Måste en konsument betala vilket pris som helst?

Jag behövde översätta några dokument av en legitimerad översättare. Jag frågade om hen skulle kunna utföra översättningen. Hen sa att hen kunde göra det och att jag behövde ge min bekräftelse genom att ange adress och postnummer. Jag gav informationen till översättare men fick aldrig veta om priset av tjänsten. Jag frågade inte om priset för att hen behövde hjälp med översättningen och sa inte att hen hade börjat med översättningen. Idag fick jag en faktura av 3000 kr som låter orimligt dyrt för tjänsten. Jag var tvungen att hjälpa till med översättningen och fick aldrig veta att hen hade börjat med arbetet. Har översättare rätt att skicka en faktura med vilket pris som helst utan att informera kunden (mig) i förväg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.


Vilken lag är tillämplig?

Ett översättningsavtal är en immaterielltjänst, därför att tjänsten bör likställas med ett konsultuppdrag. Dessa typer av tjänster faller klart utanför konsumenttjänstlagens (KtjL) tillämpningsområde (1 § KtjL). Vidare har vi i svensk rätt ingen lag som reglerar avtal om immateriella tjänster. Frågan är därför om konsumenttjänstlagen ändå kan tillämpas i ditt fall. Observera att Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tillämpar konsumenttjänstlagen oftare än vad domstolarna gör (ARN 2003–1168), trots att det är oklart om lagen får användas så konsekvent som ARN tillämpar lagen (NJA 2011 s. 600 och NJA 2013 s. 1174). Av den anledning prövar jag först om KtjL kan tillämpas i ditt fall.


I motiven till lagen har lagstiftaren sagt att lagen ska kunna användas på närliggande områden. Detta betyder att om det är lämpligt att tillämpa reglerna i en given situation, så bör de kunna användas, särskilt om en regel i en lag uttrycker en allmän avtalsrättslig princip som också finns i andra närliggande lagar (SOU 1979:36 s. 120 ff., prop. 1984/85:110 s. 142 och NJA 2013 s. 1174).


Din situation handlar just om hur ett pris ska fastställas när inget har avtalats mellan parterna. Både köplagen och konsumentköplagen reglerar prisfrågan på ett liknande sätt såsom konsumenttjänstlagen gör (45 § köplagen, 7:1 konsumentköplagen, och 36 § KtjL). Av den anledning ligger det nära till hands att utgå från KtjL i ditt fall.


Hur fastställs priset om parterna inte har avtalats om i förväg?

När parterna inte har avtalat om ett pris, så ska konsumenten betala vad som är skäligt utifrån tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssättet för motsvarande tjänster, samt omständigheterna i övrigt (36 § KtjL).


Med tjänstens art menas om tjänsten är av speciellt kvalificerad art jämfört med om uppdraget är av rutinkaraktär. Är det så att översättaren behövde din hjälp, så kan det indikera att arbetet var svårt. Med gängse pris menas marknadspriset inom branschen, och om priset varierar, så är det priset inom orten som ska jämföras (prop. 1984/85:110 s. 301). Överstiger priset marknadspriset betydligt, så bör priset anses vara oskäligt. Därför kan det vara bra att både beräkna timpriset och antalet utförda timmar, och att undersöka vad andra översättare skulle ta betalt för liknande arbete i orten. Med omständigheterna i övrigt menas om exempelvis din översättare är specialist på den typ av översättning som du behövde, eventuell övertid eller om du som kund har hjälpt din översättare som lär sänka priset. Eftersom jag inte känner till detaljerna kring arbetet kan jag inte heller uttala mig om priset är skäligt.


Du har rätt till en specificerad räkning

Som ett sätt att kontrollera hur priset har beräknats har du som konsument rätt att begära en specificerad räkning för tjänsten (40 § KtjL). Har tjänsten utförts mot ett fast pris, så bör du ändå få veta hur beräkningen har gjorts, t.ex. hur många timmar har utförts och timpriset. Denna rätt är tvingande till din fördel och översättaren kan därför inte ignorera din begäran (3 § KtjL).

Även om regeln inte uttrycker när du ska begära en sådan räkning, så bör du inte vänta med att begära den då din rätt kan förloras. Du är dock inte skyldig att betala förrän du har fått en sådan räkning av översättaren (41 § 2 st. KtjL).


Avslutande ord och min rekommendation

Svaret på din fråga är följande. När ni inte har avtalat om ett specifikt eller ungefärligt pris, så kan översättaren skicka en faktura med vilket pris som helst utan att informera dig i förväg. Dock är det så att du som kund inte behöver betala ett oskäligt pris. För att underlätta beräkningen av priset har du rätt att begära en specificerad räkning av priset. Då kan du jämföra det priset och andra priser. Är det så att ditt pris är oskäligt, så kan du begära att priset sänks till ett skäligt pris. Min rekommendation är därför i första hand att be om en specificerad räkning, och därefter jämföra ditt pris med andras priser.


Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.


Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo