Förtida upphörande av leasingavtal för företagsbil

2019-04-24 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag leasat en ny bil för min företag maj 17, försök till fixering av en teknisk fel varit misslyckande efter 8 ggr. Lämnade bilen till försäljaren i nov 18 och skulle häva köpet och reklamera bilen . Efter flera månader nu försäljaren löst restvärde på bilen till baken utan min medgivande och vill bara betala kontant insatsen 140000 trotts att jag har betalat 8000 kr per månad för leasinghyran ca 180000 kr också . Jag undrar om ni kan hjälpa mig ? Jag har också fått nyttoavdrag kalkylen som dragits 0,5 % av köpet per månad och 0,5% per 100 körda mil.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningLeasing är en form av långtidshyra; ett alternativ till traditionella banklån och avbetalningsköp. Ett leasingavtal är därför inte att jämställa med ett "vanligt" köpavtal, för vilket det finns speciallag genom köplagen som reglerar vad som gäller om det är något fel på varan.Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller vid t.ex. hävning styrs det helt och håller genom vad ni avtalat när du ingick leasingavtalet. Ofta finns det vid ingående av leasing ett ganska omfattande standardavtal som du undertecknat, i vilket det regleras vad som gäller vid garantier, underhåll och förtida upphörande av leasingavtalet. Ett leasingavtal löper normalt sett över en förutbestämd period och för att det ska vara möjligt att frånträda avtalet i förtid måste ni avtalat om hur kostnaderna fördelas om avtalet avbryts. Många gånger kan en förtida uppsägning av ett leasingavtal vara förenat med höga viten. Det kan således vara så att ni avtalat om att leasingkostnaden inte återbetalas vid förtida uppsägning och att det ska göras avdrag för nyttoavdrag som det har gjorts.Om du skrivit under ett leasingavtal i vilket det är avtalat om att sådana avdrag får göras vid en förtida uppsägning är utgångspunkten att avtalet är giltigt, då avtal ska hållas. Om ett avtalsvillkor däremot är oskäligt går det att begära av domstol att villkoret jämkas eller helt åsidosätts med stöd av den s.k. generalklausulen i avtalslagen (jfr 36 § avtalslagen). Domstolarna är restriktiva att jämka avtal mellan företag, men det kan eventuellt argumenteras för att avtalsvillkoren är oskäliga mot bakgrund av det stora antalet fel det varit på bilen.Eftersom det inte finns någon lag som reglerar vad som gäller mellan er går det tyvärr inte att ge ett klarare svar än så. För att gå vidare krävs det i princip att en jurist går igenom avtalet, dels för att se om leasinggivaren har rätt att göra de avdrag som gjorts, dels för att se om det kan argumenteras för att eventuella villkor i avtalet är oskäliga. Givetvis kan en av våra jurister hjälpa dig med detta och även företräda dig i domstol för det fall att du och leasinggivaren inte kan komma överens. Vi kan prata mer om detta när jag ringer dig för en telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, torsdagen den 25 april klockan 11.00 för en uppföljning av svaret. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte har möjlighet den angivna tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan så bokar vi till en annan tid.Med vänliga hälsningar,

Konsumenttjänstlagen, priset för arbetet överstiger vad som bestämts

2019-04-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Ett muntligt avtal med grävmaskinist (handslag) med ett fast pris för ett avgränsat arbete. När arbetet är klart kommer faktura på 14500kr inkl moms.Men jag minns att vi skakade hand på 13500kr inkl. moms, och antecknade det i telefonen efter träffen. Grävmaskinisten minns 14500kr inkl moms, och säger sig ha antecknat det efteråt. Alltså, ord mot ord för ett jobb som det inte finns något som helst skriftligt avtal på. Inga andra omständigheter finns. Vem vinner ett sådant fall i tingsrätten (om nu det slutar där)?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Som du säger så står era ord mot varandra, ingen av er kan bevisa vad ni kommit fram till, vilket brukar vara problemet med muntliga avtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att ett muntligt avtal har samma effekter som ett skriftligt avtal.När en privatperson anlitar en näringsidkare att utföra en tjänst så är konsumenttjänstlagen tillämplig, 1 §. Enligt 36 § 2 st KtjL så har en näringsidkare chans att sträcka sig upp till 15 % över ett ungefärligt pris, vilket i ert fall blir 15 525 kr om det ungefärliga priset är 13 500 kr.Eftersom ingen av er kan bevisa era påståenden och 14 500 kr antagligen skulle ses som ett skäligt pris (då det endast är 1000 kr högre) samt bestämmelsen i 36 § KtjL så misstänker jag att din odds i en domstol skulle vara låg.Hoppas du fått svar på din fråga.

Handpenning och avbrutet köp

2019-04-21 i Köplagen
FRÅGA |Köparen vill häva köpet och få tillbaka del av handpenning.Vi har skrivit ett Blocket kontrakt för båt med vår köpare för 19 dagar sedan. Han har varit och tittat på båten och han har gett oss en handpenning på 14 700 kr (totalkostnad 49 000 kr). Nu vill han häva köpet pga personliga skäl och han menar att vi får behålla 4 700 kr av handpenningen som plåster på såren och betala tillbaka honom 10 000 kr. Problemen som uppstår för oss är att båten kan bli svårsåld nu när vi är så nära inpå våren. Sjösättning är bokad om en månad och vi har gjort åtaganden och införskaffat material på hans önskemål för att leverera båten i önskat skick. Vi har sagt upp vår båtplats för sommaren och har ingenstans att lägga båten när den sjösätts. Vad är det som gäller, och vad bör vi göra?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det är en oönskad situation ni befinner er i och jag ska försöka hjälpa er så gott jag kan med utifrån den info jag fått från dig i frågan. Kontrakt gäller i första hand, därefter KöplagenJag utgår från att du och köparen båda är privatpersoner och därför är det Köplagen som gäller. Som jag förstått det har köparen ångrat sitt köp p.g.a. personliga skäl. Först och främst kan nämnas att Köplagen inte nämner något om ångerrätt, vilket innebär att du som säljare inte behöver erbjuda detta enligt 3 § Köplagen (KöpL). Vill köparen ha ångerrätt ska detta villkor finnas med i erat kontrakt som ni skrivit under. Jag antar att ni har skrivit under köpekontraktet, men jag redogör även lite kort ifall ni inte har skrivit under något.Om kontraktet inte skrivits underOm ni har kommit överens om att säljaren ska få behålla hela handpenningen om köpet ej fullbordas från köparens sida, så är det det som gäller. Annars är det i regel säljarens förlust och kostnader för köpets avbrytande som avgör hur mycket ni ska få behålla av handpenningen, om kontrakt ej skrivits. Jag skulle rekommendera att ni lägger ihop summorna för införskaffande material på köparens önskemål, vilket är den summan ni definitivt får behålla. Dessutom har ni sagt upp båtplats, där ni kommer få ytterligare kostnader för att fixa en ny plats. Att båten kan bli svårsåld har betydelse för handpenningen om ni t.ex. haft andra köpare som ni behövt tacka nej till för att kunna fullborda detta köp. Om kontraktet skrivits underDock om ni båda har skrivit under köpekontraktet, är ni båda skyldiga att fullborda köpet så som avtalat enligt 50 § 1p KöpL. Köparen behöver inte fullborda köpet om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om hans medverkan skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till säljarens intresse av köparens medverkan 53 § 1 st. KöpL. Då kan enligt 67 § KöpL skadestånd krävas p.g.a. avtalsbrott och som då omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. RekommendationSammanfattningsvis rekommenderar jag er att i första hand kolla i ert kontrakt om villkor för ångerrätt, för i sådana fall är det den som gäller och ni kan då inte behålla handpenningen. Har inget kontrakt skrivits under får ni behålla hela eller en del av handpenningen beroende på vad som avtalats och vad era förluster/kostnader blivit p.g.a. det uteblivna köpet.Men skulle det vara så att ni inte kommit överens om någon ångerrätt är det KöpL som gäller, d.v.s. att köpet ska fullbordas i första hand om det är så att ni båda skrivit under ett köpekontrakt. Om köparen i detta fall inte vill fullborda köpet, bedömer jag att ni kan behålla hela handpenningen, eftersom den varit som en säkerhet för att köpet ska fullbordas. Det som ska bedömas härnäst blir ett eventuellt skadestånd från köparen. Summan av skadeståndet blir för mig svår att bedöma då jag varken har erat kontrakt, några kvitton framför mig eller kan ta hänsyn till övriga omständigheter. Köparen är hur som helst ersättningsskyldig p.g.a. att denne dragit sig ur affären, om ett underskrivet kontrakt. Det som oftast krävs som skadestånd är den summan av kostnader+ förluster som överstiger handpenningen.Jag hoppas min hjälp är tillräcklig för att lösa eran situation! Annars är ni välkomna att kontakta våra experter på Lawline via denna länk.Lycka till!Med vänlig hälsning,

Jag köpte en maskin från en hemsida som skulle ha garanti. Vid leverans fanns inget garantibevis. Är det att anse som att maskinen är behäftad med fel?

