Fel i tjänst samt fråga om reklamationstid.

2018-02-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående en elinstallation för en ombyggnad från 2014. Först nu har vi lagt märke till att det fanns en ofullständigt installerad strömbrytare till två lamputtag.Deras elektriker har varit här och sökt felet och kom fram till att det saknades en kabel in till strömbrytaren.Elfirman har nu fakturerat detta arbete på nytt, men jag anser att jag redan har betalt uppdraget 2014, när nyinstallationen skedde.Kan jag bestrida fakturan? Har jag någon garanti på en elinstallation. De tycker förstås att jag kunde ha märkt detta tidigare. Men jag har alltid tagit för givet att det skulle fungera.Priset på fakturan är 1400 SEK
Christian Sörqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så är avtalet rörande elinstallationen att betrakta som ett tjänsteavtal. Jag utgår ifrån att du har köpt denna tjänsten i egenskap av konsument och inte i egenskap av företagare eller dylikt. Den lag som aktualiseras i förhållandet mellan dig och företaget som har utfört arbetet är därför Konsumenttjänstlagen(KjtL). För att du ska kunna bestrida fakturan så måste det först slås fast att det är fel i tjänsten. För att avgöra detta så utgår man ifrån avtalet. Exakt hur arbetet ska gå till regleras allt som oftast inte i avtalet utan då får man gå vidare och titta på ifall arbetet är fackmässigt utfört. KjtL 4 §. Att ha missat en kabel vid installation av en strömbrytare kan inte anses vara fackmässigt och därmed är det fel i tjänsten. KtjL 9 § punkten 1. Det finns en preskriptionstid på 10 år när det gäller denna typer av byggnadsarbeten, felet har således inte preskriberats än.När man sedan har konstaterat att det är fel i tjänsten och att preskriptionstiden inte har löpt ut så blir nästa steg att avgöra ifall du som konsument har reklamerat i rätt tid. Reklamation ska ske inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Nu framgick det inte av din fråga hur lång tid som passerade från det att du faktiskt upptäckte felet till att du reklamerade detta hos elfirman. Om denna tid var mindre än två månader så anses reklamationen per automatik varit gjord i rätt tid. Eftersom det har gått flera år sedan installationen gjordes så kan det dock vara möjligt att du borde ha märkt felet tidigare. Felet är i det här fallet inte dolt utan du kunde genom en ytlig besiktning prövat ifall lamputtaget fungerade i anslutning till att arbetet slutfördes. Detta kan i värsta fall vara till din nackdel på så sätt att du har försuttit din reklamationstid. KtjL 17 §. Jag kan dock inte ge något klart svar på ifall så har skett. Om det är så att du inte har försuttit din reklamationstid så har du rätt till avhjälpande. I det läget så har du därför rätt att bestrida fakturan och hävda att du hade rätt att få felet avhjälpt utan kostnad. KtjL 20 §. Detta är de minimikrav som KtjL ställer upp för denna typ av avtal. Om det finns tidsfrister i avtalet mellan er som är mer förmånliga så gäller dessa istället för KtjL:s regler. Däremot så går det inte att avtala om sämre villkor för dig som konsument än vad KtjL ställer upp, i så fall gäller villkoren i lagen istället. Du kan alltid vända dig till företaget och hävda att det är fel i tjänsten och att du har reklamerat i rätt tid, då är det möjligt att dom medger att utföra arbetet utan kostnad. Tyvärr har du ingen möjlighet att vända dig till ARN eftersom ditt krav på företaget ligger under värdegränsen på 2 000 kr. Vänligen,

Går det att häva köp av tjänst om man är missnöjd med arbetet?

