Vad gäller vid felaktigt utförd kakling av badrum?

Jag skriver till er för att framföra en fråga gällande ett felaktigt utfört hantverksarbete i vårt badrum. Vi hade en specifik vision för hur kaklingen skulle utföras, vilket vi kommunicerade genom att skicka en bild på önskat arrangemang till vår snickare. Denna bild förmedlades sedan till kakelsättaren. Tyvärr har kakelsättaren inte följt de instruktioner som bilden visade. Istället för att placera kakelplattorna i förband, vilket skapar ett dynamiskt och estetiskt tilltalande mönster, har plattorna satts upp rakt ovanför varandra. Detta har resulterat i en monoton och oinspirerande linjeföring som avviker från vår ursprungliga design. Vi ser fram emot att diskutera hur vi kan rätta till detta problem och vilka rättsliga åtgärder som kan vara lämpliga i denna situation. Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag.

Jag tolkar din fråga som om att du undrar vilka möjligheter du har att rätta till problemet samt vilka skyldigheter hantverkaren har. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av konsumenttjänstlagen (KTJL).


Är det fråga om en felaktigt utfört tjänst och vad innebär det?

Att ni har kommit överens om att kaklet ska placeras i förband och hantverkaren inte gör detta är att anse som en felaktigt utfört tjänst, då resultatet avviker från det ni avtalat. (9 § KTJL).


När en tjänst är felaktigt utförd så kan ett antal konsekvenser aktualiseras. Först och främst så måste konsumenten reklamera att tjänsten som felaktig. Reklamationen ska ske inom skälig tid. En reklamation som sker inom två månader från det att ni upptäckte eller borde ha upptäckt felet är alltid att anse som inkommen i rätt tid. (17 § KTJL). Om man inte reklamerar inom skälig tid från att man upptäckte eller borde ha upptäckt felet förlorar man rätten att åberopa felet. (18 § KTJL).


Vilka påföljder som kan göras gällande.

Efter reklamationen så kan ni kan kräva att hantverkaren avhjälper felet. Om avhjälpandet inte medför oskäligt stora kostnader eller olägenheter för hantverkaren i förhållande till felet betydelse för konsumenten. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid samt utan kostnad för dig (20 § KTJL.).


Om felet inte avhjälps av hantverkaren enligt ovan så får du istället göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det hade kostat dig att åtgärda felet själv. (21 § KTJL)


Utöver avhjälpande och prisavdrag så kan man även hålla inne en del av betalningen. Det beloppet man får hålla inne är tänkt att fungera som en säkerhet för att krav som uppstått på grund av en felaktigt utförd tjänst ska åtgärdas. (19 § KTJL).


Avslutande ord.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till. Om du har fler frågor eller funderingar kan du boka en tid med en av våra jurister (länk) eller skicka in en till fråga på våran hemsida.


Vänligen,

Erik StrandnerRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo