bevisa hur felet uppkomNär en konsument köper en vara av en näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKL). Ett fel som uppstår inom sex månader räknas ha funnits där vid köpet. Om näringsidkaren menar att felet uppstått på grund av att köparen inte har hanterat varan rätt, så ska näringsidkaren bevisa detta (20 a § 1 stycket KKL) Alltså ska säljaren bevisa att akvariet sprack, t.ex. på grund av att golvet var snett. Om säljaren inte lyckas bevisa detta, så har du rätt att kräva påföljder.För att få kräva en påföljd ska köparen, alltså du, reklamera i tid. Efter det att du upptäckte felet ska du reklamera (alltså kontaktat säljaren om felet) inom två månader (23 § 1 stycket KKL). Jag har tolkat det som att du har reklamerat inom två månader och därmed kan du gå vidare med att kräva påföljder.Vilka påföljder som kan krävasOm det är fel på varan, så har säljaren rätt att erbjuda omleverans eller avhjälpande (26 § 1 stycket KKL). Du har rätt att häva eller kräva prisavdrag om:Omleverans eller prisavdrag inte är möjligt i det aktuella fallet Omleverans eller prisavdrag inte sker inom skälig tid efter reklamationen Omleverans eller prisavdrag inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen (28 § 1 stycket KKL)Du har alltså i första hand rätt att få ett nytt akvarium. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (alltså få pengarna tillbaka) om något av de ovan listade alternativen är uppfyllda.Skadestånd för fel i varaOm akvariet visar sig vara felaktigt, så har du rätt till skadestånd för skadan på varan om säljaren inte kan visa att felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll (30 § 1 stycket KKL). Det är ett högt ställt beviskrav som gör det svårt för en säljare att undvika att bli skadeståndsskyldig. Det ska alltså mycket till för att säljaren inte ska bli skadeståndsskyldig.Skadestånd för skada på annan egendomSkadeståndet omfattar även skada på annan egendom som du och andra i ditt hushåll äger (31 § KKL). Alltså kan du få ersättning för skadorna på din egendom. Skadestånd för förlust av fritidI praxis har man även låtit skadeståndet omfatta förlust av fritid på grund av betungande hushålls- eller trädgårdsarbete. Exempel på detta är när en diskmaskin eller ett trädgårdsredskap går sönder. Jag är osäker på om ditt fall kan räknas som förlust av fritid, men om du kan argumentera för att det är förlust av fritid så tycker jag att du ska göra det!

Fråga kring säljarens kontrollansvar och rätten att neka kund skadestånd pga leveransdröjsmål.

2018-06-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en bil med löfte om leverans inom tre månader. Verklig leverans knappt fem månader. Då jag haft merkostnader pga denna försening i form av räntekostnader, månadskort med kollektivtrafik samt hyrbilsavgifter har jag yrkat på skadestånd enligt för de dagar som motsvarar förseningen enligtBÖ 2014:04 - Motorbranschens Riksförbund, MRF - Leveransvillkor personbilar10. Köparens rätt till skadestånd A. En konsument har under de i 14 och 30-32 §§ KKL angivna förutsättningarna rätt till ersättning för skada -1 ex utgifter och förluster - som orsakas honom p g a att bilen är felaktig eller genom säljarens dröjsmål. Skadeståndet omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Detta godtar inte säljaren, har dom rätt att göra så? Säljaren erbjöd oss en lånebil delar av förseningen som dom nu vill att vi skall betala, denna faktura har jag bestridit då förseningarna berott på säljaren och inte hos mig.
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du hänvisar till överenskommelsen om leveransvillkor mellan Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund i din text. Om detta leveransvillkor är inkorporerat i ditt avtal med bilhandlaren (exempelvis på det sättet att bilhandlaren använder villkoren som standardiserat avtal vid alla försäljningar) så är bilhandlaren juridiskt bunden till att följa vad som anges i villkoren. I detta avseendet innebär detta att du skulle kunna gå till rättsväsendet för att få igenom ditt krav. Om det faktiskt förhåller sig så som du säger, dvs att ni avtalat ett leveransdatum och bilen levereras 2 månader efter detta, så har du (enligt vad jag kan bedöma av de uppgifter du lagt fram i din text) rätt till ersättning för den skada som säljarens leveransdröjsmål har orsakat dig, enligt den bestämmelse i leveransvillkoret som du hänvisar till.Man hänvisar dock i villkoret till Konsumentköplagens 14 §, som innebär att köparen har rätt till skada orsakad av säljarens dröjsmål, såvida inte säljaren kan visa att dröjsmålet beror på någonting utanför dennes kontroll (man talar om säljarens kontrollansvar, dvs säljaren hålls ansvarig för dröjsmål som legat inom dennes förmåga att faktiskt påverka). För att säljaren ska kunna gå fri enligt denna konsumentköplagens bestämmelser krävs generellt sett att det 1. förelegat ett hinder för leverans i tid,2. att detta hinder legat utanför säljarens kontroll,3. att hindret var oförutsebart och plötsligt och4. att säljaren inte rimligtvis kunde ha undvikit hindret genom aktivt handlande.Detta betyder vanligtvis att hindret ska ha berott på någonting som hänt utanför säljarens organisation och som säljaren därför inte har någon kontroll över. Att säljaren exempelvis dröjer med leverans eftersom det under denna period skulle vara dyrare att leverera varan än två månader senare är inte utanför säljarens kontroll och det skulle således resultera i skadeståndsskyldighet för säljaren. Däremot är exempelvis en strejk eller brand (eller dylikt) hos tillverkaren en händelse som inträffat utanför säljarens kontroll och denne kan inte ansvara för dröjsmål som uppstått på grund av detta. Det är dock omtvistat om strejk/brand/stöld hos säljaren faller inom kontrollansvaret eller inte. Bedömningar görs här (av domstolar) kring omständigheter i de enskilda fallen för att avgöra om säljaren kan anses ha haft en faktisk kontroll över händelsen och därför bör ansvara gentemot köparna eller inte.SammanfattningsvisFör att du ska ha rätt till skadestånd för säljarens dröjsmål krävs att detta beror på någonting som ligger inom säljarens kontrollansvar. Det är alltså anledningen till varför säljaren är i dröjsmål som är avgörande för frågan. Om du vill ta saken vidare (förslagsvis efter att du fått reda på varför säljaren är i dröjsmål) kan du alltid "hota" med att gå till domstol om du inte får dina skador täckta. Om säljaren ändå inte vill ge med sig kan du rent faktiskt lämna in en stämningsansökan och ta saken till domstol (om du bedömer att dröjsmålet ligger inom säljarens kontrollansvar). Jag hoppas att du får användning av mitt svar. Lycka till!

Häva köp vid fel vid köp av bil?

2018-06-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Såg en bil på blocket som såldes av en bilhandlare. Peugeot Expert 1,6HDi -11 med en del utrustning. Pratade i telefon och kom överens om att jag skulle köpa bilen. Jag körde 65 mil och hämtade bilen. Jag provkörde den. Jag kollade stereon men den gick ej. De hade ej tid att åtgärda felet utan sa att de skulle skicka en annan stereo till mig . När jag kör hem, ser jag att färddatorn inte går, den är sammankopplad med orginalstereon. I annonsen står det även att det ska finnas färddator, farthållare, motorvärmare med kupeuttag, antispinn. Det finns ingen farthållare alls, färddatorn fungerar ju ej, finns inte heller någon motorvärmare eller kupeuttag. Antispinn fungerar ej. Jag märkte detta redan efter ca 30 mil, ringde och ville häva köpet och få pengarna tillbaka. Tänkte vända, men säljare hade gått hem och stängt butiken. Det var en lördag. Han vägrade att ta emot bilen. Ser även att nu när den är försäkrad så står det att årsmodellen är en 2010. Inte en 2011 enligt annonsen. Kan jag reklamera detta och häva köpet? Utrustningen stämmer ju inte med det som annonserades ut, inte heller årsmodellen. Har kvar annonsen och det står att det är en bilfirma som säljer. Står även på annonsen att "När du köper en bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen"