2018-02-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hejsan,Jag har ett städbolag som gjort en flyttstädning som jag är mycket missnöjd med. Jag har inte betalt för tjänsten. De har en praxis att städa inom tre dagar från dess att jag ringt och klagat. De vill att jag ska visa dem vad de inte städat och sedan godkänna deras arbete men jag har inte råd att ta ledigt en dag för att kunna vara i min gamla lägenhet. Så jag kommer åka dit och städa imorgon själv för att det är så uselt gjort. Vill inte betala ett skit till dem. Har en ny hyresgäst som ska flytta in om några dagar som har gett mig pengar. Skriver man flyttstädning och de varken har städat kaklet i badrummet, luftfiltret till köksfläkten, ovanför höga skåp och bakom spisen så tycker jag att jag har rätt att häva köpet. Men frågan är om det går?Mvh
Jennifer Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämpligt lagrumJag uppfattar det som att du i egenskap av privatperson har köpt en tjänst av en städfirma. Det innebär att reglerna i Konsumenttjänstlagen (KtjL) blir tillämpliga. Näringsidkaren får inte ha med villkor i ert avtal som är sämre än de rättigheter du har enligt lagen (3 § KtjL ). Är tjänsten felaktigt utförd? En näringsidkare (städfirman i ditt fall) ska utföra en tjänst fackmässigt, (se 4 § KtjL). Vid bedömningen om tjänsten är utförd fackmässigt måste hänsyn tas till ert avtal. I vissa fall har städfirmor en lista på vilka områden i lägenheten som tjänsten omfattar. I din fråga skriver du bara att du beställt "flyttstädning" och då utgår jag ifrån att firman även åtagit sig att städa kaklet i badrummet, luftfiltret till köksfläkten och de andra ställen du beskriver. Tjänsten ska anses felaktig om resultatet av städningen inte stämmer med vad du har rätt att kräva, dvs. att den ska vara fackmässigt utförd, (9 och 4 § KtjL). Du skriver att du är mycket missnöjd med städningen vilket talar för att tjänsten är felaktigt utförd. Har du rätt att hålla inne betalningen och häva köpet? Du är skyldig att först och främst reklamera felet till näringsidkaren. Det ska ske inom skälig tid och av din fråga verkar det som att du redan kontaktat dem och klagat vilket är rätt gjort, (17 § KtjL). Du har rätt att hålla inne hela betalningen om felet gör att hävning kan komma på fråga, (19 § KtjL). Jag vill upplysa dig om att näringsidkaren har rätt att avhjälpa felet utan att du kräver det, men då förutsätter det att du inte har något skäl att avvisa erbjudandet om avhjälp. Du ska inte heller behöva lida ekonomiskt på grund av avhjälpande, (20 § 2 och 4 stycket KtjL). Det verkar därför som att du har en godtagbar anledning att avvisa erbjudandet. Då kollar vi istället på möjligheten att häva köpet. Hävning kräver att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat. Det krävs också att näringsidkaren förstod eller borde förstå detta. I ditt fall finns det goda möjligheter att argumentera att så är fallet. Du kan hävda att huvudsyftet med att anlita en städfirma var att du själv inte hade tid eller ville städa själv. Genom att utföra tjänsten felaktigt har du ändå behövt åka dit och städa själv och det var inte syftet med köpet av tjänsten. Vidare borde en näringsidkare som driver en städfirma inse att flyttstädning är ägnat för att överlämna lägenheten i fräscht skick till den nya köparen. Vad händer om du häver köpet?Att häva ett köp innebär att du inte behöver betala för tjänsten, (23 § KtjL). Jag rekommenderar dig att ta kontakt med städfirman igen och berätta att du häver köpet på grund av fel i tjänsten. Du kan använda dig av de regler och argument som jag har redovisat ovan. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp och att det löser sig för dig! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra när en laserbehandling går fel?

2018-02-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej, jag gjorde en laserbehandling på mitt ansikte för att reducera mina ärr. Jag betalade mycket för denna behandling och min hy blev mycket värre. Läkaren Garanterade att de skulle bli bättre men det blev inte lite utan mycket sämre. Läkaren gav mig även fel skötselråd och säger nu att det är därför min hy reagera pga fel skötselråd. Jag kräver mina pengar tillbaka men kliniken vägrar och dom svarar inte på mina mejl. Har ingen möjlighet att gå dit då det är i en annan stad än där jag bor. Kan man stämma kliniken?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumenttjänstlagen är analogt tillämpligFörst och främst måste vi klargöra vilken lag som är tillämplig på din fråga. Gällande olika typer av tjänster som utförs på människor tillämpas ofta konsumenttjänstlagen (KtjL) trots att detta inte framgår av själva lagtexten (s.k. analog tillämpning). Enligt nyss nämnda lag måste laserbehandlingen utföras fackmannamässigt dvs. laserbehandlingen ska genomföras utifrån vad som rent objektivt anses vara "normal standard i branschen" (4 § KtjL). En tjänst som utförs i strid mot denna paragraf anses vara felaktigt utförd enligt (9 § KtjL). I din fråga anser jag att mycket talar för att tjänsten inte utförts på ett fackmannamässigt korrekt sätt och därmed att tjänsten också är felaktig enligt konsumenttjänstlagen. Då tjänsten tycks vara felaktigt utförd har du rätt att åberopa olika felpåföljder. Här kan du exempelvis ha rätt till prisavdrag enligt (21 § första stycket KtjL). Du kan också ha rätt att häva avtalet och således få alla dina pengar tillbaka i enlighet med (21 § andra stycket KtjL). För att detta ska vara möjligt måste resultatet av tjänsten vara så pass avvikande för dig att själva syftet med tjänsten varit helt värdelöst. Den fackmannamässiga omsorgen Frågan om du kan få tillbaka några pengar kommer enligt ovan till mångt och mycket handla om kliniken visat tillräcklig fackmannamässig omsorg vid din laserbehandling. Den fackmannamässiga omsorgen måste alltid finnas där, oavsett om själva laserbehandlingen blir lyckad eller inte. Lägger man samman omständigheterna i din fråga anser jag att mycket talar för att kliniken brustit i denna fackmannamässiga omsorgsplikt. Vad du kan göra nu Då du uppenbarligen kontaktat kliniken (utan framgång) skulle du nu kunna vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som då kan tänkas pröva ditt ärende. ARN ger sedan ett uttalande (tex att du ska få pengarna tillbaka) som kliniken kan välja att följa eller inte. Dessa uttalanden följs i regel men just skönhetsbranschen verkar dessvärre oftare än inte vägra betala ut några pengar trots att ARN ger konsumenten rätt till antingen prisavdrag eller hävning. Jag hoppas informationen ovan givit dig lite klarhet över rättsläget! Vill du ha ytterligare juridisk hjälp, exempelvis om du har tankar på att gå vidare och stämma kliniken, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se. mvh

Hantverkare vägrar avhjälpa fel, vad göra?

2018-02-02 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Vi har haft hantverkare hos oss som utfört ett arbete gällande uppsättning av glasskiva i köket. Vi upptäckte efter en tid att djur tagit sig in bakom glasskivan och granskade hantverkarna arbete. Vi upptäckte att den fog de lagt runt glasskivan som skall sluta tätt inte slöt tätt. Vi kontaktade firman som efter någon månad kom och tittade på glasskivan och sa själva att de gjort fel och att de skulle åtgärda problemet. Detta är två månader sedan. När vi nu kontaktar dem så har de en massa dåliga ursäkter till varför de inte kommer. Vi vill ju ha problemet löst då det över tid skulle kunna bli vattenskador i vårt kök. Vad kan vi göra? Något i konsumentköpslagen borde ju gälla här.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall handlar det om en tjänst mellan en näringsidkare (företag) och en konsument och reglerna i konsumenttjänstlagen (KTjL) är därför tillämpliga. Vid fel i tjänsten har du som konsument rätt att begära avhjälpande, om det kan ske utan oskälig kostnad eller oangelägenhet för näringsidkaren (16 § KTjL). Avhjälpandet ska ske inom skälig tid efter det att konsumenten gett näringsidkaren tillfälle till det (20 § tredje stycket KTjL). Tidsfristen börjar alltså löpa när konsumenten berett näringsidkaren möjlighet att avhjälpa felet. Avhjälps inte felet inom skälig tid eller inte alls har konsumenter rätt att göra avdrag på priset (21 § första stycket KTjL). Detta gäller oavsett om felet är väsentligt eller obetydligt. Prisavdraget ska motsvara kostnaderna för konsumenten att få felet avhjälpt, t ex resekostnader till näringsidkaren eller kostnader för anlitande av en annan hantverkare. Kostnaderna måste däremot vara skäliga, man kan således inte välja ett orimligt dyrt alternativ. En oskälig kostnad kan t ex uppkomma om näringsidkaren verkar från en annan ort och att avhjälpande därför skulle leda till höga resekostnader i förhållande till tjänstens pris.Har felet gjort att själva syftet med tjänsten i huvudsak förfelats och det är någonting som näringsidkaren insett eller borde ha insett, kan du som konsument istället häva avtalet (21 § KTjL). Dessutom är näringsidkaren normalt ersättningsskyldig för skada som orsakas till följd av ett fel (31 § tredje stycket KTjL).SammanfattningAv allt att döma har avhjälpande inte skett inom skälig tid. Du bör därför ha rätt till prisavdrag, eller också hävning av avtalet (se ovan). Ni skulle därför kunna anlita en annan hantverkare för att åtgärda felet. Prisavdraget skulle i så fall kunna motsvara kostnaderna för detta. Skulle felet dessförinnan ha lett till andra skador har du också rätt till ersättning för dessa. Om situationen inte löser sig, t ex därför att näringsidkaren vägrar ersätta era kostnader, föreslår jag att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Följer näringsidkaren inte nämndens beslut kan ni ansöka om stämning hos tingsrätten för att få ersättning för eventuella kostnader och skador.Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Har man rätt till skadestånd vid felaktigt utförd tjänst?

