Vad kan man göra om säljare vägrar ta ansvar för fel i vara?

2019-12-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan! Jag köpte en vinterjacka från woolrich för 11400kr för ungefär 3 veckor sedan. När det blev minusgrader ute tog jag på mig jackan och hade på mig den under några timmar. På jackan står det att den värmer till -20 grader men jag frös i jackan ändå jätte mycket. När jag kom hem märkte jag att det kommer ut dun/fjädrar från jackan. Några dagar efter ringde jag till affären och förklarade situationen och dem bad mig komma in med jackan för att ta en titt. Tjejerna i kassan började kolla noggrant på jackan för o se varifrån dunet kommer ifrån och då såg vi att det fanns flera upprivna hål i jackans fickor på insidan av jackan. Det va inte bara sömmar, utan upprivet tyg alltså. Jag själv använde bara fickorna på utsidan av jackan den gången jag använde den och märkte inte att dessa hål fanns förens vi kollade i butiken. Jag är väldigt ledsen då jag lagt 11400kr på en jacka och jag har enbart använt jackan en enda gång. Jag vill få tillbaka mina pengar då det inte är jag som orsakat detta utan det har funnits när jag köpt den. Detta har antigen skett vid leverans till butiken eller så har någon i butiken orsakat detta innan jag köpte den! Det är omöjligt att jag har orsakat detta då jag inte ens använt fickorna på insidan av jackan, och även om jag hade använt dem så ska det inte bli upprivet sådär. Dem sa att dem skulle höra av sig men verkade tveksamma. Vad ska jag göra om jag inte får tillbaka mina pengar? Kan jag gå vidare med detta?
Zana Mohammed |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör ett köp mellan näringsidkare och konsument, vilket innebär att reglerna i konsumentköplagen blir aktuella.När föreligger fel i vara?Enligt 16 § konsumentköplagen anses ett fel föreligga i en vara om den i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Vidare anses fel i vara också föreligga om varan i något avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Vad man som köpare har med fog kunnat förutsätta är en bedömningsfråga som görs i det enskilda fallet. I ditt fall har du åtminstone med all säkerhet haft fog att förutsätta att det inte finns upprivna hål i jackan då du bl.a. köpt jackan från en affär samt till ett relativt högt pris. Detta innebär att din jacka har ett sådant fel som avses i konsumentköplagen.Viktigt att påpeka är att säljaren bara ansvarar för fel som har funnits vid avlämnandet av varan, alltså när du köpte vinterjackan i butiken (se 20 § konsumentköplagen). Med tanke på att du hittade de upprivna hålen efter en så kort tid efter köpet är det troligen ett fel som funnits vid avlämnandet av varan.Vad har du som köpare för rättigheter?På grund av felet får du kräva att säljaren avhjälper felet genom att t.ex. låta dig byta jacka eller att säljaren reparerar jackan (se 26 § konsumentköplagen). Om detta inte är en möjlighet har du rätt att begära prisavdrag eller häva köpet och därmed få tillbaka pengarna (28 – 29 §§ konsumentköplagen). I din fråga verkar det som att du enbart är intresserad av att häva köpet. Viktigt att veta är dock att säljaren på egen bekostnad har rätt att i första hand avhjälpa felet inom skälig tid och utan onödig olägenhet, trots att du egentligen inte är intresserad av ett avhjälpande (se 27 § konsumentköplagen). Om säljaren inte utnyttjar sin rätt har du möjlighet att häva köpet.Vad bör du göra om säljaren vägrar ta ansvar?I det fall att du gett säljaren förslag som t.ex. avhjälpande eller en hävning av köpet, men att säljaren vägrar ta ansvar, har du möjlighet att anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kommer att hjälpa dig att pröva din tvist genom att ta ett opartiskt beslut som utgör en slags rekommendation på hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om hur man anmäler här.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Möjlighet att häva ett köp på grund av försening hos säljare?

2019-12-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en fåtölj för cirka 9,000kr i slutet av Maj för leverans i slutet av Augusti. Den kom inte då utan skulle komma i slutet av November. Den har fortfarande inte kommit och det är endast jag som kontaktar dom för att få en uppdatering. Nu är jag så trött på dom och vet inte om jag vill ha fåtöljen som antagligen kommer påminna mig om deras urusla behandling och 'service'. Har jag rätt att häva köpet och få full återbetalning? Kan tänka mig hoppa över ränta fast dom haft mina pengar i snart 9 månader... Hjälp!Tack,
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan privatpersoner och näringsidkare (företagare) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL).Frågor gällande köp av varor som är specialtillverkade förekommer i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen) (DAvtL).Vad gäller för varor som är beställda av konsumenten utanför säljarens lokaler?När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc., 2 kap. 1 § DAvtL.Har konsumenten rätt att ångra köpet för varor som handlats på distans?Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.Vad gäller för varor som är köpta i butik?När en konsument köper (beställer) varor i en näringsidkares lokaler är konsumentköplagen tillämplig, lagen är även tillämplig på köp av varor som är specialtillverkade, 1-2 §§ KKöpL. Om varan är köpt i säljarens butikslokaler gäller inte någon ångerrätt som nämnt ovan, i detta fall måste man angripa frågan på något annat vis. I lagens mening föreligger det dröjsmål på säljarens sida då varan inte avlämnats eller avlämnas för sent och detta inte beror på köparen eller något förhållande på hans sida, 9 § KKöpL. Vid dröjsmål på säljarens sida har köparen rätt att kräva att säljaren fullgör köpet eller häva köpet, det finns även möjlighet att kräva skadestånd, 10 § KKöpL.Har konsumenten rätt att häva köpet?Konsumenten har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen eller om köparen före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Med väsentlig betydelse innebär det att om att köparen vill ha en tårta till ett visst datum för ett speciellt evenemang och om säljaren inte kan leverera i tid är dröjsmålet av "väsentlig betydelse". Konsumenten får också häva köpet, om säljaren meddelar att han eller hon inte kommer att avlämna varan, 13 § första stycket KKöpL. Om säljaren har dröjt med avlämnandet och köparen har gått med på en ny tid för avlämnandet (tilläggstid) så gäller denna tid, med förutsättning att tilläggstiden inte är oskäligt kort. Om säljaren inte lämnar varan inom tilläggstiden har köparen då rätt att häva köpet, 13 § andra stycket KKöpL. För att häva köpet krävs det att köparen meddelar säljaren (reklamerar) inom rimlig tid, 15 § KKöpL.Har konsumenten rätt till skadestånd?Köparen har rätt till skadestånd som denne lider genom säljarens dröjsmål om säljaren inte kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll, och som han inte kunde räknat med och som han kunde ha undvikit (kontrollansvar), 14 § första stycket KKöpL. Köparen får i dessa fall ersättning för direkta och indirekta skador som han lider. Utgifter som ersätts är exempelvis inkomstförluster, utgifter och prisskillnad om köparen väljer köpa en likadan vara för att begränsa säljarens avtalsbrott (täckningsköp), 32-33 §§ KKöpL.Hur blir det i ditt fall?I ditt fall beror det på er överenskommelse och avtalet först och främst. Utifrån frågan har jag förstått att du har beställt en fåtölj i slutet av maj och säljaren har uppgivit att varan ska levereras i slutet augusti. När dagen för leverans kom hade säljaren fortfarande inte levererat varan och därmed kom ni överens om att varan skulle levereras i slutet av november. Nu i december har fåtöljen fortfarande inte levererats och du vill nu häva köpet. Beroende på om du har handlat på på distans eller fysiskt i butik gäller olika regler, men i båda fallen har du möjlighet att häva köpet utifrån omständigheterna. Om det är fallet att du har handlat på distans räcker det med att du meddelar säljaren att du vill ångra köpet genom att du vill nyttja din ångerrätt som gäller 14 dagar efter leverans, men eftersom leveransen inte har skett kommer meddelandet ändå vara inom ångerfristen. Denna möjlighet förutsätter att varan inte är specialtillverkad med en personlig prägel, eftersom detta är ett undantag till ångerrätten. Meddela säljaren kan du göra på olika sätt, exempelvis mail, telefon, internetformulär eller något annat lämpligt sätt. Säljaren måste då bekräfta att han har mottagit meddelandet och häva köpet.Om det är fallet att du har handlat varan i samband med ett besök i fysisk butik gäller andra regler. I detta fall utgår jag från att ni har i slutet av augusti kommit överens om en "tilläggstid" som säljaren har på sig att leverera varan men som säljaren har inte lyckats med. I detta fall har du rätt att häva köpet med förutsättning att du meddelar säljaren (reklamerar) inom skälig tid. Mitt slutliga råd till dig är att meddela säljaren om att du vill häva köpet, antingen genom att du nyttjar din ångerrätt (om köpet är gjort på distans) eller att du reklamerar köpet (om köpet är gjort i fysisk butik. Om säljaren inte godkänner din ångerrätt eller reklamation är mitt råd att du vänder dig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att ta ärendet vidare, och om du känner att du har lidit skada genom säljarens dröjsmål får du gärna kontakta en av våra jurister (här) för att få hjälp med att framställa ett skadeståndsanspråk. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan avtal hävas om säljaren inte avhjälpt fel?

2019-12-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hejsan!April 2017 köpte jag en helt ny husvag för 443000kr. Redan från första början har vi haft problem. Inann dom ens levererade vagnen till oss so fick dom byta bänkskiva i köket, pga att en tak panel lossat vid transport. Leveransen blev försenad pga detta med flera veckor utan att vi fick veta varför. Efter leverans har vi haft massor av problem. Dom har bytit fönster fram, bytit 2 fönster på sidorna, bytit köksfönster, bytit ytterdörr, bytit bänkskivan ännu en gång , bytit bordskiva 3 gånger, lagat soffa fram 3gånger, bytit takskiva, limmat spåtlights, bytit hjullager båda sidor, bytit bromsbelägg båda sidor. mm Vi har hela tiden från början haft problem med att det blir mycket kondens på fönster och väggar och tak. Är så att det rinner. Flera deceliter kan man krama ur trasan varje morgon när det är kallt ute.Dom har byggt om värmesystemet flera gånger utan att det blir bra. Har haft vagnen nu ca 2.5år, men har påtalat kondens problemet redan från början. Dom har haft vagnen inne på reparation mer än 3månader totalt, tror det är 8-9 tilfällen. Den sista så var den hos general agenten i en månad. Felet kvarstår dock. Vid flera tillfällen har dom inte åtgärdat hälften av bristerna utan att jag fått åka tillbaka igen. Har 6mil enkel resa, så det har ju blivit några mil. Har somm du förstår tröttnat och kontaktade säljaren om att jag vill häva köpet pga att kondens problemet inte är åtgärdat.Har jag rätt att göra det? Vad är rimligt avdrag att göra för säljaren?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du som konsument köpt husvagnen av en näringsidkare. För detta förhållande är konsumentköplagen (1990:332) (KköpL) tillämplig. Fel i varan föreligger när varan inte överensstämmer med det säljaren utfäst (19 § KköpL). Säljaren svarar för fel i varan som förelegat när varan avlämnats till köparen (20 § KköpL) Fel som påtalats inom 6 mån efter köpet presumeras föreligga vid avlämnandet (20a § KköpL). I ditt fall har säljaren tagit på sig ansvar för alla skador som påtalats. Jag kommer därför att antaga att problemen avser fel i varan och att fel förelåg när varan avlämnades.Under dessa omständigheter har du rätt till avhjälpande eller omleverans (27 § KköpL). Avhjälpande av aktualiseras då lämnat in husvagnen för reparation. Vid avhjälpande åligger diet köparen att lämna in och hämta ut föremålet på verkstaden, säljaren har därför inget ansvar för dina resor till verkstaden. Då felen inte har åtgärdats inom ramen för avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller hävning. Prisavdrag innebär att säljaren ska svara för skillnaden för husvagnen i avtalsenligt skick och den felaktiga (28 § KköpL). Bedömningen ska göras objektivt. Då jag inte är har detaljinformation rörande felets omfattning kan jag inte göra bidra med ett beräkningsförslag.För hävning krävs det att felet efter en helhetsbedömning är av väsentlig betydelse för köparen (29 § KköpL). Det krävs inte att säljaren vet eller borde inse vad som är av väsentlig betydelse för köparen Om kondensproblemet i värmesystemet innebär att ni inte kan använda husvagnen kan felet anses vara av väsentlig betydelse. Som köpare har du dock rätt till skadestånd för direkt och indirekt skada, så länge som det föreligger i fel (30–32 §§ KköpL). Skadestånd kan t.ex. utfås för utgifter och inkomstförlust då köparen behövt ta ledigt för att besöka säljaren (32 § KköpL). Om detta överensstämmer med dina förhållanden, t.ex. då du lämnat husvagnen på service, kan det finnas det skäl för skadestånd.Sammanfattningsvis bör omständigheterna ge skäl för prisavdrag eller hävning. Prisavdraget ska beräknas objektivt och svarar för skillnaden mellan husvagnen i avtalsenligt skick och i felaktigt skick. För hävning krävs det att felet är av väsentlig betydelse. Då felet medfört att du ett flertal gånger fått lämna husvagnen på service kan detta ge skäl för skadestånd avseende utgifter och inkomstförlust.Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vad ska jag göra när oljud från byggnaden gör att man inte kan sova i en nyproducerad bostadsrätt?

2019-12-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Har köpt en nyproduktion av ett byggföretag. Men kan inte sova i lägenheten för att det smäller/ bankar i väggen. Det är som om någon slår i väggen med en planka. Detta ljud kommer väldigt regelbundet och jag blir väckt! Byggföretaget har gjort ljudmätningar i min lägenhet och decibelen uppkommer till 50! Det tillåtna gränsvärdet är 30 i en bostad. Byggföretaget har försökt att hitta felet nu i 6 månader!!!!! Och INTE kunnat hitta det! Kan jag häva köpet! Måste jag börja en rättsprocess mot föreningen? Byggföretaget har gjort ett klart dolt byggfel! Hur ska jag gå till väga????? Snälla hjälp mig och min dotter
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag uppfattar det som att du har köpt bostadsrätten av ett byggföretag. Därmed är det byggföretaget som du ska rikta eventuella anspråk mot, och inte föreningen. Eftersom byggföretaget är en näringsidkare och bostadsrätter är lös egendom är det konsumentköplagen som blir tillämplig. Är det fel på "varan" (bostadsrätten)?En vara ska, om inte annat följer av avtalet, vara ägnad för de ändamål som varor av liknande slag i allmänhet används för (16 § konsumentköplagen). I det här fallet rör det sig om en bostadsrätt, vilket innebär att den ska vara beboelig, helt enkelt. Om ljudnivåerna är högre än vad som är tillåtet är det därmed fel på varan, eftersom det i sig innebär att bostaden inte kan användas på det sätt som den är avsedd till (16 § tredje stycket konsumentköplagen). Till skillnad från fastighetsköp har du som köpare av en bostadsrätt inte en undersökningsplikt, vilket innebär att omfattningen av vad du får åberopa som fel inte begränsas på det viset.Vad har man för rättigheter vid fel på en vara?För det första måste köparna åberopa felet inom rimlig tid från det att personen upptäckte felet genom att reklamera varan mot säljaren, vilket dock verkar ha skett i det här fallet (23 § konsumentköplagen).Köparen måste sedan först begära antingen omleverans eller avhjälpande (27 § konsumentköplagen). Omleverans blir inte relevant i fråga om bostadsrätter, vilket innebär att säljaren måste ha en chans att istället få avhjälpa felet, dvs fixa det. Det är först om avhjälpandet inte kan ske utan väsentliga besvär för köparen eller inom skälig tid som hävning blir ett möjligt alternativ (28 § konsumentköplagen). Vad som krävs är dock att felet är av "väsentlig betydelse" för köparen (29 § konsumentköplagen). I annat fall är det endast prisavdrag som man kan begära. I det här fallet har det gått 6 månader sedan du först åberopat felet hos byggföretaget. Något avhjälpande har inte skett. Min bedömning är således att avhjälpande inte skett inom skälig tid, då 6 månader är väldigt lång tid i fråga om fel som stör ens nattsömn, vilket innebär att man kan gå vidare till alternativen prisavdrag eller hävning. Eftersom det rör sig om höga ljudnivåer som stör nattsömnen gör jag bedömningen att det rör sig om ett fel av väsentlig betydelse, eftersom det vanligtvis är viktigt att man också ska kunna sova i sin bostad. Således anser jag att du kan häva köpet. Vad ska du göra?För att kunna häva köpet måste byggföretaget gå med på det, och i det fall de inte gör det, måste du istället väcka talan om detta i domstol. Eftersom det är lättare att lösa frågan utanför domstol, råder jag dig att först ta kontakt med byggföretaget och framställa ditt krav. Uppge att du kommer vända dig till ARN eller media om de inte går med på det. Skulle de ändå inte vara samarbetsvilliga bör du vända dig till ARN - även om ARN:s beslut inte är bindande brukar företag oftast följa deras utslag. Först om det visar sig att de inte rättar sig efter ARN:s beslut i frågan bör du väcka talan i domstol.Vänligen,

Repigt soffbord - fel i vara?

2019-12-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag hittade en kvinna genom instagram som tillverkade möbler, bland annat soffbord. Kvinnan har, tillsammans med en snickare, ett företag där man kan beställa möbler. Jag beställde ett bord, som från början inte skulle kosta så mycket som det gjorde tillslut (8500kr). Bordet levererades i fredags. Några timmar senare märker jag att bordet är alldeles repigt. Jag skriver till säljaren ang detta och hon svarar att det är en superkänslig yta. Det har aldrig framkommit tidigare. Jag skickade även bilder där man tydligt såg reporna. Jag frågar om jag kan reklamera bordet men får inget svar. Nu till min fråga, vad har jag rätt till?Hälsningar
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare (företag) regleras i Konsumentköplagen (KKöpL)Frågor gällande köp mellan konsumenter och näringsidkare på distans regleras i Distansavtalslagen (DAvtL)Vad gäller vid fel på varan?För att bedöma om det föreligger ett fel på varan kollar man om varan stämmer överens med vad som följer av avtalet. Detta innebär att den köpta varan i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Skulle varan avvika från någon av dessa egenskaper anses det föreligga ett fel i varan, 16 § KKöpL.Det föreligger även fel om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I huvudregel ska varan motsvara vad köparen och säljaren har kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars anses fel föreligga. Det som är avgörande för vad köparen kan förutsätta kan exempelvis vara priset på varan, vidare kan köparen inte hävda att det föreligger fel i varan om denne känt till detta vid köpet, 16 § tredje stycket KKöpL.Frågan om varan ska anses felaktig bedöms utifrån varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, och köparen ansvarar för fel som uppkommer efter den tidpunkten, 20 § KKöpL. Fel som visar sig inom 6 månader från avlämnade ska anses vara ursprungligt om inte motsatsen bevisas. Detta innebär att om ett fel uppkommer efter den tid som säljaren ansvarar för har köparen skyldighet att bevisa att felet förelåg redan vid köpet, 20 a § KKöpL.Vad kan köparen kräva om det föreligger fel i varan?Om varan anses vara felaktig har köparen rätt att kräva avhjälpande (reparation), omleverans (få en ny vara), prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 22 § KKöpL. Förutsättningen för att köparen ska få åberopa att ett fel föreligger är köparens skyldighet att reklamera felet, vilket innebär att köparen meddelar säljaren om att det finns ett fel i varan. Köparen ska meddela säljaren inom två månader från att felet upptäcktes för att inte gå miste om sin reklamationsrätt. I övrigt löper reklamationsrätten i tre år från att varan mottogs, 23 § KKöpL.Om köparen har uppfyllt sin reklamationsplikt har denne därefter rätt att kräva avhjälpande och omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad. Detta innebär att säljaren reparerar varan eller ersätter den med en ny likadan vara, utan kostnad för köparen. Vid bestämmande av om varan ska utbytas eller repareras är det köparen som bestämmer om påföljden ska godkännas eller avvisas. Huvudregeln är att säljaren inte kan neka omleverans om han inte kan visa att det skulle vara oproportionellt eller omöjligt. Detsamma gäller om köparen kräver avhjälpande, det vill säga att säljaren måste visa att avhjälpande måste vara oproportionellt eller omöjligt. Vidare ska alla åtgärder ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Skulle säljaren dröja oskäligt länge med omleverans eller avhjälpande har köparen rätt att göra ett prisavdrag som svarar mot felet eller häva köpet, 26 § KKöpL.Möjlighet att ångra köpet?När en konsument beställer en vara utan att befinna sig i affärslokalen, det vill säga på distans, tillämpas Distansavtalslagen (DAvtL). Detta innebär att det är speciella regler som gäller och som ger konsumenten ett starkare skydd. För att denna lag ska vara tillämplig förutsätts det att konsumenten har köpt varan över internet, telefon, email eller på något annat sätt, 1 kap. 1 § DAvtL. I samband med att konsumenten har handlat på distans ställs det en del krav på näringsidkaren också som medför att näringsidkaren har skyldighet att informera bland annat om konsumentens ångerrätt, leveranstid, fraktkostnader, etc. Detta innebär att innan köpet ingås ska bland annat priset för varan tydligt framgå och det ska inte uppkomma oväntade kostnader, 2 kap. 2 § DAvtL.Om konsumenten har handlat på distans och distansavtalslagen är tillämplig medför det att konsumenten har en ångerrätt. Ångerrätten är ett skydd som innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna eller sända ett meddelande inom 14 dagar, från den dagen ångerfristen börjar löpa, till näringsidkaren, 2 kap. 10 § DAvtL. Ångerfristen börjar löpa den dagen då konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § DAvtL. Om det skulle vara fallet att näringsidkaren inte har meddelat om konsumentens ångerrätt innebär det att ångerfristen inte börjar löpa innan näringsidkaren meddelar om ångerrätten men som längst gäller ångerrätten ett år, 2 kap. 12 § fjärde stycket DAvtL. Det finns däremot en del undantag till ångerrätten som medför att ångerrätten inte gäller för vissa köp, bland dessa är specialtillverkade varor undantagna från ångerrätten, 2 kap. 11 § DAvtL. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att ångerrätten inte går att avtala bort, det vill säga att ångerrätten gäller även om det finns ett villkor i avtalet som framhåller att ångerrätten inte gäller, 1 kap. 4 § DAvtL.Vad gäller i ditt fall?I ditt fall har jag förstått att du har beställt ett bord på internet men som vid leverans har visat sig vara dyrare än angivet vid beställningen och även att bordet inte har hållit den standard som förväntades. I detta fall framgår det i lag att innan ingående av avtal ska priset för varan framgå tydligt. I priset ska även tillkommande avgifter, skatter anges och om dessa inte kan anges måste näringsidkaren visa hur priset beräknas. Gällande att bordet inte har hållit den standard som förväntades vid leveransen kan utgöra ett fel i varan, eftersom säljaren inte meddelat dig om att det är väldigt känslig yta och att du som konsument har med fog förväntat dig att bordet ska hålla en god standard. I min mening är priset en indikator på hur god standard bordet ska ha, och i detta fall bedömer jag utifrån omständigheterna att detta ett fel som bör reklameras. Det finns även möjlighet att ångra köpet eftersom bordet är köpt över distans (internet), däremot förutsätts det att det inte är ett specialtillverkat bord utifrån dina önskemål med en personlig prägel och även att det inte har gått längre än 14 dagar sen du som konsument fick bordet i din besittning.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Fel på vara

2019-12-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, jag köpte en batteridriven leksaksbil, batterier ingår i köpet och följde med förpackningen. Ljuset och ljudet på bilen fungerar inte när man trycker på knappen. Jag skriver till dem som som sålt den och ber att få reklamera den. Dem kräver då att jag ska testa att byta batteri först, detta är inga batterier jag har hemma och frågar då hur vi ska göra med den extra kostnaden, jag är inte intresserad utav att stå för det. Ber dem skicka batteri alt kompensera eller att jag får reklamera bilen. De säger nej till detta och menar på att det får man vara beredd på med batteridrivna saker.Vad är rätt? Är det något speciellt med batteridrivna leksaker?
Egzon Kalludra |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början kan jag berätta att jag inte känner till att man ska vara beredd på något särskilt vid köp av leksaker med batteridrivna saker som säljaren hävdar.Jag antar att du köpt leksaksbilen (en lös sak) av ett företag (en näringsidkare). Din situation omfattas då av 1 § konsumentköplagen (KKöpL). Paragraferna som jag skriver nedan finns alltså i KKöpL. Lagen är tvingande till din fördel, enligt 3 §, som alltså betyder att om du och näringsidkaren avtalat om något som är till nackdel för dig så gäller inte det, om inte lagen säger något annat.Fel på varaEftersom de icke-fungerande batterierna ingick i förpackningen, tillhörande leksaksbilen, får det anses att det du köpte inte stämmer överens med vad som följer av avtalet, 16 § första stycket. Det är alltså fel på varan. Utifrån din beskrivning skulle jag säga att även punkterna i andra stycket är tillämpliga här. Till exempel, att varan ska vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används (16 § andra stycket första punkten). Se resten av punkterna och exemplen på vad som anses som fel på vara, här.Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet, 19 §. Eftersom batterierna ingick i förpackningen får man anta att de ska fungera till den tillhörande leksaksbilen. Varans felaktighet ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när den avlämnas. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt, även om felet visar sig först senare, 20 §. Jag kan även tillägga att ett fel som visar sig inom sex månader ska anses ha funnits vid avlämnandet och ligger därför en presumtion på säljaren att motbevisa felet, 20 a §. ReklamationReklamation ska göras inom tre år från det att man tagit emot varan, annars förlorar man rätten, om inte annat följer av en garanti. När det är fel på en vara måste köparen lämna meddelande om felet inom skälig tid efter att man märkt felet. Vad som menas med "skälig tid" kan variera i olika situationer, men man brukar säga att om det lämnats inom två månader efter att man märkt felet ska det alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 §.PåföljderPåföljderna kan du hitta i 23, 24 och 26-29 § och 30-32 §. Du har i första hand rätt till avhjälpande och omleverans om det är möjligt, enligt 26 §. Om dessa påföljder inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag som svarar mot felet, eller häva köpet, 28-29 §. Vidare har du rätt till ersättning för vad det kostar att avhjälpa felet (att köpa nya batterier), enligt 28 § andra stycket. Säljaren måste dock ha haft tillfälle att avhjälpa felet först. Det verkar som att de inte vill hjälpa dig med detta enligt din beskrivning av situationen.Du kan även ha rätt till ersättning (skadestånd), till exempel om du led skada genom att varan är felaktig, och säljaren inte kan visa att det berodde på ett hinder utanför säljarens kontroll, 30 §. Skadeståndet omfattar ersättning av utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annat förlust på grund av felet, 32 §. Utgifter innebär bland annat resa och transport som följdkonstanser som konsumenten försatts i genom felet, och ersättningen ska begränsas efter vad som är skäligt. Ersättning enligt vad som beskrivits i detta stycke är kanske i första hand inte aktuellt i din situation. Det kan vara värt att kommunicera med säljaren igen, kanske i butik om sådan finns och hänvisa till förklaringen ovan, framförallt det första stycket om påföljder, och därefter försöka komma överens om en lösning. Hoppas att detta var till hjälp för dig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Får butik vägra reklamation om de har höjt priset på varan?

2019-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag köpte en skjorta på rea. En vecka senare när jag skulle använda skjortan för första gången. När jag vecklar ut den visar det sig att ena skjortärmen är 15 cm kortare än den andra. Jag återvände arg till affären, som nu slutat sin rea, och begär att få byta. Affären vägrar byta med hänvisning till att det fanns skyltar där det tydligt framgått att man "inte byter realisationsvaror". Jag ville l då lämna tillbaka skjortan och få pengarna tillbaka, men affären vägar detta. Har affären rätt att vägra byta skjortan med anledning av att priset nu är väsentligt högre?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Jag utgår från att du i egenskap av privatperson har köpt en skjorta av ett företag. När ett företag säljer en vara till en privatperson är konsumentköplagen (KKL) tillämplig (1 § KKL). När en vara som en konsument har köpt av en näringsidkare på något sett är felaktig rör det sig om ett så kallat fel i varan. Jag kommer först att utreda huruvida skjortan är att anses som felaktig och sedan vilka påföljder som kan göras gällande.Är varan felaktig?Huruvida skjortan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess skick när du köpte den. Butiken ansvarar för fel som som funnits vid köptillfället, även om felen visar sig först senare (20 § KKL). Fel som visar sig inom sex månader anses funnits vid köpet om det inte finns indikationer som visar på det motsatta (20a § KKL).Av det du beskriver i din fråga verkar det som att skjortan i fråga om kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet (16 § 1 st KKL). Vidare bör den anses som felaktig eftersom den avviker från vad du med fog kunnat förutsätta (16 § 3 st KKL). Fel föreligger även om skjortan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dennes egenskaper som säljaren har lämnat före köpet (19 § KKL). I det fall varan har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad du som konsument med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog hade kunnat förutsätta (17 § KKL). Sammantaget tyder mycket på att skjortan är att anses som felaktig.Vilka påföljder är aktuella?Om en vara är felaktig finns ett antal påföljder som konsumenten kan göra gällande (se 22 § KKL), bland annat att häva köpet. Du får häva köpet om felen är av väsentlig betydelse (29 § KKL). Det finns även möjligheter till skadestånd på grund av att varan har varit felaktig (30 § KKL). Notera dock att säljaren under vissa omständigheter har rätt till att först försöka åtgärda felen, på egen bekostnad, innan en hävning blir aktuell (27 § KKL).Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att skjortan har omfattande fel vilket innebär att du har rätt att göra vissa påföljder gällande. Att butiken inte återtar realisationsvaror spelar i detta fall ingen roll. Detta eftersom att varan är felaktig och då har du som konsument rätt att få felet avhjälpt. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Säljarens dröjsmål

