Vad gäller vid hävning av konsumentköp?

2019-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har via blocket köpt en begagnad husvagn hos ett husvagnsföretag.Vid emailkontakt frågas om husvagnen är fukttestad och vi får som svar att husvagnen är testad utan anmärkning.Vi efterfrågar ett protokoll och får ett protokoll som är godkännt vid hämtning av husvagn.Väl hemma börjar vi känna en konstig doft i vagnen vi börjar misstänka mögelangrepp.Vi har anlitat ett oberoende företag för att göra ett fukttest själva.Har vi rätt att häva köpet om vårt fukttest skulle visa omfattande fuktskador som inte framkommit av säljarens fukttest.Vilka lagar gäller.Det har gått en vecka sedan vi hämtade vagnen.
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att det är i egenskap av konsument som du köpt husvagnen och då det framgår av din fråga att du köpt den av ett företag som säljer husvagnar gör konsumentköplagen (kkl) 1 § tillämplig. KKL är tvingande vilket innebär att näringsidkaren inte kan avtala om villkor som är till din nackdel jämfört med den lagen, 3 § kkl.Rätt att häva köpet? Om fukttestet som det oberoende företaget gör visar att det föreligger omfattande fuktskador så kan det röra sig om fel på husvagnen eftersom du fått ett protokoll som visar att det inte föreligger fuktskador,16 § andra stycket tredje punkten kkl. Om husvagnen har omfattande fuktskador så avviker den därför från vad du har skäl att förutsätta. Då du köpt husvagnen begagnad kan det vara så att säljaren angett att den säljs i befintligt skick. Även om husvagnen har sålts i befintligt skick anses den som felaktig om den är i sämre skick än vad du med hänsyn till priset och övriga förutsättningar har skäl att förutsätta, 17 § kkl. I ditt fall så har du mottagit ett protokoll som säger att det inte föreligger fukt vilket förmodligen gör att husvagnen ses som felaktig även om den sålts i befintligt skick (observera att priset inte framgick i frågan och att jag därför inte tagit hänsyn till det i min bedömning). Frågan om husvagnen ska anses vara felaktig bedöms efter husvagnens skick när den kommit i din besittning och säljaren svarar för fel som funnits vid den tidpunkten även om de visar sig senare 20 § kkl. Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att du fick husvagnen i din besittning anses ha funnits vid själva avlämnandet 20 a § kkl. Då du märkt av en konstig doft i vagnen när du kommit hem så talar det för att de eventuella allvarliga fuktskador funnits när du hämtade husvagnen, även om de visar sig först senare.Om fel kan påvisas har du rätt att göra påföljder gällande enligt 22 § kkl och du får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig vilket allvarliga fuktskador kan anses vara, 29 § kkl.Säljaren har dock rätt till att avhjälpa felet eller omleverans om det kan ske inom skälig tid och det inte innebär några stora besvär eller någon kostnad för dig som köpare, 27 § kkl. Slutsats Om fukttetestet kommer tillbaks och visar på omfattande fuktskador är min bedömning att husvagnen är att anses som felaktig eftersom du har skäl att förutsätta att husvagnen inte har omfattande fuktskador då du mottagit ett protokoll som säger detta i samband med hämtningen av husvagnen. Förutsatt att du reklamerar inom tid (inom två månader anses alltid vara i tid, 23 § kkl) och att säljaren varken avhjälper felet eller utför en omleverans så har du rätt att häva köpet. Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med en av våra verksamma jurister här.Med vänliga hälsningar

Kan jag ångra köp av konsertbiljetter?

2019-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag beställde för en dryg vecka sedan biljetter till ett evenemang i Göteborg nästa år via hemsidan biljettnu. Jag ville ångra mitt köp men fick som svar att detta inte var möjligt pga distansavtalslagen. Jag har ännu inte fått några biljetter eller faktura och på deras hemsida står det att ordern behandlas fast det gått över en vecka. Har man alltså ingen ångerätt över huvud taget i detta fall även om biljetterna inte ens har skickats?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Precis som företaget hävdar gäller enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) ett undantag från den ångerrätt som gäller i vanliga fall, då du som konsument har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar, sk. ångerfrist (2:10 distansavtalslagen). För avtal som avser bl.a. kulturevenemang (som omfattar konserter) gäller som huvudregel ingen ångerrätt (2:11 tolfte punkten distansavtalslagen).Har biljetterna inte hunnit skickas finns en möjlighet att häva köpet genom 37 § konsumentköplagen (KköpL); detta gäller ifall biljetterna inte har hunnit avlämnas till dig. Märk dock att säljaren kan kräva dig på skadestånd (ersättning) för kostnader som hen har haft till följd av avbeställningen (41 § KköpL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid hävning av köpeavtal?

2019-07-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |https://lagen.nu/1990:932#P16S1https://lagen.nu/1990:932#P16S3Hej!Jag köpte en bil hos bilhandlare (där jag tidigare sålde min bil för en månad sedan). Jag provkörde bilen på E4an. Jag har inte skrivit på några papper ännu men den är köpt med lån, fick hjälp med försäkring mm, använde endast mitt VISA och bankide.När jag använder bilen upptäcker jag att den är väldigt mjuk, "gungig" i fjädringen, vilket gör att jag blir väldigt illamående. Det framkommer även via andra bilhandlare att just den här bilmodellen är så, vilket jag inte fick information om vid köpet. Jag märkte inte detta då jag provkörde mest på raksträcka.Jag tog kontakt med bilhandlaren och förklarade situationen. Han är iofs villig att ordna en annan bil till mig, men jag skulle ju helst vilja häva detta köp för att sedan ev gå vidare till nästa, och då om jag skulle välja en annan bilförsäljare.Vad har jag för rättigheter då jag inte har skrivit på några papper? Tänker om han förhalar allt och till slut har jag ingen rättighet alls. Jag köpte den 190625.Med vänlig hälsningAnnmarie Dypbuktanmdyp@gmail.com0701707206
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår att du handlar i egenskap av konsument av en näringsidkare varpå konsumentköplagen (kkL) är tillämplig (1 § första stycket kkL). Min utgångspunkt är att du ingått ett köpeavtal med säljaren (även om du inte skrivit på något) genom att du betalat och mottagit bilen. Således utreder jag huruvida du kan häva ditt köpeavtal. Rätt till hävning? Till att börja med måste det konstateras att bilen är behäftad med fel. Den punkten som kan tänkas vara aktuell i detta fallet är om fjädringen är så pass "lös" att säljaren haft anledning att uppge detta som en särskild egenskap hos bilen som tänkbara kunder kan förväntas bli upplysta om (16 § tredje stycket andra punkten). Alternativt kan det vara så att fjädringen är sönder på något vis vilket definitivt utgör ett fel enligt 16 § första stycket kkL. Om det i sin tur kan påvisas fel har du rätt att göra påföljderna i 22 § kkL varav hävning är den mest ingripande. För att få häva krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § kkL) vilket det verkar vara i ditt fall då brukandet av bilen framkallar illamående. Du har reklamerat i tid genom att meddela säljaren om din situation (23 § kkL). Säljaren har rätt att erbjuda avhjälpande om detta inte medför någon extra kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § kkL). I detta fallet har säljaren erbjudit dig ett annan bil vilket i detta fallet får klassas som ett avhjälpande. Däremot behöver du inte godta detta om det medför extra kostnader eller en väsentlig olägenhet för dig samt ska leverans a en ny bil ske inom rimlig tid. SlutsatsMin bedömning är att utifrån det du skriver i frågan verkar det inte som att bilen är behäftad med något fel, utan snarare att säljaren missat att lämna information om bilens egenskaper. Säljare har generellt sett ingen upplysningsplikt om det inte rör unika egenskaper hos en viss vara. Troligtvis kan inte utelämnad information om bilens fjädring vara en sådan uppgift som, om den inte lämnas, aktualiserar felansvar. Däremot får en bedömning utgå från hur pass lös fjädringen är, om det kan vara så att fjädringen är sönder samt om du uppgett under förhandlingarna att du vill ha en styv fjädring. Från de uppgifter du lämnar i frågan är min uppfattning att du inte kan häva detta köpeavtalet på grund av fjädringen. Om du är intresserad av att gå vidare i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här. MVH,

Kan man returnera produkt utan originalförpackning?

2019-07-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har jag möjlighet att returnera en produkt som jag beställt på internet?1. säljaren kräver att jag returnerar produkten i originalförpackningen2. originalförpackningen har jag slängtKan jag ändå returnera produkten och kräva pengarna tillbaka?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Inledningsvis är öppet köp och bytesrätt ett frivilligt åtagande från företagets sida. Konsumenten har inte någon sådan rättighet enligt lag. Om företaget erbjuder öppet och bytesrätt har dem möjlighet att kräva att varan ska återlämnas i originalförpackningen. Sedan är frågan varför du vill returnera produkten. Är det för att du helt enkelt ångrat dig eller är det för att varan exempelvis inte motsvarade dina förväntningar? Om det är det sistnämnda så kan du möjligen reklamera din vara i enlighet med 16 § ( fel i vara) och 23 § konsumentköplagen. Fel i vara är det om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet gällande art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och (förpackning). Å andra sidan har du inte rätt till pengarna i första hand vid en reklamation, utan i första får man en ny liknande vara.Sammanfattningsvis ser jag det svårt för dig att få tillbaka dina pengar utan en originalförpackning om butiken kräver det. Kanske kan du gå till butiken och prata med en ansvarig där ni kan komma överens om en lösning, t.ex. ett tillgodokvitto.Jag hoppas du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!Önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan man häva ett köp om fel på varan inte avhjälps inom skälig tid?

2019-07-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag köpte en soffa i augusti 2018. Soffan har under 2019 uppvisat bristande kvalité då den börjat läcka fjädrar. Direkt i anslutning till att jag upptäckte detta problem mailade jag till företaget. Jag beskrev mitt missnöje och att kvalitén och komforten som finns i beskrivningen av soffan inte stämmer. Varje dag läcker soffan fjädrar som leder till en dålig komfort. Några dagar efter ringde en från företaget upp mig och ville komma förbi och kolla på soffan. Väl här öppnade han upp soffan och mot hans förvåning flög det ut fjädrar som lagt sig mellan innefodret och överdraget vilket lett till att fjädrar dagligen tränger igen soffans överdrag. Jag inte intresserad av en ny soffa då jag är oerhört besviken med kvalitén och komforten pga detta problem. Företaget erbjöd sig att avhjälpa felet genom att sätta in ett extra innefoder. Företaget erbjöd att avhjälpa felet den 11 juni 2019. Det jag undra är egentligen vad som klassas som skälig tid för företaget att avhjälpa felet och vilka möjligheter jag har att häva köpet och få pengarna tillbaka?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din soffa läcker fjädrar och därmed blir obekväm att använda och inte stämmer överens med beskrivningen av komforten ska det ses som ett faktiskt fel på den (16 § andra stycket tredje punkten KköpL). Säljaren ska ansvara för fel som funnits då varan avlämnats, även om felen visat sig först senare (20 § KköpL). Detta verkar ju företaget acceptera då de erbjuder sig att avhjälpa felet. Så långt är det alltså inga problem. Påföljder vid fel på en varaOm en vara är felaktig får köparen antingen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet, eller häva köpet (22 § KköpL). I första hand ska köparen kräva avhjälpande eller omleverans, och i andra hand prisavdrag eller hävning. En förutsättning för att få åberopa ett fel är att man reklamerar inom skälig tid från att man upptäckt eller borde ha upptäckt felet (23 § KköpL). Du skriver att du direkt i anslutning till att du upptäckte problemet mailade företaget, och det bör därför inte leda till något problem. Vad klassas som skälig tid att avhjälpa ett fel på en vara?Avhjälpande eller omleverans ska ske inom skälig tid efter att köparen framför sitt krav på detta (26 § tredje stycket KköpL). Om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att vidta en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid och inte leder till kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KköpL). Vad som anses vara skälig tid diskuteras i propositionen till konsumentköplagen: "Bedömningen av vad som är skälig tid för att avhjälpa ett fel bör i första hand ske med hänsyn till köparens intresse, bl.a. hans behov av varan i felfritt skick. Även säljarens möjligheter att avhjälpa felet måste beaktas. I princip bör emellertid säljaren vara skyldig att ta sig an avhjälpandet omgående sedan köparen gett honom tillfälle till det. Endast om felet är av sådant slag att det inte nämnvärt påverkar varans användbarhet och köparen kan disponera varan, bör denne behöva finna sig i att säljaren på grund av ursäktlig tidsbrist e.d. dröjer något med sina åtgärder" (proposition 1989/90:89 s. 120). Vidare står det i propositionen att en köpare bör normalt "kunna räkna med att avhjälpandet skall klaras av på ett par dagar från det säljaren fick hand om varan" (proposition 1989/90:89 s. 122). Du skriver att företaget erbjöd att avhjälpa felet den 11 juni 2019. Då din fråga kom in till oss den 3 juli 2019 tolkar jag det som att företaget då fortfarande inte avhjälpt felet. Med tanke på vad som konstaterats i propositionen ovan kan det nog inte anses vara skälig tid att det ska ta nästan en månad att avhjälpa ditt fel. Framförallt inte om avhjälpandet kan ske på ett, som jag tolkar det, enkelt sätt att det bara behövs sätta in ett extra innerfoder. Har man rätt att häva ett köp om avhjälpande inte sker inom skälig tid?Köparen har rätt att kräva prisavdrag eller häva ett köp om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid (28 § KköpL). För att köparen ska få häva köpet måste felet vara av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL). Vad som är väsentlig betydelse avgörs från fall till fall och en helhetsbedömning ska göras. Följande står i den tidigare nämnda propositionen:"Väsentlighetsbedömningen tar naturligen i första hand sikte på avvikelsens storlek i förhållande till en felfri vara men kan påverkas också av tidsfaktorn. En betydande avvikelse behöver därför inte nödvändigtvis anses som ett väsentligt fel, om avvikelsen rättas inom skälig tid. Förutsättningarna för rätten till hävning skall prövas vid en helhetsbedömning av felets betydelse för köparen med beaktande av möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen för det genom övriga påföljder." (proposition 1989/90:89 s. 128). Om fjädrarna som kommer ur din soffa leder till att soffan blir alldeles för obekväm för att överhuvudtaget kunna användas skulle det kunna vara ett väsentligt fel. Däremot verkar det som att felet skulle kunna avhjälpas ganska enkelt, genom att sätta in ett extra innerfoder som företaget erbjudit sig att göra. Om detta hade gjorts inom en skälig tid, alltså inom några dagar, kanske högst en vecka, hade du antagligen inte haft någon möjlighet att häva köpet. Som jag däremot tolkar situationen nu, att det gått nästan en månad och felet fortfarande inte är avhjälpt, kan det ses som ett väsentligt fel om soffan inte går att använda som den är tänkt. Då detta är frågor som ska bedömas från fall till fall är det väldigt svårt för mig att svara på om du kommer kunna häva köpet av soffan eller inte. Detta eftersom jag t.ex. inte vet exakt hur omfattande felet på sin soffa är. Men du kan absolut framföra till företaget att du skulle vilja häva köpet. Om du behöver vidare hjälp skulle jag rekommendera att du hör av dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Reklamera el-cykel

