Vad gäller om ett företag erbjuder en konsument kompensation för fel?

2020-08-03 i Konsumentköplagen
FRÅGA |En person A på BOLAGETS kundtjänst ger mig, per telefon den 8 juli, efter beskrivning av skadan, information om lösningsalternativ - och slutligen förhandling, kompensation med 3000kr för en skada som uppstått i samband med att installatören burit in och installerat en ny frys+kyl i min lägenhet. A får mitt kontonr, A påpekar att det kan ta några dagar innan pengarna finns på mitt konto. Samtalet, som jag inte tänkte på att spela in, avslutas. Senare samma dag får jag mail från A där hen dels bekräftar överenskommelsen (dock utan att nämna summan), dels meddelar: "Jag har nu satt in kompensaionen till dig som överkommet. För att allting ska gå rätt till från vårt håll behöver jag har en bild på skadan så vi kan dokumentera det. ". Jag tar då en bild och skickar den till A. Därefter har jag fått två mail från olika personer på BOLAGET men med samma innebörd - att de lagt upp ett ärende, som ska behandlas. Idag den 20 juli kollar jag mitt bankkonto - inga 3000 kr från BOLAGET. Mailar därför A och undrar vart pengarna tagit vägen. Får svar av en annan person som ber om ursäkt för att A "gjort fel" ! att ärendet har sin gång. Jag svarar dem att för min del finns inget "ärende", eftersom det redan är utrett och åtgärdat i o m det muntliga avtalet med A den 8 juli. Kan BOLAGET slingra sin ur den överenskommelse deras medarbetare A gjort med mig? Hur bör jag förhålla mig?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du har uppfattat en överenskommelse med företaget som de nu inte har införlivat och du undrar om de måste föra över de pengarna de lovat. Jag har valt att censurera namnet på bolaget då Lawline inte är en plattform som syftar till att sprida kritik eller annan icke-juridiskt relevant information. Din fråga besvaras i avtalslagen (avtL) och i allmänna rättsgrundsatser. När är en överenskommelse med ett företag bindande? Svensk avtalsrätt bygger på anbud-accept modellen för att beskriva när ett bindande avtal kommer till stånd. Modellen kan kortfattat beskrivas så att ett anbud lämnas (förslag) till någon, mottagaren av detta anbud har sedan till att acceptera eller avvisa det anbudet. Om anbudet och accepten matchar (samstämmiga) så bildas ett juridiskt bindande avtal. Ett avtal kan alltså se ut i princip hur som helst, så länge anbud accept komponenterna kan urskönjas. När ett bindande avtal har utbildats mellan parterna ska principen om pacta sunt servanda (avtal ska hållas) vara ledande, det innebär att respektive part är juridiskt skyldiga att införliva sina förpliktelser enligt avtalet (1 § avtl). När ett företag ingår avtal med konsumenter får de inte ingå avtal som ger konsumenten ett sämre skydd än vad konsumentlagstiftning erbjuder (3 § konsumentköplagen). Således ska den kompensationen du fått vara lika med eller mer än vad konsumentköplagen förklarar att du har rätt till. Jag kan inte svara på om det är ett rimligt belopp du fått utifrån det du tar upp i frågan. Vad gäller om ett bindande avtal kommit till stånd?Om ett bindande avtal finns ska självklart bolaget införliva sitt åtagande. Kan bolaget slingra sig ur överenskommelsen?Det kan bli svårt. Även om avtalet är muntligt så brukar kundservice ofta spela in samtal, således bör du kunna begära den inspelade kopian av ert samtal. Där framkommer ju vad ni kommit överens om och således har du ett utmärkt bevis för den överenskommelse du har med bolaget. Om det är så att företaget inte spelar in samtalet eller av annan anledning inte kan producera fram kopian kan det läget bli besvärande för dig, således saknar du bevismedel för er överenskommelse. Om det finns ett bindande avtal är bolaget skyldiga att införliva det så länge du kan bevisa att det finns ett bindande avtal. Ditt fall belyser vikten av att alltid få överenskommelser på pränt. Det är värt att notera att du alltid har rätt att kräva kompensation i den formen som konsumentköplagen erkänner. Även om er överenskommelse "kommit bort" så har du rätt att kräva någon typ av kompensation för ditt fel. SlutsatsMin bedömning är att du nått ett bindande avtal med bolaget. Tyvärr blir hela situationen avhängig på om du kan bevisa vad ni just kommit överens om. Om det inte skulle gå kan du alltid kräva ersättning helt i linje med konsumentlagstiftningen. Om du önskar få en bedömning av hur ditt anspråk kan se ut med utgångspunkt i konsumentköplagen ber vi dig kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Måste man låna pengar vid förvärv av bostadsrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag har besparingar på banken, har jobbat mycket i många år och tänker köpa en lägenhet med mina besparingar alltså genom överföring från mitt bankkonto för en miljon kronor. Är det okej att köpa bostadsrätt utan att låna enligt lagen ? Kan jag till och med frågas av myndighet var jag fick pengarna ifrån?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom en bostadsrätt i svensk lag räknas som lös egendom regleras köpet av köplagen om det sker mellan två privatpersoner och konsumentköplagen om köpet sker mellan en näringsidkare och konsument. Ingen av dessa lagar ställer något krav på att man måste ta något lån vid ett köp.Den så kallade lagen om åtgärder mot penningtvätt ställer krav på din bank att känna sin kund. Därför kan du mycket väl komma att bli tillfrågad av din bank var du fått pengarna ifrån när en så stor transaktion sker. Om du ger tillfredsställande svar på de frågor som de ställer finns ingen anledning att att anta myndigheter kommer ställa frågor. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag lämnade in en märkesväska för att laga stäng-klaspen. Skomakarn påstod att de beställt ett helt nytt lås till min väska från Chanel butiken. 3 månader passerade och de skyllde på att beställningen var försenad och sen att de fått ett lås men att det var förstort. Sedan när de säger att väskan är klar - så är det inget nytt lås ditsatt (endast en ny skruv plupp) och min väska är helt söndersliten inuti. Vet ej om någon har använt väskan under dessa 3månader eller om de av misstag rivit upp hela lädret och fodret inuti. Ändå hade de mage att låtsas som att den hade nytt lås och tog betalt för det. En Chanel väska i den modellen kostar runt 20 000 begagnad. Ytterst tacksam för råd om vad jag kan göra!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det handlar reklamation och eventuellt skadestånd. När du lämnade in din väska hos skomakaren köpte du en tjänst och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell då du är en konsument. Kan du reklamera lagningen av väskan?Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och skomakaren bestämt att låset på väskan skulle bytas ut och det skulle beställas en ny från originaltillverkare. Det är något som inte gjordes och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera lagningen då ni bestämde att låset skulle bytas ut och det blir ett muntligt avtal och därmed faller inom 9 § 3 p. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då skomakaren inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.Påföljder och reklamationVid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader. Väskans skickNär en näringsidkare har en konsuments egendom i sin besittning så ansvarar näringsidkaren för eventuella skador som skulle uppstå. Det regleras i den 32 § KTjL och då ska näringsidkaren ersätta konsumenten för eventuella skador. När det kommer till vem som ska bevisa skadan så har konsumenten bevisbördan att bevisa att det finns en faktisk skada på föremålet. Sedan har näringsidkaren bevisbördan att bevisa att skadan inte berodde på deras vårdslöshet. Så det betyder att du måste bevisa att skadan hände under den tiden väskan var hos skomakarens besittning. Sedan går bevisbördan över till skomakaren som måste bevisa att de inte har varit vårdslösa för att undgå betalningsansvar. De ansvarar också för andra personer som skulle eventuellt ha rört eller lagat väskan. Som exempel om de skicka väskan till en annan fackman för att fixa väskan så ansvarar skomakaren för deras agerande också. Vad kan du göra? Du behöver göra är att reklamera felet och skadan till skomakaren inom rimlig tid, inom två månader. Sedan behöver du och skomakaren bestämma ersättning för den skadan (väskans värdeminskning) och hur du vill gå tillväga med låset. Om du och skomakaren inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Köpt en moped på webbplats - ångerrätt?

2020-07-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Köpt en begagnad moped ifrån en butik. Men köpes genomfördes online. Och då ingick hemleverans.Dock har jag ångrat mig nu och begärt att köpet skall hävas. (Gjort det både per brev och mail).Men vad gäller egentligen? (Ångrade köpet 8 dagar efter att slutbetalningen gjordes).