2018-02-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |För mindre än två är sedan genomförde vi en badrumsrenovering. En bit in i projektet upptäckte vi att hantverkaren inte följt ritningen vilket gjorde att de blev tvungna att borra i golvet för att flytta ett avlopp. Vi detta tillfälle var värmeslingorna redan installerade och vi befarade att de kunde ta skada.För 4 månader sedan gick golvvärmen sönder. Vi har haft oroligt svårt att få hjälp av hantverkaren, som inte svara på telefon och dröjt med svar på mail i flera veckor. De har varit på plats tre ggr och bytt olika reservdelar. Efter tredje besöket konstaterades att det är fel på själva slingorna. Nu har vi inte hört något ifrån dem alls.Till slut tröttnade vi och tog själva kontakt med tillvkeraren av slingorna. De var förra veckan här och gjorde åtgärdade felet, och då konstaterade de att hanverkaren skadat golvslingor då de gjorde fel och fick borra om. Hantverkarn måste upptäckt detta för de har försökt laga golvslingan på icke fackmannamässigt vis. Eftersom hantverkarn inte går att få tag i kunde inte tillverkaren veta exakt vilken slinga som använts och fick istället sätta i en kallslinga. Så nu har vi bara golvvärme på ca 85% av ytan.Vi har blivit vilseledda, troligen medvetet av hantverkarn, och har pga det varit utan golvvärme hela vintern, fogen har blivit missfärgat då golvfukt inte torkat samt vi har inte en 100% golvvärme längre vilket de tagit betlat för.Vad har jag för rättigheter till att kräva skadestånd för detta?
Jennifer Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson anlitade en näringsidkare för utförande av en tjänst i ditt hem. Det gör att reglerna i konsumenttjänstlagen (KtjL) blir aktuella. Vad krävs för att du ska ha rätt till skadestånd? Näringsidkaren har en skyldighet att ersätta skador som har uppkommit på grund av fel i tjänsten. Detta gäller så länge felet inte låg utanför näringsidkarens kontrollansvar. För att vara befriad från kontrollansvaret krävs det att näringsidkaren bevisar att felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets uppkomst och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är sällan en näringsidkare undkommer kontrollansvaret. Man brukar tala om att det ska ha inträffat force majeure händelser, dvs. naturkatastrofer och liknande för att undgå ansvar, (31 § 3 st KtjL). Här måste du kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan den felaktiga tjänsten och skadan. Som nämnt har du rätt till skadestånd vid felaktigt utförd tjänst. Det innebär att du också måste vara säker på att tjänsten är att anse som felaktig enligt lag. Det finns mycket som talar för att så är fallet. Du nämner att tjänsten inte var fackmannamässigt utförd vilket är en grund för att göra felpåföljderna gällande, (4 och 9 § KtjL). Av allt att döma i frågan blir min slutsats att du verkar ha goda möjligheter till att lyckas få skadestånd. Om du vill ha hjälp med hur du går vidare råder jag dig att boka en tid med våra jurister. Det kan du göra genom den här länken: http://lawline.se/boka. Hoppas att det var svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig igen om du undrar något mer! Med vänlig hälsning,

Hur lyder rättsfrågan i NJA 2011 s.600?

2018-02-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Hur lyder rättsfrågan i NJA 2011 s. 600? Behandlas samma rättsfråga i lagförarbeten och andra rättsfall?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall är det uttalandet från Högsta domstolen (HD) som kanske fick mest uppmärksamhet ur ett rättstillämpningen vägledande perspektiv att konsumenttjänstlagen kan fungera vägledande även vid behandling/tjänster utförda på människor. Vanligtvis gäller nämligen konsumenttjänstlagen bara arbete på lös sak och fast egendom, dvs. inte på människor. I nämnda NJA-fall så handlade det om betalningsfrågan angående en felaktigt utförd tandvård. Tvisten rörde till viss del när betalning skulle ske. HD uttalade då att, med konsumenttjänstlagen som vägledande tolkning, att betalningsskyldighet ska uppstå först när tjänsten i sin helhet anses vara utförd.Frågan om att ge konsumenttjänstlagen en vidare tillämplighet diskuteras i förarbetet prop. 1984:85 s. 142 (även Ds 2008:55 kan ge viss vägledning i frågan).Rättsfallet tar även upp frågan om huruvida Karolinska Institutets allmänna villkor skulle anses gälla i avtalet mellan Karolinska och privatpersonen på vilket tandvården utfördes. En näringsidkare måste vara särskilt tydlig om den vill föra in standardavtal eller allmänna villkor i avtal med en privatperson/konsument. På detta område finns flera rättsfall såsom t.ex. RH 2012:8 (skiljeklausul i allmänna villkor) och NJA 1978 s.432 (tillämplighet av allmänna resevillkor).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur räknar jag ut rätt skadestånd efter ett misslyckat hantverksjobb?

2018-02-05 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag anlitade en byggfirma som renoverade vår gästtoalett. Nu ligger vi i tvist om det arbete de utförde. Domstolen vill att jag ska specificera skadeståndet som jag begär. Var kan jag hitta exempel på hur man räknar ut detta?
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar att jag ska komplettera eller förtydliga svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.Baserat på bakgrundsinformationen utgår jag från att konsumenttjänstlagen är tillämplig på ditt och näringsidkarens avtalsförhållande. Lagrumshänvisningarna nedan avser därför denna lag.Relevanta rättsreglerEnligt 21 § föreligger rätt till prisavdrag om näringsidkaren utfört den aktuella tjänsten på ett felaktigt sätt. Prisavdraget ska i normalfallet motsvarande kostnaden för att åtgärda felet (22 §).Utöver rätten till prisavdrag kan näringsidkaren bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten (vilket framgår av 31 §). Ett skadestånd kan exempelvis avse kostnaden för förlorad arbetsinkomst, som uppstått till följd av att konsumenten tvingats ta ledigt från jobbet p.g.a. den felaktiga tjänsten.Mot den bakgrunden är det bra att, även om det kanske ter sig en aning akademiskt, att skilja på ersättning för den felaktiga tjänsten i sig och kringkostnader som orsakats av den felaktiga tjänsten (som berättigar till skadestånd).SlutsatsUnder förutsättning att du lyckas vinna i domstolen har du rätt till prisavdrag motsvarande vad det kostar att återställa badrummet till fackmannamässigt skick. Beloppet kan lämpligen tas fram genom att begära en offert från en annan entreprenör. Denna typ av underlag accepteras vanligtvis av rätten, givet att det inte det inte framstår som oskäligt dyrt.Därutöver är näringsidkaren skyldig att betala dig skadestånd för övriga kostnader som du, möjligtvis, drabbats av till följd av felet. Dessa kostnader får du räkna ut genom att, helt enkelt, sammanställa kvitton eller annan dokumentation som visar de utlägg du haft.Med vänlig hälsning,

Fel på byte av skärm - konsumenttjänstlagen

2018-02-01 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Bytte skärm på min Galaxy S6 Edge för ca 4-5 månad sen. Efter bytet Lös 1 display knapp inte, som den ska (1 av knapparna vid hemknappen) och hörlurar ingången under denna knapp funkade ej heller. Så fick vända halvvägs hem för att be dem laga det. Vilket dem gjorde. (tog ca 40 min) nu är det så att from igår så märkte jag att Båda displayknapparna har slutat att lysa när de ska. De funkar som dem ska, men lyser ej korrekt (övht) Går det att kräva pengarna tillbaka eller något sånt? kostade 2 000 att byta skärm. Fick problem från början som tidigare nämnt, mailade med kundtjänst tidigare och dem ger mig 200 kr rabatt på nästa byte pga problemet som dök upp direkt efter bytet. Men iom att det är problem nu igen vill jag verkligen inte byta skärm hos dem/reparera. Och känns som fuskbyte.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har vänt dig till ett externt företag för att reparera din skärm (alltså inte gått tillbaka till säljaren för att göra reparationen) och att konsumenttjänstlagen därför är tillämplig (se 1 § konsumenttjänstlagen). Har du vänt dig till säljaren blir istället konsumentköplagen tillämplig och dess regler om avhjälpande av fel. Fel på tjänsten: Tjänsten anses vara felaktig enligt 9 § konsumenttjänstlagen om resultatet avviker: Vad konsumenten med hänsyn till 4 § har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, Sådana föreskrifter eller myndighetsbeslut som väsentligen syftar till att säkerställa att föremålet för tjänsten är tillförlitligt från säkehetssynpunkt eller Vad som därutöver får anses avtalat. I och med att skärmen nu inte fungerar som den ska så gör jag bedömningen av att det är ett fel från vad ni har avtalat (då avtalet var att med reparationen få en fungerande skärm!). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutades, även om felet upptäcktes senare (se 12 § konsumenttjänstlagen). Skulle resultatet av tjänsten försämras efter att uppdraget har avslutats, så anses tjänsten vara felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren har åsidosatt vad som har krävts av näringsidkaren enligt avtalet eller enligt konsumenttjänstlagen (se 13 § konsumenttjänstlagen). I ditt fall så fungerade skärmen (då de hade lagat den igen) när uppdraget avslutades och har nu försämrats. Det var alltså om jag förstår din fråga rätt ett fel som inte fanns först, utan som har visat sig med tiden (alltså 13 § konsumenttjänstlagen). Då krävs det att näringsidkaren har gjort sig skyldig till avtalsbrott i en vidsträckt betydelse. Det behöver inte vara en avvikelse från en uttrycklig bestämmelse i avtalet, utan det kan vara från vad parterna rimligen måste ha avsett. I ditt fall antar jag att ni hade ett muntligt avtal om att reparera skärmen på din mobil. Förväntningen är då att skärmen ska fungera och att det är det ni båda har avsett med avtalet. Eftersom du misstänker ett fuskbyte kan det vara så att näringsidkaren har åsidosatt sin plikt enligt konsumenttjänstlagen, vilket är att utföra tjänsten fackmannamässigt (se 4 § konsumenttjänstlagen). Felet bör isåfall vara att anse som ett fel enligt konsumenttjänstlagens mening. Reklamation: Om du vill göra gällande att tjänsten är felaktig måste du meddela näringsidkaren om detta inom skälig tid (se 17 § konsumenttjänstlagen). Du måste då påpeka att på vilket sätt du anser tjänsten vara felaktig, men det finns inga krav på att i reklamationen kräva någon viss påföljd. Vad som är inom skälig tid är ganska generöst enligt konsumenttjänstlagen. Reklamerar du inom två månader från att du upptäckt felet, anses alltid detta ha gjorts i rätt tid. Reklamationen får dock inte ske senare än tre år då uppdraget avslutades. Påföljder: Om tjänsten är felaktig och inte beror på något förhållande på konsumentens sida, får konsumenten hålla inne på betalning (se 19 § konsumenttjänstlagen), kräva att felet avhjälps (se 20 § konsumenttjänstlagen), kräva avdrag på priset eller häva avtalet (se 21 § konsumenttjänstlagen). Näringsidkaren har en rätt att avhjälpa felet om de erbjuder sig att göra det och att du som konsument inte har något särskilt skäl att inte gå med på detta. Avhjälpandet ska även ske utan kostnad för dig (se 20 § konsumenttjänstlagen). Skulle felet inte avhjälpas har du en rätt att göra ett avdrag på priset (se 21 § konsumenttjänstlagen). Ett prisavdrag ska motsvara kostnaden för dig att få felet avhjälpt (se 22 § konsumenttjänstlagen). Utgångspunkten är att prisavdraget ska motsvara kostnaden för det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.Eftersom tjänsten är avslutad och utförd, krävs att felet av en "kvalificerad väsentlighet" för att du ska ha rätten att häva avtalet. Resultatet ska då i stort sätt vara värdelöst för dig. Denna bedömning sker från konsumentens synpunkt, men i och med att knapparna fortfarande fungerar och att det "bara" är ljuset från dessa som inte fungerar är min bedömning att du inte kommer kunna häva köpet. Vad ska du göra? Jag skulle rekommendera dig att reklamera felet så fort som möjligt. Alternativen som sen blir aktuella är antingen ett avhjälpande (utan kostnad för dig!) eller ett prisavdrag. Att häva köpet och få pengarna tillbaka bedömer jag som svårt. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,