Har jag rätt till återbetalning vid reklamation?

2019-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en takkrona av Jotex. Iom flytt så ställde jag undan paketet en stund. Glömde bort det och när jag öppnade det så var takkrona skadad (smidessak hade lossnat i sitt fäste och takkronan var jättestor. Nämnde båda orsakerna i returen. Idag fick jag mail att de mottagit returen återbetalning 0 kr av nästan 1400 kr. Min fråga. Då är ju takkronan min oavsett storlek och skada iom att jag betalat för den. Hur kan de säga 0 kr? Returnerade samtidigt en annan stor lampa som inte heller klarat frakten. Där fick jag hela summan tillbaka. Vad har jag rätt att kräva? Tacksam för svar snarast!
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är konsumentköplagen (KköpL) som tillämpas i ditt fall.Det verkar röra sig om ett missförstånd mellan er. Meddelade du företaget vid returen att det gällde en reklamation och inte en retur som i ångra köpet (ångerrätt). Det är nämligen skillnad på retur och reklamation. När du utnyttjar din ångerrätt kan företaget ha rätt till ersättning för varans värdeminskning om du lämnar tillbaka den skadad. Om du däremot reklamerar (klagar på) ett fel så ska du exempelvis få en ny takkrona utan kostnad. Du kan inte häva köpet (begära tillbaka pengarna) i första hand på grund av ett fel, se 26- 30 §§ KköpL. I första hand har du alltså rätt till en ny takkrona utan kostnad. Om inte det går får du prisavdrag eller hela summan tillbaka.Jag skulle rekommendera att du kontaktar företaget igen (gärna skriftligen t.ex. via mail) och uppge att det rörde sig om en reklamation. Vid ytterligare problem får du gärna återkomma till oss igen. Jag hoppas det löser sig!Med vänlig hälsning,

Kan jag få skadestånd för kostnader i samband med reklamation?

2019-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har reklamerat en vara och det slutade med att jag fick pengarna tillbaka. Jag vill nu i efterhand kräva ersättning för de kostnader jag haft i samband med resa till och från butiken för att reklamera varan och få pengarna tillbaka, för detta krävdes det två resor. Företaget menar på att detta måste krävas i samband med reklamationen. Vad gäller? Jag tänker att detta är ett skadeståndsanspråk och att Skadeståndslagen då träder in och då kan nämnas att inget har avtalats bort när det kommer till skadestånd. Kan jag kräva denna ersättning en vecka senare?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är snarare en fråga om skadestånd inom ramen för konsumentköplagen (KköpL), eftersom skadestånd på grund av fel i vara regleras i denna, se 30 § KköpL. Det finns inget som hindrar att du kräver skadestånd senare.Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till ARN för att pröva ärendet så länge det rör sig om minst 500 kr. Du hittar ARN här: https://arn.se/Jag önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Kan man häva köpet om en säljare inte levererar en vara inom avtalad tid?

2019-06-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Ifall jag har beställt t.ex persienner från ett företag och enats om att persiennerna ska levereras och monteras upp hos mig inom 7-14 dagar enligt kontraktet, då jag haft mötet med persiennföretaget och bestämt att jag betala i samband med monteringen. När dessa 14 dagar passerat och vi är inne på 16e dagen och företaget ej har kontaktat mig kan jag då begära att de levererar omedelbart och om inte kan jag häva köpet? eller måste jag ge dem tilläggstid och om de inte levererar inom tidsramen kan jag då häva köpet?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör ett blandavtal, det vill säga dels en tjänst och dels ett köp så måste man först och främst ta ställning till den utmärkande prestationen för att veta vilken lag som ska tillämpas. För att göra detta brukar man ställa sig följande frågor:1.Vilken prestation står för den största delen av kostnaden?2.Krävs det särskild kunskap för att montera varan?3.Kan varan demonteras och därefter behålla sin funktion och form? Jag utgår ifrån att det i ditt fall är persiennerna och inte själva installationen som är den dyraste prestationen. Det krävs visserligen kunskap för att montera persienner, men efter demontering bör de behålla sin funktion och form. Jag anser därför att köpet är den utmärkande prestationen. Eftersom det handlar om ett köp av en lös sak som du gör av en näringsidkare så blir därför konsumentköplagen tillämplig (1 § och 2 § andra stycket konsumentköplagen). Är säljaren i dröjsmål? Eftersom ni har avtalat om en tidpunkt för leverans så är säljaren i dröjsmål när denne inte presterar i enlighet med den avtalade tidpunkten (5 och 9 § konsumentköplagen). Detta gör att man som köpare har rätt att göra vissa felpåföljder gällande; kräva fullgörande och häva köpet samt kräva skadestånd (10 § konsumentköplagen). Vilka påföljder kan bli aktuella i ditt fall? Du har först och främst rätt att innehålla betalningen tills säljaren levererar persiennerna (11 § konsumentköplagen). Eftersom det inte verkar föreligga ett oövervinnerligt hinder för säljaren att leverera persiennerna så har du även rätt att kräva fullgörelse (12 § första och andra stycket konsumentköplagen). Detta förutsätter att du inte väntar orimligt länge med att framställa ditt krav, men om du gör det relativt omgående så är det inte något som du behöver oroa dig för (12 § tredje stycket konsumentköplagen). För att få häva köpet krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig, att du innan köpet meddelat säljaren att avlämnandet av persiennerna senast den avtalade dagen var avgörande för att du skulle ingå avtalet, eller att säljaren meddelat att denne inte kommer avlämna varan (13 § första stycket konsumentköplagen). Ett dröjsmål på två dagar bör inte anses vara av väsentlig betydelse för dig, och inte heller framgår det att du påtalat för säljaren innan köpet att just den avtalade tidpunkten var avgörande för avtalets ingående, eller att säljaren meddelat att denne inte kommer avlämna varan. Det går att komma förbi kravet på väsentlighet genom att, precis som du skriver, ge säljaren en inte oskäligt kort tilläggstid (vilket i regel bör betraktas som en vecka). Om inte säljaren då levererar varan inom tilläggstiden så har du rätt att häva köpet (13 § andra stycket konsumentköplagen).Sammanfattning Eftersom säljaren är i dröjsmål så har du rätt att kräva fullgörelse, det vill säga kräva att säljaren ska leverera persiennerna. Ett dröjsmål på några dagar är i regel inte hävningsgrundande, men genom att du ger säljaren en inte oskäligt kort tilläggstid (vilket bör vara ungefär en vecka) så får du rätt att häva köpet om säljaren inte fullgör sin prestation inom tilläggstiden och kommer således runt kravet på väsentlighet. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel på nyköpt bil: möjligt att häva köpet?

2019-06-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, har köpt en ny Jaguar Ipace (elbil) levererad 1/11 2018. Den 29/4 bilen, stannade bilen helt död. Enl verkstaden skall jag få tillbaka bilen 28/6 efter fler byten av komponenter mm. Nu har tappat förtroende för bilen och märket.Har jag någon möjlighet att häva köpet? . Alt 2: få en ny bil. Har fått hyrbil hela perioden. Bilen kostade 960.000 kr.
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar förutsätter jag att du köpt bilen som privatperson av ett företag. Ifall detta inte stämmer blir istället köplagen tillämplig och svaret kan då bli annorlunda. Eftersom din fråga handlar om ett konsumentköp blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. KKL är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att du som konsument alltid har rätt till det som står i lagen oavsett vad säljaren säger.Är det fel på bilen?Vad som krävs för att en vara ska anses felaktig anges i KKL 16 §. Frågan om varan ska anses felaktig ska avgöras utifrån varans beskaffenhet vid avlämnandet, se KKL 20 §. Säljaren svarar för fel som funnits vid varans avlämnande även om felen uppkommer först senare. I det här fallet verkar det stå klart att det är fel på bilen då den stannade helt död.Har du rätt att häva köpet?När det står klart att det är fel på varan kan man göra ett antal påföljder gällande som konsument. I första hand har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, se KKL 26 §. Även om du som köpare vill häva köpet har säljaren rätt att istället utföra avhjälpande eller omleverans om detta sker inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig, se KKL 27 §. Eftersom säljaren i detta fall redan verkar ha påbörjat avhjälpande av felet är det svårt för dig att göra någon annan påföljd gällande i nuläget. I andra hand kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet, se KKL 28 §, men detta blir först aktuellt om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Vad kan du göra nu?Eftersom säljaren redan verkar ha påbörjat och snart slutfört ett avhjälpande av felen på bilen är det inte mycket annat du kan kräva i nuläget. Detta förutsatt att avhjälpandet av felen sker inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig. Ifall det skulle uppstå mer problem eller fel med bilen bör du kräva omleverans, d.v.s. att säljaren levererar dig en ny bil alternativt kräva att köpet hävs. Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar

Dolt fel vid köp av en begagnad bil

2019-06-17 i Köplagen
FRÅGA |Köpt begagnad bil på Blocket av privatperson. Dolda fel, inget kvitto.Bilen (12 år) värderas till 46 tkr och såldes för 38 tkr. Rimligt pris vid snabb affär pga yttliga skador som säljare påvisat.Dagen efter den körts hem lyser varningslampan: slut på bromsvätska. Bilen läcker!Säljaren valde tid för visning. Det regnade (enda regniga timmen, den veckan) och bilen hade körts fram. Därför borde läckag vara ett dolt fel.Reperationskostnad: 11tkr. Säljare hävdar "begagnat och befintligt skick".Kanske inte är så stor summa pengar att bråka om i tingsrätt men skulle villja ställa honom inför rätta.Allt jag har är SMS-historik och foton som bekräftar datum. Hur är mina chanser?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör köp av en bil från en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Det kan framhållas att köplagen kan avtalas bort, men eftersom det inte framgår att så har gjorts så utgår jag ifrån att köplagen är vad som gäller mellan dig och säljaren (3 § köplagen). Är bilen felaktig? Först och främst skulle du kunna anföra att bilen inte kan användas till det ändamål som bilar i allmänhet används till, och således är felaktig (17 § andra stycket 1 punkten och 17 § tredje stycket köplagen). Dessutom skulle du kunna hävda att den avviker från vad du "med fog kunnat förutsätta" (17 § tredje stycket köplagen). Visserligen talar det faktum att bilen såldes för under marknadsvärdet och dess ålder för lägre förväntningar från din sida. Dock skriver du även att bilen hade några ytliga skador, vilket gör att priset bör kunna anses som rimligt för den. Dessutom, trots det lägre priset och åldern, bör du nog ha kunnat förutsätta att bilen skulle kunna köras. För att bilen överhuvudtaget ska anses vara såld i "befintligt skick" krävs det att säljaren framförde detta innan köpet och inte nu i efterhand. Trots att bilen är såld med friskrivningsklausulen "befintligt skick" så är den ändå att anse som felaktig om säljaren har underlåtit att upplysa dig om ett sådant väsentligt förhållande rörande varan som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunnat räknat med att bli upplyst om, under förutsättning att detta inverkade på köpet (19 § första stycket 2 punkten köplagen). Om det är ett fel som köparen borde ha känt till kan du alltså bryta igenom friskrivningen, eftersom jag antar att du inte hade köpt bilen om du hade vetat om felet och det vidare är något som du kunde ha räknat med att bli upplyst om. Dessutom kan du då anföra att bilen är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta, och även på så vis bryta igenom friskrivningen (19 § andra stycket 3 punkten köplagen). Det kan dock även här kan det ligga dig till last att du köpte bilen för ett lägre pris än marknadsvärdet, men å andra sidan verkar felet på din bil vara av sådan karaktär att en generell friskrivning inte bör hindra dig från att åberopa felet.Undersökning och reklamationDet framgår inte om du undersökte bilen innan köpet, men om så var fallet får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen (20 § andra stycket köplagen). Vad man som köpare borde ha upptäckt beror dels på felets art, dels på köparens kunskap. Är det ett "inre fel" som i ditt fall borde du inte ha upptäckt felet vid en okulär besiktning, och en expert på bilar förväntas upptäcka mer än en lekman. För att få åberopa felet så måste det även ha funnits vid tiden för riskövergången, det vill säga när du hämtade bilen, men säljaren svarar även för fel som fanns då men som visar sig först senare (21 § första stycket och 13 § köplagen). I ditt fall bör det inte föreligga några tvivel på att felet fanns där redan innan köpet. Vidare måste du, för att få åberopa felet, reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet (32 § köplagen). Detta hänger ihop med att man efter avlämnandet ska undersöka den köpta varan i enlighet med "god affärssed" (31 § köplagen). Av din fråga tolkar jag det som att du reklamerar till säljaren relativt omgående och du håller dig således inom skälig tid. Vilka felpåföljder kan bli aktuella? Eftersom bilen är felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). Du har först och främst rätt att kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren ombesörjer reparationen (34 § första stycket köplagen). Av naturliga skäl (eftersom det är en begagnad bil och säljaren förmodligen inte har flertalet likadana) så har du inte rätt att kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen). Skulle inte säljaren fullgöra sin skyldighet att avhjälpa felet så har du istället rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att du själv ska kunna avhjälpa felet (34 § tredje stycket köplagen). Säljaren har även rätt att, även om du inte kräver det, avhjälpa felet på egen bekostnad (36 § köplagen). Kommer inte avhjälpande i fråga, eller sker det inte inom rimlig tid efter reklamationen så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köplagen). Prisavdraget ska beräknas till skillnaden mellan det nedsatta värdet och det avtalsenliga priset som du betalade (38 § köplagen). För att få häva köpet krävs det att du felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket köplagen). Att bilen är så pass felaktig är ett väsentligt fel för dig, och det borde även säljaren ha insett eftersom du nu inte kan använda bilen till det tilltänkta syftet. I förarbetena till köplagen formuleras kravet på väsentlighet som att köparen ska ha gått miste om det huvudsakliga intresse som han/hon hade anledning att förvänta sig avtalet. I ditt fall bör detta vara uppfyllt. För att få häva köpet krävs det även att du meddelar säljaren ett specifikt krav på just hävning inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, eller efter att du märker att säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet (39 § andra stycket köplagen). Om du häver köpet så har du även rätt till skadestånd för eventuell ekonomisk skada som du har lidit på grund av att bilen var felaktig (40 § första stycket köplagen). Det kan till exempel handla om verkstadskostnader eller kostnader för en hyrbil. Sammanfattning Jag anser dina möjligheter för att argumentera för att det är ett dolt fel som goda, oavsett om bilen är såld i "befintligt skick" eller inte. Detta gör att du har rätt att i första hand kräva avhjälpande, och om inte det sker inom skälig tid så har du rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd. Det kan vara bra att tänka på att, precis som du skriver, tvister i domstol kan leda till stora processkostnader. Rätten försöker även till största del få parterna att förlikas, det vill säga träffa en överenskommelse. Mitt råd till dig är därför att du med hjälp av det jag skrivit ovan vänder dig till säljaren med dina krav och försöker träffa en överenskommelse på frivillig basis innan du i sådant fall väljer att ta det vidare. Skulle du behöva mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra jurister på http://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Återtaganderätt och avräkning vid kreditköp

2019-06-17 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, jag har köpt en båt på kredit, båten kostade 150 000kr. Jag betalade 20 000kr direkt men tog 130 000 på kredit. Jag skulle betala 10 000 varje månad vilket jag gjorde fram tills sista 3 månaderna då jag ej kunnat för jag inte haft några pengar. Jag undrar nu vad kreditgivaren kan begära? Om han tar båten och säljer den för 100 000kr, vad händer med skulden? eller vad händer om båten säljs för 130 000kr?Hoppas ni har tid att svara:)
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagJag utgår ifrån att du har köpt båten för privat bruk och att du köpte den av en näringsidkare. Detta gör konsumentkreditlagen tillämplig, eftersom din fråga berör ett kreditköp (1 och 2 § konsumentkreditlagen). När kan kreditgivaren kräva tillbaka båten? Ett avbetalningsköp utmärks i regel av, förutom att det ger köparen rätt att avbetala den köpta egendomen, att säljaren har ett så kallat återtagandeförbehåll. För att det ska vara giltigt krävs det att återtagandeförbehållet är inkorporerat i ert avtal och att ni avtalade om detta i samband med köpet (38 § andra stycket 1 punkten konsumentkreditlagen). För att få göra återtagandeförbehållet gällande, dvs ha rätt att återta varan krävs det även att köparen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt kreditköpsavtalet (38 § konsumentkreditlagen). Om säljaren mot all förmodan inte har infört ett återtagandeförbehåll i ert avtal så har denne dock ingen rätt att återta varan, utan får driva in skulden på sedvanligt sätt. Hur ska en avräkning göras om båten återtas? Om säljaren gör gällande sitt återtagandeförbehåll så ska en avräkning göras. Avräkningen görs på så vis att du ska återfå den andel som du har betalat av det fulla priset, i förhållande till det nya marknadspriset (40 § konsumentkreditlagen). Om båten kostade 150 000 kr, och du exempelvis har betalat 50 % av det fulla priset, så ska du alltså få tillbaka 50 % av det priset som båten vid återtagandet är värd. Säljs den för 100 000 kr så ska du således få 50 000 kr tillbaka. Sammanfattning Om det finns ett återtagandeförbehåll i kreditköpsavtalet så har kreditgivaren/ säljaren rätt att återta båten. Då ska en avräkning göras så att du återfår den andel som du har betalat av det fulla priset, i förhållande till båtens nya värde. Om inget återtagandeförbehåll finns så får säljaren istället driva in skulden på sedvanligt sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Köp av bil i befintligt skick - säljarens lämnade uppgifter

2019-06-15 i Köplagen
FRÅGA |Om en bil säljs i befintligt skick, i detta fall gäller det en dieselbil som blivit tankad med bensin och innan försäljningen så har detta åtgärdas. Köparen har blivit informerad angående att bilen blivit feltankad. Nu påstår köparen att lagen om befintligt skick inte gäller om det är samma fel som återkommer och säljaren var medveten om felet utan det gäller endast nya fel. Stämmer verkligen detta?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Av 19 § köplagen framgår följandeÄven om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, omvaran inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellervaran är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.Om du läser bestämmelsen ordentligt så inser du att köparen i ditt fall har misstagit sig. Det är faktiskt precis tvärtom som köparen påstår. Om en säljare har talat om för en köparen att en bil har tankats fel, kan köparen inte göra gällande fel som uppstår på grund av detta. Däremot kan köparen göra gällande fel som säljaren inte har berättat om för köparen. Hoppas att du fick svar på frågan. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Om entreprenören vill skjuta på planerat arbete, vilket beställaren inte är okej med

2019-06-13 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag vill dränera mitt hus och vi har avtal hos entreprenörer att han skulle börja sista maj med att gräva runt huset, sen han ändra sig till 2 veckor. Nu har jag sagt nej tack. Men han sa mig att jag ska betala för avtalsbrott. Har han möjlighet att straffa mig? Tack!