2019-04-21 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en maskin från en hemsida. Innan köpet fick jag information att det var tre års garanti, men då maskinen kom hem fanns inget garantibevis med. Är det att anse som att maskinen är behäftad med fel?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Utifrån förutsättningarna är det svårt att konstatera om köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KKöpL) ska gälla. Köplagen gäller vid köp mellan privatpersoner samt när företag handlar av varandra. Medan konsumentköplagen gäller när privatpersoner handlar av företag.Hursomhelst, ska en vara anses felaktig om den inte överensstämmer med vad som avtalats, 17 § KöpL. Om du fick information vid avtalets ingående att maskinen skulle ha garanti i tre år, är varan att anse som icke-avtalsenligt (läs behäftat med fel) om du erhåller den utan garantibevis. Här borde du, i min mening, kunna kräva att antigen få garantin som ni avtalat om, få prisavdrag eller häva köpet (39 § KöpL) eftersom detta är ett avtalsbrott.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Får man köpa något och sälja det vidare?

2019-04-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag jobbar i ett liten större varuhuskedja. Nu är det så att en "kiosk" i närheten av varuhuset säljer varor vi har i butiken. Personal från kiosken har alltså varit i vår butik, köpt våra "egna varor" alltså inga produkter vi har köpt in av andra märken, det är alltså varor endast vår kedja säljer. Tex. ett par hörlurar för 99kr hos oss, säljer dom för 299kr i kiosken. Bland annat! Köps bland annat också godis, presentpapper osv hos oss och säljs sen dyrare hos dom. Finns det några juridiska åtgärder man kan ta vid? Är det en idé att höra av sig till vårat huvudkontor för att detta ska tas vidare?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I samband med att ni säljer en vara till en kund övergår ägandet till kunden, varvid kunden har rätt att göra vad hen vill med varan. Det innefattar att t.ex. bruka varan, kasta varan eller sälja den vidare. Kioskinnehavaren har således rätt att sälja vidare det som hen köpt av er.Däremot finns det inom svensk rätt en avtalsfrihet, innebärande att ni själva väljer vem ni vill ingå avtal med. Det är således ingen rättighet för kioskägaren att handla hos er, och ni får lov att besluta att inte sälja till hen (under förutsättning att det inte föreligger någon diskriminering till grund för säljvägran).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan en säljare ta tillbaka ett köpeobjekt om jag fått den i min besittning?

2019-04-22 i Köplagen
FRÅGA |Vi, jag och min bror, skulle köpa ett begagnat förtält till en husvagn för 8000kr. Ägaren sa att vi skulle betala vad vi kunde per månad. Sen blev det 1000kr/månad. Och kunde vi inte så var det okej. Det finns inget skrivet ej heller vittnen. Har betalt 1200. Kan inte betala nu, då vi fått dåligt med pengar. Söker jobb men har inte fått något än. Hon har skrivit ett otrevligt inlägg på Facebook om att "betala för h-e annars kommer jag och tar tältet". Kan hon bara göra det? 1200 är ju 15% av tältet. Och kan hon ens gå in på vår husvagns plats (staket runt) och ta tältet?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag har förstått det så handlar det om ett köp mellan privatpersoner. I dessa fall gäller köplagen.Enligt 54 § 4 stycket köplagen kan inte säljaren häva köpet om ni väl har fått tältet, så länge säljaren inte förbehöll sig rätten till att göra detta när ni ingick avtalet. Säljaren har då endast rätt att kräva betalning av er, och kan inte kräva tillbaka tältet.Om säljaren skulle komma och ta tillbaka tältet genom tvång så skulle detta även vara brottsligt, eftersom säljaren inte anses vara ägare till objektet längre. Säljaren kan alltså inte ta tillbaka tältet. Säljaren har endast möjlighet att kräva betalning och att få dröjsmålsränta på betalningen om ni är försenade med denna.Vänligen,

Vilka rättigheter har man som konsument när en vara inte levereras?

