Vilka är konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmål?

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej jag har beställt en tröja från internet och jag har inte fått min leverans på 25 dagar vi har inte bestämt någon dag osv . Jag har kontaktat företaget men har inte fått svar. Vill inte eller hävda köpet, vad ska man göra och vilka rättigheter har jag?
Sara Djogic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (DAL) samt konsumentköplagen (KköpL).Ångerrätt inom 14 dagarNär du beställer en tröja på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att tröjan kostar minst 400 kronor, 2 kap. 1 § DAL. Köparen har som huvudregel vid distansköp 14 dagars ångerrätt från den dagen då köparen fått varan (2 kap. 10 och 12 §§ DAL). I ditt fall kan dock inte ångerrätten utnyttjas eftersom mer än 14 dagar har passerat. Säljarens dröjsmålKonsumentköplagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, 1 § KköpL.En säljare är i dröjsmål så fort säljaren inte har fullgjort den avtalade prestationen inom den tid som parterna har avtalat om, och denna försening inte beror på köparen, 9 § KköpL. När det inte är avtalat om när leverans ska ske är det svårare att fastställa en tidpunkt för när säljaren faktiskt är i dröjsmål. I dessa fall görs en bedömning utifrån vad som anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Konsumentens rättigheter vid säljarens dröjsmålHålla inne betalningenSå länge köparen inte har fått sin del av prestationen behöver köparen inte betala för prestationen, 11 § KköpL. Köparen har alltså rätt att hålla inne betalningen tills dess att säljaren fullgör sin del av prestationen, vilket kan fungera som påtryckningsmedel för att säljaren ska fullgöra sin prestation.FullgörelseKöparen har rätt att kräva att få leverans och att köpet då fullgörs. Köparen kan alltså kräva att säljaren fullgör den avtalade prestationen, 12 § KköpL.Häva köpetKöparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, 13 § första stycket KköpL. Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall. I det fall säljaren meddelar att tröjan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet, 13 § första stycket KköpL. Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden, 13 § andra stycket KköpL. Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.Vad gäller i ditt fallUtifrån det du beskriver är det inte självklart att du som konsument har rätt att häva köpet i dagsläget. Eftersom det inte framgår vilket datum leveransen ska ske, ska en skälighetsbedömning göras. Chansen finns dock att säljaren ändå går med på att häva köpet för att göra dig som kund nöjd. Jag föreslår därför att du kontaktar säljaren!Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fel i vara

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej köpte en elcykel på biltema 2019 nu är det något fel på batteriet så cykeln är obrukbar och garanti har gått ut vad gör jag?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir konsumentköplagen (KöpL) tillämplig då du har köpt till vara av en näringsidkare.Du har alltid en reklamtionsrätt (23 § KöpL) enligt konsumentlagstiftningen oavsett om du har garanti på din vara eller inte. Du som konsument måste dock reklamera inom skälig tid från att felet upptäcktes. Reklamerar du inom två månader räknas det alltid som inom skälig tid. Det krävs vidare att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel kan även visa sig efter viss tid. Det du kan kräva av företaget är att du får felet åtgärdat eller att du får en ny vara (26 § KöpL). Du kan även få prisavdrag (28 § KöpL) eller ha rätt att häva köpet (29 § KöpL).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag lämna tillbaka moderkortet köpt för en vecka sedan?

2021-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej det är så här min sambo har köpt ett moderkort till sin data o tydligen funkar det inte som det ska då det behövs uppdaterads då vi inte kan göra det själva så kontaktade vi företaget dom säger dom inte kan göra något då dom inte har en verkstad o vi kan inte byta ut det vad ska vi göra vi köpte det för lite mer en vecka sen ?Mvh Henrik
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga vill ni lämna tillbaka ett moderkort då det inte är kompatibelt med övriga komponenter. Antagligen är det kompabiliteten med CPU:n som inte fungerar, och då måste ni mycket riktigt flasha (uppdatera) moderkortet genom att använda en äldre CPU. Detta är relativt riskfritt, men kräver som sagt tillgång till en äldre CPU, och det finns även en mindre risk att något går fel, vilket inte täcks av någon garanti.Har ni köpt moderkortet via nätet har ni alltid 14 dagars ångerrätt. (2 kap 10 § distansavtalslagen). Det innebär att du kan meddela butiken om att du ångrat dig. Då du inte använt moderkortet så förmodar jag att det inte på något vis skadats och att inga tillbehör eller lådor slängts. Ni bör meddela butiken direkt om att ni vill lämna tillbaka moderkortet.Har ni köpt moderkortet i butik finns ingen lagstadgad ångerrätt, dock erbjuder många butiker detta i alla fall. Jag skulle kolla med butiken eller på kvittot och kontrollerat om det finns något "öppet köp" eller liknande. Finns inte detta går det inte att lämna tillbaka moderkortet. I detta fall är er möjlighet att se om ni hittar en äldre billig CPU som fungerar med moderkortet för att uppdatera detta. Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Hur många gånger kan säljaren reparera?

