Påföljder vid fel i nyinköpt diskmaskin

2021-02-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt diskmaskinen från ett företag på nätet. Men det var fel på diskmaskinen på en gång han inte ens prova den. Dom vill laga den, men jag vill häva köpet för jag tycker att en diskmaskin som inte fungerar vid leverans är ganska väsentligt för mig då jag har tre barn och behöver en fungerande diskmaskin. Enligt dom har jag två val.1 beställa service på maskinen och laga den.2 ångerrätt då får jag stå för returen (750kr) ochUpp till 100% prisavdrag för att produkten är defekt. Dom har levererat en trasig diskmaskin ska jag behöva betala för det om jag ångrar köpet?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tråkigt att du fått en diskmaskin som inte fungerar!Eftersom du verkar ha köpt diskmaskinen i egenskap av konsument från ett företag så är det konsumentköplagen (KköpL) vi ska kika i. FelTill att börja med kan konstateras att diskmaskinen är felaktig eftersom den inte fungerar (16 § KköpL). För att få åberopa felet måste du meddela köparen om felet inom skälig tid, dvs reklamera felet (23 § KköpL). Det verkar du ha gjort. Som konsument har du därför rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet, samt kräva skadestånd (22 § KköpL). Dessa påföljder aktualiseras dock i en fallande skala. Säljaren har alltså rätt att i första hand avhjälpa felet på diskmaskinen (reparera den), oavsett om du begär en annan påföljd än avhjälpande (27 § KköpL). Säljaren måste dock göra detta på egen bekostnad, inom skälig tid och utan att det uppstår väsentlig olägenhet för köparen.Väsentlig olägenhetDet är svårt att bedöma vad som är en väsentlig olägenhet för köparen, och det är tyvärr inte en rent av personlig bedömning. Det är såklart olyckligt att inte ha en fungerande diskmaskin när man har tre barn och att det därför uppstår problem för dig. Eftersom du inte drabbas av andra problem än så skulle det dock troligtvis inte räcka för att utgöra en sådan väsentlig olägenhet som avses i paragrafens mening.Ångerrätt och kostnadEftersom säljaren har erbjudit sig att reparera diskmaskinen så har du inte någon egentlig rätt att få häva köpet om du inte godtar reparationen. Då aktualiseras säljarens egna regler om ångerrätt, eftersom det ju då blir en ångerrätt du vill göra gällande. Om det i säljarens villkor för ångerrätt står att köparen måste stå för returkostnaden så är det tyvärr det som gäller.RådJag skulle råda dig att acceptera köparens erbjudande om att reparera diskmaskinen. Det ska dock som sagt ske inom skälig tid, vilket brukar innebära ett par dagar, upp till en vecka. Om det inte kan ske har säljaren inte längre rätt att avhjälpa felet och du kan då begära att få häva köpet (28 § KköpL). Först då har du alltså möjlighet att skicka tillbaka diskmaskinen utan att behöva betala returkostnaden, eftersom en hävning innebär att förhållandet ska återställas som om avtalet aldrig slutits.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med diskmaskinen!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man kräva när ett företag tagit oskäligt lång tid på sig att reparera en mobiltelefon?

2021-02-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Lämnade in min Telefon hos Elgiganten för byte av glas då den gått sönder. Detta gjorde jag 5 oktober 2020. Sedan hände ingenting, jag hörde av mig flera gånger. utan att få något svar, de skylde på reparatören. (Vilken jag inte kunde kontakta) 29 Januari 2021 fick jag sms om att min telefon var klar att hämta ut. Är detta verkligen en skälig reparationstid? Vad kan jag göra för att iallafall få avdrag på kostnaden för reparationen?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom Elgiganten är en näringsidkare och du är konsument och tjänsten avser arbete på en lös sak, en mobiltelefon (1 § första stycket första punkten KtjL).Är näringsidkaren i dröjsmål?Då du har fått vänta väldigt länge på att få din mobil lagad, så är det aktuellt att utreda om näringsidkaren är i dröjsmål. Dröjsmål föreligger om uppdraget, utan att det beror på dig som konsument, inte har avslutats inom den tid som har avtalats. Om någon tid inte har avtalats föreligger dröjsmål om uppdraget inte har slutförts inom den tid som är rimlig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § första stycket KtjL). Utifrån din fråga tolkar jag det som att ni inte har avtalat om någon tid för när tjänsten ska vara avslutad. Det tog nästan fyra månader för dig att få tillbaka telefonen, vilket inte känns som en skälig reparationstid. Den uppfattning jag har fått efter att ha läst på lite, är att byte av glas på en mobiltelefon tar högst ett par timmar. Detta kan förstås variera beroende på hur mycket företaget har att göra samt andra faktorer som kan påverka reparationstiden. Närmre fyra månader kan dock inte anses vara skäligt och det bör anses föreligga dröjsmål på näringsidkarens sida.Vilken/vilka påföljder kan bli aktuella?När dröjsmål hos näringsidkaren föreligger så får konsumenten hålla inne betalning, välja mellan att kräva att näringsidkaren ska utföra tjänsten och att häva avtalet. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd (25 § KtjL). Eftersom tjänsten är avslutad krävs det att du meddelar näringsidkaren inom en skälig tid om att du vill åberopa dröjsmål (26 § första stycket KtjL). För att vara på den säkra sidan bör du göra detta så tidigt som möjligt. Prisavdrag som du önskar är en påföljd som inte ges för dröjsmål i konsumenttjänstlagen. Genom skadestånd kan du dock få ersättning av näringsidkaren för dröjsmålet, men det krävs då att du kan visa att du har lidit en ekonomisk skada. Har du gjort det så är näringsidkaren skyldig att ersätta denna skada så länge de inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § första stycket KtjL). Det innebär att näringsidkaren är fri från skadeståndsskyldigheten endast om de kan visa att dröjsmålet låg utanför deras kontrollansvar. I detta fall verkar det som att dröjsmålet beror på reparatören och då går näringsidkaren fri från skadeståndsskyldigheten om dröjsmålet även låg utanför reparatörens kontrollansvar (31 § andra stycket KtjL). Det är svårt för mig att göra en bedömning om huruvida dröjsmålet ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar, då jag hade behövt mer information om vad som har orsakat dröjsmålet.SammanfattningDet föreligger dröjsmål på näringsidkarens sida då de har tagit oskäligt lång tid på sig att reparera din telefon. Har du lidit någon ekonomisk skada till följd av dröjsmålet, så har du rätt till skadestånd så länge du har reklamerat inom skälig tid och att dröjsmålet inte ligger utanför näringsidkarens och reparatörens kontrollansvar.Hoppas du har fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man häva ett köp av en bostadsrätt pga fel?

