Påföljder vid fel årsmodell på köpt bil av näringsidkare

2019-08-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejKöpt bil av bilförsäljare. Blivit lovad muntligen en bil från 2018. Efter köpet uppdagades det att bilen var tillverkad 2016 modell år 2017. Kontaktade bilförsäljare som ev kan tänka sig att häva köpet. Vägrar omleverans av bilen då bilen vi köpte va på kampanj och den de lovat oss skulle kosta 50000 mer.Vad gäller här?Kan jag kräva omleverans el prisskillnad? Häva köpet gynnar enbart säljare då de sålde bilen på kampanj o fortsatt kan sälja den utan förlora något. Vi däremot har sålt våra bilar o står utan bil och lagt ner massa tid.Mvh
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilka påföljder du kan göra gällande vid fel i vara köpt på realisation. Då du som privatperson har köpt en bil av en näringsidkare blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig.Räknas fel årsmodell som fel i varan?Det som diskuteras innan köpet är av stor betydelse för vad som anses vara avtalat, och det ni avtalat om muntligen är lika avgörande för köpet som om ni skriftligen har avtalat om årsmodellen. Alltså avviker bilen från avtalet och är därför att betrakta som felaktig (16 § KKL). Bilen verkar inte heller överensstämma med de uppgifter som säljaren lämnat om bilen innan köpet, vilket även det är en grund för att det skulle vara fel på bilen (19 § KKL).Tänk dock på att du måste kunna bevisa att ni avtalat om att bilens årsmodell skulle vara 2018 för att kräva påföljder på grund av fel årsmodell. Dock verkar det i ditt fall som att säljaren redan erkänt felet.Vilka påföljder kan du göra gällande?Eftersom bilen är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (22 § KKL). Det första som ska göras för att kunna kräva någon påföljd är att reklamera felet till säljaren, vilket det verkar som att du redan har gjort (23 § KKL). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet (inte aktuellt i ditt fall) eller omlevererar bilen utan kostnad för dig, alltså ger dig en ny bil av den årsmodell ni avtalat, om det kan ske utan orimligt hög kostnad för säljaren att genomföra (26 § KKL). Skulle omleverans inte kunna ske så har du istället rätt att kräva prisavdrag, som motsvarar felet, eller häva köpet (28 § KKL).För att näringsidkare ska ha rätt att häva köpet krävs att kostnaderna för att omleverera bilen är orimligt höga i förhållande till vad andra åtgärder kostar. 50 000 kr kan anses vara en orimligt hög kostnad, men i förhållande till om du som köpare häver köpet och får ersättning för en rimlig mellanskillnad om du köper en bil i rätt årsmodell är 50 000 kronor kanske inte orimligt högt ändå. Vad som är orimligt högt bedöms från fall till fall. Om säljaren exempelvis skulle bli tvungen att importera eller transportera en ny bil, vilket kan bli väldigt dyrt, så kan detta räknas som orimligt. Din rätt till omleverans kan även gå förlorad om bilen i just den årsmodell du vill ha inte längre säljs, dock är det mest antagligen inte fallet för dig (26 § 2 st KKL).För att du som köpare ska få rätt till hävning, förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för dig. Det kan vara personliga anledningar som gör det viktigt för dig att få just den avtalade årsmodellen eller liknande (29 § KKL). Vad jag uppfattar det som är du inte intresserad av att häva köpet. Men jag vill ändå förmedla att om du skulle vinna framgång med din hävningstalan så har du även rätt till skadestånd (30 § KKL). Skadeståndet kan tänkas innefatta ersättning för exempelvis en hyrbil tills att du rimligen kan köpa en ny bil, dock finns det en plikt att skadebegränsa sig (32 § KKL). I övrigt innefattar skadeståndet en prisskillnad för det fall du häver köpet och därefter gör ett täckningsköp, vilket innebär att du då får rätt till mellanskillnaden vid köp av en likadan bil men av den avtalade årsmodellen (33 § KKL).SammanfattningAtt bilen inte är av avtalad årsmodell utgör fel i vara. Du har då först rätt att begära att säljaren omlevererar bilen i rätt årsmodell, du kan själv undersöka om priset för omleverans i jämförelse med hävning och ersättning för köp av rätt årsmodell