Om man är missnöjd med sin tatuering kan man få tillbaka sina pengar?

Jag fick en bokstav tatuerad på mitt finger och ville ha den i grått. Nu har tatueringen läkt och så fort skorpan ramlat av är tatueringen suddig och fläckig inga raka eller fina linjer.. Svart på vissa ställen och grå på andra. Jag får ont i magen när jag ser den, detta är verkligen inte vad jag beställde och betalade för. Nu säger tatueraren att det är mitt fel och att jag inte följt eftervården. Vilket jag har till punkt och prickar. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar? Jag vill bara ta bort den med laser, så missnöjd är jag.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar vilka möjligheter du har att få tillbaka dina pengar eftersom du är missnöjd med din tatuering och anser att den inte ser ut som den tatuering som du och tatueraren avtalat om. Av din fråga framgår inte om du har gjort tatueringen i en tatueringsstudio eller ej. Jag kommer i mitt svar utgå ifrån att tatueringen är gjord i en tatueringsstudio och att du därmed i denna situation är att anse som konsument och tatueraren som näringsidkare. Tatueraren har tatuerat dig, detta innebär att du har betalat för att få en tjänst utförd. I vanliga fall skulle konsumenttjänstlagen (KtjL) vara tillämplig vid utförda tjänster. Eftersom tatuering är en tjänst som görs på en människa så ska konsumenttjänstlagen inte tillämpas. Lagen är nämligen endast tillämplig på tjänster som utförs på lösa saker och fast egendom. 

Vilken lag ska tillämpas?

Tatueringar ligger i en gråzon lagmässigt. Det finns ingen specifik lag som reglerar tjänster utförda på människor och därmed ingen lag som kan tillämpas på tatueringar. Trots att konsumenttjänstlagen inte är tillämplig på tjänster utförda på människor kan man dock dra viss ledning ifrån konsumenttjänstlagen vid tjänster utförda på människor vilket bekräftades i rättsfallet NJA 2011 s. 600 p. 6. Jag kommer därmed hänvisa och utgå ifrån konsumenttjänstlagen för att besvara din fråga. 

När har man rätt att kräva pengarna tillbaka?

Näringsidkaren, i ditt fall tatueraren, ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § KtjL). Vid en bedömning om en tjänst utförts fackmässigt utgår bedömningen ifrån anvisningar och beskrivningar för branschen. För att tatueringen ska anses fackmässig måste tatueraren ha utfört arbetet på ett sådant sätt att det stämmer överens med förväntningarna på kompetens och kvalité som gäller inom tatueringsbranschen. Man kan även utgå ifrån vad du och tatueraren avtalat emellan er. En tjänst anses fel om resultatet avviker från kravet på fackmässighet som nämndes i tidigare mening. Tjänsten kan även anses felaktig om resultatet avviker från vad som har avtalats. I ditt fall har du betalat för en tatuering som föreställer en grå bokstav, jag utgår ifrån att du har berättat för tatueraren hur denna ska se ut och tatueraren har sagt att hen kan skapa tatueringen såsom du ville att den skulle se ut. Därmed har ni avtalat om hur resultatet av tjänsten ska se ut. Du anser att tatueringen inte stämmer överens med det avtalade resultatet. Din tatuering bör därför kunna anses utgöra fel i tjänst (9 § KtjL). I bedömningen om fel utgår man ifrån tidpunkten då tjänsten avslutades, i ditt fall när tatueringen var klar (12 § KtjL). Om resultatet försämras efter avslutandet så ska tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren åsidosatt vad som ålegat honom enligt avtalet eller lagen (13 § KtjL). Du anser att tatueringen försämrats efter avslutandet av tjänsten, i ditt fall när tatueringen läkt klart. Om försämringen skett p.g.a. att tatueraren inte utfört tjänsten fackmässigt kommer tjänsten att anses vara fel. Av din fråga framgår att tatueraren hävdar att han utfört tjänsten korrekt och att du inte följt eftervården. Detta kan få en inverkan på om tjänsten anses felaktig eller inte. Det är du som måste bevisa att felet beror på hur tatueraren utfört tjänsten och inte på din eftervård. Vid ett konstaterat fel som inte beror på dig utan på tatueraren så har du rätt att kräva prisavdrag på tjänsten (21 § KtjL). Storleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar konsumenten att få felet avhjälpt (22 § KtjL). Detta innebär att du möjligtvis kan kräva ett prisavdrag som motsvarar laserbehandlingen. Innan du kan kräva rätt till prisavdrag så måste dock tatueraren fått en möjlighet att avhjälpa felet (20 § KtjL). Om tatueraren har möjlighet att avhjälpa felet så får denne göra detta. Sannolikt kan tatueraren inte det eftersom avhjälpning av felet blir att ta bort tatueringen eller möjligtvis att tatuera om den eller korrigera tatueringen för att se ut såsom den skulle ha gjort. Om tatueraren avhjälper felet så har du inte längre rätt till ett prisavdrag. För att ha rätt till ersättningen måste du även ha reklamerat tjänsten (17 § KtjL). Av din fråga framgår att du kontaktat tatueraren och tydliggjort att du inte är nöjd med din tatuering, om du även informerat denne om att du vill ha pengarna tillbaka bör det ses som en giltig reklamation.

Vad gäller i ditt fall och vad bör du göra nu?

Enligt mig har du rätt att få pengarna tillbaka genom ett prisavdrag enligt min bedömning ovan. Du har betalat för en tjänst och denna tjänst har felaktigt utförts och resulterat i en tatuering som inte mött det som avtalats. Felaktigt utförda tatueringar ligger dock lagmässigt i en gråzon och är inte reglerade. I mitt svar har jag därmed utgått ifrån konsumenttjänstlagen som kan användas som en vägledande lag i detta fall. Detta innebär att jag inte kan garantera att du har rätt att få pengarna tillbaka. Du måste även kunna bevisa att tatueringen inte var fackmässigt utförd och att du inte har slarvat med eftervården och därmed försämrat tatueringen. Jag skulle i första hand rekommendera dig att kontakta tatueraren och hävda din rätt till prisavdrag. Om detta inte fungerar rekommenderar jag dig att kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva huruvida du har rätt till prisavdraget.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”