2021-02-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Går det att häva ett köp av en bostadsrätt efter att man har flyttat in (3mån) och upptäckt betydande fel med elen? Säljaren kontaktad, hon skickar obehöriga elektriker för att åtgärda felen 2 gånger och ljuger om att de är certifierade samt om att hon har skrivit ett avtal med en el-firman. Felen återstår och skador pga de obehöriga uppstår. Vad säger lagen?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja att klargöra vilken lag som gäller för din fråga. En bostadsrätt ska anses vara lös egendom. Och när en privatperson då köper en bostadsrätt av en annan privatperson kommer köplagen (1990:931, KöpL) användas. Eftersom du har upptäckt fel i bostadsrätten kan du under vissa förutsättningar häva köpet. Eftersom jag inte vet exakt vad för slags fel det gäller, vad ni har avtalat om och heller inte om några undersökningar har gjorts innan köpet, så kommer jag nedan försöka svara allmänt på din fråga om vad som gäller och hoppas att detta hjälper!Är bostadsrätten felaktig?Om det är fel på bostadsrätten eller inte beror på vad som har avtalats. Det är alltså fel på bostadsrätten om något avviker från vad som står i köpeavtalet (17 § KöpL). Fel som inte går att upptäcka vid en undersökning innan köpet men som kan anses ha funnits sedan innan är s.k. dolda fel (21 § KöpL). Och dessa fel står säljaren för. Så beroende på om detta el-fel i bostadsrätten hade gått att upptäcka vid en undersökning eller inte blir avgörande för om du kan hävda felet för säljaren. Kan man häva ett köp av bostadsrätt pga fel?Enligt köplagen så får du inte åberopa (använda felet som anledning till t.ex. hävning) fel som du kan antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Du är dock som köpare inte skyldig att undersöka bostadsrätten innan köpet. Men om du har undersökt bostadsrätten innan köpet så får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en sådan undersökning. Om säljaren har uppmanat dig att undersöka men du inte har gjort detta kan du heller inte åberopa felet som kunde ha upptäckts vid en sådan undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Det krävs också att du reklamerar detta fel till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, annars förlorar du din rätt att häva köpet (32 § KöpL). Vad som är skälig tid kan i ditt fall bero på vad det är för slags fel, hur och när du upptäckte det. Enligt köplagen så har säljaren rätt att försöka åtgärda felet. I ditt fall har säljaren inte gjort detta på ett korrekt sätt eftersom felet kvarstår (36 § KöpL). Nästa steg blir du det du vill göra, att häva köpet. Det kan du göra om felet (avtalsbrottet) är av väsentlig (stor) betydelse för dig och att säljaren borde ha eller har insett detta (39 § KöpL). Du bör så snart som möjligt meddela säljaren att du vill häva köpet, för att vara säker på att detta görs inom skälig tid. Sammanfattning av mitt svar till digEfter ett långt svar så kan jag slutligen säga att du kan häva köpet beroende på vissa förutsättningar: felet är ett sådant dolt fel som du inte borde ha eller har känt till vid köpetdu har reklamerat inom skälig tidfelet är av stor betydelse för digoch du meddelar hävning inom skälig tid Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och att din situation löser sig, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar

Skäligt arvode för advokattjänst

2021-02-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej LawlineKan en advokat framsända en räkning som ser ut hur som helst?Kan en advokat neka att upplysa hur många timmar han har lagt ner på ett mål, har flere gånger ställt frågan men bara fått svävande svar?Kan en advokat strunta i att förklara posterne på en räkning ?Mvh och stort Tack för ett svar
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En advokat är skyldig att beakta de vägledande reglerna om god advokatsed. Det innebär bland annat att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt. Vid bedömningen av vad som är skäligt för ett uppdrag får man beakta vad som avtalats med klienten, uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom advokatens skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter. Det kan inte sägas något mer konkret än att komplicerade och långdragna mål med en erfaren och skicklig advokat kommer att generera högre skäliga arvoden än andra. En bedömning får ske från fall till fall. Mer konkret är däremot klientens rätt att få veta hur advokaten har räknat ut arvodet: advokaten är skyldig att på begäran lämna klienten skriftlig redogörelse för det utförda arbetet. Denna redogörelse ska vara så utförlig och tydlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas. Sammanfattningsvis är din advokat skyldig att ge dig en skriftlig redogörelse för det utförda arbetet. Om ni inte lyckas komma överens råder jag dig att kontakta advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för hjälp med ärendet: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Säljarens utfästelse och befintligt skick

2021-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorcykel i december av en privatperson, tyvärr verkar det som om att en strypning som skulle medfölja saknas, vi skrev under att varan såldes i "befintligt skick", dock så hade säljaren sagt att denskulle medfölja vid flertal tillfällen, både i annons och sms konversation. På plats så skulle han visa strypningen och öppnade bakluckan på motorcykeln, där visade han två stycken strypnings ringar till insuget men den elektroniska boxen saknades, då sa han att han skulle gå iväg och kolla så han inte lagtden någonstans, han kom sen tillbaka och sa att den är kvar under tanken och är bara att koppla in. Denna elektroniska strypning var en stor anledning till att jag köpte motorcykeln eftersom jag inte får köra den omden inte är strypt då jag har A2-körkort. Motorcykeln är en MT-07 Motocage från 2017 och strypningen är en Alphatechnik elektronisk strypning till MT-07.Vi har i efterhand försökt prata med säljaren, men han vägrar att betala ersättning för strypningen och han säger själv att han är färdig med att leta efter den, alltså att han inte tänker leta något mera och att detta nu är mitt problem.Ser Fram Emot Svar,Med Vänliga Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att strypning saknas utgör i detta fall ett felKöp mellan privatpersoner regleras av köplagen. Man kan göra förbehåll för köpeobjektets kvalitet genom att ange att den säljs i befintligt skick, men om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet anses den ändå vara felaktig, om uppgiften kan antas ha påverkat köparens val att ingå avtalet (19 §, första punkten). Säljaren av motorcykeln tycks tydligt ha angett att strypning skulle ingå, både skriftligt och genom er dialog på plats samt hur han gick och kollade efter vad jag förstår är en för strypningen nödvändig beståndsdel. Om du inte lagligen kan framföra fordonet utan strypning på grund av det körkort du har, har den uppgiften också påverkat köpet, precis som du säger. Avsaknaden av strypning innebär alltså ett fel i köpeobjektet, och ett avtalsbrott från säljarens sida. Påföljder vid sådant avtalsbrottDu som köpare kan rikta vissa krav mot säljaren i denna situation (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren hur du vill gå vidare, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se bl.a. 32, 35, och 39 § andra stycket). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren förse dig med komponenten som saknas, eller införskaffa en åt dig. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se nedan om hävning) har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Att du inte lagligen kan framföra motorcykeln på grund av felet kan utgöra ett så allvarligt fel att du har rätt till hävning. Det faktum att du särskilt frågade om strypningen och den elektroniska boxen kan vara tillräckligt för att säljaren även borde insett det. Kände säljaren till vilket körkort du har och att det innebär att du inte får köra motorcykeln utan strypning så är det tydligt tillräckligt. Möjligheten finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. När felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått men som nu uteblivit (67 § andra stycket). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera motorcykeln utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan. Du har även rätt att hålla inne med betalningen, men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet (42 §). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Vad finns det för möjligheter till ersättning med anledning av fel utförd installation av diskmaskin?

2021-02-10 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Min vän har köpt en diskmaskin som hon lät ett byggföretag installera. När hon kom hem är det fullt med vatten hemma i köket. Det visar sig att diskmaskinen läckt ut en stor mängd vatten p g a ett installationsfel. Vad har hon för möjligheter till ersättning för de omfattade vattenskadorna? Hon har inte köpt maskinen från byggföretaget som installerade den. Mvh/Lina
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån ditt inlägg tolkar jag situationen som att din vän i egenskap av privatperson anlitade en näringsidkare för att utföra installation av en diskmaskin i hennes privata hem. I enlighet med dessa omständigheter blir Konsumenttjänstlagen (förkortad KtjL) tillämplig lag. Här nedan har jag delat in svaret i olika delar för att på bästa sätt täcka de aktuella momenten kring din väns situation. Som utgångspunkt har en näringsidkare en skyldighet att se till att tjänsten utförs fackmässigt ( 4 § st 1 KtjL). Innebörden av fackmässighet kan skilja sig åt från bransch till bransch, men kravet innebär generellt att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att tjänsten ska utföras i enlighet med de krav på kvalitet och kompetens som gäller inom den aktuella branschen. Om tjänstens resultat avviker från detta krav är den felaktig (9 § första stycket första punkten KtjL).Vilka påföljder kan göras gällande om tjänsten utförts felaktigt?Felet måste reklameras till näringsidkaren inom skälig tid från att det upptäcktes (17 § första stycket KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamation innebär enkelt uttryckt att konsumenten underrättar näringsidkaren att tjänsten har utförts felaktigt. De påföljder som kan göras gällande vid fel är följande: att hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning, samt ett eventuellt krav på skadestånd (16 § första stycket KtjL).I första hand ska avhjälpande ske (20 § första stycket KtjL). Avhjälpande innebär att näringsidkaren åtgärdar felet och på så sätt fullgör sin del av avtalet. Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjL). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjL). Hävning kan bli aktuellt om om tjänsten huvudsakliga syfte inte uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § andra stycket KtjL). Rätt till hävning ger också en rätt att hålla inne betalning för tjänsten (23 § första stycket KtjL).Kan din vän kräva skadestånd på grund av att tjänsten utförts felaktigt?Om felet har orsakat skador har din vän även rätt att kräva ersättning för dessa, under förutsättning att felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § första stycket KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet. Kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för omfattningen. Har din vän fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts föreligger det dessutom en given rätt till ersättningar för skadorna (31 § tredje stycket KtjL).Sammanfattning och rekommendationerOm tjänsten kan anses vara felaktigt utförd, vilket förefaller troligt då diskamskinen har orsakat omfattande vattenskador, föreligger möjligheten till avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Detta förutsätter att felet reklameras inom skälig tid. Min rekommendation är att ni påtalar för byggfirman att tjänsten är felaktigt utförd, och att de snarast ska avhjälpa. Om byggföretaget inte vill avhjälpa felet kan din vän kräva prisavdrag eller hävning samt skadestånd för de omfattande vattenskadorna. En annan möjlighet är vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Hoppas detta svar gav vägledning i frågan, men uppstår fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att återkomma!Vid behov av ytterligare juridisk rådgivning kan ni dessutom boka tid med en jurist hos oss på Lawline här.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid hävning och omleverans av felaktig vara?

2021-02-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en dator för 1,5 år sedan som senare visade sig ha massa fel som t.e.x fläkten som har gått sönder 2 gånger. Igår lämnade jag in datorn för 3e gången för att mikrofonen har gått sönder och fläkten fungerade inte som den gjorde förr. Nu har jag 2 frågor. Hur gäller det med återbetalning, ska jag få hela beloppet tillbaka eller delvis då den har brukats i 1.5 år, datorn är dock i nyskick. Vad gäller byte till likvärdig vara skall denna vara möta mina kriterier eller bestämmer bolaget vad som är likvärdigt? Tack på förhand
Ida Zackariasson |Hej och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar både hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Jag kommer börja med att utreda vilka rättigheter du har för att sedan besvara hur mycket pengar du kan få tillbaka och vad som gäller om du vill ha en helt ny dator. Såsom jag tolkar din fråga har du köpt datorn som privatperson därför har du som konsument flera olika rättigheter vilket följer av konsumentköplagen (KköpL). Dina rättigheterPrecis som du skriver har datorn gått sönder flera gånger och därför är den felaktig (16 § KköpL). När det är fel på något man köp har man flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation av datorn)- omleverans (ny dator)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till omleverans och så vidare. I ditt fall är det just avhjälpande (reparationer) som skett. Du kan inte kräva att både få pengar tillbaka och få en ny dator utan i första hand är det omleverans som gäller. Omleverans Omleverans innebär att du får en ny likadan dator som den som gått sönder (26 § KköpL). Det betyder inte att du har rätt till någon annan typ av dator utan du har rätt att få en ny dator av samma modell som den du redan har. Skulle det vara så att den datorn du köpte för 1,5 år sedan till exempel utgått ur sortimentet eller kan du inte kräva att säljaren ska erbjuda dig en nyare modell eller liknande. Prisavdrag och hävningOm det inte går att reparera datorn eller om omleverans inte är möjligt, har du rätt till prisavdrag som motsvarar felet eller rätt till att häva köpet, det vill säga få pengarna tillbaka (28-29 § KköpL). Utifrån det du skriver verkar datorn ha ett flertal olika fel, både mikrofonen och fläkten har gått sönder flera gånger. Detta är fel som måste anses ha väsentlig betydelse för dig vilket betyder att du har rätt att häva köpet (29 § KköpL). Därför har du rätt att få tillbaka hela det belopp du köpte datorn för. Sammanfattning och mina råd till digOm det är möjligt att få en ny likadan dator har du rätt till det. Finns inte denna möjlighet har du rätt att få tillbaka hela summan som datorn kostat dig. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och i första hand kräva att få en ny dator och i andra hand kräva att du får pengarna tillbaka. Glöm inte att kontakta säljaren så fort som möjligt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt att få transportkostnader täckta som jag haft på grund av felaktig vara?