är mer gynnsamt för säljaren. De påföljder du kan göra gällande om säljaren fortfarande vägrar omleverans är prisavdrag, som gör att du får behålla bilen men får ersättning som motsvarar felet, eller hävning. Utifrån min uppfattning skulle det vara mest gynnsamt för dig att i så fall eventuellt häva köpet om årsmodellen är av väsentlig betydelse för dig och du kan bevisa det, skulle du vinna framgång med en hävningstalan får du tillbaka det du betalade för bilen samt skadestånd innefattande prisskillnaden vid ett eventuellt täckningsköp (bil i rätt årsmodell som kostar rimligt mycket mer), och eventuellt ersättning om du exempelvis hyr en bil under skälig tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

​Köparens underlåtenhet att hämta varan

2019-08-18 i Köplagen
FRÅGA |HejJag sålde en gammal bil på blocket för 2.500 kr.Köparen swishade över pengarna, men hämtade inte bilen. Den är alltså fortfarande skriven på mig.Nu har det gått 2 veckor och trots löften att hämta den, har det inte skett.Kan jag sälja den till annan person?Har den första köparen rätt att få tillbaka någonting av de 2.500?
Lovisa Klein |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att det finns ett köpeavtal om bilen mellan dig som säljare och den första köparen. Det spelar ingen roll om det är ett muntligt eller skriftligt avtal. Jag tolkar frågan som att ni är två privatpersoner och därmed blir köplagen (KöpL) tillämplig, se 1 § jämte 4 § KöpL. Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller i den givna situationen.AvtalstolkningAv frågan tolkar jag det som att ni har ett avtal om att du ska sälja bilen mot betalning. Det svenska rättssystemet ser på avtal som ett jämviktsförhållande där båda parter ska samarbeta för att avtalet ska blir genomfört. Med avtalet följer vissa förpliktelser för såväl säljaren som köparen och båda parter ska medverka till köpet. Köparens medverkanKöparens skyldigheter följer av 45 - 50 § KöpL. En förpliktelse som köparen har är att denne ska fullfölja betalningen, vilket denne också har gjort i ditt fall. En annan förpliktelse är att köparen ska hämta varan, 50 § 2 punkten KöpL, detta har hen inte gjort trots att två veckor har gått. Det leder mig in på vilka åtgärder man kan vidta som säljare, vilket jag kommer berätta mer om i nästkommande stycke. Avtalsbrott och dess konsekvenserOm säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat bilen inom den överenskomna tiden trots att denne har fullgjort betalningen. Således föreligger bristande medverkan från köparen sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet.Hålla fast vid köpetDu kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna. HävningDu kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar bilen om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med bilen. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen om 2.500 SEK, om köpet hävs. Din möjlighet att häva köpetDet verkar som att du vill häva köpet så att du kan sälja bilen till någon annan. Som jag tidigare har nämnt är detta möjligt om köparens avtalsbrott är väsentligt. Säljaren får häva köpet, om köparen inte i rätt tid hämtar eller tar emot varan i de fall då det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse att bli av med varan.Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av bilen. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en bil så är det fullt förståeligt att bilen kan vara till belastning dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med en extra parkeringsplats för att förvara bilen. Jag kan kort nämna när en vara inte hämtas i rätt tid och det beror på köparen, så har säljaren en vårdplikt, 72 § KöpL. Det innebär att du å hennes vägnar ska vidta skäliga åtgärder för att upprätthålla bilens skick. Om det skulle bli kostsamt är det möjligt att få ersättning för eventuella utgifter, 75 § KöpL. Mitt råd till dig är att häva köpet med den nuvarande köparen innan du säljer bilen till någon annan och på så sätt undvika eventuell konflikt om vem som har rätt till bilen. Jag hoppas du fick vägledning i din fråga. Vänliga hälsningar,

Hur bokar man en jurist hos Lawline?

2019-08-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej. Vill ha tag på en advokat som kan göra sitt jobb , istället för att tänka på pengar hela tiden ! Jag har flera problem som jag behöver hjälp med och behöver en advokat som kan hjälpa mig , men alla advokater vill bara ha pengar och kan inte ens sköta sitt jobb när de får betalt i förskott , och så är det feg ! Jag vill ha tag på en riktig advokat som kan hjälpa med vissa problem som jag har med myndigheter , som de har gjort mot mig utan anledning !! Kan ni hjälpa mig
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du är givetvis välkommen att ta hjälp av en av våra kompetenta jurister på byrån. Skicka ett mail till info@lawline.se med dina kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende så hjälper vi dig att lägga in en bokning. Du är även välkommen att maila ovan nämnda mail om du har fler frågor kring hur våra tjänster fungerar.Vi ser framemot att höra från dig!

Måste kunden visa upp kvitto och/eller legitimation vid reklamation av vara i butik?

2019-08-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vad gäller vid handel med varor, tex. skor, kläder etc. Vad gäller vid återtag om kunden är missnöjd med denna vara kunden köpt? Måste kunden visa legitimation, eller räcker det med kvitto? Finns det någon prisgräns så att kunden måste kunna visa ID-Handling eller kan man per automatik göra ett återtag till butik? Hälsningar Alfons
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att situationen du undrar över rör en kund som köper något av ett företag, varefter kunden blir missnöjd med varan och vill göra en så kallad reklamation. En reklamation innebär att kunden klagar till företaget angående varans skick eller dylikt. Den lag som blir aktuell för denna situation är konsumentköplagen. Varken i konsumentköplagen eller annan lag finns det någon regel som kräver att kunden behöver visa upp kvitto när hen reklamerar en vara. Det kan dock vara en fördel att ha ett kvitto då kunden måste kunna bevisa att hen har köpt en viss vara i en viss butik, vid en viss tidpunkt och till ett visst pris. Ofta kan det räcka med ett kontoutdrag men om kunden köpt flera saker i samma butik så kan hen inte bevisa priset genom kontoutdraget varför kvitto är att föredra om en vill vara på den säkra sidan.Vad gäller legitimation så finns det inget lagstöd för krav på uppvisande av legitimation heller. I Sverige har vi dock en stark avtalsfrihet vilket gör att företag har möjlighet att ställa upp egna villkor då de ingår avtal med kunder. Tillika har kunder ett starkt skydd i form av det så kallade konsumentskyddet. Detta gör att ett eventuellt krav på uppvisande av legitimation skulle kunna ses som oskäligt, särskilt om det inte finns något rimligt motiv bakom.Sammanfattningsvis så räcker det generellt med uppvisande av kvitto om du vill göra en reklamation i butik. Alla butiker har dock olika villkor vad gäller reklamation av vara varför det kan vara bra att läsa på vad den aktuella butiken ställer upp för villkor innan du reklamerar varan. Om du vill läsa mer om reklamation och regler kring detta finns det mycket bra information på Konsumentverkets konsumentanpassade hemsida.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan bilfirma friskriva sig från felskrivning?

2019-08-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en bil i helgen. I annonstexten står att bilen har fyrhjulsdrift. Efter köpet visar det sig att den inte har det. I annonstexten står också. "Vi friskriver oss från eventuella felskrivningar".Kan en bilfirma friskriva sig från en sådan felskrivning, eller kan jag häva köpet p.g.a. falsk marknadsföring? Mvh
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett företag kan friskriva sig i annonser, om köp inte ingåtts ses inte annonsen juridiskt bindande utan som en uppmaning att lämna ett anbud, dock kan felaktig annonsering som sätts i system vara ett brott mot marknadsföringslagen. Med detta sagt behöver det inte innebära att företaget automatiskt är fritt från ansvar. Om ett köp ingås och en felaktig uppgift inte rättats innan köpeavtalet så kan företaget bli bunden utav denna uppgift.Var gränsen går kring ansvaret mellan firmans friskrivning och köparens undersökningsplikt kan vara lite klurig. Kortfattat har annonsen betydelse enligt konsumentköplagen som avtalsinnehåll, men undantaget är om köparen borde insett att det rört sig om en felskrivning. I ditt fall alltså om du upptäckt eller borde upptäckt att bilen inte har fyrhjulsdrift. ARN har i ett tidigare fall ansett att säljare (som på liknande sätt annonserat att bilen haft farthållare men senare visat sig inte ha detta) var juridiskt bunden till att bilen haft farthållare, och i detta fall lade man ingen vikt vid att säljaren friskrivit sig från fel i annonsen. I ett annat ärende rörande annonsering om aluminiumfälgar konstaterade ARN att köparen borde upptäckt att bilen saknade sådana.Sammanfattningsvis kan alltså bilfirman bli bunden utav denna uppgift om du inte upptäckt att det var fel i annonseringen, alt. att de inte underrättat dig om detta och avtal ingicks på de grunder som annonseringen anfört. Det kan i första hand aktualisera att du har rätt till prisavdrag, eftersom fyrhjulsdrift inte kan levereras i efterhand. Prisavdragets storlek ska motsvara marknadsvärdet på denna funktion. Om du och firman inte kommer överens kan det kan slutligen vara en god idé att anmäla till ARN. Det är kostnadsfritt och ARN lämnar en rekommendation kring hur ärendet ska lösas, som seriösa näringsidkare brukar lyssna till. Jag hoppas att du känner att du fått svar på frågan. Du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Upptäckt fel i vara inom 6 månader, vem står för reparationen?

2019-08-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!I Maj köpte jag en bil från en bilfirma, och 4 månader efter köpet har jag fått en diagnos på att växellådan måste bytas. Har jag rätt att åberopa konsumentköplagen i detta fall då felet är allvarligt och av väsentlig betydelse, samt att jag har upptäckt felet inom . 6 månader efter köpet. Kan säljaren, i detta fall bilfirman, att stå för kostnaden av reparationen? Behöver nu en vägledning om hur jag ska gå tillväga för att jag ska sköta det på det mest korrekta sättet som möjligt.Tack på förhand!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det låter på din fråga som att du är en privatperson, därför kommer jag att utgå ifrån detta.Självklart kan du åberopa konsumentköplagen och reklamera d.v.s. klaga på felet, se 16 §, 19 §, 20 a § och 23 § i konsumentköplagen. Utgångspunkten är att felet är ursprungligt under dem första sex månaderna och det betyder i detta fall att bilförsäljaren ansvarar för fel som visar sig under just dessa sex månader. Kan däremot bilförsäljaren bevisa att felet inte är ursprungligt finns det inte så mycket att göra åt och denne blir då inte skyldig att åtgärda felet.När felet är ursprungligt kan du i första hand kräva avhjälpande av bilförsäljaren, vilket betyder att denne står för bytet av växellådan. Du ska alltså inte betala något extra för detta.För att reklamera på korrekt sätt rekommenderar jag dig att klaga på felet skriftligen och så snart som möjligt till företaget.Jag hoppas ni löser det och jag önskar dig lycka till, du har lagen på din sida!Med vänlig hälsning,

Fel på bil vid försäljning mellan privatpersoner

2019-08-13 i Köplagen
FRÅGA |Har köpt en bil på blocket av en privatperson.Utannonserade priset var 109000:-. Säljaren var beredd att pruta till 90000:-Nu lite drygt en vecka efter köpet har jag stora problem med kylsystemet och har tagit in bilen på en verkstad och fått fram flera felkoder plus att bilen lägger in P läget själv när man saktar in (automatlåda). Den går ju som ni förstår inte att köra längre.Jag vill att säljaren ska ta tillbaka bilen och att jag får pengarna 90000:- tillbaka Vad gäller ???
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är den lag som reglerar din situation eftersom ni båda har ingått ett avtal om bilköp i egenskap av privatpersoner. Eftersom köplagen inte är tvingande råder det avtalsfrihet vilket gör att ni kan ha avtalat om att annat ska vara bindande mellan er och då gäller givetvis det som avtalats (3 § KöpL). Jag utgår dock i svaret på din fråga ifrån att ni inte har avtalat om att annat ska gälla och redogör därför utifrån köplagens bestämmelser. Fel på bilenFörst och främst måste det utredas om fel föreligger enligt lag. Det är fel på bilen om den avviker från vad ni avtalat om eller vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Bilen är även att anse som felaktig om säljaren inte har upplyst om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle kunna påverkat försäljningen. Sådana fel kan exempelvis vara att kylsystemet behöver bytas omgående eller att automatlådan inte fungerar helt rätt. Om säljaren inte har upplyst dig som köpare om sådana fel har säljaren agerat svikligt.Bilen är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med anledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Här kan man jämföra vad marknadspriset är för den bilen, årsmodellen osv du köpte. Visar det sig att du betalat mycket mindre än marknadspriset finns en risk att du faktiskt får tåla de fel som uppstått, på grund av att extra försiktighet och vaksamhet är påkallat om bilen säljs till underpris, samt vice versa om du betalat mer än marknadspriset bör du tåla färre oväntade fel. Med tanke på att säljaren var villig att pruta så pass mycket kan det ha påkallat extra försiktighet. Dock är det rimligt att som köpare förvänta sig att bilen ska gå att köra med i mer än en vecka efter köpet om man betalat 90 000 kr för den. Riskens övergång och bevisbörda för tidpunkt då felen uppkomSom huvudregel bär köparen risken för varan efter att avlämnandet av varan skett (13 § KöpL). Att bära risken innebär att köparen själv får ersätta skador som uppkommit efter köpet, om skadorna inte beror på säljaren (12 § KöpL). Dock ansvarar säljaren för fel som funnits vid riskövergången även om felet visar sig först efter köpet genomförts (21 § KöpL).Eftersom felen på bilen visar sig en vecka efter köpet, tyder det på att felen som nu uppkommit kan ha funnits redan innan köpet. Dock behöver så inte vara fallet. Oavsett är det förmodligen du som har bevisbördan för tidpunkten då felen uppkom, eftersom det var du som hade bilen i besittning när du upptäckte felen (NJA 1991 s. 481). Därför är det du som behöver bevisa att felen på bilen förelåg innan bilen överlämnades om säljaren ska hållas ansvarig (NJA 1993 s. 764). Alltså, om du kan bevisa att felet med kylsystemet och resterande fel fanns redan innan du övertog bilen kan säljaren hållas ansvarig för dessa fel och du kan därmed åberopa vissa påföljder. Som bevisning kan du exempelvis be om att få expertutlåtande från mekaniker eller bevisa att den förra ägaren hade problem med bilen på liknande sätt tidigare.Undersökningsplikt innan köpetDu kan inte åberopa fel som du måste antas ha kunnat upptäcka vid köpet. Om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde upptäcka vid en undersökning. Om automatlådan i bilen fungerade på samma sätt före köpet eller om kylsystemets varningssymbol lyste kan det ha varit omständigheter som föranlett en mer ingående undersökning från din sida.Men om du kan visa att säljaren handlat svikligt mot dig genom att undanhålla väsentlig information om felen, bör det vara möjligt att du ändå får rätt att åberopa fel även om du hade kunnat upptäcka felen vid en undersökning före köpet. ReklamationspliktFör att kunna åberopa några påföljder vid fel på bilen måste du reklamera till säljaren snart efter att du upptäckt felen, genom att antingen muntligt eller skriftligt kontakta säljaren. Av din reklamation måste det framgå vilka fel bilen har och vilken påföljd du vill göra gällande. Reklamationen måste alltså göras utan oskäligt uppehåll (32 § KöpL).Påföljder du kan göra gällandeDe påföljderna som du skulle kunna göra gällande är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt skadestånd för dina olägenheter (30 § KöpL). Du har som köpare rätt att kräva att säljaren reparerar felen själv utan kostnad för dig. Även om du inte skulle kräva att säljaren avhjälper felen, har säljaren i första hand rätt att avhjälpa