Reklamation vid felaktig vara

2021-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej det är så att jag köpte en viskosmatta grace ljusgrå hette den. Fick hem matta tyckte den va väldigt väldigt mörk och inte alls ljusgrå som den visade på bilden eller beskrivningen. Så mejlade dem på en gång gick 2veckor fick inget svar ringde dem istället, då sa dem att jag skulle mejla dem skicka bild på mattan vilket jag gjorde. Där efter fick jag bara svar att mattan kan skifta i nyans beroende på ljusinsläpp och lampor vilket jag förstår, men den är alldeles för mörk. Så ringde dem igen och dem sa att det har gått mer än 14dagar då jag inte kan returnera varan och att jag har rullat ut mattan. Jag har rullat ut mattan och dammsugit den då jag inte fick svar i 2veckor och sedan inte fick returnera den. Men har läst lite nu och jag har väl reklamationsrätt i 3år? Om matten inte alls stämmer överens med beskrivningen. Känns otroligt surt att betala en matta för 3400kr när den inte alls stämmer överens med bilden dem har för mattan. Har kontaktat företaget nu om jag kan reklamera den, så vad har jag för rättigheter? Haft mattan nu i 1månad ungefär. Tack för svar :).
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!ÅngerrättSom jag förstår det har du köpt din matta via internet vilket gör att Distansavtalslagen blir aktuell. I lagen framgår det att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du mottagit varan. I ditt fall har det gått mer än 14 dagar sen du fick hem mattan vilket innebär att du inte längre har rätt att lämna tillbaka den.ReklamationDäremot har du alltid rätt att reklamera en vara om den är felaktig, det framgår av 23 § konsumentköplagen (KköpL). Vad som menas med fel på en vara framgår av 16 § KköpL. Ett sådant fel är till exempel om varan på något sätt avviker från vad du som köpare hade kunnat ana när du köpte den. Om din matta inte alls stämmer överens med säljarens bild bör mattans anses ha ett fel. Dessutom kan en vara anses vara felaktig om den avviker från vad säljaren har utlovat (19 § KköpL). Du skriver att mattan beskrivs som "ljusgrå" av företaget, men i verkligheten är mörkgrå. Mattan kan alltså anses vara felaktig även på den grunden.När en vara är att se som felaktig är säljaren skyldig att avhjälpa felet på något sätt (22 § KköpL) Du kan begära omleverans, om det finns en matta som överensstämmer med vad säljaren utlovat, det vill säga en matta som faktiskt är ljusgrå. Om inte det är möjligt framstår det som mest lämpligt att säljaren häver köpet så att du kan få pengarna tillbaka. Du har rätt att reklamera en vara i max tre år, men du måste reklamera varan inom vad som kallas för skälig tid. Det betyder att du måste reklamera varan så snart du upptäcker felet, eller har haft möjlighet att upptäcka felet. Om varan reklameras inom två månader är det alltid att anse som skälig tid (23 § KköpL). I ditt fall har du ju upptäckt felet direkt och bör reklamera mattan så snart du bara kan, vilket jag får uppfattningen om att du redan gjort. Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Konsumentens rätt till hävning efter flera reparationsförsök vid fel på vara

2021-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en Mac för 40.000kr från Apple. Högtalarna har varit trasiga sen dag 1, så jag kontaktade dem direkt. Jag fick då min dator utbytt och samma problem (plus ett ytterligare problem med skärmen) kvarstod. Jag lämnade in datorn på service och fick tillbaka den utan någon reparation, då de sa att det var ett mjukvarufel. Jag väntade då på en uppdatering som apple lovade skulle fixa problemet. Uppdateringen kom, problemet var kvar. Jag lämnade då in datorn igen och de bytte ut moderkortet. Problemet var kvar, värre än någonsin. Sedan dess har jag kontaktat Apple i omgångar och får ingen hjälp. Jag vill häva köpet, men det säger Apple inte är möjligt då det första servicetillfället enligt dem inte räknas eftersom de inte lagade något. Att lämna in datorn igen skulle innebära otroligt mycket problem med min skola och inlämningar (sista terminen musikhögskola i London). Jag har alltså lämnat iväg datorn 2 gånger, de har hjälpt mig ominstallera allt flera gånger och den har blivit utbytt en gång. Vad är mina rättigheter? Kan de neka mig att få häva köpet när de haft så många chanser och det redan har skapat så mycket problem för mig? Tack på förhand!
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom datorn är köpt av dig som privatperson är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. När ett fel föreligger kan ett antal påföljder göras gällande mot företaget. Nedan redogörs för vad som gäller vid reparation och hävning. Avhjälpande och omleveransKöparen kan i första hand kräva att företaget avhjälper eventuella fel kostnadsfritt eller ersätter varan dock endast om det kan ske utan oskäliga kostnader för säljaren. Avhjälpande och omleverans ska ske inom skälig tid från det att köparen framställt sina krav (26 § KKöpL). Enligt förarbeten och etablerad praxis från allmänna reklamationsnämnden har företaget två försök på sig innan köparen kan häva köpet. Om det handlar om olika fel förväntas konsumenten tåla fler försök innan hävning kan bli aktuell. Hur många försök det är frågan om är inte reglerat i varken lag eller praxis. Däremot är tanken att konsumenten ska kunna säga nej till ytterligare reparationer då det medför olägenheter för denne (se Prop. 1989/90:89 s. 122 samt ARNs avgörande om hävning efter flera försök till reparation av fel). Hävning Hävning som påföljd förutsätter att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Denna påföljd anses vara mycket ingripande. Som huvudregel uppställs det höga krav för att rätten till hävning ska föreligga. Att felet ska vara av väsentlig betydelse innefattar en bedömning utifrån konsumentens perspektiv och tanken med bestämmelsen är att en individuell bedömning ska göras i det enskilda fallet. Däremot måste bedömningen vara objektiv vilket innebär att den ska ta sikte på vilka olägenheter felet medför en genomsnittlig konsument. Det som kan vara viktigt att känna till är att vid en eventuell tvist efter hävning ligger bevisbördan på konsumenten vilket innebär att du som köpare måste bevisa att felet har varit väsentligt för dig som konsument (Se Prop. 1989/90:89 s. 35 och 81). Hur du kan gå vidare Till en början är det bra om du meddelar företaget och berättar att ytterligare reparationen kommer innebära olägenheter för dig som konsument samt att du önskar att häva köpet. Om företaget bestrider dina krav är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar du här. Du kan även få hjälp med att gå vidare i ärendet med hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Kan jag häva köpet istället för att få en ny vara?

2021-01-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte ett utespa i somras, men det har bara varit problem med spabadet. Dem bytte utebadet för ca 1 månad sedan till ett nytt, men nu börjar detta också krångla. Det blir kallt, pumparna lägger av, det läcker vatten. Jag vill inte ha deras bad mer, det är katastrof ! Jag vill ha tillbaka mina 52 000kr som jag betalt för badet. Hur gör jag då?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL). Vilka rättigheter har du?Om spabadet inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera spabadet)- omleverans (nytt spabad)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadestånd Du kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det en omleverans som skett. Kan du häva köpet?För att du ska kunna häva köpet och få pengarna tillbaka krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig (29§ KköpL). Du har redan fått spabadet bytt till ett nytt en gång och det fungerade fortfarande inte. Du kan inte heller använda spabadet överhuvudtaget på grund av de fel som finns. Säljaren har försökt att genomföra en omleverans vilket inte fungerat. Därför har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka, då felet är av väsentlig betydelse. Mina råd till digDu borde därmed ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med säljaren och påpeka att spabadet varit felaktigt redan två gånger och att det därför inte är rimligt att du ska behöva prova att få ännu ett nytt spabad. Meddela säljaren att du istället vill häva köpet. Glöm inte göra detta så fort som möjligt. Skulle du ha fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen! Med vänliga hälsningar,

Reklamationsrätt och ångerrätt vid distansköp

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har köpt ett par hörlurar genom näthandel, jag har öppnat förpackningen får jag fortfarande reklamera dem då jag inte är nöjd alls med produkten
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmän reflektionI förevarande fall tolkar jag det som att du har köpt en vara för privat bruk av en näringsidkare via deras hemsida (s.k distansköp). Därmed aktualiseras distansavtalslagen (DAL) samt konsumentköplagen (KKL).ReklamationsrättOm en vara är felaktig eller inte överensstämmer med de egenskaper som följer av avtalet, har du som köpare rätt att reklamera en vara. Reklamationsrätten kvarstår även om du har öppnat förpackningen, då det vanligen fordras att man undersöker varan för att upptäcka eventuella fel.En reklamation ska göras inom skälig tid från det att man har märkt eller borde ha märkt felet på varan. En reklamation som gjorts inom två månader efter att man som köpare märkt felet anses alltid ha lämnats i tid (23 § första stycket KKL).Som yttersta frist har man tre år på sig att reklamera en vara från det att man har mottagit varan, därefter förlorar man som köpare rätten att åberopa fel. Den yttersta fristen på tre år undantas dock om annat har garanterats eller utfästs vid köpet (23 § tredje stycket KKL).ÅngerrättOm det emellertid inte är något fel på varan och du har ångrat ditt köp, aktualiseras bestämmelserna om ångerrätt i stället.Enligt 2 kap. 10 § DAL har du som konsument rätt att ångra ditt köp, förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). Ångerfristen börjar löpa från den dag du har fått din vara i din besittning (2 kap. 12 § DAL).Det som emellertid ska beaktas är att ångerrätten undantas i vissa situationer. Om förpackningen på varan är bruten av konsumenten och inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl, gäller inte ångerrätten (2 kap. 11 § p. 5 DAL). Hörlurar kan beroende på dess användningssätt vara att betrakta som hygienartiklar, vilket i det enskilda fallet kan medföra att varan inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl. Särskilt för s.k in-ear hörlurar fordras att förseglingen inte ska ha brutits för att ångerrätten för köparen ska kvarstå, då hörlurarna vid avsedd användning kommer särskilt kontakt med kroppen.SammanfattningOm hörlurarna är defekta eller inte överensstämmer med avtalet, rekommenderar jag dig att kontakta säljaren och reklamera varan. I ditt meddelande bör du påtala och beskriva vad som är felaktigt med varan. Du kan även bifoga bilder om det ger stöd för din reklamation. Är hörlurarna fungerande men du emellertid ångrar köpet, kan du fråga säljaren om du kan utnyttja ångerrätten även om förpackningen är bruten. Beroende på hörlurarnas beskaffenhet kan de vara att betrakta som hygienartikel och det finns således en risk att ångerrätten inte gäller vid bruten förpackning.Hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Garanti vid fel i vara

2021-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpt den 20:e april år 2020 en iPad på en elektronikaffär. Garantin har inte gått ut på den. Nu har batteriet blivit sämre, batteriet tar slut mycket snabbt. Varan används dagligen under flera timmar. Jag undrar kan jag kräva butiken att dem byter batteriet till en ny sådan (men på deras bekostnad), då varan är relativ ny? Om jag hade inte garantin kan man kräva butiken att dem fixar om liknande problem/fel uppstår med hänvisning till (KKöpL)? Tacksam för svar!
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljarens garantiGaranti innebär att företaget garanterar att varan du köpt ska fungera under hela garantitiden, det vill säga företaget i ifråga är ansvarig för eventuella fel som uppkommer under tiden garantin gäller. Detta framgår av 21 § konsumentköplagen (KköpL). Detta gäller dock inte om försämringen av varan beror på en olyckshändelse, vanvård eller annat onormalt användande.I ditt fall förstår jag det som att batteriet tar slut snabbare än vad man kan förvänta sig av en relativt nyköpt iPad, och att använda en iPad flera timmar varje dag bör ses som normalt användande. Med det sagt så ligger ansvaret för produktens fel på säljaren och du bör kontakta butiken du köpte iPaden och påtala felet för byte av batteri eller liknande åtgärder.Konsumentlagstiftningens skyddDet ska också sägas att det är upp till varje företag att själv välja huruvida garanti ska lämnas. Dock är du som konsument alltid skyddad av KköpL, oavsett säljarens garanti. Skulle säljaren hävda att garantin inte gäller eller liknande blir KköpL:s regler istället aktuella. Du har då möjlighet att kräva att felet avhjälps, t ex genom batteribyte. Detta framgår av 22 § KköpL. Det är viktigt att du reklamerar iPaden så snart du har upptäckt felet, och senast tre år efter att du köpt den, 23 § KköpL.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag häva ett bilköp?

2021-01-23 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en ny bil och fick den levererad den 15/12-20.Bilen blev bärgad tillbaka till bilfirman den 28/12 pga felkoder.Har ännu inte fått något besked om när den blir klar.Har frågat efter hur de kan kompensera mig, fått till svar att de kan bjuda på första servicen.Är inte nöjd med det erbjudandet, vad kan jag göra?Vad är rimlig kompensation och kan jag häva köpet?Hur ska jag gå vidare med detta?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken lag gäller?Vad som gäller när en privatperson köper en lös sak från en näringsidkare regleras i konsumentköplagen (härefter KKöpL) (1 § KKöpL).Är det fel i varan?För att kunna göra gällande påföljder måste varan vara felaktig. I detta fall beskriver du att bilen uppvisade felkoder. Bilen stämde därmed inte överens med vad som avtalats och vad som normalt kan förväntas vid köp av en bil (16 § KKöpL). Varan är därför felaktig. När en köpt vara är felaktig kan påföljder göras gällande. Vilka påföljder kan göras gällande?När en vara är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom kan köparen kräva skadestånd. Köparen kan även hålla inne betalningen (22 § KKöpL). Nedan följer en redogörelse för påföljderna.I första hand har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet (åtgärdar felet) eller företar omeleverans (tillhandahåller en ny vara av samma slag) såvida detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket KKöpL). I ditt fall framstår det som att avhjälpande har blivit aktuellt. Avhälpande ska ske inom "skälig tid" (26 § tredje stycket KKöpL). Bilen ska därför repareras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för dig som kund. Omständigheter såsom varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet. Att reparera en bil tar rimligtvis längre tid än att reparera en annan vara av enklare art. Däremot kan köparen vara i stort behov av varan för att exempelvis kunna ta sig till arbete eller liknande. En säljare har rätt att avhjälpa felet eller vidta omleverans trots att du som köpare kräver annan påföljd såvida det kan ske inom skälig tid och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § KKöpL).Om inte felet avhjälps eller omleverans sker inom skälig tid får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet. Köparen kan i stället för prisavdrag häva köpet (28 § KKöpL). För att kunna häva köpet förutsätts att felet är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KKöpL). Om felet är av väsentlig betydelse för köparen får avgöras i det enskilda fallet. Till exempel har en konsument som köpt en ny husvagn av en näringsidkare kunnat häva köpet på grund av att husvagnen inte var utrustad med en avtalad markis. Felet var av väsentlig betydelse. I ditt fall kan felet vara av väsentlig betydelse eftersom den uppvisar felkoder. Det kan vara ett fel som gör varan betydelselös för dig som konsument.Om du som köpare lider skada på grund av felet har du rätt till ersättning. Det förutsätter dock att felet på bilen ska ha orsakat skada. Till exempel kostnad för bärgning av bil, taxiresor, eller inkomstförluster. Köparen har dock inte rätt till ersättning om säljaren kan visa att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte kunde förväntas vid köpet och att säljaren därmed inte heller kunde ha undvikit eller förhindrat felet (30 § KKöpL).Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att kontakta bilfirman i syfte att komma fram till en lösning. Du kan framställa dina krav till bilfirman. Om ni inte kan komma fram till en lösning måste du lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten om du vill ta ärendet vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad innebär "inom skälig tid" vad gäller avhjälpande enligt konsumentköplagen?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej på er, Avseende konsumenttjänstlagen och skälig tid för reparation. Vad ingår i skälig tid? Vi har köpt en elcykel (lådcykel) för mindre än två år sedan där batteriet har slutat fungera. Säljaren uppger att han hade ersatt batteriet kostnadsfritt om han kunde men batteritillverkaren har slut på dessa i sitt lager. Det har varit slut sedan augusti och leveransen är beräknad först i mars. Cykelhandlaren misstänker dock att det blir mycket senare än mars. Vi är helt beorende av elcykeln för att hämta och lämna barn på förskolan varje dag, speciellt i dessa tider när kollektivtrafiken inte är att rekommendera. Har cykelhandlaren rätt att "skylla ifrån sig" eller hur tolkas konsumentköplagens "skälig tid"? Jag tänker mig att det till syvende och sist handlar om en ny elcykel på cykelhandlarens bekostnad om den inte går att få fungerandes. Rätt eller fel?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har lämnat in elcykeln för reparation hos samma säljare som du köpte den av. I sådana fall hittar du bestämmelser om reklamation i konsumentköplagen.Konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen?Du köpte ursprungligen en elcykel, vilket är den produkt som vi ska utgå från vid fastställande av tillämplig lag. Eftersom elcykeln är en vara och inte en tjänst, så faller reklamation av elcykeln in under konsumentköplagen. Hade det varit en tjänst som ursprungligen köptes så hade reklamation istället fallit under konsumenttjänstlagen. Om du vill reklamera elcykeln, alltså påtala fel och begära att säljaren åtgärdar dessa, ska du därmed använda dig av konsumentköplagen. Vill du köpa en självständig tjänst i form av reparation hos säljaren går det också bra, och då tillämpas konsumenttjänstlagen. Jag skulle emellertid rekommendera att du reklamerar, alternativt förtydligar för säljaren att det var det du menade när du lämnade in cykeln. Detta eftersom säljaren i sådana fall är ansvarig för att varan inte fungerar som den borde och blir skyldig att åtgärda detta kostnadsfritt för dig.ReklamationKonsumenter har rätt att reklamera i upp till tre år (23 § tredje stycket konsumentköplagen). Eftersom det har gått mindre än två år från köptillfället har du fortfarande rätt att reklamera elcykeln. Elcykeln ska vara ägnad för de ändamål som varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Den ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av ert köpeavtal, om säljaren underlåtit att upplysa om något förhållande gällande varans egenskaper eller användning, eller om varan i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta (16 § konsumentköplagen). Att batteriet fungerat i knappt två år tyder på att ett sådant fel föreligger, då man vid köp av elcyklar normalt kan förvänta sig att batteriet ska hålla längre. När elcykeln konstaterats felaktig kan du göra felpåföljder gällande (22 § konsumentköplagen). Dessa är avhjälpande, omleverans, prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet, hävning av köpet, samt skadestånd i vissa fall.Avhjälpande och omleveransSäljaren har rätt att i första hand avhjälpa felet, alternativt företa omleverans. Vad gäller avhjälpande ska säljaren avhjälpa felet om det inte kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen kan säljaren undgå skyldighet att avhjälpa felet (prop. 1989/90:89 s. 120). Säljaren har inte möjlighet att köpa in nya batterier eftersom dessa är slut, men kan beställa från en annan batteritillverkare eller anlita en annan verkstad för reparation. Säljaren bör därmed inte kunna undgå sin skyldighet att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra reparationen. Precis som du skriver ska avhjälpandet, alltså reparationen, ske inom skälig tid efter det att du som köpare framställde ditt krav. Reparationen ska ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig som köpare (26 § konsumentköplagen).Vad innebär "inom skälig tid"?Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till köparens intresse. I princip bör säljaren omgående ta sig an avhjälpandet, alltså i detta fall reparationen (prop. 1989/90:89 s. 120). Av propositionen följer att om köparen godtar en angiven tid för avhjälpande, kan hen inte göra någon annan påföljd gällande under tiden. Ett avhjälpande bör kunna klaras på ett par dagar och köparen bör få tillgång till ersättningsvara vid avhjälpande som tar längre tid. Du som köpare ska inte heller behöva tåla upprepade avhjälpningsförsök (prop. 1989/90:89 s. 122). Säljaren säger att batteritillverkaren har slut på batterier i sitt lager och att leveransen tidigast är beräknad till mars, vilket är åtminstone två månader framöver. Ni beskrivs vara helt beroende av elcykeln för att hämta och lämna barnen varje dag. Säljaren bör därmed vidta åtgärder för att reparationen ska gå fortare och inse vikten av att ni återfår elcykeln så snart som möjligt. För att motivera den längre reparationstiden bör säljaren lämna en tillfällig ersättningsvara till ert förfogande.Vad händer om reparationen inte kan ske inom skälig tid?Om reparationen inte kan ske inom skälig tid kan du även kräva omleverans. Det innebär att elcykeln ersätts med en annan elcykel i avtalsenligt skick. Din rätt att kräva omleverans förutsätter, på samma sätt som vid krav på avhjälpande, att åtgärden kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Du kan välja om du vill kräva reparation eller omleverans, men säljaren är inte bunden av ditt val (prop. 1989/90:89 s. 119). Säljaren har nämligen också rätt att antingen avhjälpa felet eller företa omleverans om hen erbjuder sig utan dröjsmål att göra detta, samt att det kan ske inom skälig tid, utan kostnad eller olägenhet för dig som köpare (27 § konsumentköplagen). Att reparation av elcykeln inte kan ske inom skälig tid eller utan olägenhet för köpare tyder på att du kan kräva omleverans direkt. Om omleverans sedan inte sker inom skälig tid kan du kräva prisavdrag som svarar mot felet eller slutligen häva köpet (28 § konsumentköplagen).SammanfattningDu kan reklamera elcykeln hos säljaren och begära att hen ska reparera batteriet omgående. Du kan argumentera för att två månader inte är skälig tid för reparationen, men att säljaren ska ge dig en tillfällig ersättningsvara om du godtar denna reparationstid. Om säljaren inte kan reparera batteriet tidigare kan du kräva omleverans, och sedan prisavdrag.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar,

Vilka skyldigheter har en säljare att betala reparationer av en felaktig vara?

2021-01-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en värmepump.Värmepumpen installerades av säljaren mitten av oktober 2019. Efter en månads drift stannade pumpen och den startade inte.Gjorde en felanmälan till företaget, reparation utfördes i slutet av november eller i början av december 2019.Enligt uppgift gjordes en lödning på ett mikroprocessor. Den 20 dec 2020 stannade värmepumpen igen och gick inte att starta.En felanmälan skickades till företaget den 23/12 - 20. Lördagen den 9/1 -21 utfördes reparationen där en mikroprocessor byttes.Fick en faktura på bytet den 12/1 -21.Skall inte denna reparation vara en garanti ?
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om säljaren av värmepumpen verkligen har rätt att kräva att du betalar den reparation som genomförts i januari i år. För att utreda din fråga kommer jag börja med att undersöka om du fortfarande kan reklamera felet. Sen kommer jag reda ut vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter säljaren har.Eftersom du köpt varan från ett företag och det utifrån frågan verkar som att du gjort köpet som privatperson rör det sig om ett konsumentköp. Därför gäller ett särskilt skydd för dig som konsument. Regler om detta hittar du i konsumentköplagen (KköpL).ReklamationDu har fortfarande rätt att reklamera värmepumpen eftersom det inte gått tre år sen du köpte den (23§ 3 stycket KköpL). Du har även meddelat säljaren om felet i värmepumpen i rätt tid (23§ KköpL). Av den information du skickat med i frågan finns det inget som tyder på att felet i värmepumpen har orsakats av dig. Det är därför troligt att felet funnits redan när du köpte värmepumpen. Vilka rättigheter har du?Om värmepumpen inte fungerar är det fel på varan (16§ KköpL). Detta ger dig som köpare flera rättigheter (22§ KköpL):- avhjälpande (reparera värmepumpen)- omleverans (ny värmepump)- prisavdrag- ersättning för att avhjälpa felet- häva köpet- skadeståndDu kan inte kräva alla dessa saker utan man brukar börja se om avhjälpande är möjligt för att sedan gå vidare till nästa möjlighet om avhjälpande inte går att genomföra. I ditt fall är det ett avhjälpande som skett. Reparationen av värmepumpen ska ske utan någon kostnad för dig (26§ 3 stycket KköpL). Mina råd till digDu har ingen skyldighet att betala den reparation av värmepumpen som utförts. Företaget har alltså inte agerat på rätt sätt när de skickat ut en faktura till dig. Jag skulle därför råda dig att höra av dig till företaget och påpeka detta. Skulle företaget fortfarande kräva din betalning kan du meddela dem att du kommer ta ärendet vidare. Du kan nämligen anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vilket du kan göra här. Det bästa för dig är dock att försöka nå en överenskommelse med företaget i första hand. Med vänliga hälsningar,