Kan en näringsidkare ändra pris efter ett ingånget avtal?

2019-03-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag hade en bokad tid för att tatuera mig sedan en tid tillbaka och när det var dags för en vecka sedan fick jag en påminnelse om tiden dagen innan men på kvällen skrev han att han flyttat min tid en vecka fram pga VAB. Både i första bokningen och påminnelsen står det 1000kr i timmen men idag ringde han och sa att han höjt priset till 2000kr(!) i timmen. Får han göra så här? Mvh
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall är det både Konsumenttjänstlagen (KtjL) och Avtalslagen (AvtL) som gäller.I förarbetet till KtjL, Prop 1984/85:110 s 300, har författaren till lagen nämnt att om näringsidkaren tillämpar en fast prislista och att konsumenten känner till detta, ska avtalet anses innebära att konsumenten ska betala enligt den prislista som gäller vid avtalstillfället. Utöver detta råder det avtalsfrihet, vilket betyder att du och näringsidkaren kan avtal om ett annat pris. Om jag förstår dig rätt har ni varit överens om priset på 1000 kr / h och du har även fått det bekräftat två gånger genom en bokningsbekräftelse och en påminnelse. Jag bedömer det som att det är 1000 kr / h som är det priset som ska gälla enligt 1 kap 1 § AvtL.Skulle det vara så att konsumenten och näringsidkaren inte varit överens om något pris, så ska konsumenten betala ett pris som anses vara skäligt för tjänsten enligt 36 § KtjL . Ett skäligt pris kan exempelvis vara ett snittpris på samma tjänst jämfört med andra tatueringsstudior. MEN som sagt så har ni avtalat om priset 1000 kr / h för tatueringen, därför är det enligt min mening 1000 kr / h som du ska betala för tjänsten.Jag bör nämna att man inte kan tvinga någon att utföra en tjänst om denne inte vill, men om tatueringsstudion väljer att inte utföra tjänsten för 1000 kr / h som ni avtalat kan hans företag riskera ett dåligt rykte och även förlora dig som kund, med tanke på att du har flera alternativa tatueringsstudios som du kan få din tatuering på. Avslutningsvis vinner ni båda på att fullfölja er överenskommelse.Jag önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Ändrat slutpris vid frisörbesök

2019-02-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min syster gick för ett tag sen och skulle klippa sig. När hon frågade priset sa det att det skulle kosta mellan 1600-1800kr men slut priset hamnade på 2300kr får frisören ha ett så högt slut pris?Tack på förhand!
Victor Strömwall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr finns det ingen lag som direkt går att tillämpa angående behandlingar på människor, vilket gör rättsskyddet lite oklart. Vad som kan anses mest lämpligt är dock att ta stöd i konusmenttjänstlagen (KtjL) med vad som kallas en analog tillämpning (att tillämpa lagen i brist på annan lagstiftning). Även fast jag nedan kommer redovisa mitt svar med stöd i sagd lag skall det vara viktigt att poängtera att inte alla bestämmelser i lagen skulle vara aktuella, jag bedömer dock nedanstående som rimliga.I 36 § 2 st. KtjL stadgas att om en ungefärlig prisuppgift har lämnats, får inte denna summa överstigas med mer än 15 %. Enligt förarbeten går att utläsa att en "ungefärlig prisuppgift" föreligger "om det angivna priset har försetts med reservationer av typen "ungefär"". Detta bedömer jag vara fallet för din syster, även om det är ett spann som använts.För tillämpning i detta fallet skulle ett påslag på 15 % innebära att salongen maximalt skulle få ta ut 2070kr för behandlingen. Försök att ta kontakt med salongen för att hävda era rättigheter, lyckas inte detta och ni vill gå vidare med frågan går det bra att kontakta konsumentombudsmannen eller ARN för att se om de vill pröva ert ärende.Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!

Kan man få pengarna tillbaka vid en misslyckad fransförlängning?

2019-02-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag gjorde fransförlängning på en salong för en vecka sedan och nu har alla fransar lossnat, det finns inga kvar. Jag betalade 1200 kr för dessa och när dom hade lossnat så gick jag tillbaka till salongen och bad om mina pengar tillbaka men dom vägrade ge tillbaka pengarna så min fråga är:Kan jag få tillbaka mina 1200 kr?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns idag ingen lag som är direkt tillämplig på skönhetsbehandlingar som fransförlängningar eller frisörbesök. I dessa lägen kan det däremot bli aktuellt att tillämpa en lag som har ett nära samband med situationen i fråga, detta kallas att man tillämpar lagen analogt. Den lag som ligger nära till hands i detta fall är främst konsumenttjänstlagen (KTjL) som tillämpas på tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument på lös eller fast egendom och tillämpas exempelvis när man anlitar en snickare eller att när skor lämnas in till en skomakare. Jag kommer i mitt svar att utgå från att du besökte salongen i fråga som privatperson och att det var en salong som yrkesmässigt jobbar med skönhetsbehandlingar, vilket är ett grundläggande krav för att lagen ska kunna tillämpas. Jag kommer även att utgå från att du inte fått några skador på ögon eller liknande i samband med förlängningen, utan att det enda problemet med behandlingen är det faktum att samtliga fransar fallit av inom en vecka från behandlingen. Reklamation Av din fråga framgår att du redan reklamerat fransförlängning till salongen, det är bra! För att du ska kunna få någon kompensation krävs nämligen att du reklamerar inom skälig tid från det att du märkt eller borde ha märkt att något var fel med fransarna, 17 § KTjL. Eftersom att du redan reklamerat blir frågan om det faktum att dina fransar trillat av inom en vecka kan är något som kan reklameras, dvs. om det finns ett fel i tjänsten som du köpt.Föreligger fel i tjänsten? Efter en snabb googling fann jag att en fransförlängning normalt sett håller 1-1,5 månad. Har din salong lämnat en garanti för att fransarna ska hålla längre än 1 vecka så kan du även använda garantin som argument, vilket skulle vara det allra bästa. Oavsett så avviker resultatet av behandlingen från det som du som konsument förväntat dig vid köpet och är därigenom felaktig i lagens mening, 9 § KTjL. Vilka möjligheter har en konsument att få pengarna tillbaka? De möjligheter som konsumenttjänstlagen erbjuder dig som konsument vid fel i tjänst är först och främst att salongen ges en möjlighet att avhjälpa felet, dvs. fixa till dina fransar på det sätt som de borde ha gjort från första början, 20 § st.1 KTjL. Salongen har alltså rätt att i första hand rätta till felet även om du hellre skulle vilja få pengarna tillbaka direkt.Vill inte salongen avhjälpa felet har du enligt lag rätt att antingen begära prisavdrag eller hävning, som i detta fall innebär att du får pengarna tillbaka, 21 och 23 § KTjL. Dessvärre är det inte alla gånger så enkelt att du enbart kan kräva alla pengarna tillbaka. Du har ju trots allt fått en tjänst utförd. Salongen kan exempelvis hävda att slutresultatet blev kanske inte som du tänkt dig men att fransarna fortfarande har suttit kvar ca ¼ av tiden som de skulle, vilket kan tala för att du kanske inte får hela 1200kr tillbaka. Min rekommendation till dig är att du går tillbaka till salongen och upplyser dem om deras skyldighet att rätta till fransarna, gör de inte det så har du enligt lag rätt till prisavdrag eller att häva köpet och få pengar tillbaka. Om du och salongen fortfarande inte kommer överens är min rekommendation att du anmäler dem till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Uppdragsgivares rätt att få tillbaka depositionen vid ändrat datum för uppdraget

2019-02-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har bokat in en sminkös till den 31/5-19 och hon begärde 1500 kr i deposition, vilket vi har betalat. Bröllopet som vi bokade henne till har blivit uppskjutet, har jag rätt att få tillbaka min deposition?
Alexandra Rosenvi |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Det finns ingen specifik lag som reglerar hur deposition mellan en uppdragstagare och uppdragsgivare ska hanteras utan det är avtalslagen som tillämpas, för att ni har ingått ett avtal (muntligen eller skriftligen). En deposition kan ha lite olika innebörder i olika situationer. I just ditt fall kan den ses som en förskottsbetalning eller som en typ av "försäkring/kompensation" för uppdragstagaren. För det fall du avbokar uppdraget får uppdragstagaren behålla den för att denne kan t.ex. ha tackat nej till andra uppdrag det datumet, vilket innebär en inkomstförlust för denna pga. din avbokning. Om du kan få tillbaka hela depositionen beror helt på vad ni avtalade om när ni bokade uppdraget. Om ni har skrivit avtal och det står med i avtalet vad som händer med depositionen vid avbokning/ombokning gäller det. Om ni inte avtalade något om vad som ska hända med depositionen får man vända sig till den lagstiftning som närmast liknar er situation, t.ex. 42 § konsumenttjänstlagen. Där anges det att näringsidkare har rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts, t.ex. om ni har haft någon timmes konsultation och sminkösen har behövt köpa in speciella produkter till just din sminkning eller redan provsminkat dig och dylikt. Ersättningen ska motsvara det pris som skulle ha gällt om avtalet endast hade avsett vad som redan har utförts och näringsidkarens ersättning för förlust i övrigt pga. att denne inte tagit på sig andra uppdrag.Observera dock att konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig på er situation då förutsättningar i 1 § konsumenttjänstlagen inte är uppfyllda, men det är den närmaste lagstiftningen som finns att tillgå förutom avtalslagen och de avtalsrättsliga principerna som t.ex. att avtal ska hållas.Om det funkar för er båda så är det bästa alternativet att ni ombokar till det nya datumet istället. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete

2019-03-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har en fråga gällande konsumtlagen.Vi har anlitat ett företag för att lägga in badrumsmatta i vårat badrum, detta företag har misslyckas med sitt jobb och vi kan i dagsläget inte använda badrummet för att vi måste riva det och göra om det. Vilka lagar regler kan detta gå under. Detta företag vägrar erkänna att dom gjort fel och dom förstårInte att vi inte vill betala för detta arbete. Eftersom det måste rivas. Vilken lag kan vi hävda? Hur kan vi få dom att förstå hur ska vi lyckas slippa betala för ett misslyckat jobb.Vi vill ju helst inte dra dom till tingsrätten. Snälla hjälp oss.
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta scenario tillämpas Konsumenttjänstlagen (KjtL). Detta då jag förstår det som att du är en konsument, företaget som du anlitat är en näringsidkare och att det rör sig om arbete på fast egendom, alltså renovering av ditt badrumsgolv (1 § KtjL). Krav på fackmässigt arbeteI lagen uppställs ett krav på att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Av förarbetena till lagen framgår att fackmässighet kan bedömas utifrån "allmänna eller särskilda beskrivningar eller anvisningar avseende material och metoder m. m. Därtill kommer som en grundläggande norm för bedömningen vad som i olika fall utgör god yrkes eller branschpraxis." (prop. 1984/85:11 om konsumenttjänstlag, s. 157). På din beskrivning låter det som att företaget inte har nått upp till kraven på ett fackmässigt arbete, men om det råder tveksamheter huruvida arbetet är fackmässigt gjort eller inte råder jag er att undersöka saken närmare. Felaktig tjänst och reklamationOm kravet på fackmässighet inte är uppfyllt ska tjänsten anses felaktig, detta även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller jämförlig händelse (9 § 1 st. 1 p. KtjL). Om du vill åberopa att tjänsten är felaktig ska du ha underrättat näringsidkaren om detta inom två månader från dess att du märkt felet (reklamation). Det ska också ha gått mindre än 10 år från det att tjänsten utfördes (17 § KtjL). Om reklamation inte sker i tid förlorar du din rätt till att åberopa felet (18 § KtjL). PåföljderNär en tjänst är felaktig, får du som konsument vidta olika påföljder mot näringsidkaren. Möjliga åtgärder är bl. a hålla inne med betalningen, kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset. Dessutom kan skadestånd utkrävas (16 § KtjL). Det framgår inte om du har hunnit betalat för tjänsten ännu eller inte, men om du ännu inte har betalat för tjänsten får du hålla inne så mycket med betalningen som fordras för att ge dig säkerhet för ditt krav p.g.a felet (19 § KtjL). Du kan också kräva att näringsidkaren avhjälper felet. Avhjälpande ska som huvudregel ske utan kostnad för dig, men se undantag i lagrummet (20 § KtjL). Om felet inte avhjälps kan det bli aktuellt med prisavdrag (21 § KtjL). Prisavdraget ska i sådant fall motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt (22 § KtjL). Tanken är att prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet av avhjälpa felet. Eftersom att tjänsten redan är utförd blir det inte aktuellt med hävning. Observera också att näringsidkaren har rätt till att, om de vill, utan uppskov avhjälpa felet istället för exempelvis prisavdrag, om inget särskilt skäl för att avvisa detta föreligger (20 § KtjL). Det ska också nämnas lite snabbt om skadestånd. Näringsidkaren är skyldig att ersätta dig den skada som uppkommit p.g.a felet. Dock föreligger inte sådan skyldighet om det finns ett hinder mot en kontraktsenlig prestation, hindret ligger utanför deras kontroll, de inte skäligen kunde räkna med hindret och till sist att de inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit hindret (31 § KtjL). Om näringsidkaren inte kan visa att samtliga dessa omständigheter ligger för handen, har du även rätt till ersättning. SammanfattningFör att sammanfatta det hela kan du vända dig till företaget och trycka på att tjänsten inte är fackmässigt utförd och således ska betraktas som en felaktig tjänst enligt bestämmelserna i Konsumenttjänstlagen. Efter att du har reklamerat felet till företaget kan påföljderna enligt ovan aktualiseras. Vanligast är att företaget avhjälper felet, d.v.s att de reparerar skadan och lägger in en ny matta. Du kan också trycka på att du vill ha ersättning för felet, d.v.s att företaget även betalar ut ett skadestånd till dig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Vad har jag för rätt om det jag köpt levereras för sent?

2019-02-27 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Handlade på internet och det stog att avsluta ordern inom 4 timmar så får du garanterad leverans innan XX. Däremot kom varan 2 dagar efter, den garanterade leveranstiden. Vilka rättigheter har jag som konsument emot detta? Inte för att det skadar mig men är väldigt trist när man blir lovad något och det inte hålls. Varans pris 820kr.
David Naud Björklund |Hej och tack föra att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du väljer att köpa varan så ingår du och säljaren ett köprättsligt avtal. Att de skriver att de levererar innan xx om ordern görs inom 4 timmar, är en del av avtalet. Då ska varan avlämnas inom den tiden (5 § konsumentköplagen). Om säljaren inte levererar varan inom den tiden så utgör det dröjsmål (9 § konsumentköplagen). Då har du rätt till vissa påföljder (10 § konsumentköplagen). En av påföljderna är en rätt att häva köpet. Det har du om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (13 § konsumentköplagen). Det kan det t.ex. vara om du köpt någonting som du ska använda vid ett specifikt tillfälle. Det låter dock inte på dig som att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. Drar leveransen ut på tiden kan man som konsument kräva att köpet fullgörs (12 § konsumentköplagen). Det gäller så länge säljaren inte blir hindrat att leverera. För att skydda konsumenten så har den en rätt att hålla inne betalningen vid dröjsmål (11 § konsumentköplagen). Som konsument kan man även ha rätt till skadestånd som uppstår till följd av dröjsmålet (14 § konsumentköplagen). Det gäller inte om dröjsmålet inte beror på köparen. För att ha rätt till påföljd måste man som konsument inom rimlig tid meddela det (15 § konsumentköplagen). Det är inom rimlig tid om man först tar tid för att kolla upp sina rättigheter. Hur stort skadeståndet blir beror på vilken skada man lidit. I lagen nämns att man kan få skadestånd för utgifter man fått, inkomstförlust, prisskillnad för att köpa in en ersättningsvara och annan förlust (32 § konsumentköplagen). För prisskillnaden gäller att ersättningsvaran inte får vara orimligt dyr (33 § konsumentköplagen). Det finns intressanta avgöranden i domstol där konsumenter fått rätt till skadestånd för förlust av fritid för att täcka upp för dröjsmålet och betungande arbete (t.ex. NJA 1992 s.213). Det rör sig då om ett ideellt skadestånd vilket kan bli knepigt att räkna ut.Sammanfattningsvis så utgör det dröjsmål. Det ger konsumenten rätt att kräva att köpet fullgörs eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Skadeståndet beror på den skada man lidit. Det kan omfatta ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad för att köpa en ersättningsvara eller annan förlust. Annan förlust kan vara förlust av fritid men blir då knepigt att räkna ut. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Överskridande av takpris

2019-02-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan. Vi beställde ett arbete av en snickarfirma som vi tog in en offert ifrån. Vi godkände offerten då vi var med och gick igenom allt från tid på arbetet och materialkostnader. Vi fick en offert med ett "takpris" fast vi skulle köra med såkallat "open book" då arbetet i offerten beräknades högt i tid för att vi som kunder skulle kunna spara några kronor om tiden blev kortare. Offerten inkl. moms var på 33000kr och vår slut faktura hamnade på 41800kr. Vilket vi inte accepterade! Då det inte gjorts några som helst tilläggsarbeten, arbetet tog bara 26h (offerten var beräknad på 40h) och det enda vi kunde se skillnad på var att i fakturan hade de beställt nästan 3ggr så mkt panel till utsidan mot vad som stod i offerten att det skulle gå åt. Men vi har blivit fakturerade för det 3dubbla men inte fått någon som helst information om detta. Har vi verkligen skyldihet att behöva betala detta material även om inte näringsidkaren har tagit kontakt med oss och diskuterat detta? Vi hade ju accepterat det om de hade kontaktat oss om fallet var så att det inte gick beställa mindre kanske. Men när man inte ens fått så mkt som ett samtal eller något alls om detta, har väl inte vi skyldighet att betala för det? Det felet ligger väl på näringsidkaren. Tacksam för svar då vi inte godkänt högre än 33000kr
Alice Johannesson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du beställt tjänsten i egenskap av privatperson, därmed tillämpas konsumenttjänstlagen (1 § 2 p. KtjL). I första hand gäller vad ni avtalat om priset, dvs. takpriset om 33 000 kr (36 § KtjL). När kan priset för en tjänst tillåtas överskrida avtalat pris?Näringsidkaren har rätt till pristillägg om han har utfört tilläggsarbete enligt bestämmelserna i 8 § eller om tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten (38 § KtjL). Innan tilläggsarbete utförs ska dock näringsidkaren underrätta konsumenten och begära dennes anvisningar (8 § 1 st. KtjL). Om konsumenten inte kan anträffas eller om näringsidkaren av annan orsak inte får anvisningar från denne inom rimlig tid får näringsidkaren utföra tilläggsarbetet om priset för är obetydligteller lågt i förhållande till priset för arbetet (8 § 1p. KtjL) eller om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget (8 § 2p. KtjL). Näringsidkarens underlåtenhet att samråda med er innan denne beställt mer material strider mot skyldigheten i 8 § och kravet att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL).Av samma paragraf följer en skyldighet för näringsidkaren tillvara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som behövs och är möjlig (4 § KtjL). Med detta följer att näringsidkaren inte kan fakturera mer än vad som följer av ert avtal och det avtalade priset om 33 000 kr ska gälla.Vänligen,

Restaurangs ansvar för garderob

2019-02-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, Jag har hamnat i en situation där ett restaurangbesök slutade på ett dåligt vis. Jag lämnade in min jacka mot en nummerlapp(jag har bild på den) som jag sedan lämnade in när vi skulle lämna. Då fick jag en helt annan jacka som jag snabbt lämnade tillbaka och efter ett tag så kommer det fram att dom har gett ut min jacka till någon annan. Jag pratade med samtliga avdelningar den kvällen och sa att jag kommer vid nästkommande dag när personal finns på plats för att kolla om min jacka har dykt upp. Sedan dess har jag varit i kontakt med personal, restaurangchef och VD om mitt ärende som har sköts otroligt illa. Dom tar all avstånd överhuvudtaget för försvinnandet av min jacka. Garderoben var kostnadsfri men bemannad från öppning till stängning. Restaurangchefen och VD vägrar stå för mina ytterkläder och inte det minsta tillmötesgående. Jag har flertal mail konversationer sparade där dom erkänner att dom har gjort något fel och att jag har gjort allt som jag kan. Vad kan jag få för hjälp av lagen? Eller är det bara ARN som jag an vända mig till för att kräva ersättning av mina ytterkläder, nycklar och hörlurar?Tacksam för vägledning.
Aksinja Rönnlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avgörande för detta fall är om garderoben kan anses vara en bi-förpliktelse till vad du betalade för denna kväll; en måltid på restaurangen. Om restaurangen hade tagit ut en avgift för garderobsinhängningen hade fallet varit avgjort och ansvaret hade tillförts restaurangen. Så är dock inte omständigheterna i detta fall. På restaurangen betalade du en summa. Vid första anblick kan det tänkas att denna summa enbart omfattar maten på tallriken, men det kan även argumenteras för att denna summa omfattar mer än så. Den garderobsservice du nyttjade kan tänkas ingå i detta pris, varpå du indirekt betalade en avgift för garderoben. Mycket talar alltså för att garderobsinhängningen är en bi-förpliktelse, varpå restaurangen bär ansvaret för förlusten av jackan. Vad jag anser stödja denna uppfattning är främst det faktum att garderoben var bemannad. Likande argument följer av Högsta domstolens praxis i NJA 1983 s.701. I fråga om lagstöd gäller för garderobsinhängning att det är fråga om en tjänst (förvaring) som utförs varvid konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämplig, 1 § KtjL. Övriga bestämmelser i lagen som aktualiseras är 4 och 9 §§ som säger att tjänsten blivit felaktigt utförd samt 31 § som stadgar nattklubbens skadeståndsskyldighet.