Fredrik Vogel |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så undrar du om du kan göra gällande fel av det köp du gjort, samt vilka följder du kan göra gällande?Vilken lag är tillämplig?Om en konsument handlar med en näringsidkare som själv handlar med ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten är konsumentköplagen tillämplig. I den aktuella situationen utgår jag från att du är en konsument som köpt bilen för privat bruk och bilhandlaren, som det låter, sålt bilen i sin näringsverksamhet. Således är konsumentköplagen tillämplig. Vad är att anse som fel i vara?Fel i varan regleras i 16-21§§ konsumentköplagen. Utgångspunkten är att bilen ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Vidare ska bilen tillgodose vissa utfyllande krav. Bilen ska ha en normal allmän funktionsduglighet och vara ägnad för det ändamål som bilar i allmänhet används till eller vad köparen avser att varan ska användas till. Köparen har emellertid en viss undersökningsplikt och får inte åberopa fel som köparen vid undersökning före köpet av varan borde märkt eller antas ha känt till. Till skillnad från vad gäller näringsidkarförhållanden så har säljaren i konsumentförhållanden också en viss upplysningsplikt för sådan angående varan som köparen hade kunnat räkna med att bli upplyst om. Bilen ska också vara att anse som felaktig om den i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Säljaren har ansvar för de uppgifter som denne lämnar i sin marknadsföring. Om säljaren före köpet lämnat vissa uppgifter om varans egenskaper och användning som kan antas ha inverkat på köpet och dessa uppgifter inte stämmer, ska varan anses vara felaktig. Det ska dock sägas att om säljaren gör förbehåll om att varan säljs i "befintligt skick" kan avvikelser som annars är att anse som fel i vara godtas. Vilka påföljder kan göras gällande?Påföljder vid fel i varan regleras i 22-31§§ Konsumentköplagen. Konsumenten ska reklamera felet inom skälig tid och bör kunna ta relativt lång tid på sig att göra detta. Konsumenten har alltid en frist på två månader från dessa att denne märkt felet. Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande och omleverans utan att felet måste vara väsentligt. Om konsumenten kräver annan påföljd, så som prisavdrag och hävning, har säljaren rätt att vidta de två förstnämnda påföljderna. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Köparen får också häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom. Skadestånd kan komma i fråga om felet i varan innebär att konsumenten lider skada. Skadan kan omfatta utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för täckningsköp och annan förlust. Bedömningen i det aktuella falletVad som framgår av din fråga så är det ett flertal saker i bilen som inte överensstämmer med annonsen som säljaren utfärdat. Redan här avviker varan från vad säljaren får anse sig ha utfäst och den är att anse som felaktig. Köparen har visserligen en undersökningsplikt, men med tanke på att det är fråga om ett konsumentförhållande och säljaren utfäst att det finns färddator, farthållare osv kan det knappast ankomma på konsumenten att närmare undersöka om dessa grejer fungerar eller möjligtvis överhuvudtaget finns. Säljaren skulle dock kunna hävda att du eftersatt din undersökningsplikt. Om varan sålts i "befintligt skick" kan situationen emellertid bli lite annorlunda. Men även här är varan felaktig om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta. Frågan huruvida bilen varit behäftad med fel eller inte bör således inte vara så svår att svara på. Lite svårare blir det gällande vilken påföljd du som konsument kan göra gällande. Men även om bilhandlaren har möjlighet att antingen leverera en ny likadan bil eller installera de grejer som han utfäst men saknas, så är det inte särskilt troligt. Det finns därför goda möjligheter för dig att antingen kräva prisavdrag för det som fattas/är sönder men som skulle funnits och fungerat enligt avtalet, alternativt att helt enkelt häva köpet. Felet måste vara av väsentlig betydelse. Om de saker som saknas varit en relativt avgörande för att du köpte bilen, bör det finnas än större möjlighet att hävda att felet är av väsentlig betydelse för dig, varför du har rätt att häva köpet. Hoppas svaret var till hjälp!

Fel i vara vid begagnat köp via Blocket

2018-06-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har köpt en husbil på blocket av en privatperson och i annonsen stod det att den var fuktfri, kylskåp fungerar på gas och el och att den är besiktigad. Nu efter att jag satte foten på ett ställe kände jag att golvet var mjuk och när jag lyfte den extra mattan som säljaren lagt in är golvet ruttet, när jag tittade på husbilen hade vi ingen möjlighet till ström och nu när kylskåpet provas fungerar det inte, det visar sig att den inte var besiktigad utan den hade körförbud.Inget kvitto skrevs då jag vet att ett standard kvitto är inte till min fördel och absolut om vi hade skrivit in befintligt skick.Jag har kvar annonsen som beskriver varje sak som fukt, kylskåp och besiktning.Är annonsen starkt bevis och skulle rätten falla till min fördel i en tvist?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga tolkar jag det som att du som en privatperson har köpt en husbil av en annan privatperson. När två privatpersoner handlar med lös egendom är köplagen tillämplig i enlighet med 1 § köplagen. Fel i varan De brister som du har funnit på husbilen brukar inom köprätten benämnas som fel i varan. Den relevanta tidpunkten för bedömning av fel i varan är enligt 21 § första stycket köplagen när risken, ansvaret för varan, går över på köparen. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid riskövergången, även om felen visar sig först senare enligt 21 § första stycket köplagen. Risken går över på köparen enligt 13 § köplagen när varan avlämnats till köparen enligt 6 § köplagen (hämtningsköp) eller 7 § köplagen (transportköp). Köp av begagnade varor Jag tolkar det som att du har köpt en begagnad husbil av en privatperson. När en begagnad vara säljs anses den säljas i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll. Detta innebär att varan säljs med brister, slitage och dylikt från den förre ägaren. En vara som sålts i befintligt skick kan trots detta vara felaktig vilket framgår av följande punkter från 19 § första stycket köplagen:1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, (Under denna punkt skulle annonsen från Blocket kunna tillhöra.) 2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller, (Här skulle information som säljaren potentiellt dolt för dig kunna falla in.)3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. (En helhetsbild av varans skick i förhållande till dess pris och andra förhållande.) Köparens undersökningsplikt Av dina uppgifter att döma verkar det som att de uppfyller kraven för att husbilen ska anses som felaktig enligt 19 § köplagen. I 20 § första stycket köplagen framgår det att köparen har en undersökningsplikt som innebär att köparen inte kan åberopa fel som skulle upptäckts vid en undersökning, i detta fall undersökningen du gjorde av husbilen innan köpet. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder enligt 20 § andra stycket köplagen. Vad innebär detta för dig? Om kraven för fel i varan är uppfyllda och om du har uppfyllt din undersökningsplikt kan du göra felpåföljder gällande. De påföljder som kan göras gällande gentemot en säljare vid fel i vara finns i 30 § köplagen. I ett sådant skede skulle annonsen med stor sannolikhet utgöra ett bevismedel till din fördel. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Fel i varan? Vad som kan göras

2018-06-23 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan Lawline!Nyligen köpte jag en El-Tandborste över Blocket från en annan privat person. Och helt enkelt stämde inte annonsen överens med produkten jag fick. Den saknade Bluetooth funktion, 3 ytterligare tandborsthuvuden och en resefodral. Det var en helt annan modell som säljaren annonserade. Vi möttes upp och jag köpte hastigt produkten utan att dubbelkolla för att jag litade på att säljarens vara stämde överens med annonsen, men när jag kom hem och öppnade den nya borsten blev jag förvånad för att det inte var den "senaste" modellen. Som annonsen marknadsförde.Jag kontaktade säljaren via SMS, och enligt den personen borde jag ha vetat bättre och dubbel kollat innan köpet. Problemet med detta var att jag till och med frågade personen om Bluetooth funktionen finns vilket dem svarade med ja. Jag har försökt att få ett prisavdrag av 250kr men säljaren envisas med 150kr, därefter har jag försökt att häva köpet. Men enligt den personen går det inte för att paketet är inte längre obruten. Jag har försökt att nämna köplagen ett flertal gånger, men kommer ingen vart med denna säljare.PSJag har också sparat massa skärmdumpar på annonsen som nu är borta från Blocket
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag vill redan nu rekommendera att du kontaktar en Konsumentvägledare i din kommun som kan hjälpa dig att se över din situation och som kan ge dig råd om hur du ska agera nu. Jag utgår ifrån att du anser att produkten/varan du fått är felaktig, eftersom den inte stämmer överens med annonsen. Jag antar att du vill veta hur rättsläget ser ut. Ja, du har rätt att köplagen gäller mellan privatpersoner. Jag utgår därför från köplagen när jag nämner olika bestämmelser i min vidare framställning. Undersökningsplikt? Jag antar att du vill åberopa att ett fel föreligger i den tandborsten du köpt. För att kunna åberopa ett fel i denna vara, får du inte åberopa ett fel som du måste antas ha känt till vid köpet (jfr 20 §). Du nämner att du antog att säljarens vara stämde överens med annonsen och att du inte undersökt varan. Jag antar därför att du inte undersökt tandborsten eller förpackningen innan köpet. Köparen brukar inte heller ha någon skyldighet att undersöka varan före köpet, och en undersökning får således äga rum efter avlämnandet av varan "så snart omständigheterna medger" (se 31 §). Om du inte undersökt varan innan köpet och säljaren inte heller påpekat att du bör öppna förpackningen och kolla igenom innehållet så att inget fattas osv, föreligger omständigheter som talar för att du inte kan antas ha känt till att tandborsten/varan varit felaktig. Att säljaren nämner att "paketet är inte längre obruten" innebär möjligtvis också att säljaren inte kunde ha uppmanat dig att undersöka förpackningen och varan, eftersom det enligt säljaren inte varit tillåtet innan betalning erlagts. Du kan därför knappast kunnat anta att varan varit felaktig innan köpet. Jag tror vidare inte att du på något sätt kunnat anta att tandborsten skulle sakna Bluetooth-funktion, och att 3 ytterligare tandborsthuvuden och ett resefodral skulle fattas i förpackningen, utan du antog att säljaren varit trovärdig och lämnade över vad ni tidigare kommit överens om och vad du antog att ni avtalat om. Eftersom det inte heller är lätt att kontrollera om allt stämmer med en el-tandborste, borde du därför rimligen kunnat få undersöka senare så snart omständigheterna medgav dig det. Det verkar dessutom av vad som framgår av sms:en du skickat efter köpet: att säljaren möjligen varit medveten om vad säljaren sålde och att säljaren delvist accepterat att varan sålts felaktig. Enligt mig, talar detta för att du inte vid köpet kunnat anta att ett fel förelåg i varan. Du borde därför som sagt vända dig till en Konsumentvägledare som kan hjälpa dig klargöra hur du kan bevisa att du faktiskt haft rätt att undersöka varan efter köpet. Enligt 31 §, och enligt mig, ska du kunna göra gällande att fel i varan föreligger, även om du upptäckt felet efter avlämnandet. Om varan är felaktig? För att kunna åberopa påföljder vid fel i varan (i 30 §), måste det först påvisas att fel i varan finns. Utgångspunkten i bedömningen om produkten du fått är felaktig är ert avtal (se 17 §). Det ni avtalat om är det som anges i annonsen och annat som utlovats av säljaren efteråt. Man kan beakta vad som utfästs/utlovats skriftligen och muntligen. Det är bra att du tog en skärmdump på annonsen, eftesom den utgör en del av den marknadsföring som antas ha påverkat på köpet och utgör en del av ert avtal (jfr 18 § och NJA 2016 s. 237). Du kan också utgå från era sms-konversationer och annan sorts kommunikation ni haft innan köpet och efter köpet. Allt som står i annonsen kan alltså användas som en del i avtalet. Det som ni pratar på sms eller muntligt måste annars vara en ansvarsgrundande utfästelse för att utgöra en del av avtalet. Du nämner t ex att du frågade om tandborsten hade Bluetooth och att du fick ett positivt svar. Detta är en sådan utfästelse som kan räknas som en del av avtalet mellan er. När det gäller andra utfästelser får du som sagt fråga en Konsumentvägledare eller annan juridisk rådgivare om de utgör en utfästelse att de kan räknas som en del i avtalet (du får också ställa en fråga till Lawline igen) (lär annars mer om detta i Prop. 1988/89:76 s. 140). Om det i annonsen står att tandborsten du köper har de funktioner som just nu fattas i den tandborste du köpt, borde tandborsten anses som felaktig (jfr 17 § och 18 §). Påföljder som kan göras gällande För att kunna göra gällande de påföljder som anges i köplagen, måste en reklamation först ha skett (jfr 32 §). En reklamation måste ske inom skälig tid från att du upptäckt felet. Eftersom det räcker med att en köpare bara påpekar att ett visst missförhållande i varan föreligger, brukar det vara tillräcklig för att en reklamation ska antas ha gjorts. Jag utgår från de uppgifter du anger i beskrivningen, och antar att du kontaktade säljaren direkt efter att du upptäckt felet. Du har alltså reklamerat på så sätt som krävs enligt köplagen. De påföljder som i så fall kan göras gällande är: avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet, samt kräva skadestånd (jfr 30 §) . Om säljaren själv erbjuder att avhjälpa eller omleverera rätt vara, brukar dessa påföljder gå före prisavdrag och hävning, men endast om detta kan ske utan "väsentlig olägenhet" för dig och att det inte innebär extra kostnader för dig (jfr 36 §). Om olägenhet föreligger brukar bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, bl.a. utifrån felets art och hur felet inverkar på varans huvudsakliga användning. Även om tandborsten saknar en bluetooth-funktion, och att det fattas flera extra tandborsthuvuden kan du möjligen fortfarande använda tandborsten? Jag vet inte heller riktigt vad en bluetooth-funktion gör, så jag antar att det möjligen hade gått för säljaren att avhjälpa eller omleverera varan utan att det skulle innebära någon väsentlig olägenhet för dig, eftersom du fortfarande kan använda tandborsten. Men eftersom säljaren inte erbjudit dig att avhjälpa felet, utan ni direkt börjat prata om prisavdrag, har inte avhjälpande och omleverans kommit i fråga. I sådana fall får man utgå från prisavdrag och hävning (37 §). Du kan alltså kräva prisavdrag även om du och säljaren inte alls pratat om de förstnämnda påföljderna. Prisavdrag kommer i fråga om du väljer att behålla tandborsten, även om det föreligger fel i varan. Prisavdrag innebär i ditt fall att du återkräver en del av det du betalat säljaren tidigare. Syftet med prisavdrag är att säljaren ska ersätta dig med det belopp som har betalats av dig felaktigt. Du ska alltså ersättas med det mellanvärde som kan beräknas mellan tandborstens värde i felaktigt och avtalsenligt skick (38 §). Det är tiden för tandborstens avlämnande som avgör vilket värde som ska tillsättas tandborsten i felaktigt och avtalsenligt skick. Är det rimligt att tandborsten utan bluetooth-funktion, 3 extra tandborsthuvuden och ett resefodral kostar 250-150 kr mindre får sådant prisavdrag ske. Du får dock stå på dig om du anser och har stöd för att 150 kr inte är tillräckligt för att ersätta felet i varan. Du kan annars också överväga att i vissa fall kräva skadestånd (se 40 § och 67 § och det går att läsa mer om i vilka situationer du kan kräva skadestånd i prop. 1988/89:76 s. 136). Här omfattas inte det mellanvärde man redan blir ersatt i prisavdraget, man får alltså inte kräva sådan ersättning två gånger. För att kunna häva köpet måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för köparen och säljaren borde ha insett detta. Det du i så fall måste bevisa är att de fel som föreligger i tandborsten nu, utgör ett sådant avtalsbrott som är av väsentlig betydelse för dig. Man brukar få utgå från den enskilde köparens förutsättningar innan avtalet. Ett avtalsbrott anses vara av väsentlig betydelse för köparen, om köparen berövas den huvudsakliga nyttan av vad köparen hade att vänta sig av avtalet. En köpare som t ex velat ha en viss färg på en mobil, kan alltså antas ha stora förväntningar på att mobilen också vid överlämnandet varit av denna färg och inte av en annan. Eftersom du redan tidigare i sms frågat säljaren om tandborstens hade en bluetooth-funktion antar jag att säljaren också visste att du ville ha en bluetooth-tandborste och eftersom du också frågade just om bluetooth-funktionen hade du möjligen också ett stort intresse av att tandborsten hade en bluetooth-funktion. Du anmärker också att du gärna velat ha "den senaste modellen", vilket du möjligen inte fått. Man beaktar annars alla omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. Om felet t ex gått att rätta till genom rättelse eller omleverans kan det i vissa fall antas att väsentlighetskravet inte är uppfyllt. Jag rekommenderar därför igen att du kontaktar en Konsumentvägledare för att se över vad som faktiskt hände och hur du skulle kunna göra i din situation (de brukar ha gratis mottagningstider under vissa tider i veckan). Vad du ska göra nu Du kan för det första prata med säljaren igen och förklara rättsläget. Om säljaren fortfarande bara vill ersätta dig med 150 kr och du känner dig missnöjd borde du vända dig till en konsumentvägledare med vilken du kan prata mer om din situation eller så kan du kontakta en annan juridisk rådgivare. Det är nämligen så att om säljaren inte kan ersätta dig med ett rimligt belopp för det avtalsbrott som säljaren begår, kan du alltid väcka talan i domstol där de kan avgöra vem som har rätt i ert fall. Du kan beakta att en talan i domstol innebär möjligen att vissa kostnader för dig kan uppstå. Den vinnande parten i domstol kan dock alltid komma att bli ersatt av den förlorande parten för de rättegångskostnader som uppstått för den vinnande parten. Dina sms och dina skärmdumpar borde, enligt mig, tala för att du möjligen borde har större sannolikhet att vinna än säljaren, men det är viktigt att alla omständigheter beaktas. Kontakta en Konsumentvägledare för att få råd, i fall du glömt att nämna något viktigt här. Lycka till! Du kan kontakta oss igen om du har fler frågor. Med vänliga hälsningar,

Vilken möjlighet finns till återköp av konsertbiljetter köpta på distans?

2018-06-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag och en vän köpte biljetter till en konsert för ca tre veckor sen. En vecka senare fick vi veta att vi inte kan gå trots allt, och kontaktade American Express, som vi handlat av, att vi vill göra en retur. De menade på att distansavtalslagen inte gäller vid köp av konsertbiljetter, men jag hittade ert svar nedan om att man har rätt till retur om biljetterna inte skickats ännu. Vi skrev även detta till dem, men de menade på att deras partner Biljett24, inte godkänner återköp då detta inte ingår i distansavtalslagen. Vi har bekräftelse på mejl att biljetterna inte skickats ut ännu. Vad gäller egentligen här? Konserten är om 10 dagar och vi har fortfarande inte fått biljetterna, så vi kan inte försöka sälja de heller.
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du efterfrågar klarhet i dina möjligheter till återköp. Som huvudregel är avtal bindande enligt principen pacta sunt servanda, nedan kommer jag dock redogöra för undantag som kan vara behjälpliga i din situation.Eftersom American Express respektive Biljett24 är näringsidkare och det får antas att du har köpt biljetterna för privat ändamål så angår problematiken ett konsumentköp, varvid konsumentköplagen (KKL) är tillämplig. Utifrån beskrivningen kan härvid antas att köpet har företagits via internet eller på liknande vis utanför säljarens affärslokaler. Köpet utgör därav ett distansköp för vilket specialregler gäller enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DistKL). DistansköpVid distansköp föreligger som huvudregel en rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att köparen får varan i sin besittning (2 kap. 10 § och 12 § DistKL). Liksom du anger i frågan råder dock vissa undantag från ångerrätten, däribland angående köp av biljetter avseende kulturevenemang, idrottsevenemang eller liknande såsom konserter (2 kap. 11 § 12p DistKL; jfr prop. 2004/05:13 s. 128). Det föreligger således ingen möjlighet att utnyttja ångerrätten i detta fall.Avbeställning enligt konsumentköplagenEftersom KKL är tillämplig har köparen rätt att avbeställa köpet fram tills att varan avlämnas (37 § KKL). Varan avlämnas då den kommer i köparens besittning (6 § KKL), varför biljetterna i ditt fall inte kan anses vara avlämnade. Tidpunkten då varorna skickas är således inte avgörande för möjligheten till avbeställning. Eftersom KKL är tvingande till konsumentens förmån är det inte möjligt att avtala bort avbeställningsrätten (3 § KKL). Vid utnyttjande av avbeställningsrätten kan du bli skadeståndsskyldig gentemot säljaren. Skadeståndet omfattar sådana kostnader som säljaren haft för fullgörandet, drabbas av genom avbeställningen eller på annat relevant vis vållas genom avbeställningen i övrigt (41 § KKL). Att avbeställning konsertbiljetter torde inte orsaka någon betydande skada, sannolikt kan viss ersättningsskyldighet uppkomma på grund av utebliven vinst av biljettförsäljning. I det fall varorna har hunnit skickas är det möjligt att även eventuella fraktkostnader utgör ersättningsberättigad förlust. Härvid kan jag rekommendera att du beaktar avtalet mellan dig och säljaren då däri inkluderade avtalsvillkor kan innebära mer förmånliga rättigheter än konsumentköplagens regler. Exempelvis kan det vara inkluderat villkor om öppet köp, avtalsrättslig ångerrätt som är brukbar i situationen eller undantag från skadeståndsansvar.Fortfarande inte fått biljetternaAtt du efter ungefär tre veckor ännu inte mottagit konsertbiljetterna kan potentiellt utgöra en dröjsmålssituation. Det framgår inte av frågan om något avlämningsdatum har avtalats och jag antar därav att inget specifikt gäller. I det fall som ingen tid för avlämning har avtalats gäller att avlämning ska ske utan onödigt dröjsmål, dock senast efter 30 dagar från köpet (5 § KKL). Innebörden av "utan onödigt dröjsmål" är att avlämnandet ska ske inom skälig tid från köpet, vilket bedöms med hänsyn till varans art och beskaffenhet. Eftersom 30-dagarsgränsen inte har passerats och skäligt tid är ett relativt oklart begrepp så kan jag dessvärre inte avgöra om dröjsmål faktiskt är för handen. Föreligger dock dröjsmål och detta är av väsentlig betydelse för dig så har du rätt att häva köpet (13 § KKL); detta är med största sannolikhet fallet om du inte får biljetterna i tid till konserten. Fördelen med hävning jämfört med ångerrätten är att ingen skadeståndsskyldighet uppkommer.SammanfattningÅngerrätt (2 kap. 10 § DistKL): då köpet angår konsertbiljetter är ångerrätten i DistKL inte tillämpligt (2 kap. 11 § 12p. DistKL).Avbeställning (37 § KKL): som konsument åtnjuter du en absolut rätt att avbeställa köpet fram tills att du får biljetterna i din besittning. Avbeställning medför eventuellt skadeståndsansvar mot säljaren (41 § KKL).Hävning (13 § KKL): potentiellt kan hävning vara berättigat, vilket är ett föredraget alternativ framför avbeställning då inget skadeståndsansvar medföljer. Oklarhet råder dock kring dels om dröjsmål föreligger, dels om eventuellt dröjsmål är väsentligt för dig.Avtal: Innan du vidtar några ytterligare åtgärder bör du dock undersöka om avtalet ger dig andra mer förmånliga rättigheter än ovan stadgade.Mitt råd är att du vänder dig till säljaren med en hävningsbegäran grundad i att avlämnande inte skett inom skälig tid. Med hänsyn till oklarheterna är det inte säkert att en hävningsbegäran når bifall, men avbeställningsrätten återstår härvid som en andrahandslösning.Vid behov av vidare vägledning i ditt specifika fall eller om dina rättigheter inte hörsammas är du välkommen att ställa följdfrågor.Hoppas det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning