Ansvar vid garderobstjänst när gästen menar att hen fått ut fel jacka?

Hej, Är en nattklubb ägere och har funderingar kring vår garderobtjänst. Läste vad ni tidigare skrivit ang ansvar ang garderoben. Vi har en garderobtänst som vi dock inte tar betalt för men är bemannad hela kvällen. Det uppkommer då o då som vi upplever det att man försöker med bedrägeri mot oss. Vårt problem mot gästen är ansvaret, när en gäst kommer och säger att "detta är inte den jackan jag lämnat in". Det går ju ej för vare sig oss eller gästen, att bevisa att hen lämnat in/fått rätt jacka. Garderobs biljetten / taggen är ju en värdehandling som gästen ansvarar för. Vad gäller och har ni något tips hur man kan hantera denna situation mot gäster som vi känner ljuger?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket ansvar ett företag har när de erbjuder en garderobstjänst, som är bemannad men som det inte tas betalt för, och gäster menar på att de inte fått ut rätt jacka. Tillämplig lag för din fråga är främst konsumentjänstlagen (KtjL). Jag kommer dela upp mitt svar i olika rubriker för att förhoppningsvis göra det lite tydligare. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar tillsammans med råd om hur ni möjligtvis kan hantera en sådan situation du beskriver.


Obevakad eller bevakad garderob?

När en nattklubb eller annan form av näringsidkare förvarar kläder åt gästerna i en utsatt garderob, anses detta som att nattklubben utför en tjänst åt en konsument (1 § KtjL tredje punkten). Vissa omständigheter kan dock påverka om det verkligen räknas som en tjänst som nattklubben utför, bland annat om garderoben är bevakad eller obevakad samt om man betalar för tjänsten eller inte. I praxis har Högsta domstolen kommit fram till att det kan anses som en tjänst att förvara kläder i garderob på restaurang, även om det inte specifikt avtalats om det (NJA 1983 s. 701). I ditt fall skriver du att er garderob är bemannad samt att ni erbjuder det som en tjänst att hänga in kläder, varför jag måste förstå det som att det räknas som en tjänst enligt 1 § KtjL även om det inte sker mot betalning.


Vilket ansvar har företaget vid bevakad garderobstjänst? 

En näringsidkare kan inte avtala om sämre villkor för en konsument än vad lagen säger (3 § KtjL). Således kan ni som nattklubb inte avskriva er från ansvar för tjänsten ni erbjuder, det vill säga förvara ytterkläder i garderob. Detta har även allmänna reklamationsnämnden konstaterat (ARN 2003-2150). I ett fall där gästen kommer tillbaka och ska hämta ut sin jacka och jackan inte finns kvar, kan detta utgöra fel i tjänsten (9 § KtjL). Tjänsten anses som felaktig, om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva enligt 4 § samt vad som i övrigt får anses avtalat. I sådant fall är näringsidkaren skyldig att ersätta gästen för jackan som har försvunnit (31 § KtjL).

Dock tolkar jag det inte som att det är detta som är ert problem, utan ert problem verkar vara att vissa gäster menar på att de får fel jacka vid uthämtning i garderoben.


Om någon säger att de har fått fel jacka? 

Tjänsten som ni som företag erbjuder i och med att ni till handahåller en garderob, ska enligt 4 § KtjL utföras fackmässigt. Vad som menas med fackmannamässigt i just en sådan här situation är inte helt fastställt i lag, men det torde ingå att inte lämna ut en jacka till någon obehörig eller till någon som man inte är säker på äger jackan. Detta försäkras ofta genom att, precis som du nämner, använda så kallade garderobsbiljetter. Dessa ansvarar gästen för att ha koll på, för att försäkra sig om att få rätt jacka, medan ni försäkrar er om att ge ut rätt jacka genom att exempelvis ha motsvarande biljett på den ifrågavarande jackan. Om en gäst har tappat bort sin biljett, måste personalen försäkra sig om att jackan verkligen tillhör den personen. Vanligt är då att låta personen vänta tills alla andra har hämtat ut sina jackor. 

Däremot, om ni som utförare av tjänsten har lämnat ut en jacka till fel person, och nästa kommer och säger att hen fått fel jacka (och då faktiskt fått ut fel jacka), kan detta räknas som fel i tjänsten och ni som företag kan bli skyldiga att betala ersättning för jackorna som lämnats ut fel (31 § tredje stycket KtjL), om ni inte kan bevisa att felet berodde på ett hinder utanför er kontroll.


Sammanfattning och råd

Sammanfattningsvis anses det som en tjänst enligt 1 § KtjL när ni tillhandahåller en möjlighet för era gäster att hänga in sina jackor i en bevakad garderob på er nattklubb. Med denna tjänst tillkommer ett visst ansvar för er som näringsidkare, som ni inte kan avskriva er från (3 § KtjL). I det fall en gäst kommer och ska hämta ut sin jacka och den inte finns kvar, kan detta utgöra fel i tjänsten (9 § KtjL) och ni som företag kan bli skyldiga att betala gästen ersättning för jackan (31 § KtjL). 

I situationen som verkar vara problemet för er, att gäster kommer och säger att de fått ut fel jacka, är den rättsliga regleringen möjligtvis inte lika tydlig. Konsumenttjänstlagen stadgar att en tjänst, som den ni erbjuder, ska utföras fackmannamässigt (4 § KtjL). I detta torde ingå att inte lämna ut en jacka till någon obehörig eller någon som ni inte är säker på äger jackan. Oftast används så kallade garderobsbiljetter för att säkerställa att rätt person får rätt jacka, vilken gästen har ansvar för att hålla koll på. 


Eftersom att jag inte har samtliga omständigheter kring situationen, är det svårt att mig att svara exakt på din fråga. Men jag tänker mig såhär. Om gästen kommer utan en garderobsbiljett och vill hämta ut sin jacka, skulle min rekommendation vara att vänta med att lämna ut jackan tills ni verkligen är säkra på att gästen får rätt jacka. Genom att exempelvis låta gästen vänta tills alla andra har fått sina jackor. I det fall ni lämnar ut en jacka till fel person och den riktiga ägaren till jackan senare kommer och ska hämta ut sin jacka som inte finns kvar, blir ni ersättningsskyldiga så länge ni inte kan visa på att den borttappade jackan berodde på ett fel utanför er kontroll, exempelvis om gästen tappat bort nummerlappen och någon annan hittat den och hämtat ut jackan.


Med detta hoppas jag att du har fått ett tillfredsställande svar på din fråga. Om det skulle vara några frågor eller otydligheter kring mitt svar är du välkommen att höra av dig till mig på cornelia.nilsson@lawline.se så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig vidare. I annat fall kan du alltid kontakta oss genom våra betaltjänster eller byråverksamheten.


Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo