Vad krävs för att häva ett köp?

2019-03-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har problem med en soffklädsel på en Ektorpsoffa köpt 20180415 av Ikea som blir nopprig, klädseln är utbytt en gång 20180925 och den nya har blivit nopprig. Ikea är villig att byta klädseln/återköpa klädseln en gång till men kan inte garantera att felet inte uppstår igen. Jag vill häva köpet då jag anser att jag har köpt en komplett soffa inte en stomme + klädsel, vad skall jag ha en soffa utan klädsel till?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du köpt soffan i form av konsument från IKEA, som räknas som näringsidkare. Det här gör konsumentköplagen (KköpL) tillämplig på din fråga.Första bytet av klädselnDet är ganska lätt att konstatera att det föreligger fel i vara enligt 16 § 2 st. 3 p. KköpL som säger att varan skall anses vara felaktig om den inte stämmer överens med vad du som konsument med fog kan förvänta dig, och det är i ditt fall ganska självklart att du inte förväntar dig att soffan ska bli nopprig efter bara ett par månader.Påföljderna vid fel i vara framgår av 22 § KköpL där omleverans och avhjälpande är de första påföljderna som görs och som regleras i 26 § KköpL. Av din fråga verkar det som att det var ett avhjälpande som skedde i september förra året när du fick en ny klädsel.Hävning?I 28 § KköpL framgår det att köparen får häva ett köp om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid eller inte kan göras utan väsentlig olägenhet för köparen. Det här innebär att näringsidkare i princip har en ovillkorlig rätt att försöka avhjälpa fel som uppkommer. Ytterligare ett krav för att ett köp ska få hävas är att det ska vara av väsentlig betydelse för dig, vilket följer av 29 § KköpL.Just vad som är av väsentlig betydelse ska bedömas i fall till fall och att soffan blir nopprig tror jag inte skulle kunna ses som av väsentlig betydelse. Men enligt allmänna reklamationsnämndens praxis (ARN) kan det bli aktuellt med hävning om samma fel uppkommer efter två försök att avhjälpa. Mitt tips i ditt fall är dessvärre att acceptera erbjudandet om ny klädsel och sedan om felet skulle uppkomma igen då påpeka att du vill häva köpet.Hoppas den nya klädseln fungerar bättre!Med vänlig hälsning,

Behöver jag kastrera min katt om det är villkorat i köpeavtalet?

2019-03-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, har köpt en katt med stamtavla och i köpeavtalet har det skrivits in att katten säljs som sällskapskatt och måste kastreras och intyg skickas till uppfödaren. Har även läst i konsumentköplagen att full äganderätt gäller och tolkar det som att det inte får avtalas om tvång för nya ägaren. Vad är det som gäller?
David Gardell |Hej, Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Om du har köpt din katt av en näringsidkare så har du helt rätt i att Konsumentköplagen (KköpL) blir tillämplig, 1 § KköpL. Detta innebär att du är skyddad från avtalsvillkor som är sämre än den standard som stadgas i konsumentköplagen, 3 § KköpL. Vanligtvis rör detta bestämmelser om reklamation eller fel i vara. Konsumentköplagen innehåller dock inte några bestämmelser om villkorade köp, likt ditt avtal. Därför måste vi tillämpa avtalslagen när vi undersöker villkoren i ditt köp. Utgångspunkten i lagen är avtalsfrihet, vilket innebär att köpare och säljare fritt får utforma köpeavtal. För att förtydliga: bara villkor som är sämre för dig än de krav som ställs upp i Konsumentköplagen är utan verkan. I ditt fall har vi konstaterat att det villkor rör kastreringen av din katt, inte faller inom ramen för Konsumentköplagen, och därför anses vara giltigt. Om du inte kastrerar katten så bryter du således mot avtalsvillkoren. Vad som händer då borde framgå av köpeavtalet. När det kommer till full äganderätt så innebär det att du får sälja och ge bort din katt bäst du vill. Det innebär dock inte att du får avstå från att fullfölja din del av avtalet. För att sammanfatta det hela så bör du kastrera din katt i enlighet med avtalet. Hoppas detta har varit till hjälp! Vänligen,