2019-04-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag beställde skor från en hemsida, när jag skulle hämta upp skorna hos ombudet fick jag höra att de hade haft inbrott och att mitt paket var stulet. Jag hörde av mig till butiken och kräver ersättning för skorna, de hävdar att jag måste vänta för att de har hört av sig till transportören. Jag borde väl få ersättning för skorna, då jag redan betalat för dem men inte fått någon vara?
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt köp regleras av konsumentköplagen, då det i enlighet med 1 § konsumentköplagen är fråga om en lös sak som näringsidkare säljer till en konsument. Viktigt att veta är att reglerna i konsumentköplagen inte går att avtala bort till konsumentens nackdel, utan rättigheterna du har enligt den här lagen gäller som minimum. Enligt 9 § konsumentköplagen föreligger dröjsmål om varan inte avlämnas och detta inte beror på köparen. Eftersom att dina skor inte har levererats är det alltså fråga om dröjsmål som beror på säljaren, trots att anledningen till dröjsmålet är brott. Det här innebär att du som konsument enligt 10 § konsumentköplagen kan välja att antingen kräva att säljaren fullgör sin förpliktelse att leverera skorna enligt 12 § eller att häva köpet enligt 13 §. Häver du köpet innebär det att prestationerna ska återgå, och att du alltså ska få tillbaka dina pengar. Enligt 12 § konsumentköplagen får du kräva fullgörelse av köpet. Detta förutsätter dock att säljaren inte har hinder som denne inte kan styra över. I och med att säljaren i ditt fall har kontaktat transportör och i och med att inbrott inte är något de kan kontrollera, är du nog så illa tvungen att avvakta för leverans. Om varan inte avlämnas inom skälig tid efter att du krävt att de ska leverera dina skor, har du dock rätt att häva köpet enligt 13 § konsumentköplagen. Det är svårt att svara på hur lång tid som ska ha gått, men efter en viss tid har du alltså rätt att få pengarna tillbaka om de inte kunnat avlämna varan. Efter några veckor skulle jag hänvisa till 13 § konsumentköplagen och kräva tillbaka pengarna ännu en gång, och vara tydlig med att det gått oskäligt lång tid. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Möjliga påföljder vid köp av defekt bil av bilfirma

2019-04-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Bilköp från Firma - vad gäller avseende felBegagnad bil 2010 års modell, 7300 mil, köpt september 180912, 55 000 sek.Identifierade att färg börjat lossna - rost på en tröskellådan under Mars månad, bokade tid till plåt - lack firma till 190408för att ordna skadorna trodde att det var "stenskott" från vintern. Verkstad konstaterade att tröskel skadad tidigare och ej reparerad proffesionellt samt sannolikt "lackad" för att dölja skada och reparation och ej möjlig att åtgärda med mindre än byte av tröskellåda. Reparation avbruten och lack - plåt verkstad kommer att ta fram offert på åtgärdande, bilfirma kontaktad men anser inte att de har något ansvar eller skyldighet att stå för åtgärd avdel eller hela skadan. Egen syn bilfirman har medvetet dolt // borde ha vetat om skada som ej var möjlig att identifiera vid köp och därmed firman ansvarig för åtgärdande. Vad gäller?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag tolkar frågan som att du har köpt en bil av en bilfirma och att bilen är att anses som defekt och att du önskar nu att veta den rättsliga situationen. När en bilfirma säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig benämns det inom juridiken som ett fel i varan.Är bilen felaktig?Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick vid köpet. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL). Bilen ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick vid köpet. Detta innebär att bilen skulle ha varit i sådant skick som du och bilfirman kommit överens om. Om bilen avviker från detta är den att anses som felaktig (16 § KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som bilfirman har lämnat före köpet (19 § KKL).Påföljder? Om en vara är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande. Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att åtgärda felen samt häva köpet (se 22 § KKL). Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att möjligheter till påföljder finns. De möjliga rättsliga påföljderna är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att åtgärda felen samt att häva köpet. Du kan vända dig till bilfirman med ovanstående argument för att uppnå en överenskommelse. Skulle detta inte nå framgång är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawlines juristbyrå för att rättsligt gå vidare med ärendet. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,