Har jag rätt till garanti efter felaktig reparation har skett?

2019-01-06 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag har köpt en bil och den fick ett fel efter 2,5 år och inom garantitiden(5 år) för bilen. Tillverkaren bytte ut delen som orsakade felet och allt blev bra. Nu, efter ytterligare 2,5 år återkommer samma fel. Vad är mina rättigheter? Är det att betrakta som att det ursprungliga felet inte åtgärdades ordentligt och att det ska lösas under garanti? Är reklamationstiden förlängd på den utbytta delen? Hur länge i så fall?Tack för hjälpenKalle
Binh Tran |Hejsan! Först regleras dina rättigheter i garantin angående huruvida felaktig reparation omfattas av denne, det följer av 3§ konsumenköplagen. Om inte garantin ger ett bättre skydd än lagen så gäller lagen. Kort och gott kan man säga att det ska betraktas som att det ursprungliga felet inte åtgärdades ordentligt och att det ska lösas under garantin. Man kan säga att "garantitiden förnyas". Om inte garantin reglerar sådant fel ska det åtgärdas enligt konsumentköpslagen som stadgar att du har rätt till avhjälpning, dvs reparation, 26§ konsumentköplagen. Om detta inte kan ske pga säljarens motvillighet kan du häva avtalet eller begära prisavdrag, 28§ konsumentköplagen. Jag rekommenderar dock att du pratar med säljaren först och ser dina möjligheter inom deras garanti. Annars ska du ha rätt enligt lag, till reparation. Med vänliga hälsningar.

Vem bär risken vid retur?

2018-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vem står risken för returen? Har gjort ett ångerköp och själv betalat retur frakten. Har skickat in det spårbart och företaget har fått paketet. Nu visar det sig att varan gått sönder under transport. Butiken säger jag har ansvar för returen även under transport. Stämmer detta? Läser man på konsumentverkets sida står det att butiken har ansvar för returen. Vad gäller?
Clara Danelid |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret beror på om du handlat via internet eller i en fysisk butik. Om du handlat i en fysisk butik gäller att när varan har avlämnats till köparen har risken gått över på köparen. Det gäller även om köparen har utnyttjat ångerrätten och skickar tillbaka varan till säljaren. Det innebär att du som köpare bär risken för varan fram till dess att den lämnats tillbaka till säljaren (8 § konsumentköplagen). Om det finns villkor i ert avtal vid köpet som är mer förmånliga för din del gäller dock dessa istället (3 § konsumentköplagen).Om du däremot har handlat över internet gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det finns inga särskilda regler i den lagen gällande risken för varan vid utnyttjande av ångerrätten. Allmänna reklamationsnämnden anser dock att säljaren står risken under transporten från det att köparen lämnat varan till transportören.Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.Med vänliga hälsningar