2019-12-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej Jag har beställt varor från en hemsida X( trovärdig). jag skulle få mina varor måndag men jag fick de fredag samma vecka och de erbjuder 10% avdrag. Jag tycker att 25% är mer rimlig med tanke på antalet försenade dagar. kan jag styrka det med någon paragraf?Hälsningar Ronja
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst utgår jag ifrån att du är konsument, dvs. en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, samt att säljaren är näringsidkare, dvs. en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. I sådana fall är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. I annat fall är köplagen tillämplig. Hur det egentligen ser ut spelar i mångt och mycket ingen roll eftersom bestämmelserna som jag strax ska gå igenom i stort sett är likadana i båda lagarna. Men det är givetvis viktigt att tillämpa korrekt lagrum. Det ska också sägas att dröjsmål enligt 9 § KKöpL tveklöst inträffat.Med förutsättningarna klara ska jag direkt säga att det inte finns någon § i KKöpL som ger dig rätt att hävda att ett prisavdrag på 25 % istället för 10 % är det riktiga alternativet. Det finns inte heller något utrymme att grunda en sådan uppfattning på rättspraxis. Anledningen till det är att KköpL inte innehåller några bestämmelser om prisavdrag vid säljarens dröjsmål. Påföljderna vid dröjsmål stadgas i 10 § KKöpL och innefattar rätt att hålla inne betalning, rätt att kräva fullgörelse, rätt att häva köpet samt rätt till skadestånd. I det här fallet lär endast det sista alternativet vara intressant för dig, om jag förstått saken rätt. Ett skadestånd är ju i praktiken ett prisavdrag. Men det finns problem. För det första kan du enligt 14 § KKöpL bara få skadestånd om säljaren misslyckas med att visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om så är fallet kan jag inte veta, men i de flesta fall beror säljarens dröjsmål faktiskt på just säljaren, och vi kan därför med viss säkerhet påstå att du därför är berättigad skadestånd. När det då kommer till att bestämma skadans storlek uppstår genast ett ytterligare problem, nämligen frågan om du lidit skada. Enligt 32 § KKöpL omfattar skadestånd ersättning för utgifter, inkomstförlust, sådan prisskillnad som avses i 33 § samt annan förlust på grund av dröjsmålet eller felet. I 33 § KKöpL regleras så kallade täckningsköp, dvs. när man p.g.a. dröjsmålet varit tvungen att köpa en annan vara under tiden. Det framgår inte av din fråga om du i och med dröjsmålet haft några extra utgifter, förlorat inkomst, gjort ett täckningsköp eller lidit någon annan skada. Om du inte har det är alltså din rätt till skadestånd obefintlig. I annat fall lär det inte vara några problem att få företaget att gå med på att avräkna skadan mot priset för varorna.Om du inte har lidit någon skada återstår i princip som enda möjlighet att förutsättningslöst försöka förhandla dig till dina 25 %. Du kan, om rätt att häva köpet enligt 13 § KKöpL föreligger, enligt 15 § KKöpL snarast möjligt meddela företaget att du avser häva ditt köp om de inte går med på ditt föreslagna prisavdrag. Du har rätt att häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig eller om du före avtalets ingående har meddelat säljaren att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att du ska ingå avtalet. Du har att bevisa att dröjsmålet varit av väsentlig betydelse. Om det inte gjort någon vidare skillnad att du fått varorna på fredagen istället för måndagen föreligger inte väsentlig betydelse, och rätten till hävning faller därför bort. Min rekommendation är alltså du först 1) tar reda på om du lidit skada, 2) frågar dig om dröjsmålet varit av väsentlig betydelse, 3) lämnar företaget meddelande om dina avsikter om 1) eller 2) är uppfyllda. Om 1) är uppfyllt kommer prisavdragets storlek motsvara skadan, må det vara 10 %, 25 % eller någon annan siffra. Om endast 2) är uppfyllt är du i vart fall i en stark förhandlingsposition. Om varken 1) eller 2) är uppfyllda kan du ändå försöka få dina 25 %, men om företaget nekar till det är det bästa du kan göra att acceptera 10 %.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!