2021-02-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en häst från företag (försäljningsstall) som transporterades från Halland till Norrbotten 14/1 -21. Veterinärbesiktning 05/12-20 allt ua. Enligt avtal "I befintligt skick". I avtalet beskrivs hästen frisk och sund med hobbyridning som användningsområde, i full kondition "bara hoppa upp och rida". Efter en vecka hos mig misstänker jag att hästen är dräktig, jag kontaktar säljaren på en gång 21/1 och uttrycker mina misstankar och informerar om att det inte var det jag köpte enligt avtalet. Säljaren svarar att de inte visste något om det. 26/1 tar jag ut en veterinär som bekräftar dräktighet. Jag får häva köpet med full betalning av hästen i retur. Men jag blir ej ersatt för transport för hästen på 7500kr enkel väg. Kan jag kräva att säljaren även ska ersätta kostnaden för transporten? Det står inget i avtalet om det och säljaren vägrar betala transporten. Vad kan jag göra?
Ida Zackariasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såsom jag förstår din fråga har du fått tillbaka pengarna du betalat för hästen men inte fått ersättning för de transportkostnader du haft till följd av felet på hästen. Eftersom du köpt hästen från ett företag och jag tolkar det som att du köpt hästen som privatperson är konsumentköplagens (KköpL) regler tillämpliga. Dina rättigheterNär det är fel på något man köp har man som konsument flera rättigheter (22 § KköpL):- avhjälpande (reparation)- omleverans (ny vara)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd SkadeståndDu skriver att du redan hävt köpet och fått pengarna tillbaka. När man häver ett köp har man också rätt till skadestånd för de kostnader man haft på grund av felet (30 § KköpL). Jag tolkar det som att du varit tvungen att transportera tillbaka hästen till Halland från Norrbotten. Detta har kostat dig 7500 kr och är en kostnad som går att koppla direkt till felet på hästen. Du skriver att denna kostnad är enkel väg och jag antar därför att det kostat lika mycket att köra tillbaka till Norrbotten från Halland. Därmed borde du ha rätt till en ersättning som uppgår till 15000 kr. I vissa fall blir säljaren inte skyldig att utge något skadestånd men då krävs att hen visar att felet beror på ett hinder utanför hens kontroll som hen inte kunde skäligen räkna med, eller ha undvikit. Det räcker inte för att slippa ansvar som säljare, att hindret låg utanför säljarens kontroll. Utan det krävs också att det inte kunde förutses eller undvikas (30 § KköpL). Det är svårt att göra en vidare bedömning av detta utifrån de omständigheter som finns med i din fråga. Sammanfattning och mina råd till digDu har rätt till 15000 kr i ersättning eftersom det är en kostnad som helt beror på den felaktiga hästen och som inte uppstått om felet inte funnits. Jag skulle råda dig att först och främst ta kontakt med säljaren och påpeka detta ännu en gång. Skulle säljaren inte göra något åt saken kan du alltid göra en anmälan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är alltid en bra idé att meddela säljaren att man tänker göra en anmälan hos ARN. Detta kan ibland få säljaren att gå med på dina krav. En anmälan hos ARN kan du göra här. Hoppas du fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,