felen om det kan ske utan olägenheter för dig eller risk för att du inte skulle få dina kostnader ersatta (34 § och 36 § KöpL). Om avhjälpandet inte sker inom skälig tid efter reklamationen kan en begäran om prisdrag göras, vilket innebär att en nedsättning görs av det avtalade priset till det pris bilen är värd med felen (37-38 §§ KöpL). För att hävning ska kunna bli en påföljd ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller bort inse det, till exempel att bilen inte är körduglig och att det inte överrensstämmer med ert avtal. Skulle du kunna bevisa att säljaren har agerat svikligt, så har du rätt att häva köpet även om felet inte är av väsentlig betydelse (39 § KöpL). Du lämnar då tillbaka bilen och får åter hela köpesumman.SammanfattningsvisJag har gjort en översiktlig analys eftersom jag inte vet alla omständigheter i just ditt fall.Om du har reklamerat i tid och kan bevisa att felet förelåg innan köpet samt att du inte försummat din undersökningsplikt vid köpet, alltså att felen inte kunde upptäckas vid köpet, kan du i första hand kräva att säljaren ska avhjälpa felen. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan du kräva andra påföljder så som prisavdrag eller hävning.Kan du bevisa att säljaren var medveten om att bilen var behäftad med felen före köpet men inte upplyste dig som köpare om det i hopp om att du skulle genomföra köpet, får du åberopa felen i bilen även om du borde upptäckt felen vid undersökning av bilen. Du har då rätt att häva köpet direkt och få köpesumman tillbaka.Kan du och säljaren inte komma överens är du varmt välkommen att boka tid med våra jurister genom någon av våra betaltjänster på info@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vilka rättigheter har köparen vid fel på en vara?

2019-08-10 i Köplagen
FRÅGA |Vi köpte en mopedbil till dottern och efter 3 veckor så tog bromsarna helt slut. När vi lämnade in den till verkstaden så kom även typ 6 andra stora fel fram. Vi köpte bilen för 55 tusen och reparationen skulle kosta ca 30 tusen. Vi har kontaktat ägaren om detta men hon vill inte ens diskutera nån lösning. Har vi nån chans i detta eller? Jag tyckte att man kanske kan använda 3:an, varan är i väsentligt sämre skick....Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsning
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer börja mitt svar med att berätta om vilken lag som gäller i ert fall och när en vara är felaktig enligt köplagen (KöpL). I slutet av svaret kommer jag berätta om hur ni kan gå vidare.Vilken lag är tillämplig?Jag tolkar din fråga som att ni har köpt mopedbilen av en annan privatperson. En mopedbil är att betrakta som lös egendom. Det är därmed KöpL som är tillämplig i ert fall (1 § KöpL). KöpL är dispositiv, vilket betyder att lagens regler kan avtalas bort. Om ni och säljaren har avtalat om något annat än det som framgår av KöpL, har alltså avtalet företräde (3 § KöpL). Det framgår inte av din fråga vad ni och säljaren har kommit överens om. Jag kommer därför att svara på din fråga utifrån reglerna i KöpL. När är en vara felaktig enligt KöpL?I 17 § KöpL finns grundläggande regler om bland annat vilken kvalitet en köpt vara ska ha. Enligt regelns första stycke ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet. I regelns andra stycke står det vad som gäller om köparen och säljarens inte har avtalat om detta. Varan ska då: 1.kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används, 2.kunna användas på det särskilda sätt som köparen hade tänkt sig, om säljaren måste ha insett köparens avsikt och köparen hade rimlig anledning att lita på säljarens sakkunskap och bedömning, 3.ha de egenskaper som framkommit av ett prov eller en modell av varan och 4.ha den förpackning som krävs för att skydda varan. Om varan inte stämmer överens med avtalet eller vad som sägs i andra stycket är den felaktig (17 § tredje stycket KöpL). Varan är också felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Med detta menas att endast rimliga förväntningar hos köparen kan beaktas. Varan är också felaktig om den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som har lämnats vid marknadsföringen eller före köpet. Detta gäller om det kan antas att uppgifterna påverkade köparens beslut att köpa varan (18 § första stycket KöpL). Detsamma gäller uppgifter som har lämnats i tidigare säljled eller för säljarens räkning, om säljaren kände till eller borde ha känt till att uppgifterna hade lämnats (18 § andra stycket KöpL). Första och andra styckena gäller inte om uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt (18 § tredje stycket KöpL). Varan kan vara felaktig även om den har sålts i "befintligt skick" eller med ett annat liknande förbehåll (19 § KöpL). Varan är ändå felaktig om: 1.den inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper och användning som säljaren har lämnat före köpet, under förutsättning att uppgifterna kan antas att ha påverkat köparens beslut att köpa varan, 2.säljaren inte har upplyst köparen om ett väsentligt förhållande gällande varans egenskaper eller användning. Detta gäller om säljaren måste antas ha känt till förhållandet och köparen rimligen kunde räkna med att bli upplyst. Det krävs dessutom att säljarens underlåtenhet kan antas ha påverkat köparens beslut att köpa varan eller 3.varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunde förutsätta med hänsyn till priset och övriga omständigheter. Vilken tidpunkt är avgörande för felbedömningen?När man bedömer om en vara är felaktig tittar man på varans skick när risken går över på köparen (21 § första stycket KöpL). Risken går över på köparen när varan avlämnas enligt avtalet, när den hämtas hos säljaren eller när den lämnas över till köparen (13 § första stycket KöpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när risken gick över. Det gäller även om felet visar sig vid ett senare tillfälle. Ni får inte åberopa sådant som ni kände till vid köpetSom köpare får man inte åberopa fel som man måste antas ha känt till vid köpet (20 § första stycket KöpL). Det krävs i princip att köparen faktiskt kände till felet, eller i vart fall kände till en omständighet som kunde tyda på att varan var felaktig.Hur du kan gå vidare med din frågaEn förutsättning för att gå vidare med ert fall är att mopedbilen kan anses felaktig. Här måste man först och främst titta på avtalet mellan er och säljaren. Stämmer mopedbilen inte överens med avtalet är den felaktig. Av din fråga framgår inga närmre uppgifter om ert avtal. Jag kan alltså inte uttala mig om mopedbilen är i avtalsenligt skick eller inte. Då får man istället titta på de felregler som finns i KöpL. Att mopedbilens bromsar inte klarade av mer än tre veckors körning kan tala för att den är felaktig. Detta eftersom varor ska kunna användas på det sätt som liknande varor i allmänhet används. Körningen är en kärnegenskap hos ett fordon, varför man som köpare kan förvänta sig att fordonet klarar av detta. Ni skulle också kunna hävda att mopedbilen avviker från vad ni rimligen kunde förvänta er. Om säljaren sålde mopedbilen i "befintligt skick" eller med ett liknande förbehåll kan ni som köpare använda er av felreglerna i 19 § KöpL. Det skulle kunna hävdas att mopedbilen är i "väsentligt sämre skick" än vad ni kunde förvänta er med hänsyn till priset. Att mopedbilen kostade 50 000 kronor och de upptäckta felen kostar 30 000 kronor att åtgärda tyder dessutom på att det rör sig om ganska allvarliga fel. Om mopedbilen anses vara felaktig har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd (30 § KöpL). En förutsättning för er möjlighet till påföljder är att felet inte beror på er som köpare. Ni måste meddela säljaren om felet (reklamation) inom rimlig tid från det att ni märkte eller borde ha märkt felet (32 § KöpL). Det är tyvärr svårt att uttala sig om era möjligheter till framgång i det här fallet. Man måste till exempel veta hur ert avtal ser ut och när eventuella fel uppstod. Andra omständigheter som kan påverka bedömningen är hur säljaren har agerat och vad denne sagt före det att ni köpte mopedbilen. För att bedöma era chanser till framgång behövs det därför en utförlig bakgrundsbeskrivning av det som hänt. Om ni vill gå vidare rekommenderar jag er att boka en tid med vår juristbyrå (boka tid här). Där kan ni lämna en mer utförlig beskrivning av ert fall och få veta om det är värt att gå vidare eller inte. Ni kan också ringa till oss för att få mer information. Det kan också vara värt att kontakta säljaren igen och klargöra vilka rättigheter ni som köpare har. Det är oftast smidigare och mer ekonomiskt att komma fram till en lösning utan att till exempel gå till domstol. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Måndag – fredag kl. 10.00-16.00Hoppas att du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!