Prisavdrag vid fel i vara

2018-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, vi är en klass med studenter på Sveriges lantbruksuniversitet och enligt av en av skolans traditioner har vi gått ihop och delvis designat en klassjacka. Jackan har sammanlagt 8 olika brodyrer varav 4 är sponsorloggor. När vi fick hem jackorna så upptäckte vi att en av brodyrerna satt fel. Det är vår kårlogga som skulle sitta på högersida av bröstet tillsammans med namnbrodyren. Nu sitter den på vänstersida av bröstet tillsammans med två av sponsorloggorna. Dom har också gjort fel på fakturan så att två av jackorna inte är med. Leveransen kom också ca 10 dagar senare än vad dom först lovat oss. Vi har skriftliga och bildliga bevis på allt. Vi har pratat med dom och dom kan inte åtgärda felet då det skulle förstöra jackorna. Dom har erbjudit oss 2736 kr+ moms som prisavdrag, vilket uppgår till priset av två av brodyrerna, men vi tycker det är för lite. Ungefär vad har vi för rätt att kräva i prisavdrag, finns det något som vi kan utgå ifrån?Det hela gäller sammanlagt 38 jackor som kostar 66 127 kr och vi har fått in 51 008 kr i sponsorpengar.
Oliver Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Då din fråga handlar om en vara som beställs från ett företag av er som konsumenter blir enligt 2 § konsumentköplagen (KköpL) tillämplig.Jag kommer dela upp din fråga i två delar: dröjsmål (alltså förseningen av leveransen) samt det felet i varan (brodyren som sitter fel).Dröjsmål och påföljderEnligt 9 § KköpL föreligger dröjsmål om varorna avlämnas för sent och det inte beror på er utan på säljaren/tillverkaren. Då ni fått jackorna kan ni dock fortfarande kräva skadestånd av företaget enligt 14 § KköpL, om ni skulle kunna visa att förseningen har lett till en riktig skada för er. Det kan dock vara svårt att få skadestånd om ni inte hade något specifikt ni behövde jackorna till innan de hade levererats.Fel på varanVi kan börja med att konstatera att det föreligger fel i varan i och med att varan enligt 16 § KköpL ska stämma överens med vad som avtalats, vilket den inte gör.Vad som händer vid fel i varaEnligt 22 § KköpL får köparen vid fel kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag samt häva köpet, i den ordningen som det är uppräknat. Jag kommer nedan gå igenom vilken möjlighet ni har att få igenom varje påföljd.ReklamationI 23 § KköpL står det att köparen inte får åberopa att varan är felaktig om en reklamation inte gjort till säljaren, det här verkar vara uppfyllt då ni kontaktat företaget som erbjudit prisavdrag.Avhjälpande och omleveransEnligt 26 § KköpL har ni som köpare rätt att kräva avhjälpande (att de rättar till felet) eller omleverans (att företaget skickar nya jackor) om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Då företaget påstår att de inte kan rätta till felet utan att förstöra jackorna blir därför inte avhjälpande aktuellt för det skulle innebära att det kostade företaget alldeles för mycket. Samma sak gäller omleverans då det skulle innebära att de var tvungna att tillverka 38 nya jackor.Rätt till prisavdrag eller hävningI och med att avhjälpande eller omleverans inte kan ske får vi därför kolla på prisavdrag eller hävning. Enligt 29 § KköpL får ni som köpare häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för er, vilket innebär att felet ska vara så viktigt för er att ni inte skulle vilja använda jackorna med det här felet, något som kan bli väldigt svårt att bevisa.Vad gäller prisavdrag, vilket verkar vara den mest aktuella påföljden, framgår av 28 § KköpL att prisavdraget ska svara mot felet och bedömas på objektiva grunder.Hur stort prisavdraget bör vara.Det är alltid svårt att svara exakt hur stort prisavdraget borde bli men i och med att det ska motsvara felets storlek kan jag tänka mig att det är mest rimligt att prisavdraget är vad varje felaktigt satt brodyr kostar gånger antalet jackor, i och med att det är fel på alla jackor.SkadeståndDet finns också en möjlighet till skadestånd vid fel i vara om ni lidit en verklig förlust som går att bevisa, vilket följer av 30 § KköpL.SammanfattningDet är dessvärre i princip omöjligt för mig att säga hur stort prisavdrag som är rimligt i ert fall utan kostnader för vad just den felaktiga brodyren kostat i sin helhet. Men om ni tycker att prisavdraget är för litet skulle jag kontaktat företaget igen och berättat detta och försöka få de att gå med på ett större prisavdrag.Hoppas ni fick svar på er fråga!Mvh,

Fel på TV: rätt att häva köpet?

2018-12-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejSom privatpersoner köpte vi en Välvd Samsung tv av Elgiganten för två och ett halvt år sen. När tv gick sönder för två månader sen kontaktade vi Elgiganten som sa att de inte kunde göra något. Vi kontaktade då tillverkaren direkt och de tog mot ärendet som en reklamation. De hämtade tv:n snabbt och redan på plats konstaterade teknikern att tv:n inte kunde repareras och att ingen omleverans var aktuell då tv:n inte längre tillverkas. Vi fick besked på att vi kunde handla en ny valfri tv på Elgiganten för motsvarande belopp alternativt lägga till pengar för en ny dyrare vara. I lördags ringde Elgiganten till oss och sa att de hade ställt undan en ny likvärdig tv till oss. Vi blev mycket förvånade eftersom inte bara en utan två personer från Samsung lämnat annan information. Tv:n som Elgiganten lagt undan åt oss är enligt dem bättre och vi skall enbart vara tacksamma säger säljaren. Vi håller dock inte riktigt med. När vi köpte tv:n gjorde vi det för att den var välvd. Tv:n som Elgiganten anser vara likvärdig är dock inte välvd vilket är av stor betydelse för oss. Vi vill därför att köpet ska hävas men Elgiganten vägrar...
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att redogöra för vad som krävs för att det ska föreligga fel på en vara och sedan för vad som krävs för att häva ett köp. Sist kommer jag ge er en rekommendation på vad ni bör göra nu. Eftersom din fråga handlar om ett konsumentköp blir konsumentköplagen (KKL) tillämplig. KKL är tvingande till konsumentens fördel, vilket innebär att du som konsument alltid har rätt till det som står i lagen oavsett vad säljaren säger.Är det fel på TV:n?Vad som krävs för att en vara ska anses felaktig anges i KKL 16 §. I detta fall verkar det stå klart att TV:n inte fungerar överhuvudtaget. Frågan om varan ska anses felaktig ska avgöras utifrån varans beskaffenhet vid avlämnandet, se KKL 20 §. Säljaren svarar för fel som funnits vid varans avlämnande även om felen uppkommer först senare. Efter att konsumenten haft varan i 6 månader är det upp till konsumenten att bevisa att felet beror på säljaren, se KKL 20 a §. Att det är fel på TV:n verkar i det här fallet stå klart och då Elgiganten valt att ersätta er med en ny TV förstår jag det som att de accepterat att felet inte beror på er och att ni därmed har rätt till kompensation. Har ni rätt att häva köpet?När det står klart att det är fel på varan kan man göra ett antal påföljder gällande som konsument. I första hand har ni rätt att kräva avhjälpande eller omleverans, se KKL 26 §. Utifrån vad du skriver i din fråga tolkar jag det som att ingen av dessa åtgärder är möjliga i detta fall. I sådana fall har ni rätt till prisavdrag eller hävning av köpet, se KKL 28 §. Eftersom TV:n är oanvändbar är prisavdrag inte heller aktuellt. Därmed har ni rätt att häva köpet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för er, vilket det är, se KKL 29 §. Vad bör ni göra nu?Eftersom Elgiganten verkar ha accepterat att TV:n är obrukbar och är villiga att kompensera er verkar det stå klart att det är fel på TV:n enligt KKL. I sådana fall har ni i första hand rätt till avhjälpande, omleverans eller prisavdrag men då ingen av dessa påföljder verkar vara aktuella har ni rätt att häva köpet. Det ni bör göra nu är att höra av er till Elgiganten och förklara att ni inte accepterar den nya TV:n utan vill använda er lagstadgade konsumenträtt för att häva köpet och få pengarna tillbaka. Som stöd för er argumentation kan ni använda er av detta svar. Hoppas du fått svar på din fråga och situationen löser sig! Om det skulle uppstå ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Ersättning vid sakskada

2018-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en Markus arbetsstol av IKEA för ett tag sen. Den har dock visat sig vara defekt på så sätt att den kan vid helt nedåtlutad stolsrygg-position "flänga" sig tillbaka till upprätt med en rätt så ansenlig kraft. Detta har jag märkt av en del och bestämde mig förra veckan förra att be om reklamation och ny stol av IKEA, vilket beviljades då jag kunde visa defekten på video och de godkände detta.Problemet jag har är att häromdagen när jag kom hem så hade stolen återigen flängts upp i upprätt position. Kraften av detta hade slängt stolen framåt och in i min TV och förstört bildskärmen.IKEA vill ej ta ansvar för sin defekta produkt som orsakade förstörelsen av min TV, de vill inte erbjuda någon ersättning. Varit i kontakt med de ett antal gånger nu och svaret jag fått senast är att ärendet har gått genom deras "kvalificerade avdelning med jurister" som har bedömt att de inte behöver betala ut något.Min fråga är om detta verkligen stämmer? Deras stol är ju den direkta orsaken till varför jag står här med en obrukbar TV... De har ju erkänt till att produkten var defekt genom att godkänna reklamationen.Jag hade kännedom av stolens felaktighet innan detta hände. Har fått många små "hjärtattacker" av att bli våldsamt slungad upp när "stolmekanismen" släpper. Trodde dock inte att det var möjligt för den att "flyga" ca 2-3 meter framåt och en ansenlig del upp i luften för att träffa toppen av min TV-skärm.Tack på förhand från en "fattig student".
Azalea Safaei |Hej! Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline. Om jag har tolkat din fråga rätt gäller det alltså att IKEA visserligen har godtagit din reklamation på arbetsstolen, men anser sig inte ansvariga för den sakskada som uppkommit på grund av felet. I och med att du är en konsument, och IKEA agerar som ett företag, handlar det om ett konsumentköp. För din reklamation men även för sakskadan som uppstått blir konsumentköplagen(KKL) tillämplig. Men även produktansvarslagen(PAL) kan tillämpas, som är en lag som reglerar tillverkarens ansvar gentemot dig som konsument. Jag kommer först att reda ut IKEAs ansvar, för att sedan se om det finns några alternativa vägar du kan ta för att få skadan ersatt. IKEAs ansvarI och med att det inte råder några tveksamheter kring felet på varan kommer jag inte utreda detta närmre, men kan för sakens skull säga att det finns regleringar i 16-21 §§ KKL om detta. Oavsett hur IKEA väljer att åtgärda felet på stolen, genom exempelvis reparation eller omleverans, ska du som konsument kunna förena detta med ett skadestånd. Det finns två paragrafer som reglerar skadeståndet. Antingen får du skadestånd för merkostnader du har fått på grund av felet på varan. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet om du har behövt betala ett pris för en ersättningsvara (30§). Det skadeståndet som dock är mer aktuellt i ditt fall är det fall då stolen (A) orsakar en skada på din TV (B). En sådan ersättning som det talas om i lagen är specifikt avgränsat till att gälla sakskador, vilket detta är. Notera dock att bevisbördan för att det är felet på stolen som orsakade skadan ligger på dig. Det krävs dock enbart att du visar att det är mer sannolikt att stolen orsakade skadan på TV:n, än den förklaring IKEA kommer med. Förutsättningar för att 31§ ska kunna tillämpas31§ KKL ger säljaren ett visst ansvar för s.k. produktskador (det vill säga en skada som en skadebringande egenskap hos A har orsakat B). Konsumentens rätt till ersättning för produktskador kräver att varan är felaktig, att konsumenten har reklamerat, att rätt till skadestånd föreligger enligt 30 § KKL, att det är fråga om en sakskada. Sakskadan ska ha drabbat egendom som är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet och att den skadade egendomen tillhör konsumenten eller någon medlem i hans hushåll. Din TV kvalificerar med all förmodan in i dessa krav. Det som för ditt fall skulle kunna göra att IKEA anser sig icke-ansvariga är att det finns ett krav på att felet skulle ha funnits inom IKEAs kontrollansvar. Ansvar kan alltså undgås om IKEA kan visa att felet har berott på ett hinder utom kontroll, som näringsidkaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder IKEA inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. När någon av förutsättningarna i 31 § KKL brister har du som konsument ingen rätt att kräva ersättning av IKEA för den sakskada som inträffat. Detta gäller exempelvis om det inte är fel i varan, om du har underlåtit att reklamera felet, om IKEA inte är skadeståndsskyldig enligt 30 § KKL eller om TV:n om inte är avsedd huvudsakligen för enskilt ändamål. Men det finns två andra sätt du kan kräva skadestånd på. Antingen genom skadeståndsreglerna i skadeståndslagen (SkL) eller genom PAL som ovan nämnt. Ersättning genom PALOm alla krav för att få ersättning enligt 31§ KKL inte är uppfyllda, kan du kräva ersättning på utomobligatorisk grund. Utomobligatorisk grund innebär att det inte föreligger något avtal som reglerar det inträffade förhållandet. Produktansvaret regleras bland annat i PAL, och även sakskador omfattas av denna lag. Skadestånd betalas för sakskada som en produkt på grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den du vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte (1§ 2 st PAL). En produkt definieras som en lös sak, och en TV anses vara en sådan. Det kan dock bli osäkert om det är att du bor i en fastighet, då skulle det kunna betraktas som ett fastighetstillbehör och blir därmed fast egendom(2§). Din stol anses ha en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas, vilket bedöms med bakgrund i hur stolen kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då stolen satts i omlopp och övriga omständigheter. Rimligtvis borde inte en stol fungera så som du har beskrivit, och det råder enligt min mening i sådana fall inte några större tvivel kring om det är en säkerhetsbrist eller inte. Vem är ansvarig enligt PAL?Kretsen av de som är skadeståndsskyldiga består först och främst av den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten (stolen) och den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken. I och med att du säger att detta är en stol från IKEA, skulle fallet kunna vara att IKEA har marknadsfört stolen med sitt eget namn. Du kan alltså rikta ett krav på grund av skadan mot din TV mot IKEA exempelvis om de har importerat eller tillverkat stolen eller om de har marknadsfört varan som sin egen, t.ex. genom att sälja varan under IKEA:s varumärke. IKEA kan också bli skadeståndsskyldig gentemot dig exempelvis när det inte framgår av stolen som är tillverkad här i landet vem som är skadeståndsskyldig och de inte inom viss tid anvisar dig till någon som har tillverkat den (6-7 §§). Det finns dock undantag, till exempel om IKEA kan göra det sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när stolen sattes i omlopp (8§). Avräkning på ersättningenI och med att detta handlar om en sakskada, ska det vid bestämningen av en eventuell ersättning avräknas ett belopp om 3500 kr. Därmed kan det bli tämligen begränsat vilken ersättning du faktiskt kan få för din TV, beroende på dess värde (9§). Ersättning enligt skadeståndslagenI sista hand skulle du också kunna kräva ersättning enligt skadeståndslagens regler, främst 2 kap 1 § som reglerar de fall då IKEA agerat vårdslöst. Då gäller en ersättning den ekonomiska skadan som du orsakats av sakskadan. Av utrymmesskäl kommer jag dock inte granska samtliga rekvisit för att ersättning ska kunna utgå, men det kan vara bra att ha med sig om du vill kolla vidare på dina alternativ. Mitt tipsMitt råd till dig är att rikta krav mot IKEA än en gång, gärna med bevis om något sådant finns. Försök att kräva en motivering från deras sida om varför de inte anser sig skyldiga, så kan du enklare se var du har rum för argumentation. I och med att IKEA är ett så pass stort företag, skulle jag kunna tänka mig att de hellre ersätter dig för skadan än att tvista om frågan. Om detta inte skulle gå, finns det alltid möjlighet för dig att vända dig till din försäkring. Jag hoppas mitt svar har varit en vägledning i hur du kan kräva ersättning för dina skador.Vänligen.

Vad gäller vid fel i vara som sålts till konsument utan bytesrätt?

2018-12-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en regnjacka på sommarrealisationen. När jag kom hem märkte jag att den hade ett hål på ena ärmen. Jag minns att det fanns en skylt framför jackorna med REAVAROR BYTES EJ a,Kan jag verkligen inte göra något?b,Vad händer om det i affären inte finns fler jackor i min storlek?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag utgår från att du har köpt din jacka från en affär vilket innebär att du är konsument i förhållande till säljaren. I sådant fall blir konsumentköplagen av intresse i frågan.Allmänt om öppet köp och bytesrättDet är vanligt att konsumenter har rätt till s.k. öppet köp och bytesrätt vid handel i t.ex. klädaffärer. Dessa rättigheter är inte reglerade i lag och näringsidkare (företagare t.ex.) måste därmed inte erbjuda dem. I ditt fall har säljaren uttryckligen gjort klart att åtminstone bytesrätt inte föreligger. Jag kommer i mitt svar att anta att öppet köp inte heller föreligger.Vad har du för rätt som konsument?Som jag har nämnt är konsumentköplagen aktuell i ditt fall. Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den bl.a. i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Att det inte finns hål i jackan bör vara något en köpare med fog kunnat förutsätta, vilket innebär att det föreligger ett fel i din jacka. Vidare ansvarar säljaren bara för fel som har funnits vid avlämnandet av varan, alltså när du köpte jackan i butiken (se 20 § konsumentköplagen). Med tanke på att du hittade hålet när du kom hem bör ansvaret alltså ligga på säljaren.På grund av felet får du som köpare kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. låta dig byta jacka (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28 – 29 §§ konsumentköplagen).SammanfattningSom konsument har du rätt att begära avhjälpande för ett fel i din vara. Avhjälpande kan ske i form av rätt att byta vara. Om det här inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet helt.Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag få pengarna tillbaka för försenad expressleverans?

2018-12-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Kan jag få pengarna tillbaka för försenad expressfrakt från Nasty Gal?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att ditt paket blev försenat.Eftersom du har ingått ett avtal med Nasty Gal och du har betalat för att din beställning skulle komma fram inom en viss tid så har Nasty Gal inte uppfyllt sitt åtagande när paketet levererades försent. Företaget har därför brutit mot ert leveransavtal.Det är dock svårt att säga om du kan få pengarna tillbaka eftersom alla företag har speciella regler och policys för vilket ansvar de tar kring just leveransen.Kontakta företagets kundtjänstMitt råd till dig är att kontakta Nasty Gal's kundtjänst (här) och förklara situationen. Skriv även att du vill få tillbaka pengarna du betalade för fraktkostnaden eftersom anledningen till att du betalade extra mycket var för att få leveransen en viss tid, vilket företaget misslyckades med. De flesta företagen brukar vara tillmötesgående och hjälpsamma eftersom de vill ha nöjda kunder som återkommer! Hoppas svaret kan vara till hjälp och lycka till!Med Vänliga Hälsningar

Diskmaskinen fungerade inte efter köp av bostadsrätt, vem ansvarar?

2018-12-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Min hustru och jag köpte en lägenhet via mäklare.På dagen för övertagandet, då jag öppnade luckan för diskmaskinen, fann jag en unken lukt från diskmaskinen.Jag fyllde på diskmedel och startade den. Sedan stod den och brummade en lång tid utan att utföra diskning.Vid kontakt med mäklaren, som även besökte oss, meddelade hon att givetvis skall maskinen funka om den fanns med på säljbild och det gjorde den.Sände en faktura till säljaren på en diskmaskin, som vi inhandlat av affär som dödförklarade en gamla maskinen som alltför dyr att lag, om det överhuvudtaget skulle vara möjligt. Säljaren betalade inte fakturan.Ringde henne och hon sade at thon inte hade för avsikt att betala, då maskinen funkade för henne.Det måste betraktas som en förvrängning av sanningen, då den enbart någon dag därefter inte funkade och eftersom det luktade och stod vatten i maskinen kan hon knappast ha fått ren disk av den.Jag har tillställt henne ytterligare en kopia av fakturan och per telefon meddelar hon mig även denna gång att hon fått brevet.Jag undrar om att gå via kronofogden är den rätta vägen att gå. med ärendet, för att få in eersättning för den trasiga maskinen?Vänligen
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det nämnas, att bostadsrätter utgör så kallad lös egendom, vilket innebär att köplagens regler blir tillämpliga beträffande fel i varan. I de fall man köper en bostadsrätt, har köpare en omfattande undersökningsplikt (20 § köplagen). Det är viktigt att undersöka allt man som köpare kan komma åt, eftersom man i efterhand inte kan åberopa fel som man kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Utifrån din frågar kan det tyckas som att diskmaskinen fungerade vid den tidpunkten och att felet i diskmaskinen uppstod först därefter. Beträffande tidpunkt för riskens övergående för bostadsrätten – från säljaren till köparen – övergår denna i samband med att bostadsrätten överlämnas enligt avtalet, vanligen på tillträdesdagen. Innan dess står således säljaren risken för bostadsrätten (13 § och 21 § köplagen). Detta innebär, att i de fall kylskåpet var trasigt innan tillträdesdagen, är säljaren ansvarig för detta.Är bostadsrätten felaktig och beror det inte på er som köpare, har ni rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag, omleverans, eller hävning av köpet, samt dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen). I ditt fall bör avhjälpande vara aktuellt. Eftersom säljaren säger att allt fungerade på tillträdesdagen, kan det dock bli svårt att bevisa motsatsen. Du måste nämligen bevisa att du uppfyllt din undersökningsplikt och att diskmaskinen var defekt innan tillträdesdagen. Ni kan dock självfallet göra ett försök att rikta ersättningsanspråk mot säljaren.Du kan definitivt begära betalningsföreläggande vid Kronofogdemyndigheten. I det fall säljaren accepterar kravet, kommer Kronofogdemyndigheten driva in skulden. Bestrider säljaren felet, tillfrågas du om du vill ta ärendet vidare till domstol.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!