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du är konsument i detta avtalsförhållande och då gäller konsumenttjänstlagen. Enligt 42 § konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att avbeställa tjänsten som du beställt. Dock kan du behöva betala för det arbete som redan har utförts av entreprenören (i lagtext kallad för näringsidkare, men det är detsamma) t.ex. för nödvändiga förberedelsearbeten, eller om entreprenören har tackat nej till andra uppdrag för att ni redan ingått ert avtal, kan du behöva betala för den förlusten som entreprenören gör pga. att du vill avbeställa ditt uppdrag. Vad gäller storleken på hur mycket du i så fall är skyldig att ersätta entreprenören står det i 42 § första stycket konsumenttjänstlagen att "ersättningen skall motsvara det pris som skulle ha gällt, om avtalet endast hade avsett vad som har utförts". Samt i 42 § tredje stycket konsumenttjänstlagen att den ersättning som entreprenören har rätt till, för att ha tackat nej till andra uppdrag pga. ert avtal, inte får överstiga den förlust som entreprenören har rätt till enligt 42 § första stycket konsumenttjänstlagen. Skillnaden mellan paragrafens första och andra stycke är alltså att den delar upp ersättningen i 1) för det arbete som redan kan ha utförts och 2) den förlusten av vinst för entreprenören av att ha avböjt andra uppdrag. Jag tolkar det dock även som att det här är ett dröjsmål som beror på din entreprenör och du vill inte vänta så pass länge innan arbetet börjar. Det finns några paragrafer som är tillgängliga om det är ett dröjsmål enbart på entreprenörens sida, och du inte har medverkat till dröjsmålet, enligt 24–30 § § konsumenttjänstlagen. Enligt 25 § konsumenttjänstlagen får du välja mellan att kräva att entreprenören utför arbetet enligt 28 § konsumenttjänstlagen eller häva ert avtal enligt 29 § konsumenttjänstlagen.Observera dock att enligt 28 § konsumenttjänstlagenkan du inte kräva att entreprenören utför tjänsten om det finns ett hinder på din sida eller om du väntar för länge med att kräva att entreprenören utför tjänsten. I 29 § konsumenttjänstlagenuppställs det dock ganska höga krav på innebörden av dröjsmålet för dig som konsument, för att du ska ha rätt att häva ert avtal. Paragrafen tar upp att det dröjsmål som entreprenören orsakar ska vara av "väsentlig betydelse" för dig. Vad som är väsentlig betydelse framgår inte av paragrafen. Det tas dock upp i förarbeten till denna paragraf (prop 1984/85:110 s. 262–264), där det står "skall bedömningen av om dröjsmålet är väsentligt göras ur konsumentens synvinkel. Det skall alltså beaktas vilka olägenheter m. m. som dröjsmålet har medfört för den enskilde konsumenten med hänsyn till dennes förhållanden". Vidare står det "i händelse av tvist mellan parterna torde emellertid bevisbördan för dröjsmålets väsentlighet få anses ligga på konsumenten. Detta torde innebära att denne åtminstone vid ett kortvarigt dröjsmål måste visa på någon särskild omständighet som gör att dröjsmålet trots sin kortvarighet var av väsentlig betydelse för honom". Detta betyder att vid kortvarigt dröjsmål behöver även det korta dröjsmålet innebära väldigt mycket bekymmer för dig, t.ex. att du behöver akut dränera om huset och det kan inte vänta några dagar till för att hela källaren kommer vara vattenfylld tills om två veckor. Det ligger dock på dig som konsument att bevisa att arbetet absolut inte kan vänta i två veckor. Om den här dräneringen däremot objektivt sett kan vänta i två veckor så finns det inte grund för dig att kunna häva det här avtalet, för att det här dröjsmålet inte är av "väsentlig betydelse", i en juridisk tolkning. Innebörden av hävning är att du inte blir skyldig att betala några pengar till entreprenören och denne är inte skyldig att slutföra arbetet för dig (23 § konsumenttjänstlagen), till skillnad från avbeställning där du ändå kan behöva betala en summa pengar till entreprenören. Det är dock högre ställda krav på att du ska kunna häva ett avtal, medan du inte ens behöver ange en anledning för entreprenören för att avbeställa arbetet. Utan att veta några närmare omständigheter tror jag ändå att en avbeställning av tjänsten är din bästa chans. Ett tips är dock att inte ta ett förhastat beslut. Det kan ta mer än två veckor att hitta en ny entreprenör som kan göra jobbet, och speciellt nu när det vankas semestertider kan en ny entreprenör istället föreslå ett datum efter semestern i augusti eller september. Det kan därför vara värt att fundera en extra gång om det är värt att avbeställa arbetet pga. förseningen på två veckor, eller om du skulle vara beredd att genomföra hela projektet efter semestertiderna istället. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,