Vad menas med "prov av varan" i 20 § Köplagen

2021-02-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad innebär "prov på varan" enligt 20§ 3 stycket KöpL? Kan ett exempel ges?
Oscar Rudén |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Med prov av varan enligt 20 § 3 st KöpL menas visningsexemplar, testexemplar, modell eller liknande. Det som menas med 3 st är att 2 st 20 § KöpL också blir aktuellt när det rör sig om att man provar ett prov/visningsexemplar av själva produkten och inte den specifika varan som man tänker köpa. Exempel på detta kan ges som att man provkör en bil hos en bilfirma, och sedan köper en bil av samma modell och märke, men inte just den bilen man provkörde. I detta fall så kan köparen inte åberopa fel på varan, om det är ett fel som han borde ha märkt redan under provkörningen. Hänvisning till att det inte var just den bilen man provkörde är alltså inte ett godtagbart undantag.Hoppas att det var svar på din fråga!

Vad gör jag när köparen inte hämtar varan?

2021-02-01 i Köplagen
FRÅGA |HejJag sålde en häst i september 2020 och nu är de Januari 2021.Den nya ägaren har ej hämtat hästen och ej heller varit nåbar senaste månaden. Sist vi talades vid var i november och vi kom överens om att de skulle hämta henne andra helgen i december. Aldrig träffat köparen. Vid försäljningen så skrev jag ett köpeavtal och skickade till köparen. De satte in köpesumman på kontot. Vi skulle ordna med ägarbyte samt att se skulle signera avtalet vid hämtning av hästen. Min fråga är nu. Vad gäller? Jag står som ägare, jag har hästens pass.Men vad gäller när de nu inte hämtar hästen. Kan jag sälja henne igen? Jag är höggravid och har inte tid för henne. Därför sålde jag från början. Men de hämtar henne inte. Vad gäller enligt lagen nu i detta?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar inte som att du har ett företag och därmed är att se som näringsidkare. Ditt fall framstår därmed som ett köp mellan två privatpersoner, och eftersom djur är att se som lös egendom blir köplagen (KöpL) tillämplig då den rör köp av lös egendom mellan privatpersoner, 1 § KöpL. Köparens pliktNär det gäller köp så har både köparen och säljaren förpliktelser de måste uppfylla. Av 50 § KöpL framgår det att köparen har en medverkansförpliktelse och en hämtningsförpliktelse. Med medverkansförpliktelse menas att köparen ska medverka till köpet för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Med hämtningsförpliktelse menas att köparen har en skyldighet att hämta eller ta emot varan på det sätt som parterna avtalat. Säljarens rättOm köparen inte uppfyller denna skyldighet finns det olika åtgärder som du som säljare kan vidta. Du har rätt att kräva att köparen fullgör köpet, dvs hämtar varan. Det framgår av 53 § KöpL. Du har även rätt häva köpet enligt 55 § KöpL om avtalsbrottet, dvs att köparen inte hämtat hästen, är av väsentlig betydelse för dig som säljare och köparen har insett detta. I ditt fall får avtalsbrottet anses vara av väsentlig betydelse då en häst är en levande varelse som kräver skötsel av säljaren så länge den befinner sig hos dig. Hävning av köpet innebär att du betalar tillbaka pengarna och återigen har äganderätt till hästen. Du har då även möjlighet att kräva skadestånd av köparen för eventuella kostnader som uppstått till följd av det hävda köpet, 57 § KöpL. Detta skulle i ditt fall t ex kunna vara kostnader för stallplats och foder för hästen.ÅtgärderDu skriver att du inte har kunnat nå köparen. Mitt råd till dig är att du på nytt försöker kontakta köparen och kräver att hen fullgör sin del av köpet, dvs. hämtar hästen. Säg eller skriv att om hen inte hämtar hästen inom en viss tid, sätt ett specifikt datum, så kommer du att häva köpet då vilket innebär att du betalar tillbaka pengarna och kan sälja hästen till någon annan. Meddela även köparen om du kräver skadestånd för kostnader som uppstått till följd av att köparen inte fullföljt sin del av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Reklamation vid felaktig vara

2021-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en ellådcykel för ca 27.000. Jag är jätte nöjd med cykeln men ekrarna går sönder ständigt. Jag har haft den i 8 månader och har bytt ekrar 14 gånger nu. Fick cykeln lagad för en vecka sedan, nu har ytterligare en eker gått sönder.Jag har garanti på cykeln i 1 år så jag har inte betalt för alla byte men inom kort går garantin ut. Har jag rätt att häva köpet och köpa en av något annat märke? Om ja, hur går jag då tillväga?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!GarantiGaranti innebär att företaget garanterar att varan du köpt ska fungera under hela garantitiden, det vill säga företaget i ifråga är ansvarig för eventuella fel som uppkommer under tiden garantin gäller. Detta framgår av 21 § konsumentköplagen (KköpL). Detta gäller dock inte om försämringen av varan beror på en olyckshändelse, vanvård eller annat onormalt användande.I ditt fall förstår jag det som att ekrarna går av trots att du inte gjort något annat än använt cykeln på ett normalt sätt, vilket alltså innebär att ansvaret för produktens fel ligger på säljaren. Som jag förstår det har du redan varit i kontakt med säljaren av cykeln för att få felet avhjälp, dvs att ekrarna har blivit lagade, vilket inte verkar hjälpa. Under garantitiden har du som köpare rätt att kräva samma åtgärder från säljarens sida som du har rätt till enligt konsumentlagstiftningen. Det innebär att du har rätt att i första hand kräva omleverans av varan och i andra hand häva köpet, om omleverans inte är möjligt. Om det är möjligt bör du kunna få nya hjul till cykeln, alternativt en ny cykel om det inte är möjligt att enbart leverera nya hjul. Skulle det inte vara möjligt med omleverans eller att det inte hjälper, har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. ReklamationViktigt att påtala är att det är upp till varje företag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Men oavsett säljarens garanti så är du som konsument alltid skyddad av KköpL. När garantitiden har passerat blir istället KköpL:s regler istället aktuella och du har då rätt att reklamera din vara tre år efter att du köpt den, 23 § KköpL. Du har då möjlighet att kräva att felet avhjälps på något sätt, vilket framgår av 22 § KköpL. Du har alltså då samma rätt till, i första hand, avhjälpande och omleverans och, i andra hand, hävning av köpet, på samma sätt som jag beskrivit ovan.Mitt råd är att du återigen kontaktar säljaren av cykeln och påtalar att det inte verkar hjälpa att byta ut ekrarna och att du därmed vill ha nya hjul eller alternativt en ny cykel, och om det inte är möjligt, häva köpet och få pengarna tillbaka. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vilka krav kan ställas på köparen beträffande felanmälan i precisering av felet enligt köplagen och konsumenttjänstlagen?

2021-01-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej !Jag har ett poolföretag som har en kund som hävdar att det är fel på hans spabad och kräver att få reklamera detVad kan vi kräva av honom för att han ska få reklamera , vi har bett om foto på olika saker han hävdar inte fungerar På något sätt måste vi veta att Badet inte fungerar och inte att det är handhavande fel innan vi kommer och felsöker (kunden kommer att få betala felsökningsarbetstid och resor om det visar sig var handhavandefel)Vi kan inte släppa allt vi har för händer och bege oss till kunden (spabadet finns ca 1 timmas väg från oss)för att kontrolleraFörstå mig rätt vi vill givetvis göra rätt för oss om det är fel , men vi kan inte åka och titta så fort han säger att det är fel och han kan inte visa vad som är fel felanmält vi luddiga sms såsom det värmer inte(det jag vill få reda på är , vad kan vi ställa för krav på lunden i ett fall som detta)
Pontus Fridén |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagKonsumenttjänstlagen (KtjL) gäller om tjänsten är den övervägande delen av er förpliktelse gentemot kunden, 2 § KtjL. I annat fall är konsumentköplagen (KöpL) tillämplig. BedömningI båda fall gäller som allmän rättsgrundsats att den som påstår något har bevisbördan för sitt påstående. Det åvilar konsumenten att visa på och i rimlig mån precisera vilka fel han eller hon vill göra gällande. Köparen måste reklamera att varan är felaktig inom skälig tid enligt båda lagarna. Reklamationen kan vara neutral men köparen måste ange det fel som denne gör gällande. Ett allmänt klagomål är inte tillfredsställande. Säljarens intresse av få närmare kunskap om de åtgärder som kan komma att bli aktuella för att undersöka felet och eventuellt få det åtgärdad är skälet härtill. Allmänna ordalag såsom; det är fel på varan, den funkar inte som den ska etc. är inte tillräckligt. Konsumenten måste ange i vilket hänseende han eller hon anser tjänsten eller varan felaktig. En långtgående felundersökning som fordrar expertis krävs dock inte av köparen. Det räcker att köparen meddelar sina iakttagelser rörande hur felet ter sig honom eller henne. Detta är gemensamt för både konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.Vagt formulerade meddelanden från köpare avseende fel som påtalas är alltså inte tillräckligt. Att spabadet inte värmer kan emellertid innebära att konsumenten angett i vilket hänseende han eller hon anser tjänsten eller varan felaktig. Det beror på vilken möjlighet köparen har att undersöka felet. T.ex. om där finns temperaturmätare och köparen kan presentera att värmen endast går upp till viss temperatur när den enligt produktbeskrivning ska uppgå till högre bör vara i enlighet de rättsliga minimikrav som ställs på reklamation. Hälsningar,

När ansvarar säljaren för en felaktig vara vid konsumentköp?

2021-02-02 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, Jag köpte dunjacka från butik. Efter ett dygn hittade jag ett hål på baksidan. Eller det blev hål som jag inte visste när jag sätta mig. Jag gick tillbaka till butiken annan dag för att reklamera. De nekar reklamation. För det första sa de att det inte produkt fel, jackan måste ha skurit på nånting vas. för det andra har de sagt till mig att de kollade på övervakningskamera att det var ingen fel på jacka. De hänvisar till mig att kontakta konsumentverket. Menar de att jag har ingen reklamerationsrätt som gäller? Tack på förhand.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När jag besvarar frågan utgår jag ifrån att du har köpt jackan som privatperson från ett företag. När ansvarar säljaren för ett fel? Enligt konsumentköplagen (KKöpL) har du som konsument en rätt att reklamera en vara som är felaktig (23 § KKöpL). Frågan är om detta är ett fel som butiken ska ansvara för. Som utgångspunkt ansvarar säljaren för alla fel som uppstår inom sex månader efter varan har avlämnats, om inte annat visas (20 a § KKöpL). Avlämnandet har skett när köparen har fått varan i sin besittning (besittning sker när köparen har tagit hand om varan) (6 § KKöpL). I ditt fall har butiken använt en film tagen av en övervakningskamera som bevis för att felet inte fanns vid avlämnandet. Säljaren ansvarar dock för fel som funnits vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare. Bara för att hålet på jackan inte fanns när du köpte jackan behöver det inte betyda att du saknar en reklamationsrätt, eftersom hålet kan ha uppstått senare på grund av ett produktfel som fanns vid avlämnandet (20 § KKöpL). Hur du kan gå tillvägaDu har alltså rätt till reklamation (23 § KköpL) förutsatt att hålet på jackan är ett fel säljaren ska ansvara för. Eftersom felet på jackan uppstod inom mindre än sex månader ligger bevisbördan på säljaren, vilket innebär att butiken måste kunna bevisa att felet beror på dig och inte på butiken. Om du anser att hålet på jackan har orsakats av ett produktfel som fanns vid avlämnandet rekommenderar jag att du kontaktar butiken igen och meddelar att du har rätt till reklamation enligt lag. Om butiken fortfarande inte vill göra rätt för sig kan du göra en anmälan till den allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ge en rekommendation för hur tvisten ska lösas. Handläggningstiden brukar dock tyvärr vara ganska lång. För mer information om hur du kan göra en anmälan klicka här. Du kan också ansöka om stämning hos tingsrätten, ansökan kostar dock pengar och om du förlorar i tingsrätten kan du bli skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du först försöker lösa tvisten genom ARN. För mer info om hur du ansöker om stämning klicka här.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Hävning vid köp av häst