2019-07-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har reklamerat köpet av en el-cykel hos ARN men fått avslag från dem. Nu undrar jag om ni kan ge mig råd om huruvida jag skall gå vidare till tingsrätt. Jag försöker samanfattades mina grunder till reklamation.Jag köpte i juli 2018 en Specialized Tubo XDet framkom efter någon månad att cykeln var av utgången modell. Mitt exemplar tillverkades 2014 och modellen slutade tillverkas 2016. Företaget undlät att upplysa mig om detta! Man demonstrerade den i olagligt skick, då motorn drev i 45km/h men kriterier för att köra den i det skicket saknades. Cykeln saknade registreringsskylt och trafikförsäkring och man gav mig ingen modelhjälm. Man undanlät att informera mig om vilka regler som gäller och när jag efter några dagar efter köpet blev medveten om dem lät jag företaget nedgradera cykeln till att driva i max 25km/h. Efter denna nedgradering uppvisade cykel egenskaper som jag inte kunnat förutse. Motorn bromsar nämligen markant i hastigheter över 25km/h. Så uppför sig ingen annan el-cykel jag testat. Inte heller senare modeller från Specialized.Hade man demonstrerat den i 25km/h så hade jag inte köpt cykeln, då jag då blivit medveten om hur den uppfört sig.Jag hade valt en cykel av senaste modell om jag blivit upplyst om att den man sålde till mig var utgången!
Evelina Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret bygger på de grunder du angivit till reklamation/hävning av köp, vilka kommer behandlas under separata avsnitt. Utgången modellRegler om när en vara anses felaktig regleras i 16 – 21a §§ Konsumentköplagen (KKL). Enligt 16 § KKL ska en vara anses felaktig om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Du nämner i din fråga att du köpt ett exemplar i en utgången modell. Det finns utifrån KKL föreligger inget fel i varan när det är fråga om en utgången modell, med mindre köpare och säljare har avtalat om att det ska vara den senaste modellen eller om säljaren marknadsfört cykeln med denna information, se 16 § (jfr även 19 § KKL). Olagligt skickDet finns olika typer av el-cyklar, som beroende på sin kapacitet berörs av olika regelverk. Enligt 2 § lag om vägtrafikdefinitioner räknas en cykel med tramp- eller vevanordning och el-assistans som cykel om den bl.a. har en motor med högst 250 watt och inte har en hastighet som överstiger 25 km/h. Om en cykel med el-assistans avviker från dessa krav kommer fordonet inte längre anses vara en cykel utan kommer troligen anses vara en moped med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik. Det är med andra ord inte olagligt att sälja en el-cykel som överskrider den maximala hastigheten som gäller för att kunna brukas som en cykel, däremot kommer andra trafikregler bli tillämpliga när den brukas i trafik.Fel efter avhjälpandeI ditt fall har du reklamerat varan till säljaren när du insåg att den inte klassades som "cykel" och säljaren har även åtgärdat detta fel (jfr 23 § och 26 § KKL). Du nämner i din fråga att du inte är nöjd med den motor som installerats. Som regel brukar säljaren få maximalt två gånger på sig att reparera varan enligt fall hos ARN och Konsumentombudsmannen. Du bör således vända dig till säljaren och begära avhjälpande eller omleverans. Om felet ändå kvarstår efter två avhjälpningsförsök kan det bli hävningsgrundande enligt 29 § KKL.SammanfattningSammanfattningsvis föreligger inte ett fel i varan på grund av att det är en utgången modell du köpt, om du och säljaren inte avtalat om något annat eller om säljaren marknadsfört den med liknande utfästelse. Det är inte heller olagligt att sälja en el-cykel som kan framföras med högre hastighet än 25 km/h. Under förutsättning att det var en sådan cykel du provkörde och tittade på innan köpet så överensstämmer den med vad du och säljaren ursprungligen avtalat, och en hävning av köpet kan inte komma tillstånd på denna grund.Du och säljaren verkar emellertid senare kommit överens om att du inte var nöjd med att el-cykeln inte föll inom de regler som gäller för vanliga cyklar, varpå säljaren installerat en ny motor. Om denna motor är felaktig kan du kräva avhjälpande från säljaren och om felet inte åtgärdas inom skälig tid föreligger grund för att häva köpet. Hoppas du fick svar på din fråga!Du har valt telefonuppföljning till din fråga. Jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.Med vänlig hälsning,

Vill ha pengarna tillbaka och inte tillgodokvitto vid reklamation

2019-07-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Om jag reklamerar en vara som är ett till två år gammal, som ligger inom reklamationstiden och med korrekt kvitto MEN har fått ett nytt kort och därför inte kan få återbetalningen tillbaka på detta kort (korten har ju bara en viss tidslängd). Måste jag få ett tillgodokvitto då? Kan de vägra att betala ut på annat/nytt kort eller kontant? Hände nyss på Clas Ohlsson och varan var värd flera tusen kronor! Är detta lagligt? I så fall är man ju livegen där för det är inte alltid ny motsvarande vara finns! Med vänlig hälsning
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Vid en hävning är huvudregeln att du ska få tillbaka dina pengar på samma sätt som du betalade. Att häva ett köp innebär att säljaren betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan, se gällande hävning p.g.a. reklamation 28-29 §§ och 43 § konsumentköplagen (KköpL). Betalade du med kort eller kontant ska du alltså inte behöva nöja dig med ett tillgodokvitto eller presentkort.Är det inte möjligt att få pengarna tillbaka på ett annat kort kan du argumentera för att få kontanter.Om du har fått utgifter på grund av felet på varan, kan du ha rätt till ersättning d.v.s. skadestånd enligt 30 § KköpL. Rätten till skadestånd har du både om felet blivit reparerat eller om köpet har hävts. Exempelvis kan du få skadestånd för dina resekostnader för att du velat häva köpet, men även för att du antagligen behöver åka dit en extra gång för att fullgöra hävningen.Sammanfattningsvis har du rätt att kräva pengarna tillbaka, antingen att summan sätts in på ett annat kort eller att du får den i kontanter.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Reklamationstid utgår från dag och ej år

2019-07-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en xbox handkontroll till min konsol. På kvittot så står det att inköpet skedde september 2017. På sistone har den tappat vissa funktioner, kontrollens knappar reagerar inte som dem ska. Jag var hos MediaMarkt där jag köpte kontrollen ifrån för att reklamera produkten och de sa till mig att 3 år har passerat för det är 2019 men för mig så är det inte 3 år än eftersom inköpstillfället skedde i September, Q3 om man ska gå långt. Hur ser det ut? Vad menas med inköpstillfälle, är det specifikt datum eller är det endast år?Jag vet att som kund har man rätt till 3 års reklamation rätt och att så fort som möjligt kontakta när man upptäckt ett fel. Jag hade en liknande kontroll som köptes in samma år och samma dag ifrån netonnet. Samma dag som jag besökte mediamarkt för att reklamera min produkt så besökte jag netonnet för att reklamera ena kontrollen och det var inga problem hos dem men hos mediamarkt så var det ett problem.Alltså hade jag 2 kontroller som har i stort sett samma problem. Netonnet tog emot min reklamation men det gjorde inte mediamarkt. Båda kontrollernas version finns inte längre eftersom ny version har kommit ut.
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av konsumentköplagen (KköpL).Jag misstänker att det blivit fel i din fråga antingen på antalet år garantin gäller eller när köpet skedde, eftersom september 2017 är ett och och tio månader sen, alltså långt under tre år. Den saken spelar dock inte så stor roll när jag besvarar frågan.Säljaren svarar för alla fel i varan som fanns vid avlämnandet, som jag antar i ditt fall skedde direkt vid köpet (20 § KköpL). Fel som visar sig inom sex månader från avlämnandet antas i regel ha funnits redan vid avlämnandet, om det inte kan visas av säljaren att felet då inte fanns (20 a § KköpL). I vissa fall lämnar säljaren en garanti som gör denna tidsfrist längre än sex månader, och denna är då giltig. För fel som visar sig senare än efter sex månader – eller en längre garantitid – så antas felet motsatsvis inte ha funnits vid överlämnandet, om inte köparen kan visa att så var fallet. Den sista tidpunkt du som köpare kan reklamera din kontroll är tre år efter mottagandet, om inte säljaren lovat en längre garantitid eller liknande (23 kap 3 st KköpL).Samtliga tidsfrister ovan räknas utifrån datum, och ej år.Vänligen,