Hur länge kan man vänta med reklamation och att kräva ut påföljder för felaktigt utförd tatuering?

Hej, Jag och min kompis gjorde en tatuering på fingrarna. Den försvann för min kompis på två dagar och för mig på en vecka. Vi skrev till tatueringsstudion direkt och frågade vad det var frågan om men fick inget svar. Vi gjorde tatueringen den 28 maj och skrev i början på juni men fortfarande inte fått svar. Kan vi dra detta vidare nu eller är det för sent?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du är missnöjd med att din och din väns tatuering försvann efter att ni tatuerat er och att ni undrar vad ni kan göra i den uppkomna situationen eftersom det har gått några månader sedan ni tatuerade er och tatueringarna försvann. 

Vilken lag är tillämplig?

I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du och din vän är privatpersoner och har betalat för att bli tatuerade på en tatueringsstudio i egenskap av privatpersoner. Du och din vän kan då anses utgöra konsumenter och tatueringsstudion såsom en näringsidkare. Ni har betalat för att bli tatuerade, vilket är en tjänst som utförs på en människa. Tjänster som utförs på människor regleras inte i lag, men i rättsfallet NJA 2011 s.600 p.6 bedömde Högsta domstolen att man kan dra viss ledning från konsumenttjänstlagen gällande hur man ska bedöma när en konflikt uppstår vid tjänster utförda på människor. Jag kommer därmed besvara din fråga genom att hänvisa till konsumenttjänstlagen (KtjL). 

Är tjänsten utförd felaktigt, när ska man reklamera och kan ni kräva någon påföljd?

Tatueraren som utfört tjänsten har haft en skyldighet att utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Fackmässigt innebär att tatueraren ska utföra tjänsten på sådant sätt som förväntas inom tatueringsbranschen. Att man inte är nöjd med en utförd prestation innebär inte alltid att en tatuerare inte agerat fackmässigt. Om tatueraren däremot inte utför tjänsten på det sätt som kan förväntas från en kunnig och seriös tatuerare så är tjänsten inte utförd fackmässigt. 

Tjänsten som har utförts, tatueringen, kan anses felaktig om resultatet avviker från vad du och din vän har avtalat med tatueraren eller om kravet på fackmässighet inte är uppfyllt (9 § KtjL). Vid en bedömning om en tatuering anses felaktig tar man vanligtvis hänsyn till hur tatueringen såg ut när den var klar (12 § KtjL). Om resultatet försämrats i efterhand ska dock tatueringen anses som felaktig om tatueraren åsidosatt vad som ålegat honom enligt avtalet eller konsumenttjänstlagen (13 § KtjL). Om tatueraren inte har utfört tatueringen fackmässigt och detta resulterat i att era tatueringar i efterhand försvunnit bör tjänsten bedömas såsom felaktig. Man kan även hävda att tatueraren åsidosatt vad som ålegat honom av avtalet då det bör ha varit underförstått att du och din vän avsåg att införskaffa permanenta tatueringar. Det är du och din vän som måste bevisa att det är tatueraren som har gjort fel och inte varit fackmässig eller har åsidosatt avtalet. 

För att du och din vän ska ha rätt att hävda att tjänsten är felaktig måste ni ha reklamerat tjänsten till tatueringsstudion (17 § KtjL). Att reklamera innebär att du och din vän kontaktar tatueringsstudion och informerar studion om att tjänsten är felaktig i skälig tid. Av din fråga framgår att ni kontaktade tatueringsstudion och frågade vad det var frågan om i början av juni och tjänsten utfördes i slutet av maj. Detta uppfyller kravet på skälig tid eftersom ni kontaktade tatueringsstudion inom två månader från att ni upptäckt felet. Av din fråga framgår inte exakt vad ni skrev till tatueringsstudion och därmed blir det dock svårt att avgöra om ert meddelande kan utgöra en reklamation. Om ni tydligt skrev att ni ansåg att tjänsten var fel eller exempelvis att ni var missnöjda eller ville få era pengar tillbaka bör det anses utgöra en reklamation.

Efter att en reklamation gjorts och ett fel har bevisats har man som konsument rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning (20-22 § KtjL). Om man har reklamerat i tid och väntat på ett svar från näringsidkaren under några månader bör rätten till påföljd kvarstå.  Om man inte har reklamerat tjänsten kan man inte få rätt till påföljd.

Vad gäller sammanfattningsvis och vad kan ni göra nu?

Det bör inte vara för sent att “dra detta vidare”. Enligt min bedömning har tatueraren utfört tjänsten felaktigt och sannolikt uppfyller det inte kravet på fackmässighet eftersom en tatuering som gjorts fackmässigt inte borde försvinna efter några dagar. Det är upp till dig och din vän att bevisa att tjänsten är utförd felaktigt. Beroende på hur ert meddelande till tatueringsstudion har formulerats kan det utgöra en reklamation som har gjorts i tid. Om det utgör en reklamation har ni rätt att kräva påföljder av tatueringsstudion såsom avhjälpande, prisavdrag eller hävning, trots att ni har väntat i några månader sedan ni kontaktade tatueringsstudion. Felaktigt utförda tatueringar ligger dock lagmässigt i en gråzon och är inte reglerade i lag. I mitt svar har jag därmed utgått ifrån konsumenttjänstlagen som kan användas som en vägledande lag i detta fall. Detta innebär att jag inte kan garantera att du och din vän har rätt att kräva dess påföljder.

I denna typ av situation kan ni välja att kontakta tatueringsstudion igen och hävda er rätt till avhjälpande eller prisnedsättning av situationen. Om tatueringsstudion inte svarar er eller vägrar att åtgärda felet rekommenderar jag er att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar denna typ av tvister. ARN kan hjälpa dig och din vän att fastställa om reklamationen skett korrekt och kräva påföljd av tatueringsstudion. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”