Kan jag häva ett köp av husbil med många fel?

2020-10-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt en splitter ny husbil från firma i december 2020,från dag 1 har det bara varit stora problem, nu är den inlämnad med över 30 olika fel, finns något man kan göra? Enligt dom väntar de på svar från tillverkarn, tycker inte de är okej, får man häva ett köp?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan jag häva ett köp av husbil med många fel? Då du köpt husbilen från en firma utgår jag ifrån att firman är näringsidkare och att du handlat som privatperson, vilket gör att konsumentköplagen blir tillämplig lag. För att kunna häva krävs det att det föreligger fel i vara (16 § konsumentköplagen). Varan anses felaktig om den avviker från vad du som köpare kan förutsätta. Att köpa en felfri splitterny husbil utan 30 olika fel kan antas vara något som du kan förvänta dig. Fel som visar sig inom de första 6 månaderna från köpet, anses ha funnits vid tidpunkt för avlämnandet (20 a § konsumentköplagen). Du har rätt att häva köpet om detta fel är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Jag antar att det är av väsentlig betydelse för dig att du har haft problem med husbilen sedan första början, samt att den nu är inlämnad för över 30 olika fall. Sammanfattning Du kan häva köpet då det föreligger fel eftersom att husbilen avviker från vad du med fog kan förutsätta av köpet. Du kan dock avvakta och se vad som händer med tillverkaren och vilka besked du får från det hållet. Det kanske blir så att de löser alla problem med husbilen och att det inte uppstår fler fel på den efter det? Dock rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fel på bil

2020-10-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag har köpt en premium bil från en bilförsäljare där det i annonsen stod att det är en BMW 540i med 340 hk. Bilen är från 2018 och har gått knappt 3200 mil och kostade 510 000 kr. När jag kört hem tänd lampan för avgassystemet och indikerar ett fel. När jag börjar undersöka vad det innebär i instruktionsboken upptäcker jag en faktura i bilen som jag inte sett innan där den tidigare ägaren (som sålde bilen till bilfirman) har bytt ut väsentliga delar så som avgassystem, katalysator samt "trimmat" bilen. Detta har bilfirman inte informerat mig om. Bilen har nu 444 hk istället då man bytt ut originaldelar som detta så minskar andrahandsvärdet samt att det påverkar garantier mm. Jag kontaktade bilfirman och ville häva köpet med hänsyn till att de ej informerat mig om detta trots att de har upplysningsplikt och det är inget jag har upptäckt på egen hand. De har även i annonsen skrivit ut 340 hk vilket borde anses vara falsk marknadsföring. Det är en väsentlig skillnad på bilen som jag anser är av stor betydelse för mig då det påverkar andrahandsvärdet samt garantier och jag hade inte köpt bilen om jag vetat om detta. Bilfirman hävdar att de inte heller visste om detta och att de inte kan häva köpet. Vilken rätt har jag att häva köpet? Om jag inte har rätt att häva köpet, har jag någon annan möjlighet att kräva att de till exempel återställer bilen till original som jag trodde att jag köpte? Det kan kosta mellan 70 - 100 tkr och inte helt säkert det går heller.
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att bilförsäljaren är en näringsidkare, och därför blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig (1 § KKöpL). Det är alltså hit jag kommer att hänvisa mina svar. Bilen är att anse som felaktig då den inte överensstämmer med vad bilförsäljaren har uppgett (16 § KKöpL). Dessutom har bilförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter vid marknadsföringen vilket även det innebär att varan är att anse som felaktig (19 § KKöpL). Förmodligen skulle även bilförsäljaren ha upptäckt det här felet då bilförsäljaren köpte bilen från den första personen. Därmed är bilen även att anse som felaktig då bilförsäljaren inte lämnat de uppgifter som han borde känt till och som spelade in på ditt beslut att köpa bilen (16 § 3 st. 2 p. KKöpL). Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för köparen enligt konsumentköplagen. Det spelar således ingen roll om du borde upptäckt felet vid en undersökning eller inte (NJA 2015 s. 233 [38 p. i HD:s dom]). Eftersom bilen är att anse som felaktig har du rätt till vissa påföljder (22 § KKöpL). För att få göra dessa påföljder gällande måste du dock reklamera felet till säljaren så fort som möjligt, vilket jag förstår det som att du har gjort. Reklamation som lämnats inom två månader ska alltid anses vara i tid (23 § KKöpL). Man ska i första hand beakta möjligheterna att avhjälpa eller omleverera varan från säljarens sida. Detta måste dock ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för dig (26 § KKöpL). Säljaren har dock alltid rätt till att själv avhjälpa felet om det kan ske utan kostnad eller väsentlig olägenhet för dig (27 § KKöpL). Kan säljaren inte avhjälpa eller omleverera får du häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Jag har själv för dålig koll på bilar för att uttala mig med full säkerhet, men det verkar som att felet är att anse som stort. Du skriver i din fråga att det skulle kosta mellan 70 000 – 100 000 kr att avhjälpa felet men att detta inte med säkerhet faktiskt löser problemet. Jag har inte kompetensen för att göra en närmare bedömning, men om en domstol håller med dig om detta borde du därför kunna häva köpet. Dock ska man alltid, som sagt, beakta säljarens möjligheter att avhjälpa felet eller leverera en ny bil som inte är felaktig om detta är möjligt. Slutligen kan nämnas att du även kan kräva prisavdrag om omleverans eller avhjälpande inte kommer i fråga. Prisavdraget ska då motsvara värdeminskningen som felet innebär (28 § KKöpL). Jag hoppas du har fått svar på dina frågor och att din situation löser sig. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller ringa: Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Kan man häva köpet om egenskaperna på produkten inte överensstämmer med produktkatalogen?