2021-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en häst som privatperson för 3 v sedan ifrån en näringsidkare.Hon talade om att hästen är en perfekt mot och dotter häst. Jag krävde veterinär besiktning på hästen samt provred den innan köp. Allt såg bra ut, tills att hästen kom hem till oss. Han visar tydligt att han inte gillar att bli hanterad eller riden. Han bitts och gör utfall mot mig och andra i stallet. Han försöker sparkas, visar med protest genom att han slår hårt med framhovarna i marken. Drar öronen bakåt och rusar emot en för att bitas. Han är otäck och opålitlig. Han vänner rädslor inom oss och vi tar avstånd. Han är inte alls den där fina lugna snälla hästen som säljaren påstår han vara. Jag vill reklamera hästen och få köper att återgå men säljaren vill inte ta tillbaka han. Vad ska jag göra?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Tillämplig lagDå du i egenskap av privatperson köpte en häst (vilket i lagens mening är en "lös sak") av en näringsidkare så är konsumentköplagen, härefter förkortad som KköpL, tillämplig (1 § KköpL). För enkelhetens skull kommer jag även att kalla hästen för vara i det följande svaret. Är hästen felaktig? En vara är felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den inte kan användas till det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används till (16 § första stycket, 16 § andra stycket 1 punkten och 16 § tredje stycket KköpL). Detta innebär att om hästen inte kan användas som en "mor-dotter-häst" så är den felaktig. Dessutom avviker varan från vad du med fog kunnat räkna med, eftersom säljaren innan köpet uppgav att hästen var snäll och lugn, vilket du också hade anledning att förvänta dig (16 § tredje stycket 3 punkten KköpL). I och med hästens egenskaper avviker från vad säljaren uppgav innan köpet så är den även felaktig på den grunden (19 § första stycket KköpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas eller hämtas (20 § KköpL). Detta kan orsaka problem i ert fall, eftersom det alltid finns en viss osäkerhet kring djur och deras beteenden. Med andra ord kan en häst vara snäll och ridbar hos en person, och nästintill farlig hos en annan utan att säljaren har dolt någonting. Detta gör att ni har bevisbördan för att felet var ursprungligt, eftersom det inte lätt går att anta att "felet" fanns där från början och inte har tillkommit i efterhand (20 a § KköpL). Påföljder vid fel i varaLyckas ni få igenom er argumentation om att felet var ursprungligt så har ni möjligheten att kräva vissa påföljder (22 § KköpL). Du anger att du vill häva köpet (det vill säga att köpet ska återgå), vilket är möjligt i och med att avhjälpande eller omleverans inte är möjligt eftersom det inte är en konkret skada som går att åtgärda och inte heller möjligt att "omleverera" ett specifikt djur (28 § KköpL). Om felet är av väsentlig betydelse för dig har du därför rätt att häva köpet (29 § KköpL). Att det är av väsentlig betydelse kan vara för att du inte alls kan "använda" hästen till det avsedda syftet, vilket gör att du har förlorat den huvudsakliga anledningen till att ingå avtalet. För att ha rätt att häva köpet måste du reklamera till säljaren inom en skälig tid efter att du upptäckte felet, vilket jag tolkar frågan som att ni redan har gjort (23 § KköpL). Sammanfattning Hästen kan betraktas som felaktig, vilket ger er rätt till att häva köpet. Varför jag skriver "kan" är för att bevisläget tyvärr är svårt när det kommer till hästar och djur i allmänhet. Mitt tips till er är därför att samla på er så många argument som möjligt som backar ert påstående om att felet var ursprungligt, och därefter försöka nå en överenskommelse med säljaren. Skulle detta inte ge något resultat så är det möjligt att inleda en rättsprocess. Det ni då bör ha i åtanke är att det kan bli kostsamt och tidskrävande, och denna risk bör vägas mot kostnaden av hästen, er vilja att faktiskt få igenom en hävning av köpet, och de bevis ni har. Skulle ni behöva hjälp med att avgöra era chanser, eller mer hjälp i allmänhet så rekommenderar jag er att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på https://lawline.se/boka. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Kan säljaren kräva originalförpackning vid retur på grund av fel i vara?

2021-02-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Efter många och långa mailkonversationer med ett företag har jag lyckats får mitt köp av ett basturum hävt och blivit erbjuden pengarna tillbaka. Detta efter att ha beställt den i augusti och monterat den i början av september -20. Direkt märkte jag att vissa delar inte fungerade och anmälde detta till företaget dagen efter. Säljaren har enligt uppgift beställt nya delar från underleverantör men inte kunnat svara på när de kan levereras. Så här fyra månader efteråt har jag fortfarande inte fått några nya delar. Nu är säljaren beredd att kreditera köpet. Nu till min fråga:Företaget begär att varan (Bastun) ska returneras förpackad som den kom, typ originalförpackning. Den finns naturligtvis inte kvar eftersom emballaget var stort och skrymmande så kastades det samma dag som jag monterade bastun. Har de rätt att begära detta? Hur bör jag hantera frågan?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att en konsument har rätt till hävning av ett köp vid fel i vara under vissa förutsättningar är lagstadgat (22 och 28 § konsumentköplagen). Däremot finns det inget lagstöd för att en säljare kan kräva att en vara ska returneras i originalförpackningen. Observera att det är annorlunda vid öppet köp/ bytesrätt, eftersom det är någonting frivilligt som ett företag erbjuder sina kunder. Med andra ord måste du kunna returnera den felaktiga bastun i en likvärdig förpackning, även om det inte är just originalförpackningen. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig till säljaren och förklarar dina rättigheter. Det följer naturligt att man slänger stora förpackningar efter installation av till exempel en bastu. Hade det krävts att man sparade på alla förpackningar utifall att en vara skulle visa sig vara felaktig så hade det placerat konsumenten i en mindre fördelaktig position, vilket inte är i linje med konsumentköplagens syfte.Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

kan säljaren ångra sig?

2021-01-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej har 2 frågor jag behöver få svar på. Då jag köpte en produkt på blocket för 6000:- men säljaren vägrar och slirar hela tiden med att sända iväg produkten och det har tagit 7 veckor nu. "Men" då han är villig att sända pengarna tillbaka till mig. Då jag inte vill ha pengarna utan produkten som jag har köpt av honom.1: har jag fortf en chans att vinna domstolen om jag köpt en produkt men säljaren inte sänder varan. Men han swishar tillbaka pengarna då jag vill ha "varan" ??2: pratade med en vän som sa att det var möjligt att få den andra personen "säljaren" att betala för domstols utgifterna??TACK PÅ FÖRHAND! MVH
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingånget avtal ska hållasSom utgångspunkt är både säljare och köpare bundna av sina viljeförklaringar, och ett ingånget avtal om köp ska hållas av båda parterna (1§ avtalslagen). Den som bryter mot avtalet begår ett avtalsbrott.Ett köp mellan två privatpersoner regleras genom köplagen, och denna lag är dispositiv. Detta innebär att om parterna är överens om det, så kan de avtala om andra saker än vad som är stadgat i lagen. Som utgångspunkt är det så att säljaren är skyldig att leverera varan efter att ni har kommit överens om köpet, speciellt då betalning skett. Säljaren kan inte backa ur avtalet hur som helst, utan det förutsätter att köparen har begått ett kontraktsbrott genom exempelvis dröjsmål med betalning eller bristande medverkan (54-55§§ köplagen). Då du har betalt låter det osannolikt att säljaren får häva köpet. Du har som köpare rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, alltså levererar varan (23§ köplagen). Dock behöver säljaren inte fullgöra om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om det kräver en uppoffring som man inte kan kräva att säljaren ska göra. Exempel på detta skulle kunna vara att om varan förstörts, eller om det förutsätter stora ekonomiska förluster för säljaren att leverera varan. Att säljaren bara har ångrat sig är i regel inte tillräckliga skäl för att inte fullgöra köpet. Det skulle även kunna vara så att om ni har kommit överens om att säljaren får ångra sig innan leverans, så gäller också detta. Om säljaren inte fullgörOm säljaren då inte fullgör köpet som hen är skyldig att göra, kan du kräva skadestånd eller hävning. Så som jag förstår det så är du inte intresserad av att häva köpet, utan att säljaren ska fullgöra. Om säljaren tvärt inte går med på detta är nästa steg att ta det till domstol. Det är svårt för mig att säga vilka utsikter du har för att vinna ärendet, men det är värt att överväga om det är värt risken att du förlorar. Det kan bli en utdragen rättsprocess, och det bästa är såklart att försöka lösa problemet med säljaren utanför domstolsprocess. Men som utgångspunkt är det så att den part som förlorar en process i domstol, ska betala motpartens rättegångskostnader. Men detta kan också variera från fall till fall, och om det är så att man endast vunnit eller förlorat delvis. Att säljaren swishar tillbaka pengarna utgör i sig inte nödvändigtvis hinder för att du skulle vinna en domstolsprocess. Det kan vara värt att överväga att bara ta emot återbetalningen, men som utgångspunkt utifrån vad du nämnt här låter det som att säljaren inte har rätt att inte fullgöra sin prestation.Om du vill ha vidare rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare. Du kan kontakta dem här.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,