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler gällande ångerrätt förekommer i Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad innebär ångerrätten?Ångerrätten är ett skydd för konsumenter som handlar på distans utanför affärslokalen, detta innefattar att man handlar över telefon, internet eller liknande, 1 kap. 2 § DAvtL. Skyddet innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar till näringsidkaren (försäljaren), 2 kap. 10 § DAvtL.När börjar ångerfristen löpa?Om det är fråga om en fysisk vara börjar ångerfristen löpa den dagen som konsumenten får varan i sin besittning. Är det däremot fråga om ett avtal börjar ångerfristen löpa den dagen då avtalet ingås, 2 kap. 12 § första stycket DAvtL. Är det fråga om ett avtal som avser digitalt innehåll börjar ångerfristen löpa den dagen då konsumenten ingår avtalet, 2 kap. 12 § tredje stycket DAvtL. Det finns däremot ett undantag som medför att om konsumenten inte har fått information gällande ångerfristen i samband med köpet så kommer ångerfristen aldrig börja löpa utan istället börjar ångerrätten löpa då konsumenten får informationen om ångerrätten, däremot upphör ångerrätten att gälla ett år efter köpet, 2 kap 12 § fjärde stycket DAvtL.Vilka undantag gäller för ångerrätten?I lagen där ångerrätten regleras förekommer det en del undantag som medför att ångerrätten inte gäller. Exempelvis är några av dessa undantag; att köpet avser en vara som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten eller en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Slutligen förekommer det i lag inte några undantag som säger att "reavaror" inte omfattas av ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL.Måste man ångra sig på ett speciellt sätt?Om konsumenten vill ångra sitt köp krävs det att konsumenten utan dröjsmål lämnar ett meddelande till näringsidkaren om att konsumenten ångrar köpet. Detta ska ske inom 14 dagar från den dagen som ångerfristen börjar löpa och näringsidkaren som tar emot meddelandet ska utan dröjsmål bekräfta att denne har tagit emot meddelandet. Om det skulle vara fallet att meddelandet försenas, förvanskas eller inte kommer fram alls, gäller ångerrätten ändå om konsumenten har sänt meddelandet i rätt tid, 2 kap. 10 § DAvtL. Det förekommer inte någon bestämmelse som säger att konsumenten måste ha ett giltigt skäl för att ångra sitt köp, detta innebär att det för konsumenten räcker med att endast ange att man ångrar köpet för att utnyttja sin ångerrätt. Sammanfattnings måste konsumenten skicka meddelande i rätt tid och lämna tillbaka varan för att utnyttja sin ångerrätt, något krav på anledning eller att näringsidkaren inte godkänner ångerrätten finns inte.Kan näringsidkaren avtala bort ångerrätten?Lagen om distansavtal är till konsumentens fördel och av denna anledning finns det inte möjlighet för näringsidkaren att avtala bort villkor som är till konsumentens nackdel, 1 kap. 4 § DAvtL. Av denna anledning kan inte näringsidkaren ställa villkor som exempelvis att ångerrätten inte ska gälla på reavaror eller att konsumenten måste ange speciella skäl för att ångra köpet.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga framhåller du att du köpt en begagnad moped på en webbplats, vilket ger dig som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Det finns inte heller några begränsningar av ångerrätten avseende det som jag redogjort för ovan, vilket innebär att så länge du sänt meddelandet om att du ångrar köpet inom 14 dagar är det betraktat som att du ångrat köpet på ett korrekt sätt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?

2020-08-02 i Köplagen
FRÅGA |Jag ska sälja en beg. bil, vi har skrivit på köpekontrakt så att priset ska gälla när köparen kommer för att köpa, vi fick ingen insats på plats och vi har inte skrivit på ägarbyte då vi inte fått betalt än. Dem har inte betalat eller köpt bilen än utan det skrevs endast på ett skriftligt köpekontrakt. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du som privatperson ska sälja en begagnad bil till en annan privatperson. I detta fall blir Köplagen (KöpL) aktuell lag för att vidare utreda situationen. Kan jag ångra försäljningen trots köpekontraktet? Genomsyrande för svensk rätt är en princip om att avtal ska hållas (pacta sund servanda). Detta blir en säkerhet för både säljare och köpare om att det som avtalats ska fullföljas. Eftersom att ni i detta fall har skrivit på ett köpekontrakt så blir det svårt för dig att dra tillbaka ditt anbud (förslag) om försäljning. Att dra tillbaka ett anbud är som huvudregel endast möjligt innan kontraktskrivning. Om du trots kontraktet skulle välja att inte fullfölja försäljningen kan köparen kräva att du säljer bilen som ni avtalat om (23 § Köplagen). Detta förutsatt att det ej föreligger grova hinder med att sälja bilen, ex om den är unik och förstörts. Något sådant framgår dock ej av frågan. Sammanfattningsvis kommer du mest troligen att behöva fullfölja försäljningen då ni har avtalat om det. Detta hindrar dock ej dig från att ta kontakt med köparen och förklara att du har ångrat dig och om ni kan lösa det på ett annat sätt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fel hos tjänsten

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har anlitat ett företag som skulle måla vårat hus. Enligt offerten så skulle dem måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Dem har bara målat 1 lager färg på huset och dem har bara målat 1 av 3 dörrarna gula som utlovat på offerten. Nu har företaget skickat fakturan på arbetet trots att dem inte fullföljt sin del av avtalet. Vad ska vi göra? Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänster som avser arbete på fast egendom som näringsidkare utför åt en konsument finns i konsumenttjänst lagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel – dvs. avtalsvillkor som strider mot lagen anses vara ogiltigt (KTjL 3 §).Fel hos tjänstenAv din fråga har ni avtalat att företaget skulle måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Men de har bara målat 1 lager färg på huset och har bara målat en dörr. Detta kan innebära att det föreligger fel hos tjänsten. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från vad som får anses avtalat (KTjL 9 §). Det ska dock inte anses vara felaktigt om felet beror på konsumenten.Frågan huruvida det föreligger fel hos tjänsten ska bedömas med hänsyn till resultatet då uppdraget avslutas (KTjl 12§). När det gäller arbete som utförs hemma hos konsumenten eller på dennes fastighet ska uppdraget anses avslutat när konsumenten har fått klart för sig att näringsidkaren anser sig ha slutfört tjänsten. Detta innebär att näringsidkaren i allmänhet måste meddela konsumenten när han anser sig vara färdig. I ditt fall kan det anses som att företaget har gjort det klart för dig att arbetet är slutfört genom att företaget ha skickat fakturan. Du kan även fråga företaget om de är klart med arbetet för att vara på den säkra sidan. Som framgår av din fråga så kan man konstatera att resultatet avviker från vad som har avtalats och därför ska tjänsten anses vara felaktig.Vad du kan göra nuEfter att man konstaterat att tjänsten är felaktig måste man underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Underrättar man näringsidkaren inom 2 månader efter att man märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (KTjL 17 § första stycket). Paragrafen innebär att du måste informera företaget så att du kan realisera din rätt till att hålla inne betalning och kräva avhjälpande eller göra avdrag på priset eller häva avtalet.Du som konsument har rätt till att hålla inne betalningen för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av ett fel hos tjänsten (KTjL 19 §). Du har vidare rätt att kräva att få felet avhjälps så länge det inte innebär oskäligt stora olägenheter eller kostnader för näringsidkaren. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för konsumenten (KTjL 20 §). Du har även rätt till avdrag på priset om näringsidkaren inte avhjälper felet (KTjL 21 §).SammanfattningEftersom företaget inte har utfört arbetet i enlighet med avtalet så innebär det att tjänsten är felaktig. Du kan hålla inne betalningen som säkerhet och kräva företaget att genomföra arbetet på det sätt som avtalats. Alltså, kräva dem att måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Du måste dock informera företaget om att tjänsten är felaktigt utförd. Om du inte informerar företaget kan du förlora din rätt att hävda fel.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning till följd av fel i vara?

2020-07-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en skoda fabia från automobil norra i bålsta som visade sig att det var fel på bilen och anmälde ärendet till ARN då bilfirman inte ville avhjälpa felet. Fick rätt från ARN och automobil norra skulle avhjälpa felet utan kostnad för mig och fick lov att hyra biltrailer för att frakta ner bilen till dem och jag bor i falun. Min fråga är har jag rätt till bensinersättning och hyra av biltrailer från bilfirman?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan privatpersoner och företag regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).Jag förutsätter att du vill att svaret på denna fråga avgränsas till endast frågan om du har rätt till ersättning för bensin samt hyra av biltrailer, därmed kommer jag endast att beröra dessa frågor. Vad har köparen rätt till vid fel i vara?Om det är påvisat att det är fel i varan och felet beror på säljaren, och som denne inte kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför hans kontroll, har köparen rätt till skadestånd för den skada denne lider, 30 § KKöpL. Detta innebär att köparen kan kräva skadestånd för till exempel utgifter för telefon, porto, bärgning av bil, taxiresor, inkomstförlust på grund av att köparen måste stanna hemma från jobb för att exempelvis bärga bilen till en annan stad.Om skadeståndet skulle bli ett oskäligt stort belopp med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skadeståndet komma att jämkas efter vad som är skäligt, 34 § KKöpL. Detta innebär att man kollar på om parterna har någon typ av försäkring eller liknande för att se till att den skadeståndsskyldige inte utsätts för en oskäligt stor ekonomisk belastning.Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga är min bedömning att du som konsument bör får ersättning för att både resa fram och tillbaka från företaget samt ersättning för hyra av biltrailer. Utöver dessa ersättningar finns det även möjlighet att få ersättning för att du som köpare har behövt stanna hemma från arbetet under denna dag där bilen ska transporteras. Är det fallet att du haft andra direkta utgifter till följd av felet i varan är även dessa giltiga utgifter som kan ersättas, med förutsättning att utgiften kan direkt kopplas till felet. Dessa kostnader som du nämner i frågan är heller inga kostnader som jag bedömer som oskäligt stora och därmed bör inte heller dessa kostnader jämkas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

En REA vara har nu sänkts i standardpris

2020-07-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en tv från ett företag, prislappen var ca 5k, (nedsatt från 10k) så en bra deal tänker jag, men nu, 1-2 månader efter köpet, så är normalpriset på tv'n 5k, är inte det riktigt fult, och kan man kräva att mellanskillnaden i återbetalning? För fick ingen heads up om prissänkningen vid köpet och det är ju en riktigt drastisk sänkning enligt mig. Var i kontakt med företaget och fick som svar att det i princip "är som det är" med andra ord.
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan hjälpa dig. Tyvärr är svaret på din fråga att de inte finns så mycket du kan göra. De finns varken - i min bedömning - någon köprättslig eller avtalsrättslig regel som ger dig rätt till mellanskillnaden. Köprättsligt Eftersom de inte är något fel på den TV som du köpt rent faktiskt så föreligger inte ett köprättsligt fel. Du har fortfarande fått en TV som har en viss kvalitet och den har du betalat för. De kan sålunda inte anses vara så att den avviker från vad du hade fog att förvänta dig, jfr 16 Konsumentköplagen (KKL). Den varan du har köpt följer avtalet. Därför kan du inte kräva prisavdrag eller skadestånd p.g.a köprättsliga regler, 22 § KKL. Avtalsrättsligt Avtalsrättsliga regler behandlar frågan om ett avtal överhuvudtaget är giltigt, d.v.s de kan enbart resultera i att avtalet ogiltigförklaras på sin höjd. Resultatet skulle sålunda bli att du returnerar TV:n och att du får tillbaka pengarna med avdrag för slitage. Regler om avtals ogiltighet finns i tredje kapitlet av Avtalslagen (AvtL). Eftersom din TV inte har sålts till ett pris som överstiger vad den är värd så har du svårt att hävda Svek. Visserligen kan de framstå som falskt av en säljare att förespegla att den är nedsatt med 5 tusen men givet den rörliga prisbilden vad de gäller TV-apparater samt att de är inom näringslivet så är gränsen för vad som är svikligt högre ställda än detta, 33 § AvtL.De är inte olagligt att göra en bra affär och om standardpriset var 10k vid köpet så är de inte svikligt att som affär sänka en vara som man har bra vinst på från marknadspriset för att öka chansen att den blir såld. Vidare - givet att den är värd de du betalade för den - så kan inte heller avtalet betraktas som oskäligt, 36 § AvtL. Detta trots att regeln är till för att skydda konsumenter. De är inte oskäligt att man gör en okej affär istället för en mycket bra affär. SammanfattningDe finns tyvärr ingen rätt för dig att kräva pengar från affären. Jag hoppas att svaret gav dig klarhet även om de inte var de som du önskade. Med vänliga hälsningar