2020-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,För några dagar sedan var jag i en butik för att köpa ett soffbord (ville ha ett i trä och marmor) kontant. Alla bord jag ville ha var tyvärr tillfälligt slutsålda men jag kunde beställa ett bordet från en bildkarta. Under bilden stod det att bordet var i trä och marmor. Jag betalade i butiken direkt och skulle få bordet levererat direkt hem 2 veckor senare. När paketet väl kom insåg jag att bordsskivan inte var tillverkat i marmor utan i trä med mormorliknande ytskikt i plast.Vad krävs för att jag ska få häva köpet? Vilka lagar kan jag hänvisa butiken till?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen du kan hänvisa butiken till är konsumentköplagen. För att kunna göra någon av åtgärderna som erbjuds i lagen gällande måste du börja med att vända dig till butiken och reklamera att det är fel på varan, 23 § KköpL. Du skulle främst kunna reklamera bordet med anledning av att bordet inte överensstämmer med de egenskaper som säljaren hänvisar till i sin marknadsföring, genom katalogen. Om det stod under bilden att bordet var i trä och marmor överensstämmer det inte med det bordet du fick. Det är stor skillnad i egenskaperna av att en bordsskiva är i marmor jämfört med ett marmorliknande plastskiva. Marmor var materialet du förväntade dig, vilket förmodligen är mer tåligt, ett dyrare material osv, därav har marknadsföringen avseende egenskapen "marmor", varit i stor grad vilseledande. Det spelar ingen roll om säljaren i butiken visade en katalog från det märke som tillhandahåller soffborden, och att de inte är deras egna märke eller katalog, 19 § 1-2 st KköpL. Den andra möjligheten du har att angripa avtalet för att eventuellt kunna häva det är att meddela att det är fel på varan då varan inte överensstämmer med den beskrivning och egenskaper som säljaren har hänvisat till. De soffbord du hade tänkt handla som var slutsålda gav säljaren en uppfattning om vad för material du ville att bordet skulle vara i. Om du dessutom uttryckt att du letade efter bord i trä och marmor, så bör säljaren rimligen upplysa dig om att själva bordsskivan på bordet i katalogen är gjort av plast och inte marmor, vilket är av stor betydelse när säljaren vet att du letar efter ett bord i marmor, 16 § 2 st p.3 jämte 16 § 3st p.2 KköpL. Efter att du vänt dig till butiken och gjort gällande någon av de ovanstående felen, så är egentligen utgångspunkten att påföljderna som finns är avhjälpande eller omleverans i första hand, 22 § jämte 26 § 1st KköpL. I ditt fel blir inte något av de alternativen aktuella eftersom det inte går att avhjälpa felet på bordet, eftersom felet inte ligger i något fysiskt som att det var en repa i bordet, utan i materialvalet i grunden. Inte heller omleverans blir aktuellt av samma anledning, felet hade inte upphört för att de skickat ett nytt likadant bord. Därefter kommer prisavdrag, vilket skulle kunna bli aktuellt ifall du skulle vilja behålla bordet men ett prisavdrag pga olägenheten att bordet inte består av det material som marknadsföringen gjort gällande eller som säljaren hänvisat till, 28 § KköpL. Men som jag uppfattar din vilja som att du vill du häva köpet av bordet vilket är den sista möjligheten om ingen av de andra påföljderna kan tillämpas på felet. Eftersom att felet i ditt fall inte går att lösa genom varken avhjälpande, omleverans eller prisavdrag rent objektivt sett. Eftersom felet är så pass väsentligt för dig eftersom du ville ha ett soffbord av materialet trä och marmor, och det dessutom har stått marmot runder bilden i katalogen så frångår soffbordet i så betydande del vad som avtalats så att du bör ha rätt att häva köpet, 29 § KköpL.Hoppas detta är svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Vad gör jag när jag köpt örhängen som antagligen är kopior?

2020-10-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte Cucci örhängen på X, säljaren sa att de var 100% guld. Eftersom jag reagerade mycket i öron kontrollera de hos guldsmeden och de visade att det var 75% guld och han visste inte vad som vad inblandade eftersom han sa att de kom från Kina. Har haft flera gånger kontakt med X, men de vägrar att hjälpa mig, har visat utlåtande av guldsmeden. X vill endast får smycken tillbaka för undersökning. Jag har inte lust att ge smycken värda 33000kr till X, utan någon garanti eller kvitto. Vad ska jag göra, förmodligen har jag köpt piratkopior
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån det du beskriver har du köpt örhängen av märket Gucci som säljaren utlovat att var 100% guld. Efter att du reagerat kontrollerade du dem hos en guldsmed som säger att de endast är 75% guld. Samma guldsmed sa att örhängena antagligen kommer från Kina. Du har flera gånger varit i kontakt med säljaren som vägrar att hjälpa dig. Säljaren vill bara ha tillbaka smyckena för undersökning. Du å din sida vill inte lämna in smycken värda 33.000 kronor utan någon form av garanti eller kvitto. Min utgångspunkt för mitt svar till dig är att du köpt örhängena i egenskap av konsument av en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig.Bedömningen av fel i varaUtgångspunkten enligt konsumentköplagen är att skicket för en vara som köpts, i ditt fall örhängena, ska stämma överens med vad som avtalats. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och varan ska inte på annat sätt avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om varan avviker från detta ska den anses vara felaktig (16 § KKöpL). Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren ansvarar för fel som fanns vid leveranstidpunkten, även om felet visar sig först senare (20 § första stycket KKöpL). Ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas (20 a § första stycket KKöpL). För att köparen ska ha rätt att åberopa att varan är felaktig krävs att hen lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att hen märkt eller borde märkt felet. Detta är vad man brukar benämna reklamation. Meddelande som lämnas inom två månader efter att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § första stycket KKöpL). Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får köparen kräva skadestånd (22 § KKöpL).I ditt fall förefaller det som att du åtminstone erhållit örhängen med lägre guldhalt än vad som avtalats om vid köpet. Det är eventuellt, utifrån de uppgifter du själv lämnat i din fråga, möjligt att örhängena är kopior. Såväl den lägre guldhalten som kopior av örhängena innebär att det är ett fel i varan.Påföljder vid fel på varanSom utgångspunkt kan du kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnads för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Ett avhjälpande torde inte vara aktuellt i ditt fall då det inte är möjligt att avhjälpa om örhängena är kopior eller innehåller för låg guldhalt. Omleverans kan dock vara aktuellt (dvs. att örhängena byts ut till rätt vara). Om avhjälpande eller omleverans inte kommer på fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, har du rätt till prisavdrag eller häva köpet (28 § första stycket konsumentköplagen). Köpet får hävas om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen). Kräver du som köpare annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen hand, om det sker på egen bekostnads, välja något av dessa alternativ om den efter att reklamation kommit den till handa utan uppskov erbjuder sig att göra detta (27 § konsumentköplagen).I ditt fall vet jag inte riktigt vilka diskussioner som varit aktuella och vad du kräver. Alla påföljderna kan vara aktuella, däremot kan näringsidkaren i vissa fall även om du begär annan påföljd, välja att byta ut varan till rätt vara. Däremot har näringsidkaren rätt att undersöka varan, det är inte tillräckligt att du lämnar ett intyg från en guldsmed. Utgångspunkten när man köper något som konsument är att felet är ursprungligt de första sex månaderna, för att undersöka att så är fallet har näringsidkaren rätt att undersöka varan. Däremot torde det vara rimligt att den ger dig ett kvitto eller annat bevis på att du lämnat in örhängena.Du kan ha rätt till skadeståndSom köpare har du rätt till ersättning för den skada du lider genom att varan är felaktig. Skador du kan begära ersättning för är t.ex. porto, telefonsamtal, resekostnader etc. Rätten till skadestånd finns oavsett om örhängena byts ut eller om köpet hävs. Dock är det du som köpare som måste visa att du lidit skada till följd av felet i varan.Min rekommendation Som jag förstår det har du redan kontaktat säljaren och reklamerat (dvs. informerat om att du anser att det är ett fel i varan). Jag vet dock inte vad du begärt (omleverans, prisavdrag, hävning etc.). Det är min rekommendation att du kontaktar säljaren med de krav du har. Betänk dock att säljaren kan ha rätt att byta ut örhängena till rätt örhängen om så sker inom skälig tid. I annat fall kan du ha rätt att häva köpet. Du måste däremot ge säljaren en möjlighet att undersöka så att varan örhängena verkligen är felaktiga. Det torde dock vara rimligt att du får ett inlämningskvitto.Om du inte kan komma överens med butiken kan ett alternativ vara att du anlitar en jurist som hjälper dig i kontakten med säljaren. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. För ett kostnadsförslag och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ska jag vända mig till butik eller tillverkaren vid fel i vara?

2020-10-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte 2 laptop datorer sommaren 2019. Av olika omständigheter så öppnades inte datorerna förens nu hösten 2020. Vid uppstart så laddas inte batteriet utan får meddelande om att det behöver bytas ut. Säljande butik menar att batteriet är förbrukningsvara, och att det är tillverkaren som vi får vända oss till. Tillverkaren rekommenderar att vi kontaktar ARN om säljaren inte vill hjälpa oss.
Madelen Henriksson |Hej, och tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om du ska vända dig till butiken eller tillverkaren för att få hjälp med problemet. För att kunna svara på din fråga kommer vi att använda oss av konsumentköplagen (kommer här benämnas KKL). Detta för att du som konsument har köpt en dator av ett företag (1 § KKL). Jag tänker börja med att utreda om detta kan bedömas utgöra ett fel för att därefter gå in på vem av den säljande butiken respektive tillverkaren du vid ett fel skulle ha rätt att vända dig till.Föreligger det något fel i vara?Du har köpt datorerna och dessa har inte använts. Batterier är likt det säljande butik menar på, en förbrukningsvara. Att datorerna däremot inte laddas vid uppstart trots att de inte har öppnats under de senaste året är något som enligt min bedömning utgör ett fel i vara (16 § tredje stycket KKL). Felet vad jag förstår det som, är något som funnits redan innan du köpte dem. Detta då ni vid första användandet inte kan ladda datorerna. Detta fel är det säljande butik som ska svara för (20 § KKL). Förstår det som att det inte verkar vara någon konflikt kring om reklamationen skett i tid eller ej. Jag kommer därför utgå ifrån att den har skett i tid och att butiken inte finner några problem med det. Det kan dock vara av vikt för dig att känna till att på grund av att det gått ett år från det att du köpt datorerna, så är det du som ska kunna bevisa att det förelegat ett ursprungligt fel (20 a § KKL).Vända sig till tillverkaren eller till butiken?Reklamationen ska ske till säljaren (23 § KKL). Det ska räcka för dig att vända dig med din reklamation till butiken för att de i sin tur tar kontakt med tillverkaren för att åtgärda problemet. Du har slutit ett köpeavtal med butiken, inte dess leverantör.Jag hoppas att detta har gett dig vägledning. Är det något ytterligare du funderar på är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Är uppfödaren ansvarig för min katts dolda sjukdom?

2020-10-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Köpt kattunge 2019.I dag är han 1,7 månader gammal .Fått dödlig sjukdom som heter FIP. .Den sjukdom är som arv från föräldrar och nu blossade upp den .Katten är väldig dålig har kanske några dagar kvar. Kostade mig 9,550kr har inte döds försäkring. Är uppfödare ansvarig ersätta mig något? Hörde att uppfödaren är ansvarig just för denna dolda sjukdom
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetFörst och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (katten). Det låter kanske konstigt, men juridiskt set är en katt en lös sak. Det framgår inte av frågan om säljaren är en näringsidkare eller en privat person, men eftersom du skriver "uppfödaren" tolkar jag det som att du har köpt din katt från en näringsidkare. Därmed är konsumentköplagen tillämplig lag. När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en katt kan du förvänta att den är sund och frisk och att den inte har en dödlig sjukdom. Därmed föreligger ett köprättsligt fel i varan (din katt).Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot katten. Om felet visar sig inom sex månader antas felet ha funnits redan vid riskövergången, vilket innebär att säljaren som utgångspunkt är ansvarig (20 a § konsumentköplagen).Du skriver att din katts har ärvt sjukdomen. Därmed måste felet ha funnits (latent) redan vid avlämnandet. Detta innebär att säljaren är ansvarig och du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen). Det är inte relevant för dig att kräva avhjälpande eftersom kattens sjukdom inte kan botas. Prisavdrag är ingen hjälp om katten inte kan överleva. Du kan få en ny katt utan kostnader eller häva köpet samt kräva skadeståndDärmed kan du kräva att få en ny katt (utan extra kostnad för dig). Om du inte litar på uppfödaren vill du kanske inte ha en ny katt därifrån. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer på fråga kan du istället häva köpet om felet är väsentligt (29 §, konsumentköplagen). I ditt fall anser jag att det är självklart att felet är väsentligt, eftersom katten hade en dödlig sjukdom. Vid hävning ska du få pengarna tillbaka. Du har även rätt till skadestånd om felet är inom säljarens kontroll, vilket det torde vara (30 § konsumentköplagen).Du måste reklamera inom skälig tid Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Det är bäst att reklamera direkt. Det innebär helt enkelt att du måste tala om för säljaren att katten var behäftat med ett fel och att du vill ha en ny frisk katt eller häva köpet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 §, konsumentköplagen).Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Fel i varan

2020-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Kylanläggning 6år gammal som inte fungerat riktigt från installationen med årliga återkommande besök efter felanmälningar. Köparen privatperson (konsument). Vad gäller?
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetJag tolkar det som att du vill veta vilka påföljder du kan göra gällande på grund av fel i varan (kylanläggningen).Det framgår inte av frågan huruvida säljaren installerade kylanläggningen. Men jag antar att felet finns i själva kylanläggningen och inte har uppkommit på grund av installationen.Eftersom köparen är konsument är konsumentköplagen tillämplig lag.När är en vara felaktigVaran ska stämma överens med vad som följer av avtalet och din befogade förväntan (16 §, konsumentköplagen). Vidare ska varan stämma överens med uppgifter som har lämnats vid marknadsföringen eller på annat sätt har lämnats före köpet (19 §, konsumentköplagen). När du köper en kylanläggning kan du förvänta att den är stabil och helt enkelt "fungerar". Eftersom du skriver att den redan från början inte har "fungerat riktigt" föreligger ett köprättsligt fel i varan.Felet ska föreligga vid avlämnandetFrågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnades (20 §, konsumentköplagen). Med andra ord ska felet redan ha funnits när du tog emot kylanläggningen.Kylanläggningen är sex år gammal. Eftersom det har varit återkommande problem redan från början bör du dock ändå kunna visa att felet fanns redan när du fick kylanläggningen i din besittning. Argumentationen underlättas förstås om du har sparat kvitto från tidigare reklamationer. Du har rätt till vissa påföljderNär varan är felaktigt har du rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (att få en ny motsvarande vara), prisavdrag, ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 §, konsumentköplagen).Säljaren verkar redan ha försökt avhjälpa felet. Eftersom detta inte fungerar rekommenderar jag att du i första hand pratar med säljaren och gör gällande att du vill ha omleverans, vilket innebär att du får en ny kylanläggning. Man måste alltid reklamera inom skälig tid från man upptäcker felet. Utifrån frågan verkar du redan ha koll på detta.Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

När måste jag betala fakturan för en vara?

2020-10-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej.Då jag köper en del på Internet har jag en fråga: Ofta kommer själva fakturan INNAN varan finns på posten eller i brevlådan.Jag undrar, när uppstår själva skulden ? Vid beställningen eller efter att den sänts från säljaren och jag mottar/ hämtar ut varan på posten ?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt ska köparen betala i enlighet med vad som avtalats om när betalningen ska ske. Om tidpunkten för betalningen inte följer av avtalet ska köparen betala när säljaren begär det. Som konsument är man dock inte skyldig att betala varan innan den kommit en till handa (36 § konsumentköplagen). Du är alltså inte skyldig att betala för varan innan den kommit dig till handa även om fakturan kommer tidigare. Anledningen till att man inte behöver erlägga betalning innan varan kommit en till handa är att man ska vara säker på att man får varan man köpt, men även att man har rätt att hålla inne betalningen vid säljarens dröjsmål (10 - 11 § konsumentköplagen). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar