Hur ska garderobspersonal agera vid borttappat garderobsbricka?

Hej, jag jobbar i en bevakad garderob med lappsystem i en festlokal. Jag undrar vilka lagar som gäller då en gäst tappat bort sin lapp. Om en gäst kommer och säger att en jacka tillhör hen och exempelvis pekar in i garderoben på en jacka vad har då jag för skyldighet att ge den jackan till personen. Jag tänker att gästen har rätt till sin jacka men vad jag för möjligheter att ifrågasätta att den eventuella jackan tillhör den personen. Kan jag vägra ge bort den eller kan jag fråga om det finns något i fickorna som personen kan berätta för mig och jag kan dubbelkolla om det stämmer?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilka skyldigheter du har om en gäst har tappat bort lappen till garderoben. Regler kring situationen finns i konsumenttjänstlagen (KtjL). 

Förvaringen ska bedrivas på ett fackmässigt sätt

När jackor förvaras i garderoben på en nattklubb, så ska förvaringen utföras fackmässigt, 4 § KtjL. Nästa fråga blir då vad det innebär att utgöra förvaringen “fackmässigt”

Om man lämnar ut en jacka till en person utan lapp, så kan man inte vara säker på att personen är ägare till jackan i fråga. Det skulle kunna resultera i att vem som helst kan hämta ut jackor, och detta kan inte anses vara ett fackmässigt utförande av förvaringen. Alltså: om du lämnar ut en jacka till en person utan lapp, och alltså inte är säker på att jackan tillhör denne, så utför du inte tjänsten fackmässigt - vilket är i strid med 4 § KtjL.

Du måste vara säker på att jackan tillhör personen

Du alltså vara säker på att jackan tillhör personen för att utföra tjänsten fackmässigt. Ett sätt att vara säker på detta är genom lappar, som jag beskrev ovan. Det kan dock finnas andra sätt som du kan försäkra dig om vem som är ägare till jackan. Det kan till exempel göras genom att du frågar vad personen har i fickorna, eller låter personen vänta tills alla övriga gäster har gått hem. På detta sättet kan du alltså vara säker på att jackan tillhör personen som efterfrågar den, och du utför ditt arbete fackmässigt, i enlighet med 4 § KtjL. Om du inte är säker på att jackan tillhör en person, så kan du alltså vägra personen att hämta ut jackan. 

Konsekvensen av att inte agera fackmässigt

Om du ger ut en jacka utan att vara säker på att den tillhör personen, så har du inte agerat fackmässigt, 4 § KtjL. Enligt lagen så föreligger fel om tjänsten inte är utförd fackmässigt, 9 § KtjL. Om du då lämnat ut fel jacka till fel person så kan den drabbade personen (konsumenten) kräva ersättning för jackans värde, 31 § tredje stycket KtjL. Företaget måste då betala ersättning för jackan, om de inte kan visa att den borttappade jackan berodde på ett fel utanför deras kontroll. Det skulle till exempel kunna vara att gästen varit vårdslös och slarvat bort nummerlappen, och någon annan hittat denna och hämtat ut jackan. 

Sammanfattning och mina råd

Sammanfattningsvis så ska du alltså utföra förvaringen fackmässigt, vilket du gör genom att försäkra dig om att jackan tillhör gästen i fråga. Detta gör du enklast genom att kontrollera nummerlappen, men om denna är borttappad finns det inget olagligt i att fråga vad som finns i fickorna. Om du fortfarande är osäker, så kan det vara allra säkrast att be gästen vänta tills alla har gått hem. Detta för att med säkerhet utföra förvaringen fackmässigt och undgå att gäster kräver er på ersättning. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo