Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?

2020-07-09 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Handlade i maj i år en matgrupp för trädgården för närmare 20000 kr. från en stor online byggvaruhus. När jag packar upp möblerna efter leverans visar det sig att matbordet är kraftigt skadad (40 cm lång spricka i stommen) och en av de 8 matstolarna är trasig så det inte är möjligt att använda. Jag gjorde en reklamation samma dag enligt säljarens anvisningar tillsammans med bilder på de skadade möblerna. Nu har det gått 5 veckor sedan min reklamation och jag får ingen återkoppling från säljaren, varken per mail eller telefon. Enda svaret deras reklamationsavdelning ger per telefon är att de har väldigt mycket att göra och att jag kommer bli kontaktad av deras transportskadeavdelning (vilket aldrig sker). Nu har snart halva sommaren gått och jag är fast med en möbelgrupp som inte kan användas som avsedd. Hur lång tid är rimligt att vänta på att ett reklamationsärende ska hanteras (Konsumentköplagen anger skyndsamt ?) och har jag rätt att häva köpet (trots att jag inte har emballaget kvar) med hänvisning till att säljaren inte uppfyller sina åtagande. Mvh/Besviken kund
Johanna Olander |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer först att gå igenom vad som gäller enligt lagen om man har köpt en vara som är skadad. Om du har köpt matgruppen som privatperson av ett företag är konsumentköplagen (KköpL) aktuell. Jag kommer sedan att ge dig råd för hur du kan gå vidare med ditt ärende. Vad kan du kräva av säljaren vid fel i varan?För att kunna häva köpet eller kräva andra åtgärder av säljaren krävs att matgruppen är felaktig i köprättslig mening. Att varan är felaktig innebär att den avviker från vad ni har avtalat om (16 § KköpL). Eftersom du skriver att matbordet har en spricka och att en av stolarna är trasig avviker matgruppen definitivt från vad ni har avtalat om. Min bedömning är därför att matgruppen är felaktig. Vid fel i varan får du som köpare i första hand kräva reparation eller att du får en helt ny matgrupp. Om säljaren inte vill erbjuda detta har du istället rätt att få prisavdrag eller häva köpet (22 § KköpL). Om säljaren erbjuder sig att reparera felen alternativt erbjuder dig en ny matgrupp måste det ske inom så kallad "skälig tid" (26 § tredje stycket KköpL). Vad som är skälig tid får bedömas i varje enskilt fall. Med tanke på att du köpte matgruppen inför sommaren och ännu inte har kunnat använda den är min bedömning att säljaren inte har agerat inom skälig tid. Detta innebär att du istället har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet (28 § KköpL). För att få häva köpet krävs det också att felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KköpL). Denna regeln är till för att förhindra att köparen försöker häva ett köp när det endast rör sig om mindre fel. Eftersom du inte har kunnat använda matgruppen på hela sommaren och den köptes för att stå i trädgården är dock min bedömning att det inte är fråga om ett mindre fel. Felet är alltså av väsentlig betydelse för dig, vilket innebär att du har rätt att häva köpet. Det spelar ingen roll att du inte har emballaget kvar. Avslutande rådEftersom företaget fortfarande inte har återkopplat efter att du gjorde reklamationen skulle jag rekommendera att du istället vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt ARN kan man förvänta sig att företaget svarar på en reklamation inom fyra veckor. Eftersom du skriver att du har väntat i fem veckor kan det alltså vara en bra idé att ta ärendet vidare till ARN. Om de tar upp ärendet kan de exempelvis besluta att du har rätt att häva köpet. Du kan läsa mer om hur du gör en anmälan till ARN här. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en mobiltelefon och använt den i en vecka. Batterihälsan har redan gått ner och mobilen blir jätte varm. Jag har varit hos företaget där den är köpt som säger att de kan skicka in mobilen till en verkstad som ska kolla om det är något fel på produkten, men att jag måste stå för en kostnad som täcker verkstadens arbete om det visar sig att det inte är fel på mobilen. Kan de verkligen kräva detta?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det är faktiskt tillåtet att ta ut en undersökningsavgift, i vissa fallDin fråga regleras inte direkt i lag, men bland annat Konsumentverket har uttalat att det är tillåtet att ta ut en undersökningsavgift i vissa fall.För att det ska vara tillåtet krävs dels att du som konsument blir upplyst om detta innan felundersökningen av din mobil genomförs, dels att kostnaden för undersökningen motsvarar de faktiska kostnader bolaget har haft för att felsöka din mobil.Läs mer om vad en jurist på Konsumentverket sagt i frågan via följande länk: https://www.radron.se/artiklar/du-betalar---trots-garanti-/.Du ingår ett avtal om en tjänst under vissa villkorDu ingår således ett avtal om felundersökning med bolaget. Företaget förklarar att de kan erbjuda dig en tjänst, som du endast behöver betala för om det inte är något ursprungligt fel på mobilen som ska täckas av företagets garanti.Om det är så som du säger att din mobil bara efter en vecka tappar batteri ovanligt fort och blir överhettad, och det inte beror på att du eller någon annan hanterat mobilen felaktigt, utan att det är ett ursprungligt fel, så bör du inte vara orolig för att bli debiterad.Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och att din mobil snart fungerar normalt igen.Trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Återbetalning av handpenning på bilköp.

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej har lagt 5000:- i låspeng på en bil inget kontrakt skrivet på bilen.Har jag rätt att få tillbaka mina 5000:- och avsluta affären ?mvh/Roger
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du lagt en handpenning på en bil, men ej skrivit under ett kontrakt, och undrar om du har rätt att backa från affären och få tillbaka din handpenning.En konsument har rätt att avbeställa en vara innan den har avlämnats (37 § KKöpL). Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet, men istället rätt till ersättning för särskilda kostnader som han kan ha haft i samband med köpet dvs. för att ingå och fullgöra avtalet m.m. (41 § KKöpL). Säljaren får i sådant fall förbehålla sig en på förhand bestämd ersättning (handpenning) om den är skälig. Om det däremot visar sig att säljaren inte har lidit någon förlust/skada utav avbeställningen kan det möjligtvis tala för att du har rätt att få tillbaka handpenningen.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan en kund kräva leverans efter flera år?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Sålde en ny vara på nätet till kund för 6 år sedan, han betalade först och sedan skickades varan. Kunden tog inte emot varan så den returnerades. Nu nästan 6 år senare kontaktar kunden oss och vill ha sin vara. Vi har inte denna verksamhet kvar och vi vet inte var hans vara är. Har vi något ansvar att förvara hans vara så länge? Skrymmande vara.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag utgår från att du sålt varan till en konsument och inte till ett annat företag vilket gör Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§). Även om du sålt till en näringsidkare så gäller ungefär detsamma som jag skrivit, dock enligt en annan lag - Köplagen. När en konsument köper en vara från en näringsidkare ansvarar säljaren som utgångspunkt för varan tills dess att varan avlämnats, dvs tills dess att konsumenten fått varan (KköpL 6§ jämte 8§). Varan har inte avlämnats i tid men detta beror på köparen, därför kan ni inte anses vara i s.k dröjsmål (KköpL 9§). Vid dröjsmål har köparen normalt sett rätt att kräva att du fullgör köpet, dvs levererar varan (KKöpL 12§ 1st). Dock går denna rätt förlorad om köparen väntar orimligt länge (KköpL 12§ 3st). Jag bedömer sex år som orimligt länge varför köparen inte skulle kunna kräva att ni levererar varan även om ni varit i dröjsmål. Köparen har därför inte någon möjlighet att kräva leverans från er. Eftersom ni inte kommer leverera varan har dock köparen rätt att häva köpet (KköpL 13§ 1st 2 meningen). Detta innebär att ni inte behöver leverera varan men köparen har rätt att få sina pengar tillbaka. Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline så kan vi förhoppningsvis reda ut situationen.

Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

2020-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag köpte en begagnad bil från 2010 för 3 år 7 månader sedan. Bilen hade uppenbara problem sedan 1 månad efter köpet. Problem som är dyra att fixa.Jag förstår att det är lite konstigt att påtala problemen efter så lång tid men det är pga att jag gick in i väggen o led av psykisk ohälsa i flera år vid tidpunkten efter bilköpet som jag inte klarade av att konfrontera företaget.Frågan handlar om jag kan kräva något överhuvudtaget efter så lång tid. Köpte bilen för 130000 oktober 2016. Jag har haft den på verkstaden 3 ggr.Varje gång på verkstaden har de felsökt och bytt diverse saker som skulle kunnat göra att bilen gått ojämnt och skakat samt att den gula motorlampan lyst. Jag såg att bilägaren innan mig bara ägt bilen i några månader så jag kontaktade honom. Han sa att han hade problem med bilen från dag 1 o hade den på verkstad ett antal ggr. Säljaren vägrade ta tillbaka men efter månader så lyckades han få dem att ta tillbaka den.Säljföretaget har alltså tagit tillbaka en defekt bil. Släckt alla felkoder så den går bra ett litet tag och sålt den vidare trots att de visste om problemen. Det är ett stort företag, utbrett över hela sverige och har mekaniker som utlovat ska ha fixat o kollat över 100 punkter på bilarna innan de säljer dem, så kunderna ska känna sig trygga.Är det någon ide att jag försöker få ut något från detta bedrägeri eller är det helt enkelt för sent?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig (jfr 1 § konsumentköplagen). Som utgångspunkt ska varan (bilen) motsvara det säljare (näringsidkaren) och köpare (du) kommit överens om, annars är det fel på varan. Priset på varan kan till viss del indikera vad köparen kan förvänta sig. Desto billigare något säljs, desto mer får köparen i princip räkna med. Köparen kan inte heller hävda fel som hen kände till eller borde känt till vid köpet. I bestämmelsen om vad som avses med fel räknas upp definitioner för vad som kan utgöra fel i varan. Listan är inte uttömmande utan exempel på vad som kan utgöra fel (jfr 16 § konsumentköplagen). Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Kräver du som köpare en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om den efter att reklamationen kommit säljaren tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt att åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket konsumentköplagen).Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om hen inte lämnar reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Köparen får dock ändå åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § konsumentköplagen). Vad som är ett grovt vårdslöst agerande eller ett agerande i strid mot tro och heder kan inte preciseras generellt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan beteendet måste ha att göra med det för vilket reklamationsfristen löpt ut. Undantaget till reklamationsskyldigheten inom tre år skulle kunna aktualiseras om säljaren t.ex. känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att köparen skulle märka felet först efter treårstidens utgång. Det skulle även kunna aktualiseras om säljaren efter köpet felaktigt ger konsumenten sådana upplysningar att hen försitter reklamationsfristen.I ditt fall är utgångspunkten att du inte längre kan göra felet gällande, mot bakgrund av hur lång tid som förflutit från att du köpte och tog emot bilen. Att du lidit av psykisk ohälsa är dessvärre inte något som förändrar din skyldighet att reklamera i tid. När du upptäckte felet skulle du reklamerat och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller begärt att få häva köpet. Hade du krävt annan påföljd än avhjälpande eller omleverans hade säljaren haft rätt att ändå reparera bilen eller, om möjligt, leverera annan likvärdig. Om man som köpare själv avhjälper felet utan att reklamera kan säljaren åberopa att den inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller att företa omleverans. Det är endast om köparen avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida som ett eget avhjälpande kan godtas (jfr 27 § andra stycket konsumentköplagen). Enligt min mening är det inte heller aktuellt att åberopa att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det kunde eventuellt kunnat argumenteras för det om säljaren känt till felet (genom att t.ex. släcka servicelampor för att dölja felen) och det gjorde att du märkte felet först när det gått mer än tre år. I ditt fall har felen uppkommit betydligt tidigare och du har haft möjlighet att reklamera i tid. Att du lidit av psykisk ohälsa och därmed inte tagit tag i det innebär däremot inte att du har någon förlängd reklamationstid.Sammanfattningsvis är min bedömning att det dels gått för lång tid sedan du mottog bilen, dels att du själv reparerat bilen utan att först reklamera och begära påföljd för felet. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Reklamationstid - Bilköp?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en beg. BMW för 190.000 på en VW firma. Den skulle enligt annonsen ha dieselvärmare och det stoppade då säljaren in en sån efter att vi klagat/reklamerat detta. Vi märker att brånslemätaren på bilen inte visar rätt alla gånger vi tankar efter detta ingrepp men tänker inte så himla mycket på detta första tiden. Köpet gjordes i oktober 19 och nu har vi verkligen märkt att det fel på själva bränslemätaren vilket då även gör att hela datasystemet påverkas. Vi har reklamerat detta till försäljaren vilken hävdar att garantin redan gått ut (3 månader). Då vi anser att detta fel har funnits sedan vi köpte bilen men säljaren på detta stora bilföretag säger att det är ord mot ord och inte något väsentligt fel. Vad säger lagen? Är det inte 2 år som vi har på oss? Enligt BMW som vi pratat med så uppstod detta troligen när värmaren sattes dit men de kan inte svara på det innan de undersökt bilen. (Dyrt)Hur lång tid har man på sig att reklamera såna här diffusa men dock stora fel när man handlar från stora bilföretag? Vore tacksam för svar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mitt korta svar på din fråga är att som konsument ska man reklamera upptäckta fel inom skälig tid, och en reklamation som inkommer inom två månader från att felet upptäcktes ska alltid anses vara inom skälig tid. Reklamationsrätten går förlorad tre år efter köpet, vilket innebär att köparen inte kan göra gällande att fel föreligger efter tre år om inte varan täcks av garanti eller liknande utfästelse.Frågor gällande köp mellan konsument och näringsidkare regleras i konsumentköplagen (KKöpL).Vad gäller vid fel i vara?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL. Dessutom föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL. Vad som anses vara oskälig tid beror på olika omständigheter, men i huvudregel ska säljaren lämna besked om hur länge reparationen kan tänkas att dröja. Om säljaren inte lämnar något besked är det då köparens behov som sätter grund för tidsramen. De omständigheter som spelar roll är bland annat köparens behov av varan i felfritt skick, det vill säga att om det är en vara som ändå inte kan användas på grund av säsong kan säljaren få en längre tid på sig. I huvudregel ska säljaren reparera varan så fort som möjligt, och en längre tidsram kan vara acceptabel om köparen får en ersättningsvara till sitt förfogande. (prop. 1989/90:89 s. 120)Vad gäller i ditt fall?Utifrån omständigheterna du angett i frågan är min bedömning att om ni upptäckte felet tidigare än för två månader sedan kan detta innebära att reklamationen per automatik inte anses inkommen inom skälig tid, därmed måste man göra en bedömning i det enskilda fallet för att se om reklamationen inkommit inom rätt tid. I övrigt är bilen köpt i oktober 2019 vilket innebär att ni har rätt att reklamera fel fram till och med oktober 2022. Gällande försäljaren som hävdar att det är ord mot ord gäller följande: Om ni har reklamerat felet innan april 2020 innebär detta att det inte kan vara ord mot ord eftersom fel som visar sig inom 6 månader ska alltid anses vara ursprungliga fel. Om felet är reklamerat 6 månader efter köpet innebär det att köparen måste kunna bevisa att felet fanns redan vid köpet, däremot är kraven för att bevisa detta lågt ställda. Mitt råd till dig är att i första hand försöka komma överens med försäljaren och göra gällande att ni reklamerar felet och att ni fortfarande har reklamationsrätt fram till oktober 2022, samt att (om ni reklamerat felet innan april 2022) påpeka att ord mot ord inte gäller vid fel som visar sig inom 6 månader. Om firman fortfarande står fast är det därefter möjligt att kontakta allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att avgöra tvisten. Mitt råd i andra hand att anlita en av våra jurister för att avgöra målet hos en domstol. Ifall ni vill anlita en jurist för att ta ärendet vidare kan ni göra det hos Lawline, i sådana fall är det bara att höra av sig till mig på Arian.Shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert. Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är ni också välkomna att höra av dig där. Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

full återbetalning för inställt evenmang pga corona

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte biljetter till en engelsk fotbollsmatch av ett svenskt företag som förmedlar biljetter och vi betalade i förskott. Matchen ställdes in pga Corona och vi blev erbjudna 60% återbetalning av det svenska företaget. Kan vi kräva full återbetalning eftersom vi inte fått några biljetter?
Sandra Rust |Hej!Om en konsert, en föreställning, ett idrottsevenemang eller annat ställs in har du rätt att få tillbaka pengarna för själva evenemanget. Det gäller oavsett anledningen till att arrangören ställer in, även om arrangören hänvisar till så kallat force majeure. Arrangören ska återbetala dig för biljetten eftersom du inte får vad du har betalat för.Enligt ett avgörande från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kunde arrangören vid ett motionslopp ha rätt att behålla hela eller en del av startavgiften om det framgår av avtalsvillkoren. Du bör alltså kolla i avtalsvillkoren om det finns ett villkor som begränsar arrangörens återbetalningsskyldighet i en force majeure-situation.Finns det inget i avtalsvillkoren som säger att ni endast har rätt till 60% i en sådan här situation så kan ni vända er till ARN för att få ett beslut och en rekommendation i ert fall. För att ARN ska pröva ert fall krävs det att ni reklamerat, dvs framfört ert krav på återbetalning till företaget och att företaget helt eller delvis nekat detta. Det finns även andra krav för att ARN ska pröva ett fall, mer om detta hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

flyttat evenemang pga corona

2020-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpt.en biljett till Diggiloo tack vare corona är föreställning flyttade 1år framåt..får inte tillbaka pengarna...Häls bengt
Sandra Rust |Hej!Jag råder dig att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, vilka kan pröva ditt ärende och fatta beslut och ge rekommendation om hur ärendet ska lösas. För att komma till ARNs hemsida, tryck här.Observera att för att ARN ska pröva ditt ärende måste du ha reklamerat (framställt ditt krav om att få pengarna tillbaka för evenemanget) till företaget och att företaget delvis eller helt sagt nej till kravet alternativt inte svarat alls. Företaget måste fått ca en månad på sig att besvara kravet. Hoppas du fått vägledning i din fråga!Med vänlig hälsning