Skadestånd vid skadade kläder i kemtvätt

2019-11-04 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Lämnade in min sons jacka på kemtvätt för ca 3 veckor sedan - när vi hämtat ut den ser vi nu när vi tagit fram den (det börjar bli kallt) att de har tvättat jackan med pälskragen som har krympt ihop fullständigt samt går inte att vika bakåt.Vi påtalade felet imorse och tog med oss jackan till kemtvätten. De skulle undersöka saken. Jackan som för övrigt på REA i oktober förra året kostade 6048 kr går inte att hitta på rea någonstans på nätet nu utan butikspris ligger på 7700 kr.Om min son ska kunna köpa en likadan produkt som den han hade och som han hoppades kunna få ha även i år så måste han alltså betala 7700 kr.Är inte kemtvätten skyldiga att betala så man kan köpa in en likadan produkt då varan är ett år gammal bara. Ska vi som konsument bli drabbade för att de inte har skött sig fackmannamässigt och läst på lappen som sitter i jackan där det står klart och tydligt att pälsen måste tas bort innan kemtvätt? Frustrerad mamma och ledsen son som använda hela sin lön från sommarjobbet till att köpa denna jackan. Hör förvisso inte hit men man blir förbannad.Det första de sa på kemtvätten var att ja men vi ska inte betala för att ni ska köpa en ny jacka......?Tacksam för svar så snart som möjligt då "chefen" på kemtvätten tydligen skulle ta kontakt med mig på förmiddagen...Hälsn Tina L----s
Adam Novak |Hej!Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga.Jag kommer i mitt svar att svar att fokusera på vad som avgör hur mycket du kan få i skadestånd, men jag kommer även att gå igenom det generella rättsläget. 1.Tillämplig lag Denna fråga regleras av Konsumentjänstlagen. Den lagen är en lag som syftar till att skydda konsumenter vars egendom en näringsidkare utför på. Den kan inte avtalas bort på det sätt köplagen kan(3 § Konsumentjänstlagen). 2.Skadeståndsskyldighet För att kemtvätten ska vara skyldig dig pengar måste vissa rekvisit vara uppfyllda. De är uppfyllda i ditt fall, men det är bra att veta vilka dessa är ifall de försöker invända mot dina krav. Du får kräva skadestånd om de är uppfyllda (16 § Konsumentjänstlagen) a.Reklamation: Du har informerat näringsidkaren om ditt missnöje och din åsikt att tjänsten utförts på ett felaktigt sätt (17 § Konsumentjänstlagen). Detta ska göras inom skälig tid, vilket alltid är minst två månader().b.Fel på tjänsten: Tjänsten är inte utförd på ett fackmannamässigt sätt (4 § Konsumentjänstlagen), även om detta beror på olyckor eller likande (9 § första punkten Konsumentjänstlagen)c.Föremålet för tjänsten har blivit skadat (32 § Konsumentjänstlagen): Jackan är föremålet för tjänsten, den är skadad.d.Det beror inte på någon annans agerande än näringsidkaren (32 § andra stycket Konsumentjänstlagen)e.Inga jämkningsgrunder (34 § Konsumentjänstlagen): Skadeståndet kan jämkas ner ifall det finns försäkringar som täcker skadan, eller om kemtvätten skulle orsakas oskäligt stor ekonomisk skada av att det ursprungliga skadeståndet döms ut till dig.3.Skadans värde Hur mycket du ska få betalt beror på hur mycket du yrkar. Dina yrkanden måste dock vara grundade i någon källa på jackans värde. Nypris kommer du troligen inte kunna få för den, eftersom den har använts, men det är tänkbart att du kan använda priset du var tvungen att betala för den nya för att få en större del av det ersatt. Rean innebär att jackan hade ett lägre värde än den annars haft, eftersom man inte kan förutsätta att konsumentvaror går upp i värde. Köpet av den nya jackan kommer troligen inte kunna täckas helt, eftersom det har skett ett frivilligt val att läggas ut mer pengar än vad som ursprungligen lades ut för den skadade jackan. Detta beror på att Konsumentjänstlagen endast ersätter den skada näringsidkaren orsakat. Vidare kommer det vara resonemang om hur pass obrukbar jackan har blivit, hur mycket av dess värde som finns i dess utseende och i dess funktionalitet samt vad som är rimligt med tanke på rean. Det är troligen till din fördel ifall jackan, som inte är av den billiga typen, finner mycket av sitt värde i sitt utseende, märke etc. eftersom dessa värden skadas mer än själva funktionsdugligheten. Funktionsdugligheten hade varit av högre relevans för billigare jackor.Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtidenMed vänliga hälsningar,

Är vi skyldiga att betala för sprängningsarbete som vi inte avtalat om?

2019-10-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har köpt en tomt samt byggt hus på denna. Vi har ett avtal med husleverantören och ett med entreprenören som utförde markarbetet.I avtalet med entrepenören står det vad som ingår, och det framgår även en totalsumma som entreprenaden kommer att kosta. I avtalet står även att sprängning av berg på tomten inte är inkluderat i kostnaden. Ingen offert för vad en eventuell sprängning skulle komma att kosta finns i avtalet.När entrepenören fakturerar nu fakturerar oss för utfört arbete, har denne fakturerat 43000kr för sprängning. Vi har inte blivit konsulterade i förväg angående ökad kostnad, eller om vi skulle vilja anlita en annan firma för detta arbete, eller utföra det själva.1. Är vi skyldiga att betala för sprängningen även om vi inte beställt arbetet av denne entrepenören?2. Oavsett om svaret är ja eller nej, kan ni hänvisa till lagtexter som styrker svaret?Tack på förhand
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag utgå ifrån att ni är konsumenter som anlitat entreprenören, om detta inte stämmer kan svaret bli annorlunda. Eftersom ni anlitat ett företag att utföra en tjänst åt er som privatperson blir konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. KtjL är tvingande till konsumentens förmån vilket innebär att om ni avtalat om sämre villkor för er än vad lagen säger så gäller inte detta. KtjL ger alltså er som konsumenter ett starkt rättsligt skydd. Utifrån din fråga förstår jag det som att ni anlitat entreprenören för att utföra markarbete men inte för att bygga eller uppföra huset. Därmed blir inte KtjLs bestämmelser om småhusentreprenad (51-61 §§) tillämpliga.Vilket pris är ni skyldiga att betala?Huvudregeln är att det pris ni avtalat om är det som gäller och i den mån ni inte avtalat om priset ska ni betala vad som är skäligt, se 36 § KtjL. Jag förstår det som att ni avtalat om ett fast pris för entreprenaden, men att sprängning inte ingick i den kostnaden. Ni är enbart skyldiga att betala för de tjänster ni anlitat entreprenören att utföra. Ifall det är så att ni överhuvudtaget inte avtalat om att entreprenören skulle utföra sprängningsarbete är ni alltså inte skyldiga att betala den kostnaden. Här rekommenderar jag er att kolla vad som står i avtalet. Står det att entreprenören ska utföra sprängningsarbete verkar det som att detta är något ni avtalat om och ni är i sådana fall skyldiga att betala ett skäligt pris för detta till entreprenören. Ifall det inte står något om att entreprenören ska utföra sprängningsarbete i kontraktet och ni inte på något annat sätt har avtalat om detta är ni dock inte skyldiga att betala för detta. Ni är bara skyldiga att betala entreprenören för det arbete ni anlitat denne för att göra.I vissa fall kan företagaren ha rätt till pristillägg om denne har utfört tilläggsarbeten, se 8 och 38 §§ KtjL. För att ha rätt till ersättning för att utföra tilläggsarbeten hade entreprenören dock varit tvungen att höra av sig till er och fråga vad som skulle göras, 8 § KtjL. Vad gäller?Ifall ni har avtalat med entreprenören om att utföra sprängningsarbete är ni skyldiga att betala skälig ersättning. Detta följer av 36 § KtjL. Om 43 000 kr är mer än skälig ersättning för arbetet är ni inte skyldiga att betala hela summan. Ifall ni anser att detta inte är skälig ersättning bör ni höra av er till entreprenören och förklara att ni inte tänker betala hela fakturan då den överstiger vad som är skäligt. Om ni exempelvis kunnat utföra samma arbete billigare hos ett annat företag bör detta tyda på att ersättningen inte är skälig. Om ni inte ens har anlitat entreprenören att utföra sprängningsarbete är ni inte skyldiga att betala för detta. Detta bygger på grundläggande avtalsprinciper inom svensk rätt, att man bara är skyldig att betala för det arbete man avtalat om att någon ska utföra. Här beror det alltså på vad ni avtalat om med entreprenören. Ifall ni inte har avtalat om sprängningsarbetet bör ni höra av er och förklara att ni inte tänker betala fakturan för arbetet eftersom det inte ingick i ert avtal. Om entreprenören ändå kräver er på betalning kan ni höra av er till ARN. ARN prövar kostnadsfritt tvister mellan konsumenter och företagare. Om entreprenören fortsätter att kräva er på betalning är min rekommendation att ni rådgör med en jurist som kan se över ert ärende inklusive avtalet och bedöma hur bra chans ni skulle ha i en eventuell domstolstvist. Detta är bra att göra eftersom en domstolstvist kan komma att kosta er endel pengar ifall ni förlorar. Ifall ni är intresserade av att anlita en jurist kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med detta och i sådana fall är det bara att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert. Om ni skulle ha övriga frågor eller funderingar är ni även välkomna att höra av er till mig där.Hoppas mitt svar varit till hjälp för er!Vänliga hälsningar

Köplagens, konsumentköplagens och konsumenttjänstlagens tillämplighet

2019-10-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående köplagen och konsumentköplagen. Har lite svårt att förstå vad som gäller. Om en privatperson vill köpa en tjänst av en näringsidkare gäller konsumentköplagen då? Är konsumentköplagen tillämplig om du går till en skräddare för att laga dragkedjan på din vinterjacka?För jag förstår att konsumentköplagen går att tillämpa vid köp av lösa saker mellan näringsidkare och konsument, men om man lämnar in en jacka för lagning, är inte det mer en tjänst man köper och inte en vara?Tack på förhand!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen reglerar köp av lös egendom mellan näringsidkare och mellan konsumenter (privatpersoner), vilket framgår av lagens 1 §. Dock tillämpas inte lagens bestämmelser för det fall då en näringsidkare säljer en lös sak till en konsument (privatperson), eftersom dessa köp exklusivt regleras av konsumentköplagen (4 § KöpL och 1 § KKL). Det scenario du nämner innefattar ett köp av tjänst. Om en näringsidkare säljer en tjänst till en konsument, då gäller konsumenttjänstlagen (1 § 1 st 1 p KTjL). Avgörande för när konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen tillämpas är alltså om köpet avser en vara eller en tjänst. Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Kan man driva ett försäkringsärende vidare till ARN, även om man gjort ett ägarbyte på bilen?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har haft problem med försäkringsbolaget och skulle vilja överklaga då dom gjort så mycket fel men kan man driva ett försäkringsärende vidare till arn fast man gjort ett ägarbyte på bilen.
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du bör kunna driva ärendet vidareSå länge du var registrerad ägare av fordonet när beslutet fattades av försäkringsbolaget, så ser jag inga problem med att du driver ärendet vidare till ARN, förutsatt att du vidtagit alla nödvändiga steg i övrigt, såsom att överklaga beslutet i tid.Några omständigheter för att kunna bedöma utsikterna för framgång med ditt ärende har inte uppgetts i frågeställningen.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att det löser sig för alla inblandade.Ha en fin dag!Med vänliga hälsningar

Byggfirma fakturera för arbete som det inte ens har utfört?

2019-10-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi renoverar badrummet och har anlitat en firma att sköta det. Vi kom överens om att vi skulle köpa materialet medan de utförde arbetet. De jobbar timlön men det har blivit väldigt dyrt och vi vet inte ens om de har verkligen jobbat. De kommer någon enstaka gång och fixar en sak och sedan kommer de inte på hur många dagar. De säger alltid att de begöver köpa speciella material till vissa saker och fakturerar flera hundra kronor när de egentligen borde ha tagit det till hänsyn när de hjälpte till att välja material och mäta ytorna. De är inte ens klara och fakturan ligger på över 150 000 kr. Är det ens lagligt det de håller på med? Kan de ge ut avgifter hursomhelst?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Ur din fråga tolkar jag att problemet som att det är oklart vad firman ni anlitat för renovering tar betalt för. Dessa typer av frågor regleras av konsumenttjänstlagen (KTjL) samt avtalslagen (AvtL).Ospecificerad fakturaEn näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran framställa en specificerad räkning för den utförda tjänsten (40 § KTjL). Detta gäller oavsett om tjänstens betalning delas upp i delbetalningar eller om konsumenten ska betala en klumpsumma för hela tjänsten på en gång. Detta innebär att du har rätt att begära att byggföretaget skickar en specificerad faktura till dig.Kan byggföretaget ta mer betalt än som inledningsvis avtalats? I den mån priset inte följer av avtalet, skall du som konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § 1 st KTjL). I det fall byggfirman lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 procent, såvida inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg enligt (36 § 2 st KTjL).Antal arbetade timmar och prisetEftersom du i frågan inte specificerat vad ni och byggföretaget har kommit överens om vad gäller antal arbetstimmar och priset för dessa, blir det svårt för mig att konkret besvara vad som gäller i din specifika situation. Om antalet timmar inte överensstämmer med det utförda arbetet kan det finnas möjligheter att jämka avtalet, det vill säga sänka priset som du ska betala (36 § AvtL). I sådana fall skulle ni kunna argumentera för att antalet timmar och således även priset för tjänsten inte är proportionerlig i förhållande till arbetsinsatsen som krävdes och bör därav jämkas.Vad innebär detta? Situationer av denna art är oftast väldigt komplexa. I vissa situationer har en hantverkare rätt till pristillägg, trots att det innebär att priset på arbetet blir högre än det som ursprungligen har avtalats. Du som konsument har rätt till att få se vad priset utgörs av genom att kräva en specificerad faktura för det utförda arbetet. Om priset inte står i proportion till det utförda arbetet finns det möjlighet till jämkning av priset. Min rekommendation är att ni vänder er till den näringsidkare ni har anlitat och för en dialog om den uppkomna situationen, eftersom det oftast är det mest effektiva sättet att lösa situationen på.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Felaktigt utförd tjänst

2019-10-25 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |#1. Vi har anlitat en byggentreprenör för ett uppdrag hemma på en byggprojekt.Vi skrev kontrakt med han. Som stått slutpriset blir 189000: - inklusive moms och före rot/rut. Arbetskostnad 129000Materialkostnad 60000I kontrakt stå det kan tillkomma 20% på material.Till slut fick vi faktura for 218178: - inklusive moms och före rot/rotArbeta 127503material 90675 #2. Jag har kollat på kontraktet igen och han har drivit att hans företag är AB. Men det är det inte. Det är en enskilt firma drivit av hans sambo.#3. I kontraktet stå det också att slut besiktning skulle blir gjort 2 månad efter. Nu har det gått 4 månader och han sälen svarar på telefon när vi ringer han.Jag har betalt han då ville jag inte få anmärkning. Det var mitt eget fel.Vad ska jag göra?? Är det verkligen värde att tar den vidare?
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det rör sig om ett entreprenadavtal bör du i första hand titta på det avtal du ingått, du bör se om det står något särskilt angående fel på tjänsten och reklamation. Detta eftersom tjänsten inte är helt utförd då ingen slutbesiktning gjorts, vilket du hade rätt till enligt avtalet. Att företaget på kontraktet har skrivit AB istället för enskild firma har inte stor betydelse för avtalets giltighet. Det har mer betydelse för god redovisningssed och andra bokföringsregler. Möjligen skulle du kunna föra en argumentation om att byggentreprenören vilselett dig vid avtalets ingående och att avtalet/delar av avtalet är ogiltigt. Det framstår som att du har fått byggprojektet utfört till ett pris som ligger nära det ni kom överens om man tar hänsyn till eventuellt till för material på 20%. Jag tvivlar starkt på att du skulle vinna framgång med en ogiltighetstalan om hela avtalet. Det brukar i praktiken vara mycket svårt att få hela avtal ogiltigförklarade.Du har inte beskrivit byggprojektet i detalj men det är mest troligt att konsumenttjänstlagen är tillämplig i ditt fall, du kan därför reklamera tjänsten då den är felaktigt utförd eftersom ingen slutbesiktning är gjord vilket ni kom överens om. Även om näringsidkaren har enskild firma blir konsumenttjänstlagen tillämpligt. Du måste reklamera inom rimlig tid, och 2 månader är en bra tidsram att hålla sig till, från det att tjänsten utfördes. Reklamationstiden kan vara längre vid olika bygg- och markarbeten. Om du har reklamerat, vilket det verkar som att du kan ha gjort enligt din fråga då kan du ta reda på vad det kostar att få en slutbesiktning utförd av någon annan och eventuellt anlita en annan besiktningsman. Sedan kan du begära prisavdrag om entreprenören inte avhjälpt felet inom skälig tid efter din reklamation. Om du inte har reklamerat kan du reklamera skriftligen och posta det med rekommenderat brev till entreprenören. Du kan i samma brev kräva den entreprenören som du anlitade från början att ersätta dig för kostnaden av besiktningen. Kravbrevet ska ha ett förfallodatum och om entreprenören inte betalar kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Om entreprenören inte betalar och inte bestrider kravet kan kronofogden driva in pengarna. Om entreprenören bestrider kravet kan du välja att dra tvisten till domstol. Alternativt kan du direkt vända dig till domstol och kräva prisavdrag för felaktigt utförd tjänst. Ett annat alternativ som är billigt är att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och pröva frågan hos dem. ARN:s beslut gäller dock inte som en dom vilket kan innebära att du i slutändan ändå måste ta fallet till domstol för att få ersättning. Du kan även få gratis vägledning från konsumentverket och deras hemsida.Om summan för det tvistiga beloppet (kostnad för besiktningen) är lägre än ett halvt prisbasbelopp (23700 kr år 2019) kan frågan drivas som ett s.k. förenklat tvistemål. Då blir det inte lika dyrt som en tvist om större belopp. Du kan undersöka om du har rättsskydd genom din hemförsäkring innan du påbörjar en tvist.Om du tycker att detta verkar krångligt kan du även anlita en jurist som hjälper dig att reklamera och eventuellt föra tvisten vidare. Om du vill anlita en av Lawlines jurister eller om något är oklart i mitt svar kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se Vänligen,

Konsument - Kan man bestrida en delfaktura vid tjänst?

2019-10-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Har anlitat en byggfirma till att byta tak och bygga ut övervåningen 5 kvadrat.Offerten för taket är 131000kr och utbyggnad 61000kr efter rotavdraget.Taket är nu bytt , bara plåtslagarens jobb kvar och utbyggnaden är till ca 70% klart .Har dok några små saker att anmärka på som behöver åtgärdas och tänkte vänta till fakturan kommer med att ta upp dom.Idag fick jag en delfaktura på 100k för taket och den är skälig men min fundering är om jag ska bestrida fakturan nu (med risk att det som behöver åtgärdas blir på min bekostnad då utbygget är kvar) eller att ta det när sista delfakturan för taket kommer med att ta upp dom sakerna.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i konsumenttjänstlagen (ktjL). Min utgångspunkt är att det är samma bolag som sköter hela projektet. Det finns inget krav i lagen på att reklamation ska ske när arbetet är avslutat. Det framgår däremot att reklamation ska ske inom skälig tid från det att du märkt felet, således är du fri att reklamera så fort du märker felet (Jfr 17 §). För att du ska få hålla inne på betalningen så måste det föreligga fel i tjänsten enl. 9 § (19 §), det kan exempelvis att den inte är fackmannamässigt utförd enl. 4 § eller att den avviker från vad ni kommit överens om (9 § första och tredje punkten). Om det föreligger fel kan du göra påföljderna i 16 § gällande däribland avhjälpande och att hålla inne betalning. Företaget har en rätt att avhjälpa fel på eget initiativ innan du kan göra exempelvis prisavdrag gällande (20 § andra stycket). Du kan alltid hålla inne betalning som säkerhet innan ni klarat upp omständigheterna. Däremot så kan du bli skadeståndsskyldig ifall det visar sig att det inte förelegat ett fel från första början. Min bedömning är att det är lämpligt att påtala felet omedelbart till företaget för att således kunna komma överens hur ni bäst ska lösa detta. Om du önskar att kontakta oss för en mer djupgående utredning av ditt fall så är du varm välkommen att boka en tid via denna länken här. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan jag reklamera ett arbete?

2019-09-30 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, vi har haft en hantverkare hos oss som har bytt vattenutkastare som finns mot baksidan av huset. Vattenutkastaren sitter direkt bakom ett element och för att få dit den nya vattenutkastaren var de tvungna att såga upp ett hål i väggen. När de var färdiga med installationen av vattenutkastaren satte de tillbaka elementet utan att åtgärda det stora hålet. Eftersom vattenutkastaren sitter i direkt anslutning till vardagsrummet blir det ett vinddrag där. Kan man kräva att de ska återställa väggen såsom det var innan vattenutkastaren byttes eller blir vi nu tvungna att anlita en snickare för att fixa hålet i väggen? Deras svar på varför de inte gjort något åt hålet är att "vi är inte snickare".
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!Grundläggande förutsättningarTill att börja med antar jag att du i egenskap som konsument har köpt arbetet av ett företag (näringsidkare). I så fall är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig.KTjL är tvingande för företaget, alltså att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad lagen säger.En grundläggande förutsättning för om man ska vidare med ärendet är att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört, se 4 § KTjL.I vårat fall är det såklart svårt för mig att bedöma om hur "hålet i väggen" ska bedömas som fackmannamässigt utfört eller ej. Vid sådana situationer där det är oklart brukar man titta på vad som avtalats mellan de båda parterna. Står det något i avtalet eller diskuterade ni något om detta kan det vara till hjälp i fortsättningen.Hur ska du gå vidare?Om du anser att företaget som utförde arbetet har gjort det på ett felaktigt sätt så kan du ha rätt till flera åtgärder mot företaget.Det första du bör göra och det klart viktigaste är att du ska reklamera tjänsten till företaget, ju tidigare desto bättre (17 § KTjL). Om reklamationen sker inom två månader efter utfört arbete ses det alltid som okej, anses alltid vara inom skälig tid. Även om du givetvis har reklamationsrätt efter två månadersfristen så blir det svårare att argumentera för det.Efter du har reklamerat arbetet så ska företaget åtgärda problemet, utan kostnad för dig och detta ska ske inom en rimlig tid (20 § KTjL).AvslutningDet låter märkligt att företaget inte har informerat dig åtminstone om vad följderna skulle bli efter företaget var färdiga med sitt arbete. Hade du vetat om att det skulle bli ett stort hål, så hade du antagligen inte gått vidare med den här tjänsten. Vilket i sig medför till en början att jag hade reklamerat tjänsten hos företaget, och krävt att dem avhjälper felet.Hoppas det svarade på din fråga!Med vänlig hälsning