Möjligheter att häva köp av bil köpt på bilfirma

2019-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en bil för 68 500kr av en bilhandlare, dock vara jag omedveten om att där fanns ett allvarligt olje fel vid köpet. Märkte efter en kort tid att bilen började dra olja och jag kontaktade då bilfirman (efter ca 1,5 månad) om min oro och bad dem att kolla upp felet, fick då som svar av säljaren att "det är normalt för wolksvagen bilar att ha en hög oljekonsumtion", utan att han ens tittat på bilen. Fick då ta tag i det på egen hand och på egen bekostnad och gick då till en auktoriserad ww-verkstad där dem utförde ett olje test för att mäta konsumtionen och där visade det sig att konsumtionen vad mer än det 3 dubbla som var tillåtet. Tog med alla papper till säljaren som erbjöd sig att köpa tillbaka bilen för 55 00kr, vi så direkt nej och frågade om anledningen till det låga budet, fick då som svar att dem inte tänkte betala mer eftersom bilen hade gått 400mil sedan vi tog över den. Dock så kontaktade jag dem första gången redan vid ca 250mil, och för att ens kunna göra olje-testet hos ww-verkstaden så krävdes det att jag skulle köra 100mil för att ens göra mätningen. När vi sa att vi inte accepterar 55000kr och ville häva köpet så svarade inte längre säljaren. Vad kan jag göra nu? Går det att häva köpet? På verkstaden sa dem även att felet förmodligen kommer kosta mer än själva bilen att åtgärda och även säljaen har sagt att det inte är lönt att försöka reparera. Kan jag även få tillbaka de pengar som jag behövde lägga på olje-testet?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet?Jag tolkar det som att du har köpt en bil av en bilhandlare som är att anses som defekt och önskar nu att häva köpet. När en bilfirma säljer en bil till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig benämns det inom juridiken som ett fel i varan. Är bilen felaktig?Huruvida bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till bilens skick vid köpet. Bilfirman ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av din fråga framgår det att bilens oljeförbrukning i hög grad avviker från det som du som konsument hade fog att förutsätta, vilket gör att den anses som felaktig (16 § 3 st KKL). Det innebär även att bilen kan anses som felaktig eftersom dess kvalitet och egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Fel föreligger även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). Kan köpet hävas? Om en vara är felaktig finns det ett antal påföljder som du som konsument kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Köpet kan hävas om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa förutsättningar har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL). Det finns även viss möjlighet till ersättning för oljetestet (30 § KKL). Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att bilen har omfattande fel vilket innebär att möjlighet till att häva köpet finns. Förutsättningarna för hävning som i detta fall måste uppfyllas är att felen är av väsentlig betydelse och att bilen är i mycket sämre skick än vad du som konsument hade kunnat förväntat. Värt att notera är att bilfirman har rätt att reparerar felen på sin egna bekostnad innan en hävning kan bli aktuell.Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Påföljder vid fel i vara

2019-02-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en tröja på HM förra veckan men den har redan börjat se sliten ut och den har noppat sig på några ställen. Jag undrar nu om jag får lämna tillbaka denna och få pengarna tillbaka? Kan jag få någon annan fullgörelse om det inte är möjligt att få tillbaka pengarna? Vad måste jag i så fall göra för att kunna reklamera denna vara?
Linda La |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline.Eftersom du som konsument har handlat en tröja från H&M, som är en näringsidkare, är konsumentköplagen tillämplig (1 § konsumentköplagen).Du berättar att din tröja har börjat se sliten och nopprig ut, trots att du bara har haft den i en vecka. Det får anses innebära att tröjan brister i kvalitet. Du kan med fog förvänta dig att en tröja ska hålla bättre kvalitet än så. Det föreligger därmed ett fel i varan (16 § konsumentköplagen). Trots att felet inte förelåg när du köpte varan, utan visade sig först efter en vecka, är H&M ansvarig (20 § och 20 a § konsumentköplagen).Att H&M är ansvarig innebär att du har rätt att, i första hand, kräva fullgörelse i form av omleverans, d.v.s. att H&M ska ge dig en ny tröja (22 och 26 §§ konsumentköplagen). Du har annars rätt till att behålla tröjan men få ett prisavdrag (22 och 28 §§ konsumentköplagen). I andra hand kan du häva köpet, d.v.s. återlämna varan och ta tillbaka pengarna som du betalade (22 och 29 §§ konsumentköplagen). Du har dessutom rätt till skadestånd om du har lidit direkta skador, d.v.s. om du har gjort en ekonomisk förlust (22, 32 och 41 §§ konsumentköplagen). Det kan vara fallet vid t.ex. täckköp.För att kunna göra gällande påföljder måste du reklamera varan i tid. Jag föreslår att du, så snart det är möjligt, går till närmsta H&M-butik och reklamerar tröjan samt berättar vilken påföljd du vill göra gällande. Detta eftersom det finns en reklamationsfrist på två månader från det att du köpte tröjan, alternativt inom skälig tid från det att du märkte felet. Har det gått mer än tre år sedan du köpte tröjan, bortfaller din rätt att reklamera.Med vänlig hälsning,

Ångra köp utan att öppna paketet

2019-03-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Under sportlovet köpte jag ett par handsydda Dr Matrens på nätet för 3 990kr. Innan de ens kommit fram hade jag ångrat mig så jag kontaktade deras returavdelning som menade att det var ok att ångra köpet. Jag tog emot varan på utlämningstället och en minut senare hade jag satt på returlappen utan att öppna paketet. Paketet är skickat i retur i orginalförpackningen. Några dagar senare får jag ett mejl från företaget att de ej godkänner returen eftersom det finns skador på en av kängorna. Som bevis skickar de en bild på kängan som har en rejäl repa längs hela yttersidan på kängan. Är det rätt av företaget att underkänna returen, och inte betala tillbaka pengarna jag vet ju inte ens om det är "min" känga eftersom jag aldrig öppnade förpackningen?
Oliver Friberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Då du verkar ha köpt skorna i egenskap av konsument av ett företag blir tillämplig lag konsumentköplagen (KköpL). Men i och med att du har handlat skorna på internet är också lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) tillämplig.I 2 kap. 10 § DAL framgår det att en konsument har rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar från det att ångerfristen börjar löpa. När ångerfristen börjar löpa framgår av 2 kap. 12 § DAL och där framgår det att ångerfristen börjar löpa från det att du fick skorna. Returen är alltså korrekt i detta hänseendet.Rörande att en sko var repad när du returnerade skorna är inte grund för att företaget ska kunna neka returen, undantagen från ångerrätten framgår av 2 kap. 11 § DAL. Det kan dock vara svårt för dig att bevisa att du inte öppnat paketen samt att det inte är du som repat skorna. Men i 20a § KköpL framgår att fel som visar sig inom 6 månader från det att varan avlämnades ska antas ha funnits där från början. Om företaget skulle påstå att det är du som repat skorna och inte de är det upp till de att bevisa att felet inte fanns där från början. Mitt tips till dig är därför att ta kontakt med företaget och förklara att du inte orsakat felet på skorna då du inte ens har öppnat paketet och hålla fast vid att du vill ångra köpet.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hävning efter reperation

2019-03-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en ny vinterjacka jacka i september ifjol och har haft problem med dennes dragkedja. Den är en lång vinterjacka .Sömmarna har släppt två gånger längst ner och dragkedjan har sytts tillbaka. Det blev samma problem efter första reparationen och nu har de reparerat den igen på samma sätt. Jag tror att det kommer hända igen. Kan jag reklamera jacka och få pengarna tillbaka? Jag känner mig inte nöjd med butikens lösning. MvhMaria
Patrik Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Jag antar att du köpt jacka som privatperson och av en näringsidkare, då blir nämligen konsumentköplagen (1990:932) tillämplig och konsumentskydd aktualiseras.Det har utan tvekan varit fel på vara, 16 §. När det är ett fel på en vara har man som konsument möjlighet till reperation, omleverans, prisavdrag eller hävning av köpet, 22§. Det är viktigt att komma ihåg att reklamera ganska omedelbart men det har du gjort då du meddelat säljaren om felet, 23 §.En säljare har rätt att reparera en vara istället för att häva köpet (27 §) men då det inte löst problemet ses det som att felet är av väsentlig betydelse och du har en självklar rätt att häva köpet med hjälp av 29 §.Att du använt jackan ses inte heller som ett problem enligt lagstiftningen då det annars skulle vara omöjligt att upptäcka fel, 45 § p.3.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Vad gäller om en vara inte fungerar som förväntat?

2019-03-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi har köpt en stekpanna hos er som heter coline.När pannan blir varm höjer den sig i mitten vilket gör att oljan flyter ut på sidorna och mitten blir utan olja.Skall det vara så eller är det fel på vår stekpanna?
Carl Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du köpt en stekpanna som inte fungerar på det sätt som du trodde och om du då kan få någon form av hjälp eller ersättning för detta. Jag utgår från att du köpt stekpannan (en lös sak) från en näringsidkare, vilket gör dig till en konsument. Detta gör att Konsumentköplagen är lagen vi kan använda oss av (Konsumentköplagen 1 §). Om det är fel på din stekpanna eller inte beror på en rad olika faktorer. För det första skulle stekpannan kunna anses felaktig om den inte uppfyller den funktion som du önskat när du köpte den. Då syftar jag på att mat kanske bränner vid för att det är torrt och därmed förstörs. Detta skulle kunna var en möjlighet. För det andra skulle stekpannan kunna anses felaktig om den är i sämre skick än vad du kunnat räkna med. Detta skulle t.ex. kunna vara att du inte räknat med att den höjer sig vid höga temperaturer och att den därför ska anses felaktig. En sak som spelar in här är dock priset. Om det var en dyr stekpanna kan man förvänta sig mer än om den var billig. Däremot skulle man möjligen kunna anta att materialet inte ska höjas vid höga temperaturer oavsett pris då en stekpanna är till för just den sortens användning. Stekpannan skulle härmed troligen kunna anses felaktig (Konsumentköplagen 16 §). Vad som i nästa steg blir viktigt är att du låter säljaren veta om denna problematik (att du reklamerar). Du har rätt att reklamera inom tre år från det att du fått varan om inte längre tid ges genom en garanti eller liknande från säljaren. Däremot måste du meddela säljaren detta så fort du märkt problemet. Detta meddelande ska helst lämnas inom två månader för att du då garanterat är inom rätt tid för klagomål. Om du inte reklamerar inom denna tid förlorar du rätten att få kompensation med stöd av konsumentköplagen (Konsumentköplagen 23 §. Härefter kan du få omleverans av stekpannan som förhoppningsvis fungerar bättre (Konsumentköplagen 26 §). Om inte omleverans går att genomföra eller av någon annan anledning inte genomförs, har du rätt till prisavdrag (Konsumentköplagen 28 §). Härutöver kan du häva köpet om felet är väsentligt för dig (Konsumentköplagen 29 §). Hävning innebär att du lämnar tillbaka stekpannan och får tillbaka pengarna som du betalat för den. Hoppas du fick svar på din fråga!

Returrätt - konsument

2019-02-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en dator hos webhallen för 1 månad sen. Jag har slängt emballage och resterande sladdar men datorn är i bra skick. Märkte nu att jag har fått fel vara, tangentbordet ska vara upplyst. Gick tillbaka till butiken men fick inte lämna tillbaka med tanke på att jag inte hade emballage. Stämmer det?
Greta Ekblom | Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att du gjort köpet i egenskap av konsument i en fysisk butik och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Det finns inte någon rätt att få tillbaka pengarna vid ett köp. Av dina uppgifter framstår det emellertid som att du fått något annat än du blivit lovad, vilket då kan utgöra ett s.k. fel i varan. Det innebär exempelvis att varan inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat och då har du rätt till vissa påföljder såsom omleverans eller avhjälpande, se konsumentköplagen 16§ och 22§, detta ska även ske utan kostnad för dig enligt 26§. Det är endast om butiken inte kan ge dig något annat som du har rätt till pengarna istället, 28§ och 29§.Vissa butiker tillämpar öppet köp, du kan kolla upp om det var villkorat när du köpte datorn, det kan dock bli svårt att göra gällande med tanke på att emballaget är brutet. Hoppas att du fick din fråga besvarad och lycka till,Vänligen