Kan jag reklamera min tvättmaskin om den har börjat rosta?

2020-04-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejjag har en toppmatad tvättmaskin whirlpool köpt 2018 där jag nu i mars upptäckte att den har börjat rosta på luckan övrekant om man har luckan stängt så att säga. Det har även verkat krupit fukt under och rosten sprider sig på själva locket.Jag har läst att andra haft samma problem med toppmatade tvättmaskiner från whirlpool.Nu vad gäller om jag går till butiken vad är mina rättigheter?Maskinen står fritt inget som gör att fukt stannar kvar, men det verkar som att det är just det som händer att fukt kryper under och in i luckan.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag utgår från att du som privatperson har köpt en tvättmaskin av ett företag. När ett företag säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida tvättmaskinen är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.Är tvättmaskinen felaktig?Huruvida tvättmaskinen är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av det du beskriver i din fråga verkar det som att tvättmaskinen i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör tvättmaskinen anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Som konsumet bör du kunna utgå ifrån att tvättmaskinen inte börjar rosta, då meningen är att den ska utsättas för mycket fukt. Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall tvättmaskinen har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till dess pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att tvättmaskinen är att anses som felaktig.Vad innebär detta för dig?Om en vara, i detta fall tvättmaskinen, är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL för fullständig uppräkning), bland annat att prisavdrag, avhjälpande och att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att tvättmaskinen är felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).SlutsatsMycket tyder på att tvättmaskinen har omfattande fel vilket innebär att ett antal påföljder kan aktualiseras. Min rekommendation är att du försöker ta kort eller filma rosten för att därefter ta kontakt med säljaren av varan. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Kan en butik erbjuda prisgaranti på enbart vissa produkter?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en skål på Cervera för två dagar sedan och ser nu att butiken sänkt priset på skålen med 50%. På deras hemsida står det att prisgaranti endast gäller på utvalda märken och inte på den produkt som jag köpt. Kan butiken själv välja vilka produkter som omfattas? Får det gå till så enligt lagen?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Garanti är något som en försäljare kan ge sina kunder som en utökad rättighet i köpeavtalet. Prisgaranti är en typ av garanti som innebär att försäljaren gör en utfästelse att om kunden hittar en likadan produkt till ett lägre pris någon annanstans så betalar försäljaren tillbaka mellanskillnaden. Detta är dock ingenting som finns stadgat i någon lag. Det finns alltså ingen skyldighet att erbjuda prisgaranti utan varje försäljare gör som den vill. Det betyder alltså att Cervera kan välja själva vilka produkter som omfattas av prisgarantin eftersom det är en utökad rättighet för kunden som inte finns reglerat i någon lag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Är mögel i köpt bil ett fel som grundar ansvar enligt konsumentköplagen?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Köpte en bil för 4 månader sedan. Upptäckte i veckan när jag skulle byta däck att nere där reservdäck normalt finns var fullt av väldigt mycket mögel. Jag tog genast upp detta med säljaren (bilhandlare) som genast sa att de inte är något de kan göra åt det.Vad gäller här, och vad kan man göra?Mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga avser ett köp av vara av dig som konsument i förhållande till en näringsidkare, vilket innebär att konsumentköplagen blir aktuell.Föreligger ett fel i varan?För att ta reda på vilka rättigheter du har i din situation måste det föreligga ett konstaterat fel i varan. Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Vidare anses fel i vara också föreligga om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man som köpare har med fog kunnat förutsätta är en bedömningsfråga som görs i det enskilda fallet utifrån alla relevanta omständigheter. Omständigheter av relevans vid bilköp kan till exempel vara bilens ålder, körsträcka och pris.I och med att jag inte har insyn i hur ert avtal ser ut blir frågan i ditt fall om du med fog kunnat förutsätta att bilen skulle vara fri från mögel i den omfattning som den nu har. Om till exempel bilen är väldigt gammal, har åkt långt och köptes till ett billigt pris skulle det troligen vara svårare för dig att hävda att du hade fog att förutsätta att bilen var fri från mögel i den omfattning den nu har. Med hänsyn till att jag inte har mer information om omständigheterna kring bilen samt att du nämner att det var väldigt mycket mögel kommer jag att utgå från att bilen är behäftad med ett fel enligt konsumentköplagen.När ansvarar säljaren för fel i vara?Enligt 20 § konsumentköplagen ska säljaren ansvara för fel som funnits vid den tidpunkt då varan avlämnades, även om felet visat sig först senare. Om felet visar sig inom sex månader efter varans avlämnande anses utgångspunkten vara att felet fanns vid avlämnandet (20 a konsumentköplagen). I ditt fall har du upptäckt felet fyra månader efter varans avlämnande, vilket innebär att utgångspunkten är att säljaren har att ansvara för felet.Vad har du som köpare för rättigheter?På grund av felet får du kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. renovera den delen av bilen som är möglig (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28–29 §§ konsumentköplagen).Vad bör du göra om säljaren vägrar ta ansvar?I det fall att du gett säljaren förslag som t.ex. avhjälpande, men att säljaren vägrar ta ansvar, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendationen på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Gymavtal uppsägningstid

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag har ett gymavtal som just löpt ut. Man betalar i förskott för nästa månad den 25:e. När jag i dessa coronatider inte kan träna som vanligt, och ingen vet hur länge krisen kan vara, tänkte jag att jag skulle säga upp kontraktet (för att sedan teckna ett nytt avtal när det är fritt fram för oss 70 plussare att träna igen). Jag sa alltså upp mitt kontrakt häromdagen (26:e mars). Då får jag ett svar där man skriver att jag får betala för april, maj och juni. Det blir tre månader trots att avtalet säger 2 månaders uppsägningstid.Jag protesterar (för principens skull) och får då ett nytt svar där man säger att två månader innebär två dragningar, och eftersom dragningen för april redan var gjord när jag sa upp kontraktet räknas inte den utan första dragningen blir alltså den 25 april. Jag tycker det låter helt bakvänt. Vad säger ni?
Camilla Stein |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din information som att ditt gymavtal har en uppsägningstid på två månader samt att du betalar avgiften den 25e varje månad. Avgiften avser den nästkommande månaden.Ifall det är fråga om en uppsägningstid måste du fortsätta att betala avgiften under uppsägningstiden. Den uppsägningstid som framkommer i gymavtalet är den som gäller. I detta fallUppsägningstiden kan komma att löpa under april och juni. Anledningen är att du redan hade betalat aprils avgift innan du sade upp gymavtalet.Genom att säga upp avtalet den 26e mars (efter att du hade betalat aprils avgift) börjar uppsägningstiden att löpa först nästa månad, den 25e april. Detta medför att du uppsägningstiden löper under de två nästkommande månaderna, maj och juni. Mitt tips är att du läser igenom avtalet som du har upprättat med gymmet för att få en tydligare bild av vad det är för villkor som gäller. Om du vill ha mer information om gymavtal kan du läsa mer här (konsumentverket).Vänliga hälsningar,

Vad ska man göra när en bil man har köpt visar sig vara felaktig?

2020-04-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag köpte en bil från en bilfirma 2020-02-05 för 74900:- Jag fick köpa till 4 vinterdäck som jag fick för 2000:-. I mail från bilfirman skriver de att vinterdäcken är ok och passar bilen. I avtalet står det garanti: Ja, 6 månader dolda felNu till min fråga. Vinterdäcken som vi köpte var inte monterade på bilen utan fanns i bagageluckan. När jag åkte till däckfirman och skulle montera sa de att två av däcken var inte godkända så jag fick betala 1500:- för två nya. Meddelade detta till bilfirman som vägrar betala det utan menar att jag godkänt däcken.Fel nummer 2.Skulle hyra släp och betalade släpkostnaden och kopplar på släpet på bilen men inga lampor lyser. Åker ner till min verkstad som jag lämnat alla mina bilar till och de ser då att kablarna till kontakten på bilen var felmonterade och att styrboxen var bränd. För detta arbete fick jag ge 1300:-. Pratade med bilfirman igen och menade att detta är ett dolt fel men får då svar att det inte går under garanti.I avtalet mellan bilfirma och oss står det ingen information om vad garantin gäller för men för mig låter det som att allt som sitter på bilen vid köp borde ingå. Hoppas ni kan hjälpa mig i detta och ge mig en väg fram vad jag ska göra.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lagEftersom frågan berör köp av en bil, vilket är en lös sak, som du i egenskap av konsument har köpt av en näringsidkare så är konsumentköplagen, härefter förkortad som KköpL, tillämplig (1 § KköpL).Är bilen felaktig? En vara ska överensstämma med vad som följer av avtalet, och om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § första och andra stycket 1 punkten KköpL). Dessutom ska varan stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, och om varan avviker från detta så är den att betrakta som felaktig (16 § andra stycket 3 punkten och 16 § tredje stycket 1 punkten KköpL). I ditt fall innebär detta att däcken är felaktiga på så vis att de avviker från vad säljaren har utfäst och vidare inte kan användas till det ändamål som de är avsedda att användas till. Det sistnämnda gäller även bilen som sådan i och med att den nu inte kan användas till dess avsedda ändamål, det vill säga att köras. Vidare är en vara felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen haft anledning att förutsätta (16 § tredje stycket 3 punkten KköpL). Vad man har anledning att förutsätta beror bland annat på varans pris och på vilket sätt den bjuds ut till försäljning. I detta fall finns det inget som tyder på att du har haft anledning att förvänta dig mindre än att bilen ska kunna köras normalt och att däcken ska vara godkända, då du exempelvis inte anger att bilen bjöds ut till ett mycket lägre pris än dess egentliga marknadsvärde. Sist men inte minst föreligger fel i och med att däcken avviker från vad säljaren har lämnat före köpet, eftersom däcken uppenbarligen inte var godkända som säljaren påstod (19 § första stycket KköpL). Sammanfattningsvis är alltså bilen felaktig i köprättslig mening. När uppstod felen? Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, och säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om det visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). När ett fel visar sig inom sex månader från det att varan avlämnades ska det anses ha funnits där vid avlämnandet, om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art (20 a § KköpL). Gällande däcken så är det klart och tydligt att detta fel förelåg redan vid avlämnandet, och i och med att du har haft bilen under en sådan kort tidsperiod vore det närmast osannolikt att felen på bilen skulle ha uppstått medan den var i din ägo. Alltså är felen att betrakta som ursprungliga. Gäller garantin? Har säljaren genom en garanti åtagit sig att under en viss tid svara för hela eller en del av varan eller en viss egenskap så ska fel anses föreligga om varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar (21 § KköpL). Huruvida garantin i ditt fall omfattar de aktuella fallen får avgöras utifrån avtalstolkning, men om inget anges gällande vad garantin omfattar så talar mycket för att den omfattar hela bilen. Eftersom felen varit ursprungliga (enligt ovan anförda diskussion) så behöver du dock egentligen inte argumentera för vad garantin innefattar, även om det givetvis ger dig en extra fördel.Vad har du rätt att kräva? I och med att bilen är felaktig så har du rätt att kräva felpåföljder (22 § KköpL). För att du ska få göra felpåföljder gällande krävs det att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter det att du märkt/borde ha märkt felet (23 § KköpL). Jag tolkar din fråga som att du direkt efter att felen upptäcktes meddelade säljaren detta, och därför anses du ha reklamerat i rätt tid. Först och främst har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felen eller företar omleverans (26 § KköpL). Det verkar dock som att du redan har avhjälpt felen själv och att det därför är mer aktuellt med ett prisavdrag/ersättning för detta avhjälpande av felen. Detta har du rätt att kräva (28 § första och andra stycket KköpL). Trots att man som köpare kräver en annan åtgärd så har dock säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet, dock inte om köparen har avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att säljaren skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida (27 § andra stycket KköpL). I ditt fall innebär detta att du måste argumentera för att du skäligen inte kunde ha vänta med att säljaren skulle åtgärda dessa fel, vilket mycket riktigt kan vara fallet om du exempelvis behövde kunna fortsätta köra bilen direkt och inte kunde avvakta nya servicetider osv. Sammanfattning Bilen och däcken är att betrakta som felaktiga i köprättslig mening. Du har därmed rätt att kräva prisavdrag/ersättning för de kostnader som detta har medfört dig. Säljaren har dock alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felen. Dock bör du i detta fall kunna argumentera för att du var tvungen att åtgärda felen direkt och därmed kan säljaren inte använda detta emot dig. Gällande garantin så är min tolkning att den bör innefatta hela bilen, eftersom det inte anges något mer specifikt. Mitt råd till dig är därför att du så snart som möjligt vänder dig till säljaren och framställer dina krav med stöd av grunderna som jag har anfört ovan. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Vad gäller när katten jag köpte visade sig var sjuk?

2020-03-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan,Jag köpte en renrasig kattunge (SVERAK-avtal, stamtavla, besiktning innan leverans) som vid leverans var redan väldigt gasig. Dag 2 hemma hos oss började kattungen bli dålig i magen. Tillståndet försämrades trots skonkost och kattungen började tom missköta lådan vid dag 6. Jag och sambon fick åka till djurakuten, och veterinären sade det är maskinfektion, och möjligtvis svalt objekt utöver det. Varken av våra andra två katter har symptom, men de behövde preventivt behandlas de med.Kattungen fortsätter må dåligt idag (vi har haft honom i 11 dagar nu). Jag behövde ta ledigt från jobbet för att mata honom enl veterinärens anvisningar (en tesked speciell kost varannan timme plus medicinering flera ggr om dagen). Kattungen fortsätter missköta lådan och är väldigt mager. Det känns fruktansvärt, och dessutom ligger vi ute nu med många tusenlappar och oroar oss om han inte smittat våra äldre katter.Har jag rätt att kräva att uppfödaren täcker veterinärkostnaderna, och/eller tar tillbaka kattungen och återbetalar hela inköpssumman? Dvs en sk reklamation av kattungen, med utlägg för våra veterinärkostnader, enligt konsumentköplagen
Samuel Gilljam |Hej och tack för att du vänder dit till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om du kan kräva ersättning för veterinärkostnaderna samt eventuellt häva köpet och lämna tillbaka kattungen. Eftersom djur klassas som lös egendom och det är ett köp mellan en företagare och privatperson gäller bestämmelserna i konsumentköplagen (KköpL), (1 § KköpL).Vem ansvarar för felet?När en vara (i detta fall kattungen) avviker från den kvalité som är avtalad eller med fog kunnat förutsättas (16 § första stycket och tredje stycket första och tredje punkterna KköpL). Säljaren ansvarar för fel som fanns när konsumenten tar emot varan även om dessa fel visar sig först senare (20 § första stycket KköpL). Ett fel som upptäcks inom 6 månader från att kunden mottog varan antas ha funnits när den mottogs, om inte detta är oförenligt med varans art (20 a § första stycket KköpL). För din del kan sägas att om man köper en renrasig kattunge från en seriös uppfödare så borde man med fog kunna förutsätta att katten levereras utan sjukdomar. Att det i detta fall rör sig om en katt borde inte betyda att varans art är sådan att presumtionen för säljarens ansvar inte gäller, i vart fall när det gäller maskinfektion som är en typisk åkomma för katter. Om säljaren kan visa att felet uppstod föst efter att kunden mottog varan, så ansvarar inte säljaren för felet (20 a § första stycket KköpL). Det är alltså upp till djuruppfödaren att visa att kattungen inte hade mask när du mottog den. Ersättning för kostnaderOm det finns ett fel på en vara så kan konsumenten kräva vissa påföljder av säljaren (22 § KköpL). För att kunna göra dessa gällande krävs det dock att konsumenten reklamerar felet inom skälig tid, där två månader alltid anses vara skäligt (23 § första stycket KköpL). Säljaren har normalt rätt att själv avhjälpa felet eller vidta en omleverans, men ifall konsumenten redan har åtgärdat felet och omständigheterna är sådana att det skäligen inte kan krävas att konsumenten väntar på säljarens åtgärd, så kan säljaren inte åberopa att han inte fått försöka åtgärda problemet (27 § KköpL). Eftersom det rör sig om en sjuk kattunge borde omständigheterna vara sådana att du som konsument inte kan klandras för att ha vårdat djuret. En konsument har rätt till ersättning för de kostnader som lagts ner för att åtgärda felet, i den mån kostnaderna inte är oskäligt höga (28 § andra stycket KköpL). Det innebär att åtgärder som går utöver vad som vore skäligt för att vårda kattungen, inte skulle ersättas av uppfödaren. Hade det varit fråga om ett hål i en T-shirt värd 100 kr vore det inte skälig om lagningen av denna skulle kosta 3000 kr. Det är dock svårt att ge direkta svar efter ekonomiska övervägningar eftersom en kattunge har ett liv vilket har betydelse utöver vad du faktiskt betalade för djuret.Upptäcks ett fel har konsumenten rätt till ersättning (skadestånd) för den skada som felet har lett till, om inte felet beror på något utanför säljarens kontroll och denna kan visa detta (30 § första stycket KköpL). I ditt fall borde djurens eventuella sjukdomar, särskilt maskinfektioner som är vanliga, ligga inom uppfödarens kontroll. Skadeståndet omfattar utgifter, inkomstförlust och annan förlust på grund av felet (32 § första stycket KköpL). Detta innebär att du kan kräva att uppfödaren ersätter transportkostnader och utebliven lön för att du var tvungen att stanna hemma som så kallade avhjälpningskostnader. Allmänt gäller dock att den som lider skada är skyldig att minska dess verkningar (42 § KköpL). Här kan man fråga sig om det fanns lindrigare alternativ som då inte skulle kosta dig arbetstid. Som jag har skrivit ovan är det en svår bedömning eftersom djuret har ett värde utöver det rent ekonomiska.Hävning av köpetEn köpare har rätt att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom (29 § KköpL). Med väsentlig betydelse menas att konsumenten inte skulle ha köpt varan, eller i vart fall inte på samma villkor, om han vetat om felet och att själva syftet med köpet har förfelats. Om det nu är så att katten har svårt att återhämta sig eller får bestående men så är det något som pekar på en hävningsrätt. Om det dock är så att felet är åtgärdat och katten mår bra så talar det kanske mot hävningsrätt. Rätten till hävning försvinner om varan i inte oväsentlig mån har förändrats, med undantag för de fall att det rör sig om en försämring på grund av varans egna beskaffenhet eller annars något som inte beror på konsumenten (45 § första stycket och andra stycket första punkten KköpL). Är det så att kattungens skick är sämre än när den mottogs så borde det alltså inte betyda att hävningsrätten bortfaller, eftersom sjukdomen inte beror på dig som köpare. Om köpet skulle hävas så ska köpesumman och varan genast återlämnas till vardera parter (43 § andra stycket KköpL). Säljaren ska även betala ränta (44 § andra stycket KköpL).SammanfattningsvisDet rör sig om ett fel hos kattungen som har lett till olika typer av kostnader. Felet ska reklameras till uppfödaren och du bör då diskutera vårdkostnaderna och ersättning för inkomstförluster. Det är uppfödaren som ska visa att kattungen var frisk när den skickades för att inte ansvara för felet. Du har rätt till ersättning för veterinärkostnader mm, även om det är svårt att säga hur mycket och du har troligtvis en rätt att häva köpet, men det är inget som du behöver göra för att ha rätt till ersättning för nedlagda kostnader. För övrigt kan det vara så att uppfödaren har en försäkring som täcker dessa fall (om inte du själv har det), vilket skulle kunna underlätta processen.Jag hoppas att detta svar hjälper dig!

Inställd fotbollsmatch p.g.a. Covid-19

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Vi har köpt fotbollsbiljetter till premier league som skulle ha spelats under påskhelgen. Pga av Corona så är matchen uppskjuten. PL har inte tagit beslut om att ställa in säsongen än. Vi har köpt biljetterna av Sweticket.Vi har bett dom att återbetala pengarna för biljetterna men dom hänvisar bara till distansavtalslagen och att matchbiljetten kommer att vara giltig på det datum då matchen kommer att spelas. Är det verkligen så att man kan skjuta på idrottsevenemanget hur länge som helst? Någon dag absolut men veckor,månader?
Sohail Niknejad |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Det har dessvärre inte prövats hur långt hävningsrätten sträcker sig med koppling till coronapandemin, det man kan säga är att man alltid har rätt till återbetalning om evenemanget ställs in men som du säger har evenemanget istället flyttats fram till ett obestämt datum. Det man får stödja sig på är antingen avtalsvillkoren mellan dig och säljaren eller de regler som finns i konsumentköplagen (1990:932), KKöpL. Hävningsrätt enligt era avtalsvillkorI era avtalsvillkor ska det framgå vem ni ska vända er till för att klaga. Det kan vara så att just sweticket inte tar ansvar för att matchen ställdes in men att en annan part gör det. Därför kan det vara ett bra första steg att dubbelkolla era avtal för att se om ni har vänt er till fel part.Hävningsrätt enligt konsumentköplagenNär säljaren är i dröjsmål med sin prestation föreligger det en möjlighet att häva köpet enligt 10 § KKöpL. Förutsättningen för att få häva köpet som är aktuellt för er nu är att säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för er (13 § KKöpL). Det är som sagt inte rättsligt prövat hur det här ställer sig i förhållande till coronapandemin, min rekommendation är att ni vänder er till allmänna reklamationsnämnden med erat klagomål på https://www.arn.se/konsument. Det finns liknande fall där fotbollsmatcher ställts in och allmänna reklamationsnämnden hjälpt kunderna att få tillbaka sina pengar.Med vänliga hälsningar,

Fel på vara

2020-03-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en bil och på vägen hem krånglar motor vilket den inte gjorde när jag testkörde hos säljaren. Säljaren vill varken häva köpet eller betala tillbaka en mindre summa. Tvist kommer uppstå.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!I frågan du skickat in har du inte skrivit exakt vad du undrar över, men jag antar att det har att göra med dina möjligheter till påföljder och liknande med tanke på motorproblemet. Jag kommer därför att beskriva dina rättigheter med grund i den beskrivning du angett. I din beskrivning har du emellertid endast skrivit "säljaren". Det är av betydelse att veta om det är en näringsidkare eller privatperson för att veta vilken lag som blir tillämplig. Jag utgår här att du köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare, men stämmer inte detta får du ställa en ny fråga och skriva att det var en privatperson istället eftersom då blir inte samma regler tillämpliga. När en privatperson köper en bil av näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KKöpL). Om inte lagen säger annat, är avtalsvillkor som är till nackdel för köparen, dig i detta fall, utan verkan mot köparen (3 §). Lagen är alltså gynnande till köparens fördel och detta kommer tydliggöras och exemplifieras nedan. Fel på varanSom du beskriver situationen har motorn börjat krångla på hemvägen. Det jag antar att du antyder på är att detta ska anses vara ett fel eftersom motorn inte hade den kvalitén när du testkörde den på plats. Det kan vara fel på varan bland annat om det ifråga om kvalitet eller andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § första stycket). Har ni ett skriftligt avtal (eller muntligt, men detta är svårare att bevisa) och det inte framgår att motorn skulle ha några problem eller andra anmärkningar kan du hävda fel på varan enligt denna bestämmelse.Om inte annat följer av avtalet ska bilen vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänheten används (16 § andra stycket första punkten). Eftersom en bil med en trasig motor inte kan användas på det sättet en bil i allmänheten används kan även denna bestämmelse gälla i ditt fall.Det kan även hävdas att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som han kände till eller borde känt till och som du med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (16 § tredje stycket andra punkten). Eftersom motorn började krångla på hemvägen får det antas att den hade dessa problem innan du köpte den och därmed att säljaren visste om detta, men underlät att upplysa om felet. Säljarens upplysningsplikt är med det resonemanget inte uppfylld. Du som köpare har visserligen också en viss undersökningsplikt. Att kontrollera motorn och göra tester som vanligtvis en mekaniker eller en verkligen bilkunnig person kan göra, kan inte förväntas av dig som köpare i normalfallet, och omfattas därför inte av undersökningsplikten. Varan anses också felaktig om den i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § tredje stycket tredje punkten). Den föregående meningen har mer en funktion av att ge dig ytterligare möjligheter till argumentation om att hävda fel på varan om det, mot förmodan, skulle anses att tidigare punkter inte skulle omfatta din situation. Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, ska den anses felaktig, om den är i sämre skick än du med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (17 §). Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet (19 §). Dessa bestämmelser ger dig möjligheter att hävda fel på flera grunder, med andra ord kan din situation omfattas av flera bestämmelser i lagen. Bedömningen om bilen är felaktig ska göras med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Även om felet visar sig först senare, ansvarar säljaren för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet (20 §). Trots att motorproblemet visade sig när du körde hem, svarar säljaren för detta om felet fanns vid köpet. Eftersom lagen är tvingande till din fördel är det upp till säljaren att bevisa att ett fel som visar sig inom sex månader från det att bilen avlämnades inte fanns vid tidpunkten för avlämnandet. Ett fel som visar sig inom sex månader ska alltså anses ha funnits vid avlämnandet om inte säljaren visar på annat (20 a §). Dina möjligheter till påföljderOm varan är felaktig enligt någon av bestämmelserna ovan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan dessutom kräva skadestånd och hålla inne betalningen (22 §). Man måste titta på vilka bestämmelser som kan bli tillämpliga eftersom det i ditt fall till exempel inte går att kräva omleverans av bilen du köpt.Reklamation:För att kunna åberopa att bilen är felaktig måste du ha reklamerat köpet inom skälig tid efter det att du märkt eller borde märkt felet (23 §), vilket du verkar ha gjort enligt din beskrivning.Avhjälpande:Relevant i din situation är att du i första hand har rätt att kräva att säljaren avhjälper med felet, om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Med utan oskälig kostnad tittar man på vilken betydelse felet har, vilket värde varan skulle ha haft om den varit felfri och om den andra påföljden skulle kunna fullgöras till väsentligt lägre kostnad för säljaren och utan väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 §). Anledningen till att jag skriver "i första hand rätt att kräva att säljaren avhjälper" är eftersom även om du kräver en annan påföljd än avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt att på egen bekostnad vidta en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 §).Prisavdrag eller hävning:Först när avhjälpande (eller omleverans) inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller att det inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, får du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet (28 och 29 §).Skadestånd:Du har rätt till ersättning för skadan som du lider genom att varan är felaktig, om inte säljaren kan visa att underlåtenheten till att bilen avlämnades felfri beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och om följderna inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits (30 §). Detta är det så kallade kontrollansvaret som säljaren har. Om det konstateras att felet på motorn förelåg vid avlämnandet skulle jag hävda att det ligger inom säljarens kontrollansvar och att ersättning därför ska utgå ifall du har haft sådana utgifter som omfattas. Skadeståndet omfattar ersättning för dina utgifter (för att få till stånd en sådan rättelse, till exempel telefonsamtal, resa och transport samt följdkostnader av att du försatts i situationen, som exempelvis utlägg för taxi, övernattning eller hyra av ersättningsvara). Även inkomstförlust och annan förlust grundat på felet omfattas (32 §).SammanfattningOm du har köpt bilen i egenskap av privatperson av ett bilföretag, näringsidkare med andra ord, blir konsumentköplagen tillämplig och denna är till förmån för dig om till exempel ett avtal skulle innehålla ett villkor som är till nackdel för dig. Motorproblemet du upplever får anses vara ett fel i varan enligt någon av de paragrafer som jag hänvisat till ovan. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig senare och det är säljaren som ska bevisa att ett fel inte funnits om det visar sig inom sex månader från det att du köpte bilen. För att kunna göra gällande en påföljd måste du ha reklamerat felet (vilket du gjort). Påföljderna måste ske i en viss ordning eftersom även om du skulle vilja häva köpet och inte få avhjälpande (eller omleverans), har säljaren rätt till en sådan åtgärd om det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare. Skulle inte det ske har du rätt till prisavdrag eller hävning. Även rätt till skadestånd finns om kostnader du har haft har varit en följd av felet.Slutligen vill jag än en gång poängtera att detta svar gäller under förutsättning att du har köpt bilen i egenskap av privatperson av en näringsidkare. Har du inte det får du ställa en ny fråga och beskriva situationen tydligare. Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här. Vänligen,