2021-06-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en köksmaskin sedan mindre än 1 år. Motorn skar sig efter 5 användningar. Maskinen skickades in och motorn byttes ut. Nu är den död igen och vill reklamera varan. Har fått till svar att den ska repareras en gång till. Inte nöjd med svaret då maskinen varit defekt sedan köpet och reparationen tydligen inte varit tillräcklig. Kan jag häva köpet?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Säljaren har rätt att reparera varan i ett första skede (27 § konsumentköplagen). Praxis är att säljaren har rätt att reparera samma fel två gånger innan köparen har rätt att häva köpet. Om det är ett nytt fel kan säljaren ha rätt att genomföra fler reparationer än två. Antalet reparationer framgår av förarbeten (prop. 1989/90:89 s. 122) samt av allmänna reklamationsnämndens (ARN) praxis (se t.ex. beslut änr 2007-0308). ARNs beslut är inte bindande men har ändå normerande verkan för vad som normalt gäller i handeln.I ditt fall innebär det alltså att säljaren har rätt att försöka reparera köksmaskinen en gång till innan du kan kräva att köpet hävs. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Fråga om rätt till ersättning vid dröjsmål av försäljning bil

2021-06-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en begagnad bil av en firma för 3 veckor sedan, vi viste att P-bromsen skulle behöva lagas o dom skulle fixa det innom 1 vecka. Dom har hittat 2 andra fel som är återgälda men problemet med P bromsen är inte löst ännu. Våran semester börjar nästa vecka och vi behöver bilen... kan man begära att dom fixar en liknande lånebil under tiden vi väntar på att bilen blir lagad? Vad kan man begära för kompensation för att det tar sån tid att laga? Mvh Viktor
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att du är en konsument och att konsumentköplagen därför är tillämplig. Om köparen inte får varan eller får den för sent och det inte beror på köparen så är säljaren i dröjsmål. Varan ska avlämnas inom skälig tid. Eftersom ni muntligen kom överens om att p-bromsen skulle lagas inom en vecka och det vid tiden för din frågeställning till Lawline verkar ha gått cirka två veckor innebär det att säljaren är i dröjsmål (9 § konsumentköplagen).Köparen får häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen för avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Köparen får också häva köpet om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan. Om dröjsmålet är av stor betydelse för dig som köpare så kan du häva köpet (13 § första stycket konsumentköplagen).Om köparen har krävt att säljaren avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort får köparen även häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Enligt förarbetena ska det stå klart vilken dag som fristen utgår (13 § andra stycket konsumentköplagen). Om köparen har krävt fullgörelse av köpet utan att ange någon tilläggstid får köparen häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes. Säljaren har uppenbarligen insikt i att p-bromsen måste fixas i tid så att du kan använda bilen till er semesterresa (13 § tredje stycket konsumentköplagen).Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntats räkna med vid köpet och vars följder han inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (14 § första stycket konsumentköplagen).Säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar om det har legat utanför hans eller hennes kontroll. För att så ska vara fallet krävs:- Att det förelegat ett hinder, det har legat utanför säljarens kontroll, det ska ha varit oförutsett och säljaren ska inte ha förväntats räkna med hindret vid köpet, och säljaren kunde inte skäligen ha undvikit eller övervunnit hindret genom aktivt ingripande.Det är säljaren som ska bevisa att alla fyra punkterna är uppfyllda och om han eller hon kan det så är säljaren fri från skadeståndsskyldigheten. Köparen kan även få skadestånd för alla skador som uppstått på grund av säljarens dröjsmål, både direkta och indirekta. Skadestånd på grund av säljarens dröjsmål eller fel på varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i (33 §) samt annat förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I förarbetena nämns att vissa utgifter och följdkostnader som uppkommit på grund av säljarens försummelse ska ersättas. Här kan nämnas kostnader för exempelvis resa, transport, övernattning, hyra av ersättningsvara (bil) vilken konsumenten försatts i genom felet eller dröjsmålet. Det är dock viktigt att poängtera att det enligt förarbetena krävs att köparen begränsar kostnaderna efter vad som är skäligt (32 § första stycket konsumentköplagen).Det är möjligt att säljaren kan bli fri från skadeståndsansvar eftersom han eller hon inte rimligtvis kunde veta att det skulle uppkomma två andra fel på bilen som behövde åtgärdas. Samtidigt är det svårt att som köpare kontrollera om dessa två nya fel på bilen verkligen funnits där eller om säljaren hittat på det för att rädda sig ur situationen. Han eller hon bör då rimligtvis bevisa att det verkligen varit två nya fel på bilen och att dessa fel gjorde att bilen inte kunde fixas inom skälig tid. Kan säljaren inte påvisa det bör du kunna häva köpet eller kräva skadestånd. Skadestånd skulle kunna innefatta att du får låna en annan bil av säljaren för din semesterresa eller att säljaren betalar för att du ska kunna hyra en bil. Det måste dock stå i proportion till kostnaden för den ursprungliga bilen så att inte ersättningen blir orimligt hög i förhållande till värdet av bilen du köpt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fått fel växthus, har man rätt till omleverans?

2021-06-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har beställt ett växthus som jag haft på tomten i ca 3 månader under tiden vi byggt mur som den skall monteras på. Idag gick vi igenom materialet, och de visade sig att vi fått ett annat växthus. Förutsätter att vi har full rätt till byte, kanske även en rabatt? Tror nämligen leverantören kommer vara bråkig... Med vänlig hälsning, Jens
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer anta att du är privatperson som beställt växthus från ett företag och därför blir konsumentköplagen, KKöpL tillämplig. Fel i varaJag förstår dig som att du nu efter 3 månader från att ha fått växthuset upptäckt att det var fel. Eftersom du har fått fel växthus än vad du har beställt har du självklart rätt att få omleverans och få rätt växthus, eftersom detta är "fel i vara" enligt lagen. (16 § konsumentköplagen, KKöpL) Det är fel i vara just för att växthuset avviker från avtalet om vad du beställt. Reklamera varan i tidFör att kunna åberopa felet för att få omleverans eller eventuell prisavdrag krävs det av dig som köpare att du reklamerar felet till säljaren inom skälig tid (rimlig tid) efter att du märkt eller borde ha märkt felet.(23 § KKöpL) Enligt 23 § så anses meddelande som lämnats inom 2 månader vara inom skälig tid. Här blir frågan om det eventuellt är för sent för dig att reklamera. Eftersom det gått 3 månader. Men du har ju heller inte upptäckt felet förrän nu. Det som kan vara knepigt är att argumentera emot att du borde ha upptäckt att det var fel växthus tidigare. Eftersom du haft det på tomten i 3 månader utan att kontrollera att det är rätt växthus du fått. Skulle det vara så att du har reklamerat i tid, om du gör det nu på en gång, så har du rätt till omleverans. Om de inte kan leverera rätt växthus så kan du ha rätt till prisavdrag eller häva köpet. (28 § KKöpL) Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?

2021-06-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejFör ca 1½ år sedan fick jag en bergvärmepanna installerad. Entreprenören skulle fixa arbetet och rotavdraget när det var dags. Jag var inte insatt i det hela utan litade bara på att entreprenören gjorde rätt.Offerten var på 106774kr före rot och 94249kr efter rot.Fakturan var på 106774kr före rot och 94249kr efter rot.Jag betalade in 94249kr.Entreprenören accepterade det.Nu 1½ år senare så säger dom att dom vill ha ytterligare 12495kr efter som dom har ''räknat fel på rotavdraget''. Jag har ingen lust att betala ännu mer till entreprenören då priset redan har gått långt över priset i offerten och arbetet var dessutom dåligt utfört. Skulle jag kunna få rätt i att inte betala dessa 12495kr ? Jag har redan bestridit det skriftligt både till entreprenören och till kronofogden men jag vill så klart inte driva det till domstol om jag vet att jag inte kommer att vinna detta, Tacksam för svar !
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår inte helt av din fråga huruvida entreprenören bara stod för installationen eller även bergvärmepumpen. Jag kan dock utläsa ur dina siffror att det lär röra sig om ett köp där bergvärmepumpen är inkluderad i priset. För de fall installationen och köpet sker genom samma säljare och avtalas om samtidigt så lutar praxis åt att tillämpa konsumentköplagen (Se bland annat rättsfallet NJA 2001 s. 138), i annat fall skulle konsumenttjänstlagen kunna tillämpas. Detta får inte betydelse för ROT-avdraget, men det kan få betydelse för din invändning om att arbetet är dåligt utfört. ROT-avdragetDet finns inget i någon av lagarna som hindrar dig och entreprenören att avtala om ROT-avdraget. Inte sällan kan det stå med i avtalet att konsumenten måste betala kostnaden för ROT-avdraget om det inte beviljas från Skatteverket. Utan att se avtalet kan jag såklart inte uttala mig om exakt vad som avtalats. Skulle det i ert avtal stå med ett villkor om betalningsskyldighet vid avslag av ROT-avdrag så är du vara betalningsskyldig, i annat fall kan du hävda att du inte behöver betala mer då detta inte var avtalat. Du skriver emellertid att deras grund är att de "räknat fel på rotavdraget". Vad som blivit fel kan vara av betydelse och är svårt att bedöma utan att veta mer. Det framstår dock som att summan entreprenören kräver är exakt den summa som ROT-avdraget är på, vilket får mig att tro att de hävdar att något ROT-avdrag inte kan göras. Att de dröjt 1,5 år med att framföra anspråk kan beroende på orsak få påverkan på bedömningen vid domstol.Påverkan av dåligt utfört arbeteAtt arbetet är utfört dåligt kan i sig inte frånta dig en eventuell betalningsskyldighet. Däremot finns det en regel som ger dig rätt att hålla inne så mycket av betalningen att det fel du anser finnas kan avhjälpas. Observera här att det är du som måste visa att det föreligger ett sådant fel. Generellt sett kan sägas att fel räknas som sådant som avviker från vad du med fog kan förutsätta, och en installation ska utföras fackmässigt. Vad som räknas som fel beror på om det rör sig om ett köp eller en tjänst. Du kan läsa om fel i vara här och fel i tjänst här .SlutsatsI ditt fall är avtalsinnehållet avgörande. Har ni inte avtalat om betalningsskyldighet vid avslag av ROT-avdrag så ser jag dina möjligheter att slippa betala som stora, jag kan inte säga mer än så utan att se avtalet. Om du anser det föreligga ett faktiskt fel så har du rätt att hålla inne betalning som du inte redan erlagt.Jag hoppas du fick svar på din fråga, behöver du ytterligare rådgivning kan du vända dig till vår juristbyrå. Vi har öppet vardagar 10 – 16 och du når oss på 08-533 300 04 Med vänlig hälsning

Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?

2021-06-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag betalade handpenning för en egen-designad förlovningsring hos en guldsmed som jag enligt guldsmeden skulle hinna få innan ett förlovningsdatum. Smeden försäkrade mig om att ringen skulle vara klar i tid till förlovningen men pga att de i flera skisser inte lyckades utforma ringen enligt överenskomna specifikationer har nu leveransen dröjt och de är till följd av det 2 veckor försenade med leveransen. Förlovningsdatumet är förbi och mitt förtroende för leverantören är skadat samt behovet för ringen borta. Jag vill därför häva köpet och undrar hur mina rättigheter som konsument ser ut till att avbryta köpet?
Maja Kristiansson-Gran |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet utifrån omständigheterna. Den lag som är tillämplig vid konsumentköp är konsumentköplagen (KköpL). Den är även tillämplig på fall där en konsument beställer en vara som ska tillverkas, vilket verkar vara fallet för dig (2 § KköpL). Att notera är att lagen är tvingande till konsumentens fördel, det innebär att guldsmeden inte kan göra gällande ett avtal som är mindre förmånligt än bestämmelserna i lagen (3 § KköpL). Utgör dröjsmål grund för hävning?En vara får överlämnas till konsumenten senast 30 dagar från att avtalet ingicks, det gäller om inte något annat framgår av avtalet (5 § KköpL). I ditt fall verkar ni ha avtalat om ett visst datum när ringen senast skulle levereras, det är då det avtalade datumet som gäller. Om överlämnandet inte skett på avtalat datum föreligger dröjsmål (9 § KköpL). En konsument får häva ett köp om det föreligger dröjsmål på säljarens sida (10 § KköpL).Förutsättningar för att använda dröjsmål som hävningsgrundNär det föreligger dröjsmål får köparen häva köpet under 2 olika förutsättningar (13 § KköpL):säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen, ellerköparen har före avtalets ingående meddelat säljaren att överlämnandet av varan senast en viss dag är avgörande för att köparen ska ingå avtalet. I ditt fall verkar den senare förutsättningen föreligga, dvs leveransdatum var avgörande för att du ingick ett avtal om att köpa förlovningsringen av guldsmeden och att detta meddelades. Situationen du beskriver utgör alltså en grund för hävning, förutsatt att ni avtalat om ett leveransdatum. Du behöver då meddela guldsmeden att du häver köpet.Vad händer med handpenningen?Den handpenning du har betalat har du rätt att få tillbaka, om du häver köpet (43 § andra stycket KköpL). SammanfattningUtifrån de omständigheter du beskriver har du som konsument rätt att häva köpet när säljaren ligger i dröjsmål med leveransen och det varit klargjort att överlämnandet vid en viss dag var avgörande för att du skulle ingå avtalet (vilket det verkar ha varit med tanke på guldsmedens försäkran). Du ska meddela säljaren att du vill häva köpet. Du har även rätt att få handpenningen tillbaka. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar